Nederlandse boeren zijn waarschijnlijk de beste en meest efficiënte boeren ter wereld. Bijna geen enkele Nederlander schijnt zich bewust te zijn van wat buitengewoon is, volgens de Amerikaanse schrijver en fotograaf Michael Yon in gesprek met de Canadese psycholoog Jordan Peterson.

Zij beseffen niet hoe belangrijk hun landbouwers zijn voor de wereld, aangezien zij de op één na grootste exporteur van levensmiddelen ter wereld zijn, aldus Yon.

Hij noemt de Nederlandse premier Mark Rutte een schoothondje van Klaus Schwab, nog erger dan Trudeau. “Dit is niet gemakkelijk om te bereiken”.

Yon wijst erop dat de bureaucraten in Brussel per decreet regeren. “Het heeft niets te maken met stikstof, het heeft niets te maken met ammoniak,” zegt hij, verwijzend naar de onteigeningsplannen van de Nederlandse regering.

“Het heeft te maken met een aantal dingen, waaronder het afnemen van hun land, zoals onder Stalin in Oekraïne gebeurde. Daar werden onafhankelijke boeren gestigmatiseerd als “koelakken”, aangevallen en gedood.”

En nu is er ook in Nederland een voorlichtingscampagne gestart die de boeren in een kwaad daglicht stelt, zegt Yon. “Dit zijn de nieuwe koelakken”.

Backup:


Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het Demonische ontkennenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

"Spermageddon"? Afnemend aantal zaadcellen - Onderzoekers waarschuwen voor uitsterven van de mensheid
Vorig artikelBijna 1 op de 6 voor covid “volledig gevaccineerde” Amerikaanse volwassenen lijdt nu aan ernstige gezondheidsproblemen
Volgend artikelRegeringsdocumenten bewijzen dat de “Kosten van Levensonderhoud Crisis” door ontwerp wordt geïmplementeerd om de Great Reset van het WEF te bevorderen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

41 REACTIES

  • Over geert Wilders;
   De zorg
   De PVV beloofde dat de zorg beter en betaalbaar zou worden en ouderen meer rechten en voorzieningen zouden krijgen.

   In werkelijkheid stemde de fractie in de Tweede Kamer

   voor hogere eigen bijdragen
   voor bezuiniging op het persoonsgebonden budget
   voor bezuinigingen op de begeleiding van ouderen in de dagopvang met een IQ boven de 70
   De PVV zegt tegen de marktwerking in de zorg te zijn, maar stemde

   voor particuliere investeringen in ziekenhuizen
   voor winstuitkeringen in ziekenhuizen
   voor betaalde voorrangszorg via SOS-artsen
   tegen een meer inkomensafhankelijke premie
   tegen maatregelen om wachtlijsten in de jeugdzorg te verminderen
   tegen het in stand houden van het wettelijk recht op jeugdzorg
   tegen een passende indicatiestelling voor AWBZ-verzekerden, waardoor meervoudig gehandicapten en mensen met een intensieve zorgvraag nu geen gebruik kunnen maken van een pgb
   Veiligheid
   De PVV zei te kiezen voor zero tolerance. Elk afdingen van het gezag van de politie moest worden tegengegaan.

   In werkelijkheid ging de PVV akkoord met

   bezuinigingen op de politieopleiding
   afschaffing vergoeding aspirant-agenten, waardoor het voor zij-instromers onmogelijk werd om politieagent te worden
   afschaffing van middelen die gemeentes konden aanwenden voor hun veiligheidsbeleid
   De PVV was tegen

   het aanpakken van alcoholverslaafden in het verkeer
   het terugdringen van de oververtegenwoordiging van niet-westerse jongeren in de criminaliteit
   het terugdringen van recidive en stemde voor bezuiniging op de reclassering
   snelle re-integratie van ex-gedetineerden.
   Verkeer en vervoer
   De PVV beloofde maar liefst 2 miljard euro extra in nieuwe wegen en wegverbreding te steken; vergroting van de veiligheid in het openbaar vervoer; keiharde aanpak van verkeersagressie of hufterig gedrag en beter onderhoud van wegen.

