Pfizer is de leider van dit project en is in feite een quasi-monopolie aan het vestigen, hoewel ik moet vermelden dat Pfizer ook probeert zich te ontdoen van zijn concurrenten. En dit vaccin, gedwongen door het financiële establishment, is een dodelijk vaccin. Welnu, dat is bevestigd door de gegevens die in voldoende landen, waaronder de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn gepubliceerd en vrijgegeven.”

Goedendag,

mijn naam is Michel Chossudovsky, en ik wil mij hier concentreren op de hoofdrolspelers in de crisis die wij thans doormaken.

Wij bevinden ons momenteel op het hoogtepunt van een vaccinatieprogramma dat de wijziging van het menselijk genoom door middel van mRNA-vaccins omvat. Het wordt voornamelijk geleid door Pfizer, hoewel er ook andere bedrijven bij betrokken zijn, en het doel is om wereldwijd 7,9 miljard mensen te vaccineren.

Er zijn tegenstanders van dit project, en er zijn ook tegenstanders van de zogenaamde vaccinatiekaart, of identiteitskaart, die in wezen de contouren van een totalitaire staat schetst.

Wij bevinden ons eigenlijk in een ontwikkelingsstadium van deze crisis, die begin januari vorig jaar is begonnen, en ik zou willen ingaan op een aantal vragen en ook een chronologie geven van de gebeurtenissen van wat er gaande is of reeds heeft plaatsgevonden.

De vraag bestaat naar de omvang of de aard van deze pandemie, die vooral verband houdt met ziekte- en sterftecijfers, aangezien deze cijfers worden gebruikt om te beslissen over verreikende gevolgen.

Laat ik eerst teruggaan naar het historische moment van het begin van deze agenda, namelijk vóór januari vorig jaar. Het was een plan waarvan het begin eigenlijk teruggaat tot voor 2012.

Er zijn aanwijzingen dat machtige financiële belangen achter dit project zitten. Zij voerden een simulatie uit, EVENT201 genaamd, nauwelijks twee of drie maanden voordat de crisis uitbrak. Dit was een simulatie van een pandemie, en het was wat zij noemden een “tafelblad simulatie” van de pandemie. Er waren deelnemers van verschillende organisaties, waaronder het Economisch Wereldforum, de Gates Foundation, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, alsmede belangstellenden uit de financiële wereld, het farmaceutisch kartel, de CIA en het Pentagon.

Vertegenwoordigers van grote organisaties waren aanwezig, en de ironie is dat de zogenaamde “simulatie” werkelijkheid wordt. In feite is zelfs de door de Chinese autoriteiten aangekondigde naam van het virus dezelfde als die welke in de simulaties wordt gebruikt. Het werd 2-nCOV genoemd, waarbij “n” staat voor “novella” en “nieuw coronavirus” betekent.

Laten we eens kijken naar de geschiedenis van scenario 201 tot grote gebeurtenissen in de loop van januari, en ik verwijs naar een beslissing van de Wereldgezondheidsorganisatie die op 30 januari werd genomen. Het was een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. En het was geen pandemie, maar de bevestiging door de WHO van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationaal belang. En dit werd tegelijkertijd gecombineerd met een angstcampagne.

De mensen die hierover zijn ingelicht, omdat ze de kleine lettertjes niet hebben gelezen, hebben zich niet gerealiseerd dat er op 30 januari 2020 buiten China 83 gevallen van COVID-19 waren op een totale bevolking van 6,4 miljard mensen. En deze cijfers waren gebaseerd op de zogenaamde RT-PCR test*. Ik kom hier later op terug, maar de RT-PCR-test is, althans wat het meten van het verloop van de zogenaamde pandemie betreft, volstrekt ontoereikend gebleken.

