Politici, journalisten, sociale wetenschappers, masochisten en communisten praten over sociaalkrediet alsof het een “goede zaak” is. “Ik weet niet waar al die ophef over gaat,” zei er een. “Het zal zo slecht niet zijn. Sterker nog, als u zich gedraagt, zal het een goede zaak zijn.

Een tv-programma dat in de VS sociaalkrediet promootte, stelde dat sociaalkrediet de mensen ertoe aanzet betere burgers te worden. “U zult niet gestraft worden als u niets verkeerd gedaan hebt,” zeiden ze, daarbij voorbijgaand aan het feit dat het de regering is die de definitie van verkeerd bepaalt, schrijft Dr. Coleman.

Welnu, als u een fan bent van totalitarisme of communisme, dan veronderstel ik dat sociaalkrediet een goede zaak is.

Sociaalkrediet is een systeem dat ontworpen is om regeringen in staat te stellen hun burgers te controleren. Elke nieuwe wet en regel knoopt aan bij het sociaalkredietsysteem, dat nu duidelijk de manier is waarop de Grote Reset in de praktijk zal worden omgezet. Het is overal regeringsbeleid om hun burgers uit te putten met een voortdurend spervuur van nieuwe regels en voorschriften (die gesteund worden door geweld en dus de kracht van wet hebben).

Sociaalkrediet is er en het groeit met de minuut.

Kijkt u maar eens hoe sociaalkrediet in China precies werkt.

Het in China opgezette systeem van sociaalkrediet is officieel in 2014 ingevoerd, hoewel het al vele jaren daarvoor gepland was en al in het begin van de 21e eeuw officiële goedkeuring kreeg, toen Shanghai een kredietsysteem invoerde dat bedoeld was om te beoordelen of iemand in aanmerking kwam voor leningen – op vrijwel dezelfde manier als in het Westen al vele jaren gedaan wordt. Wat er sinds 2014 is gebeurd, is heel snel gegaan.

Het idee van het systeem is dat informatie over ieder individu uit alle mogelijke bronnen – scholen, werkplekken, banken, dokterspraktijken, ziekenhuizen, politie, bibliotheken, supermarkten, internetplatforms, reisorganisaties, gesloten televisiecircuits, camera’s (meestal gezichtsherkenningssoftware) enzovoort – bij elkaar verzameld wordt.

Herkenningssoftware kan mensen identificeren aan de hand van de manier waarop zij lopen. Slimme meters die in particuliere woningen geïnstalleerd zijn, zullen de autoriteiten vertellen hoe laat u opstaat, hoe laat u eet, wat u eet, wanneer u naar de plee gaat en wanneer u naar bed gaat. Als u een snelheidsboete of een parkeerbon krijgt, zullen de details van die overtreding ook worden geregistreerd.

In de Chinese stad Rongcheng bestaat een uitgebreid beoordelingssysteem dat informatie van 142 verschillende regeringsdepartementen verzamelt – waarbij honderden positieve en negatieve factoren worden gebruikt om tot een eindscore te komen.

De verzamelde informatie wordt gebruikt om degenen die als modelburgers worden beschouwd te compenseren en te belonen, en degenen die als overtreders worden beschouwd te straffen. Het sociaalkrediet is ontworpen om de autoriteiten in staat te stellen te benamen en te beschamen naar gelang van het gedrag.

Er zijn verschillende systemen in verschillende Chinese provincies, maar de sociaalkredietwaardigheidsbeoordeling wordt gemeten met een eenvoudig puntensysteem, waarbij bijvoorbeeld alle burgers beginnen met 1.000 punten en dan punten verliezen telkens wanneer zij zich “misdragen”. De rating van een burger bepaalt of hij of zij wordt beloond of gestraft.

Het doel van het systeem is de regering een algemene beoordeling te geven van de betrouwbaarheid van elke individuele burger.

“Goede” burgers, die de instructies hebben opgevolgd en zich onberispelijk hebben gedragen, zullen op allerlei manieren worden beloond – bijvoorbeeld door te mogen reizen, gebruik te maken van een openbare bibliotheek, fietsen te huren of geld te lenen en door hun kinderen naar betere scholen te mogen sturen, een betere gezondheidszorg te krijgen of naar betere banen te solliciteren (en die te krijgen). Het kopen van groene levensmiddelen, verstandige kleding en luiers zal de waardering van een burger doen stijgen. Koop verstandige werkschoenen met goede zolen en een lange levensduur en uw cijfer zal stijgen. Wie de regering looft, zal zijn waardering zien stijgen. Wie burgers aangeeft die kritiek hebben op de regering, of op een deel ervan, zal beloond worden voor zijn trouw aan de staat. Als u bloed geeft, liefdadigheidswerk doet en de regering regelmatig prijst op de sociale media, zult u beloond worden.

“Slechte” burgers, die zich op enigerlei wijze opstandig, onbetrouwbaar of ongehoorzaam hebben betoond, zullen worden gestraft door op internet en elders met naam en toenaam aan de schandpaal te worden genageld en door hun de toegang tot reizen, hotels, restaurants, goede scholen, goede ziekenhuizen en goede banen te worden ontzegd. “Slechte” burgers kunnen ook de toegang tot winkelcentra of levensmiddelenwinkels worden ontzegd en kunnen dus ook geen toegang tot voedsel krijgen.

Wat maakt u nog meer tot een “slechte” burger?

Wel, chocola, alcohol of frivole kleding kopen zal uw rating schaden, net als spelletjes spelen op het internet. Koopt u een paar schoenen met hoge hakken of ongepaste dure sportschoenen, dan verliest u punten. Als uw huis niet als energie-geschikt beschouwd wordt, zult u gestraft worden.

