Sinds een tijdje hebben we in Europa een mysterieuze stijging van het sterftecijfer. Aanvankelijk besteedde niemand er echt aandacht aan, met uitzondering van een handvol “rechts-populistische anti-wetenschappelijke samenzweringstheoretici”. Nu beginnen echter ook deskundigen, wier taak het is trends als deze te bestuderen, dit op te merken, schrijft Radagast.

U kunt het sterfteoverschot voor een groot deel van de EU hier zelf bekijken. Weinig mensen beseffen dat we in 2021 evenveel oversterfte hebben gehad als in 2020. Het verschil is dat het leeftijdsprofiel is verschoven: terwijl het grootste deel van de oversterfte in 2020 ouderen betrof, is die in 2021 steeds meer bij jongeren te zien. De oversterfte heeft de eigenaardige eigenschap dat zij zich later in jongere leeftijdsgroepen manifesteert, met uitzondering van kinderen, bij wie geen oversterfte wordt waargenomen.

Voor de 29 deelnemende landen samen hebben we 4000 extra sterfgevallen onder mensen tussen 15 en 44 jaar. Deze sterfgevallen zijn moeilijk te verklaren, omdat jonge mensen normaal gesproken niet aan COVID-19 sterven. Slechts 0,9% van de COVID-19-doden in Nederland zijn mensen onder de vijftig jaar. De curve van de oversterfte in deze leeftijdscategorie past ook niet bij COVID-19. Dit is een seizoensgebonden virus dat in de zomer verdwijnt, maar de oversterfte onder jongeren treedt vooral in de zomer op.

Het probleem met al deze oversterfte is dat het niet beter lijkt te worden, het lijkt erger te worden. Het wordt nu zo erg, dat zelfs mijn eigen betrekkelijk kleine land van 17 miljoen, Nederland, het signaal in zijn statistieken begint te zien. Het Nederlandse demografische bureau, het CBS, heeft gemeld dat september een maand was met een aanzienlijk sterfteoverschot.

Wat we in de meest recente week zien, is dat de sterfte het sterkst verhoogd is onder de jongere leeftijdsgroepen. Vorige week waren er 300 sterfgevallen meer dan we zouden moeten hebben. Twintig daarvan zijn COVID-19 sterfgevallen, de rest is mysterieus en onverklaarbaar. U kunt hier een grafiek zien, waarin het sterftecijfer wordt verdeeld tussen geïnstitutionaliseerde mensen (meestal oudere verpleeghuisbewoners) en de rest van de bevolking:

Wat je hier kunt zien is dat in de algemene bevolking (groen), het sterfteoverschot echt hoger is dan normaal. In feite zien we nu onder de algemene bevolking het soort sterftecijfer dat er een jaar geleden nog toe leidde dat mensen zich opsloten in hun huizen en mondkapjes droegen. Maar nu maakt niemand zich meer zorgen, want ze zijn gevaccineerd en het komt niet door het virus.

We kunnen ook kijken naar het sterfteoverschot per leeftijdscategorie. De cijfers voor jonge leeftijdsgroepen zullen geen statistische significantie halen, omdat je normaal gesproken toch al minder jonge sterfgevallen hebt, maar de trend is dat de stijging het duidelijkst zichtbaar is bij de jongere leeftijdsgroepen.

De oversterfte, na aftrek van de COVID-doden die nog steeds voorkomen (ondanks het feit dat bijna elk West-Europees land 90% van zijn risicogroep heeft gevaccineerd), ligt in heel Europa ongeveer 10% boven het normale cijfer. Maar het belangrijkste om op te merken is dat de trend erger wordt, zoals je kunt zien in de grafiek die ik hierboven laat zien.

De Britten hebben de gewoonte buitengewoon gedetailleerde mortaliteitsstatistieken te publiceren, dus laten we daar eens naar kijken. Hier is het sterftecijfer voor Engeland:

U kunt zien dat er te veel mensen sterven en dat het niet beter wordt. Dit is de algemene trend in de hele EU. Hier is de Euromomo grafiek voor sterfgevallen in alle leeftijden:

Donkerblauw is 2020, lichtblauw is 2021. U moet de dip in de laatste week negeren, want dat is een rapportageprobleem: sommige landen zijn te laat met het rapporteren van alle sterfgevallen, dus de laatste week in deze grafiek laat bijna altijd een dip zien die later wordt gecorrigeerd. De trend is echter duidelijk: een steeds snellere toename van het aantal sterfgevallen.