Het waren echter 83 gevallen die vervolgens leidden tot het ontstaan van een grote crisis van mondiale proporties, zodanig dat Donald Trump de volgende dag het luchtverkeer tussen China en de Verenigde Staten opschortte, wat op zijn beurt leidde tot de crisis die we nu meemaken, namelijk de, althans gedeeltelijke, opschorting van het luchtverkeer wereldwijd.

En er is absoluut geen rechtvaardiging voor deze beslissingen. De cijfers hebben hen niet gerechtvaardigd, maar het publiek is wijsgemaakt dat er sprake is van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid vanwege de gevaarlijkheid van het virus, enzovoorts, enzovoorts. En er waren absoluut geen gegevens die deze beslissingen hadden kunnen bevestigen of rechtvaardigen.

Nu was er een financiële ineenstorting tegen het einde van februari. Het was de ernstigste financiële ineenstorting in de geschiedenis van de wereld. Het was volgens sommige analisten nog zorgwekkender dan de financiële ineenstorting van 2009. En het gebeurde op 20 februari 2020, op een moment dat er buiten China 1.078 gevallen waren.

Als reactie deed de president van de Wereldgezondheidsorganisatie bepaalde uitspraken en die uitspraken waren misleidend. Hij zei dat hoewel de pandemie nog niet was begonnen, alle indicatoren erop wezen dat we ons in een extreem gevaarlijke situatie bevonden. Zonder hier in detail te treden, rechtvaardigen 1078 gevallen buiten China op een wereldbevolking van 6,4 miljard mensen geen wereldwijde noodsituatie op gezondheidsgebied, noch vormen zij de basis voor het uitroepen van een pandemie. Hij heeft echter wel een pandemie afgekondigd. En dat was zeker een deel van de angstcampagne. En als gevolg daarvan stortten de beurzen de volgende dag in.

Ik wil hier niet in details treden, maar het is belangrijk te begrijpen dat deze ineenstorting van de beurzen teweeg werd gebracht door uiterst machtige financiële belangen, en dit zijn precies dezelfde financiële belangen die betrokken waren bij scenario 201.

Bill Gates, bijvoorbeeld, heeft 60% van zijn vermogen geïnvesteerd in de aandelenmarkt. Hij wist van tevoren wat Tedros Adhanom Ghebreyesus* zou aankondigen. Er was voorkennis en insider-informatie, en in de nasleep van deze financiële ineenstorting heeft het financiële establishment zich enorm verrijkt.

En dan komen we bij 11 maart 2020.

Maart is de historische datum omdat de lockdown in maart werd opgelegd. Het was echter geen echte noodtoestand. Nou, ze kunnen er verschillende termen voor gebruiken. Het was een lockdown, en het was een beperking van de arbeid, en het was ook het einde van de economische activiteit in 193 lidstaten van de Verenigde Naties.

Met andere woorden, regeringen over de hele wereld kregen de opdracht hun economieën stil te leggen om mensen te beschermen tegen een pandemie. Daarom was maart de officiële datum waarop de pandemie werd uitgeroepen. En nogmaals, er waren 44.279 gevallen op die 11e maart op een bevolking van 6,4 miljard mensen buiten China. Nogmaals, dit is een uiterst klein aantal gevallen. Dit besluit om 193 economieën stil te leggen vereist echter een complex besluitvormingsproces.

Maar vergeet niet dat dit besluit is genomen ten gunste van het financiële establishment om de economieën van de hele wereld te verabsoluteren. Het heeft geleid tot massale werkloosheid, faillissementen, extreme armoede en de vernietiging van kleine en middelgrote ondernemingen en bepaalde belangrijke sectoren van de economie die we het echte kapitalisme kunnen noemen, die ook zijn vernietigd of betrokken zijn geweest bij de faillissementen. Ik heb het hier over luchtvaartmaatschappijen en hotelketens, enz.

  COVID-19 vaccins: we zijn vanaf het allereerste begin misleid

Zonder in detail te treden over dit belangrijke proces, denk ik dat dit proces zijn weerga niet kent. En het heeft helemaal niets te maken met het beschermen van mensen tegen een pandemie. Er was geen enkel bewijs dat deze pandemie dergelijke uitgebreide maatregelen rechtvaardigde.

