Pixabay

Beste religieuze zionist:

Uw meest recente e-mail aan mij – waarin u mij vraagt om “eens goed in de spiegel te kijken” omdat mijn waarheidsgetrouwheid over Israëlische wreedheden niet strookt met de oorlogszuchtige propaganda die u verkiest te slikken – is zowel verbijsterend als onthullend, schrijft Michael Leshe.

Natuurlijk weet ik wat de aanleiding was voor uw bericht. Zoals we allemaal weten, kwamen de gevangenen van het concentratiekamp dat Gaza heet, na jaren onder een illegaal, onmenselijk beleg afgewisseld met moorddadige Israëlische aanvallen (die u, in eerdere brieven aan mij, eigenlijk probeerde te verdedigen) uiteindelijk in opstand op de dag voordat u mij uw verontwaardigde briefje schreef – ze vielen Israëlische militaire posities aan, doodden een groot aantal Israëli’s en namen veel burgergijzelaars mee terug naar Gaza.

Hoewel u de massamoord op Palestijnen al heel lang op de koop toe neemt, lijkt hun wanhopige verzetsdaad u geschokt te hebben.

En blijkbaar hoopt u dat ik er ook van geschrokken ben.

Maar als ik ergens door geschokt ben, dan is het wel door de morele blindheid die uw brief blootlegt: de hypocrisie, het slachtofferverwijt, de nonchalante wreedheid.

En omdat u zichzelf beschrijft als een religieuze Jood – net als ik – ben ik even verbijsterd als ontzet.

Ik ben in de eerste plaats verbijsterd omdat uit uw e-mail duidelijk blijkt dat u nog nooit een woord van de bestaande wetenschap over de geschiedenis van Palestina onder de zionistische laars hebt gelezen. Toen u mij maanden geleden schreef, verbaasd omdat een van mijn recente artikelen de grootschalige Israëlische afslachting van Gazaanse burgers in 2014 een “bloedbad” noemde, deed ik mijn best om u naar boeken te verwijzen die alle twijfels over de juistheid van mijn commentaar zouden hebben weggenomen. U hebt duidelijk niet eens naar die boeken gekeken. Toch vindt u zichzelf gerechtvaardigd om mij te veroordelen op basis van een typisch staaltje Israëlische propaganda.

Ik sta perplex omdat u, zoals u zelf toegeeft, minder dan tien jaar in Israël hebt gewoond. Het enige wat u echt weet van Israëls bezetting van Palestina is wat haar apologeten u erover vertellen; wat Gaza betreft, u hebt zelfs nog nooit gesproken met één van de twee miljoen gevangen inwoners (waarvan de helft kinderen). Toch houdt u vol dat het Israëlische leger nooit op burgers mikt – ondanks bergen bewijs van het tegendeel – en dat het late gewapende verzet van de gekwelde Gazanen “het toppunt is van alles wat slecht is in deze wereld”. Bent u een dwaas of een opzettelijke leugenaar?

Ik ben verbijsterd, tot slot, omdat u zichzelf een religieuze Jood noemt – en toch vermeldt u niet eens de bloeddorstige fulminaties die op dit moment uit Israëls orthodox-joodse establishment komen. Hebt u de video gezien die vorige week werd verspreid door Hakhel, een in Brooklyn gevestigde distributeur van rabbijnse leer, waarin een grijnzende soldaat in een IDF-uniform trots verklaart dat zijn leger niet alleen van plan is om “de vijand te doden”, maar om hem “met alle geweld uit te roeien”? (Als u dat niet hebt gedaan, heb ik dat wel.)

Twijfelt u aan de betekenis van dat dreigement, terwijl Israëlische bommen hoogbouwflats in heel Gaza platgooien? Het is niet genoeg dat orthodoxe Joden elke wreedheid die Gazanen al tientallen jaren wordt aangedaan, hebben genegeerd – of gevierd – wreedheden die variëren van het weigeren van elektriciteit en drinkbaar water tot de periodieke slachtpartijen die al duizenden burgers het leven hebben gekost. Nu bevorderen orthodoxe rabbijnen actief genocide. En toch ziet u het “kwaad” in Palestijnen – en alleen in Palestijnen?