Als Chinese burgers iets onbeleefds over hun regering schrijven of zeggen, zullen zij punten verliezen. Wie zijn ouders niet regelmatig bezoekt, wordt gestraft, evenals zij die roken in rookvrije zones en zij die een hond uitlaten zonder hem aan de lijn te doen. Overheidsdienaren zullen een hond verwijderen als zijn voedselrestanten niet worden opgeruimd. En de voormalige hondenbezitter zal vijf jaar lang geen ander dier meer mogen hebben. Senioren kunnen hun kinderen aanklagen als ze niet regelmatig op bezoek komen. Het niet behoorlijk sorteren van uw persoonlijke afval is een zonde, evenals vloeken in het openbaar. Het bespioneren van uw vrienden, familieleden en buren zal worden beloond; dus als u bijvoorbeeld vrienden, familieleden en buren aangeeft omdat zij slechte taal gebruiken, wint u verraderspunten. Alle internetgegevens (inclusief zoekopdrachten) worden gebruikt om sociaalkredietbeoordelingen op te stellen en spelers die vals spelen in online videospelletjes worden gestraft door hun sociaalkredietbeoordeling te verlagen. Als u geruchten verspreidt op het internet wordt u als een slecht mens geclassificeerd. Als uw verontschuldigingen voor uw overtredingen als onoprecht worden beschouwd, zult u gestraft worden. Als u uw PCR-tests regelmatig laat doen, wordt u beloond, maar als u uw testafspraken mist, verliest u punten. Als u de inentingen krijgt die u gezegd worden te krijgen, dan wordt u beloond. Maar als u ervoor kiest een bepaalde vaccinatie niet te laten doen, verliest u punten. Wie rekeningen niet op tijd betaalt, wordt gestraft: belastingen en rekeningen van nutsbedrijven worden automatisch betaald, en de desbetreffende bedragen worden gewoon van de rekening van de burger afgetrokken. Als er onvoldoende geld op de rekening staat, verliest de burger nog meer punten. Wie om welke reden dan ook schulden heeft, zal in een neerwaartse spiraal terechtkomen.

Een jaar of tien geleden schreef ik een column in een Chinese krant met een grote oplage. Een week lang schreef ik een column waarin ik kritiek had op vaccinatie. Binnen enkele uren na het verschijnen van de column ontving ik een briefje van de redacteur waarin hij mij uit de krant ontsloeg. En binnen een paar dagen daarna ontving ik een e-mail van mijn Chinese uitgever met de mededeling dat zij mijn boeken (waarvan er verschillende in China langdurige bestsellers waren geweest) niet meer mochten verkopen. Ik kreeg ook te horen dat noch zij, noch enige andere uitgever in China nog een van mijn boeken zou mogen uitgeven.

In 2019 stonden 23 miljoen mensen in China op de zwarte lijst van trein- of vliegreizen omdat zij een lage sociaalkredietwaardigheid hadden. Veel studenten mochten niet naar school of universiteit omdat hun ouders slechte scores hadden of omdat één ouder op een schuldenlijst stond. Werkgevers kunnen zwarte lijsten raadplegen alvorens nieuwe werknemers aan te werven of contracten te overhandigen – en worden aangemoedigd dit te doen.

Belastingbetalers met een hoge rating krijgen hun belastingaangifte sneller verwerkt. Personen met een lage rating moeten hogere verzekeringspremies betalen.

Als iemand eenmaal in een bepaald deel van het land op een zwarte lijst staat, zal hij waarschijnlijk ook in andere provincies op een zwarte lijst komen. En als iemand eenmaal op een zwarte lijst staat, duurt het gewoonlijk twee tot vijf jaar voor hij er weer af is. Burgers die op een zwarte lijst staan moeten bewijzen dat zij hun dwaling hebben veranderd.

In China leeft iedereen nu in een computerspel dat punten oplevert. Burgers die hun levensstijl niet aanpassen aan de eisen van de regering zullen zwaar gestraft worden. Als een familielid of partner van een Chinese burger lage punten heeft, dan moet hij die vermijden – of zijn puntenscore wordt verlaagd. Denkt u zich eens in: het systeem zorgt ervoor dat de vrienden en familieleden van personen die zich gedragen op een manier die de Staat onaanvaardbaar vindt, punten van hun kredietwaardigheid zullen verliezen.

  Het mRNA Covidvaccin is geen vaccin

Kortom, wie doet wat hem gezegd wordt, wordt beloond en wie ongehoorzaam is, wordt gestraft. En, vergeet niet, personen die als “slechte” burgers worden beschouwd, zullen met naam en toenaam worden bekendgemaakt op affiches, op televisie en, natuurlijk, op het internet.

Het doel van dit alles is dat de burgers aangemoedigd zullen worden zich op een “aanvaardbare” manier te gedragen en daarom voortdurend op hun gedrag bedacht zullen zijn – voortdurend op het feit dat als zij een straat oversteken terwijl dat niet mag, of een voertuig parkeren waar dat niet mag, zij punten op hun kredietlijst zullen verliezen.

Het Chinese sociaalkredietsysteem (waarop de sociale kredietsystemen die in de rest van de wereld worden ingevoerd gebaseerd zijn) is gebouwd op een netwerk van computers, en vereist dat de burgers smartphones bij zich hebben, en gebruiken, die uitgerust zijn met apps die hen met een centrale bureaucratie verbinden. Slimme tv’s, computers, iPads, mobiele telefoons enzovoort verzamelen gegevens door gesprekken, bewegingen en gebruikersactiviteit te registreren. Videospelletjes maken gebruik van gezichtsherkenningssoftware.

Het verbazingwekkende is dat de overgrote meerderheid van de goed opgeleide klassen niet ziet wat er gebeurt. Het zijn niet allemaal samenzweerders, die meedoen aan de zwendel, maar velen hebben hun ogen en oren gesloten voor de waarheid.

Wat heeft dit alles met mij te maken, vraagt u zich misschien af. Het Chinese systeem zal toch niet echt invloed hebben op de rest van de wereld.

Wel, in september 2020, toen het grootste deel van de bevolking zich nog aan het afvragen was of zij wel naar die ene open buurtwinkel durfden te gaan om een blikje bonen te kopen, en zich afvroeg of het wel legaal zou zijn om ook een brood te kopen, publiceerde de Britse regering iets dat “Evidence and Scenarios for Global Data Systems – the Future of Citizens Data Systems” heette.

De Chinese regering had tegen die tijd haar sociaalkredietsysteem gebruikt om haar nationale economie te prioriteren en controle over haar burgers te krijgen, en de Britse regering, die niet buitengesloten wilde worden, maar ook geen bevolking bang wilde maken die al systematisch en opzettelijk doodsbang was gemaakt, beloofde dat zij “gegevens zou gebruiken om de groei en de productiviteit te stimuleren, de openbare diensten te verbeteren en een nieuwe golf van wetenschappelijk onderzoek op gang te brengen”.

Dat is het soort belofte dat prachtig klinkt, totdat u het nog eens leest en bedenkt wat het betekent.