   De PVV stemde

   voor elite-tolrijbanen, waarop mensen tegen betaling de files sneller kunnen passeren
   tegen mobiliteitsmanagement voor werkgevers en werknemers
   tegen geld voor sneller onderhoud van bestaande wegen
   tegen maximale sluitingstijden van spoorwegovergangen
   tegen het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen bij stations
   De PVV verklaarde zich

   tegen het weerbestendig maken van de spoorwegen
   voor een snellere stijging van de prijs van een trein- of buskaartje in vergelijking met de kosten van een auto
   tegen het verbeteren van de verkeersleiding bij ProRail
   tegen een inventarisatie van knelpunten op het spoor
   tegen een onafhankelijke klachteninstelling voor het OV
   tegen verbetering van de reisinformatie en communicatie bij ongelukken op het spoor
   tegen het instellen van maatregelen tegen autorijdende alcoholisten
   voorstander van het afschaffen van mobiele snelheidsmetingen op de snelwegen.
   Dierenwelzijn
   De PVV stelde fatsoen en respect voor weerloze levende wezens voorop. Niet alleen t.a.v. onze huisdieren, maar ook vanwege onze primaire levensbehoeften melk, kaas en vlees. De rechten van het dier moesten van de PVV in de grondwet worden verankerd. De PVV verklaarde zich tegenstander van plezier- druk- en drijfjacht, maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier

   De PVV stemde

   tegen verplichte brandbestrijdingsmiddelen in stallen – waar de laatste vijf jaar ruim 700.000 dieren levend zijn verbrand
   tegen betere controle op de intensieve veehouderij
   tegen een voorstel om de dierenwelzijnsregels aan te scherpen
   tegen plannen om gaandeweg een einde te maken aan de bio-industrie
   tegen een verkoopverbod voor de bedreigde blauwvintonijn
   tegen het in stand houden van het systeem van dierenrechten na 2015
   tegen een vergunningenstop voor megastallen
   voor de plezierjacht op wilde zwijnen op de Kroondomeinen
   Het milieu
   DE PVV vond dat het goed gaat met het milieu in Nederland. De lucht is sinds decennia niet zo schoon geweest. Illegale lozingen moesten met kracht worden tegengegaan. Wetten moesten strikt worden nageleefd. Straatvuil was volgens de PVV voor veel mensen ergernis nummer één. De PVV was tegenstander van het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond. Dus geen ontpoldering. In de Westerschelde wilde de PVV geen nieuwe verdiepingen meer.

   De PVV stemde

   tegen het voorstel om vervuilende bedrijven te laten meebetalen aan het opruimen van dioxine in onze rivierbodems
   tegen een actieplan om zwerfafval aan te pakken
   tegen gesprekken met België om te voorkomen dat de Westerschelde verder zou moeten worden uitgediept
   tegen het voorstel om meer openheid te geven over de plannen voor nieuwe kerncentrales
   voor de bouw van nieuwe kolencentrales
   Democratisch Nederland
   De PVV vond dat onze democratie in de grootste crisis sinds Thorbecke verkeerde. De macht moest worden teruggegeven aan de burger. Het EU-nationalisme moest de kop worden ingedrukt. De macht uit Brussel moest naar Nederland gerepatrieerd worden en subsidies aan politieke partijen waren uit den boze.

