De nieuwste kronkel in de pandemie-corruptie is de weigering van het grootste deel van het medische- en volksgezondheids-establishment om natuurlijke immuniteit, verkregen door COVID-infectie, te accepteren als gelijkwaardig aan of zelfs beter dan de kunstmatige immuniteit die door vaccins wordt verkregen, schrijft Dr. Joel S. Hirschhorn.

De reden is eenvoudig. Hoe meer de natuurlijke immuniteit wordt aanvaard, hoe meer reden er is om het krijgen van een van de experimentele COVID-vaccins af te wijzen. De helft van de Amerikaanse bevolking, van kinderen tot volwassenen, heeft waarschijnlijk natuurlijke immuniteit, ook al hebben de meesten nooit ernstige gevolgen ondervonden van een infectie.

Er dendert duidelijk een bulldozer over de feiten die door President Biden helemaal door het volledige federale en staatsgezondheidsstelsel wordt gestuurd om Amerikanen te dwingen zich te laten vaccineren.

Hun pogingen zouden kunnen mislukken als de meeste mensen met natuurlijke immuniteit rationeel zouden handelen en zouden besluiten om geen van de toenemende risico’s van de experimentele vaccins te nemen.

Er kan geen big money worden verdiend aan al diegenen met natuurlijke immuniteit. Om die goudmijn voor farmaceutische bedrijven volledig te verwezenlijken moet natuurlijke immuniteit worden genegeerd, afgewezen of anderszins ontkend en in diskrediet worden gebracht. Nog meer slechte wetenschap.

Zie de weigering om de natuurlijke immuniteit te respecteren als iets dat verwant is aan wat de regering heeft gedaan om het wijdverspreide gebruik van goedkope generieke geneesmiddelen tegen te houden voor een vroegtijdige COVID-behandeling van thuis-/ziekenhuispatiënten die infecties geneest en voorkomt. Deze vroegtijdige actie was de sleutel tot het succes van de “wacht-voor-het-vaccin”-pandemiestrategie.

Om de volle omvang van deze laatste corruptie te begrijpen, volgen hier recente ontwikkelingen en onthullingen.

Op 19 mei heeft de FDA richtsnoeren uitgegeven waarin duidelijk staat: “Als u niet bent gevaccineerd: wees u ervan bewust dat een positief resultaat van een antilichaamtest niet betekent dat u een bepaalde mate van immuniteit of bescherming tegen SARS-CoV-2-infectie hebt”.

Antilichamen in bloed zijn een elementaire manier om immuniteit vast te stellen. De FDA wil dus duidelijk niet dat mensen die natuurlijke immuniteit hebben, de resultaten van antilichaamtests gebruiken als vervanging voor de certificatie van vaccins. Als dit zou worden toegestaan, dan zouden miljoenen Amerikanen die terecht vrezen voor de vele negatieve gezondheidseffecten van vaccins een manier hebben om met antilichaam-testresultaten te bewijzen dat ze geen vaccinatie nodig hebben omdat ze al een natuurlijke immuniteit hebben. Dit zou de financiële bonanza die grote farmaceutische bedrijven nastreven, en die door de federale instanties wordt gefaciliteerd, aanzienlijk kunnen verminderen.

Het standpunt van de FDA is ook dat de antilichamen die door de vaccins worden aangemaakt superieur zijn aan de antilichamen die worden ontwikkeld door met het virus geïnfecteerd te zijn geweest. Met andere woorden, vaccins creëren antilichamen en bescherming die de gewone antilichamen, die door natuurlijke immuniteit worden aangemaakt, niet bieden. Dit is onjuist en slechte wetenschap.

  CDC-gegevens tonen 40% stijging van het aantal sterfgevallen onder 18- tot 49-jarigen in de VS in 2021

Dit regeringsstandpunt wordt tegengesproken door empirische studiegegevens van de eminente epidemioloog Dr. Harvey Risch van de universiteit van Yale. Hij legde uit dat serum antilichamen en T-cel antilichamen – de witte bloedcellen die infecties aanvallen – de voorgeschiedenis van infectie aantonen. En dat, ook al kunnen antilichamen verschillen tussen mensen met natuurlijke immuniteit en die bij gevaccineerde mensen, dit verschil niet relevant is. “Deze natuurlijke antilichamen zijn het bewijs van een eerdere infectie”, zei Risch. “Infectie in het verleden is extreem sterk bewijs van immuniteit”. Maar de FDA wil de vaccinmarkt niet in gevaar brengen door te erkennen dat een bloedtest van antilichamen de certificering van vaccins kan en moet vervangen.