  20-voudige toename van perinatale sterfte

Dit is dus de vraag die we ons moeten stellen: wat is de oorzaak van het overmatige aantal sterfgevallen? Hiervoor kunnen we ons opnieuw tot Engeland wenden. De sterfteoverschotten zijn te vinden in de volgende categorieën: Ischemische hartziekten, cerebrovasculaire aandoeningen, hartfalen, andere aandoeningen van de bloedsomloop en een klein aantal gevallen van chronische ademhalingsziekten. Met andere woorden, we zien voornamelijk cardiovasculaire problemen. Bijna alle extra sterfgevallen kunnen hieraan worden toegeschreven.

Dus wat kan de oorzaak zijn? Nou, de kanarie in de kolenmijn zijn helaas onze eigen tienerjongens. In de periode dat de COVID-19 vaccins begonnen te worden toegediend aan tienerjongens in Engeland, steeg het aantal sterfgevallen onder tienerjongens met 63%, vergeleken met 16% bij tienermeisjes.

En dat geeft ons een aanwijzing. Tienerjongens hebben een sterke immuunrespons op de vaccins, maar zij hebben ook een laag lichaamsvetpercentage, veel lager dan meisjes van hun leeftijd. Het effect hiervan is dat bijna alle gevallen van myocarditis bij tieners die de vaccins krijgen, bij de jongens worden gezien. Wanneer we deze vaccins aan tieners beginnen te geven en we zien een plotselinge stijging van het sterftecijfer onder jongens, moet dat reden tot bezorgdheid zijn. In feite had het genoeg moeten zijn om het hele vaccinatieprogramma meteen stop te zetten. Zo hebben ze in Scandinavië ook gereageerd en besloten het Moderna-vaccin niet langer aan tieners te geven.

In Engeland zien we een algemene tendens dat het sterftecijfer sterker stijgt bij jongere leeftijdscategorieën. In de meest recente week was het sterftecijfer 25% hoger bij mensen tussen 25 en 49 jaar, tegenover slechts 6% bij mensen boven de 85. De andere trend is dat wanneer we de COVID-19 sterfgevallen aftrekken, waarvan we kunnen aannemen dat ze in het ziekenhuis of in verpleeghuizen plaatsvinden, bijna alle sterfteoverschotten zich thuis voordoen.

Dus, het algemene patroon dat we zien is als volgt: mensen sterven in overmaat. De trend is het duidelijkst zichtbaar bij jongere leeftijdsgroepen. De trend wordt over het algemeen ook slechter. De meeste van deze mensen sterven thuis, dus de sterfgevallen zijn over het algemeen onverwacht. De sterfgevallen zijn voornamelijk het gevolg van hart- en vaatziekten.

De vraag die we ons dus moeten stellen is: wat is er veranderd? Het lijkt aannemelijk dat de oversterfte in heel Europa wordt veroorzaakt door de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Immers, de oversterfte die we zien, past bij de kenmerken van de sterfgevallen die we hebben gezien als gevolg van het vaccin: het zijn typisch gevallen van hartfalen of beroertes, ze treden plotseling op bij verder gezonde mensen en ze zijn niet echt leeftijdsgebonden zoals de meeste ziekten dat zijn.

Dus wat kan de oorzaak zijn? Het eerlijke antwoord is dat we het niet echt zeker weten. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat tientallen tienerjongens in Engeland aan dit vaccin zijn overleden, omdat het statistische bewijs daarvoor het duidelijkst is. Dit zijn jongens die geen reeds bestaande aandoeningen hadden en geen echt risico zouden hebben gelopen door COVID-19. Of om het heel bot te zeggen: de beslissing om tienerjongens in Engeland te vaccineren, is een beslissing die tientallen mensen heeft gedood.

Ik wil u echter voorstellen wat ik beschouw als de meest waarschijnlijke kwestie waar we nu mee te maken hebben. Ik vrees dat de oversterfte volledig veroorzaakt wordt door het vaccin en in de komende maanden nog zal toenemen. Het voornaamste probleem waarmee we te maken hebben, is dat bijna het gehele spike-eiwit sterke gelijkenis vertoont met eiwitten die ons eigen lichaam produceert.

  Gerenommeerd patholoog: Hartinfectie diagnoses zouden COVID-19 vaccin moeten stoppen

Dit is volkomen logisch, als je bedenkt dat virussen zullen proberen te evolueren om op ons eigen proteoom te lijken. Het is veel moeilijker voor het immuunsysteem om een virus aan te vallen, als het zich zorgen moet maken over nevenschade: Als elk antilichaam dat je tegen een virus kunt maken een antilichaam is dat ook bindt aan je eigen eiwitten, moet je voorzichtig zijn met het maken van antilichamen. We zien bijvoorbeeld dat de meeste mensen die met dit virus zijn geïnfecteerd nooit meetbare antilichamen produceren en dat degenen die ze wel produceren ze vrij snel verliezen.