Als je je nationale economie en je gezondheidszorg platlegt, creëer je chaos met betrekking tot de dienstverlening van je gezondheidszorg.

Dit was een vooropgezette stap van wereldwijde economische oorlogsvoering. En het komt overeen met eerdere perioden van macro-economische hervormingen onder auspiciën van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds, het buitenlands beleid van de Verenigde Staten, regimewisselingen, enz.

Letterlijk alle landen, op een paar uitzonderingen na, hebben de sluiting van hun economieën aanvaard om een paar levens te redden, en dit is de grootste leugen in de wereldgeschiedenis. Het is de grootste leugen in de geschiedenis van de wereld.

En wat de architecten van dit project bereikten, was een geïnduceerd faillissement van de nationale economieën en wat kan worden omschreven als de ineenstorting van het maatschappelijk middenveld.

Dit is reeds besproken en gedocumenteerd. Gezichtsmaskers, sociale distantie. Dit alles is tegelijkertijd over de hele wereld ingevoerd.

De ironie is hier dat landen die we progressief of links kunnen noemen, waaronder landen die als vijanden van de Verenigde Staten worden beschouwd, zoals Venezuela, Cuba en Iran, om er een paar te noemen, deze beperkingen hebben aanvaard en hun economieën hebben stilgelegd. In het geval van Cuba is dit zo verwoestend omdat de belangrijkste bron van buitenlandse valuta de toeristenindustrie is. Als het toerisme stopt, is het land failliet. En toch heeft de Cubaanse regering niet alleen de noodtoestand aanvaard, maar ook vaccinatie.

Ik kom wat later op vaccinatie, wanneer ik de gegevens bespreek over COVID-19 positieven en sterfte. Wat we hier echter hebben is, naar mijn mening, de voortzetting van een totaal historisch proces dat onmiddellijk na de tweede wereldoorlog is begonnen. Het is wat Eisenhower in zijn verklaringen het militair-industrieel complex noemde.

Wel, het militair-industrieel complex controleert dit project. De hoofdrolspelers blijven voortdurend in de schaduw. Er is het Economisch Wereldforum dat in het verleden, vóór de crisis, over de Great Reset heeft gesproken. The Great Reset werd voor de pandemie gepubliceerd.

En nu vertellen ze ons dat we een Grote Reset zullen hebben en dan zullen we weer naar normaal gaan.

We zullen niet terugkeren naar normaal.

Maar als we het in historische termen bekijken, om die vergelijking te maken, moeten we erop wijzen dat dit het medicijn van het Internationaal Monetair Fonds is voor de terminale fase. Het houdt geen verband met intergouvernementele onderhandelingen, het is een bevel van de architecten van dit project om de economie neer te halen. En het wordt gesteund door de grote leugen dat dit landen zal helpen levens te redden. En dat is absolute onzin.

Iedereen die dit feit vanuit een historisch oogpunt bekijkt, komt tot de conclusie dat dit de uitbreiding is van de schuldslavernij, die 40 jaar geleden of zelfs nog langer door deze instellingen oorzakelijk werd opgelegd. En wat er op dit moment gebeurt. Wat onmiddellijk na 11 maart is gebeurd, is dat het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de verschillende regionale ontwikkelingsbanken, de Bank voor Internationale Betalingen, de centrale banken, deze particuliere financiële instellingen zeggen: “Wij zullen u helpen”.

Nou, wat betekent dat?

Het betekent dat zij geld gaan lenen aan deze straatarme landen die hun economie hebben laten ontsporen, wat gevolgen heeft voor de hele planeet, nietwaar. Voor de ontwikkelingslanden zijn er het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Voor de ontwikkelde landen treden andere mechanismen in werking, maar uiteindelijk maken we ongetwijfeld de ernstigste schuldencrisis in de geschiedenis van de wereld mee. Want door de stagnatie van de wereldeconomie, leggen we de hele planeet plat, nietwaar. De wereldeconomie tot stilstand brengen om de gezondheidscrisis op te lossen is een duivelse daad en berust op een leugen. En het is de grootste leugen in de geschiedenis van de wereld.

