De ongekozen en ongereguleerde “Klimaatsaar” John Kerry van de Democratische President Joe Biden heeft verklaard dat de grootste “bedreiging” voor de planeet Aarde de “mensheid zelf” is, schrijft Baxter Dmitry.

John Kerry roept op tot dringende gecoördineerde ontvolking: “Mensen zijn grootste bedreiging voor de aarde.”

Biden’s Klimaatsaar John Kerry heeft verklaard dat de mondiale elite orde op zaken moet stellen door de wereld te ontvolken om de klimaatdoelstellingen van de VN Agenda 2030 te halen, omdat “de mensheid onverbiddelijk bedreigd wordt door de mensheid zelf.”

Volgens Kerry, die de Schotse Global Dialogues over de zogenaamde “klimaatcrisis” toesprak, “hangt de toekomst van de mensheid aan een zijden draadje” vanwege “overbevolking” en moet de wereldbevolking worden teruggedrongen om een betere levenskwaliteit te garanderen.

Degenen die weigeren om de strenge nieuwe regels te accepteren die de globalistische elites, waaronder Klaus Schwab en de Verenigde Naties, aan de mensheid opleggen, “bedreigen de mensheid,” zei Kerry.

“Ondanks een enorme hoeveelheid empirische feiten die boven elke redelijke twijfel verheven zijn, ondanks het levenswerk van duizenden wetenschappers die harde gegevens hebben verzameld, en zonder ook maar één peer reviewed stuk documentatie dat het tegendeel bewijst, zijn we opnieuw getuige van een moment waarop de overtuigende kracht van het bewijs, en daarmee de toekomst van de aarde, op het spel staat.”

Kerry maakte ook van de gelegenheid gebruik om iedereen die de zogenaamde “gevestigde wetenschap” over klimaatverandering in twijfel trekt, uit te maken voor “extremist” en lid van een sekte.

“En dat allemaal omdat enkele extremistische politieke stemmen, landen die niet meedoen en enorm gevestigde belangen de oorlog hebben verklaard aan feiten en wetenschap,” aldus Kerry.

  Het internet meldt iets herkenbaars over deze medische kaart: Gretal-alcoholsyndroom

“Allemaal omdat ze voor politiek of persoonlijk gewin verdraaien wat de wetenschap en het gezond verstand dicteren dat wij mensen moeten doen om orde op zaken te stellen,” vervolgde hij. “Ze zetten aan tot een beweging tegen wat ze valselijk bestempelen als ‘klimaatveranderingsfanatisme’, omdat ze gemakshalve vergeten dat de woordenboekdefinitie van een sekte het verwerpen van feiten in toewijding aan een leugen is.”

“Terwijl ze weigeren om de feiten achter de steeds duidelijker wordende schade van de klimaatcrisis te accepteren, halen ze uit naar de waarheidsverkondigers en bestempelen ze onweerlegbaar bewijs als hysterie.”

Kerry eindigde zijn toespraak met kritiek op gewone mensen die zich niet aangetrokken voelen om in een toekomst te leven die gedomineerd wordt door Klaus Schwab en zijn trawanten en hun dystopische visie.

“Zij [klimaatveranderingssceptici] verergeren de toch al moeilijke uitdaging van de klimaatcrisis door te beloven om meer te doen van precies datgene wat de crisis in de eerste plaats heeft veroorzaakt.”

Kerry onderstreepte vervolgens zijn globalistische anti-menselijke agenda door te verklaren: “Dus nu wordt de mensheid onverbiddelijk bedreigd door de mensheid zelf.” Kijk:

Kerry’s commentaar beriep zich op de beruchte publicatie van de Club van Rome uit 1991 waarin pervers werd beweerd dat “de mens de gemeenschappelijke vijand van de mensheid is.”

Het boek dat de globalistische denktank Club van Rome in 1991 publiceerde was getiteld “The First Global Revolution“. Het was een vervolg op het eerdere depopulatierapport uit 1972 van de Club van Rome met de titel “The Limits to Growth“.

  De heersende klasse beweert dat een nucleaire oorlog niet erger is dan klimaatverandering

“The Limits to Growth” werd mede geschreven door Dennis Meadows, de architect van de agenda van het World Economic Forum (WEF). Meadows heeft opgeroepen tot een vermindering van de wereldbevolking met 86% om zogenaamd “de klimaatverandering te bestrijden”.

In het boek beschreven Alexander King, emeritus voorzitter van de Club van Rome, en Bertrand Schneider, secretaris-generaal, de problemen van de wereld zoals zij die zagen, en een aanpak voor een mogelijke oplossing.

Onderwerpen die in het boek aan bod kwamen waren onder andere “de noodzaak voor de wereld om te schakelen van een militaire naar een civiele economie, de erkenning van de desastreuze kortetermijneffecten van uitbuiting door Eerstewereldlanden van armoede en nood in de Derde Wereld, en de beheersing van de opwarming van de aarde: de noodzaak om de wereldwijde uitstoot van kooldioxide te verminderen, herbebossing aan te moedigen, traditionele vormen van energie te behouden en alternatieven te ontwikkelen.”

