Wat de coronavirus-hysterie meer dan wat dan ook onthulde is het bestaan van een kloof tussen twee fundamentele types van mensen: aan de ene kant, de lage IQ, de domme, emotiegedreven, laf, bang voor hun leven, Ikke-Ikke, oneerlijk en onoprecht, profiteurs, opportunistisch, hypocriet en verraderlijk, voor elk klein gewin, enz. Aan de andere kant, de individualistische, onafhankelijke, zelfredzame, eer boven gewin, baanbrekers, leiders, rationele denkers en kostenanalisten, doeners, enz, schrijft Algora.com.

Sinds Marx de samenleving definieerde aan de hand van de economische kloof, heeft de moderne geest geprobeerd de economische ongelijkheid aan te pakken. Uiteindelijk lijkt het erop dat de elites hebben uitgevogeld dat de fundamentele scheidslijn niet economisch is, maar een scheidslijn tussen twee menselijke soorten. Zij kunnen de domme klasse op elk moment voor eigen gebruik inzetten en er komt geen einde aan zo’n reservoir van “menselijke” steun … tot de vernietiging die het lage IQ over de hele maatschappij heeft gebracht, compleet is.

Het trieste is dat deze kloof, de ware bron van ongelijkheid, niet kan worden verholpen, niet kan verdwijnen, maar alleen kan worden aangepakt door een sociaal systeem dat er rekening mee houdt, schrijft Algora.com.

Waarom is censuur de tactiek waar linkse mensen voor kiezen?

Wel, als je het hen vraagt zullen ze hun liefde voor de vergeetput niet ontkennen. In feite zullen de meeste linksen censuur fel verdedigen als absoluut moreel en voor het “grotere goed”, schrijft Brandon Smith.

Hun standpunt is als volgt: We leven in een “samenleving”, en sommige ideeën, gedachten en woorden zijn “gevaarlijk” en destructief voor die samenleving . Daarom moeten die ideeën en woorden worden uitgebannen uit de open discussie, zodat zij de samenleving tegen zichzelf kunnen beschermen.

Maar wie mag beslissen welke ideeën gevaarlijk en destructief zijn? Het komt nogal goed uit dat politiek links zichzelf heeft gezalfd tot de zuivere en objectieve scheidsrechters van onze cultuur. De zuiverheid binnen linkse groeperingen wordt afgemeten aan uitingen van “empathie” (deugdzaamheidssignalering). Zij zijn de gedachtenpolitie omdat zij, op de een of andere manier, geloven dat zij het meest empathisch zijn.

Echte empathie is natuurlijk onmogelijk te meten bij een ander mens. Het is heel goed mogelijk dat je te maken hebt met een narcist of psychopaat die heel goed kan doen alsof hij om iemand geeft en een geweten heeft. Misschien zeggen ze in het openbaar de juiste dingen en hebben ze de juiste mening, maar in hun privéleven zijn ze kwaadaardig en scheppen ze er genoegen in anderen kwaad te doen. Mensen zijn volstrekt feilbaar, en daarom proberen alle systemen van vrijheid de macht te decentraliseren door middel van checks-and-balance en massacensuur te vermijden. Alle systemen die waarde hechten aan vrijheid en vrede proberen het bestaan van de gedachtenpolitie te elimineren.

Linkse politici (en globalisten) hebben geprobeerd om de checks-and-balance en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting te omzeilen door middel van een aantal tactieken. In een groot deel van de westerse wereld bewijzen ze lippendienst aan het recht op vrije meningsuiting wanneer hen dat goed uitkomt, maar de meeste Europese naties en landen als Australië hebben GEEN legitieme grondwettelijke maatregelen die regeringen ervan weerhouden gemakkelijk onderdrukkingswetten in te voeren wanneer ze maar willen. De draconische beperkingen die in verband met covid zijn ingevoerd, hebben dit onomstotelijk bewezen.

