Alles wat er gebeurt, is bedacht door de man die schreef: “De geschiedenis leert ons dat de mensheid alleen significant evolueert als ze echt bang is.”

In zijn boek The “21st Century Dictionary,” gepubliceerd in 1998, beschrijft Jacques Attali een toekomstige pandemie om een wereldpolitiemacht op te richten die uiteindelijk een planetaire macht wordt. Hij benadrukt specifieke termen, waaronder het woord “Epidemie”. Daarnaast stelt Attali: “we zullen planetaire beheersingsmaatregelen nemen, die het nomadisme en de democratie kortstondig in twijfel zullen trekken.”

Door Ruby Eden (Fragmenten door henrymakow.com)

Andere termen die Attali beschrijft zijn “Genetische therapie”, “Gentherapie met nanotechnologieën” en “Paniek”.

De motor van markten en democratie De paniek, het schaapachtige proces waarbij iedereen de ander imiteert uit angst om gemarginaliseerd en achtergelaten te worden, is geen defect van de Westerse beschaving, maar haar eigenlijke essentie.

Het gedeelte “Preventie” is fascinerend: Het eerste risico waartegen we ons zullen willen blijven beschermen is ziekte. Preventie zal ons hele bestaan binnendringen.

In het gedeelte over de Republiek stelt hij een toekomst van naties zonder grenzen aan de orde: “Wat vooral belangrijk blijft, is het uitvinden van een republiek zonder grondgebied, zonder muren. Diasporisch.” Vervolgens gaat Attali in op “Inkomen”, waarin hij “Universeel inkomen” en thuiswerken via “telewerken” voorspelt: “Iedereen zal misschien op een dag het recht hebben op een fatsoenlijk inkomen dat door de staat wordt betaald, onafhankelijk van welke activiteit dan ook: Het Universele Inkomen….Meer dan de helft van alle werknemers zal niet langer een baan hebben…Thuiswerken via telewerken (kantoor aan huis) zal de helft van alle banen uitmaken.”

Eerste Amerikaanse deelstaat die actie onderneemt tegen dubieuze grondaankopen door Bill Gates

Voorspelt dat de Derde Wereldoorlog begint met Oekraïne

Attali, een vaste gast in een politieke talkshow in Frankrijk, voorspelde in 2014 dat de Derde Wereldoorlog zou beginnen met Oekraïne. De video eindigt met de waarschuwing van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy: “We zullen samen naar een nieuwe wereldorde toewerken, en niemand, en dan bedoel ik ook echt niemand, zal zich daartegen kunnen verzetten.”

De Nieuwe Wereldorde

Net als zijn globalistische tegenhanger, Klaus Schwab, leider van het World Economic Forum, is Jacques Attali de minder bekende architect die de toekomst vormgeeft. Op 6 december 2020 wees aartsbisschop Vigano Attali echter aan als de oorsprong van Schwab’s “Grote Reset”. Aartsbisschop Vigano schreef het volgende: “Op 19 november 2020 verklaarde de oprichter van het WEF, Klaus Schwab, dat “Covid een kans is voor een wereldwijde reset. In werkelijkheid herhaalde Schwab slaafs wat Jacques Attali op 3 mei 2009 in het Franse weekblad L’Express zei.

In mei 2009, een jaar voor het “LOCKSTEP” scenario van de Rockefeller Foundation, publiceerde Attali een essay, “Verandering als voorzorg”, waarin hij de hoop uitsprak dat de pandemie (Vogelgriep) “Herstructureringsangst” zou uitlokken. Hiermee bedoelt Attali het soort angst dat een “herstructurering van de samenleving” teweeg zou brengen. Attali schreef: “De geschiedenis leert ons dat de mensheid alleen significant evolueert als ze echt bang is.”

Wapens van de toekomst

Attali’s bestseller uit 2011, “Een korte geschiedenis van de toekomst: Een moedige en controversiële blik op de eenentwintigste eeuw” werd door de gevaarlijke globalist Henry Kissinger “briljant en provocerend… moeilijk af te wijzen” genoemd. In een hoofdstuk met de titel “De wapens van hyperconflict” vatten Attali’s voorspellingen de doelen van het World Economic Forum samen om de mensheid opnieuw vorm te geven en volledige controle te krijgen over elk aspect van ons leven.

Totalitaire controle was altijd al het doel: Dit is wat wij kunnen doen om hun agenda te dwarsbomen

In de komende vijftig jaar zullen nieuwe technologieën door legers worden ontwikkeld voordat ze op de civiele markt worden gebruikt. Voor defensie- of politiedoeleinden zullen regeringen het onderzoek financieren dat nodig is om de technologieën van hypersurveillance en zelf-surveillance te perfectioneren. Omgekeerd zullen deze technologieën dan civiele toepassingen krijgen.

