In zekere zin heb ik niet veel te zeggen over het nieuwste hoofdstuk in de acht jaar oude Amerikaanse oorlog tegen het volk van Oekraïne – niets wat u niet te weten kunt komen uit een reeks bronnen die zo politiek uiteenlopen als George Galloway en Peter Hitchens, Tariq Ali en John Mearsheimer.

De feiten zijn tenslotte echt niet ingewikkeld. De recente invasie van Rusland, die verre van “onuitgelokt” was (zoals schaamteloos in de mainstream media beweerd wordt), volgt op acht jaar van dodelijke beschietingen op etnische Russen door het door de VS gesteunde Oekraïense regime in de buurt van de grens met Rusland zelf, in gevechten die meer dan 13.000 burgers gedood hebben op grondgebied dat de regering van Vladimir Poetin lang geleden beloofd had te beschermen, schrijft Michael Lesher.

En dat bloedbad had ook een tamelijk voor de hand liggende oorzaak: het werd bespoedigd door de door de VS gesteunde staatsgreep die in 2014 de gekozen regering van Oekraïne ten val bracht, ogenschijnlijk wegens schendingen van de mensenrechten, maar meer fundamenteel omdat die regering geweigerd had de voormalige Sovjet-republiek om te vormen tot een vazalstaat van de NAVO.

De machinaties die uitliepen op wat nu de “Maidan-coup” genoemd wordt, vernietigden de neutraliteit van Oekraïne tussen Rusland en het Westen, en ontketenden in de plaats daarvan een gewelddadige en onverdraagzame nationalistische beweging, waarvoor de inwoners van het stroomgebied van de Don, meestal etnische Russen, sindsdien met hun leven betalen.

Dat zou voor alle onbevooroordeelde lezers duidelijk moeten zijn – net als het feit dat de onophoudelijke opmars van de NAVO naar de Russische grens (een rechtstreekse schending van de belofte die Amerikaanse functionarissen al in 1990 aan de Russische leiders hadden gedaan) het echte verhaal van de “agressie” is achter de gefabriceerde verontwaardiging over de Russische “aanval” op Oekraïne.

Maar ik wil een ander punt benadrukken: dat de oorlogshysterie die in de mainstream pers zindert, er niet alleen op gericht is Vladimir Poetin te demoniseren of het Westen in een nieuwe Koude Oorlog te slepen.

Ik denk dat wij ons moeten concentreren op het minder voor de hand liggende doel ervan.

In zeer reële zin ligt deze propagandacampagne in het verlengde van de lockdowns die begin 2020 aan de bevolking van de Westerse “democratieën” (ik voeg de aanhalingstekens treurig maar opzettelijk toe) zijn opgelegd – en van de aanvallen op de vrijheden van hun burgers waarvoor COVID-19 niet langer zo’n stevig voorwendsel is als het twee jaar geleden leek te zijn. Voor de meesten van ons is dat echt de voornaamste betekenis ervan.

Met andere woorden, de agenda die ten grondslag ligt aan de nieuwe Koude Oorlog – en let wel, het is al een behoorlijk hete “Koude Oorlog” als Atlantic Magazine, vroeger een opslagplaats van liberale anti-oorlogsvroomheden, de VS verwijt dat zij niet voldoende “bloedig en bruut” zijn in Oekraïne – is niet gericht tegen Rusland (ondanks de door de VS geleide economische oorlogsvoering die vooral gericht is tegen schuldloze Russische burgers). Het is zelfs niet gericht tegen Oekraïne (ondanks de duidelijke pogingen van de VS om het conflict te verergeren door het land met wapens te overspoelen).

Het echte doelwit zijn wij. En wat voor nieuws we ook uit Oekraïne in de mainstream pers zien – nu, morgen, over een maand, wanneer dan ook – dat is één punt dat we niet mogen vergeten.

Herinnert u zich de snelle erosie van de vrije meningsuiting in het hele Westen toen de COVID-coup zich begon te verhevigen? Wel, dat was slechts een voorproefje van de censuur die wij op de sociale media kunnen verwachten, nu onze opiniemakers op een Koude Oorlogsvoet gaan staan. Herinnert u zich nog de marginalisatie van nieuwsbronnen wier informatie over SARS-CoV-2 niet strookte met de Officiële Boodschap?