Dit is wat de VS zo uniek maakt als cultuur, en het is de reden waarom linksen andere methoden hebben gezocht om andersdenkenden het zwijgen op te leggen.

In Amerika is links een samenwerkingsverband aangegaan met het bedrijfsleven en probeert “zakelijke rechten” te gebruiken als een middel om conservatieve stemmen aan te vallen en te onderdrukken. Dat wil zeggen, zij denken dat als zij een bedrijf kunnen intimideren en onder druk zetten om hun oppositie te deformeren, dit is technisch gezien een legale tactiek, omdat een bedrijf het recht heeft om zich al dan niet te associëren met wie het ook kiest. Als de macht van de regering niet kan worden gebruikt om hun tegenstanders de mond te snoeren, dan kan de macht van bedrijven en Big Tech net zo effectief zijn.

Natuurlijk, de meeste Big Tech bedrijven zijn GEEN particuliere bedrijven. Zij zijn sterk afhankelijk van overheidssubsidies en belastingvoordelen om te overleven. Als Google had moeten betalen voor de enorme hoeveelheid bandbreedte die het de afgelopen tien jaar heeft gebruikt, dan was het al lang geleden failliet gegaan, maar met stimuleringsmaatregelen van de federale overheid heeft Google een enorm voordeel ten opzichte van zijn concurrentie. In termen van overheidssubsidies harken bedrijven als Google, Amazon, Apple en Facebook miljarden binnen.

  De ECHTE agressors die de mensheid aanvallen zijn de vaccinpushers, de covidpropagandisten en de regeringen die hun eigen burgers terroriseren

Dat is uw belastinggeld dat in de zakken gaat van dezelfde bedrijven die beweren dat zij het recht hebben om u te censureren vanwege uw politieke opvattingen. Als ze het publiek willen censureren, dan moeten we alle subsidies en belastinggeld weghalen; zo simpel is het. We kunnen die bedrijven laten imploderen zonder ons geld om hen te steunen.

We hebben gezien hoe Big Tech en social media bedrijven tienduizenden conservatieven de mond hebben gesnoerd in de afgelopen jaren. De hele tijd hebben deze bedrijven en de media ontkend dat ze zich specifiek richten op mensen aan de rechterkant van de politieke lijn (wat tegenwoordig iedereen betekent die rechts staat van het communisme en globalisme). Deze gaslighting is keer op keer ontkracht. Het valt niet te ontkennen dat conservatieven veel meer kans lopen geblokkeerd of verbannen te worden van social media dan mensen die linkse standpunten uitdragen.

Zodra ze geconfronteerd worden met de gegevens die bewijzen dat Big Tech bevooroordeeld is in het voordeel van links, schakelen ze over op dezelfde oude cirkelredenering: “Nou, conservatieven worden meer verbannen van sociale media omdat zij de mensen zijn die altijd gevaarlijke en destructieve ideeën plaatsen…” En we zijn weer terug bij het begin.

Laten we dus eerst een paar basisfeiten vaststellen voordat we verder gaan, om misverstanden over links te voorkomen…

FEIT 1: Linksen zijn rabiaat pro-censuur. Dit staat niet ter discussie. Zoals de linkse New York Times in 2019 betoogde, “free speech is killing us,” specifiek in verwijzing naar conservatieve meningsuiting. Ze zullen zeggen dat conservatieven hetzelfde doen en dit is gewoon niet waar. We leven niet in het Amerika van de jaren ’60 toen religieuze onderdrukking van taal prominent was; we leven in het Amerika van de jaren ‘2020 waar linksen hun eigen bizarre cultus van puritanisme in het leven van de VS hebben geïnsinueerd en venijnig proberen iedereen die het niet met hen eens is het zwijgen op te leggen.