Het belangrijkste is dat het boek “opwarming van de aarde” tot het nieuwe voorwendsel maakt om oorlog tegen de mensheid te voeren.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

KLIMAAT DOSSIER

GEEN GRAP: In Schotland worden tientallen windturbines in het geheim aangedreven door dieselgeneratoren! – U zult niet geloven waarom…Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelMijn antwoord aan de religieuze zionist met “tranen in zijn ogen”
Volgend artikelOorlog in Oekraïne versus oorlog in de Gazastrook – Referentiepunten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

64 REACTIES

 1. John Kerry roept op tot dringende gecoördineerde ontvolking: “Mensen zijn grootste bedreiging voor de aarde”

  Ze hebben het masker afgeworpen, al hun symbolen zijn door de massa verkeerd begrepen of afgedaan als satanisme tewijl feitelijk ‘onze’ demoncratisch gekozen leiders de hulpjes van de duivel zijn, geen speld tussen te krijgen, het grootste gedeelte van de mensheid is rijp om geplukt te worden en tot moes gemaalt te worden.

  • De holocaust zal een blijspel zijn geweest vergeleken met hun de-populatie plannen.

   Bidden verandert niet de wereld, maar bidden verandert de mens. En de mens verandert de wereld.

   – Albert Einstein

   • De getuigenis van Einstein over Jezus

    Het volgende is deel van een onderhoud dat jaren geleden met de
    wereldberoemde wetenschapper, Albert Einstein, gevoerd werd en in de
    Saturday Evening Post gepubliceerd werd:
    Vraag: In welke mate is u door het Christendom beïnvloed?
    Antwoord: Als kind heb ik onderricht ontvangen in zowel de Bijbel als de
    Talmoed. Ik ben een Jood, maar ik ben bekoord door de schitterende Persoon
    van de Nazarener.
    Vraag: Hebt u Emil Ludwigs boek over Jezus gelezen?
    Antwoord: Emil Ludwig zijn Jezus is vlak. Jezus is té majestueus voor de pen
    van praatjesmakers, hoe kundig zij ook mogen wezen. Niemand kan het
    Christendom met een kwinkslag (Fr. bon mot) omschrijven.
    Vraag: Aanvaard u het historische bestaan van Jezus?
    Antwoord: Ongetwijfeld! Niemand kan de Evangeliën lezen zonder de werkelijke
    tegenwoordigheid van Jezus te ervaren. Zijn persoonlijkheid is de polsslag
    van elk woord. Geen mythe is met zulk een leven gevuld.
    Wat is waar geloof?
    De verscherpte aanslag die in de afgelopen tijd uit de academische
    (theologische) wereld op de Jezus van geloof gemaakt wordt, onderstreept een
    feit erg duidelijk, nl. de rol van het geloof in de mens zijn begrip van en
    verhouding tot Jezus Christus als Heer en Zoon van God. Zonder geloof kan
    Hij niet ten volle gekend worden.
    De hele wereld wordt geestelijk gesproken in louter twee groepen ingedeeld,
    nl. gelovigen en ongelovigen. In de groep van ongelovigen zijn er ook vele
    kerkgangers die de Heer met hun lippen dienen, maar hun hart is ver van Hem
    verwijderd. Zij associëren zich op verstandelijke vlak (op grond van
    familie- of volkstradities) met het Christendom, maar hun hart is niet door
    de wedergeboorte nieuw gemaakt. Zulke mensen worden schijnheiligen of
    vormgodsdienstigen genoemd omdat zij slechts een uiterlijke gedaante van
    godzaligheid hebben. Zij hebben nog geen geloofsverhouding met Jezus en
    houden zich bezig met opinies over Jezus. Zij kunnen dus niet in genade en
    kennis van Jezus toenemen.
    Geloofsaanvaarding
    Geloof is niet een functie van het menselijke brein, maar een gave die God
    door de Heilige Geest aan mensen verleent. De zintuigen en het brein van de
    mens spelen wel een belangrijke rol in het verkrijgen van geloof, maar deze
    kunnen niet het geloof zèlf voortbrengen:
    “Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe
    zullen zij dan [Hem] aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe
    zullen zij [in Hem] geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
    zij horen, zonder die [hun] predikt? … Zo is dan het geloof uit het
    gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10:13-14, 17).
    Het is dus duidelijk dat de mens eerst op een verstandelijk vlak van de
    basisfeiten omtrent zijn zondigheid en verloren toestand, alsook van de
    genade van God en het verzoeningswerk van Jezus Christus aan het kruis, moet
    kennis nemen vooralleer hij gered kan worden. Hij moet aan evangelische
    prediking blootgesteld worden. Het woord van God moet in gesproken (of
    geschreven) vorm aan hem geopenbaard worden. Het is eerst op dit punt dat
    het ware geloof ter sprake komt.
    De feiten omtrent de evangelieboodschap worden niet slechts tot het verstand
    van de mens gericht maar ook tot zijn hart [of geest]. Het verstand kan
    slechts aanvaarden wat binnen het raamwerk van de logica redelijk klinkt.
    Het hart functioneert echter op een dieper, geestelijk vlak en is van geloof
    afhankelijk om de waarheid te aanvaarden. Er moet dus een geloofsaanvaarding
    van bepaalde feiten tot stand komen. Wanneer het evangelie zo aanvaard
    wordt, wordt een ongelovige tot een gelovige herschapen; doodsheid verandert
    in leven en de duisternis gaat over in licht.

