Al vroeg in 2020 begon Fleming onderzoek te doen naar behandelingsmogelijkheden voor SARS-CoV-2 met behulp van de Fleming Methode, waarover je meer te weten kunt komen op Flemingmethod.com. Met deze methode kun je meten hoe een bepaalde interventie werkt op weefselniveau, en hoe de infectie of ontsteking reageert op de behandeling, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Uiteindelijk ontwikkelde hij 52 behandelingscombinaties, en in de loop van die studie daalde de duur van de ziekenhuisopname van vijf tot zes weken tot één tot twee weken. Maar hij leerde ook iets anders.

De waarheid opgraven

“Tijdens dat onderzoek ben ik steeds verder gaan graven en onderzoeken wat er aan de hand was, en dat leidde me naar de achtergrond van het onderzoek waar veel van deze mensen mee bezig waren geweest”, legt Fleming uit.

“Tientallen miljoenen dollars zijn uit de VS weggesluisd, en Anthony Fauci heeft daarbij geholpen. Hij zat in die comités. Je kunt de subsidienummers in het boek zien.”

Is COVID-19 een Biowapen?

Hoewel ‘gain-of-function’ gebruikt kan worden voor goedwillende doeleinden, kan het net zo goed gebruikt worden voor snode doeleinden, “en dat is een beetje wat je ziet gebeuren,” zegt Fleming.

“Je ziet echte pogingen om virussen te produceren, coronavirussen in het bijzonder. Spike-eiwitten van coronavirussen om nog specifieker te zijn, zoals ik in het boek laat zien, betaald door de federale regering door mensen die zeggen dat ze niet betrokken waren bij “gain-of-function” onderzoek.

Wel, hun vingerafdrukken staan op de documenten, of op de gepubliceerde artikelen of op de subsidies of op de patenten. Je kunt niet zeggen dat je niet betrokken bent bij dingen als de documenten anders laten zien. Ze tonen het werk en het geld aan dat afkomstig was van de federale regering en dat naar Peter Daszak van EcoHealth ging, naar Ralph Baric van de Universiteit van North Carolina, naar Shi Zhengli van het Wuhan Institute of Virology en andere plaatsen.

Voor mij, als onderzoeker, is het duidelijk dat als ik eenmaal iets begin te onderzoeken, de enige manier waarop je me daarvan kunt weerhouden, is door een kogel door mijn hoofd te jagen. Anders blijf ik er achteraan gaan. Er zijn dingen die niet in het boek staan die in het internationale strafhof naar buiten zullen komen, dingen die ik daarvoor bewaar, want dit virus is per definitie een biologisch wapen.

Het schendt het verdrag over biologische wapens. Je hoeft alleen maar naar de definities te kijken. Het levert niets nuttigs op voor de mensheid. Het is gevaarlijk. Als Fort Detrick erbij betrokken is en het Ministerie van Defensie is erbij betrokken… en je ziet deze gelden en je ziet de mensen die erbij betrokken zijn, dan realiseer je je dat… de Verenigde Staten tegen China speelden, China tegen de Verenigde Staten, en je zag wie er tussenin verstrikt raakte. En ze spelen het spel nog steeds.

Bij gebrek aan een betere term, dit boek is een aanklacht. Dit is nu mijn advocaat-hoed die gaat zeggen dat ik in dit boek bewijs heb geleverd dat ik zou meenemen naar een grand jury… Ik ben niet iemand die het aanpakken van deze mensen gaat opgeven, want alle vrijheden die we hebben verloren, en de rechten die we hebben verloren als individuen, om nog maar te zwijgen van het aantal mensen die zijn gestorven.

Mijn argument is… de reden waarom ze stierven is omdat ze geen behandeling kregen voor de infectie en de bloedstolling waarvan ik en andere dokters hebben aangetoond dat die werkt. Het ultieme argument is dat je iemand niet meer kunt doden dan dood… ze kunnen niet erger doen dan de patiënt doden. En we hebben al gezien wat niets doen doet. Het doodt de patiënt.

Op geen enkel ander moment in de Amerikaanse geschiedenis hebben artsen naar patiënten gekeken en gezegd: “We kunnen niets voor u doen. Ga naar huis en kom terug als je zieker wordt.” We hebben altijd mensen met ademhalingsproblemen behandeld met medicijnen voor ademhalingsproblemen. We hebben altijd mensen met stollingsproblemen behandeld met medicijnen om de stolling te stoppen.

De reden waarom dit zo belangrijk is om te begrijpen, is omdat dezelfde mensen die betrokken waren bij de financiering van dit biowapen, dezelfde mensen zijn die zich hebben bemoeid met de behandeling van patiënten door artsen, en dezelfde mensen die betrokken waren bij de ontwikkeling van deze vaccins.