Wat er dan gebeurt is dit, en dit is waar nationale regeringen in het spel komen. De nationale regeringen zijn gevolmachtigden van dit financiële establishment. Wat er gebeurt is dat het Internationaal Monetair Fonds, dat in werkelijkheid een gouvernementele organisatie is die vertegenwoordigers heeft in deze 190 verschillende landen, deze zogenaamde soevereine staten te hulp komt. Maar deze staten zijn niet langer soeverein. Zij leent hen het geld zonder er voorwaarden aan te verbinden. Natuurlijk moet het geld worden terugbetaald, maar hij bepaalt niet het doel ervan. En dan wordt dit geld uitgegeven en een deel van dit geld wordt zeker gebruikt om ambtenaren om te kopen. En het wordt zeker niet gebruikt om de nationale economie weer op gang te brengen. Het dient zeker als vangnet voor mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of in armoede zijn gestort, maar in wezen is het voor grote bedrijven. Het is in deze context dat de luchtvaartmaatschappijen worden overgenomen. De directies van de luchtvaartmaatschappijen krijgen deze aalmoezen van geldschieters.

Dus wat er op dit moment gaande is, is een proces van privatisering van de staat.

Met andere woorden, de geldschieters hebben de uitzonderingstoestand geëist van de politici, de regeringen hebben aan die eis voldaan, en in de huidige context dwingen de geldschieters niet alleen de sluiting van die economieën af, maar zij dwingen ook de aanvaarding af van het wereldwijde gebruik van een vaccin in deze 190 landen met een huidige bevolking van 7,9 miljard, bijna 8 miljard mensen.

Pfizer is de leider van dit project en is in feite een quasi-monopolie aan het vestigen, hoewel ik moet vermelden dat Pfizer ook probeert zich te ontdoen van zijn concurrenten. En dit vaccin, gedwongen door het financiële establishment, is een dodelijk vaccin. Welnu, dat is bevestigd door de gegevens die in voldoende landen, waaronder de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, zijn gepubliceerd en vrijgegeven.

Wat regeringen proberen te doen, is mensen ervan te weerhouden te beseffen dat het gebruik van het feitelijk niet-geteste vaccin in de eerste plaats een experiment is met verwoestende gevolgen, waaronder moraliteit en morbiditeit, voor degenen die zijn gevaccineerd of, met andere woorden, dood en ziekte, die zijn geregistreerd. Deze sterfgevallen en ziekten worden echter meestal alleen door de slachtoffers zelf of door hun familie opgemerkt. Het percentage geregistreerde en gepubliceerde sterfgevallen en ziektegevallen is oneindig klein in vergelijking met het aantal mensen dat werkelijk gestorven of ziek geworden is.

  Moorddadig werk aan mRNA-technologie wint Nobelprijs: Dr. Robert Malone antwoordt

Zonder in detail te treden, kunnen we deze cijfers met minstens een factor 10 vermenigvuldigen. Begrijp je het? Dit betekent dat slechts 10% van alle gevallen wordt gemeld en bekend is bij de gezondheidsautoriteiten in het algemeen, en dit aantal ligt, wat de bijwerkingen betreft, waarschijnlijk nog lager. In werkelijkheid is het waarschijnlijk slechts ongeveer 1 procent.

Dus wat we op dit moment zien is het gebruik van dodelijke vaccins, wat sommige analisten een middel tot ontvolking noemen.

