Niemand met gezond verstand houdt van politiek links. Dit is geen schokkende openbaring. Zoals ik al vele jaren schets (maar specifiek in de afgelopen jaren), zijn linkse politici de ENIGE mensen in het land die consequent draconisch regeringsbeleid en onderdrukkend bedrijfsmonopolie steunen, schrijft Brandon Smith.

Zij zijn de enigen die massale censuur van tegengestelde standpunten via Big Tech en sociale media steunen. Zij zijn de enige mensen die eisen dat publieke persoonlijkheden die het wagen om standpunten te verkondigen die tegen het linkse narratief ingaan, uit hun functie worden ontheven en worden “gecanceld”. Zij zijn de enige groep die een grote meerderheid heeft voor de autoritaire covid-lockdowns en -mandaten. Zij zijn de enigen die agressief oproepen tot gedwongen inentingen van de bevolking. Zij zijn de enigen die eisen dat de ongevaccineerden uit hun baan worden gezet of mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd. Zij zijn de enigen die aandringen op de indoctrinatie van schoolkinderen met Kritische Rassentheorie (wat in wezen racisme is, verpakt als academisch activisme). En, zij zijn ook de enige mensen die hyper-obsessief zijn over het propageren van seksuele politiek in openbare scholen.

Deze mensen zijn buitengewoon onsympathiek. Men zou denken dat zij in de marge van de samenleving zouden blijven, waar zij weinig kwaad kunnen aanrichten, maar dat is niet het geval geweest. Waarom niet? Wel, het is niet omdat ze de meerderheid vormen, tenminste niet op een traditionele manier. Zij vormen eigenlijk een minderheid in de meeste kwesties, op een paar uitzonderingen na. Maar ze zijn zeer georganiseerd, eenzijdig (sommigen zouden zeggen: bijenkorfmentaliteit), en ze hebben de volledige steun van onze nationale machtsstructuren.

Het zit zo – Veel conservatieven gaan er ten onrechte van uit dat politiek links een soort autonome kracht binnen onze cultuur is geworden die de macht heeft om invloed uit te oefenen op massale overheids- en bedrijfsbelangen, en deze belangen naar hun hand te zetten. Dit is gewoon niet waar en deze groepen denken niet voor zichzelf. De realiteit is dat het de tegenovergestelde dynamiek is; het zijn de regering, het bedrijfsleven en beslist GLOBALISTISCHE instellingen die directe invloed en controle hebben over politiek links. Linkse politici zijn werktuigen van het globalistische systeem, ze zijn niet een of andere “grassroots” beweging die “het patriarchaat de hand boven het hoofd houdt”. Het zijn allemaal slaven van de globalistische plantage.

Waar ontlenen de linksen van de sociale rechtvaardigheid cultus eigenlijk hun macht aan? Is het de alomtegenwoordige dreiging van menigtegeweld?

Nee, dat is het niet. Vraag jezelf eens af, wanneer was de laatste keer dat je een georganiseerde politieaanwezigheid en oproer reactie zag op linkse meutes die steden plunderden en in brand staken? In bijna alle gevallen krijgt de politie te horen dat ze zich moeten terugtrekken van de stad of de staat; er wordt hen gezegd niets te doen. Ik heb oproerbeheersing gebruikt zien worden tegen echte vreedzame demonstranten op evenementen zoals de G20. Ik heb het persoonlijk meegemaakt, en het is niet mooi. Wanneer agenten daadwerkelijk een menigte willen controleren en uiteenjagen, hebben ze een heleboel wapens in hun arsenaal om dit te laten gebeuren. Het is een feit dat linkse rellen meerdere dagen aan een stuk doorgaan, precies omdat ze worden TOEGESTAAN om meerdere dagen aan een stuk door te gaan. Wanneer ze gearresteerd worden voor hun activiteiten, worden ze meestal vrijgelaten zonder aanklacht.