Uw vermogen om te redeneren is duidelijk net zo gebrekkig als uw (verwaarloosde) morele gevoel. Niet één van uw brieven aan mij heeft ooit geklaagd over de criminele praktijken die routine zijn voor het Israëlische leger: collectieve bestraffing van Palestijnse families, buitengerechtelijke executies, moedwillige vernietiging van huizen, het aanvallen van ziekenhuizen, ambulances en medische teams, het martelen van kinderen (om er maar een paar te noemen). In uw laatste brief houdt u vol dat deze misdaden niet meer zijn dan onopzettelijke “fouten”. Maar u beweert ook dat wanneer Palestijnen naar verluidt enkele (en lang niet alle) tactieken van hun onderdrukkers imiteren, dit neerkomt op “regelrechte kwaadaardige slachting” en onmogelijk kan worden verontschuldigd. Verwacht u echt dat ik u serieus neem?

  Meer mensen zijn tegenwoordig bezig met CATASTROFE PREPPING dan ooit tevoren

Het is veelzeggend dat u die specifieke dubbele standaard uit het repertoire van versleten zionistische apologetiek leent. Zoals u zou moeten weten, wordt het bijzonder hypocriet gemaakt door de bijkomende bewering – zionisten zijn nooit zonder – dat Israëls etnische zuivering van 1948, samen met de expliciet racistische wetgeving die sindsdien het fundament van de Israëlische politiek is geweest, niet bekritiseerd kan worden omdat deze acties volgden op de nazi-genocide.

Zoals Golda Meir naar verluidt tegen een andere Israëlische politicus zei: “Na de Holocaust mogen Joden alles doen.” Als dat waar is voor Joden, waarom krijgen de Palestijnen dan niet het voordeel van dezelfde redenering na 75 jaar Israëlische brutaliteit?

In feite hebben de Palestijnen – in het bijzonder de Gazanen – een betere reden voor het gebruik van geweld dan de Israëli’s ooit zouden kunnen hebben. Net als andere Israëlische apologeten schrijft u alsof het Palestijnse verzet op 7 oktober is begonnen.

Bent u de overweldigend geweldloze Eerste Intifada vergeten die in december 1987 begon en die Israël met sadistisch geweld de kop indrukte? (“Breek hun botten!” was het beruchte bevel van Yitzhak Rabin, de Israëlische minister van Defensie in die tijd). Bent u de vele geweldloze Landdagprotesten vergeten die jaar na jaar hebben geleid tot dodelijke schietpartijen door Israëlische soldaten? Herinnert u zich de moorden op Rachel Corrie en Tom Hurndall (onder anderen) omdat ze probeerden Gazaanse burgers te beschermen tegen Israëlische aanvallen?

En hoe zit het met de geweldloze Grote Mars van Terugkeer van Gaza in het voorjaar van 2018? Dat protest ontketende een langdurige orgie van Israëlisch geweld waarin honderden ongewapende Palestijnse demonstranten werden vermoord, bijna 60 van hen op één dag – een dag waarop Joden zoals u de aankondiging van Donald Trump vierden dat de VS Jeruzalem voortaan (illegaal) zouden erkennen als de hoofdstad van Israël. Na zoveel bewijs dat Israël ongewapend protest met moord beantwoordt, wat had u dan precies verwacht dat de wanhopige inwoners van Gaza zouden doen? Gewoon gaan liggen en sterven?

U klaagt dat er “geen morele gelijkwaardigheid” is tussen Israël en zijn Palestijnse slachtoffers. En ik ben het met u eens. Maar u hebt de werkelijkheid op zijn kop gezet door vol te houden dat de morele discrepantie hier eerder de onderdrukker dan de onderdrukte bevoordeelt. U beweert dat de bewakers van een concentratiekamp gunstiger moeten worden beoordeeld dan de gevangenen die zij martelen – zelfs gevangenen die hun hele leven in die gevangenis hebben doorgebracht en die martelingen hebben doorstaan. Alleen een nazi zou het met u eens kunnen zijn. Ik zeker niet.