Systemen die vergelijkbaar zijn met het systeem dat ik in China heb beschreven, zijn reeds in werking in andere landen over de hele wereld.

Nieuw-Zeelanders bijvoorbeeld die naar Australië gaan, hebben het recht daar levenslang te wonen en te werken, tenzij zij niet slagen voor een “goed karakter”-test, in welk geval zij gedeporteerd zullen worden. Over de “goed karakter”-test wordt geheel naar goeddunken van de ambtenaren beslist. Er is ook een bijstandsprogramma “ParentsNext”, dat uitkeringen aan alleenstaande moeders verstrekt, maar om voor het geld in aanmerking te komen moet een alleenstaande moeder aantonen dat zij bepaalde activiteiten met haar kinderen heeft ondernomen – zoals het bezoeken van de openbare bibliotheek of het volgen van zwemlessen.

In Bologna, Italië, hebben de autoriteiten een “slimme burgerportemonnee” ingevoerd. Houders krijgen digitale punten om uit te geven of te gebruiken om kortingen te krijgen voor deugdzaam gedrag (zoals enthousiast recyclen).

Terwijl de regeringen in het Westen onlangs hun enthousiaste steun aan Oekraïne betuigden, kondigde Oekraïne stilletjes aan dat het het eerste land is dat de “Grote Reset” van het Economisch Wereldforum uitvoert, door een app voor sociaalkrediet op te zetten die universeel basisinkomen, digitale ID en een vaccinpaspoort in één enkele app combineert.

In Frankrijk heeft president Macron binnen twee dagen na zijn herverkiezing een Digitale Identiteitsgarantie ingevoerd, zodat de burgers van Frankrijk een digitale ID-kaart kunnen krijgen die voldoet aan het Europese Digitale Identiteitspakket van de EU. Het vaccinpaspoort heeft de digitale ID gebaard, en dit, gekoppeld aan de digitale valuta’s die door de Centrale Banken worden geproduceerd, geeft de samenzweerders de totale controle.

In Canada heeft de regering een nieuwe adviesgroep om censuur af te dwingen, en te reguleren wat zij als schadelijke inhoud beschouwen. De regering heeft zichzelf de uitsluitende bevoegdheid gegeven om te beslissen wat desinformatie is en wat als een samenzweringstheorie kan worden beschouwd. In Quebec is een speciale belasting ingevoerd voor degenen die zo verstandig waren geweest de covid-19 prik niet te laten nemen.

In Wenen, Oostenrijk, waar de ongevaccineerden aan speciale lockdowns werden onderworpen en er werd aangestuurd op “geen prik, geen baan” zal elke burger een app aangeboden krijgen die goed gedrag zal belonen met “Vienna Tokens”. Er is nog geen officiële mededeling gedaan over wat “goed” en wat “slecht” gedrag is, maar de app zal zeker het reisgedrag van ieder individu erkennen – of hij nu te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer reist. De regeling wordt gefinancierd door de Europese Onderzoeksraad (die banden heeft met het World Economic Forum). Het plan is om van Wenen een smart stad te maken, waarbij gegevens geld vervangen als de valuta van de stad. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle beslissingen door kunstmatige intelligentie zullen worden genomen, zodat er geen verkiezingen meer nodig zullen zijn. Met andere woorden, gedragsgegevens zullen de democratie vervangen. Privé-eigendom zal niet worden aangemoedigd en zal, inderdaad, een luxe zijn.

In Duitsland hebben de burgers een SCHUFA-score, die nodig is om een huis te kopen of te huren of goederen op krediet te krijgen. Het SCHUFA-systeem houdt de hele kredietgeschiedenis van elke burger bij. Er is beweerd dat iemand die in een arme streek woont, of buren heeft die laag scoren, zal merken dat zijn score verlaagd wordt. De score kan ook verlaagd worden als familieleden slechte scores hebben.

In Rusland meldde de Moscow Times in 2018 dat in 2025 vier van de vijf Russen een “persoonlijk ontwikkelingstraject” zullen hebben gekregen – een digitaal dossier waarin elke prestatie in iemands leven zal staan – “de missers, de fouten, de grote projecten”. Het doel is de Russische economie te digitaliseren en de digitale technologieën in het hele land uit te rollen.

In Zimbabwe “riskeren mensen die informatie verspreiden die door de regering als vals wordt beschouwd, tot 20 jaar gevangenisstraf, een fikse boete of beide.

In Thailand waarschuwde de regering dat “iedereen die grapjes maakt over het virus tot vijf jaar gevangenisstraf kan krijgen”.

In Nederland koppelt een Nederlandse bank de bestedingsgewoonten van klanten aan hun CO2-uitstoot.

Denemarken heeft een covid-19 digitaal paspoort ontwikkeld, zodat Deense onderdanen vrij over de wereld kunnen reizen. Het gevolg is dat wie geen paspoort heeft, niet vrij over de wereld kan reizen.

In Ierland heeft de regering verklaard dat de staat “het recht op privé-eigendom zal afbakenen wanneer dat nodig is om het algemeen welzijn te verzekeren”.

Iran heeft een digitale voedselrantsoenering ingevoerd op basis van biometrische ID’s.

In Wales zullen geselecteerde burgers het nationale gemiddelde loon krijgen. Zij zullen het geld (vermoedelijk ongeveer 20.000 pond per jaar) mogen houden bovenop alles wat zij verdienen. Maar als zij geen werk willen doen, hoeven zij dat ook niet te doen. Dit is een absurd genereuze versie van het Universeel Basisinkomen.

India heeft een programma dat “Aadhaar” heet, wat betekent dat elke inwoner een 12-cijferig nummer heeft. Van elk individu worden de vingerafdrukken en irisscans opgeslagen. Het systeem is ingevoerd om het recht op bijstandsprogramma’s te controleren, maar wordt gebruikt voor rechtshandhavingsdoeleinden.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft openlijk verklaard dat zogenaamde samenzweringstheoretici en iedereen die vraagtekens zet bij wat de regering over covid zegt, een “extremist” is.

  Dr. Coleman: Hoe farmaceutische bedrijven artsen misleiden

En onderzoekers van het Internationaal Monetair Fonds hebben erop aangedrongen de zoekgeschiedenis op het internet te koppelen aan kredietscores.