Het zinloze verbod van RT in veel “vrije” landen sinds de invasie van Rusland doet vermoeden hoe die trend zich zal voortzetten. Herinnert u zich de manier waarop nauwkeurige publieke opmerkingen over Anthony Fauci of Bill Gates vanaf 2020 een daad van opruiing werden?

Vandaag de dag worden de willekeurige repressies van de regering (geen waarschuwing, geen proces, geen bewijs van illegale daden) al erger; de oorlogshysterie zal ze nog verergeren.

Wat de economie betreft, meldt Reuters “wilde schommelingen in de prijzen van olie, metalen en andere grondstoffen” – ongetwijfeld een voorbode van nog ergere dingen die komen gaan.

In feite vertonen de stijgende consumentenprijzen, de tekorten, de inkrimping van de begroting, de toegenomen werkloosheid – allemaal producten van de lockdowns – nu al tekenen van een uit de hand lopende spiraal, terwijl de superrijken vetmesten van de oorlogswinsten en de rest van ons de les gelezen wordt over de “offers” die van ons verwacht worden in de strijd tegen de Russische Beëlzebub.

Als iemand ontkent dat deze dingen de eigenlijke doelen zijn van de oorlogszuchtige acties tegen Oekraïne, heb ik één vraag voor hem: kunt u een overtuigender verklaring voorstellen voor wat anders lijkt op een geval van collectieve krankzinnigheid onder de oorlogspromotors?

Neem (bijvoorbeeld) de mensen van Forward – het etnische tijdschrift bij uitstek voor een breed gedefinieerde liberale Joods-Amerikaanse intelligentsia. Laat ik beginnen met een feit dat ik uit eigen ervaring ken: het is een zeldzame Amerikaanse Jood van Oost-Europese afkomst die niet goed op de hoogte is van de geschiedenis van ongewoon gewelddadig antisemitisme in Oekraïne. Nog in 2013 publiceerde het U.S. Holocaust Memorial Museum een historisch essay waarin de anti-Joodse Oekraïense rellen werden beschreven die uitbraken toen de Duitse troepen in 1941 de Sovjet-Unie binnenvielen:

  Oekraïne voert brutale grensoverschrijdende terreuraanval uit in Rusland

“De pogroms braken uit met extreem geweld. Daders gebruikten huishoud- of landbouwgereedschap zoals knuppels, bijlen, sikkels, en stokken met scheermesjes om willekeurig elke Jood te doden die zij tegenkwamen…. [Op sommige plaatsen] werden vrouwen, bejaarden, en zelfs kinderen aangevallen. Het geweld vond plaats…zelfs vóór de komst van de Duitse troepen… De gewelddaden en moorden gingen gepaard met het plunderen van de eigendommen van de Joden, het in brand steken van synagogen, en het op grote schaal mishandelen van Joodse vrouwen.”

In feite, “vóór de komst van Hitler,” vervolgt een ander historisch verslag, “vond de grootste massamoord op Joden plaats in de Oekraïne, in de loop van de Burgeroorlog [tussen 1918 en 1920].”

En vrijwel elke Jood die ik ken herinnert zich dat de massamoord door de Nazi’s op ongeveer 30.000 Joden in Babi Yar (ook Babyn Yar genoemd) nauwelijks mogelijk zou zijn geweest zonder de steun van de plaatselijke Oekraïners. Zelfs de regering van het pas onafhankelijk geworden Oekraïne gaf dat in 1991 toe.

Maar uit de oorlogspropaganda van Forward zou u niets van dit alles kunnen opmaken.

De hoofdredacteur, Jodi Rudoren – die als chef van het Jeruzalem bureau van de New York Times consequent de misdaden van de Israëlische bezetting van Palestina minimaliseerde – kan nauwelijks woorden vinden die hard genoeg zijn voor het gedrag van Rusland in Oekraïne: na een “onuitgelokte invasie” te hebben gelanceerd, zo foeterde zij onlangs, heeft Vladimir Poetin “alle onafhankelijke journalistiek de mond gesnoerd” en zelfs “gedreigd met het ultieme wapen in te zetten in wat alleen maar kan leiden tot een apocalyptische Derde Wereldoorlog.”

Aan de andere kant smolt Rudoren’s hart over “Oekraïense burgers in joggingbroeken en wollen mutsen” die “de wapens opnemen en zelfgemaakte bommen maken van oude bierflesjes.”

Waren het Palestijnen geweest die zich tegen de zoveelste Israëlische invasie verzetten, dan zouden deze militanten “terroristen” geweest zijn die met “molotovcocktails” gooiden.