Een belangrijke uitgesproken voorstander van natuurlijke immuniteit is de Johns Hopkins arts Marty Makary. In een krachtig artikel, ““The Power of Natural Immunity” informeert hij het publiek met gedegen wetenschap. Hier zijn enkele van zijn kernpunten. “Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat natuurlijke immuniteit effectief en duurzaam is, en leiders op het gebied van de volksgezondheid zouden daar aandacht aan moeten besteden”. Een enorm aantal Amerikanen heeft natuurlijke immuniteit omdat “Slechts ongeveer 10% van de Amerikanen een bevestigde positieve Covid-test heeft gehad, maar vier tot zes keer zoveel hebben waarschijnlijk de infectie gehad”. In plaats van vaccinatie te crediteren voor positieve resultaten, maakt Makary dit belangrijke punt: “Het effect van natuurlijke immuniteit is overal om ons heen. De sterk dalende aantallen gevallen eind april en mei waren niet alleen het resultaat van vaccinatie, en ze kwamen te midden van een versoepeling van zowel de beperkingen als het gedrag”.

Hier is nog een belangrijk wetenschappelijk punt van Makary. Natuurlijke immuniteit is duurzaam. Onderzoekers van de Washington University in St. Louis meldden vorige maand dat 11 maanden na een milde infectie immuuncellen nog steeds in staat waren beschermende antilichamen te produceren. De auteurs concludeerden dat een voorafgaande Covid-infectie een “robuuste” en “langlevende humorale immuunrespons” induceert, wat sommige wetenschappers ertoe brengt te suggereren dat de natuurlijke immuniteit waarschijnlijk levenslang is. “Omdat de infectie maanden eerder begon dan de vaccinatie, hebben we meer follow-upgegevens over de duur van de natuurlijke immuniteit dan over de gevaccineerde immuniteit”. Dit is een deskundige waar het publiek naar zou moeten luisteren, in tegenstelling tot het pseudowetenschappelijke gebabbel van Fauci.

Hier is nog een punt dat Makary maakte om de standpunten van andere “deskundigen” te weerleggen. “Sommige gezondheidsfunctionarissen waarschuwen voor mogelijke varianten die resistent zijn tegen natuurlijke immuniteit. Maar geen van de honderden varianten die tot nu toe zijn waargenomen hebben de natuurlijke of gevaccineerde immuniteit ontweken met de drie vaccins die in de V.S. zijn goedgekeurd”.

Over de vraag of mensen met natuurlijke immuniteit gevaccineerd moeten worden, merkte Makary op: “Mijn klinisch advies aan gezonde patiënten met natuurlijke immuniteit is dat één injectie voldoende is, en misschien niet eens noodzakelijk, hoewel het de duurzaamheid van de immuniteit op lange termijn zou kunnen verhogen”. Hij haalt echter dit nieuwe bewijs aan: “Onderzoekers van de Cleveland Clinic publiceerden deze week een studie van 1.359 mensen die eerder geïnfecteerd waren met Covid en ongevaccineerd waren. Geen van de proefpersonen werd vervolgens geïnfecteerd, wat de onderzoekers tot de conclusie bracht dat ‘personen die SARS-CoV-2-infectie hebben gehad waarschijnlijk geen baat hebben bij COVID-19-vaccinatie'”. Deze boodschap zal niet terug te vinden zijn in wat de mainstream media het publiek vertellen.

  Links razend na afsluiten van hun accounts door Facebook

Dr. Makary’s uiteindelijke conclusie is dit wijze advies: “Het is tijd om te stoppen met de angstzaaierij en het publiek op de hoogte te brengen van de ongelooflijke mogelijkheden van zowel modern medisch onderzoek als het immuunsysteem van het menselijk lichaam”. Dit is ook wat hij heeft gezegd: “natuurlijke immuniteit en gevaccineerde immuniteit zijn even effectief en waarschijnlijk levenslang”. Ook “tussen de ruwweg 50% van de Amerikanen waarvan hij denkt dat ze natuurlijk immuun zijn en de 41% die tot nu toe volledig gevaccineerd zijn, heeft de Verenigde Staten al kudde-immuniteit bereikt – het punt waarop genoeg van de bevolking ongevoelig is voor COVID-19 en het virus geen plaatsen meer zal hebben om zich te verspreiden en uitsterft”. Natuurlijke immuniteit is een belangrijke reden waarom kudde-immuniteit waarschijnlijk is bereikt, waardoor alle zware besmettingscontroles niet langer gerechtvaardigd zijn. En waarom de eindeloze dwang tot COVID-vaccinatie ver af staat van het volgen van de wetenschap.