Hoewel Fleming het bewijs in zijn boek zorgvuldig uiteenzet, laat hij het aan u, de lezer, over om te beslissen of SARS-CoV-2 een biowapen is of niet. Maar, zegt hij, als u tot die conclusie komt (en hij gelooft dat u dat zult doen als u eenmaal het bewijs hebt gezien), “dan moet u erkennen dat de vaccins niets meer zijn dan de genetische reproductie van dat biowapen”. Vandaar dat de COVID injecties ook biowapens zijn.

Waarschuwing voor medici

Als u een dokter, verpleger, apotheker of andere gezondheidswerker bent die deze COVID injecties toedient, zou het verstandig kunnen zijn uw deelname aan dit plan te heroverwegen. Een belangrijk probleem is dat er geen manier is om geïnformeerde toestemming te geven of te verkrijgen. Zoals Fleming opmerkt:

“Als je iemand injecteert met deze biologische vaccins, injecteer je hem met iets waarvoor je hem onmogelijk geïnformeerde toestemming kunt geven. Dat betekent dat je de eed van Hippocrates schendt, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, de Code van Neurenberg en de Verklaring van Helsinki.

Canadese verslaggeefster Jessica Robb heeft eng medisch incident live in de uitzending

Het is over de hele linie. Het is niet eens iets waarvan je kunt doen alsof het niet meer gebeurt. Het is gewoon in ieders gezicht. En je kunt zien dat de machthebbers op dit moment zo gestrest zijn, dat ze aan het sarren, dwingen, manipuleren en aanvallen zijn. Mijn vrienden in Italië vertellen me dat gevaccineerde mensen zich net zo gedragen als tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Joden en de intellectuelen.

En laten we niet vergeten, de eerste mensen die Hitler in concentratiekampen stopte waren niet de Joden. De eersten waren de intellectuelen, want als je de intellectuelen en de dokters van de straat haalt, als je mensen laat zwijgen, kun je het volk onder controle houden.

Dus de druk die wordt uitgeoefend op de medische gemeenschap in dit land en in landen over de hele wereld om gewoon mee te doen is niets meer dan het equivalent van wat Adolf Hitler en de SS deden tijdens de Tweede Wereldoorlog toen ze de intellectuelen oppakten. Het ene [ding] zal tot het volgende leiden en er is niets aan dit dat een succesvolle campagne is geweest om een besmettelijk virus onder controle te houden…

Het enige wat je hoeft te doen is de noodtoestemmingsdocumenten te lezen. Ik ben gewoon verbijsterd hoeveel mensen deze niet hebben gelezen. Ik ben verbaasd over artsen die deze niet hebben gelezen.”

Op Flemingmethod.com zijn verschillende videopresentaties en PDF’s te vinden waarin Fleming de noodtoestemmingsdocumenten doorneemt. Met die gegevens in de hand, stelt Fleming voor om jezelf een aantal fundamentele wetenschappelijke vragen te stellen, zoals: “Is er een statistisch verschil in het aantal mensen dat COVID-19 ontwikkelde of stierf onder de gevaccineerden vergeleken met de ongevaccineerden?”

Het antwoord dat in de documenten wordt gegeven is nee. Er is geen statistisch verschil tussen de twee groepen. De vaccins verminderen statistisch gezien niet de COVID-19 infectie of het overlijden daaraan. Er zijn minder gevallen in absolute aantallen, maar statistisch is er geen verschil. Voeg daarbij het risico op bijwerkingen. Als je de prik neemt, loop je het risico ontstekingen en bloedstolsels te ontwikkelen.

Dezelfde mensen die betrokken waren bij de financiering van dit biowapen, zijn dezelfde mensen die zich hebben bemoeid met de behandeling van patiënten door artsen, en dezelfde mensen die betrokken waren bij de ontwikkeling van deze vaccins. ~ Dr. Richard Fleming

Zoals hierboven opgemerkt, is gedwongen toediening van deze injecties in strijd met een aantal wetten. Fleming haalt ook uitspraken van het Hooggerechtshof aan waarin het Hof oordeelde dat mensen het recht hebben om hun eigen gezondheidszorg te kiezen.

“Rochin versus Californië had te maken met een individu die gedwongen werd braakmedicatie te ondergaan om hem te dwingen over te geven, om dingen in zijn maag naar boven te brengen. Het Hooggerechtshof zei: ‘U heeft niet het recht om mensen deze medicatie op te dringen’.

Griswold versus Connecticut toonde aan dat de Amerikaanse overheid de persoonlijke rechten op gezondheidszorg niet kan ontnemen aan individuen, tenzij er een soort dwingende en substantiële reden is, en dan moet het in de wet worden vastgelegd. Het kan niet van de uitvoerende macht komen.

Cruzan versus directeur van het Missouri Department of Health in 1990, stelde specifiek dat patiënten het recht hebben om elke behandeling te weigeren. Je kunt mensen geen behandeling opdringen. Nou, dit is gedwongen behandeling. Dit is gedwongen behandeling.

