© Freepik

Met meedogenloze ignorantie heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) op 25 november 2021 Pfizer geninjecties voor 5- tot 11-jarigen goedgekeurd. De lichamelijke integriteit van miljoenen kinderen weegt blijkbaar niet op tegen de zakelijke belangen van Big Pharma en de agenda van de Great Reset. Wij documenteren hier een brief van een Oostenrijkse vader die begin november een groot aantal feiten en argumenten heeft opgesomd om de mRNA-vaccinatie van zijn tienjarige zoon Niklas af te wenden. Of hij daarmee succes zal hebben, is nog onduidelijk. Maar misschien kan de densiteit van de argumenten en hun sluitende presentatie anderen helpen die kindervaccinatie in hun familie of vriendenkring willen voorkomen, schrijft Andreas Berger.

Lieve Petra,

Het feit dat Niklas misschien een mRNA- of vector-vaccinatie krijgt, bezwaart al weken mijn gemoed.

We willen allebei het beste voor hem. Dus laten we alsjeblieft niets doen wat niet vrijwillig is… vooral niets dat niet ongedaan gemaakt kan worden.

Ik heb het onderwerp de laatste maanden intensief bestudeerd. Ik ben er heel zeker van dat deze vaccinaties een ramp zijn, vooral voor kinderen.

Ik verzoek u mijn beschouwingen door te lezen, ze in overweging te nemen en erover na te denken. In onze context lijkt het mij bijzonder belangrijk dat zelfs vele deskundigen – zoals professor Thomas Mertens, de voorzitter van de Duitse STIKO – die pleiten voor de vaccinatie van volwassenen, de vaccinatie van gezonde kinderen strikt afwijzen.

Niklas is niet in gevaar voor Corona. Laten we niet op de zaken vooruit lopen.

In de VS heeft Pfizer al noodtoestemming gekregen voor 5- tot 11-jarigen. In de EU zal het waarschijnlijk snel volgen – door het geenszins “objectieve” of onafhankelijke EMA. Het grootste deel van het geld van het EMA is immers afkomstig van vergoedingen die door farmaceutische bedrijven worden betaald; EMA-voorzitter Emer Cooke is immers een voormalig farmaceutisch lobbyist, onder meer voor Pfizer. Het feit dat de laatste tijd steeds meer vervalsingen van gegevens in het goedkeuringsonderzoek voor Pfizer aan het licht zijn gekomen – bijvoorbeeld door het gerenommeerde British Medical Journal -, met name bij de goedkeuring voor kinderen en zwangere vrouwen, mag het EMA niet tegenhouden.

Daarom ga ik nu mijn voornaamste argumenten opschrijven – om ze vast te leggen, maar vooral om u alsnog te overtuigen.

1. Anderen beschermen met vaccinatie?

Dit argument van officiële vaccinatiepropaganda is altijd onethisch geweest ten opzichte van kinderen. Volwassenen moeten kinderen beschermen, niet kinderen – die de facto geen gevaar lopen door Covid – om hun gezondheid op het spel te zetten door een experimentele vaccinatie om volwassenen te beschermen. Vooral omdat volwassenen zich kunnen laten vaccineren en dus – als het verhaal van regeringen en cetera waar is en vaccinaties zo geweldig zijn – beschermend zijn.

Tot het begin van de zomer werd aangenomen dat de virale belasting van gevaccineerden lager was en dat zij daarom minder kans hadden om anderen te besmetten. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat dit niet waar is.

Studies van de universiteiten van Oxford en Harvard – die aantoonbaar tot de meest prestigieuze ter wereld behoren – hebben aangetoond dat gevaccineerden ongeveer evenveel kans hebben om het virus op te lopen en te verspreiden als ongevaccineerden. En zelfs de vaccin-fanatieke gezondheidsautoriteit CDC in de VS heeft in juli al toegegeven dat gevaccineerden bij besmetting dezelfde virale belasting hebben als ongevaccineerden en het virus dus in dezelfde mate kunnen verspreiden – zowel de twee universitaire studies als de CDC zijn niettemin voorstander van vaccinatie, maar alleen voor zelfbescherming omdat het ernstige kuren voorkomt, niet omdat het iemand anders beschermt.

Deze wetenschappelijke bevindingen worden door onze regering hardnekkig genegeerd. Omdat ze 45 miljoen vaccindoses hebben gekocht die ze nu kwijt willen? Omdat ze gedienstig zijn aan de transhumanistische Great Reset plannen en vaccinatiecampagnes van het WEF – het “Politburo van het Kapitalisme”?

Het feit dat in Wenen de SPÖ onder leiding van Michael Ludwig en Peter Hacker nu toestaat dat kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar worden ingeënt met het middel van Pfizer, nog voordat het officieel is goedgekeurd door het EMA, is gewoonweg stuitend. En het beleid van minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein is lange tijd volledig gespeend geweest van feiten: hoewel alle deskundigen – inclusief vaccinatiepaus Christian Drosten – zeggen dat de natuurlijke immuniteit tegen Corona veel sterker, uitgebreider en stabieler is dan die van vaccinaties, wordt in Oostenrijk vaccinatie nu beschouwd als een vrijstelling van pesterijen en het bewijs van herstel – en de antistoftest niet meer. Of deze minister is volkomen incompetent of hij wil mensen tegen beter weten in inenten.