Waarom prijst Rudoren de leden van antisemitische milities zoals het neonazistische Azov-regiment van Oekraïne, omdat ze hetzelfde doen? Is zij gek geworden? Of zou er niet een andere reden kunnen zijn voor de ommekeer?

En het is niet alleen Rudoren: iedereen bij Forward heeft plotseling liefdesverdriet voor Oekraïne.

“Een knappe en voortreffelijke communicator…die de harten van de Amerikaanse Joden is binnengedrongen…het Joodse familielid dat je nog nooit ontmoet hebt en dat zijn armen om je heen gooit op het vliegveld,” schreef Rob Eshman van het tijdschrift begin maart minnend over Volodymyr Zelensky, de autoritaire acteur-president van Oekraïne.

De waarheid (zoals Alexander Rubinstein en Max Blumenthal voor GrayZone rapporteerden) is dat Zelensky niet alleen “zijn [Joodse] erfenis in het verleden heeft gebagatelliseerd”, maar ook een “steeds nauwere band” heeft opgebouwd met “de neonazistische krachten die door de Oekraïense staat met belangrijke militaire en politieke posten zijn belegd.”

Zouden dergelijke feiten er niet toe moeten doen voor Joodse publieke intellectuelen? Of zijn hun lippen verzegeld door de dictaten van de machthebbers?

In de wind van de oorlogskoorts hebben andere Joodse instellingen zich net zo behendig opgesteld als Forward. Normaal gesproken is elke zweem van vergelijking tussen een of ander hedendaags kwaad en de misdaden van nazi-Duitsland de zekerste manier om aan de kaak gesteld te worden door elke joodse opiniemaker, van de New York Jewish Week tot de Anti-Defamation League van B’nai B’rith.

En toch hadden de Russische troepen nog maar net het vuur geopend op Oekraïense doelwitten, of rabbijn Yoshi Zweiback stelde de acties van Poetin openlijk gelijk met de manier waarop “Hitler zijn bezetting van Tsjecho-Slowakije begon” in 1938.

Is de Anti-Defamation League – die twee maanden geleden de terloopse verwijzing van Robert F. Kennedy Jr. naar Anne Frank in een kritiek op vacinpaspoorten als “zeer beledigend” veroordeelde – verontwaardigd over deze veel grimmiger ketterij?

Integendeel: de laatste fulminaties van de ADL omvatten een aanval op de “antisemitische” Palestijnse schrijfster Susan Abulhawa, die – als kroon op de ironie – de Joodse leiders schijnt te hebben beledigd door bezwaar te maken tegen vergelijkingen in de massamedia van de Russische invasie met een “nazi-achtige blitzkrieg”.

Zelfs de beruchte Bogdan Chmielnicki, die in 1648 een Oekraïense opstand leidde die resulteerde in de moord op tienduizenden Joden, wordt in Joodse kringen plotseling gezuiverd – vermoedelijk vanwege zijn populariteit onder Oekraïense nationalisten.

Voormalig Israëlisch ambtenaar Natan Sharansky, die op de Krim is opgegroeid, sprak in een recent interview zelfs nostalgische woorden over een enorm monument dat zijn geboortestad tijdens zijn jeugd voor Chmielnicki had opgericht.

Zullen de wonderen nooit ophouden?

Vier jaar geleden heeft, volgens nieuwsberichten, de ambassadeur van Israël in Oekraïne “de nationalistische helden van dat land openlijk beschreven als “historisch gezien een verschrikking voor de Joden.”” Maar zowel Sharansky als zijn (Joodse) interviewer slaagden erin de oude pogromist te beschrijven zonder ook maar één keer zijn afslachting van Joden te vermelden. Orwell zelf zou misschien in de war geraakt zijn.

Ik concentreer mij hier op de Joodse bronnen, omdat, gezien de geschiedenis van het antisemitisme in Oekraïne en de recente verheffing van neonazi’s tot politieke prominentie, de openbare Joodse steun van evident belang is voor de Westerse oorlogspropaganda die gebouwd is op de dyad “Oekraïne goed, Rusland slecht.”