In het Verenigd Koninkrijk heeft de regering (die miljoenen ponden belastinggeld aan de media heeft gegeven om namens haar leugens te verspreiden) een “nudge unit” (officieel bekend als het Behavioural Insights Team van psychologen) die bestaat om angst en schaamte te zaaien en groepsdenken te bevorderen. De regeringsadviseurs dringen regelmatig aan op meer terreur en meer angst. Raden waarschuwen nu huiseigenaren dat “het niet registreren (om te stemmen) een negatieve invloed kan hebben op uw kredietscore”. Het UK Digital Identity and Attitudes Trust Framework, dat deel uitmaakt van de nationale digitale ID-push, stelde burgers in staat hun ID te bewijzen met digitale methoden in plaats van te moeten vertrouwen op traditionele fysieke documenten. In augustus 2021 kondigde de Britse regering aan dat een nieuwe app de winkelgewoonten zou controleren en gezond eten zou aanmoedigen. Aankopen in supermarkten zullen door nieuwe software worden beoordeeld en burgers zullen worden beloond als zij gezond voedsel kopen en gestraft als zij voedsel kopen dat als slecht voor hen wordt beschouwd. De Bank of England introduceert een cryptocurrency die gecontroleerd kan worden, zodat u er geen “slechte” dingen mee kunt kopen.

Ook in het Verenigd Koninkrijk heeft een grote bank, Santander genaamd, het vrijwel onmogelijk gemaakt om online te bankieren zonder een mobiele telefoon te gebruiken. Degenen die klaagden, hetzij omdat zij geen mobiele telefoon hadden, hetzij omdat zij een slecht signaal hadden, kregen te horen dat zij naar een filiaal moesten gaan. Maar de meeste filialen waren natuurlijk gesloten.

Regeringsdiensten, waaronder HMRC, hebben duivels ingewikkelde controlesystemen ingevoerd, die voor velen onmogelijk te gebruiken zijn. Het maakt allemaal deel uit van het plan om de burgers vast te binden in een gesofisticeerd digitaal identificatieprogramma.

Het leven van de “goede burgers” zal net zo zijn als het leven in de USSR en China. Het zal zijn als het leven in een communistische staat. Het zal zijn als het leven in een reusachtig gevangenenkamp. De “goede” burgers, die doen wat hun gezegd wordt, zullen recht hebben op goedkoop voedsel, goedkope appartementen, goedkope vakanties en banen met licht werk. Zij zullen recht hebben op gratis onderwijs voor hun kinderen en ook op gratis medische zorg. De “goede” burgers zullen veiligheid en onderdak krijgen in ruil voor hun vrijheid, hun onafhankelijkheid en hun vrije wil.

In de nu beruchte woorden die in verband worden gebracht met Klaus Schwab en het Economisch Wereldforum, zullen de “goede” burgers niets bezitten en zij zullen gelukkig zijn.

De plannen voor de Grote Reset zijn al ver gevorderd – en de beginselen van het sociaalkrediet raken elk aspect van ons leven.

Voorlopig zeggen zij dat dit alles natuurlijk vrijwillig is.

Zij beloven dat u niet gestraft zult worden als u niets verkeerd doet.

Het eerste probleem is dat niets verkeerd doen moeilijk te definiëren is.

Het tweede probleem is dat sommige mensen deze regelingen niet als geheel vrijwillig zouden beschouwen. Het is door de digitalisering dat bankfilialen en huisartsenposten gesloten worden. Wat is de noodzaak van banken of spreekuurpanden als alles online kan, via een of andere voortdurend gecontroleerde computer?

Het fundamentele probleem van het sociaalkrediet is dat wij niet meer te maken hebben met een gewone beoordeling van wat goed en wat fout is. (Wij hebben het over “goed” en “slecht” dat willekeurig bepaald wordt door bureaucraten die bijvoorbeeld zullen stellen dat mensen die hun vuilnis naar tevredenheid sorteren “goed” zijn, terwijl mensen wier recyclage-vaardigheden niet voldoende geacht worden “slecht” zijn.

De wereld van het sociaalkrediet dringt zich overal op; zij is opdringeriger en moeilijker te verwijderen dan berenklauw.

Als u in een huis woont dat groter is dan u nodig hebt, dan wordt u afgewaardeerd en gaan uw belastingen omhoog. Als u logeerkamers hebt zult u gestraft worden. Als u nuttig werk doet en geld aan liefdadigheid geeft, krijgt u extra punten. Als u kritiek heeft op de regering, dan verliest u punten.

Als u van huis bent, weten de autoriteiten natuurlijk de hele tijd waar u bent.

Als u zich slecht gedraagt, zult u inderdaad niet ver van huis mogen gaan. Als u zich niet aan alle gezondheidsvoorschriften hebt gehouden, zult u niet met het openbaar vervoer mogen reizen, nergens heen vliegen of naar het buitenland gaan.

Als uw sociaalkredietwaardigheid daalt, zult u geen geld kunnen lenen, geen huis kunnen kopen of geen fatsoenlijke kamer in een hotel kunnen boeken.

Als uw rating te ver daalt, zult u het ziekenhuis niet meer in mogen, en als u daar per ongeluk in terechtkomt, zullen ze u een “niet reanimeren”-verklaring om de nek hangen voordat u kunt zeggen “waar is dat voor?

U krijgt bonuspunten als u in een piepklein, modern, slecht gebouwd flatje woont met dunne muren en absoluut geen privacy, maar die punten verliest u als u een huisdier houdt of over van alles klaagt.

Als u te veel uitgeeft aan kleren of schoenen zal uw waardering omlaag gaan, en geld sparen zal u als schuldig aan het een of ander bestempelen en u zult geen auto kunnen huren, geen promotie op uw werk kunnen krijgen, geen sportschool kunnen gebruiken of uw kinderen op een behoorlijke school kunnen krijgen.

Als u problemen maakt en onbeleefd bent tegen de autoriteiten, zult u merken dat uw internetsnelheden zullen vertragen, en als u een eigen zaak hebt en tegen gemeente-ambtenaren ingaat, zult u geen hulp krijgen bij planningsproblemen en geen officiële overheidscontracten kunnen krijgen.

Als u zich in het openbaar niet gepast kleedt, of als u de weg oversteekt terwijl het licht rood is, dan zult u gefotografeerd worden en uw foto zal op het internet verschijnen. Als u ruzie hebt met een buurman, dan worden uw foto’s op een aanplakbord bij uw huis gezet en wordt u aan de schandpaal genageld. Als u te laat bent met uw belastingen zult u regelmatig gecontroleerd worden, uw zaak zal eens per week geïnspecteerd worden en uw foto zal op een schandbord op het internet verschijnen. En u zult geen licenties, vergunningen en leningen meer kunnen krijgen die u misschien nodig hebt.