In ieder geval worden de wetenschappelijke bevindingen uit de VS en Groot-Brittannië meer en meer bevestigd. In Denemarken is de vaccinatiegraad bijzonder hoog en neemt het aantal ziekenhuisopnames explosief toe omdat degenen die gevaccineerd zijn elkaar besmetten. Het wordt steeds duidelijker dat de nieuwe geninjecties bij lange na niet de beloofde effecten hebben – vermoedelijk niet omdat de vaccinatiebescherming afneemt, zoals de vaccinatielobby nu probeert te doen voorkomen, maar omdat het spul nutteloos is tegen nieuwe varianten – of al algemeen ondoeltreffend was.

Ook concrete voorbeelden in Oostenrijk bevestigen deze tendens. In mijn kennissenkring zijn er de afgelopen weken drie gevallen van Corona geweest: onafhankelijk van elkaar, de zoon en schoonzoon van buren – beiden rond de 40, één van hen ernstig ziek – alsmede een collega/vriend – allen dubbel gevaccineerd met Pfizer. En in de ziekenhuizen is een steeds groter deel van de Coronapatiënten – 50 procent sinds 3 november, zelfs volgens de officiële statistieken – gevaccineerd. Een arts van het ziekenhuis in Wiener Neustadt vertelde mij dat van de 22 Corona-patiënten op de intensive care-afdeling er 19 dubbel gevaccineerd zijn.

De statistieken zijn ook massaal vertekend: Pas 14 dagen na de tweede vaccinatie valt men in de categorie gevaccineerden, alle daarvoor gevaccineerde patiënten staan in de lijst van ongevaccineerde Coronapatiënten – er zijn zelfs verschillende aanwijzingen dat in dit verband sterfgevallen door vaccinatie in de statistieken terechtkomen als Coronadoden. Bovendien, zoals een verpleegster mij vertelde, worden gevaccineerde mensen die Corona-symptomen vertonen, gecontroleerd op antilichamen en als zij die niet hebben, worden zij in de statistieken als ongevaccineerd vermeld. In andere gevallen, zoals ik van een ander ziekenhuis heb gehoord, worden ongevaccineerde mensen die met een diagnose zoals een gebroken been enz. binnenkomen, getest en soms wordt dan vastgesteld dat zij een asymptomatische infectie hebben; zij worden dan in de categorie “coronapatiënt” ingedeeld. Gevaccineerden daarentegen worden niet getest en infecties worden dus niet opgemerkt.

Daarnaast is er natuurlijk het gesjoemel met de bezetting van de intensive care units: Al in de zomer van 2020 is het aantal bedden op de intensive care verminderd of omgedoopt tot gewone bedden, zodat er minder beschikbaar zijn.

Nu kunnen niet alle overgeblevenen worden gebruikt omdat er een gebrek is aan gekwalificeerd personeel – sinds het begin van de Corona-crisis is er geen extra personeel opgeleid en zijn andere intensive care-verpleegkundigen uit hun baan verdreven.

Een deel van de bedden op de intensive care werd bezet door patiënten uit Roemenië, die dan ook bijdragen tot de “dramatische bezetting”. Bovendien zijn er herhaalde berichten dat de ziekenhuizen mensen die daar medisch niet thuishoren op de intensive care afdelingen plaatsen omdat dat meer geld oplevert – enerzijds gaat het om mildere gevallen die zeker op normale afdelingen zouden kunnen blijven, anderzijds om massaal reeds eerder zieke oude mensen die eigenlijk palliatieve zorg zouden moeten krijgen. Maar bovenal liggen talloze mensen met andere ziekten, die incidenteel en symptoomloos een positieve Covid-test hebben, op de Corona-intensive care.

En het afgrendelen van districten op basis van “incidentie” is sowieso pure pesterij van de autoriteiten om de vaccinatiedruk op te voeren en heeft geen enkele wetenschappelijke basis – de districten met de laagste vaccinatiegraad worden natuurlijk getroffen, want daar moeten de meeste mensen zich steeds laten testen.

“Vaccinatiedoorbraak” is in ieder geval een eufemisme voor een massaverschijnsel dat bewijst dat de experimentele injecties juist geen “volledige immunisatie” bieden en de naam vaccinatie niet verdienen.

De waarheid is dat vandaag de dag het grootste gevaar voor anderen uitgaat van de gevaccineerden. Zij zijn min of meer even besmettelijk en kunnen ongetest massabijeenkomsten, ziekenhuizen en verpleeghuizen binnenwandelen. Daarom verwerpt zelfs Drosten de propaganda van de “pandemie van de ongevaccineerden” en verwacht viroloog en vaccinatie-voorvechter Alexander Kekulé zelfs een “pandemie van de gevaccineerden”.