    Albert Einstein

    • @Edwin – De tekst vraagt om aanpassing aangaande de lay-out.. Besides: er is nogal wat volk dat met valse verhaaltjes rondom God zijn grootgebracht (…); met het vuur aan de schenen er vandaan zijn gevlucht en/of ervan overtuigd zijn dat de Bijbel moet zijn geschreven door het Kwaad zelf (kabal, illuminati, vrijmetselaars, etc.) vanwege het uitkomen van de profetieën. Er is geen beginnen aan. Degenen die God nog gaan vinden, zullen dat w.s. niet doen via F.N.

     Mattheus 24:14 – Think about that…
     All the best en Gods zegen!

   • Wie niet voor de NWO is tegen

    PAUL MCCARTNEY IS IN 1966 OVERLEDEN EN WERD VERVANGEN…..

    03 maart 2015 Hits: 27386

    De voormalige drummer van de Beatles, Ringo Starr, verraste de wereld van de week tijdens een interview in zijn luxueuze residentie in Californië, toen hij toegaf dat de 45 jaar oude geruchten over de vermeende dood van Paul McCartney in 1966 inderdaad waar zijn. >>>

    http://www.bfnlarchief.nl/beatles-nieuws/nieuws-mainmenu-47/10598-paul-mccartney-is-in-1966-overleden-en-werd-vervangen-door-een-dubbelganger-zegt-de-dubbelganger-van-ringo

    *

    Werd Paul McCartney vermoord omdat hij zich verzette tegen de Deep State?

    Het is het weekend. Als verandering van tempo presenteer ik een artikel van een lezer, Clare Keuhn, dat de moord en vervanging van Paul McCartney in een nieuw licht werpt.

    “Mark Lane zei dat Paul ervan overtuigd was dat ‘Oswald het niet had kunnen doen’, en dat hij zijn allereerste filmscore wilde schrijven voor Lane’s aankomende film van zijn boek, Rush to Judgment .

    Had Paul zijn eerste filmmuziek geschreven en zo’n film gesteund, in de onstuimige dagen voor de Beatles, in 1966, en slechts drie en een half jaar na de moord op JFK, de dam tegen de samenzwering tegen de moord op JFK zou gebroken zijn.” >>>

    https://www.henrymakow.com

   • What did Einstein think of Hinduism?
    Einstein had a lot of reverence towards hinduism and its scripts, he had exclaimed, “All our knowledge, technology , intelligence are nothing in front of this oceanic knowledge.” He wished to take birth as a Hindu, in such a place where he can come into contact with a true spiritual master.

    https://www.quora.com › What-did-…
    What did Albert Einstein think of the Indian culture and books of … – Quora
    MEER RESULTATEN

    Einstein werd geinspireerd door de Vedas en Bhagvad Gita bij al zijn werken
    Zo ook Newton en de meeste andere wetenschappers
    Wat fijn om dat te vernemen

    Dank U

  • Ik zou zeggen begin bij jezelf idote man die kerry ophangen is de oplossing en wel met spoed Er zijn zeker teveel mensen op deze aardkloot maar die sterven vanzelf wel

 2. Beste Mensen

  Groot gelijk heeft Hij
  Mensen zijn de Grootste bedreiging voor alle levende en niet levende wezens van op in en om Mama Aarde
  Zolang ze hunzelf niet leren kennen
  Ahimsa Parmo Dharma
  En geen geneukerij voor zogenaamde Goddelijke / Duivelse Pleziertjes

  Dank U

  • Egoïsme is de pandemie. Egoïsten zijn een plaag vergelijkbaar met zombies of sprinkhanen. Ze willen alleen maar nemen/consumeren.

   Het ego moet en gaat sterven, daarom wordt de onrust in de wereld alsmaar groter. Zodra het ego sterft, realiseren mensen weer dat het leven niet draait om nemen/consumeren, maar om geven en delen. Wij zijn nu egoïsten en we consumeren liefde ipv het te zijn. Liefde vermenigvuldigt door het te geven en te delen, maar egoïsten kunnen alleen maar nemen. Daardoor is alle liefde verdwenen en daardoor is het leven op aarde een nachtmerrie aan het worden. Zodra er niks meer te consumeren is, sterft het ego en zal de liefde een wederopstanding beleven. De sprinkhanen/zombies gaan eerst alles kaalvreten en dan sterven ze massaal en dan ontstaat er nieuwe balans en nieuwe liefde.

   Er komt een great reset. Niet de reset van het WEF, maar het einde van het ego en het begin van een nieuwe liefde/leven/aarde. Zet je schrap, het wordt een bende.