Interessant is dat de Wereldgezondheidsorganisatie van haar website het wetenschappelijke feit heeft verwijderd dat natuurlijke immuniteit bijdraagt tot kudde-immuniteit die niet uitsluitend afhankelijk is van kunstmatige immuniteit door vaccinatie.

Andere nieuwe onderzoeksresultaten zijn relevant voor de discussie over natuurlijke immuniteit.

Uit een recente studie van de Cleveland Clinic blijkt dat personen die een SARS-CoV-2-infectie hebben gehad en natuurlijke immuniteit bezitten waarschijnlijk geen baat zullen hebben bij COVID-19 vaccinatie, en dat vaccins voorrang kunnen krijgen bij degenen die niet eerder geïnfecteerd zijn geweest. De cumulatieve incidentie van SARS-CoV-2-infectie bleef bijna nul bij drie groepen – eerder geïnfecteerden die ongevaccineerd bleven (van de 2.579 bleven er 1.359, of 53%, ongevaccineerd); eerder geïnfecteerden die werden gevaccineerd; en eerder niet-geïnfecteerden die werden gevaccineerd – vergeleken met een gestage toename van de cumulatieve incidentie bij eerder niet-geïnfecteerde personen die ongevaccineerd bleven.

  Moronicvariant als rookgordijn om de stijgende vloed van hartaanvallen, bloedklonters, neurologische problemen als gevolg van covid-prikken te verdoezelen

Eén studie, gepubliceerd in het tijdschrift EClinicalMedicine van The Lancet, onderzocht gegevens van antilichamen bij 39.086 personen die positief testten op COVID-19 van maart 2020 en januari 2021. Het vond een “bemoedigende tijdlijn voor de ontwikkeling en duurzaamheid van antilichamen tot tien maanden na natuurlijke infectie“. Deze nieuwste studie voegt toe aan een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs dat aangeeft dat natuurlijke immuniteit langdurig is, zelfs zonder vaccinatie.

Een andere studie, in Nature, toonde aan dat COVID-19 infectie “een robuuste antigeenspecifieke, langlevende humorale immuunrespons induceert bij mensen”, waarbij antilichamen “minstens 11 maanden na infectie aantoonbaar blijven”. Een andere studie, gepubliceerd op BioRxiv, toonde aan dat zelfs zonder vaccinatie, antilichamen in de geïnfecteerde “relatief stabiel blijven van 6 tot 12 maanden”. terwijl “B cel klonen die brede en krachtige antilichamen uitdrukken selectief behouden blijven in het repertoire na verloop van tijd en dramatisch uitbreiden na vaccinatie”. Uit een andere studie uit Israël bleek dat de natuurlijke immuniteit iets doeltreffender was tegen herinfectie dan het Pfizer-vaccin, namelijk 94,8% tegen 92,8%.

Dr. Suneel Dhand, een eerstelijnsarts, heeft openlijk gezegd dat hij, nadat hij COVID had gekregen, zijn antilichamen meer dan een jaar lang heeft gemeten en dat ze hoog blijven.

“Er zijn meer gegevens over natuurlijke immuniteit dan over gevaccineerde immuniteit, omdat natuurlijke immuniteit al langer bestaat”, zei Dr. Makary… Als de regering deze stelling nu eens deelde en de mainstream media eens ophielden met het bedienen van de farmaceutische industrie. Degenen die aandringen op vaccinpaspoorten vrezen alles wat de voordelen van natuurlijke immuniteit aantoont. En het is erg moeilijk voor mensen om bloedtesten voor antilichamen te krijgen, en de kosten zijn niet gerechtvaardigd zolang de regering de voordelen van natuurlijke immuniteit ontkent.