De laatste jaren is het voor bijna iedereen noodzakelijk geworden om een vergunning te hebben voordat men een baan mag krijgen. Taxichauffeurs en mondhygiënisten hebben vergunningen nodig. In sommige landen moeten zelfs kappers, hondentrimmers en schoonheidsspecialisten een vergunning hebben. De enigen die geen vergunning (of opleiding van welke aard dan ook) hoeven te hebben, zijn politici. En dat zijn de enigen die ze echt nodig hebben. Eisen dat werknemers een vergunning kopen maakt hen kwetsbaar. De staat die de vergunning uitreikt kan ze gemakkelijk afnemen als de vergunninghouder een lage sociaalkredietwaardigheid heeft. In restaurants zullen de camera’s uw manieren bestuderen, uw eetgewoonten en de hoeveelheid voedsel die u op uw bord laat liggen – allemaal zaken die uw sociaalkredietkredietwaardigheid waarschijnlijk zullen schaden.

Verklikkers, gluiperds, politieagenten en overijverige overheidsdienaren zullen u noteren voor elke zonde die u begaat of nalaat.

U denkt nu waarschijnlijk dat ik dit verzin, en ik wou dat dat zo was, maar dat is niet zo. We hebben het niet over de verre toekomst. We hebben het over dingen die nu gebeuren, of die in de zeer nabije toekomst staan te gebeuren.

Niet het juiste aantal kinderen krijgen, overgewicht hebben en grond bezitten zal leiden tot een verlies van sociaalkredietpunten (tenzij u heel veel grond bezit). In het VK heeft het Office for National Statistics reeds beweerd dat kinderloze vrouwen een last voor de staat zullen zijn, omdat zij niemand zullen hebben om voor hen te zorgen. Zij zullen dus ook gestraft worden.

Chronische ziekte, geestesziekte, oud zijn en gehandicapt zijn, zullen u punten kosten, evenals gearresteerd zijn (het maakt niet uit of u schuldig bevonden wordt of niet).

Een te grote koolstofvoetafdruk hebben, middenklasse zijn of te veel vragen stellen zullen allemaal puntenverlies opleveren, evenals te beschermend zijn voor uw gezin.

U verliest sociaalkredietpunten als u “identiteitsschade” veroorzaakt, iets zegt waardoor iemand zich ongemakkelijk voelt over wie hij is, waar hij vandaan komt of hoe hij eruit ziet – of iets niet zegt waardoor hij zich goed voelt.

Als u micro-agressie vertoont, blank voorrecht tentoonspreidt of haat zaait, zult u gestraft worden. Als u zich bedreigend, beledigend of kwetsend gedraagt, komt u in de problemen, net als wanneer u een ander bedreigend, beledigend of kwetsend materiaal mededeelt, of wanneer een ander vreest dat u hem bedreigt of niet aardig vindt. In het Verenigd Koninkrijk is het al een misdrijf om met een hond zonder riem te gaan wandelen, als iemand die u ziet, zegt dat hij zich ongemakkelijk voelde bij de aanwezigheid van uw hond of door zijn aanwezigheid verontrust werd. (Details elders op deze website.)

  Moge het WEF-complot lijden onder het verzet van het volk

Uw bedoeling zal niet ter zake doen. De klager hoeft alleen maar te zeggen dat hij zich gekwetst voelde of dat hij verontrust of bang was.

Schrijvers, acteurs of film- of toneelregisseurs zijn kwetsbaar als iemand iets van hun materiaal aanstootgevend vindt.

U denkt nu waarschijnlijk dat ik echt een grapje maak. Maar de politie in sommige streken definieert nu een misdaad of incident als “haatdragend” op grond van de perceptie van het slachtoffer (en niet op grond van de bedoeling van de dader). En natuurlijk hebben de politie en de politici de burgers aangemoedigd om degenen die wetten overtreden te verklikken.

U kunt in ernstige moeilijkheden komen omdat u luide muziek draait of bomen in uw tuin hebt staan. Bomen worden als slecht beschouwd omdat zij de communicatie kunnen storen en geen praktisch nut hebben (hoewel men ons een jaar of twee geleden zei dat zij essentieel waren om de ijsberen te redden). U kunt in ernstige moeilijkheden komen als u de vogels in uw eigen tuin voert, als iemand daar bezwaar tegen maakt.

Eten in het openbaar vervoer, een medische afspraak missen, op de verkeerde plaats parkeren, een sollicitatiegesprek missen en door rood lopen zullen u allemaal punten kosten en uw leven moeilijker maken.

Als u denkt dat ik gek geworden ben, moet u weten dat cyberbeveiligingsdeskundigen ontdekt hebben dat 32% van de volwassenen tussen 25 en 34 jaar in 21 landen (in totaal 10.000 personen) al moeilijkheden gehad hebben om een hypotheek of lening te krijgen wegens hun sociale media-activiteit.

Uit een vrij enge enquête is gebleken dat twee derde van de personen bereid is informatie over zichzelf of anderen te delen om korting te krijgen bij het winkelen, terwijl de helft bereid is dat te doen als ze daardoor de rijen op luchthavens kunnen overslaan. Een op de twee personen zegt dat zij het goed vinden dat de regering het social-mediagedrag van iedereen in de gaten houdt als dat betekent dat het publiek veilig blijft.

Natuurlijk zal het onmogelijk zijn om te weten te komen wat uw sociaalkredietscore is, om precies te weten te komen hoe scores worden samengesteld of om een eventuele fout te corrigeren. En de scores zullen in real time veranderd worden. U kunt dus in een rij gaan staan en denken dat u een auto mag huren of een trein mag nemen, en dan, als u vooraan in de rij staat, merken dat uw score veranderd is en dat u geen van beide kunt doen.

Regeringen, grote bedrijven en plaatselijke autoriteiten verzamelen nu al informatie over u via gezichtsherkenningscamera’s, DNA-tests die via PCR-tests worden afgenomen, biometrische onderzoeken op luchthavens, drones, bewakingsvliegtuigen en social media. Dit is de technocratische staat in volle vlucht. Een domme naam of avatar gebruiken op de social media zal u absoluut geen bescherming bieden. Zij weten precies wie Stinkyfeet van Weymouth werkelijk is en zij kennen de naam, het adres en van Bumfluff uit Colorado.