  • Ringo staat al een tijdje droog daarom heeft hij het steeds maar weer over neuken. Hij wil dat het hol-landse volk eens stopt met neuken.

   • Beste Mensen

    Naar gelang de tijd verstreek
    Ringo heeft genoeg gehad
    Aan stommiteiten word niet langer getracht blood te stellen
    Dat uit de hersenlozen tijdperk valse gedachtengang achterna hol periode is voorbij
    Wij zijn al over rijp
    Tenminste de Meesten van de schrijvers op deze site
    Moge een ieder het gezonde verstand op een zuivere manier Nuttig gebruiken
    Een begin maken om te lezen ….
    Wat ?
    De echte Bijbel
    Waar vind men die Bijbel ?
    Te weten hetzelf …..
    Ja beste mensen U allen zijt dat De echte Bijbel
    Gaat het lichaam uitwendig gereinigd zitten met de rug recht op een schone plaats
    Let op Uw ademhaling
    Dat is de begin fase van het Echte geld verdienen methode om die Zeep te bemachtigen waardoor inwendig het lichaam kan worden gereinigd gewassen schoon gemaakt
    Vervolgens schoon boenen maar het inwendige via dat verkregen Zeep
    Dat Zeep kan worden gekocht verkregen via een Super Meester bekend als Sat Guru
    De zoektocht naar hetzelf kan dan pas echt beginnen In Hetzelf
    Een Offer brengen heet dat
    Overgave betekend en heet die Offer uit de Bijbel in het echt
    Dus geen anderen dan de Eigen bezetenheid gaan verdrijven
    Dat heet de ik of het Ego gaan vermoorden

    Moorden een ander dan de Eigen ego geschied in het belang van het Ego via een bezetene door God & Duivel
    Bekend als de Bacillen op de gespleten Tong van de mensheid
    Bekend als de smaakmakers Zoet en Zuur
    Dezen zetten de mensheid aan tot uitroeien van levende wezens welk leid tot uitroeien de Mensheid zelf
    Het is nooit zo geweest van :
    ikke ikke ikke en de rest mag stikke
    De eene zijn/haar dood is de ander zijn/haar brood
    Dit zijn door de Vieze Tweeling gebroeders Bacillen genaamd God & Duivel levende op de Tongen van de dieren genaamd mensen als smaak makers verzonnen huichel gezegden
    Gemakzucht diend de Mens
    Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan
    Zoals de Geld Wolven zo ook Parlementsleden de Kabinets mensen bekend als de Valse Joden
    Kent men zichzelf dan word alles een open boek

    Dank U

 3. Wanneer stapt ‘meneer’ John Kerry en zijn hele familie uit het leven? Zij zijn niet alleen een bedreiging voor de aarde, maar nog meer een bedreiging voor de mensheid.

  • DAT IS ECHT WAAR WANT eUROPA WAS AL OP DE RAND VAN DE AFGROND TOEN ER VEEL ZIEKTEN UITBRAKEN ZOALS DE PEST ENZ. mENSEN ZIJN TOEN GEVLUCHT NAAR AARDE OORDEN WAARMEN DACHT VEILIG TE ZIJN hELAAS WAS DAT NIET ZO EN MEOTEN ZE NU WEER VLUCHTEN

 4. Dit soort zijn nazi’s en satanische idioten samen met Rutte en co en EU UK VS Navo stel psychopaten waar tribunalen voor moeten komen weg met de oorlog hitsers en leugengeest WEF ophangen dat soort .

 5. Beste mensen,

  Herkennen jullie je in het volgende:

  Bij mij begint een kortsluiting te ontstaan op gebied van verstand en logica, gemengd met frustratie over de onmacht dat mensen elkaar op de vreselijkste manieren geweld aan doen of het faciliteren dat anderen dat kunnen doen.

  Hoe kan het dat een poppenkast als de regering en tweede kamer nog bestaan, het is de laatste jaren een circus van eindeloze leugens, bedrog en manipulatie geworden. De ene politici kan de andere daar wel op aanspreken maar de ander weigert gewoon antwoord te geven.

  Het hele politieke debatsite sowieso zo dat er NOOIT een direct antwoord op een vraag wordt gegeven.

  Stikstof en CO2, heeft nou echt niemand ooit natuurkunde en scheikunde gehad op school? De discussie mag helemaal niet bestaan, het zijn de natuurlijke gassen in onze lucht.
  Depositie, aan m’n reet, Nederland is het Gaza aan de Noordzee, we bouwen hier windmolens omdat dat uit kan met ( niet ) met de hoeveelheid wind.
  Het verwaaien van de lucht boven land is zo groot dat lucht vanaf de Noordzee elke 3 uur de lucht voorraad ververst.
  Waarom is het anders mogelijk dat de chemische industrie 24 uur per dag zijn chemische gassen de lucht in blaast? Er elke dag wagonladingen benzine, diesel en koolwaterstof de lucht in jaagt evenals de plastic industrie en velen meer?!