  "Wij komen voor jullie": Senator bedreigt de corrupte leiders van Australië die COVID-19 Vaccinmoorden plegen (Nederlands transcript)

Het zou verstandiger zijn op bijna alle gebieden van de samenleving een einde te maken aan alle “maatregelen” en alleen geteste mensen – gevaccineerd of ongevaccineerd – toe te laten in ziekenhuizen en verpleeghuizen. Zelfs de ORF heeft onlangs toegegeven dat Zweden een lagere oversterfte had van 5 procent dan Oostenrijk met 9 procent, zelfs voordat de inentingscampagne begon. Misschien omdat zij minder mensen tot zelfmoord dreven – hoewel, als je de statistieken aanpast aan de stijgende bevolkingscijfers en de toegenomen gemiddelde leeftijd, je in veel landen helemaal geen overmatig sterftecijfer hebt.

2. Jezelf beschermen?

Van de beloften van mRNA- en vectorvaccins blijft alleen de hoop op minder ernstige ziekteverschijnselen over. Zelfs deze laatste belofte wordt in verschillende rapporten al in twijfel getrokken. Nieuwe Israëlische gegevens zeggen zelfs dat gevaccineerde mensen ernstiger ziek worden van nieuwe Corona-varianten dan ongevaccineerde mensen.

Maar zelfs als je deze laatste belofte van de vaccinlobby even voor waar aanneemt, moet je nog steeds de feiten onder ogen zien:

Volgens een metastudie van Stanford-professor John Ioannidis – zelfs vóór Corona de meest geciteerde medische wetenschapper ter wereld – bedraagt het sterftecijfer van Covid-19 0,15 procent. Dat is in de orde van grootte van een klassieke griep – en heel wat anders dan de 30 procent voor pokken, die de beklagenswaardige Christiane Druml van de Bio-ethische Commissie van de bondskanselarij in alle ernst gebruikte voor haar paniekzaaierij.

Voor 0- tot 19-jarigen bedraagt het sterftecijfer slechts 0,0027 procent. In feite heeft dit minimale percentage alleen betrekking op kinderen en adolescenten met een ernstige pre-ziekten. In Oostenrijk is de jongste “Corona-dode” een 18-jarige zwaarlijvige met aanzienlijke eerdere ziekten. De overgrote meerderheid van de besmette kinderen wordt helemaal niet of slechts in zeer lichte mate ziek.

“Long Covid” bij kinderen is een wazige diagnose – politiek gewenst voor verdere angstzaaierij … depressieve stemmingen, uitputting, enzovoort. Oostenrijkse kinderartsen, kinderpsychiaters en psychoneuro-immunologen gingen er reeds maanden geleden van uit dat dergelijke symptomen bij kinderen konden worden herleid tot de overheidsmaatregelen en in dezelfde mate werden aangetroffen bij besmette en niet-besmette mensen, dat het ging om posttraumatische stressstoornissen. Dit wordt nu bevestigd door studies uit Israël en Zwitserland. De voorzitter van de Duitse vaccinatiecommissie STIKO – die iets meer wetenschappelijke onafhankelijkheid van politieke wensen heeft bewaard dan haar Oostenrijkse tegenhanger – professor Thomas Mertens, zegt dan ook uitdrukkelijk: “Long-Covid is geen ziektebeeld van kinderen”.

Onze zoon is een perfect gezond kind dat niets te vrezen heeft van Covid-19. Wat slecht is voor hem en alle andere kinderen zijn de maatregelen van Kurz, Schallenberg, Mückstein en Ludwig – gesloten scholen, foltering met maskers en tests, beperking van het sociale leven, angstzaaierij …

3. gevolgen van experimentele vaccinaties

Hoewel tot dusver zeker nog veel wordt verzwegen, is nu al duidelijk dat de bijwerkingen van de mRNA- en vectorvaccins een heel andere omvang hebben dan die van de beproefde conventionele vaccins. In de VS zijn er volgens de officiële statistieken 39 sterfgevallen per miljoen vaccindoses, 20 maal het gemiddelde van de jaren daarvoor – hoewel nogal wat VS-deskundigen ervan uitgaan dat maximaal 10 procent van de sterfgevallen dienovereenkomstig wordt geregistreerd. 45.000 tot 50.000 doden als gevolg van de vaccinatie zal waarschijnlijk het minimum zijn voor de VS.

De Amerikaanse FDA heeft Steve Kirsch als externe adviseur uitgenodigd om een lezing te geven over de “schatting van de toxiciteit van vaccins”, zoals in de VS sinds het thalidomideschandaal in 1962 gebruikelijk is, om te voorkomen dat mensen opnieuw massaal schade ondervinden van geneesmiddelen. In het VAERS-registratiesysteem werden in oktober ongeveer 14.000 sterfgevallen door vaccinatie gemeld, op een totaal van ongeveer 185 miljoen gevaccineerde Amerikanen. Op basis van verschillende studies gaat Kirsch ervan uit dat de onderrapportagefactor (URF) ten minste 40 bedraagt.

Na rekening te hebben gehouden met andere factoren, komt Kirsch uit op 150.000 tot 200.000 sterfgevallen als gevolg van Covid-vaccinatie in de VS tegen eind augustus. Dat betekent één dode op elke 1.250 tot 2.500 gevaccineerden. Met klassieke vaccins wordt één dode per 5 miljoen gevaccineerden verwacht, zodat de vaccins tegen SARS-CoV-2 2.000 tot 4.000 keer giftiger zijn dan klassieke vaccins.

