De Israëlische minister van Landbouw (MOA) wil het NOBIVAC-vaccin tegen hondsdolheid voor dieren STOPPEN. Onderzoekers hebben een hoger dan normaal aantal ongewenste bijwerkingen bij huisdieren vastgesteld, waaronder koorts, pijn, allergieën en shockverschijnselen. Naar verluidt zijn drie huisdieren na de vaccinatie in het dierenziekenhuis opgenomen. Tot nu toe zijn er geen sterfgevallen bij dieren gemeld. Het bureau heeft tien ongewenste bijwerkingen per 100.000 vaccinaties geverifieerd en wil zowel de importeur als de fabrikant onderzoeken op fouten in verband met de verzending, verontreiniging en productdefect. Intussen blijft Israël honderdduizenden burgers negeren die door COVID-vaccins gewond zijn geraakt of zijn gedood, schrijft Lance D Johnson.

Israëlische regering neemt verwondingen door dierenvaccins ernstig, maar negeert honderdduizenden gewonde mensen

Het Israëlische MOA gaf een verklaring uit, waarin het opriep tot een grotere vaccinveiligheid voor dieren: “Het ministerie van Landbouw blijft de berichten volgen, en staat in contact met de importeur en de wereldwijde fabrikant. Tegelijkertijd staan de veterinaire diensten van het Ministerie van Landbouw in contact met de bevoegde dierenartsen en veterinaire klinieken.”

“Wij weten van drie gevallen die ziekenhuisopname vereisten en van verscheidene tientallen meldingen van plaatselijke symptomen, die onmiddellijk met antihistaminica werden behandeld,” meldde Dr. Hilik Marom.

De plotselinge belangstelling van de Israëlische regering voor de veiligheid van vaccins voor dieren komt op een moment dat honderdduizenden mensen gewonden en doden melden als gevolg van de COVID-prikken. De Israëlische regering negeert momenteel alle geneesmiddelenbewakingsgegevens voor het rampzalige COVID-vaccin, en doet alsof honderdduizenden medische problemen slechts denkbeeldige, verzonnen samenzweringstheorieën zijn. Maar als het om het rabiësvaccin gaat, zijn een paar door vaccinatie gewonde dieren een ernstige zaak.

  Waarom artsen zich niet uitspreken

Een schokkende studie uit Israël registreerde een toename van 25 procent van het aantal cardiale voorvallen bij jonge Israëlische mannen (16-39 jaar), na de vaccinatie. De studie, die door MIT-onderzoekers peer reviewed werd doorgelicht, kwam tot de ontdekking dat de toename van het aantal cardiale voorvallen “nauw lijkt aan te sluiten bij de toediening van vaccins in de 2e dosis.” De cardiale voorvallen hielden ook geen verband met covid-19 infectie. Het percentage hartgebeurtenissen werd vergeleken met het percentage hartgebeurtenissen in 2019 en 2020. Het jaar 2020 was het jaar waarin jongeren gebrandmerkt werden als “superverspreiders” en hun gezegd werd thuis te blijven, opdat ze niet massaal aan COVID zouden sterven. Het blijkt dat het sterfteoverschot bij jongeren veel hoger was nadat zij gedwongen waren te vaccineren. Het blijkt dat het bestempelen van jongeren als “superverspreiders” en hen in lockdown te plaatsen een kwaadaardige valse-schuld-tactiek is om hen te isoleren, hen tot depressie, drugsgebruik en zelfmoord te drijven, en hen tegelijkertijd te dwingen tot deelname aan dodelijke, hartverwoestende experimenten.

De MOA negeerde het rapport en bespotte het als “valse informatie”. Dit is de smerige trend van de meeste regeringen, die doorgaan in een toestand van ontkenning en waan, en de spot drijven met de mensen die gewond of gedood zijn door het COVID-vaccin en al het aanverwante misbruik dat door regeringen wordt voortgedreven. Israël heeft uitdrukkelijk met Pfizer samengespannen om de Israëlische bevolking te onderdrukken met vaccinpaspoorten, lockdowns, isolatie en segregatie, en de mensen inentingen op te dringen alsof zij een stel beagles zijn die gevangen zitten in de onethische experimenten van Fauci.