Voor degenen die echt de wetenschap willen volgen, zouden de miljoenen mensen onder de 70 jaar die natuurlijke immuniteit hebben verworven en geen serieuze kans hebben op grote gevolgen voor hun gezondheid van COVID, moeten wedden op natuurlijke immuniteit in plaats van een kans te nemen met vaccins.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Misdadig Canada injecteert kinderen met COVID-19, koopt ze om met ijsjes terwijl de politie de ouders op afstand houdtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie toont een overwicht aan van potentieel infectiebevorderende antilichamen (ADE) door mRNA-vaccins
Volgend artikelEen kijkje in de Britse “quarantainehotels”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Hallo allemaal hier komt iets interessants Spanje wil z.n toerisme terug dus nu kan je Spanje in je bent of gevaccineerd of je hebt een pcr test gedaan of en daar komt het heb je bewijs dat je corona hebt gehad en je een brief meeneemt van de behandelend arts dus hebben we het vaccin dan nodig? Vreemd hé

 2. Allemaal leuk en aardig, maar het belangrijkste wordt overgeslagen. Over welk recht spreken de regeringen die contracten afgesloten hebben met de farmaceuten en de WHO. Want ieder mens is lichamelijk onschendbaar, dit wordt ook beschreven in de internationale mensenrechten. Niemand staat boven de universele mensenrechten. Dat recht laat ik mij niet afnemen in ieder geval.

 3. 17/06/2021 – BLCKBX

  “Waar is het bewijs dat Vaccineren werkt?!” vraagt Statisticus Ir. F. Lahr aan Hugo De Jonge…

  ‘“Dat is de enige echte viruswaarheid is…vaccineren werkt” zei Minister van VWS Hugo de Jonge in de kamer. Hij doet hiermee een stevige claim waarmee hij suggereert dat de terugloop van kwetsbare patiënten in de ziekenhuizen het gevolg zijn van de vaccinatiestrategie. Maar is dat zo?

  Programmamaker Flavio Pasquino bespreekt het met ingenieur en statisticus Fritsander Lahr die al sinds het begin van de corona crisis scherp in de wedstrijd zit en de cijfers kritisch volgt en beoordeeld. Regelmatig post hij zijn bevindingen op Twitter en zo kan Pasquino de sympathieke vader van drie prachtige dochters op het spoor.

  Fritsander kwam hij oa. tot de constatering dat de ziekenhuisbezetting vorig jaar rond deze periode ook terugliep, en zelfs harder dan nu, en dat zonder vaccinatie. Hoe kan dat dan? En zou er een ander oorzakelijk verband kunnen zijn dat onze minister vergeet mee te wegen? Dat maar ook het principe van de de cirkelredenering en de preventieparadox, bespraken de heren in deze boeiende uitzending.’

  Bronnen Ir. Fritsander van Lahr:

  • Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland 25-5-2021 van het RIVM.
  • Website van https://www.stichting-nice.nl 27-5-2021
  • Epidemiologische situatie SARS-CoV-2 Nederland rond 20-6-2020 van het RIVM, geannoteerde grafiek met ziekenhuisopnames
  • Technische Briefing Tweede Kamer door Jaap van Dissel op 20-5-2020, geannoteerde R-grafiek
  • Voorpagina Trouw 27-5-2021

  https://www.youtube.com/watch?v=-U4zJAPmQGs

 4. Hoofdstuk 2a. Aderverkalking: symptoombehandeling of oorzaak aanpakken?

  ‘We geven met z’n allen ruim € 100 miljard uit aan de gezondheidszorg, maar de statistieken laten zien dan maar liefst 57% van de Nederlanders een of meer chronische aandoeningen heeft.

  Wat gaat er mis en wat kunnen we er aan doen? ‘

  https://www.youtube.com/watch?v=equld2-z0vM

 5. https://www.stopworldcontrol.com/gold

  Stukje uit de nieuwsbrief:
  ‘The entire website of Americas Frontline Doctors has been taken offline – FOR THE SECOND TIME!’

  Met oproep tot crowdfunding om ze opnieuw een platform te geven.

  Nog een stukje uit de nieuwsbrief:
  ‘Their entire website was also removed by the host Squarespace.

  Very gifted experts came to their resque and rebuilt their website better than ever before. It became a high quality platform for medical truth and freedom, that was helping millions worldwide.

  But they made one mistake: the new website was hosted on the servers of Amazon. Now the deep state, the cabal, the criminal elite, or how we wanna call them – basically the satanists who want to enslave the world – have again destroyed this highly critical website. Amazon deleted it completely.’

  Best een ‘beetje erg’ dom – wetende wat wij, vaste lezers van FN, allang wisten. Amazon is deel van de corruptie.

 6. Ook de Nederlandse overheid eist gifprikken NADAT je perfecte immuniteit hebt verkregen na het doorlopen van de ziekte.

  Aangezien die gifprikken alleen maar schade kunnen doen aan het immuunsysteem en de rest van je lichaam sowieso beschadigen is deze handelwijze zéér kwalijk!

  De verantwoordelijken zullen TZT hun straf dan ook niet ontlopen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in