FEIT 2: Linkse censuur stemt bijna altijd overeen met het beleid en de wensen van gevestigde elites. Het is een vergissing om aan te nemen dat bedrijven worden “geïntimideerd” door links. Integendeel, bedrijfselites en globalistische stichtingen zijn de mensen die linkse activisten beïnvloeden en sociale rechtvaardigheidsbewegingen vormen om de gevestigde belangen te dienen. Kijk naar de achtergrond van een SJW beweging en je zult honderden miljoenen dollars aan financiering vinden van de Ford Foundation, Open Society Foundation, Rockefeller Foundation, enzovoorts.

Linkse mensen volgen hun orders op van de bedrijfselites. Waarom zijn linkse rakkers zo agressief voor het vaccinmandaat, bijvoorbeeld? Omdat de mainstream media hen vertellen dat ze dat moeten zijn – Toen Trump in functie was en de media anti-vaccin was, waren de linksen meestal anti-vaccin. Toen Biden in het Witte Huis kwam werd de media militant pro-vaccin en zo ook de overgrote meerderheid van de linkse mensen. Ze hebben geen individuele autonomie en geen originele gedachten; ze hebbem een bijenkorfmantalteit die wacht tot het establishment hen vertelt wat ze moeten denken.

FEIT 3: Linkse mensen geloven dat het doel de middelen heiligt, ongeacht de gevolgen, en zij bekijken tegenstrijdige feiten en bewijzen met minachting. Je zult een linkse bijna nooit zien argumenteren op basis van verdienste, logica of resultaten. Zij zullen ALTIJD argumenteren op basis van emotionele rechtvaardiging, rechtschapen verontwaardiging en de projectie dat iedereen die het niet met hen eens is, een vreselijk of slecht persoon MOET zijn met kwade bedoelingen.

Dit is de reden waarom hun aanvallen altijd persoonlijk zijn; ze gebruiken beschuldigingen van onverdraagzaamheid, racisme, seksisme, enz. om discussies over feiten en bewijzen te vermijden. Want als feiten en bewijs worden gepresenteerd door een “literaire Nazi” dan worden al die feiten van nul en generlei waarde en kan de persoon worden genegeerd.

FEIT 4: Linkse mensen geloven dat de menigte de wet is en dat alle andere wetten en principes ondergeschikt moeten zijn aan de dictaten van de “meerderheid”. Linkse mensen zijn geobsedeerd door de meerderheidsregel en geobsedeerd door het fabriceren van instemming door het fabriceren van een valse consensus. Met andere woorden, linksen geloven dat als zij 51% van de bevolking kunnen overtuigen of dwingen om te denken zoals zij dat doen, zij gewonnen hebben en dat al hun acties onaantastbaar zijn door de deugd van de meerderheid. Zij geloven zelfs dat de andere 49% van de bevolking zich moet onderwerpen aan hun dictaten omdat de meerderheid God is.

  Is UW dokter een COVID-kwakzalver?

In werkelijkheid heeft de menigte het bijna altijd mis en de “meerderheid” heeft de neiging de kleinste gemene deler en de onwetendste te zijn binnen een samenleving.

Als zij die kostbare 51% van de bevolking niet kunnen krijgen, dan zullen zij proberen te doen alsof zij toch de meerderheid zijn. Zij zullen gecoördineerde aanvallen van de linkse bende op hun tegenstanders gebruiken om het te doen lijken alsof miljoenen mensen tegen hen zijn, terwijl de clan in werkelijkheid slechts in de honderden of duizenden is. Het bekendmaken van hun werkelijke aantal is als kryptoniet voor linkse mensen en ze gaan liever uiteen dan toe te geven dat ze tot een kleine minderheid behoren. Ze zullen reageren door te beweren dat de groep “nooit heeft bestaan” en een “verzinsel van conservatieve paranoia” is.

FEIT 5: Als linksen konden regeren met de loop van een geweer, dan zouden ze dat doen. Linkse mensen zijn absoluut voor het opsluiten van politieke tegenstanders en iedereen die zich tegen hen uitspreekt, en velen van hen juichen openlijk het idee toe om conservatieven te vermoorden vanwege hun idealen. Kijk maar naar hoe ze de massamoord in Waukesha door een BLM-activist verdedigden als “karma” voor de vrijspraak van Kyle Rittenhouse. Er bestaat niet zoiets als een vreedzaam eindspel voor politiek links. De gewelddadige richting waarin hun ideologie zich beweegt is duidelijk.