Ik wil hier niet bijdragen aan de discussies over eugenetica en ontvolking, maar wat ik wel met alle zekerheid kan zeggen is dat de economische en sociaal-politieke maatregelen die afgelopen maart zijn opgelegd, in combinatie met de vaccinatie en het feit dat mensen nog steeds werkloos zijn en ontmoedigd worden om een normaal leven te leiden, een verwoestend effect zullen hebben op het sterfte- en ziektecijfer in de hele wereld.

In bepaalde landen, zoals India of zelfs Brazilië en Afrika bezuiden de Sahara, zijn deze verwoestende effecten van vastgelopen economieën reeds merkbaar. En dit is zeker nog niet voorbij, want het heeft op verschillende gebieden, zoals de internationale handel enzovoort, tot stilstand geleid. En ik kan zeggen dat dit zeker opzettelijk is. Het is zeker niet om mensenlevens te redden. En het stilleggen van de hele wereldeconomie, wat natuurlijk slechts een uitdrukking is, maar in feite een mechanisme, leidt tot economische en sociale chaos op wereldschaal. Dit is een ongekend proces. Het is een uiterst ingewikkeld besluitvormingsproces omdat al deze zogenaamd soevereine staten, die allang geen soevereiniteit meer hebben en waarvan sommige zijn omgekocht en andere zijn bedreigd, zich moeten onderwerpen aan een hogere macht en dit alles wordt gepresenteerd als een middel om de pandemie te bestrijden.

Laat me deze discussie nu afronden met een belangrijk feit.

Alles wat ik eerder heb genoemd, alle beleidsmaatregelen die zijn genomen, alle gebeurtenissen, de financiële crises, waarvan er een in februari plaatsvond en een financiële ineenstorting die Zwarte Donderdag werd genoemd op 12 maart, al deze maatregelen zijn absoluut ongeschikt voor de bestrijding van een pandemie, en wel om de volgende reden:

In januari besloot de Wereldgezondheidsorganisatie, op advies van een virologisch instituut in Berlijn, de zogenaamde PCR-test in te voeren. Iedereen weet inmiddels dat het gaat om een uitstrijkje van de neus of keel, dat vervolgens door een laboratorium wordt beoordeeld als COVID-positief of -negatief.

Zonder in detail te treden, kan ik u verzekeren dat deze test het virus in geen geval kan opsporen. Wat wel kan worden gedetecteerd zijn genfragmenten van verschillende virussen, en het is zelfs niet mogelijk om met de PCR-test vast te stellen of het om SARS 2 gaat, het virus dat in verband wordt gebracht met COVID-19, of een ander virus.

Een ander feit is dat de Wereldgezondheidsorganisatie de bewijskracht van de PCR-test in januari van dit jaar opnieuw heeft geëvalueerd. Vervolgens verklaarde zij dat een testresultaat boven een Ct-waarde* van 35 absoluut vaag en irrelevant is, hetgeen wereldwijd miljoenen en miljoenen vals-positieve gevallen heeft opgeleverd in de afgelopen 18 maanden of langer. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gezegd dat het in dit geval noodzakelijk was opnieuw te testen. Wat zij echter in feite zeiden, was dat het bewijs van de PCR-test niet alleen gebreken vertoont, maar absoluut betekenisloos is. Absoluut zinloos.

Dus wanneer men zegt dat de incidentiewaarde in een bepaalde regio een bepaald niveau heeft overschreden, en op het ogenblik hebben wij te maken met de mutaties, is dit alles gebaseerd op metingen met de PCR-test, die hoofdzakelijk wordt gebruikt, samen met een paar andere vrij bestaande tests, hoewel deze test van alle dingen geen enkele betekenis heeft. Dus we hebben niet eens nauwkeurige gegevens om wat dan ook te rechtvaardigen. Vergeet niet dat we op 11 maart 2020 niet eens over nauwkeurige gegevens beschikten omdat de 44.279 gevallen gebaseerd waren op de overweldigende PCR-test. En de maand januari daarvoor, waren er maar 38 gevallen.