   De PVV stemde

   tegen de verbetering van de informatievoorziening van de regering aan de Kamer over Europese besluitvorming en de invloed van Nederland daarop
   tegen een nieuwe wet die de financiering van politieke partijen inzichtelijker moet maken
   tegen openbaarmaking van de zakelijke belangen van ministers en hoe zij met die belangen zijn omgegaan
   voor meer invloed van ‘Brussel’ op onze begroting
   De PVV verleende geen steun aan voorstellen om

   meer zeggenschap te krijgen over onze land- en tuinbouw
   de groeiende bemoeienis van Europa met onze woningcorporaties een halt toe te roepen
   En tot slot: De ‘falende magistratuur’ is volgens de PVV een bedreiging voor onze democratie, maar de PVV stemde

   tegen een onderzoek naar de invloed van de manier van financieren van de rechterlijke macht op de kwaliteit van de vonnissen

   En als hekkensluiter’
   De PVV gaf een staande ovatie na het toespreken richting de 2e kamer van Zelenskyy

  • Wilders is een van de beste vrienden van Rutte. Wilders zit er alleen maar voor de show in de politiek. Dat kun je aan zijn praatjes alleen al merken. Alles voor de Bühne en de effecten. Ondertussen doet ie gezellig een bakkie thee met Rutte.

  • Omdat Wilders controlled opposition is. Waarom denk je dat hij anders zo lang zijn gang kan gaan. Niks is wat het lijkt, ook met Wilders niet. Op Wilders stemmen is op Rutte stemmen.

 1. pinokkio is de grootste ramp uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek. Die idioot heeft de ruggengraat van een tuinslang en als je dacht dat het met harry potter niet erger kon dan komt dit gedrocht bovendrijven. What’s next?

 2. Het is één groot vies spel.
  Begonnen met een virus met alle restricties.
  Nu ziet de kliek van Klaus Schwab zijn kans schoon om verder te gaan, en begint bij een essentieel onderdeel van een land: VOEDING. / boeren…..
  Het plan is dat er schaarste gaat Komen en op den duur “ eet de bevolking dan uit hun hand.”
  Dat is het grote plan, met ; u zult niets bezitten en gelukkig zijn.
  Ondertussen speelt ook de oorlog in Ukraine de kliek met deze megalomane verzinselen hun plannetje in de hand.
  Nu kunnen ze ook de prijzen van gas en olie opdrijven, wat ook een snelle verarming en minder mobiliteit teweeg zal brengen.
  Bovendien geeft dit onrust en dat zal hardhandig de kop ingedrukt worden.
  Komt nog bij dat komende winter alle maatregelen rondom Corona weer in volle hevigheid zullen terug keren met duizenden doden, door de ondeugdelijke herhaal prikken, die nu in de lichamen. Met toch al verzwakte immuniteit opnieuw zal worden ingespoten…… ook dit zal onrust en verwarring geven bij de bevolking. Zelfs de NYT ( spreekbuis van de Amerikaanse overheid) heeft erkend dat het vaccin ondeugdelijk is, en de bijwerkingen niet zonder risico’s zijn, en toch wordt er hier in Nederland om gevraagd…… Hoe stom kan een bevolking zijn.
  RUTTE GRIJPT NIET IN, dit doet hij mijns inziens bewust, de richtlijnen van “ de great reset” zal hem dat niet toestaan.
  SOCIALE PARTNERS VRAGEN VOLOP OM INGRIJPEN VAN DE REGERING, MAAR RUTTE GRIJPT NIET IN…. IS DIT EEN BEVEL VAN KLAUS???? Het lijkt erop. Dit is een heel merkwaardige situatie.
  HIJ LAAT DE BOEL IN DE SOEP LOPEN ZODAT STRAKS INGRIJPEN TOTALITAIR KAN ZIJN.

  Inmiddels lijkt het erop dat Rutte meer de internationale gemeenschap dient dan zijn eigen land.
  Tijd van Opstappen Mark….
  En de boeren…… ik hoop en bid dat ze vol zullen houden, ons land ligt in hun handen…..
  niet in handen van de regering.

  • Ons land ligt in hun handen? Wat is dat voor verwendewijvengezeik. Doe zelf ook eens wat troela. Schijt desnoods de plee van het gemeentehuis vol en plant een omgekeerd vlaggetje in je drol. De overheid moeten we hebben. Elke daad van verzet is er een. Al is ie nog zo klein.