De cijfers van Kirsch omvatten twee groepen sterfgevallen: ten eerste acute letaliteit als gevolg van door het SARS-CoV-2 vaccin SPIKE veroorzaakte auto-immuun vasculitis, fatale stollingsstoornissen en anafylactische shock. En ten tweede de iets latere intrede van de letaliteit als gevolg van auto-immuunreacties tegen de eigen organen van de patiënt, leidend tot hartfalen, myocardinfarct, longinfarct of multi-orgaanfalen.

Niet inbegrepen in deze cijfers zijn de te verwachten sterfgevallen op langere termijn ten gevolge van chronische auto-immuunziekten en de sterfgevallen ten gevolge van antilichaamafhankelijke versterking (ADE) of vaccinatiegerelateerde overgevoeligheid (VAH), waaraan 1 procent of meer van de gevaccineerden zou kunnen overlijden. De ramingen van Kirsch zijn zeer ruim, met een zeer conservatieve schatting van de ondergrens. De FDA nam zijn schattingen ook serieus, maar kon het onder politieke druk niet opbrengen de goedkeuring voor Covid-injecties in te trekken.

Het betrokken EU-agentschap meldde begin oktober 2021 een miljoen verdachte gevallen, waaronder 15 537 sterfgevallen, in verband met Covid-vaccinaties. Zelfs de Berliner Zeitung, die de vaccinatiecampagne steunt, ging er in september op basis van informatie van de gezondheidsdiensten van uit dat er ook voor Europa sprake zou zijn van een aanzienlijke onderrapportage – met name in het geval van cerebrale veneuze trombose, hartinfarcten en auto-immuunziekten. In Duitsland meldt het Paul Ehrlich Instituut 1.800 sterfgevallen door vaccinatie, waaronder vijf adolescenten – de laatste keer een 12-jarige in Cuxhaven; kritische artsen en juristen gaan uit van een meldingspercentage van slechts 1 tot 5 procent.

Steve Kirsch heeft de FDA tijdens een vergadering, waarvan de notulen zijn uitgelekt, maar die desondanks door de meeste media is verzwegen, een evaluatierapport van 6 maanden gepresenteerd, waaruit bleek dat bij de door Pfizer gevaccineerde mensen viermaal zoveel hartaanvallen voorkwamen als bij de controlegroep. In Schotland, waar dit wordt bestudeerd en gerapporteerd, is het aantal hartaanvallen met 25 procent gestegen sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

In Groot-Brittannië als geheel is het aantal dode 15- tot 19-jarigen met 47 procent gestegen sinds het begin van de vaccinatiecampagne. En voor Oostenrijk heeft de onderzoeksgroep “Fact Sheet Austria” nu een enorme toename van het sterfteoverschot onder jonge mannen geconstateerd op basis van de officiële actuele gegevens. De overmatige mortaliteit doet zich vooral voor in de leeftijdsgroep waarin Covid-19 wordt ingeënt: In de kalenderweken 1 tot en met 40 zijn 194 jonge mannen tussen 15 en 24 jaar overleden, 48 meer dan het jaar daarvoor. Dat is een oversterfte van 32,9 procent. Slechts zes van de 48 hadden “Covid-19” als bijkomende diagnose, d.w.z. overleden “aan of met” de virale ziekte.

Aan de klinische proef voor de goedkeuring van het middel van Pfizer voor 12- tot 15-jarigen namen 1.131 jongeren deel – betrekkelijk weinig. Onder hen waren drie kinderen van de Amerikaanse familie de Garay, wier ouders zeiden dat zij “pro-vaccinatie en pro-wetenschap” waren. Hun 12-jarige dochter Maddie, voorheen een gezond en levenslustig kind, kreeg binnen 24 uur na haar tweede dosis extreme pijn, waardoor ze naar de eerste hulp moest, waar ze beschreef dat ze het gevoel had dat iemand “haar hart door haar keel eruit rukte”. Sindsdien zit zij in een rolstoel en moet zij via een sonde worden gevoed. Pfizer wilde Maddie aanvankelijk geestesziek verklaren, de autoriteiten veegden de zaak onder het tapijt, alleen advocaten en sommige media brachten de zaak enigszins aan het licht.

Terug in Oostenrijk: een 70-jarige kennis, kerngezond en sportief, overlijdt enkele dagen na de inenting. De 60-jarige echtgenoot van een kennis, zonder vroegere ziekten en fit, heeft enkele maanden na de inenting een bloedklonter in zijn hersenen gekregen en ligt sindsdien in coma. Mijn tante en een collega van mij op het werk kregen enkele weken na de vaccinatie ernstige gordelroos – wat ook als een veel voorkomende bijwerking van de “vaccinatie” wordt beschouwd – die de zenuwbanen in het hoofd aantastte: Mijn tante ligt in het ziekenhuis met extreme pijn in haar oog, haar collega is al vele weken met ziekteverlof met veel pijn.

