De precieze routekaart van het Oekraïne Oorlogstribunaal is nog steeds een raadsel. Zelfs de vorm van het hof, als Russische of internationale juridische instelling, blijft onduidelijk. Misschien zijn er goede redenen om juist in dit stadium dergelijke details achter te houden, schrijft Stephen Karganovic.

Recente onthullingen uit de top van het Oekraïense regime benadrukken echter opnieuw de belangrijke vraag hoe het Oekraïne Tribunaal zijn taken zal uitvoeren. Volgens David Arakhamia, een invloedrijke medewerker van Zelensky en onderhandelaar van Oekraïne bij de vredesbesprekingen in maart 2022, is nu bevestigd wat velen al vermoedden. In maart 2022, kort na het begin van de Speciale Militaire Operatie, werd in Istanboel een vredesakkoord bereikt dat voor beide partijen bevredigend was. Dat vredesakkoord werd onderuitgehaald door de expliciete eis die de toenmalige Britse premier Boris Johnson aan de Kievse autoriteiten stelde tijdens zijn onaangekondigde en haastig geregelde bezoek in april 2022.

Informatie over de opeenvolging van gebeurtenissen waardoor een op handen zijnde vrede tussen Oekraïne en Rusland werd geblokkeerd, roept belangrijke vragen op over de reikwijdte van het werk van het toekomstige tribunaal. Gezien Johnsons sleutelrol in het verlengen van de oorlog, moet het Oekraïne Oorlogstribunaal zich nu afvragen of zijn bevoegdheid zich moet beperken tot het vervolgen van directe plegers van oorlogsmisdaden of ook de vervolging van hun medeplichtigen moet omvatten.

Johnson is blijkbaar zo’n medeplichtige. Uit nieuw openbaar gemaakt bewijsmateriaal blijkt dat hij de middelen van zijn hoge ambt heeft gebruikt om het vredesinitiatief te blokkeren en verdere gevechten aan te moedigen.

Na de persoonlijke interventie van Boris Johnson, die tot gevolg had dat het conflict werd verlengd, werden ongeveer een half miljoen Oekraïners en enkele tienduizenden Russen gedood in vermijdbare militaire operaties. Deze operaties waren een direct gevolg van Johnsons inmenging in het conflict. Volgens militaire experts kan het aantal gewonden en verminkten aan beide kanten, naast de gesneuvelden, ruwweg worden berekend door het aantal gesneuvelden met een factor van minstens drie te vermenigvuldigen. Dat verhoogt het aantal vermijdbare menselijke slachtoffers in de vijandelijkheden die Johnson onnodig heeft verlengd enorm. Daarbij komen nog de materiële vernielingen aan beide zijden die ook niet zouden zijn aangericht als Johnson niet had ingegrepen en als het aan de partijen was overgelaten om via onderhandelingen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen.

  Poetin: Lessen uit de kindertijd

Internationale jurisprudentie geworteld in de Neurenberg principes heeft duidelijk vastgesteld dat het opzettelijk aanzetten tot oorlog en het belemmeren van de vreedzame oplossing van conflicten een vervolgbaar misdrijf tegen de vrede is. Zij die in maart en april 2022 hun invloed en controle in Oekraïne aanwendden om een vreedzame regeling tussen de partijen te verhinderen, moeten daarom ter verantwoording worden geroepen. Onderliggende omstandigheden ondersteunen de conclusie dat de aard van hun gedrag niet louter politiek was. Het zou mogelijk ook crimineel kunnen zijn, op voorwaarde dat bewezen wordt dat ze handelden met roekeloze veronachtzaming voor het verlies van mensenlevens en de vernietiging van eigendommen, en dat ze wisten of hadden moeten weten dat dit een natuurlijk gevolg zou zijn van het beleid dat ze voerden.

Het is aannemelijk dat Johnson niet op eigen houtje handelde, maar in opdracht van de besluitvormende cabal in het collectieve Westen, die hem op 9 april 2022 naar Kiev stuurde met de opdracht Oekraïne over te halen de oorlog voort te zetten. De aansprakelijkheid van zijn medeplichtigen kan op dit moment terzijde worden geschoven. Over Johnsons persoonlijke aansprakelijkheid kan echter nauwelijks twijfel bestaan. Hij stemde willens en wetens in met een corrupte missie namens de cabal waarvan hij deel uitmaakte om de op handen zijnde vreedzame oplossing van het geschil tussen Oekraïne en Rusland te ondermijnen. Het gevolg van zijn actie was dat hij Oekraïne ervan weerhield om het vredesakkoord dat het met Rusland had gesloten uit te voeren door het land materiële beloningen en garanties voor onbeperkte steun aan te bieden in ruil voor voortzetting van de vijandelijkheden. De menselijke en materiële verliezen die beide partijen daarna leden, zijn een rechtstreeks toerekenbaar, voorzienbaar en vermijdbaar gevolg van Johnsons interventie in april 2022.