Hoe zit het met de gangbaarheid van de “cancelcultuur” en het gebruik van online-meutes om mensen die linkse mensen niet bevallen in diskrediet te brengen of van hun platform te halen? Dit werkt steeds minder omdat de rest van het publiek zich bewust is geworden van de tactiek door de onvermoeibare inspanningen van de alternatieve en vrijheidsmedia, maar gedurende ongeveer vier jaar hadden de linksen vrij spel om het leven en de carrières te vernietigen van wie ze maar wilden. Kijk maar naar actrice Gina Carano of politieagent William Kelly uit Virginia als uitstekende voorbeelden van de cancelcultuur in actie.

  W.H.O en Wereldleiders hebben serieuze vragen te beantwoorden in de komende rechtszaken voor "Misdaden tegen de Mensheid" door het plegen van COVID Fraude

Het probleem is dat de linksen geen macht zouden hebben om iemand te cancelen zonder de constante steun van Big Tech, Hollywood, de mainstream media en internationale bedrijven. Deze bedrijven geven eigenlijk niet om wat sociale rechtvaardigheid strijders denken, en ze zijn zeker niet bang voor een kleine minderheid van gekken met nul consumentenbereik. Toch zijn zij de basis van de controle die linkse mensen in staat stelt om legitieme middelen te hanteren om het leven van mensen te deconstrueren. De zakenwereld helpt de linksen omdat linkse doelen (voorlopig) de belangen van de bedrijven dienen.

En hoe zit het met de overheid in het algemeen? Ik herinner me dat ik een paar jaar geleden mensen waarschuwde dat het extreme eind van het linkse spectrum de norm zou worden voor de Democratische partij tegen de tijd dat Trump niet meer in functie was. Ik merkte op dat mensen als AOC en Ilhan Omar de beoogde toekomstige opvolgers van de partij waren en dat sekteleden als zij het platform van de Democraten zouden dicteren. Veel mensen zeiden dat ik gek was en dat de opkomst van Trump aangaf dat het tegenovergestelde zou gebeuren. Kijk nu naar hen.

Biden en de helft van alle Democratische leiders spuien regelmatig over witte suprematie en sociale rechtvaardigheid. De partij is precies geworden wat ze altijd al had moeten worden – een vehikel voor communistische ondermijning. Gewone democraten en gematigden zijn het misschien niet eens met dit soort extreme ideologische ijver, maar de meesten van hen houden hun mond omdat ze bang zijn als ketters te worden bestempeld en te worden verstoten. Velen zeggen dat zij de zaak steunen, alleen maar om zich niet te onderscheiden van de kudde. Uitgemaakt worden voor “dweper” of “vrouwenhater” of “racist” werkt alleen bij mensen die er echt om geven en denken dat die woorden nog betekenis hebben. Dat wil zeggen, de meeste controlemechanismen voor sociale rechtvaardigheid zijn ontworpen om andere linksen in de val te lokken, niet vrij denkende conservatieven.

Linkse activisten zouden geen enkele politieke invloed hebben zonder de gretige steun van leiders binnen de Democratische partij. De politici geven de linkse activisten de tanden die zij gebruiken om in de enkels van hun tegenstanders te bijten.

Dit brengt ons bij het onderliggende centrum van alle sociopolitieke invloed – De globalistische stichtingen. Waar halen linkse groeperingen al het geld vandaan om organisaties als Black Lives Matter te lanceren? Hoe vinden programma’s als sociale rechtvaardigheid en kritische rassentheorie hun weg naar de academische wereld en naar het openbare schoolsysteem? Wat is de bron voor cultureel marxisme en hoe is het in de eerste plaats zo wijdverbreid geworden?

Globalistische stichtingen zoals de Ford Foundation, de Rockefeller Foundation, het Tavistock Instituut, de Open Society Foundation van George Soros, enz. zijn gewoonlijk de bron van het zaaigeld en vaak ook het leerplan voor de meeste linkse bewegingen. De Open Society Foundation en de Ford Foundation, in samenwerking met Borealis Philanthropy, hebben bijvoorbeeld een sleutelrol gespeeld bij de oprichting van de BLM, door honderden miljoenen dollars in de begindagen van de beweging te pompen.