  Ondanks voortdurende propaganda wijst de bevolking in de hele wereld eindelijk de Covid-injectie af

Onafhankelijk comité constateert een stijging van het aantal sterfgevallen met 15% met het COVID vaccin, dat de sterftecijfers van een pandemie in het niet doet vallen

Reeds in mei 2021 heeft het Israëlische Volkscomité een rapport samengesteld van bijwerkingen van het covid-vaccin. Deze onafhankelijke groep bestaat uit artsen, juristen, wetenschappers en onderzoekers uit een groot aantal academische disciplines. Deze groep is niet bang om zich uit te spreken over wat zij zien.

Nadat Israël het COVID-vaccinprogramma had uitgerold, deden de gegevens over de oversterfte van januari tot en met maart 2021 (14.398 sterfgevallen) die van het gehele jaar 2020 (12.575 sterfgevallen) in de schaduw staan. Het jaar 2020 was het jaar waarin de bevolking massaal zou moeten sterven als gevolg van een pandemie. In plaats daarvan was er een toename van 15 procent in de oversterfte nadat de COVID-vaccins waren ontketend!

Na de vroege uitrol van de vaccins heeft de commissie 2.346 meldingen van vaccinatieschade bekeken, waaronder 330 overlijdensmeldingen. De meeste sterfgevallen hielden verband met het “sudden adult death syndrome”, hartaanvallen, beroertes en andere plotselinge hartverschijnselen. Er werden ook tal van andere problemen gemeld, variërend van Bell’s palsy, auto-immuun opflakkeringen, bloedklonters, oogaandoeningen, longontsteking, huiduitslag, neurologische stoornissen, miskramen en andere ernstige ontstekingsziekten en orgaanproblemen. Jammer genoeg negeerde de Israëlische regering de eerste veiligheidssignalen en lanceerde vaccinpaspoorten om de naleving van het dodelijke experiment te vergroten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Australische vrouw neemt tweede Pfizer mRNA-injectie ondanks ernstige bijwerkingen van de eerste, lijdt nu aan oncontroleerbare stuiptrekkingen, auto-immuunproblemenVolg Frontnieuws op Telegram

  De dood van Europa - Dit betekent het einde van de vrijheid zoals wij die kennen

Lees meer over:

Vorig artikelDe onnodige prik – De doodstraf voor duizenden
Volgend artikelOrban over het Westen, sterven op vier verschillende manieren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. De getuigenis van Einstein over Jezus

  Het volgende is deel van een onderhoud dat jaren geleden met de
  wereldberoemde wetenschapper, Albert Einstein, gevoerd werd en in de
  Saturday Evening Post gepubliceerd werd:
  Vraag: In welke mate is u door het Christendom beïnvloed?
  Antwoord: Als kind heb ik onderricht ontvangen in zowel de Bijbel als de
  Talmoed. Ik ben een Jood, maar ik ben bekoord door de schitterende Persoon
  van de Nazarener.
  Vraag: Hebt u Emil Ludwigs boek over Jezus gelezen?
  Antwoord: Emil Ludwig zijn Jezus is vlak. Jezus is té majestueus voor de pen
  van praatjesmakers, hoe kundig zij ook mogen wezen. Niemand kan het
  Christendom met een kwinkslag (Fr. bon mot) omschrijven.
  Vraag: Aanvaard u het historische bestaan van Jezus?
  Antwoord: Ongetwijfeld! Niemand kan de Evangeliën lezen zonder de werkelijke
  tegenwoordigheid van Jezus te ervaren. Zijn persoonlijkheid is de polsslag
  van elk woord. Geen mythe is met zulk een leven gevuld.
  Wat is waar geloof?
  De verscherpte aanslag die in de afgelopen tijd uit de academische
  (theologische) wereld op de Jezus van geloof gemaakt wordt, onderstreept een
  feit erg duidelijk, nl. de rol van het geloof in de mens zijn begrip van en
  verhouding tot Jezus Christus als Heer en Zoon van God. Zonder geloof kan
  Hij niet ten volle gekend worden.
  De hele wereld wordt geestelijk gesproken in louter twee groepen ingedeeld,
  nl. gelovigen en ongelovigen. In de groep van ongelovigen zijn er ook vele
  kerkgangers die de Heer met hun lippen dienen, maar hun hart is ver van Hem
  verwijderd. Zij associëren zich op verstandelijke vlak (op grond van
  familie- of volkstradities) met het Christendom, maar hun hart is niet door
  de wedergeboorte nieuw gemaakt. Zulke mensen worden schijnheiligen of
  vormgodsdienstigen genoemd omdat zij slechts een uiterlijke gedaante van
  godzaligheid hebben. Zij hebben nog geen geloofsverhouding met Jezus en
  houden zich bezig met opinies over Jezus. Zij kunnen dus niet in genade en
  kennis van Jezus toenemen.
  Geloofsaanvaarding
  Geloof is niet een functie van het menselijke brein, maar een gave die God
  door de Heilige Geest aan mensen verleent. De zintuigen en het brein van de
  mens spelen wel een belangrijke rol in het verkrijgen van geloof, maar deze
  kunnen niet het geloof zèlf voortbrengen:
  “Want een ieder, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe
  zullen zij dan [Hem] aanroepen, in Wie zij niet geloofd hebben? En hoe
  zullen zij [in Hem] geloven, van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen
  zij horen, zonder die [hun] predikt? … Zo is dan het geloof uit het
  gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10:13-14, 17).
  Het is dus duidelijk dat de mens eerst op een verstandelijk vlak van de
  basisfeiten omtrent zijn zondigheid en verloren toestand, alsook van de
  genade van God en het verzoeningswerk van Jezus Christus aan het kruis, moet
  kennis nemen vooralleer hij gered kan worden. Hij moet aan evangelische
  prediking blootgesteld worden. Het woord van God moet in gesproken (of
  geschreven) vorm aan hem geopenbaard worden. Het is eerst op dit punt dat
  het ware geloof ter sprake komt.
  De feiten omtrent de evangelieboodschap worden niet slechts tot het verstand
  van de mens gericht maar ook tot zijn hart [of geest]. Het verstand kan
  slechts aanvaarden wat binnen het raamwerk van de logica redelijk klinkt.
  Het hart functioneert echter op een dieper, geestelijk vlak en is van geloof
  afhankelijk om de waarheid te aanvaarden. Er moet dus een geloofsaanvaarding
  van bepaalde feiten tot stand komen. Wanneer het evangelie zo aanvaard
  wordt, wordt een ongelovige tot een gelovige herschapen; doodsheid verandert
  in leven en de duisternis gaat over in licht.