Leo Baeck, overlevende van de Holocaust, schreef ooit dat vroomheid “niet alleen gekenmerkt wordt door wat ze doet, maar… door wat ze toelaat,” en dat “het moeilijk te zeggen is wat in de loop der tijden verderfelijker is geweest: de onverdraagzaamheid die de misstanden beging of de onverschilligheid die ze onverstoorbaar aanschouwde.”

Aangezien u ervoor gekozen hebt om mijn morele bonafide in twijfel te trekken – en zelfs het lef hebt gehad om de Palestijnen van Gaza met nazi’s te vergelijken – vraag ik u op mijn beurt hoe u uw onverschilligheid tegenover tientallen jaren van Israëlische misdaden tegen Palestina kunt rechtvaardigen? Hoe kan iemand die zichzelf een Jood noemt, verdedigen dat hij een miljoen kinderen 17 jaar lang in een concentratiekamp opgesloten houdt, zoals u hebt gedaan? Hoe kunt u “onverstoord” toekijken hoe miljoenen mensen een langzame dood tegemoet gaan door de handen van de terroristische militie (de “Israël Defense Forces”) waarvoor u niets dan lof hebt, en vervolgens de gevangenen veroordelen omdat ze terugvechten?

En val alstublieft niet terug op dat oudste en zwakste excuus van nazi-collaborateurs: dat u niet wist wat er gebeurde. Het is bijna vier jaar geleden dat Sara Roy van de Universiteit van Harvard publiekelijk documenteerde dat een miljoen kinderen in Gaza elke dag vergiftigd worden omdat Israël zijn gevangenen niet eens toestaat om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te beheren. Minder dan drie jaar geleden was Israël opnieuw bezig met het met de grond gelijk maken van flatgebouwen en het wegvagen van hele Palestijnse families in Gaza, terwijl haar strijdkrachten een etnische zuiveringscampagne begonnen in Oost-Jeruzalem – een campagne die tot op de dag van vandaag doorgaat. Israëls sinistere tweelingbeleid van landroof en apartheid is onweerlegbaar.

  Poetin is tot oorlogsmisdadiger verklaard omdat hij hetzelfde aantal kinderen heeft *verplaatst* als Israël zojuist heeft *vermoord*

En de staat van dienst van uw Israëlische geloofsgenoten in dezelfde periode is even schaamteloos als ontstellend. In 2021 – zeven jaar nadat u besloot om van de V.S. naar Israël te emigreren om wat u zegt religieuze redenen waren – kon u via de website van de Jewish Press, naar verluidt ’s werelds meest gelezen Engelstalige orthodox-joodse nieuwsbron, een andere Amerikaans-orthodox-joodse, tot Israëliër omgevormde Malkah Fleisher horen jubelen over een brand waarvan zij dacht dat die moslimaanbidders levend roosterde in de Al-Aqsa moskee in Oost-Jeruzalem. Nadat de Israëlische “politie” ingesloten Palestijnen had aangevallen met een spervuur van verdovingsgranaten, en de aanbidders hun aanvallers in verwarring probeerden te brengen door vuurwerk in hun richting te gooien, zag een opgewonden Malkah “een groot vuur uit de top” van de moskee vliegen en dacht (ten onrechte, zo bleek) dat de Palestijnen binnen werden verbrand. En dat vond ze prima:

Het was schokkend – maar het was ook niet afschuwelijk. Het was niet afschuwelijk. Omdat… we gewoon het gevoel hadden, zoals je in het Hebreeuws zegt, magia lahem, zoals, ze verdienen dit, ze verdienen het om een vuur te hebben op de Tempelberg vanwege wat ze ons proberen aan te doen, en we weten dat als die politie daar niet stond, ze die vuurwerk recht in ons gezicht zouden schieten… En [dus] was de [Joodse] menigte niet geschokt om dit vuur te zien.

Volgens deze “religieuze” Jood verdienden Palestijnen die een handvol rotjes gebruikten om zich tegen een aanval te verzetten, het om tot as verbrand te worden. Wat u en uw mede-religieuze zionisten betreft – als u het niet met haar eens was, heb ik u dat nooit horen zeggen, zelfs niet nadat ik haar opmerkingen in druk had gemeld.