En – laat ik het nog eens benadrukken – het is gewoon onmogelijk te geloven dat de auteurs van deze huldeblijken aan het goede oude Oekraïne hun eigen argumenten kunnen geloven. Het zijn geen imbecielen; zij kennen dezelfde feiten over Oekraïne die ik ken. Hun plotselinge ommezwaai ten aanzien van alles wat met de geschiedenis van Oekraïne te maken heeft, kan niet verklaard worden door louter politieke sympathie, zelfs in de veronderstelling dat zij werkelijk overgehaald zijn door de beweringen van oorlogspropaganda, wat hen – om redenen die ik reeds gesuggereerd heb – veel dommer zou maken dan ik denk dat zij zijn.

  Oekraïense Oorlogsmisdaden

Nee, er moet een andere reden zijn. En voor wie goed oplet, is de meest voor de hand liggende reden ook de meest plausibele.

Deze deskundigen kennen immers hun beroep: zij zijn showmannen, goochelaars wier goed betaalde taak er al jaren in bestaat de hoi polloi af te leiden terwijl hun zakken worden leeggeplukt en hun rechten aan flarden worden geschoten. Het is een spel dat de propagandisten tot in de perfectie hebben geperfectioneerd, toen zij de ene fictie na de andere over het “dodelijke virus” verkondigden, terwijl zij de grootste burgerrechtencrisis in de moderne geschiedenis negeerden. Nu begint de glans op het COVID-verhaal te vervagen. Wat is een betere manier om het werk van de afleiding voort te zetten dan met oorlogshysterie?

Ik ben zeker niet de eerste die in dergelijke termen aan oorlogspropaganda denkt.

“Oorlog,” waarschuwde James Madison meer dan twee eeuwen geleden, “is de ware voedster van uitvoerende verheerlijking.”

Madison ging zelfs zover dat hij beweerde dat “geen enkele natie haar vrijheid kon behouden te midden van voortdurende oorlogvoering,” omdat een regering in oorlog toegang heeft tot machten die het publiek haar in vredestijd niet zal afstaan. Twee jaar geleden begon onze heersende klasse onze vrijheden af te nemen onder het voorwendsel van “gezondheidsvoorschriften”. Oorlogspropaganda is het perfecte tonicum om die democratie-afbraakcampagne nieuw leven in te blazen, en zelfs te intensiveren.

Als u de feiten zorgvuldig doorleest, ziet u soms de echte motieven door de naden naar buiten gluren.

Eén van de tamme “deskundigen” van CNN, bijvoorbeeld, zei onlangs tegen het netwerk dat “endemiciteit [van SARS-CoV-2] het geval zal zijn. Eliminatie is niet mogelijk.”

Aangezien elke wetenschapper die twee jaar geleden durfde te zeggen dat “eliminatie niet mogelijk is” beroepsmoord pleegde (denk aan Mike Yeadon of Knut Wittkowski), was dit inderdaad een opmerkelijke bekentenis.

Maar het ging gepaard met wat griezelig gejuich over het rondstrooien van nieuwe, schaars geteste “vaccins” aan zeer jonge kinderen – waaronder “kinderen van 4 jaar en jonger” – en een suggestie dat, om dat laatste doel te bereiken, scholen zouden moeten “eisen dat kinderen tegen Covid-19 gevaccineerd worden voordat ze in de herfst weer naar school gaan,” hoewel CNN erkende dat “de politiek daarvan lastig zou kunnen zijn.”

Met andere woorden: de weerstand tegen het COVID dogma begint zich te consolideren; veel mensen zijn niet helemaal bereid om de regering mysterieuze medicijnen in de aderen van hun baby’s te laten spuiten.

Dat is slecht nieuws voor de grote farmaceuten en de anti-democratische mediamensen. Wat moet een propagandist doen? Wel, wat dacht u van het demoniseren van andersdenkenden door ze te bestempelen als “apologeten” voor de nieuwe Russische dreiging?

Er zijn nog andere onheilspellende tekenen.

Terwijl ik dit schrijf, wordt er in Oekraïne gezichtsherkenningssoftware getest. De rechtvaardiging waarvan in de pers sprake is – dat het identificeren van gezichten met gegevens uit de Russische sociale media bedoeld is om “Russische agenten” uit te sluiten die door Oekraïense “controleposten” proberen te glippen – is ronduit ongeloofwaardig.

Maar ik durf er om te wedden dat Clearview AI (de maker van deze spyware) zal beweren dat zijn product “op het slagveld getest” is, wanneer het in de nabije toekomst op de markt komt met het eigenlijke doel om dissidenten in de gaten te houden.