  Hongarije: Jullie kunnen EU-sancties tegen Tucker vergeten

De voorgaande schets van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van Johnson sluit nauw aan bij de juridische analyse die door het Internationaal Strafhof voor het voormalige Joegoslavië, ook bekend als het Tribunaal van Den Haag, werd gebruikt bij de veroordeling van talrijke verdachten die voor het Tribunaal werden gebracht.

Deze schrijver dringt er officieel op aan dat het Oekraïne Oorlogstribunaal, dat in oprichting is, geen tijd verspilt met het opnieuw uitvinden van het wiel. Waar mogelijk moet het op creatieve wijze de procedures van het Den Haag Tribunaal overnemen. Dat zal het buitengewoon moeilijk maken om de praktijken van het Oekraïne Tribunaal op geloofwaardige wijze aan te vechten, tenminste voor zover ze een afspiegeling vormen van de juridische rationaliteiten en gerechtelijke mechanismen die door de westerse tegenstanders zijn bedacht in de periode van hun hegemoniale overheersing ten gunste van hun bevoorrechte rechtsinstrument, het Den Haag Tribunaal.

In navolging van het Neurenberg Tribunaal, heeft Den Haag Tribunaal niet alleen directe daders vervolgd, maar ook verdachten aangeklaagd die het heeft geclassificeerd als aanstichters en medeplichtigen van oorlogsmisdaden (de zaak Šešelj is een opvallend voorbeeld). Het Oekraïne oorlogstribunaal zou hetzelfde moeten doen.

De recente onthullingen op hoog niveau over de oorlogszuchtige activiteiten van Boris Johnson, die hebben geleid tot een enorm dodental en onmetelijk verdriet voor honderdduizenden Oekraïense en Russische families, bieden voldoende feitelijke basis om een onderzoek te starten dat zou kunnen leiden tot een strafrechtelijke aanklacht. Zodra het mechanisme voor de behandeling van deze categorie zaken is ingesteld en geperfectioneerd, moet het Oekraïne Oorlogstribunaal overgaan tot het onderzoeken en, waar gerechtvaardigd, aanklagen van andere prominente figuren in het collectieve leiderschap van het Westen. De nadruk moet liggen op degenen die, hoewel ze niet als dader optraden, toch een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het plegen van misdaden en ernstige schendingen van het internationaal recht in de loop van het conflict dat in Oekraïne plaatsvindt.

  Oekraïne: Nu begint de oorlog pas echt

Het Oekraïne Tribunaal moet meedogenloos zijn in de vervolging van daders, wie en waar ze ook zijn. Het moet een duidelijke waarschuwing verspreiden dat niemand vrijgesteld zal blijven van aansprakelijkheid. Velen van hen zullen voor de rest van hun natuurlijke leven waarschijnlijk buiten het bereik van effectieve gerechtigheid blijven, maar aan hen allen moet een ondubbelzinnige boodschap worden afgegeven dat de dagen van hegemoniale straffeloosheid voorbij zijn. Naarmate het aantal soevereine staten dat het hegemoniale dictaat verwerpt gestaag toeneemt, zal de strop om hen heen strakker worden. Op zijn minst moeten aangeklaagde oorlogsmisdadigers, zelfs als ze tijdelijk veilig zijn voor arrestatie en vervolging, op hun hoede zijn en zich voortdurend onzeker voelen in de wetenschap dat de kleinste misstap ertoe kan leiden dat het recht zijn beloop krijgt.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Nee, de NAVO zal niet gereed zijn voor oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIsraëls grondoorlog raadsel
Volgend artikelVeganist versus carnivoor: Dommer dan dit wordt het niet
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

15 REACTIES

 1. begin dan met de nederlandse regering ga maar spitten en het koningshuis die hebben niets totaal niets van zich laten horen en brussel allemaal hangen