  Klaus Schwab's WEF geeft een opdracht aan de wereldleiders: "De brandstofprijzen zijn niet hoog genoeg"

De Ford Foundation, de Open Society, de Rockefeller Foundation en tientallen andere globalistische instellingen zijn ook nauw betrokken bij de financiering en verspreiding van programma’s voor kritische rassentheorie en genderstudies. Opnieuw worden honderden miljoenen dollars gepompt in social justice groepen en in indoctrinatie aan universiteiten.

In het verlengde daarvan hebben globalistische instellingen en internationale ondernemingen in totaal zo’n 50 miljard dollar geïnvesteerd in de ontwikkeling van social justice programma’s. Bedrijven geven hun werknemers indoctrinatiecursussen, maar ze verspreiden ook SJW propaganda in het onderbewustzijn van het publiek via reclamespots en populaire media.

Dit is eigenlijk al heel lang aan de gang met meer subversieve en geheimzinnige middelen. Het waren globalistische instellingen zoals de Rockefeller Foundation en de Ford Foundation die verschillende elementen van de feministische beweging en “gender studies” vanaf het einde van de jaren 1960 financierden. We mogen niet vergeten de grote schenkingen van de Rockefeller Foundation aan “The Feminist Press” en de programma’s van de Ford Foundation om leraren op te leiden voor het opnemen van sociale justice praatjes in hun lesprogramma, te vermelden. Dit wordt openlijk toegegeven in Alison R. Bernstein’s boek  ‘Funding The Future: Philanthropy’s Influence On America’s Higher Education’. Bernstein is vicepresident van Onderwijs bij de Ford Foundation en voormalig universiteitsdecaan van Princeton.

Het is geen toeval dat bijna elk facet en doel van het linkse activisme ook wordt opgesomd in de doelstellingen van het Agenda 2030 initiatief van de VN, dat enkele zeer mooie sentimenten over “gelijkheid” en het beëindigen van armoede mengt in een verontrustende missiestatement over “het transformeren van de wereld” door middel van wereldwijde “inclusiviteit”, agressieve “duurzaamheid” en raciale en gender “gelijkheid.” Als u niet bekend bent met deze modewoorden zou u dat wel moeten zijn; zij vertegenwoordigen een Orwelliaans programma van sociale manipulatie waar de VN het voortouw in wil nemen.

Ik heb deze vraag de laatste tijd aan linkse mensen gesteld en ik heb nog geen concreet of zinvol antwoord gekregen: Als jullie geacht worden de underdogs en de revolutionairen te zijn, hoe komt het dan dat alle kwaadaardige geldelites aan jullie kant staan? Waarom geven al die mensen waar jullie tegen zeggen te vechten jullie miljarden dollars en dwingen ze jullie politieke wil af? Is het mogelijk dat corporatisten, globalisten en jullie linksmensen allemaal deel uitmaken van dezelfde machine? Denk er eens over na…

De relatie tussen de agenda van de globalisten en de agenda van politiek links wordt steeds duidelijker en raakt steeds meer verstrengeld. De globalisten willen de traditionele westerse structuren ontmantelen, en dat willen de linksen ook. Globalisten willen economische groei dicteren door koolstofbeheersing en doemdenken over klimaatverandering, en dat doen linkse partijen ook. Globalisten propageren een uitgesproken communistische benadering van privébezit en economie, en pleiten voor de “Gedeelde Economie“, een universeel basisinkomen (UBI) en een wereld waarin “we niets bezitten en gelukkig zijn“. Linkse mensen omarmen dit concept omdat velen van hen egoïstisch zijn en liever nemen waar anderen voor gewerkt hebben dan het voor zichzelf te verdienen.

Natuurlijk zullen de geldelites hun rijkdom en invloed blijven behouden terwijl de rest van ons “gelijk” wordt gemaakt door de gelijkheid van armoede, maar laten we daar niet te lang bij stilstaan…

  Het Mechanisme: Hoe de verzonnen op "orde" gebaseerde regels afglijden naar wreedheid

Wat ik zie gebeuren is dat links de Cheka aan het worden is, of de politieke commissarissen van de globalistische “Great Reset”. Ze zijn decennia lang gevormd voor deze rol en hun doel is om een element van sociale kracht en de illusie van consensus te bieden. Het interessante van deze strategie is dat zij erop gericht is mensen uit te buiten die het gevoel hebben dat zij “onderdrukt” worden door het bestaande systeem, of die geleerd hebben zich onderdrukt te voelen. Zoals bij elke marxistische machtsovername gebruiken de globalisten de “armen” als schild terwijl ze meer macht grijpen.