  Nieuw bewijs voor kindermoord bij het creëren van de foetale cellijn die is gebruikt voor het testen van het COVID-vaccin

In het ziekenhuis van Wiener Neustadt is de vaccinatiedruk op het personeel intussen opgeheven omdat zoveel gevaccineerden massaal ziek worden en langer met ziekteverlof zijn.

De gen-injecties beschadigen duidelijk het immuunsysteem en maken het vatbaarder voor andere virussen die niet meer afdoende kunnen worden herkend of bestreden. In Israël bestaat er een angstaanjagende correlatie tussen het aantal vaccinaties en het aantal sterfgevallen, zoals de medische blog tkp.at heeft aangetoond. Hoe meer er gevaccineerd werd, hoe meer mensen besmet raakten met covid en hoe meer er stierven, zo blijkt uit Deense gegevens. En dat geldt waarschijnlijk inmiddels voor alle westerse landen.

Van de 48 mannelijke jongeren van het U17/U18-cohort van de voetbalacademie Mattersburg, waar ook de zoon van een vriend wordt opgeleid, hebben er twee na de inenting een hartspierontsteking opgelopen en zijn er zo aan toe dat het onduidelijk is of zij hun sportcarrière kunnen voortzetten. Een ongelooflijke opeenstapeling van voetballers, ijshockeyers en andere topsporters die plotseling met hartproblemen te kampen krijgen en waarvan sommigen sterven … dit alles kan worden afgedaan omdat hartinfarcten, hartspierontstekingen, bloedklonters, gordelroos enz. altijd hebben bestaan en in individuele gevallen natuurlijk “niets met vaccinatie te maken hebben”. Het valt nog te bezien of de autoriteiten in staat zijn deze ophopingen permanent te verhullen.

4. Medische achtergrond

Maandenlang hebben kritische wetenschappers gevreesd voor hersenveneuze trombose, longembolieën, hartaanvallen en myocarditis. Deze laatste komen bijzonder vaak voor bij mannelijke adolescenten. Dit is volgens de Amerikaanse instantie CDC en een studie uit de VS, waarin ook STIKO-chef Mertens wordt geciteerd. Vanwege deze gevaren is hij strikt tegen het vaccineren van zijn kleinkinderen. En de groene burgemeester van Tübingen, Boris Palmer, een voorstander van vaccinatie die zelfs proefpersoon was voor de registratieproef van de BionTech-vaccinatie, zei dat hij zijn drie kinderen beslist niet zou laten vaccineren omdat hij er “vrij zeker van was dat het risico voor kinderen groter is bij vaccinatie dan bij besmetting”.

Er zijn ook steeds meer berichten en onderzoeken die suggereren dat de nieuwe vaccins op zijn minst ook een kankergebeurtenis zouden kunnen versnellen.

Amerikaanse urologen melden een 8-voudige stijging van PSA-markers bij gevaccineerde personen, een marker voor prostaatkanker. Het menselijk immuunsysteem wordt blijkbaar massaal verstoord door de mRNA- of vectorinjecties, zodat de lymfocyten bijna gek worden en ongecontroleerde uitzaaiingen kunnen veroorzaken, althans bij bestaande kankers die onder controle waren. Er werd ook gesproken over de mogelijkheid van “turbokanker” op de geruchtmakende persconferentie van het pathologisch instituut in Reutlingen, waar melding werd gemaakt van vreemde veranderingen in het bloed van met mRNA geïnoculeerde patiënten, zoals deze pathologen in tientallen jaren ervaring nog nooit hadden meegemaakt.

De pathologen van Reutlingen vonden, zoals samengevat door de arts en biochemicus Jochen Ziegler, “een ‘lymfocyten amok’ bij de onderzochte patiënten die hoogstwaarschijnlijk of waarschijnlijk aan de inenting zijn overleden. Hiermee beschrijven de auteurs van het rapport een buitensporige immuunreactie met hyperplasie en activering van de lymfatische organen, lymfocytaire vernietiging in niet-lymfatische organen – pseudolymfomen, die goed te zien zijn op de foto’s – zoals lever, long, schildklier, speekselklier en uitputting van de lymfatische organen met vermindering van de immuuncapaciteit – misallocatie van de lymfocyten voor de auto-immune strijd tegen hun eigen organen”.

De resultaten wezen erop “… dat bij de patiënten geen aanval van het immuunsysteem tegen het spike-eiwit van de endotheelcellen tot de dood leidde, maar een auto-immuunziekte van het hart, die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door structurele verwantschap van de epitopen van het spike-eiwit met endogene structuren. Het immuunsysteem valt dan hartspiercellen aan omdat ze epitopen hebben die lijken op het spike-eiwit. Succharit Bhakdi, Mike Yeadon, Wolfgang Wodarg, Stefan Hockertz en ikzelf hadden ook al lang vermoed dat dit mechanisme de oorzaak was van de toxiciteit van de vaccins.”

Bovendien zijn de experimentele nieuwe vaccins juist niet te vergelijken met de traditionele vaccins, waarbij het overgrote deel van de bijwerkingen relatief snel na de prik optreedt. De nieuwe injecties zijn uitgebreidere ingrepen die meer gevolgen op lange termijn kunnen hebben. Kritische artsen en biologen – dezelfde die nauwkeurig waarschuwden voor trombose en hartproblemen voordat de massavaccinaties begonnen – vrezen auto-immuunziekten als gevolg van mRNA-vaccinaties, vooral op de lange termijn, omdat het immuunsysteem zodanig wordt gemanipuleerd dat het de weg niet meer weet en de eigen cellen aanvalt.