 2. Operation Paperclip tribunaal, MKultra ONDERwijs tribunaal, deepstate tribunaal, 9/11 tribunaal, alle USA oorlogen en interventies tribunaal, financiële crisis tribunaal, MH17 tribunaal, Cojona tribunaal, vluchtelingencrisis/omvolking tribunaal, klimaatleugens/geo-engineering/democide tribunaal, WEF tribunalen, Vanguard/Blackrock/State Street/BIS/centrale banken tribunaal, EU/VN/WHO tribunaal, IMF tribunaal, ‘goede doelen’ en ‘loterijen’ tribunaal, Bigtech/Bigpharma/Bigfood/Bigenergy tribunaal… enz enz enz enz enz enz enz eindeloos enz enz enz…

  Hier is geen beginnen aan. Hoe lossen we dit nog op? Elk mens op aarde zou een jaar lang moeten stoppen om nog iets te consumeren wat ze niet zelf hebben geproduceerd. En dan moeten we alles LOKAAL opnieuw beginnen. Geen boontjes uit Nicaragua in de supermarkt, geen technologie/producten meer importeren die we zelf kunnen maken, allemaal samenwerken ipv strijden/concurreren en elkaar tegenwerken. Maar we zitten er zo diep in dat er hele rigoureuze verandering nodig is. Een jaar geen ONDERwijs en een jaar geen media/internet zou kunnen helpen.

  Tribunalen ivm de oorlog in Oekraïne zijn één van de vele vele vele tribunalen die nodig zijn. Misschien is het een goede eerste dominosteen…

 3. “Internationale jurisprudentie geworteld in de Neurenberg principes”
  Daarom dat von der leyen uitdrukkelijk heeft gezegd dat het Neurenberg tribunaal door hen niet meer wordt erkend.
  Evenmin de mensenrechten die in Genève zijn afgesproken.
  Dit zijn altlasten von damals, nu niet meer relevant.

  • @ Libera nos a malo november 30, 2023 Bij 14:00,
   Von der Leyen is een Albrecht van haar meisjesnaam. Dat zegt al genoeg. Zij is enkel door haar meisjes naam op die positie gekomen, zij vertegenwoordigd het pure kwaad van de Satanische Deep State. Deze globalisten wil juist dat alle mensenrechten en het Neurenberg code afschaffen, zodat zij ieder mens kunnen afslachten, met de euthanasie injecties. Zoals de WEF het voorschrijft en het eist, dat iedereen onder gezag van de WEF komt te staan en een transhumaan moet worden en onvrijwillige geruimd moeten worden.

   • Ik ben niet optimistisch of pessimistisch, maar ik ben realistisch genoeg om te zien dat een appel die voor 98% verrot is, alleen nog maar een nieuwe appelboom kan worden.

    Alles in het leven vergaat… zo werkt het leven.

    Ik klaar om terug te keren naar de bron. Het oude normaal en de oude aarde zijn stervende en inmiddels in staat van ontbinding. Ik ruim mijn metafysische voetafdruk op, ik sluit al mijn oude zeer af, ik vergeef alles en iedereen en ook mezelf en ik ben klaar voor een nieuwe aarde. Kom maar op met die eindtijd. We zullen zien waar het leven weer opkomt en hoe lang we dan samen bloeien voordat de kanker van het egoïsme ons weer verdeeld en kapotmaakt.

    • Let God sort them out
     november 30, 2023 Bij 15:33
     Je bent niet alleen met deze gedachte, dit gevoel.
     De reset is echt, maar zeker niet zoals beschreven door de criminele organisaties.
     Het Licht zal altijd overwinnen, juist in de donkerste dagen en meest rotte tijd.
     Ik weet niet of jij of ik dit zelf, hier en nu, nog mogen meemaken.
     Wat ik wel zeker weet, is dat juist wij dé instrumenten zijn om te mogen zaaien, zodat de wereld straks weer leefbaar kan zijn.
     En daar ben ik trots op 🔥🪓👍💪😘

 4. Het ICC is onderdeel van het wereldwijde ‘probleem’ dat door de neonazio-fascistische massamoordenaars van de ‘Internationale Rechts Orde’ wordt gerund.

 5. Gisteren grote ceremonie in de hel bij de intrede van een der grootste criminele en oorlogsmidadigers van de laatste vijftig jaar. Misschien krijgt hij daar in de hel ook prijzen, onderscheidingen, huldigingen …

 6. Het zou heel terecht zijn oorlogs-tribunalen te houden, tegen alle oorlogs-misdadigers van na WO II : en dat zijn vooral V.S. en Nato-partners.
  Maar dat zou eerst, een omwenteling in het hele “internationale juridische systeem” in moeten houden , want dat is altijd misbruikt voor Westerse doeleinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in