  Anders begrijp ik het wel

  mensen haten het evangelie van de wedergeboorte

  De wedergeboorte uit water en Geest, gnostiek gedicht gebaseerd op het …
  de wedergeboorte uit water en geest. Want wat uit vlees is geboren blijft vlees en wat uit Geest is geboren is Geest. Daarom, dood dus de slang der lagere begeerte en verhef de koperen slang van goddelijk vuur. Zoals Mozes de slang verhoogde in de woestijn, zo moet in aardse dorheid het geestvuur weer branden. Maak plaats nu voor de Christus in u

  • mooi is dat…
   als ik Jezus citeer, of iemand aanvul of corrigeer met wat er echt staat, wordt ik hier gecensureerd met als reden “geloofsdiscussies”.
   als één van de grootste dieven van intellectueel eigendom in de geschiedenis het gezegd heeft, mag het allemaal wel…

    • complottheoreticus bedoel je waarschijnlijk…
     mijn geloof is gebaseerd op wat er ECHT staat, en niet op vertalingen die bewerkt zijn door kerkelijke commissies.
     weet niet of het je opvalt dat hier exact hetzelfde gebeurt als momenteel in de wereld, tussen mensen die de feiten achterhalen en degenen die hen ongefundeerd onderuit proberen te halen.

     • ik ondervind al meer dan 40 jaar dat mensen 0,nada belangstelling hebben voor feiten. alleen de eigen, oh zo heilige, mening telt; en wee je gebeente als je daar tegenaan durft te schoppen.

  • Jezuïeten zijn aan de macht vermomd in shaapskleding…en zijn levensgevaarlijk onder Jesus zijn naam werken zij de joden de dood in .Hoop en vertrouw dat de Messias snel zal komen .

 2. Beste Mensen

  Heel Makkelijke antwoord
  Er zijn gewoon te veel mensen

  Ennn in Doolhofjes Hunzelf verdelende indelende
  Hebben die mensen al vanaf de Geboorte met de paplepel ingegoten gekregen
  Vannnn
  Met hoe meer Onze doolhof in aantal is
  Hoe sterker wij zijn

  Neuk erop los
  Word een varken of een familielid ervan
  Een Soortgenoot

  Dank U

 3. Mijn hond is door het Nobivac vaccin tegen Rabies binnen 5 weken overleden.

  Ik heb haar in 5 weken tijd van een actieve oudere naar een zielig hoopje hond. Ik mis haar zo enorm

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in