Elke keer dat een conservatief kritiek heeft op de leugens en manipulatie van de Black Lives Matter beweging, bijvoorbeeld, worden we beschuldigd van “racisme.” En dit is de grote truc: we weten allemaal dat BLM (opgericht door vrome marxisten en gefinancierd door globalisten) niets te maken heeft met burgerrechten of raciale rechtvaardigheid, het is gewoon een middel om de westerse samenleving te vernietigen en te vervangen door een dystopische nachtmerrie. Dat is wat we bekritiseren. Zwarte levens zijn niet het probleem, globalisme en communisme zijn het probleem. Social justice en linkse bewegingen zijn een rookgordijn voor een grotere agenda, en de linksen houden ervan gebruikt te worden.

Waarom doen ze dit? Het is een vergissing om aan te nemen dat het slechts “nuttige idioten” zijn. Ja, sommigen van hen zijn dat, maar ik denk dat de mensen die in de linkse sekte vallen, mensen zijn die van nature geneigd zijn om dat te doen. Het zijn narcisten, psychopaten, gedegenereerden, lui, verwend en zwak. Het zijn mensen die over het algemeen niet in staat zijn zelfstandig te overleven en dat weten ze, dus zoeken ze collectivistische kaders op om zich bij aan te sluiten en zich mee te voeden.

Vraag: hoe komt het dat een groep linkse BLM-ers Kyle Rittenhouse in Kenosha aanvalt en dat IEDEREEN die hij neerschiet of probeert neer te schieten een uitgebreid en gewelddadig strafblad heeft? Dat komt omdat linkse bewegingen zulke mensen massaal aantrekken (kijk naar wat een BLM-aanhanger en beroepscrimineel zojuist heeft gedaan in Waukesha, Wisconsin). Zij zijn niet onschuldig in dit alles. Het kan hun niet schelen dat ze worden uitgebuit door de elites, omdat ze denken dat het een ruil is voor macht en controle die ze anders niet zouden hebben. Zij zijn partners van het globalisme, en het globalisme kweekt en moedigt het kwaad aan.

Het is belangrijk om deze dynamiek in de toekomst te begrijpen, want ik zie vaak het argument dat de globalisten proberen om Amerika te “verdelen en te veroveren”. In werkelijkheid zijn we al verdeeld en dat is al enige tijd zo. Proberen te praten met gematigden en hen voor te lichten over de feiten is één ding, maar het heeft weinig zin om te proberen diplomatie te bedrijven met linkse mensen. Zij hebben al een kant gekozen, en dat is niet de kant van de rede of de vrijheid.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Voor linksen is uw vrijheid hun ellende – uw slavernij hun vreugdeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMoet de aansprakelijkheid voor vaccinschade rusten bij degenen die de experimentele prik pushen?
Volgend artikelAls al het andere faalt, zullen ze ons oorlog brengen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Viele eurer Beiträge sind ja nicht schlecht.
  Aber eure einseitige HETZPROPAGANDA
  gegen alle angeblich Linken finde ich
  Sehr oft total demagogisch, und nicht immer der Wahrheit entsprechend.Ihr
  wollt mir doch nicht erzählen, dass so Figuren wie Urban,Trump, Erdogan oder
  Die Leiter der Pisspartei GUTMENSCHEN sind. Für mich ist die LINKE Frau Wagenknecht oder der Herr Gysi mit die fähigsten politischen Köpfe die wir haben.
  Wie wäre es denn mal mit ein paar Beiträgen von dehnen. Die passen aber anscheinend nicht in euer Weltbild .Met vriendelijke groeten Raymond Miegel

  • Waarom reageer je op deze obvious linkse trol?
   Zonde van de tijd.
   Als hij een beetje moeite nam om te lezen dan zag hij zelf ook dat dit hier geen “haat alleen op links” is.
   Hij probeert hier de boel geraffineerd in extreem rechtse hoek te drukken met zijn vage bs.