  • @Anna, ja een vies spel en helemaal gelijk met wat je verder zegt.
   Alleen het begon niet met “het virus”. Programma 21/2030 was al lang bezig om uitgerold te worden, een onderdeel daarvan om gehoorzaamheid af te dwingen en om de niet-nuttigen te elimineren was het virus uitrollen en de genetisch modulerende prikken te zetten bij de mensen, evenals mondkapjes, lock downs, verbod om ’s avonds buiten te zijn.
   Doelen gehoorzaamheid en tegelijkertijd het alvast kapot maken van de economie. Als je goed oplet op TV, krant ed op wat er naar buiten wordt gebracht, dan weet je al hoe het gaat lopen. Rutte is een ster in het zeggen van: Ja, is heel naar allemaal, ik zal kijken….., maar ik kan geen beloftes doen. Nee dat kan/wil hij niet omdat hij met handen en voeten is gebonden aan WEF, Eucommissie etc. Gebonden door Geld? Chantage?
   Hoe het ook gaat lopen, uiteindelijk krijgt hij ook z’n congé, op welke manier dan ook.
   Fijne avond verder

   • Rutte is een Freemason / Vrijmetselaar en zit in diverse Vrijmetselaars Loges. Die Loges staan allemaal onder het opperhoofd Rothschild. Een aangenomen naam overigens, maar dat is die clan eigen. Veel Vrijmetselaars in wording worden overigens geronseld vanuit de studentenverenigingen van katholieke universiteiten. Rutte is niet slechts één van de geronselden; z´n vader was actief in ´40 – ´45 en het zal me niet verbazen dat die pa van Rutte al maatjes was met SSchwab die als ´jood´ ´n grote jongen was in die zelfde oorlog en opereerde in Duitsland.

    • De Vrijmetselaars ronselbrigade is overigens ook actief met ronselen binnen de zogenaamde New Age beweging. Vooral mensen met diverse handige talenten hebben de voorkeur.

      • Heel veel vrijmetselaarsloges wereldwijd zijn geïnfiltreerd door de op 01.05.1776 door de Rothschilds & Adam Weishaupt gestichte illuminati.
       De Franse revolutie van 14.07.1789 was het eerste visitekaartje van de illuminati.

 3. Voor zover als ik het zie, is de FVD de enige die de vinger op de zere plek legt. door geen blad voor de mond neemt.
  Gezien de framing en stilzwijgen van de pers, is dit tevens de bevestiging dat de FVD gevaarlijk is voor de zittende schurken.

  • Thierry Badet is een j_o_o_d en er is een filmpje waarop hij in vrouwenkleren is te zien. Niet vertrouwen die hele FVD. En ja, ik was er ook in getrapt. Men beheerst in de politiek ALTIJD alle kampen.

   • Ik vertrouw die Baudet voor geen cent. Al krijgt hij steeds gelijk. Er is iets aan hem waardoor ik ‘m niet vertrouw al zou ik het willen. Kan er geen vinger op leggen. Misschien zijn ijdelheid? IJdelheid is niet goed voor het karakter.
    Dan heb ik meer vertrouwen in Gideon van Meijeren. Dat is een pitbull, hij laat niet los. Hij blijft altijd correct. Goed onderlegd. Hij moet zich alleen niet inlaten met onfrisse ideeën en gemanipuleerd materiaal. Dat heeft zo’n jongen niet nodig. Eerlijkheid is genoeg.

 4. Een boer had een voorstel geoppeerd, dat ze zn koeien kon hebben maar zn grond krijgen ze niet.Maar dat wilden niet.Zie daar de leugen van het zogenaamde stikstof verhaal.