(Merk ook op dat de test begon enkele weken nadat ambtenaren van de Centers for Disease Control and Prevention toegaven dat zij gegevens over de doeltreffendheid van COVID-19 “vaccins” hebben achtergehouden – “omdat [de cijfers] verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden als zouden de vaccins ondoeltreffend zijn”.

Begrijpt u dat?

De propagandisten weten dat zij de controle over het COVID verhaal aan het verliezen zijn; de feiten zijn tegen hen; ergo, de regeringen moeten zich voorbereiden op een harder optreden tegen andersdenkenden, en het is een goed moment om een krachtig nieuw bewakingsmiddel uit te proberen.

Maar misschien is de meest veelzeggende aanwijzing dat de hysterie over Oekraïne bedoeld is om de COVID-coup te verlengen, het overdreven aandringen van de propagandisten dat er geen verband is – absoluut, positief, geen – tussen de twee.

Te weten: op 12 maart bereikte Mark Hay van de Daily Beast – een venijnige COVID-apologeet die nauwkeurige samenvattingen van met vaccins samenhangende “ongewenste voorvallen” afdeed als “bullshit” – een nieuw dieptepunt door “COVID-19 samenzweringskringen” te veroordelen voor “het toejuichen van Ruslands naakte agressie”.

Het was al erg genoeg, schreef Hay, dat deze subversieve types bleven “tekeergaan tegen maskers en mandaten”; nu, in hun ijver om “alle conventionele wetenschap” te trotseren, werden zij “anti-westers en pro-autoritair”, juist op het moment dat hun land hen nodig had in de strijd tegen de Russen.

Nu zou je kunnen zeggen dat deze houding van een rally-rond-de-vlag alleen maar bewees dat Hay het voor de hand liggende had opgemerkt – dat sommige critici van willekeurige lockdowns en menselijke medische experimenten een verband zagen tussen oorlogskoorts en aantasting van de persoonlijke vrijheid. (Net als James Madison, de voornaamste auteur van de Amerikaanse grondwet – voor het geval iemand de stand bijhield).

Maar er was niets hoerigs aan de verwijten van Hay aan het adres van de “samenzweringstheoretici” die het waagden te suggereren dat verschillende voorwendsels (COVID-19 hysterie, oorlogspropaganda) als rationalisaties zouden kunnen dienen voor een voortdurende aanval op de burgerrechten.

Iedereen die daar zelfs maar op zinspeelde kreeg Hay’s zwartste anathema’s: zulke critici “probeerden hun steeds wildere en allesomvattende samenzweringen op iedere belangrijke gebeurtenis te enten” – dat wil zeggen, het Oekraïne-conflict – “spuwden functioneel in het gezicht van de slachtoffers van crises”, terwijl zij doorgingen met het voeren van “ernstige intimidatiecampagnes tegen…mensen die echte gezondheidscrises probeerden op te lossen.”

  Dr. Coleman: De Tijd dringt voor hen die om Vrijheid geven

Mijn hemel – zij hadden zelfs “de hele verdomde stad Ottawa” aangevallen!

En de verraders waren nog narcisten ook. Dachten zij nu werkelijk dat hun onthulling van de feiten achter de “dodelijke virus”-onzin van de media van enig belang zou kunnen zijn voor een nieuwe aanval op de Bill of Rights (in naam van de strijd tegen de Russische hordes)? Als dat zo is, moeten zij wel aan grootheidswaanzin lijden: Hay citeerde een grijnzende “antivax beweging watcher” die verklaarde dat de echte motivatie van de critici was dat “alles om hen moet draaien”.

Samenvattend zijn afkeer van deze egomaniakale klootzakken, waarschuwde Hay dat hun “intens egoïsme” op het punt stond “een nieuw soort onverbiddelijke hel te ontketenen voor de rest van de wereld”.

Nu, er is heel wat onlogica te ontwarren in al die beschimpingen. Erkennen dat het verslag van de Amerikaanse regering over de oorlog in Oekraïne vals is, is niet hetzelfde als elke actie van Vladimir Poetin goedkeuren. Evenmin is het irrationeel om op te merken dat verschillende dekmantels kunnen dienen voor hetzelfde soort politieke misbruiken.

Maar waarom hield Hay vol dat critici van vaccinatie-mandaten ook “egoïstisch” moeten zijn – dat zij (om weer een andere “deskundige” te citeren) “zo gefixeerd zijn op hun anti-vaccin politiek dat zij het lijden van miljoenen mensen in Oekraïne niet kunnen erkennen?”