U kunt privacy, vrijheid of rechten wel vergeten.

Als één persoon in een gezin de wet overtreedt, wordt het hele gezin gestraft.

Als u actief deelneemt aan een religieuze ceremonie, wordt u gestraft. U kunt bijvoorbeeld naar een opvoedings- en vormingscentrum gestuurd worden waar de gevangenen politieke propaganda bestuderen.

Telkens als u online informatie geeft, slaan ze informatie op over u, uw opvattingen, uw persoonlijkheid, enzovoort. Tot nu toe gebruiken ongeveer 4,5 miljard mensen in de wereld het internet en de meesten hebben een account bij de social media.

En er zijn, in werkelijkheid, zo, zo veel manieren waarop uw sociaalkredietscore nadelig beïnvloed kan worden.

Dit alles staat bekend als social engineering. Het is iets wat politici al vele jaren proberen te doen, want als het werkt, en dat doet het, geeft het hun volledige controle over de bevolking. Men hoeft zich geen zorgen meer te maken over oppositie of kritiek.

In China worden burgers die “goede” dingen doen voor de Staat en hun gemeenschap beloond door hun foto en naam op een plaatselijke muur te laten zetten. Dit is precies wat ik mij herinner van Oost-Duitsland in de jaren zeventig. En toen wedijverden de mensen met elkaar om de Staat een plezier te doen en een plaatsje op de muur te veroveren.

Als u wilt weten in wat voor maatschappij u en uw kinderen zullen leven, kijk dan nu naar China – waar wat de mensen doen, zeggen en denken voortdurend in de gaten wordt gehouden.

Wij gaan snel naar een dystopische, digitale dictatuur.

Goed gedrag zal beloond worden en slecht gedrag gestraft. Maar wie bepaalt wat goed en wat slecht is?

Geotracking is nu de nieuwe norm. Uw financiële gegevens worden gecombineerd met uw strafblad, academisch dossier, medisch dossier en boodschappenpatroon. Men houdt in de gaten welk soort vrienden u hebt, welke video’s u bekijkt, met welke mensen u uitgaat of trouwt of afspreekt.

Dit is Big Brother op speed.

In de Brave New World zullen mensen met een lage kredietscore geen centimeter meer kunnen bewegen.

Mensen die zich uitspreken over corruptie of die de propaganda in twijfel trekken, zullen gestraft worden. Als zij een boete krijgen dan zal hun boete hoger zijn, omdat zij als slechte mensen worden gezien.

En het gebeurt nu al allemaal.

Computerspelletjes leiden ons op voor onze toekomst.

Vergeet niet dat ik in China helemaal verboden ben omdat ik voor een Chinese krant een column schreef die feitelijk juiste informatie over vaccinatie bevatte. De column werd onaanvaardbaar geacht. Mijn boeken in het Chinees werden onmiddellijk uit de verkoop gehaald.

Ik laat u achter met het volgende feit.

Er zijn publieke toiletten in China die u niet binnenlaten zonder eerst uw gezicht te controleren en u te identificeren. Pas als u goedgekeurd bent, geeft de machine u de kleine hoeveelheid toiletpapier die u mag hebben.

Twee vellen als u een goed mens bent. Eén als u dat niet bent.

Misschien lacht u nu.

Maar kijk eens of u over twaalf maanden nog steeds lacht.

Wij vechten de grootste oorlog uit de geschiedenis. Als u meer wilt weten over wat er aan de hand is, wat sociaalkrediet precies voor u betekent, hoe het uw leven zal veranderen en wat u kunt doen, kijk dan eens in mijn nieuwe boek “Sociaalkrediet: nachtmerrie in uw straat”. Het staat er allemaal in en ik heb u in deze video slechts een précis kunnen geven. Er staat een link naar het boek in het kader hieronder.

Er is veel dat wij allen kunnen doen.

U moet iedereen die u kent vertellen wat er aan de hand is. Deel deze video. Boycot de vijand. Bereid u voor op meer tekorten. Download geen Apps. Betaal altijd contant. En deel deze video tot de verzendknop versleten is.

Er is hoop: onderschat nooit de kracht van een kleine groep bedachtzame, toegewijde burgers om de wereld te veranderen. Het is inderdaad het enige dat dat ooit gedaan heeft.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan voelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn, gaan ze niet meer slapen. Wij zijn nu al een veel grotere kracht dan de samenzweerders u willen doen geloven. Meer dan een derde van de bevolking van de VS en het VK heeft nog geen enkele covidprik gehad.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard en vastberaden strijden, met passie en de waarheid.

Wantrouw de regering, vermijd de massamedia en bestrijd de leugens.

En, vergeet niet, wij hebben God aan onze kant.

Dank u voor het kijken naar een oude man in een stoel.

Vernon Coleman’s boek Social Credit: Nightmare on Your Street is verkrijgbaar als paperback.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: De “Dodenfase” (Twaalf feiten)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZou u voor uw land vechten?
Volgend artikelIs het onchristelijk om zich te verkneukelen over het ongeluk van afschuwelijke mensen die uw waarschuwingen in de wind hebben geslagen?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Ha ha ha.
  Om je te bescheuren v. het lachen.

  Zie NL, onze grote voorbeelden, Rutte, die nergens herrinering aan heeft, als dat beter uitkomt.
  Die is z’n 1000 punten zo kwijt, met al zijn leugens.

  Meer zal ik er niet noemen,.want deze is duidelijk en bekend.

  De meerderheid v. onze ministers en 1e +2e kamer ook, want ze zijn allemaal van het padje.

  Wie gaat hen de punten afnemen?
  Of vallen regeringen buiten het systeem.?
  Dat zal dus wel.

  De grootste bpeven gaan ons vertellen wat wel en niet kan.
  Je moet toch een enorme narcistische sociopaat zijn als je dit je volk willens en wetens wilt aandoen.

  Maar met de corona hoax hebben de slimmerikken laten zien hoe dom ze zijn.

  Haastige spoed is zelden goed.

  Hoogmoed komt voor de val.

  Als ze geduld hadden gehad, en er zo’n 50 jaar over hadden willen doen, waren ze er mee weggekomen.

  De generatie van over 50 jaar word er al mee opgevoed doormiddel van het onderwijs.

  Nu staan ze glansvol in de kijker.