   Niet in trappen.

 2. De (s)linkse politieke stromingen zijn helemaal niet zo sociaal en zogenaamd milieu bewust.. Groen links rijd gewoon in een BMW> alsof dat geen rechts is!!! alle mooie voornemens heeft ze helemaal niet uitgevoerd > bv als de ME met geweld demonstraties de kop laten indrukken > dat is toch echt ultra rechts!!Als je echt links bent dan ben je vredelievend en leeft sober en bescheiden en doet alles op de fiets… :)en woont gewoon in een sociale huurwoning

  • Het links waar ik mee opgegroeid ben is niet het huidige links, maar om zo’n stom plakkertje op mensen te plakken en ze dan af te schilderen als wat dan ook voordat je überhaupt naar ze hebt geluisterd (zoals in dit stuk gedaan wordt) lijkt me niet de juiste weg.
   Discussieer gewoon over standpunten in plaats van iemand weg te zetten in de hoop dat je je vingers in je oren kunt stoppen en heel hard lalalalala kunt roepen.
   Ter aanvulling op de reactie hierboven t.a.v. het geschreven stuk.
   Overigens weet ik niet eens of ik “links’ of “rechts” ben in de ogen van anderen. Ik zou het zelf niet weten wat ik ben want ik kan het eens zijn met standpunten van beide kanten.

  • Oh dat is vredelievend links? Alles op de fiets doen….
   Zeer vaak hoort daar een mening bij, nl anderen die niet op de fiets gaan uitmaken voor tuig etc.
   Een paar van dat soort lui samen en ze noemen zich extinction rebellion en blokkeren de openbare weg.
   Nog een paar slimmeren erbij en ze heten urgenda en bepalen via de rechter hoe en welke kant op dit land draait. (Of vooral niet).
   Hou op man met je goede linkse mensen keloel!
   Ze staan op stations te zingen welkom in mijn land tegen islamitische moordenaars.
   Ze helpen mee onschuldige kinderfeestjes om zeep te helpen ivm vermeend racisme.
   Ze eisen dat we van gas en benzine af gaan zonder werkende alternatieven.
   Linkse fucking gutmenschen zijn met hun domheid de reden dat alles hier in verval geraakt.
   Rechts in verband brengen met geweld is ook alweer de grootste kolder.
   De rechtse burger wil gewoon met rust gelaten worden.
   Weinig wetten.
   Kleine overheid.
   Vrijheid van meningsuiting.
   Een zelfstandig leven leiden.
   Etc.

   Al dat wordt door linkse parasieten totaal onmogelijk gemaakt!
   En het geweld dat jij noemt? Dat komt onversneden van links, 100% vd gevallen.
   De gewone burger heeft helemaal geen stem in dit land.
   Is niet verenigd.
   Mag zich ook niet verenigen van links want dan komt zgn het nieuwe nazisme op.

   Het is te krankzinnig voor woorden hoe wij ons hier op de kop laten zitten door linkse fascisten.

   Wat ben jij eigenlijk? Rechts of links met je fuck you all nick?
   Ik denk dat dat jij eens moet gaan leren nadenken.

 3. de vvd en cda d66 zijn hier de baas .en die zijn er door rechtse stemmers. Want poen vandaag is binnen. daarom stemmen ze op rechts.En die lopen in de pas van Schwab

  • Al die genoemde partijen zijn in wezen extreem links.
   Dom volk meent dat deze partijen rechts zijn maar intern zijn zij gekaapt door linkse extremisten.
   Linkse extremisten die een geheim kartel vormen tegen de burgers van dit land.
   Stiekem leveren zij ons uit aan hun baasjes van het wef.
   Zie daarvoor de door fvd gewobte bewijzen mbt wef en nu weer de mails van ministerie vws…
   Erger dan de situatie waar we nu in zitten kan haast niet!

   En 98% vh volk is in diepe slaap en stemt vrolijk op die “rechtse” partijen en die “goede” premier rutte!

   Dit komt niet meer goed!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in