  De structuur van macht, eigen gewin, bedrog en leugens is tot extremen gegroeid, tientallen lagen van politiek, EU, WEF, NGO’s bedrijven met hun geprezen Lions en vrijmetselaar, rozenkruizers en Jehova’s getuigen dekken alles af, hebben hun privé leger en media.

  Er lijkt niemand te zijn die oprecht is, die goed de punten weet te verwoorden, een programma te schrijven wat genadeloos waar is, waar al die zuchtende mensen, een heel volk, achter kan gaan staan.

  Wie weet zich te verenigen, ik ben van de partij, het wordt tijd!!

  • De transformatie die nodig is begint in onszelf. We zijn allemaal gefragmenteerde ego’s, gebroken stukken programmering. We moeten in onszelf helen om de dingen buiten onszelf te helen. We moeten uit onze programmering (ego’s, gedachten, patronen) en terug naar ons hart. In onze harten zijn we heel.

   Zolang we uit onze hoofden blijven beginnen, zal alles in strijd eindigen. Ego’s herhalen de geschiedenis en maken oorlog.
   Zodra we uit onze harten beginnen, zal er liefde ontstaan en kunnen we echt veranderen. Harten leren van de geschiedenis en maken liefde.

   We moeten idd organiseren, maar we moeten eerst helen door uit onze ego’s/programmering te gaan en vanuit onze harten/liefde te beginnen. We willen echte verandering, die ontstaat uit liefde. Liefde betekent bijv dat wij realiseren dat WIJ al het werk doen en dat als WIJ dat weigeren, dan valt de hele doodscultus stil. WIJ zijn machtiger als we gezamelijke staken en boycotten, dan dat we niks van de geschiedenis leren en gewoon de zoveelste oorlog herhalen. We moeten intelligent organiseren, vanuit de heelheid en de liefde in onze harten.

   • @LGsto,

    Uit wat jij zegt hebben we als mensen dan twee opties?

    We moeten transformeren in liefde, helen, transformeren naar een ander niveau……. Zijn we nu niet goed genoeg dan?

    Of zeg jij, mensen zijn zo door en door slecht Lui en laf. Het ego heeft alles overgenomen, we kunnen niet meer naast elkaar leven?

    Laten we om te beginnen elkaar te waarderen en lief te vinden zoals wij zelf ook behandeld willen worden.
    Laten we het fenomeen echt respect weer eens invoeren, geen politiek gekleurde vrijbrief voor losbandigheid en willen zijn wat je vindt tot in extremen.

    Zoals jij er in staat schets je een ideaalbeeld en dat is ook wat ik zou wensen, maar de ervaring bewijst gewoon dat de meerderheid van de mensen toch veel minder ontwikkeld zijn op geestelijk vlak en generaties zijn gedrild met angst en slaafs volgen, schapen die achter elkaar aanrennen want een eigen mening daar gruwelen ze van.

    Die mensen zijn niet slecht, ze zijn geconditioneerd, deze mensen hebben een handje hulp nodig en ja het meerendeel is niet te redden!

    • @MASH…

     Mensen zijn niet slecht. Mensen zijn hun ego en het ego is dualiteit en dualiteit geeft strijd. Het ego is je angst. Mensen leven uit angst ipv liefde. De wereld is liefdeloos omdat mensen harteloos zijn. Liefde is in het hart. Dat is geen ideaal… dat is de realiteit. Als we een fijnere wereld willen manifesteren moet elk mens uit het hoofd en in zijn/haar hart. ECHTE verandering ontstaat niet buiten onszelf, ECHTE verandering begint in onszelf. Liefde is in ons, niet buiten ons. Doordat we dat niet begrijpen DENKT iedereen dat ze liefde moeten nemen/consumeren.

     Mensen zijn niet slecht, we zijn geprogrammeerd om te consumeren en daardoor doen we gewetenloze dingen. Onze ego’s maken oorlog over wat we denken en vinden. Vrede komt uit onze harten.

     Niemand wil lijden, waarom laten we anderen dan lijden. Mensen moeten naar hun harten, daar is onze liefde. Ik leg niemand iets op, ik spreek enkel uit dat we allemaal liefde, vrede en harmonie nodig hebben en als we dat willen creëren moeten we nou eenmaal naar onze harten ipv onze ego’s (hoofden). Daar is niks ideaals aan, dat is gewoon de realiteit. Oorlog maakt meer oorlog, liefde maakt meer liefde. Hoofd maakt oorlog, hart maakt liefde. Mensen moeten een keuze maken. Doe een ander niet aan waarvan je ook niet zou willen dat een ander jou dat aandoet. OF we herhalen de geschiedenis OF we beëindigen de geschiedenis door er van te leren en het anders te doen. Niemand wil oorlog en ellende en lijden en horror. Stop er dus mee. Choose love, choose heart. De oplossing is in ons, niet buiten ons.

  • “Er lijkt niemand te zijn die oprecht is, die goed de punten weet te verwoorden”

   Die zijn er wel maar worden de mond gesnoerd, ik ben zelf een paar maand terug door de politie neergeschoten omdat ik dingen zeg en bewijs waar “ze” het niet mee eens zijn.
   Zie ook de vele bankdirecteuren die op merkwaardige wijze “verongelukken”.