  Daar is maar een woord voor de SUKKELS

  Of zien ze het als eerlijk?
  Zodat ze een gevoel van terechtheid voor zichzelf en de rest v.d. usual suspects kunnen creëren?

  • “‘De generatie van over 50 jaar word er al mee opgevoed doormiddel van het onderwijs” niet pas over 50 jaar maar al over 8 jaar Gamble en de ouders worden afgeleid en bang gemaakt om toch vooral het kind niet wijt te raken,…hups chip in het hoofd voor de veiligheid,..zo wordt het verkocht en stiekem in de hoofdjes van de kinderen geprogrammeerd hoe goed A.I wel niet is ,..toch maxima??. Als de ouders iet snel wakker worden is het over en uit.

 2. ““Goede” burgers, die de instructies hebben opgevolgd en zich onberispelijk hebben gedragen, zullen op allerlei manieren worden beloond.”

  Een niet onbelangrijk detail hierin is, dat je die ‘beloningen’ wel eerst even nog zelf mag betalen, voor je ervan mag ‘genieten’.

  • Voor zover ik weet is er weinig sprake van beloning maar wel straf.
   De beloning staat haaks op wat ze willen!
   Reizen = veel CO2. Alleen de elite en zeer rijke mensen mogen dan nog reizen.
   Heb je meer recht op vlees dan is dat ook weer slechter voor de CO2, enz….
   Ja, in begin zal dat misschien kunnen… daarna klapt de val dicht.

 3. Er komt geen social credit score. Ze zullen het vast proberen, maar gelukkig gaat alles fout wat de overheid doet wat met IT te maken heeft. Ik denk eerder dat hun pogingen om tot deze onzin te komen tot een grote chaos gaan leiden. Ik werk zelf in een groot bedrijf en daar denkt het management ook dat ze alles onder controle heeft, terwijl de processen daar zo dom ingericht zijn dat iedereen die zich een beetje verdiept in hoe het systeem werkt er alsnog alles kan doen wat hij wil.

  • Je onderschat duidelijke die 1% rijke globalisten.
   Al vergeten wat ze hebben gedaan met die COVID?
   Maatregelen waar nazi-Duitsland heel erg jaloers op gereageerd had.
   En weet je nog? Die coronapaspoort ging ook nooit komen… en daarna maar eventjes… en nu zit die gewoon even in de frigo, haha.
   En HEEL de wereld speelt het spel mee, dat wordt veel vergeten.
   In de geschiedenis zal je geen voorbeelden over vinden, NADA.
   En nu de oorlog in Oekraïne of denk je ook dat het allemaal toeval is?
   Poetin zal als beloning een deel of zelfs volledig Oekraïne in handen krijgen, let op mijn woorden!
   Nu deze herfst/winter komen ze weer met leuke verrassingen en de apenpokken staat al voor de deur. Beetje veel toeval, niet?
   Je kan die 1% dus moeilijk gaan vergelijken met een bedrijf want die kunnen zich alles permitteren met hun geld. Iedereen omkopen, de schuld geven of naar hun hand zetten.
   Die werken ook met de beste denktanks ter wereld.
   Er zal veel fout gaan maar So What? Ze willen vooral chaos creëren en miserie!
   Ze hebben weinig keuze of ze gaan zelf kopje onder!
   Zowel de VS als Europa is WEER totaal failliet en zijn het beu met die falende systemen.
   Nu willen ze dringend hun nieuw economisch systeem op tafel krijgen waar wij(vooral onze kinderen) moderne slaven zullen worden. Maar eerst moet deze verdwijnen, en zullen voor zoveel chaos en miserie zorgen dat wij heel blij zullen zijn met hun goddelijk plan.
   En ze lopen voor op de planning…
   De vraag is nu; hoelang zal hun nieuw systeem in stand blijven?
   Ik denk voor eeuwig want met veel geld ben je god, zelfs de hemelpoorten gaan voor je open.
   De paters kwamen vroeger aan je deur kloppen en gaf je hen geld dan waren al je zonden vergeven…
   Vroeger was de kerk baas over ons en nu die rijke globalisten.

  • Ja, speel er wat mee nu het nog kan…
   Binnenkort moet je bepaalde apps hebben of je kan geen voedsel meer kopen, betalingen doen, reizen, tandarts, ziekenhuis, dokter, bus, tram, enz.
   Al je toestellen of machines zal je met een app moeten huren… tot zelfs je fiets.
   Beste wat je kan doen is een doosje maken uit lood waar je phone mooi in past, haha

 4. Ze kunnen wat mij betreft de boom in met hun shit. Ik doe nergens aan mee, dat heb ik nooit en zal ik ook nooit. Ik vind mijn eigen weg wel op de één of andere manier. Ik heb al een goed leven achter de rug en ben niet zo gauw bang. Ik ben benieuwd of dat voor “hun” ook geld. Ik denk het van niet.

  • Ben je benieuwd?
   Je hebt het zoals die Dr. Coleman niet goed begrepen?
   Zij zijn nu God en niemand anders.
   Die 1 % zal voor ons ALLES beslissen en uiteraard geen voorbeeld geven.
   Maar dat doen ze al 100 jaar of meer, de waarheid komt nu pas naar boven omdat de technologie waar ze zolang op gewacht hebben klaar is.
   Er zijn alleen nog een paar kleine problemen bij het programmeren van ons digitaal geld.
   Er komt op je basisloon een vervaldatum en is je geld einde maand niet opgebruikt dan ben je het kwijt… je kan niet meer sparen of rijk worden.
   Er was nooit sprake van een democratie; achter het gordijn deden ze gewoon hun zin.
   Aan de jeugd gaan ze dat vreselijk communistisch controle systeem heel goed en sluw kunnen verkopen. Die gaan ze zot krijgen met mooi verhaal achter die basisloon (geld aan hun voorwaarden).
   Moeten niet werken, ontvangen geld en kunnen met hun Phone spelen.
   Bij mensen op leeftijd is het idd een heel ander verhaal en pak lastiger, die maken soms goede plannen omdat ze weinig te verliezen hebben. Al is het wegens morele plicht…
   Vraag mij elke dag af waarom al die jonge soldaten zijn gestorven voor ONZE vrijheden?
   Waren ze te bang om uit die loopgraven te springen dan kregen ze de kogel.
   Die draaien zich nu om in hun graf?