In feite zullen deze toekomstige wapens gebaseerd zijn op het concept van surveillance. Legers zullen tegelijkertijd digitale infrastructuren van nomadische alomtegenwoordigheid ontwikkelen, bewakingssystemen voor verdachte bewegingen, middelen om strategische installaties te beschermen en een netwerk van economische inlichtingen. Robots (verborgen in vijandelijk gebied) en drones (vliegende robots) zullen gegevens doorgeven, chemische of biologische agentia detecteren en dienen als verkenners voor infanteriedetachementen die geconfronteerd worden met mijnen of blinde vlekken. Software die de strijd simuleert zal permanent worden bijgewerkt, zo dicht mogelijk bij de slagvelden….

Tot slot (en misschien wel vooral) zullen de belangrijkste wapens van de toekomst de instrumenten van propaganda, communicatie en intimidatie zijn, omdat geen oorlog kan worden gewonnen tenzij de mensen die de oorlog voeren geloven dat de oorlog rechtvaardig en noodzakelijk is, en tenzij de loyaliteit van de burgers en hun geloof in de waarden van de oorlog in stand worden gehouden.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Wanneer ‘Children of Men’ werkelijkheid wordt: Onvruchtbaarheidscrisis bedreigt toekomst menselijk rasVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen nijpende situatie in West-Afrika – is er een nieuwe oorlog op komst?
Volgend artikelWe staan aan het einde van de beschaving – Gerald Celente
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

26 REACTIES

 1. Wij geven de wereld onze eigen natuurlijke vorm. Daar past niet de verwrongen visie van een waanzinnige machtsgeil stuk nageboorte bij. Dus sjakie, begin maar een of andere sekte met je clubje gelijkgestemde imbecielen en zonder je maar lekker af in de jungle van schwabnibië waar je je eigenste terreurbewind kan uitoefenen en voor godje kan spelen, je vol laat spuiten met gentherapie, cbdc, insecten vreet en helemaal niets bezit.
  Als dat allemaal heel erg goed bevalt, dan zullen we er nog eens over nadenken of wij dat misschien ook wel willen.

 2. Interessant stuk. Die mafkees Attali wordt ook ingefluisterd door de Macht achter de Macht die hem aanstuurt. Hij is een egotrippende “brownnoser” net zoals Klaus Vaak die zich op de borst klopt voor zijn prachtige ‘voorspellingen’. Hij heeft het over de groepspsychologie en de primaire angst van de schapenkudde, en hij heeft het over manieren waarop dit misbruikt kan worden om wereldmacht te veroveren. Dit is allemaal al langer dan dat boek van hem uitgedokterd. Beter om te onderzoeken wie hij nawauwelt.

 3. En verdomd weer een filantroop met een denktank, ik heb het namelijk mijn vriend AI eens gevraagd en even doorgevraagd.

  Het doel van de denktank “PlaNet Finance”, opgericht door Jacques Attali, is om wereldwijd de toegang tot financiële diensten, zoals bankrekeningen en krediet, te bevorderen voor mensen in ontwikkelingslanden. De denktank richt zich op het aanpakken van armoede en het bevorderen van economische ontwikkeling

  Het zal ook eens niet. Alle wegen leiden naar die zelfde kutclub

  • Een paar prompts verder

   Attali is ook een groot voorstander van filantropie en heeft een aantal filantropische organisaties opgericht. Een van zijn bekendste initiatieven is Positive Planet, een non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van economische inclusiviteit en het stimuleren van ondernemerschap wereldwijd. Hij richtte ook de Fondation pour la Recherche et l’Innovation sur le Développement Durable et la Transition Énergétique (Fondation Positive Planet) op, die zich richt op onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame ontwikkeling en energietransitie.

   Jaja, ik weet weer genoeg.

 4. “De geschiedenis leert ons dat de mensheid alleen significant evolueert als ze echt bang is.”
  Laat hem daar nou eens helemaal fucking gelijk in hebben.
  Maar mijn angst is niet één of andere ziekte.
  Zelfs een oorlog zal de mensheid veranderen maar niet vernietigen, kijk maar naar de geschiedenis.
  Mijn angst is de ‘overheid’ en alles wat daar mee te maken heeft.
  Ik ben een mens, geboren als vrij en autonoom persoon.
  En dat wil ik blijven.
  En het is die ‘overheid’ die dit aanvecht.
  Zij zijn mijn vijand en ik onderschat ze niet.

 5. Illuminati Insider voorspelde migranten, bewaking, mechanische voortplanting

  n een boek dat Henry Kissinger ‘briljant en provocerend… moeilijk te negeren’ noemde, bevestigt Jacques Attali dat de bankiers van de Illuminati de mensheid een afschuwelijke ‘Brave New World’ opleggen, een wereld die gescheiden is van goedheid, waarheid of realiteit.

  In zijn futuristische boekdeel A Brief History of the Future (2006) sprak Jacques Attali, een joodse insider van de Illuminati , over hordes uit de derde wereld die het Westen overspoelen.

  ‘ Steeds meer massa’s zullen zich aan de poorten van het Westen storten. Het zijn er al honderdduizenden per maand; dat aantal loopt op tot miljoenen, daarna tot tientallen miljoenen.’