Aan de andere kant injecteren we mensen met mRNA dat onze cellen dwingt het spike-eiwit te produceren, we doen dit twee keer. Dit dwingt ons lichaam om een sterke antilichaamrespons tegen het spike-eiwit te produceren. Het lichaam houdt er niet van dat er virussen in de bloedbaan opduiken, dus wanneer het zijn eigen endotheelcellen langs de bloedvaten aantreft die een vreemd eiwit tot expressie brengen dat het nog nooit eerder heeft gezien, reageert het zeer sterk.

Het is deze sterke reactie die me zorgen baart. Bijna elk antilichaam dat je lichaam kan maken tegen het spike-eiwit, is een antilichaam dat ook tegen je eigen eiwitten kan reageren. We denken nu bijvoorbeeld dat het lichaam een antilichaam produceert dat ook reageert tegen trombopoëtine, het eiwit dat uw lichaam gebruikt om de productie te regelen van plaatjes, die dienen om het bloeden te stoppen.

Dit gebeurt in ernstige COVID-19 gevallen, het gebeurt ook bij een aantal gevaccineerde mensen. Je kunt aan de volgende analogie denken. Uw immuunsysteem heeft een groot arsenaal met een verscheidenheid aan verschillende wapens. Het geeft er de voorkeur aan precisie-instrumenten te gebruiken voor milde infecties. Wanneer het wordt overweldigd door buitenaards biologisch materiaal, grijpt het naar zijn handgranaten en zijn raketwerper. De collaterale schade neemt toe, maar bij een overvloed aan vijanden heeft hij geen andere keus.

Als mensen vonden we het niet leuk dat ons immuunsysteem precisie-instrumenten gebruikt tegen dit virus, omdat het betekende dat mensen wier precisie-instrumenten ineffectief waren geworden door ouderdom, obesitas en diabetes, niet goed toegerust waren om dit virus te bestrijden, dus probeerden we een zeer sterke immuunrespons op te wekken. In feite leerden we het immuunsysteem om zijn raketwerper en handgranaten stand-by te houden, wachtend op elk teken van dit virus. En dan wandelt uw nederige trombopoëtine binnen, popelend om wat bloedplaatjes te maken, alleen om in stukken te worden geblazen.

Dat is een erg kleurrijke metafoor, om de niet zo kleurrijke realiteit te illustreren dat gezonde jonge mensen dood neervallen door zware beroertes. We hebben veel meldingen gehad van vrouwen die menstruatieveranderingen rapporteerden na het krijgen van deze vaccins. Als je een plotselinge toename hebt van menstruele bloedingen na het krijgen van dit vaccin, zou een zeer goede kandidaat voor wat er aan de hand is, trombocytopenie zijn. U moet deze problemen niet negeren, want het is niet normaal en niet iets dat zomaar “weggaat”. Voor mannen, is het veel moeilijker om de symptomen te herkennen.

Het probleem is dat je lichaam deze antilichamen niet alleen maar in je bloed vrijgeeft gedurende een paar maanden nadat je bent gevaccineerd. Dit is de immuunrespons die je lichaam geleerd heeft: concentreer je op de productie van grote hoeveelheden antilichamen tegen de Wuhan versie van het spike-eiwit. Sommige van die antilichamen werken niet meer en maken de ziekte alleen maar erger, vanwege de veranderingen in de Deltastam. Je lichaam beschikt dus nog over een handvol andere antilichamen die het virus nog wel neutraliseren.

  200 Indiase dorpelingen springen in rivier om COVID-19 vaccinatie te ontlopen

Maar dat is het zorgwekkende deel: als je dit virus weer tegenkomt en een doorbraak-infectie hebt, gaat je immuunsysteem grote hoeveelheden antilichamen tegen het spike-eiwit produceren, waarvan sommige toevallig ook aan sommige van je eigen eiwitten binden. Al het bewijs dat we op dit moment hebben, suggereert dat gevaccineerde mensen eigenlijk meer kans hebben om geïnfecteerd te raken met dit virus, dan ongevaccineerde mensen. De reden daarvoor is simpel: Je lichaam kreeg een slechte en ineffectieve immuunrespons aangeleerd.