Maar nu zegt de Wereldgezondheidsorganisatie: “Pardon, we hebben een fout gemaakt en deze PCR-test is absoluut niet relevant”, wat betekent dat alle maatregelen die in 193 landen zijn ingevoerd en opgelegd, gebaseerd zijn op een leugen. Ze zijn gebaseerd op een verzonnen test.

Als ze de test of zelfs het vaccin willen rechtvaardigen, hebben ze twee reeksen gegevens. Enerzijds hebben zij positief getest met de volstrekt nietszeggende PCR-test, waarmee zij van alles zouden kunnen meten, en ik geloof dat virologen zich hiervan terdege bewust zijn. En er is toevallig nog een andere omstandigheid. Toen zij de PCR-test bestelden, beschikten zij niet over een geïsoleerd virus of, met andere woorden, een monster van een patiënt, dat wordt verkregen door isolering en een zuiveringsproces. Dat hebben ze tot op de dag van vandaag niet.

Ik wil daar hier niet in detail op ingaan, maar ze hebben zelf gezegd dat ze dat niet hebben. En toen zeiden ze dat het niet uitmaakte en gebruikten ze een virus dat leek op het SARS 2-virus, dat het SARS 1-virus uit 2003 was. Dus dat was het referentiepunt in de PCR-test. Het ging niet om het nieuwe virus, maar om een virus uit 2003 dat 18 jaar eerder was ontdekt. De manier waarop deze test is opgezet met SARS 1 als referentiepunt, dat wil zeggen met een proxy, maakt de hele exercitie volledig … nou ja, ik ken de medische term hiervoor niet, maar het is idioot.

Ze hebben het virus niet gelokaliseerd, ze zeiden dat ze geen geïsoleerd virus hadden… Er is een groot debat over de vraag of het virus geïsoleerd was of niet, maar dat is niet de vraag. Feit is dat de test zelf geen geïsoleerd virus als referentiepunt gebruikt. Daarom gebruikten zij als proxy iets dat 18 jaar eerder was ontdekt. Dit betekent echter dat alle gegevens over COVID en over de verspreiding van de epidemie eenvoudigweg ongeldig zijn. Het kan niet gemeten of geschat worden, wat betekent dat het van alles kan zijn. Het kan influenza zijn, een griepachtige infectie, een ander coronavirus-B of wat dan ook.

Zoals ik al zei, zijn de twee variabelen die zij gebruiken om de maatregelen te rechtvaardigen, enerzijds het verspreidingspercentage van de zogenaamde pandemie, waarvan wij hebben gezien dat het een drogreden is, en anderzijds het aan COVID-19 toegekende sterftecijfer.

Nu heb ik zowel de documenten hier in Canada en die in de Verenigde Staten, als die van andere landen onderzocht. In de Verenigde Staten hebben de uitgevers van overlijdensakten de instructie gekregen dat bij sterfgevallen die met het virus zijn besmet, “COVID-19 overwegend als primaire doodsoorzaak moet worden vermeld”. Begrijp je het? Hier is geen autopsie voor nodig. Dat is de norm. In sommige gevallen zeggen ze zelfs dat er niet eens een PCR-test van de overledene nodig is.

  Maak kennis met de COVIDIANEN SEKTE: Een apocalyptische medisch-extremistische groep tirannen wier fanatieke volgelingen deelnemen aan genocide door vaccinatie

Hoe kan COVID-19 als hoofd doodsoorzaak worden opgegeven als er geen autopsie is gedaan?

De acties die hebben geleid tot de destabilisatie van de hele planeet, het stilleggen van de nationale economieën en het sociale leven, het sluiten van scholen en universiteiten en het verbieden van sportevenementen zijn eenvoudigweg gebaseerd op vervalste gegevens. Nu gaat dit door omdat de mediabedrijven meedoen aan het spel. Het gaat door omdat we te maken hebben met uiterst machtige mensen die regeringsambtenaren en volksgezondheidsfunctionarissen omkopen, en ook zogenaamde wetenschappers.