   • @rjk,

    Dat ben ik met je eens, steek je je nek uit dan wordt je kop er af gehakt.

    Je moet dit doen met een groep gelijkgezinden maar blijkbaar is de tijd nog niet rijp of hebben we de bodem van de ellende nog niet bereikt!

    Mijn hele leven heb ik al de gedachte, laat er een oorlog uitbreken, haal het volk uit zijn comfort zone, dan ga je mensen in hun ware aard zien en telt prestige status en hoogte van je bankrekening niet meer.

  • Via het Vaticaan bezitten ze het hele westen. Het Romeinse rijk is wel ingestort, maar het is niet verdwenen, ze hebben het net als met WO2 gedaan. Infiltratie infiltratie infiltratie en ze hebben van binnenuit alles overgenomen. Het zijn van oorsprong de Khazaren, dat zijn de shapshifters… die wisselen door de geschiedenis heen constant van nationaliteit en van naam. Shapshiften en reptielen moet je niet letterlijk nemen.

   Khazaren zijn koudbloedige psychopaten (reptielen) die als parasieten identiteiten en nationaliteiten aannemen en overnemen (shapeshifters) in hun oneindige gewetenloze rooftochten. Al ver voor het vaticaan waren ze bezig met het infiltreren van koningshuizen en landen. Ze hebben honderden clubjes opgericht om overal in landen en families en bedrijven naar binnen te glibberen. Het zijn een soort accountmanagers/vertegenwoordigers, maar dan van een maffia van ordinaire totaal gewetenloze oplichters, verraders, rovers, moordenaars, afpersers. Ze steken een voet tussen de deur en je geeft ze een vinger en vervolgens roven ze alles wat je hebt en vekrachten en vermoorden iedereen die je kent. Totale duivels. Israël is hun thuisbasis omdat ze zich achter de joodse slachtofferrol verbergen. De joodse mensen zijn als een menselijk schild.

   Alle duister komt nu aan het licht. Deze monsters zijn onverslaanbaar in het duister, maar in het licht (liefde, waarheid, bewustzijn) sterven ze binnen seconden, daarom doen ze zo hard hun best om de duisternis in stand te houden.

   • Ter verduidelijking, ik reageerde op Rommelaar, maar mn reactie staat eronder alsof ik los reageer.

    Khazaren, shapshiftende reptielen, psychopaten die elke vorm aannemen die nodig is om anderen te kunnen beroven, verkrachten en vermoorden en identiteitem en nationaliteiten te infiltreren en over te nemen. Pure kwaadaardige, gewetenloze parasieten.

    • Ja, was voor mij wel duidelijk, maar het valt me op dat je geen reprimande krijgt van Adriaan W. die het zeer stoort wanneer mensen geen aanhef gebruiken wanneer er gereageerd wordt op een stukkie van een ander, en dit dan ook herhaaldelijk aankaart met een moderator-attitude. Nou heb ikzelf helemaal hartstikke schijt aan Adriaan, maar viel me gewoon op. De selectieve verontwaardiging die vele mensen op de been houden, zeg maar.

     • @Antichrist Zit in ’t Vaticaan…
      Persoonlijk heb ik Adriaan nog nooit reprimandes zien geven omdat er geen aanhef wordt gebruikt. Over het algemeen zet ik meestal wel even een aanhefje, maar soms ben ik moe of lui.

 6. Als alle ‘wetenschappers en globale elite’ die inderdaad ervan overtuigd zijn dat de mens de grootste bedreiging voor de mensheid is of deze theorie verkondigen ons allen met goed voorbeeld leiden, dan is in no time het ‘klimaatprobleem’ opgelost. Zowel van de dreiging van de mensheid als het klimaatprobleem zijn dan in één klap opgelost en we kunnen allemaal weer rustig en in vrede leven.

 7. kerry is de grootste bedreiging voor de mensheid.
  net zoals biden , soros , gates, clintons , rutte. hoekstra, van suffelen, swab etc.
  als die moordende psychopaten deze aarde verruilen voor de hel dan zal het een stuk leuker worden op deze prachtige aardkloot.

  als willen kunnen ze gratis een stuk touw ophalen bij mij en ik zal ze nog een handje helpen ook , ook gratis.

 8. Hoe verklaart Kerry dan op zijn minst drie ijstijden en opwarmingen daarna op rij? Toen waren er bijna helemaal geen mensen, of waren de dinosauriërs geïndustrialiseerd? Dan is het maar goed dat die dinosauriërs zijn uitgeroeid, want die warmde de aarde op. Ik zuig ook maar wat uit mijn duim, net als de IPCC.

  • Marttheman oktober 22, 2023 Bij 13:33

   Kerry hoeft dit niet te verklaren, omdat er genoeg nuttige idioten van het globalisme zijn die plannen van the greendeal steunen, herinner stanisme wat mooi is wordt lelijk, waarheid wordt een leugen ect.