Maar wat is de bedoeling van al die ondermijning en chicanes? Waarom confronteren ze hun tegenstanders niet rechtstreeks in plaats van met uitvluchten? Omdat ze bang zijn. Zij zijn doodsbang voor een legitiem debat op eerlijke grond, gebaseerd op de werkelijkheid in plaats van op emotionele fantasie. Zij zullen alles doen om een directe confrontatie te vermijden omdat zij weten dat zij zullen verliezen.

Hun gebruikelijke tactieken zijn ondermijning, lokaas en verwisseling, hinderlagen, en altijd het terrein kiezen waarop een confrontatie plaatsvindt zodat zij het debat kunnen controleren en hun tegenstanders kunnen uitschakelen wanneer zij beginnen te verliezen. Dit betekent niet dat ik vind dat elke website en elk platform zonder regels en zonder beperkingen zou moeten bestaan; dat is onmogelijk door het simpele feit dat trollen en saboteurs bestaan. Maar linkse mensen houden zich niet bezig met censuur van geval tot geval, ze vertrouwen op massacensuur en enorme bedrijfspartners om mensen te dwingen. Ze zijn niet geïnteresseerd in een eerlijk meningsverschil met een respectvolle gebruiker van het platform, ze zijn geïnteresseerd in het monddood maken van iedereen die het er niet mee eens is.

Ik kan het niet laten om nogmaals het voorbeeld van de linkse Jihad tegen Joe Rogan te gebruiken om mijn punt te illustreren. Links haat Rogan omdat hij toestaat dat beide politieke kanten een stem hebben in zijn show, en zijn show is groter dan alles wat de linksen en de mainstream media kunnen hopen te bereiken. Linksen geloven dat als ze iets niet kunnen controleren, dat ze het dan moeten vernietigen. Een open platform dat conservatieven en hun standpunten eerlijk behandelt kan niet bestaan, dus wordt Rogan een topdoelwit van politiek links.

Rogan is het doelwit vanwege zijn standpunt over de covid-pandemie en de vaccinmandaten, maar dit zijn slechts vehikels die linkse politici denken te kunnen gebruiken om de massacensuur te rationaliseren die zij al wilden lang voordat de pandemie een feit was. Zij geloven dat het argument dat “miljoenen levens op het spel staan” alle andere debatten verdringt. Met andere woorden, hoe meer mensen er sterven aan covid, hoe gelukkiger zij zijn, omdat die lichamen kunnen worden gebruikt als brandstof om hun ideologische cultus naar grotere macht te stuwen.

Het interessante aan covid is echter dat het voor de linksen geen erg effectief middel blijkt te zijn om lichamen te gebruiken om controle te kopen.

Zoals we zagen toen Joe Rogan CNN’s medische topcorrespondent Dr. Sanjay Gupta confronteerde in zijn show, is politiek links gemakkelijk te vernietigen als het aankomt op een debat over de reactie op covid, en het is een uitstekend voorbeeld van waarom linksen meestal een debat op eerlijke grond vermijden. Toen Rogan covid kreeg dansten de linksen praktisch in de straten en keken uit naar zijn naderende dood. Deze mensen zijn zo dom dat ze niet schijnen te beseffen dat gemiddeld meer dan 99,7% van ALLE MENSEN die covid krijgen het gemakkelijk zullen overleven.