Maar nu beweert u ontzet te zijn over het feit dat sommige wanhopige Palestijnen in Gaza wraak hebben genomen op hun Israëlische kwelgeesten, die oneindig veel meer schade hebben aangericht dan het gooien van een paar rotjes. Eerlijk gezegd vind ik “hypocrisie” bijna een te mild woord hiervoor.

Als u mijn reactie op het Palestijnse verzet van 7 oktober nog steeds niet begrijpt, zal ik het nog explicieter verwoorden. Ik heb geen geduld voor iedereen die dit moment wil gebruiken om de mensen in Gaza te veroordelen of om hun onderdrukkers te steunen. Het minst van al heb ik geduld voor Joden die die lijn volgen.

Ik bedoel Joden zoals u, die jarenlang, zo niet tientallen jaren, elke Israëlische gruweldaad, elke brute Israëlische pogrom, elke Israëlische misdaad tegen de mensheid, elk Israëlisch bloedbad hebben genegeerd of zelfs gevierd, die jarenlang niets verkeerds zagen in het opsluiten van twee miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, om langzaam te sterven aan giftig water, ondervoeding, armoede en hopeloosheid – en die nu jammeren van afschuw omdat de gevangenen van die helse gevangenis eindelijk wanhopig wraak hebben genomen.

Laten we niet doen alsof we niet weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Wie heeft de gevangenis immers gebouwd? Wie heeft de gevangenis al die jaren op sadistische wijze bewaakt? Wie juichte elke keer toe als sommige gevangenen werden vermoord of verminkt of gemarteld of dakloos werden gemaakt door Israëlisch geweld? Wie pochte dat hij geld naar de misdadigers stuurde? Of zelfs dat hij het uniform aantrok van de terroristische militie die de gevangenen binnenhield? Wie stond erop dat de VS betaalde voor de wapens van Israël? Wie beschuldigde iedereen die de waarheid vertelde over de misdaden van Israël ervan een antisemiet te zijn?

  Wat u moet weten over de Iraanse aanval op Israël, maar niet zult vinden in uw mainstream nieuwsaanbieder

Vandaag zegt u dat u tranen in uw ogen hebt. Bespaar me de tranen en probeer een geweten te kweken. Ofwel aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor het verzet dat u hebt uitgelokt en begint u te boeten voor uw zonden uit het verleden – waarvan de eerste daad het beëindigen van de illegale blokkade zou moeten zijn en het neerhalen van de muren van het helse concentratiekamp dat de Israëli’s van Gaza hebben gemaakt – of u houdt uw mond en neemt wat u toekomt. U hebt geen recht op een andere reactie.

Tot slot, omdat u zich blijft presenteren als een religieuze Jood, vraag ik u om deze bekende passage uit het eerste hoofdstuk van Jesaja te overdenken – en om het specifiek te lezen in de context van het verzet dat de Israëlisch-Joodse onderdrukkers overspoelde op de dag na het einde van het jaarlijkse oordeelseizoen van het Jodendom:

Breng geen ijdele offers meer; wierook is een gruwel voor Mij.
Nieuwe maan en sabbat en het bijeenroepen van vergaderingen – Ik kan ongerechtigheid niet verdragen.
Ik kan ongerechtigheid en plechtige samenkomsten niet verdragen.

Uw nieuwe maan en uw vastgestelde feesten haat Mijn ziel;
Zij zijn Mij tot een last geworden, Ik ben vermoeid ze te dragen.
Wanneer gij uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u;
al bidt u veel, Ik luister niet meer;
Uw handen zijn vol bloed.

Was u, maak u rein;
verwijder het kwaad van uw doen van voor Mijn ogen;
Houd op met het kwade te doen; leer het goede te doen;
zoek gerechtigheid; corrigeer onderdrukking.