  • Beste Mensen

   M.a.w. Het is al hoog tijd dat de mensheid word uitgeroeid
   Want daar zijn er momenteel te veel van
   Helemaal uitroeien zou de beste optie zijn net als die Grote Kan-Gurus
   Dus laatste wereld Oorlog ?!!!!!
   Hoop dat U al bent begonnen met de Oekrie Warrr

   Dank U

    • Beste Mensen

     Weest niet bang
     Er is een tijd van komen
     Zo …….
     Is er ook een tijd van gaan
     Als de tijd is aangebroken
     Dan is er geen stoppen aan

     Dan zijn we met z’n allen gedwongen te gaan
     Mensen Kennen dat liedje misschien nog wel herinneren van :
     7 dagen lang ,
     Ja dan zullen we werken
     7 dagen lang
     Ja dan zullen we werken
     Niet alleen
     Dan is er werk voor iedereen …. enzovoorts

     Dank U

 9. John Kerry roept op tot dringende gecoördineerde ontvolking: “Mensen zijn grootste bedreiging voor de aarde.”

  Nou John, niet flauw doen, geef het goede voorbeeld en knoop jezelf op!

 10. In de slangenkuil spreken ze altijd al met dubbele tong. Zo ook Kerry, door het klimaat als middel te gebruiken om een heel ander doel na te streven. Dat wordt keer op keer opgevoerd, door deze dubbele tong reptielen. Als de dag en nacht temperatuur al een verschil kan hebben van 10 tot 15 graden verschil en dat ze met de kunstmatige weer manipulatie elk weer type kunnen realiseren. Dan maakt die 1,5 graden verschil niets uit. Dat heeft het niets te maken met hoeveel mensen er wonen. Daar we ook onder een koepel leven, waardoor het weer zelf regulerend is.

  Ze willen met propaganda verhaaltjes grote onzin op de mouw van de bewoners spelden. En als jij die grote onzin niet wil geloven en niet als de enige waarheid aanneemt, worden ze kwaad. Want dan voelen zij zich betrapt en gaan dan als kleine verwende kinderen stampen en alles en iedereen beschuldigen, behalve zij zelf.

  Het werkelijke doel is om alles op de wereld toe te eigenen, zodat ze iedereen en alles overheersen. Daar staan de wereld bewoners in de weg, want die belemmeren hun plan. De bewoners zijn met dusdanige hoeveelheid op de wereld, daar over kunnen ze nog niet allemaal overheersen en daarom willen ze zoveel mogelijk er voor uit de weg ruimen. Zodat er maar een zeer beperkte hoeveelheid over mag blijven, om hen te dienen als eeuwige slaaf.

  Daarvoor gaan ze letterlijk over lijken en zijn al wereldwijd bezig om alles te vernietigen. Om zo alle hulpmiddelen om te kunnen overleven op de wereld van ons te ontnemen en zo dat er dan miljoenen tot miljarden zullen verhongeren en uiteindelijk sterven. Met die vergiftige injecties zullen er uiteindelijk al een paar miljarden mensen in der loop der jaren gefaseerd overlijden. Zodat de schuld vraag niet bij hen komt te liggen.

  Het volgende project staat al in de startblokken en de mensheid werd en wordt nog steeds afgeleid door de zogenaamde oorlogen. Het project van het digitale geprogrammeerde geld, zodat zij iedereen dan kunnen dicteren en voor GOD kunnen spelen. Zodat ze kunnen bepalen wie wel of niet meer mogen leven. Dat is het ultieme doel waar die reptielen naar streven. De ultieme macht over alles op deze wereld en zelf onaantastbaar willen zijn.

  • Laat de elite opgeruimd worden, met alle lakeien en ander tuig er bij.

   Maar dat doet niks met de Carbon footprint, stoot zoveel co2 uit als je wilt, daar groeien de bossen harder van!

   Daar hebben die lui een broertje dood aan… groeien, leven, een groene aarde vol leven, ze vreten liever uit een blikje.

 11. Als Kerry het zegt, misschien moeten we het dan toch maar eens voor waar aan gaan nemen. Die brave man niet liegt niet, is de hele wereld overgevlogen om ons te waarschuwen voor een ongemakkelijke waarheid. Moet je respect voor hebben.

  Lach ze uit en hoon ze weg en het is niks meer. Ik ga weer even zuipen met mijn gevaccineerde vrienden. Maar Gijp mag het onderwerp niet meer aansnijden maar ik ga het wel proberen. Nou al zin in. Nee an!

 12. Mensen zoals hij zijn inderdaad de grootste bedreiging voor deze aarde.
  Hoe kan het dat deze randdebiel met die woorden weg komt ?
  Hoe kun je leiders die dit roepen ooit nog vertrouwen ?
  De schade die hij aanricht is niet te meten.

  Bedenk dat iedere uitspraak vooraf gegaan wordt door gedachtes.
  Wat een verschrikkelijke engnek is dit.