Veel artsen die de mainstream steunen, zeggen over de mogelijke gevolgen op lange termijn dat RNA slechts een paar minuten stabiel blijft. Zoals een vriend uit de farmaceutische industrie mij uitlegde, weten zij echter niet of houden zij er geen rekening mee dat BionTec het mRNA in liposoomachtige korrels heeft verpakt zodat de inhoud zo lang mogelijk stabiel blijft – niemand weet precies hoe lang. En het omhulsel van deze parels bestaat uit PEG’s (polyethyleenglycol).

Ethyleenoxide wordt gebruikt bij de productie van PEG’s, waarvan in dierproeven is aangetoond dat het kankerverwekkend, mutageen en schadelijk voor de vrucht is. Daarom is het bijvoorbeeld in de dermatologie belangrijk producten aan te bieden zonder PEG’s als emulgatoren. Ondertussen letten dermatologen en patiënten er goed op dat er geen PEG’s in producten zitten – en vervolgens laten ze zich door Pfizer injecteren met miljoenen malen meer PEG’s dan ze ooit door hun huid zouden kunnen krijgen.

De vriend uit de farmaceutische industrie, die ook geneeskunde heeft gestudeerd, ziet het volgende als een doorslaggevend argument tegen de nieuwe vaccinaties: “Het is niet duidelijk hoe, wanneer en op welke manier de lichaamseigen productie van virusdeeltjes (spike-eiwit) stopt. Het idee, dat elke idioot begrijpt, is: injecteer blauwdrukken, leer de cellen het spike-eiwit te produceren, het immuunsysteem gaat ertegenin, vormt antilichamen, en bij contact met het virus is men al beschermd. Tot zover, zo duidelijk. Maar hoe stopt de lichaamseigen productie van de spike weer? Welk mechanisme stopt de hele zaak?

Daarom is het gevaar dat u hieruit binnen twee tot vier jaar een auto-immuunziekte ontwikkelt zoals psoriasis, polyartritis, lupus … heel reëel, omdat het immuunsysteem niet alleen de spikes aanvalt, maar alle cellen die geleerd hebben het spike-eiwit te produceren. Waarom moet iemand die volkomen gezond is en weinig gevaar loopt door Corona, worden ingespoten met iets dat zijn lichaam leert zijn eigen vijand te produceren? En er is niemand die kan zeggen wanneer en hoe de toevoer van de vijand zal stoppen.”

En tenslotte, zoals samengevat door microbioloog en geneticus Markus Fiedler, publiceerde het tijdschrift Nature Neuroscience het volgende:

“Het Sars Cov-2 virus, het Covid-19 gen-vaccin en de spike-eiwitten die zij produceren zijn in staat de bloed-hersenbarrière te passeren, in tegenstelling tot conventionele vaccins. Daar vallen de virussen of de vaccins ook de endotheelcellen aan, wat eveneens tot trombose leidt. Tot overmaat van ramp binden de genetisch gemanipuleerde spike-eiwitten van de gen-vaccins zich tien tot twintig keer beter aan cellen dan de natuurlijk voorkomende spike-eiwitten. Een te lage bloedtoevoer naar bepaalde hersengebieden kan leiden tot vertraagde neurodegeneratieve ziekten. De symptomen hier lijken op die welke kunnen worden veroorzaakt door prionen in de hersenen zoals bij BSE.”

Een kennis van mij, die huisarts is, zelf zowel hersteld als gevaccineerd, en die ook covid-vaccinaties doet, vertelde mij dat zij haar 10-jarige dochter “absoluut niet” zal laten vaccineren met een mRNA- of vector-agens. De vaccinaties – zegt Mertens overigens ook – zijn voor kinderen nog minder onderzocht dan voor volwassenen, het risico is onevenredig groot. Er bestaat een wetenschappelijke consensus onder endocrinologen dat nooit mag worden ingegrepen in het hormonale systeem van kinderen vóór de puberteit. Maar de nieuwe vaccins wel, en daarom zijn alle endocrinologen die zij kent uiterst sceptisch over het kindervaccin.

5. Geen vrije wetenschappelijke discussie

Nu zou men kunnen aanvoeren dat de “meerderheid” van de artsen en medische wetenschappers achter de vaccinatiecampagne staat – althans die voor volwassenen. Dit argument telt vandaag niet! Namelijk in een tijd waarin gerenommeerde wetenschappers door sommige journalisten of politicologiestudenten die als zogenaamde “factcheckers” als “controversieel” worden bestempeld – in dubieuze instituten als Correctiv, die worden gefinancierd door miljardairsstichtingen met banden met Big Pharma – en hun decennialange wetenschappelijke carrières in de vuilnisbak worden gegooid.