Ik heb het virus nu twee keer gehad, met een tussenpoos van twee jaar, en ik heb het beide keren overleefd zonder enige behandeling en zonder vaccinatie. Rogan deed het zelfs beter dan ik, en versloeg covid in slechts een paar dagen, waarschijnlijk omdat hij toegang had tot Ivermectine. De linksen en de media werden woedend na Rogan’s gemakkelijke herstel. In plaats van hun nederlaag toe te geven en te erkennen dat vaccins niet nodig zijn bij de bestrijding van covid, vielen ze Rogans behandelingsmethode aan, en beschuldigden hem van het verspreiden van medische misinformatie en het promoten van “paardenpasta” (Ivermectine). Om duidelijk te zijn, Rogan is het levende bewijs dat eenvoudige behandeling van covid mogelijk is, en dit maakte links boos genoeg om leugens over hem en zijn behandelingen te verspreiden.

  De wereld weet dat mRNA Covid injecties hebben gefaald

Tijdens zijn debat met Sanjay Gupta, vernietigde Rogan de beweringen van CNN over Ivermectine en de behandeling van covid in het algemeen. Onthoud, Gupta is CNN’s top medische correspondent, Rogan is helemaal geen dokter, toch veegde Rogan de vloer aan met Gupta omdat de linksen geen poot hebben om op te staan als het gaat om covid. Wanneer de debatten eerlijk verlopen en deze mensen hun beweringen moeten verdedigen op basis van feiten en bewijs, verliezen ze elke keer. Ze kunnen Rogan niet verslaan op feiten, dus proberen ze hem te verslaan door censuur.

Meerdere studies zijn nu vrijgegeven die bewijzen dat Ivermectine een veilige en effectieve behandeling is voor covid, en het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen sterk vermindert. Maar omdat linkse mensen en de gevestigde orde alleen maar vaccinaties willen (om de een of andere reden…), zijn er miljoenen levens verloren gegaan die gered hadden kunnen worden. Dit toont aan dat linkse mensen niet echt geven om het redden van levens, ze geven er alleen om dat mensen zich onderwerpen aan hun agenda. De covidvaccins zijn ondoeltreffend en onnodig, maar zij vertegenwoordigen de publieke trouw aan het linkse establishment, en dat is het enige dat telt.

Er is nog minder logische steun voor de vaccinmandaten, die zijn ontworpen om mensen door middel van dwang te dwingen vaccins te accepteren. Linkse mensen beweren dat dit geen dwang is omdat zij denken dat dwang alleen betekent dat je een pistool tegen iemands hoofd houdt (wat zij zouden doen als zij dachten dat zij ermee weg konden komen). Dit is niet de realiteit. Dwang houdt ook in dat mensen hun rechten worden ontnomen en uit de economie worden gezet. Het omvat ook het leven van mensen ellendig te maken totdat ze “kiezen” om te gehoorzamen.

De grootste linkse leugen als het gaat om covid en de voornaamste rechtvaardiging voor het autoritarisme en de censuur is de bewering dat ongevaccineerde mensen een bedreiging vormen voor alle anderen, en dat zij niet het recht hebben om andere mensen in gevaar te brengen. Nogmaals, je zult nooit een linkse rakker deze debiele bewering zien verdedigen in een eerlijk debatforum, omdat het niet kan worden ondersteund. Als de vaccins hebben gewerkt, dan zouden gevaccineerde mensen niets te vrezen hebben van ongevaccineerde mensen. Als gevaccineerde mensen zich nog steeds zorgen moeten maken over het krijgen van covid en het sterven aan covid, dan MOETEN de vaccins NIET WERKEN.

En dit is de realiteit waar linkse mensen en de media niet over willen praten. Gevaccineerde mensen hebben evenveel kans om het virus op anderen over te brengen. Gevaccineerde mensen hebben evenveel kans om covid te krijgen als niet gevaccineerde. Gevaccineerde mensen belanden nog steeds op de intensive care en sterven nog steeds aan covid, en sommige cijfers geven aan dat gevaccineerde mensen een grotere kans hebben om aan covid te sterven. Alleen al in de staat Massachusetts zijn meer dan 262.000 mensen volledig gevaccineerd en toch besmet geraakt met covid, en volgens de officiële cijfers zijn er 1054 sterfgevallen. Dat is een besmettingssterftecijfer van 0,4%, dat hoger is dan het nationale gemiddelde van 0,27%.