  • Beste Mensen

   Zo is het
   En wil men de wereld verbeteren
   Dan beginne men bij zichzelf
   Dus de mensen die van de daken staan te schreeuwen met een grote Rugzak met wereldse valuta’s en een heele Geld valuta bank in de Achtertuin
   Die mogen hunzelf daar eerst van ontdoen
   Alvorens maar te trachten de les te lezen aan de bij wijze van straat armen

   Dank U

   • Aanvulling

    Recht voor èèn recht voor allen

    Niet alleen de Rijken recht op vervoermiddel bezit
    Nee rijken bestaan dan niet meer
    Dus Iedereen heeft recht op het bezitten van een vervoermiddel zoals Daf 33 Daf 55 Fiat Panda Renault Twingo Toyota Aygo of Starlet of een VW Golf enzovoorts
    Iedereen is gelijk aan elkaar
    Iedereen het recht op vrije familie bezoeken over de heele Aardbol
    Niet alleen de zoals Nu momenteel de Rijke stinkerds geld Wolven

    Dank U

 13. wat let het jouw om als eerste van deze AARDKLOOT te vertrekken niemand van ons denk ik maar neem dan meteen die ZWABBER met jouw mee dan kunnen jullie onderweg nog napraten .

 14. “extremist” en lid van een sekte. hij bedoelt voor hem zelf en zijn klik
  zij zijn DE HOOFD OORZAAK voor ellende wereld wijd en niemand anders.
  ik kan bezuinigen wat ik maar wil maar als zij de psychopathische sekte dat teniet doen dan houd dan op

 15. Begint op Logan’s run te lijken. Film uit jaren 70. Ook leuk feitje, 2 agenten in het systeem zoeken wat vermaak, en swipen op een groot scherm voor vrouwen voor het pleziertje. Tinder, beta 0000 versie.

 16. @Ray en @MASH oktober 22, 2023 Bij 15:44 en Bij 22:20

  “De rijkste 1 miljoen mensen op aarde verbruiken 80 procent van de grondstoffen en veroorzaken 80 procent van de vervuiling op aarde.” _CB

  (Buisman verzorgde een lezing voor de Groene Kerk in Burgum [18 okt. jl. Buismans overtuiging is, dat ook met 10 miljard mensen de aarde leefbaar is]. Hij heeft zijn denkbeelden ook beschreven in een boek met de titel ‘De mens is (g)een plaag’.

  Buisman heeft een brede achtergrond. Hij studeerde waterzuivering en daarnaast bedrijfskunde, communicatieleer en toegepaste integrale psychologie. Hij heeft zijn hele leven gewerkt aan nieuwe milieutechnologieën voor het zuiveren van allerlei afvalstromen die worden toegepast in de hele wereld. Hij is ook hoogleraar biologische kringlooptechnologie aan de universiteit van Wageningen.)

  “We zijn niet met te veel mensen op deze aarde. We zijn wel met te veel vervuilende mensen op deze aarde.” Dat zegt Cees Buisman, oprichter en directeur van waterinstituut Wetsus. Hij pleit er daarom voor om te stoppen met proberen steeds ouder te worden.

  “De rijkste 1 miljoen mensen op aarde verbruiken 80 procent van de grondstoffen en veroorzaken 80 procent van de vervuiling op aarde.” Volgens Buisman kan het tij alleen gekeerd worden als de mentaliteit van de mens verandert: stoppen met het streven naar steeds ouder worden en steeds meer te willen.

  [..]

  Het zou goed voor de aarde zijn als mensen op een bepaald moment besluiten dat ze oud genoeg zijn.

  Niet dat Buisman voor een ‘voltooid leven’ is. Hij draait het liever om: “Het zou mooi zijn als je op een bepaald moment, bijvoorbeeld als je 75 jaar bent geworden, zegt: ik heb genoeg geleefd om er vrede mee te hebben dat ik doodga. En dan hoef je niet meteen te sterven, maar dan kies je ervoor om geen levensverlengende acties te ondernemen.”

  [..]

  “..Er ligt dus een taak voor ons.”

  https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1231728/hoogleraar-in-verzet-stop-met-het-proberen-de-dood-uit-te-stellen

 17. Zij die er aan twijfelen dat er inderdaad te veel mensen op deze aardkloot rondlopen zijn volgens mij, al dan niet door complottheorien, benevelde domkoppen. 8 miljard in disharmonie levende, vretende schijtende Sapiens apen hebben ontegensprekelijk een desastreus effect op alles en nog wat ! Kijk bv ns naar de vervuilde leeggeroofde waters en oceanen, oerwouden die verdwijnen om landbouwgewassen te kweken zoals het Amazone woud en de wouden in Indonesie die massaal gerooid worden om palmolie bomen te planten voor de kwekende vretende en schijtende 8 miljard. Hebben jullie benevelde koppen al gemerkt dat er steeds minder insecten zijn ? Dat komt door massaal gebruik van insecticiden ten einde landbouwgewassen te kweken voor de 8 miljard vre …. en dan heb ik het nog niet over de impact van industrieen om de 8 miljard een onnatuurlijk onderkomen te verschaffen …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in