Die laster is gewoon dwaas. Zij valt in de voor de hand liggende denkfout om het argument en de auteur ervan door elkaar te halen: de man die zegt dat X door Y gebeurt, beweert niet dat hij zelf de oorzaak van X is omdat hij het argument heeft aangevoerd; en hij beweert al helemaal niet dat X onbeduidend is, zelfs niet als hij het verband tussen X en Y van groot belang vindt.

In duidelijke bewoordingen is de beschuldiging van Hay een laster: het stigmatiseert principiële afwijkende meningen als “intimidaties” (of erger) die door puur ego gemotiveerd zijn, het probeert op cynische wijze argumenten die op feiten gebaseerd zijn af te wenden met laster ad hominem, en het lastert de verdedigers van de code van Neurenberg als harteloze, zelfgeobsedeerde militaristen zonder ook maar een poging te doen om op hun zorgen in te gaan. En ik kan niet geloven dat Hay dit allemaal zelf niet wist toen hij zijn hit-stuk publiceerde.

Waarom heeft hij zich tot zulke doorzichtige leugenachtigheid verlaagd?

Omdat hij en zijn meesters doodsbang zijn dat de mensen gaan twijfelen aan het web van propaganda dat om hen heen gesponnen wordt, dat zij verbanden opmerken die de heersende klasse over het hoofd wil zien, dat zij de veronderstellingen die hun door oplichters als Hay zelf worden toegeslingerd, in twijfel trekken.

En – op dit punt – ben ik het met hem eens. Geconfronteerd met een pak leugens over Rusland en Oekraïne terwijl de leugens over COVID-19 nog vers in het geheugen liggen, kunnen veel mensen zich inderdaad gaan afvragen of de bedriegers van al die leugenachtigheid steeds dezelfde doelen voor ogen hebben gehad. Zodra het publiek die verbanden begint te leggen, kan het moeilijk te controleren worden. En daarom zijn propagandisten als Hay zo koortsachtig vastbesloten om ze tegen te houden.

Het zinloze geweld dat de V.S. en zijn bondgenoten in Oekraïne hebben uitgelokt is dus eigenlijk helemaal geen nieuwe oorlog. Vanuit het gezichtspunt van de westerse burgerij – voor mensen zoals ik en de meeste van mijn waarschijnlijke lezers – is het slechts een volgend front in de oorlog om het Nieuwe Normaal, een oorlog die al jaren tegen ons gevoerd wordt en die geen teken van ophouden vertoont.

Dat erkennen betekent niet dat wij het echte lijden dat door het geweld veroorzaakt wordt, verwerpen, en het betekent ook niet dat wij andere redenen om te proberen een einde te maken aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne, over het hoofd moeten zien.

Maar het waarschuwt ons er wel voor onze aandacht niet te beperken tot het lijden in een verafgelegen oord, terwijl onze eigen vrijheden worden aangevallen. Het herinnert ons eraan dat specifieke voorwendselen om een democratische regering te ontmantelen komen en gaan, maar dat de honger van de heersende klasse naar meer macht permanent en onverzadigbaar is.

Het waarschuwt ons voor zelfgenoegzaamheid, en herinnert ons eraan dat niemand onze rechten zal beschermen als wij dat zelf niet doen – vooral wanneer onze pers vol leugens staat en onze publieke intellectuelen massabewaking en oorlogshysterie goedkeuren.

Ja, wij zijn in oorlog.

Maar het is een oorlog die op ons eigen grondgebied wordt uitgevochten en tegen onderdrukkers die veel dichter bij huis zijn dan een Russische president. Onze vijanden zijn menselijke automaten die het leven willen beroven van de vrijheid zonder welke het leven zinloos is. Onze voornaamste wapens zijn de enige die tegen zulke vijanden werken: waarheid, mededogen, waardigheid, vastberadenheid en liefde.