  De vaccin "Berlijnse muur" wordt eindelijk neergehaald nu het Hooggerechtshof van NY het "grillige" vaccinatiemandaat van NYC verwerpt

Wolfgang Wodarg, bijvoorbeeld, een arts, lange tijd SPD-gezondheidswoordvoerder en leider in het EU-Parlement bij het aan het licht brengen en stoppen van Big Pharma-schandalen, wordt nu aan de schandpaal genageld voor zijn kritiek op het Corona-narratief. Een ander voorbeeld is Michael Yeadon, 16 jaar lang hoofd vaccin-onderzoek van Pfizer, die belachelijk wordt gemaakt en belasterd vanwege zijn waarschuwingen over mRNA-vaccins.

Het argument van de “meerderheid” telt niet in een tijd waarin vrouwelijke schoolartsen worden geschorst omdat ze zich kritisch uitlaten over vaccinaties van adolescenten, waarin publieke artsen hun baan verliezen omdat ze kritiek hebben op lockdowns, waarin artsen zelfs hun vergunning verliezen omdat ze het officiële narratief tegenspreken, waarin de video van het pathologencongres van Reutlingen door YouTube wordt geblokkeerd. Dergelijke represailles en een dergelijke gelijkschakeling zorgen ervoor dat velen er de voorkeur aan geven in het openbaar te zwijgen. De eerder genoemde huisarts vertelde mij dat zij haar mening over kindervaccinatie “toch niet te hard mocht zeggen, anders zit ik ook niet lang meer in mijn spreekkamer”. Deze totalitaire methoden worden gebruikt om conformisme aan de heersende stroming en de vermeende “meerderheid” voor de vaccinatiecampagne te creëren.

Deze methoden alleen al stinken naar de hemel, zo erg dat je wel moet ruiken dat er iets heel smerigs aan de hand is. De rabiate en semi-religieuze opklopperij van het vaccin-narratief en de stigmatisering en professionele vernietiging van ketters zijn kenmerken van autoritaire ontwikkeling.

Maar zelfs indien er op basis van een vrij wetenschappelijk discours – zonder stigmatisering van het publiek, zonder druk van de politiek, de medische vereniging, de media en de farmaceutische donors – een werkelijke meerderheid van medici voor de nieuwe “vaccinaties” zou zijn, zou dit niet noodzakelijkerwijs iets betekenen. Vooral natuurwetenschappers en historici moet het wel duidelijk zijn dat meerderheden geen gelijk hoeven te hebben, dat vervolgde dissidenten die persoonlijk veel meer riskeren dan de conformisten vaak gelijk hebben – van Galileo Galilei tot Sophie Scholl.

Hoe dan ook, over een paar jaar, wanneer de verwoestende gevolgen van het huidige beleid steeds minder te verhullen zijn, zal niemand meer kunnen zeggen dat hij dit allemaal niet had kunnen weten. Je kunt nu veel dingen weten, als je niet alleen de mainstream volgt, maar ook bereid bent om met alternatieve en kritische standpunten om te gaan. Je kunt tegen de totalitaire stroom inzwemmen, ook al is dat soms vermoeiend.

6. Balans en gevolgen

Covid-19 is geen gevaar voor Niklas. Het risico van mRNA- of vectorvaccinatie daarentegen is niet te overzien.

In geen geval mogen we hem blootstellen aan dit experiment van Big Pharma en WEF. Zelfs als het EMA en de Oostenrijkse Vaccinatiecommissie het groene licht geven, zoals verwacht, mogen we hem nooit met deze stoffen laten vaccineren!

Medisch gezien is er geen houdbaar argument voor het vaccineren van kinderen. Het enige dat overblijft, is dat men door toe te geven aan de druk van vaccinatie, afkomt van gerichte intimidatie van de ongevaccineerden. Maar meer gemak bij het bijwonen van evenementen, herbergen of reizen is volgens mij geen legitiem argument voor een medisch onhoudbare aantasting van Niklas’ lichamelijke integriteit.

Ook de groepsdruk die in de samenleving en op scholen wordt opgebouwd – vanaf de toelating tot de EMA waarschijnlijk ook op de lagere school – mag geen reden zijn voor vaccinatie. In plaats daarvan kan Niklas er trots op zijn dat hij niet tot de conformisten behoort die alles doen wat de autoriteiten voorschrijven. Destijds, op dat uitstapje als brugklasser, koos hij helemaal alleen partij voor de vraag aan de leerlingen – en kreeg hij gelijk tegen alle derde- en vierdeklassers. Ik was toen trots op hem, niet alleen vanwege het goed doordachte juiste antwoord, maar vooral omdat hij die moed had. Als hij nu tegen de stroom in zwemt over het vraagstuk van de vaccinatiedruk – en wij hem daarin steunen – kan hij daaruit verder groeien, nog kritischer vragen stellen en nog onafhankelijker denken.

Vanuit zuiver medisch oogpunt zal de “pandemie” waarschijnlijk in maart of april voorbij zijn. De overgrote meerderheid van de medische wetenschappers – met inbegrip van de voorstanders van de vaccinatiecampagne – gaat ervan uit dat dergelijke besmettelijke ziekten gewoonlijk twee jaar duren. In hoeverre de beperkingen van de grondrechten zullen worden opgeheven, valt nog te bezien; sommige mensen kunnen immers een voorkeur voor autoritarisme hebben gekregen. We hebben het over vier maanden. In ieder geval moeten we het deze keer volhouden en hem dit experiment op zijn lichaam besparen.