 5. Het punt is dat de regering en de overheden geen officiële bevoegdheden meer hebben over het voormalig Nederlandsgrondgebied. Over dit grondgebied liep vanaf 1896 een lease contract van 125 jaar. Deze verliep op 19-07-2021, niet voor niets was vorig jaar een kleine impasse dat er geen nieuwe regering zogenaamd gevormd kon worden. Door nu met de zelfde spelers voort te zeggen, alleen in een andere ministersposten geeft al aan dat ze illegaal bezig zijn. Want officieel moest en ze een volksberaad houden of zij verder mogen regeren, maar dat is niet gebeurt. Daar zij als de dood zijn dat de waarheid bekent zal worden bij de bevolking. Nu is het commerciële bedrijf Staat der Nederlanden coöperatie een samenwerking aangegaan met de farmaceuten en het WEF, maar hebben geen bevoegdheden over het grondgebied en de bevolking. Want het zijn alle private bedrijven op zich. Want stelt u zich eens voor dat het machtige Coca-Cola bedrijf iedereen verplicht om elke dag 2 liter coca cola te drinken. Dan zegt u ook dat zij daar niet bevoegd voor zijn. Dat is het zelfde als wat de zogenaamde regering nu doet op het voormalig Nederlands grondgebied. Zoals Verplichtingen ook niet eenzijdig opgelegd kunnen worden, want dan moeten de andere partij een contract overleggen waarin dat staat (hier op het grondgebied wordt het juridische zeerecht gehanteerd. Dat met o.a. UCC handelsrecht = het contractrecht werkt) Zonder contract kan het wel, als wij het vrijwillig toestaan. Tevens moet jij nooit vrijwillig je laten identificeren met jou natuurlijke persoonsbewijs, want dan geef jij te kennen dat jij eigendom bent van dat private commerciële onderneming Staat der Nederlanden.

  Want bij jouw geboorte aangifte bij de desbetreffende gemeente is op jouw naam een bedrijf gesticht door de overheid. Waar een natuurlijk persoon gecreëerd werd. ( want een natuurlijk persoon = een entiteit of een geest of een bedrijf, maar is is zeker geen levende mens) Maar jij als levende mens is nooit geregistreerd en wordt jij na je 7e verjaardag dood en verloren op zee verklaard. Want slavenhandel is al sinds 1863 afgeschaft en kan alleen maar voort gezet worden met list en bedrog, om zo toch de macht over de bevolkingen te kunnen behouden. Zolang jij de illusie hebt dat jij die natuurlijke persoon bent met het Burger Slaven Nummer (BSN), ben jij eigendom van het commerciële bedrijf Staat der Nederlanden en ben jij belasting plichtig. Zijn al jouw rechten niets anders dan betaalde privileges.

  Daar zit de grap van de grote fraude met voorbedachte raden. Dit wordt met alle mogelijkheden onderdrukt bij het grote publiek, want anders verliezen de grote fraudeurs hun macht over de bevolkingen.

  De mensen achter de schermen zijn de bankiers, die de touwtjes in handen hebben in de wereld. Zij toveren ons geld uit het niets, waar wij voor moeten werken. Daar al het geld in eigendom blijft van de bankiers, kunnen wij het enkel lenen voor het gebruik ervan. De bankiers brengen 6% rente voor al het geld wat in omloop is in rekening, het maakt hen niet uit of dat in contante of digitaal is. Met deze constructie van het geld maken uit het niets, hebben de bevolkingen door de jaren heen de gehele wereld aan de bankiers gegeven.

  Want zodra iemand een lening afsluit, wordt het onderpand als ware eigendom van de bankiers. Daar diegene het bedrag inclusief rente terug moet betalen, zal die persoon niet alleen gedreven worden om slaaf van de bankiers te worden, maar zorgt er ook voor door de rente een schaarste ontstaat. Want de rente voor nooit aangemaakt door de bankiers. Dus er verdwijnt bij elke lening 6% van het geld wat in omloop is van de markt. Hierdoor veroorzaakt dat uiteindelijk alles duurder wordt en de bevolkingen steeds meer moeten gaan werken, om hun schulden met slavenarbeid te voldoen.