Zo sprak de God die jullie beweren te aanbidden. Denk daar eens over na en vraag uzelf af hoeveel Joden dit jaar de Grote Verzoendag en de omliggende feestdagen hebben aangegrepen om zich te reinigen van hun gewelddadige zonden tegen hulpeloze Palestijnen. Bent u trots op het voor de hand liggende antwoord?

Vraag uzelf af hoe Joden die beweren te geloven dat God alles ziet, kunnen beweren dat ze geschokt zijn door de onvermijdelijke vergelding voor jaren van wreedheid en harteloze onverschilligheid. En aangezien er zoveel slachtoffers door het verzet lijken te zijn gevallen op een “rave party” die de hele nacht doorging in de buurt van de gevangenismuur in Gaza, vraag uzelf dan eens af: Wat voor Joodse samenleving wordt gekenmerkt door honderden stonede Joodse kinderen die de hele nacht in de schaduw van een concentratiekamp staan te dansen, de nacht na de afsluiting van de dagen van ontzag en het seizoen van het oordeel? Bent u daar ook trots op?

Ik ben geen profeet, en ik kan noch Gods gedachten lezen noch de toekomst voorspellen. Maar ik kan menselijk gedrag net zo goed beoordelen als ieder ander, en ik kan zien dat uw pathetisch vertoon van verontwaardiging eigenlijk een poging is om de feiten te negeren die u tot inkeer zouden moeten roepen. Op 6 oktober, de dag die traditioneel bekend staat als Hoshanah Rabbah, waren u en uw mede-religieuze Zionisten luidkeels aan het bidden voor een goed jaar. De gebeurtenissen van de volgende dag lieten zien wat de Almachtige van uw gebeden vond. Ik kan u verzekeren dat ik in ieder geval de minste van uw zorgen ben.

Maar ik kan u niet bevrijden van de verantwoordelijkheid voor uw zonden. Alleen u (en God) kunt dat doen. En u kunt het maar beter snel doen – voordat u nog meer bloed aan uw handen vergaart.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

De medeplichtigheid van het Westen aan de Hamas-aanvalVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrudeau kondigt plannen aan om “drugsverslaafden” en “geesteszieken” te euthanaseren
Volgend artikelJohn Kerry roept op tot dringende gecoördineerde ontvolking: “Mensen zijn grootste bedreiging voor de aarde”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Michael Leshe heeft gewoon het grootste gelijk van de wereld, de zionisten, Bijbel opdreuners, Koran implementarieërs en de Talmoed bevredigers zijn om zóveel redenen geconditioneerd dat zij het beest niet zien, die hen toelacht en zich in zijn handen wrijft om zo weinig tegenstand.

  Das haben wir nicht gewusst, dit nooit meer ect.

 2. Mooi artikel FN, dank daarvoor, ik blijf ook bepleiten dat een echte oplossing ook in het voordeel van het Zionistische regime is, deze weg van bloed en verderf gaat nergens toe leiden, ja naar lijden aan allen daar!

 3. Hitler was een godsgeschenk voor Israël

  Waarheid is ‘haat’, omdat zionisten de waarheid haten

  Vorige week werd Ken Livingstone, links burgemeester van Londen van 2000-2008, geschorst door de Partij van de Arbeid voor het zeggen Hitler had het zionisme gesteund (“voordat hij gek werd en uiteindelijk zes miljoen Joden vermoordde” en beweerde dat er een “goed georkestreerde campagne van de Israëlische lobby was om iedereen die het Israëlische beleid bekritiseerde als antisemitisch te besmeuren”.)

  Zionisme, communisme en kabbalistisch jodendom zijn synoniem met een geest- en zielverpletterende tirannie die de Nieuwe Wereldorde wordt genoemd. De behandeling van Ken Livingstone en anderen is het bewijs. In feite werkten zionisten en nazi’s hand in hand, zoals The Transfer Agreement van de joodse auteur Edwin Black documenteert. >>>

  https://www.henrymakow.com/hitler_was_a_godsend_for_israe.html

 4. Goeie vondst weer… Ook met dit artikel kunnen we alleen maar in herhaling blijven vallen: dit broeinest van verderf wordt bewoond en gedreven door extremisten uit eenzelfde bron met een verslaving aan haat en macht.