Dus als je de logica volgt en onderschrijft die ik hier heb uiteengezet, dan is het volgende probleem waarmee je rekening moet houden dat gevaccineerde mensen deze winter vrijwel zeker opnieuw aan dit virus zullen worden blootgesteld, wat leidt tot een nieuwe piek in antilichamen die kruisreageren met hun eigen eiwitten. Wat ik dus verwacht is dat de stijging van de oversterfte onder oude mensen als gevolg van het virus gepaard zal gaan met een stijging van de oversterfte als gevolg van de antilichamen die mensen tegen dit virus zullen aanmaken.

Dus, wat moet je doen, als je de pech had gevaccineerd te worden? Wel, de sprong in antilichamen zou alleen moeten gebeuren als je werkelijk een doorbraakinfectie hebt. We weten dat vitamine D de aangeboren immuunrespons versterkt en de serum antilichaamspiegels verlaagt bij een aantal auto-immuunziekten. Het lijkt een slimme beslissing om deze winter een hoog vitamine D-niveau te handhaven.

Op de lange termijn verwacht ik dat we willen dat mensen helemaal van deze schadelijke adaptieve immuunrespons afkomen. In de westerse wereld worden auto-immuunziekten zelden effectief behandeld, maar in Japan is leukocytaferese een gebruikelijke reactie: Auto-immuunziekten zoals inflammatoire darmziekten worden behandeld door een deel van uw witte bloedcellen uit uw bloed te verwijderen. De schadelijke worden samen met de goedaardige verwijderd, maar als het aandeel van de schadelijke onder uw nieuw rijpende witte bloedcellen lager is, zou uw toestand moeten verbeteren.

Psychedelica staan ook bekend om hun sterke ontstekingsremmende effecten. Van DMT en 5-meo-DMT in het bijzonder is aangetoond dat ze de adaptieve immuunrespons sterk onderdrukken. Een aantal wetenschappers gelooft dat psychedelica een belangrijke rol kunnen spelen bij de behandeling van auto-immuunziekten.

De auto-immuunproblemen die we nu zien, zullen waarschijnlijk niet het enige probleem zijn dat we met dit vaccin zullen krijgen. We hebben nooit eerder een vaccin gehad tegen coronavirussen, omdat de vaccins een latere blootstelling over het algemeen erger maakten, als gevolg van antilichaam-afhankelijke versterking. Evenzo zijn er aanwijzingen dat, door zo’n sterke adaptieve immuunrespons teweeg te brengen, de aangeboren immuunrespons tegen veel ziekteverwekkers wordt verzwakt. Je lichaam heeft een beperkte immunologische capaciteit, omdat het eenvoudigweg je bloedstroom niet kan vullen met oneindig veel witte bloedcellen. Een toename van één type witte bloedcel gaat ten koste van andere typen.

Een korte samenvatting van het probleem dat ik met dit vaccin zie, is dat het injecteren van mensen met mRNA en genetisch gemanipuleerde chimpanseevirussen, die vervolgens je eigen cellen binnendringen en een giftig eiwit beginnen te produceren dat tot expressie komt op het oppervlak van je cellen, het soort ongekend experiment is dat niet aan honderden miljoenen mensen tegelijk moet worden toegediend, voordat we de kans hebben gehad om de effecten op lange termijn te bestuderen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuwe categorie COVID-19 CARTOONS voor plaatjes plukkenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet wordt krap voor vaccinatie: Commissie (NL) dient bewijs in bij Internationaal Strafhof, artsen en verpleegkundigen (DL) pakken uit, brandweermannen + spoedartsen (VS) rijden voortdurend vaccinatieslachtoffers naar ziekenhuizen
Volgend artikelGevaccineerde piloot sterft tijdens vlucht, vliegtuig moet noodlanding maken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Een heel lang betoog, klopt allemaal maar weer een ellenlang betoog over hetgeen mensen met meer dan 3 hersencellen al weten…namlijk dat de gifspuiterij van hugo mengele en zijn satanische kliek genocideplegers voor het VOLK dodelijk is…dus….meer info is niet nodig na de overweldigende hoeveelheden info overal op het internet…

  • Wat mij betreft juist wel PP. Vind er van wat je vind maar in mijn functie wordt alleen ”gerennomeerde” data geaccepteerd. Wanneer er twijfel is wordt de data verstrekt door ”onafhankelijke” overheidsinstellingen betrouwbaarder geacht.

   Er is niets wat (data) analisten ed meer bevreest dan horror door data verstrekt door een instituut van de overheid of (grotendeels) betaald door de overheid. Daarom vind ik dit stuk zo jammer.