    • Ik zie zo weinig werkelijke weerstand onder de NLers, en nòg minder voorstellingsvermogen.

     Wat is nodig om die controlesystemen te laten werken, en hoe kan men die het makkelijkst en meest effectief uitschakelen? Dàt is waar de oplossing vandaan gaat komen, het systematisch saboteren van het sociaalkrediet systeem door het platleggen van de ervoor benodigde infrastructuur.

 5. Hij vergeet dat indien je score te laag is er plots een bestelwagen voor je deur staat die je onmiddellijk zal brengen naar een heropvoedingskamp.
  Waar geen Phone toegelaten is, geen internet aanwezig is, alle contact met de buitenwereld verboden is en niet weet waanneer je naar huis mag.
  Wat ze daar met je brein gaan doen is moeilijk te achterhalen maar laat je verbeelding werken.
  Dat god aan je kant staat is een wappie verhaal en best grappig…
  Ooit dachten die brave mensen aan die twee stinkende hoge schoorstenen ook of dachten dat Jezus hen op tijd komt redden…
  God gaf ons een vrije wil en zie wat de globalisten ermee doen, die pakken het van ons af, haha.
  Maar geen paniek!
  Zoals Dick Swaab ooit zei; de vrije wil is een plezierige illusie en alleen een foetus heeft nog wat vrije wil, maar die kan er helaas niks mee.

 6. Stuitend dat deze vrijmetselaar Vernon Coleman zo uitgebreid podium krijgt op deze site om iedereen angst aan te jagen. Angst is werkelijk hun grootste troef, bange mensen zijn het gemakkelijkste te manipuleren. Hetgeen hij hier schrijft is predictiive programming.
  Dit is inderdaad gaande in China en dat wisten we al lang, althans je kon het weten via internet.
  Deze man ‘hoort bij de club’, gecontroleerde oppositie dus en wordt hier grof voor betaald.

  • Wat een belachelijke zever. Laat me raden…Volgens u is iedereen die een andere mening heeft gecontroleerde oppositie ?

   • Doe geen moeite, bepaalde mensen (meestal uit linkse hoek) hebben totaal niks geleerd uit de voorbije 2 jaren. Die hadden geen enkel probleem met de nazi-maatregelen en realiseren zich niet eens dat ze mee doen aan gevaarlijke experimenten. Wel mooi dat ze dat vrijwillig doen, haha
    Die hebben totaal geen besef/benul wie ons echt angstig wilt maken en waarom ze dat doen. Ik heb soms medelijden met ze.
    Allemaal de schuld van Coleman, ja watte!

 7. Name Shame Blame (What’s That Spell?) NSB.
  Bekend ? 🙂
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/de-eerste-generatie-technologisch-verbeterde-mensen-loopt-binnenkort-op-straat/

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/software-engineer-google-waarschuwt-dat-a-i-van-bedrijf-bewustzijn-en-gevoelens-heeft/

  Vroeger heel wat SF veslonden .
  Vav Voght De schakers triologie de wapen smeden van Isher.
  Eigenlijk alles wat te lezen en vinden was Asimof tot Zachary Mason .
  Carlos Castaneda tot ander intressante lees voer als jochie las ik zelfs het behang 😛
  Ik maak mij niet zo druk meer stel dat ik nog 10 jaar leef dan ga ik met plezier naar huis hoef hier nioet meer tewezen . Tot die tijd wat mijn Ma zei wie dan weer leeft die dan weer zorgt ! 🙂
  Fijne dag allemaal .

 8. Coleman vergeet wel the melden dat China 800 miljoen mensen uit de armoede gehaald heeft
  en van bio brandstoffen heeft hij ook geen kaas gegeten

  • Ik ben niet anti China maar dacht je echt dat ze dat gedaan hebben uit empathie?
   Wij halen ze uit de armoede omdat wij hier door die klimaat onzin niks meer mogen produceren.
   Nu willen ze ook onze boeren aanpakken met hun CO2 onzin.
   China heeft dus meer werkmieren nodig en haalt ze uit de goot of uit de achterbuurten.
   Wij worden economisch heel zwak en die worden wereldleiders.
   Alles draait daar rond productie en ben je op de hoogte hoeveel werknemers er daar per jaar uit het raam springen door burn-out?
   Die moeten nu ook wegens de calorische waarde meer steenkoolmijnen bouwen omdat wij onze gascentrales en steenkoolmijnen sluiten… Die moeten voor ons alles produceren.
   En schone biobrandstof is ook een fabel…
   Zelfs die – oh zo groene – zonnepanelen en windmolens zijn desastreus voor de planeet.

 9. Een jaar of tien geleden schreef ik een column in een Chinese krant met een grote oplage. Een week lang schreef ik een column waarin ik kritiek had op vaccinatie.
  over welke vaccinatie ging het dan wel?
  en totalitarisme en communisme op 1 hoop gooien is bewijs dat alles wat hij van communisme weet komt van westerse/kapitalistische propaganda/media

  • Je bent volgens mij de zoveelste fantast want kritiek op de overheid (vaccinatie) is daar niet toegelaten! Woon je daar dan zal je score hard naar beneden gaan en heb je pech dan kan je beter op de vlucht.
   Ja vanuit Nederland kan je een column schrijven maar die gaat niet lang zichtbaar zijn, haha.
   Maar je mag ons de link geven, ik kan Chinees spreken en lezen maar ben echt benieuwt wat je uitvlucht zal zijn. Normaal heb je een kopij of foto in je bezit.

   • Correctie: jaar of tien geleden kon je idd beetje kritiek uiten want denk niet dat die score toen bestond maar mag je nu eens proberen over die COVID of andere zaken!

 10. De verzetsstrijders van toen zijn de hackers van nu. In deze staatscontrolewereld kunnen zij voor ons bepaalde datasystemen lamleggen c.q vernietigen met virussen, wormen e.d. En telkens als er zo’n aanslag gepleegd word, valt er door de overheden niets meer te controleren of achterhalen. Als dit hacken maar lang genoeg aanhoudt is het snel over met het controleren van burgers.

 11. Ik heb eens een film gezien daar werden mensen die niet binnen de wet zich gedroegen van een glijbaan rechtstreeks naar een hak molen afgevoerd en in geblikt dat was voor de nuttelozen om te eten maar wat fantasie was is nu in werkelijkheid waarheid aan worden, jullie worden nu al insecten eters genoemd in de kringen van het koningshuis.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in