De noodzaak om te strijden is dringend.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

“Vervloekt zijt gij tot de hel! Jullie zullen de Vrije Wereld niet vernietigen, en jullie Nieuwe Wereld Orde zal er niet komen”



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMoskou waarschuwt voor “directe militaire confrontatie” met NAVO
Volgend artikelGeen twijfel meer mogelijk: Hoe meer vaccins u neemt, hoe zwakker uw immuunsysteem wordt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Mensen die denken een artikel te moeten schrijven moeten eens beginnen de woorden van Putin te respecteren en precies zo te verwoorden en tegelijkertijd de woorden en akties van Zelensky serieus nemen. Putin startte een militaire operatie om en zijn belangen te verdedigen en de bewoners van Donbass, Lugansk en Crimea te steunen. NAVO doet niet anders met bevriende staten. Dus hoe MSM in het Westen nieuws presenteert is ongehoord en schaamteloos. Kleilnzielige geesten die steeds meer worden en nooit zullen ophouden. Zelensky zegt het duidelijk Hij wil een Groter Israel creeeren. HIj is deel van Bibi’s belofte, pipedream to realize Greater Israel in his lifetime. Crimea bestemd om een tweede joodse staat te worden, waar een aantal settlers van de West Bank gehuisvest zouden worden, zonder die terug te geven aan de rechtmatige eigenaars, de Palestijnen.

 2. zout dees ff bekijken:

  THE JEWISH MONSTERS WHO RUN UKRAINE (updated)

  worldtruthvideos.website/watch/the-jewish-monsters-who-run-ukraine-updated_UIdP9p6WbqGlxIJ.html

  • Grote genade 😱 Arme, arme Ukrainers, dat ze de ontzettende pech hebben dat die ff-ing joden daar graag hun groter Israel will hebben.

   • Speech in Den Haag kort na WW II. Het doel is de hele wereld te bezitten plus Noahite laws. Maar generaliseren en een hele groep verachten, die waarschijnlijk gewoon veel eerder in de geschiedenis het slachtoffer waren van hen die dit alles orkestreren is niet ok. Los je eigen Karma op dan komen we misschien als collectieve mensheid nog uit de Kali Yuga en kunnen we het navertellen.

  • In WW II kregen ze de wereldmacht, als ze erin slaagden de Amerikanen WW II in te trekken. Daar was de bevolking erg op tegen om zich met een oorlog in Europa te bemoeien. Europe the last battle was op Bitchute vlgs mij. Interessante info, plus verificatie, maar ditch alle haat en benoem niemand als monsters. Het einde van Kali Yuga tijdperk betekent dat alle Karma opgelost moet worden. Begin persoonlijk. We hebben geen idee wie dit alles orkestreren. Joden stammen voor het grootste deel af van lokale bevolkingen en waren dus gewoon eerder het slachtoffer van manipulatie. Met Semieten is niets mis mee. Vele volken waren niet altijd heel gezellig. NL in Indonesie en Nederlands Guinea bijv. En de NL slavenhandel in Curacao, Antillen schijnt het ergste van allemaal geweest te zijn. Ukrainers zelf vind ik al helemaal niet gezellig. Wordt een beetje onpasselijk van de AZOV bruten.