   Even dagdromen maar zal komen. Stel je voor een kop in de Telegraaf (of zo) ”EU data toont aan mogelijk 1.6 miljoen extra doden tov de PANDEMIE” Ik weet het, de kans is klein maar het tij is langzaam aan het keren merk ik in de massa media.

   Groeten,
   Hugo

  • Maar klopt het wel. Dr Stefan Lanka, dr Tom Cowan, Andrew Kaufman. Virussen bestaan niet. Veel bekende personen, alsmede dit artikel blijven de virustheorie hoog houden. Het narratief kan dus doorgaan. Echter Louis Pasteur, de bedenker werd 100 jaar geleden al ontkracht en zei zelf op zijn sterfbed dat Bechamp, Het is het terrein, gelijk had. Ook was er na Spaanse griep een onderzoek dat zieke mensen gezonde mensen nooit kunnen besmetten ook al spugen ze ze recht in hun gezicht.

   Dan rest de vraag wat maakt iedereen ziek.

   SMOG geeft bewezen dezelfde symptomen. Cijfers gaan op en neer met mate van Chemtrailen. Grapheen oxide teruggevonden in chemtrailen, gevonden op australische stranden. Vanaf het begin van deze Lockdown net als bij de vorige zit de lucht non stop potdicht. Zodra een stukje blauw begint het massale chemtrailen. Het stinkt buiten, doet pijn in de longen. Ook zowel bij eerste Lockdown als deze. Weer app noemt het mist. Kwestie van benzine dampen, sigarettenrook, houtkachel rook, vuurwerk wat blijft hangen??? Of lopen ze met shit te sprayen waar wij geen flauw idee van hebben. Omzigt wil onderzoek naar 1000 oversterftes per week op dit moment. Ouderen met vacs in verpleeghuizen krijgen massaal Omicron en sterven daaraan.

 2. De data uit de bron wordt op de meest vriendelijke manier gepresenteerd in dit (ik neem aan vertaalde stuk). Ik had toevallig vandaag dezelfde info gekregen en zie het volgende EU breed.

  – 15-44 jaar +-4100 oversterfte. Vorig jaar iets meer dan 2200 in week 38
  – 55-64 ruim 29.100 mensen. Vorig jaar ruim 16.700 in week 38
  – 65-74 jaar, ruim 46.600 mensen. Vorig jaar ruim 29.200 in week 38.

  Vorig jaar hadden we al oversterfte. In week 38 alleen hadden we in het grootste deel van de EU dus 1.900 + 12.400 + 17.400 = 31.700 meer mensen die zijn overleden dan tijdens de ”pandemie” in 1 week. Dit is een massa slachting en wordt wat mij betreft lang niet duidelijk genoeg gemaakt in dit stuk. Als de trend (die oplopend is) niet verder oploopt (wat het doet) noch afneemt hebben we het over ruim 1.6 miljoen extra doden in 1 jaar tov het slechte oversterfte getal van 2020.

  Ten opzichte van het meerjarig gemiddelde zijn het er nog veeeeel meer. De injecties richten dus nu al een gigantische oversterfte aan. De winter moet nog beginnen…… Tov het meerjarig gemiddelde hebben we het over ruim 5 keer zoveel als normaal! En oplopend (allicht dat het zal afnemen maar denk van niet)

  Sterkte allemaal komende winter. We zullen het nodig hebben. Ik ga er vanaf nu vanuit dat mijn worst case scenario uit gaat komen. Bereid je, wat mij betreft, voor op het doom scenario.

  Groeten,
  Hugo

  • Denk je nu grappig te zijn? Geen empathie in je genen zeker. Geen geliefden of vrienden ook. Babies in de baarmoeder of net geboren van gevaccineerde moeders sterven massaal. Met nanotechnologie geinjecteerd bestaat de mogelijkheid mensen aan te sturen tot rassenoorlogen. Nu al gaat het er zeer heftig aan toe in sommige landen. Op jouw soort mensen zit niemand te wachten.

 3. Wauw. Wat een geweldig goede uitleg. Gelukkig zal ik nooit zo’n gifprik nemen. Ik zal dit stuk zeker doorsturen naar twijfelaars en anderen. Mijn dank!

 4. Dit artikel is al lang achterhaald. Bewezen injecteren met Nanotechnologie, steeds met elke shot meer. Grapheen Oxide, wat werkt als scheermesjes. Zeker als de meeste verplegers en militairen geen idee hebben van de instructies eerst de plunger terug te trekken om te kijken of er geen bloed mee komt, om zeker te weten dat je in een spier en niet in een ader injecteert. Maar misschien zijn die instructies blanco net als bijsluiters in de apotheek kennelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in