En nu hebben we de virale mutaties. En hierover heb ik een vraag, want ik ben geen arts, maar ik zou graag de oorzaken willen verklaren.

Als zij het virus niet hebben kunnen bepalen en een proxy voor de PCR-test hebben gebruikt, hoe kunnen zij dan in hemelsnaam de PCR-test gebruiken om dit virus op te sporen? Want zelfs als de mutaties met andere middelen kunnen worden opgespoord, is daarvoor het oorspronkelijke virus nodig. En het oorspronkelijke virus is tot op heden niet opgespoord en duidelijk als zodanig vastgesteld.

Het hele aspect van mutaties dient dan ook alleen maar om een nieuwe golf van angst te creëren, waarbij sommigen het in wezen gebruiken om vaccins te rechtvaardigen en voortdurend te blijven hameren op de noodzaak van vaccinatie.

Maar alle gevaccineerden, en dat is volstrekt duidelijk, lopen het risico eraan te sterven of ziek te worden. En we hebben het over een zeer hoog risico. Alleen al in de EU, het VK en de VS zijn volgens officiële bronnen 38.488 mensen overleden als gevolg van vaccinatie, maar het werkelijke sterftecijfer ligt veel hoger. Het kan het tienvoudige zijn of zelfs meer. Uit analyses van het aantal bijwerkingen van vaccinatie blijkt dat deze zeer zelden worden geregistreerd. Daarom kunnen deze getallen op zijn minst met een factor 10 worden vermenigvuldigd.

Dus als we 35.000 sterfgevallen, en dat zijn de officiële cijfers, die toch al gemanipuleerd zijn en een vertekend beeld geven, vermenigvuldigen met 10, krijgen we 350.000. Neem de 5,5 miljoen bijwerkingen van vaccins, en dat zijn de huidige gegevens, die natuurlijk blijven stijgen. En we weten dat het sterftecijfer wereldwijd stijgt. In alle gevallen wordt echter beweerd dat deze gevaccineerden niet sterven aan de gevolgen van de vaccinatie, maar aan COVID-19.

Nu kan niemand sterven aan COVID-19 omdat de cijfers hierover vaker wel dan niet zijn verzonnen. Ze kiezen gewoon mensen die gestorven zijn aan vaccinatie en beweren dat hun doodsoorzaak COVID-19 was. Dat is waar we zijn.

We zitten dus in een diepe economische, sociale en gezondheidscrisis die de hele mensheid treft. Benadrukt moet worden dat dit ook een crisis van het kapitalisme is, omdat het financiële establishment de omstandigheden schept voor een ineenstorting van de eigenlijke kapitalistische economische orde. En de bedoeling is zo duidelijk als wat. Het is om te redden wat er te redden valt en om geselecteerde bedrijven over te nemen.

En wat ik ook vervelend vind is het feit dat veel mensen die zeer actief zijn geweest in de anti-oorlogsbeweging en die vroeger stelling namen tegen het neoliberale beleid, de bezuinigingsmaatregelen en de medicijnen van het Internationaal Monetair Fonds, de consensus hebben aanvaard, misschien door een gebrek aan begrip. Zij aanvaarden een project dat uiteindelijk in de lijn ligt van het buitenlands beleid van de VS, waarbij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, de CIA en het gehele politieke apparaat van de NAVO-bondgenoten, enz. betrokken zijn. En niet-gouvernementele organisaties en activisten van de vredesbeweging hebben dit project aanvaard, en zoals ik al eerder zei, hebben veel van de zogenaamde vijanden van de Verenigde Staten van Amerika zich eraan onderworpen. En zelfs als landen als Iran en Afghanistan bijvoorbeeld te lijden hebben onder sancties van de Verenigde Staten, vormt deze manier van bevriezen van de wereldeconomie een zeer uitgebreide vorm van sancties, die bijna zonder uitzondering zijn opgelegd aan 193 landen over de hele wereld.