 3. Men kan niet een holocaust op Joden in de Ukraine of elders beschrijven zonder te refereren aan de joods bolsjevistische communistische revolutie, kijk de docu daarover van Juri Lina, onderzoek online uitspraken joodse Lenin, Trotzky, beiden getraind in de USA, en de Holodomor een afslachting van 10 millioen christenen door joden in Ukraine. Ook leerde ik van een spaanse historicus dat de slavenhandel geheel in handen was van Joden. Ook alle slavenschepen in de USA waren in handen van Joden. Ik ben van mening dat als je wilt discussieren over wat er in de wereld gebeurt, alle deelnemers moeten beginnen met Introspectie op macro niveau en op micro niveau of andersom. Op dit moment is de politiek in Westerse landen gekaapt. Zeg iets tegen genoemde groep en je wordt eruit gewerkt en je carriere kapot gemaakt. De wereld laat al decennia de onderdrukking, deportatie, oorlogsmisdaden, diefstal van eigendommen van Palestijnen toe maar in moreel verontwaardigd over Ukraine. Er zijn psychotronische wapens/Neurowapens, die dat met behulp van Cov vacx aan kunnen sturen. VT heeft daar een artikel over. Haat, racisme is altijd een troef voor de dommen, klein geestigen. Wakker worden en wakker maken het enige wat de evolutie van de mens kan bevorderen. Een mens, een volk wat zelf in harmonie is, heeft geen conflicten of oorlogen. Een Aikido meester hoeft geen enkele Aikido beweging te maken om een zeer agressieve man rustig te krijgen. En ook die agressieve man heeft zijn verhaal, waardoor hij zo geworden is. ACE studies van Vincent Feletti maakt duidelijk wat de giga gevolgen zijn van Developmental Trauma Disorders en Attachment disorders. Kijkend naar een jonge NeoNazi, zie en hoor ik dat hij geleden heeft in de Ukraine. Lijkt erg op wat er in de Weimar republiek gebeurde voor WW II. Voor een leek is het te complex om te bevatten, te onderzoeken hoe zo iets tot stand komt. Hoeveel inwoners komen van buitenaf en wie daarvan zijn in feite infiltranten aangestuurd om een maatschappij te ontwrichten. Wie zorgt ervoor dat een selecte groep de banen inpikt, de meeste rijkdom weet te vergaren terwijl inheemse groepen sterven van de honger of zelfmoord plegen. Amerika, Canada, Brazilie, Overal hetzelfde verhaal met indringers versus inheemse bevolkingen. En hebben die indringers die de macht grepen een religieuze kleur of een specifieke groepscultuur. Docuserie op YOuTube laat zien hoe de politiek in de UK volledig aangestuurd wordt door een specifieke, selecte groep. 1 woord ten gunste van Palestijnen en je wordt eruit gewerkt. Jongeren die enthousiast die kar gaan trekken. Opleidingen voor trollen, die in Wikipedia alles veranderen, op FB threads trollen, ook hier waarschijnlijk, blogs letterlijk veranderen. De vids van Lin Woods maken duidelijk dat iedereen die werkt voor die selecte groep, afgeluisterd en gechanteerd wordt. Je kunt haat kiezen of het zien als uitdaging, kans om je eigen karma, traumaissues en oordelen, ismes te transformeren.Wat dat betreft heeft Covid mij veel zegeningen gebracht. Minder angst om vermoord te worden, om dood te gaan. Meer moed om deze shite te leven waarbij het einde niet zoveel meer uitmaakt. Blijven staan in mijn eigen kracht, positieve, cohesieve, cooperatieve, vriendelijke, liefdevolle energie uitstralen op ieder moment. Lukt nog niet altijd. Soms te veel PTSS stress. Mijn honden nemen het me niet kwalijk. Zij doorzien dat wel. Oordelen nooit, zijn altijd loyaal en blij in mijn buurt te zijn. Ik hoorde gisteren een mooie opmerking in een film. Aan het eind van een roeirace roept alles in je lichaam om het op te geven, juist dan moet je een tandje bijzetten om de finish te halen, te proberen te winnen. Zo voel ik me ongeveer. Ik ben er klaar mee, maar ik ben ook verantwoordelijk met elke aktie, elk woord voor mijn eigen 7 toekomstige generaties. Ik wil die deur van de dood door gaan naar een andere werkelijkheid, zonder deze shit, maar liefde voor mijn kinnderen, zorg voor mijn honden maakt dat ik kies nog te blijven.

 4. Interessant document

  “De Oekraïners zouden denken dat ze vechten tegen het expansionistische Rusland en strijden voor hun onafhankelijkheid. Ze zullen denken dat ze eindelijk hun vrijheid hebben gekregen, terwijl ze door ons volledig worden onderworpen. Hetzelfde zal door Russen worden gedacht, alsof ze hun nationale belangen verdedigen om hun land terug te geven, “illegaal” van hen afgenomen, enzovoort.”

  Bron: https://justice4poland.com/2016/05/17/chabad-leader-messiah-menachem-mendel-schneerson-on-his-plans-for-destroying-ukraine-and-russia-reprint/

 5. Ik vroeg me al eerder af en nog meer toen ik hoorde dat er in soest een Ukrains dorp gebouwd gaat worden. Flats van 4 hoog in `1 jaar klaar. Wachtlijst Nederlanders momenteel 11 jaar. En zojuist vond ik het antwoord. Ik wist dat dat de intentie was geweest van Joden in Palestijnen met Semitische Palestijnen maar wist niet dat er zulke vergevorderde en concrete plannen waren. En ook in Israel jaren geleden een biolab opgerold wat pathogenen ontwikkelde die specifiek zwarte mensen targete. https://www.veteranstoday.com/2022/04/09/new-world-order-is-linked-with-zionism-and-banking-cartel/

  Ik weet dat er heel veel Joden zijn die het hier absoluut niet mee eens zouden zijn als ze het wisten, zich er bewust van waren. Zou willen dat ze allemaal wakker zouden worden. Net als de groep Breaking the Silence van veteranen in Israel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in