Samenvattend: vaccins zijn zinloos en vaccinatiemandaten zijn misdadig. Linkse mensen kunnen geen van beide verdedigen op wetenschappelijke of morele gronden. Hun enige optie is om iedereen de mond te snoeren die het lef heeft om de waarheid te vertellen. Het zijn zwakkelingen zonder verstand in hun hoofd, en dit zijn het soort mensen dat zich altijd wendt tot massacensuur als middel om hun ideologie te legitimeren.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Deugman werd anaal verkracht door asielzoeker – voelt zich schuldig over de deportatie van de verkrachterVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWerkgever eist inenting en kijk wat er is gebeurd
Volgend artikelLiberale stafleden onthullen Trudeau “in paniek, bezorgd, aangeslagen” & Trudeau’s broer onthult: “Het beleid dat hij aanstuurt, komt van hogerhand, van groepen zoals het Wereld Economisch Forum”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. De schrijver meent tweemaal covid te hebben gehad, sorry hoor, maar hoe geloofwaardig en goed het stuk ook is, deze persoon is dus niet serieus te nemen. Als je het makkelijkst verifieerbare, het feit dat dat zogenaamde virus niet bestaat en covid dus ook niet, als je dat (nu nog) niet ziet, dan ben je wat mij betreft af. Hou dan je waffel gewoon.

  • Ik heb ook iets gehad. Of het nu Covid wordt genoemd of de griep is feitelijk helemaal niet van groot belang.
   Wel kan ik stellen dat het op verschillende manieren afweek van de 2x in mijn 50+ jaar echt griep heb gehad en een week moest uitzieken. Dit duurde langer, had veel meer effect op ademhaling en zuurstofopname en voor mij was het tijdelijk verliezen van reuk en smaak ook nieuw.
   Uiteraard wilde de huisarts hier in de VS me niet persoonlijk zien, maar via een teleconsult werd me verteld dat behandelen niet kon en dat ik stom was geweest me niet te laten prikken en ik zou moeten wachten tot het overging of zo ernstig werd dat ik naar het ziekenhuis moest.
   Paar dagen later via FrontlineMDs een teleconsult gehad en zij schreven Ivermectine voor, dat een paar dagen later per post arriveerde. 3 dagen later was het over.

   Ik kan dus stellen dat ik iets had en dat het me geen donder interesseert hoe het wordt genoemd. Wel dat ivermectine een duidelijk snel heilzaam effect heeft gehad, voor zowel mijn vrouw als mijzelf. En wel dat een dergelijk snelwerkend goedkoop middel zo ongeveer verboden is verklaard door links.

   Als men zaken wil oplossen is het EERST de oorzaak stoppen, DAN puinruimen, DAN opschonen.
   Dus EERST het stoppen van de maatregelen. Het laten doordringen tot de massa dat de hele zaak een hysterische overreactie was op een flinke griep is pas iets dat aan het eind van het proces komt. ALS het al van belang is, want de massa denkt niet voor zichzelf.

  • @ Vrijheid is ver te zoeken,
   Wat vele mensen denken dat zij besmet zijn geraakt door covid, doordat zij griep achtige verschijnselen gaan vertonen. Wat vele niet beseffen is dat nu het 5G netwerk is geactiveerd. Deze straling ontregeld onze eigen elektromagnetische stelsel in ons lichaam. Dit fenomeen samen met een te kort aan vitamine D en C en zink e.d. zorgt ervoor dat je minder zuurstof kan opnemen. Waardoor slechte bacteriën en parasieten in ons lichaam de overhand krijgen, waar van wij ons ziek gaan voelen. Met het preparaat Ivermectine wat juist bacteriën en parasieten bestrijdt, zul je erna je weer beter voelen.