  De Verenigde Staten zullen de meest populaire bestemming zijn en ‘Over twintig jaar zullen de Spaanse en Afro-Amerikaanse bevolking bijna een meerderheid vormen in de Verenigde Staten.’

  Attali voorzag ook een surveillancestaat waar “onze i-phones gegevens naar de NSA sturen”, en het christendom neemt het op tegen de islam. Het is duidelijk dat Attali geen helderziende was . Hij had toegang tot de blauwdruk.

  “In de toekomst zal de samenleving ‘zelfs zo ver gaan dat reproductie en seksualiteit worden gescheiden. Seksualiteit zal het koninkrijk van plezier zijn, reproductie dat van machines’.

  Toekomstige generaties ‘zullen de mens als een op maat gemaakt artefact vervaardigen, in een kunstmatige baarmoeder, waardoor de hersenen zich verder kunnen ontwikkelen met vooraf gekozen eigenschappen. De mens zal zo een commercieel object zijn geworden.'” >>>

  https://henrymakow.com/attali.html

 6. De globalisten waaronder Big Pharma geven de mensen kanker en beschouwen ons nutteloze uitvreters als kanker, het opgeblazen Georgia Guidestones “monument” daarop stond duidelijk te lezen: Wees geen kanker op aarde – Laat ruimte voor de natuur — Laat ruimte voor de natuur

 7. “We zullen samen naar een nieuwe wereldorde toewerken, en niemand, en dan bedoel ik ook echt niemand, zal zich daartegen kunnen verzetten.”

  Strak stukje psychologische oorlogsvoering.
  Als de massa dit maar gelooft gebeurt het ook.
  k.schapen.

 8. Een groot deel van m’n leven streef ik er naar om gelijkwaardig te zijn met anderen.
  mensen die zich minder voelen probeer ik op te peppen tot de ogen op gelijke hoogte zijn.
  Mensen die pretenderen meer te zijn dan ik trek ik van hun voetstuk af, eveneens tot gelijkwaardig niveau.
  Geen mens is meer of minder dan een ander.
  Of ze nu koning, premier, secretarisgeneraal, president zijn, zodra ze moeten schijten op het toilet stinken ze net zo hard als ieder ander.
  Zodra hun leven achter de rug is gaat hun lijf net zo rotten als het mijne.

  Men zou moeten stoppen om figuren als Schwab, Timmermans, von der Leyen, Gates en al die anderen media aandacht te geven. Ze gaan zich erdoor geweldig belangrijk blijven vinden.
  Ik wil hiermee niet zeggen dat je dat gespuis moet negeren, maar al die aandacht is voeding voor hun psychopatisch brein.

  Als je b.v. kijkt naar alle aandacht die gaat naar die Timmermans lijkt het erop dat het reeds vast staat dat hij ministerpresident gaat worden.( god bewaren ons)
  Kijk maar naar Schwab hoe die zich wentelt in al de aandacht die hij krijgt. het is dat hij een oude bal is anders zou hij er telkens een orgasme van krijgen.

  Al dat bla bla bla van dat soort verdiend geen aandacht. Wat ze te vertellen hebben is niet in het voordeel van de mens.

  Wij zijn geen materie wat je naar wens kunt kneden of afschrijven en weggooien.
  Al die mooie praatjes zoals; ” niet normaal maken wat niet normaal is”.
  Moet je horen wie het uit z’n mond kreeg en er geen zak van meende.

  Vraag eens aan de lijfwachten van die gasten of hun ‘ baas’ op het toilet stinkt na een uitgebreid buffet tijdens een of andere bijeenkomst.

  Mijn god, wat een ontzettende omhooggevallen figuren zijn dat toch.
  Ze hebben allemaal menselijk bloed aan hun handen en zijn de aandacht die ze krijgen niet waard.

 9. Tigron augustus 4, 2023 at 13:56
  Tigron, helemaal goed gezegd. Walgelijke figuren die de aandacht niet waard zijn. Echter, ze stampen wel gewoon door, over je rug heen, en achter je rug om, en in het donker, etc. Met of zonder de aandacht die men ze geeft. Dus het is wel goed om ze in de gaten te houden. Maar je hebt helemaal gelijk als je laat zien hoe mensen zich al berusten in een feit dat nog niet eens bedongen is – zoals met die maffe Frans Timmermans. Net of mensen aan self-fulfilling prophecies doen, alsof ze het diep in hun hart eigenlijk precies zo willen en al besloten hebben dat het zo gaat zijn. Daar bedank ik dus ook voor. Heel goed dat je dit gedrag van self-fulfilling prophecies aantoont; het is niet anders dan kudde gedrag.

 10. Weerzinwekkende machtswellust met een onbeheerste drang tot het beperken van alle menselijke vrijheid en creativiteit zonder het geringste spoor van bewijs voor de juistheid van de geponeerde stellingen. Kortom de typische kenmerken van een narcistische tiran.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in