  Beurzen zijn enkel om de prijzen van alles nog duurder te maken door speculatie, waar miljarden aan verdient kan worden. Maar nu de financiële markten vast te beginnen te lopen, doordat de staten hun rente niet meer kunnen terug betalen. Wat tevens er voor zorgt dat de ooit staatsbedrijven geprivatiseerd worden in opdracht van de bankiers, omdat zij hun rente opeisen. Zo hebben de staten ook alle natuurlijke personen verkocht aan de bankiers. Waar de WEF/EU/VN e.d. steeds meer macht verkregen over de bevolkingen. Maar dat dit 1 grote frauduleus systeem is, wordt met geen woord gerept.

  Zolang de bevolkingen in de illusie blijven dat zij de natuurlijke persoon zijn, dan zullen zij letterlijk alles kwijt raken en omgebouwd worden in een cyborg of afgemaakt worden door de gifspuiten. Wat ze vaccins noemen.

  Maar als de bevolkingen gaan beseffen dat zij levende mensen zijn, die alle soeverein zijn en alle wetten zelf bedacht zijn door een klein clubje fraudeurs wat we regeringen noemen. Dan hebben de bevolkingen een kans om het tij te keren en de macht over zich zelf terug te nemen. De enige wetten aan waar we moeten houden zijn de natuur wetten en niet aan die zelfbedachte regeltjes indirect van de bankiers. Maar vrij zijn betekent ook eigen verantwoording nemen en niet meer leunen op de gemeenschap of de staat. Van dat moeten andere voor mij doen omdat ik daar recht op heb. Maar dan ben jij op je zelf aangewezen voor alles in je leven, je kunt wel samenwerken met andere maar dan wel in een actieve instelling en is het leunstoelmentaliteit voor het toetsenbord van je computer van hoe andere dat voor jouw moeten doen verleden tijd.

  • Mooi verhaal. Voelt vooral als het voorhouden van een worst. Je kunt in NL al opgepakt worden voor wildplassen. Wild kamperen en evenmin een bunker onder de grond bouwen, is niet toegestaan. Onze maatschappij hangt van regeltjes en protocollen aan elkaar. Buiten de gebaande paden wandelen, wordt bestraft. Stukje land kopen, betekent belasting erover betalen. Enz. enz. Nogmaals, leuk verhaal. Jammer dat de mitsen en maren alsook de daadwerkelijke uitwerking er niet bij worden vermeld. Of de vermelding van een boek waarin staat beschreven hoe dan echt vrij te worden. Misschien dat er mensen zijn die het wel zien en ook weten om te zetten naar de praktijk, maar daartoe behoor ikzelf dan niet.

   • Op land ben je nooit vrij. Je kunt hoogstens zwerven van bunker naar bunker of in het donker een tent opzetten en voor zonsopgang weer wegwezen. De hele dag onderweg zonder eten want geen geld. Ik ken een zwerver en zo leven is geen pretje. Niemand die om je geeft, men bekijkt je als het vuil van de straat.
    Als je niet meedoet raak je alles kwijt. Je zou op een bootje op zee kunnen gaan leven? Maar de havens kom je niet in want dan moet je liggeld betalen. En het bootje mag ook niet te lang zijn, niet te hard gaan en niet op grote binnenwateren en op open water komen want dan zit je weer met een vaarbewijs enzo. Dus ben je gedoemd in een slootje of kanaaltje rond te dobberen. Maar daar zul je je ook wel niet mogen bevinden, Nederland kennende. Alles wordt uitgesloten om de vrijheid te beknotten, behalve je al jong uitgestippelde pad des levens kun je betreden. ‘Vrijwillig’. We zijn in feite al eeuwen slaven.

 6. Twee geestelijk gestoorde poten bij elkaar; beiden verdienen een passende straf.
  Ik denk aan empaling, of aan een paal, stuk touw en 500kg hout en een lucifer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in