   Het punt is dat de doorsnee burger geen enkele kennis heeft van zijn eigen lichaam en wat in de volksmond een virus wordt genoemd, maar niet beseft dat het zijn lichaamseigen exosomen zijn. Dat maakt de doorsnee burger kwetsbaar door hun eigen onwetendheid nu met het covid verhaal is men gaan suggereren dat er een killer virus hun kan doden. Wat vele domme bangeriken nog steeds heilig geloven en die gehoorzamen netjes de overheden en halen die vergiftigde experimentele injecties in de veronderstelling dat zij daarmee zich zelf beschermen tegen dat killervirus.

   De paradox is dat vooral domme en bange mensen mensen werkelijk denken dat zij alle wijsheid in pact hebben, terwijl mensen die alles onderzoeken tot de bodem er achter komen dat ze nog weinig weten van alles. Dat maakt dat domme en bange mensen ontoerekeningsvatbaar zijn in hun handelen en doen. Dat maakt hun zo gevaarlijk voor de rest van de samenleving.

 2. Kinderbijslag is dan ook HET instrument om massa’s mensen met laag IQ te produceren. Daarom stel ik voor dat er maximaal voor 2 kinderen kinderbijslag is.
  Mensen met voldoende IQ nemen niet meer dan 2 hooguit 3 kinderen.
  Verlaag de inkomstenbelasting en schaf verder alle subsidies af dat zou nog beter zijn.

  • Algeheel kinderverbod voor deze planeet want er zijn minstens 6 miljard mensen teveel en die doen er allemaal niet toe.. vol met allerlei kwalen ziektes en afwijkingen en dat zie je dan ook om je heen

   • Agree.
    De wereld gaat ten onder aan het orgasme.
    On nadenkend 3 seconden kromme tenen een holle rug en hoppa done>!!
    Stom volk idd maar ja alles naait en doet 😛
    Je bent als het even tegen zit aprox 20 jaar letterlijk de lul om voor je offspring te zorgen . Ik zelf .. gelukkig is die beker mij voorbijgegaan . 😀
    Ik heb ze niet en kan mij ook niet inleven heb heel veel mensen gekend met kids . Ze kunnen mij niet boeien .. het zijn allemaal standaard uitnemers .
    Ze zijn winnaars dat zowie zo ..(met een netengang het ei ingedoken 🙂 ) maar ze duiken ook je etherische omhulsel in. Save the worlf Fuck less 😛

 3. Waaahahahaha ga stuk>> die foto > dat wijf moet minstens 3 keer per dag geboosterd worden.. of zoga je doen na alle vaccinaties …hihihihi

 4. dit is weer een verhaal ,dat de verdeeldheid dient , links en rechts is een bedenksel van de elite ,Die hebben graag verdeeldheid ,verdeeldheid maakt mogelijk dat een kleine groep heerst ,Dit is gewoon het principe van 2 honden vechten om een been en de derde(elite) gaat er mee heen .
  de verdeeldheid vind je overal . in kerken ,sportverenigingen ,besturen .regeringen . dat helpt de elite .
  Die plukken over links en rechts .
  En al stem je in de EU USA op partijen .die zitten onder de lobbyplak of aandelen, dus het gaat gewoon wat de elite wil.
  De elite wordt altijd rijker van diefstal ,oorlogen en ellende ,opruien

 5. Wat een lang artikel.
  Het is heel simpel: wie het gelijk aan zijn kant heeft, is bereid te discussieren omdat ie weet dat ie o.b.v. feiten en logica het debat zal winnen. Wie echter weet dat ie inhoudelijk ongelijk heeft, maar dat niet wil (moeten) toegeven, wil het debat vermijden (desnoods middels censuur) om niet af te gaan en om alzo te kunnen blijven vasthouden aan zijn eigen positie.
  Kortom: poneer een onjuiste stelling (die jou of je agenda goed uitkomt) en geef de tegenartij niet de kans aan te tonen hoe onzinnig die is. DAT is de reden voor censuur door laffaards, die weten dat ze fout zitten maar het niet willen toegeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in