Uiteindelijk moeten we begrijpen wie er achter zit. Ik kan uit eigen ervaring spreken over de mensen die de militaire coups in Latijns-Amerika hebben geleid, denk aan Pinochet in Chili in 1973 of Jorge Videla in Argentinië in 1976. Ik was een gastprofessor daar in die tijd. En wie zat erachter? De Rockefellers, en Kissinger waren er. Al deze mensen zitten ook achter de Corona-crisis en zij zijn al op zoek naar de zogenaamde normalisatie, de Great Reset, die op het spel staat. In wezen gaat het erom het staatsapparaat te privatiseren en soevereine staten, soevereine landen en de implementatie van het regime dat wijlen David Rockefeller vele jaren geleden global governance noemde. En hij zei destijds in wezen dat mondiaal bestuur een alliantie is van bankiers en geselecteerde intellectuelen. Hij zei dat dit een veel effectievere regeringsvorm was dan onze momenteel wereldwijd gekozen representatieve regeringen, enz. In wezen heeft hij hierbij echter de contouren geschetst van een totalitaire staat, een totalitaire staat die wordt gecontroleerd door het mondiale financiële establishment, niet alleen door de massale verrijking miljardairs, maar eerder andere instellingen die veel belangrijker zijn dan die zogenaamde miljardairs.

Maar deze concentratie van inkomen en rijkdom gaat ten koste van de gehele mensheid en leidt tot een proces van wereldwijde verarming dat men ontvolking zou kunnen noemen. En als er wereldwijd maatregelen worden genomen om de wereldeconomie stil te leggen en bepaalde sectoren van de nationale economieën te vernietigen in verband met het vaccin, dan is er werkelijk sprake van een situatie die de wereldbevolking bedreigt, zonder dat daarbij noodzakelijkerwijs wordt verwezen naar de eugenetici. We moeten ons er echter ook van bewust zijn dat de mensen achter dit project, om het maar eens ronduit te zeggen, geestelijke gezondheidsproblemen hebben. Het zijn gewoon psychopaten.

Dit verrijkingsproces is zo destructief, het gebruikt leugens, fantasie en wanorde om uiteindelijk hun controle uit te breiden en het leven van mensen te vernietigen. Dit is waar het allemaal om draait. De vernietiging van mensenlevens.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Robert W. Malone: Voordat u uw kind een prik laat geven
Volgend artikelProf. Bhakdi legt in een paar minuten uit waarom vaccins niet werken en ook nooit zullen werken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

7 REACTIES

 1. Professor Michel Chossudovsky – #Ja, het is een “killer-vaccin”

  Tja dat wisten de goed geïnformeerde lezer van de site al maanden terug, er is zóveel materiaal en artikelen op het net te vinden, laat een groot gedeelte hiervan desinformatie zijn, dan blijft er toch een groot aantal artikelen die men aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als waar kunt bestempelen.

 2. Ben ook daarvan overtuigd maar door de blokkade van de media is het aantal die het weten beperkt.
  Velen zullen het ook niet geloven omdat ze de maat van de leugens en het bedrog niet kunnen bevatten.
  De spelers is waarschijnlijk beloofd dat ze bij de overlevers zullen horen.
  Inderdaad een selectie van volkomen empathisch en chantabel overheden heeft dit alles in gang kunnen zetten.
  De uitkomst en daarmee de toekomst……

  • Hoi Karel,

   Alle organisaties en organismen streven in eerste plaats naar overleven. In de tweede plaats naar groter en of machtiger worden. Dit covid verhaal is voor elk land / overheid een prachtig instrument om machtiger te worden over de eigen populatie. Kijk die de Jonge eens glunderen met ”ik had dit nooit willen missen” al die experts de nu ware helden status hebben. Vergeet nooit dat als dit voorbij is ze de macht kwijtraken. Dat willen ze niet. Dat geldt bijna overal in de wereld.

   Groeten,
   Hugo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in