  Het valt op dat deze haatvolle mentaliteit van generatie op generatie wordt overgedragen, en zo diep geworteld is dat de massa nog steeds gelooft dat de joden ‘slachtoffers’ zijn. Echter, dit helpt de verspreiding van de zionistische agenda. Het zionistisch uitmoorden van de mensen die in de Gaza strip wonen heeft meer te maken met het laatste stukje consolidatie van grondgebied voor Israhel als een staat waarmee het zijn jewish policies nog harder kan uitvoeren onder officiële vlag. Zijn broertje IS wordt daarmee onder de bus gegooid.

  Kevin MacDonald schreef lange tijd geleden al zijn “The Culture of Critique: An Evolutionary Analysis of Jewish Involvement in Twentieth-Century Intellectual and Political Movements”. Het probleem in dit vuige broeinest is dat het met opzet de hele wereld raakt. MacDonald is ook editor van de Occidental Observer en hij pleit voor de ‘witte mens’ die langzaam verdreven wordt door deze extremisten. Alles waarvan hij beschuldigd werd een ‘white supremacist’ te zijn, is waarheid gebleken.

  https://www.theoccidentalobserver.net/2023/10/22/the-wisdom-of-enver-solomon-importing-fans-of-hamas-and-other-non-white-savages-is-very-good-for-the-white-west/

  “Islam is a kind of gentile Judaism, translating the ethnocentric barbarism and bloodlust of the Torah into more universalist terms. Where Judaism has a chosen people entitled to exploit and prey upon outsiders, Islam has a chosen ideology. In short, Muslims think like Jews and behave like Jews. This means that Muslims don’t just attack outsiders: they often turn on each other too. The atrocities committed by Palestian Muslims against Jewish civilians in October 2023 were bad. But Pakistani Muslims did the same on a much bigger scale to Bangladeshi Muslims in the 1970s.”

  Reactie van een Reaguurder:
  charles frey says:
  October 22, 2023 at 1:16 pm
  Though concentrating on GB, this holds true for the rest of us in the afterglow of our former West.

  “Mass migration from the Third World into the West has been a thoroughly Jewish project. Kevin MacDonald has shown how the 1965 Immigration Act that opened America’s borders to non-Whites was the culmination of a decades-long campaign by ethnocentric Jews to dilute (and eventually destroy) America’s White Christian majority. Jews have done the same in Britain. When New Labour opened the borders in the 1990s, the party was led by a corrupt and devious gentile called Tony Blair. But he was just a shabbos goy, because the real power rested with Labour’s treasurer, an ethnocentric Jew called Michael Levy. When Levy was forced out by a scandal about underhanded donations to Labour from Jewish businessmen, he was replaced as party treasurer by another ethnocentric Jew called Jonathan Mendelsohn.”

  Zolang de deugkudde denkt dat de joden slachtoffers zijn, stopt deze doelgerichte uitroeiing van Whitey nooit. Deze strategie in combinatie met de IS-IS collaboration, is bijzonder vernuftig en zo doortrapt dat de meeste mensen, zelfs de ‘wakkeren’ dit niet kunnen vatten. En daar zit ‘em de self-extermination van de mens.

 5. Voor de liefhebbers:

  https://www.theoccidentalobserver.net/2023/10/19/israel-is-not-our-ally/

  “It is very difficult to be an American Republican. I, for one, will definitely not be teaching my children of Israel’s “importance”; instead, I will teach my children that Israel is not an ally of America and that Jews are not the friends of non-Jews.”

  *

  “America’s current role as Russia’s primary adversary in Ukraine can only be understood in the context of its manic attempt to preserve its hegemony. Setting aside the moral considerations of America’s hegemony and taking it for granted as a goal of American statesmanship, the reality is that America’s slavish support for Israel does not assist it in preserving its hegemony.

  Simply stated, Israel is not an ally of the United States in any meaningful sense. It is a drag on the moral and economic wellbeing of the United States. Moreover, by propping up the mendacious policies of the Israeli government, Americans and American interests are made less safe and less prosperous as a result. It is time that this alliance is questioned — and questioned hard.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in