Bovendien zullen de zogenaamde “dode vaccins” van Valneva en Novovax, klassieke vaccins, naar alle waarschijnlijkheid in het begin van het jaar worden goedgekeurd. Dit zullen ook geen noodgoedkeuringen zijn, maar gewone goedkeuringsprocedures. Hoewel Big Pharma en hun trawanten en het EMA en politici dit al maanden aan het uitstellen zijn – zoals ik van heel wat mensen in de farmaceutische industrie heb gehoord – zou het begin 2022 klaar moeten zijn. Dan kunnen we in alle rust naar hun beoordeling kijken en beslissen of we die aanvaardbaar vinden voor Niklas. We moeten deze tijd nemen en het aan Niklas geven.

Ik ben niet bang voor veel dingen. Ik ben niet bang voor Corona en ik ben niet bang om ooit te sterven. Het kan me niet schelen of ik naar een kroeg, een voetbalstadion of een kapper kan gaan. Ik zou ook de verplichte vaccinatie voor mijn specifieke beroepsgroep aankunnen en gewoon op zoek gaan naar een andere baan.

Maar ik ben al weken echt bang, maagklachten en slapeloosheid, dat je Niklas laat inenten met deze experimentele stoffen. Vanuit mijn oogpunt is dit de grootste ramp, het ergste wat je een kind kunt aandoen – afgezien van misdaden in engere zin, natuurlijk.

Als een volwassene of jongere besluit het zelf te doen, is dat één ding – hoewel ik het verontrustend vind dat jongeren onder druk van scholen en toegangsbeperkingen al vanaf 14 jaar zulke verstrekkende beslissingen mogen nemen; autorijden en stemmen doen ze pas later. Maar voor een kind dat zich nauwelijks kan verdedigen, is zo’n onnodige ingreep met onvoorspelbare gevolgen iets heel anders.

Ik ben mij er ten volle van bewust dat ik, ondanks de gezamenlijke voogdij, juridisch aan het kortste eind trek – in principe, en omdat de rechterlijke macht zou beslissen in het belang van de machtigen. Ik kan alleen maar proberen je te overtuigen. Ik hoop dat je mijn argumenten niet zonder meer van de hand zult wijzen, maar dat je je erin zult verdiepen en ze serieus zult doordenken.

Ik smeek je dringend om Niklas deze – althans voor een kind – onnodige en gevaarlijke vaccinatie te besparen.

Vriendelijke groeten
Andreas

PS: Het gaat mij misschien niets aan, maar ik denk dat jij ook zo lang mogelijk moet wachten met een andere vaccinatie (op zijn minst) en niet moet “mengen”. Een vriendin van mij die huisarts is en zelf vaccineert, is zeer sceptisch over het mengsel van bijvoorbeeld Astra Zeneca en Pfizer – omdat het effect nauwelijks is onderzocht. Boosting is “off label”, d.w.z. niet officieel goedgekeurd, de resultaten zijn onduidelijk; critici verwachten dat boosting veel nare bijwerkingen zal hebben. Overigens, de vader van een vriend – ongeveer 65, volkomen gezond en vol leven – kreeg een paar dagen geleden zijn derde prik, moest een paar uur later naar de intensive care en vecht sindsdien voor zijn leven.

Noot van de redactie: de namen van de auteur, het kind en de moeder zijn door de redactie gewijzigd.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wat te doen met de uitnodiging voor corona vaccinatieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZiekenhuis krabbelt terug, laat patiënt Ivermectine krijgen in plaats van $10K per dag aan boetes te betalen
Volgend artikelTijd om aan deze waanzin een eind te maken 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Een vaccin neemt men niet om anderen te beschermen, maar enkel en alleen om zichzelf te beschermen tegen ergere ziekte bij besmetting, zoals het klassieke griepvaccin. Dit is een van de drogredenen die men nu gebruikt als moreel chantage middel om mensen ertoe aan te zetten deze giftige prik te laten zetten. Gewoon misdadig is dat. Overigens, wat Covid betreft, je blijft meestal ongemerkt drager van het virus, en je kan nog altijd anderen besmetten en ziek maken. So what?
    Deze gif prik programmeert de cellen alleen om antilichamen aan te maken tegen de door het lichaam, ingevolge deze gif prik, kunstmatig gefabriceerde Spike-eiwitten. Deze antilichamen, althans in theorie, binden zich aan deze Spike-eiwitten en verhinderen ze zo om cellen binnen te dringen en mensen ziek te maken. Maar de lymfocyten, de opruimers van virussen, blijven geïnactiveerd aan de kant, zodat het virus niet uit het lichaam wordt verwijdert. Kort samengevat.
    Deze hele vaccinatie campagne stinkt gewoon langs alle kanten, en het is verwonderlijk dat zovele mensen niet in staat zijn om dat te doorzien, zelfs als leek.

  2. Deze man heeft het hele bedrog van A tot Z bijzonder helder geformuleerd. Ik wens hem alle sterkte in zijn gevecht voor zijn kind tegen deze monsters.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in