En Doe v. Rumsfeld bewees in 2004 dat onderzoeksmedicijnen niet aan mensen kunnen worden opgedrongen tenzij er een presidentiële verklaring van ontheffing of geïnformeerde toestemming is. Nou, hier is de clou van de presidentiële ontheffing, dat is waar ze naar toe willen gaan.

Iedereen die een ambtseed aflegt – de president van de Verenigde Staten, senatoren, vertegenwoordigers in het Congres, gouverneurs, politieagenten, rechters, advocaten, administratieve ambtenaren – kan de grondwet van de VS niet schenden. Doen ze dat wel, dan hebben ze per definitie verraad gepleegd.

In de grondwet van de V.S. staat dat het verdragsrecht en de grondwet en statuten de hoogste wet van het land zijn. Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten stelt specifiek dat je mensen niet kunt dwingen een medicijn te nemen; dat ze geïnformeerde toestemming moeten hebben, en dat er vooraf dierproeven moeten zijn gedaan om te bewijzen dat het veilig is.

Dus als een president, ook deze, een bevel uitvaardigt dat dit een mandaat is en vereist is, dan schendt hij de grondwet van de V.S. door het Verdrag te schenden en heeft hij dus hoogverraad gepleegd.

Het is niet alleen een impeachable overtreding, er staat de doodstraf op, want dat is [de straf voor] verraad. Je kunt Amerikaanse burgers niet dwingen om gedwongen experimenten te ondergaan.

En dat kun je niet omzeilen door iets leuks te doen, zoals de FDA laten zeggen: ‘Ho, nou, we hebben het nu goedgekeurd, oké?’ Omdat het Hooggerechtshof al heeft bepaald dat je mensen niet kunt dwingen een behandeling te ondergaan en de enige partij die dat kan veranderen is het Hooggerechtshof.”

Wetenschapper slaat alarm: COVID-vaccins veroorzaken symptomen van Parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen

Moderna is al jaren op de hoogte van de risico’s

Je hebt waarschijnlijk gehoord dat het mRNA in de COVID-injecties ontworpen is om rond de injectieplaats te blijven. Fleming wijst er echter op dat Moderna wist dat dit niet het geval was, omdat ze in 2017 onderzoek publiceerden waaruit bleek dat lipide nanodeeltjes van het vaccin voor influenza terechtkwam in de hersenen, het beenmerg, de lever, de milt en zowat overal elders in de lichamen van de proefdieren.

“Dus voor mensen om nu te komen en te zeggen: ‘Goh, gossie whiz, dat hadden we gewoon niet verwacht’ is een beetje onoprecht. En ik denk dat je jezelf moet afvragen waarom een cardioloog op de hoogte is van het artikel uit 2017, maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de technologie beweren dat ze dat niet weten,” zegt Fleming.

“En dus, wat je ziet zijn normale gezonde mensen die reageren op een massale productie van spike-eiwitten en gezonde mensen zouden een massale immuunrespons moeten maken. Wat doet die immuunreactie? Het produceert ontsteking en bloedstolsels, en dan gaan de spike-eiwitten over de bloed-hersenbarrière en veroorzaken prionziekten, net zoals is aangetoond in gehumaniseerde muizen en resus makaak modellen.

Ik durf te wedden dat de mensen die dit ‘gain-of-function’ virus hebben gemaakt dat al wisten, want één van de dingen waardoor de overheid en Big Pharma in de jaren ’90 [en] begin jaren ‘2000 achter me aan kwamen, was het feit dat het onderzoek dat ik deed op het gebied van voeding en ontstekingsziekten dezelfde Neu-5-Ac raft receptor had waar de glycoproteïne 120 van HIV – die Shi Zhengli in 2004 [in het virus] stopte – zich aan hechtte.

De mensen die hiermee bezig waren, liepen dus parallel met mijn onderzoek… Het blijkt dat die informatie cruciaal is om dit virus in staat te stellen zich te hechten en mensen te infecteren zoals het nu doet. Het is dus interessant hoe je je met je eigen zaken kunt bemoeien, goed onderzoek kunt doen en vragen kunt proberen te beantwoorden, en toch de mensen kunt ontmaskeren die snode dingen doen.”

Wat u kunt doen als uw baan de prik verplicht stelt

Flemingmethod.com is een echte schat aan informatie waar je doorheen kunt surfen. Je vindt er ook voorbeelddocumenten voor medische, religieuze, wettelijke en grondwettelijke vrijstellingen van vaccinatie die je kunt voorleggen aan je werkgever, onderwijsinstelling of iemand anders die je probeert te dwingen een experimentele COVID-prik te nemen.

Hij heeft ook folders die je kunt uitprinten en verspreiden waarin je je grondwettelijke en wettelijke rechten als burger uiteenzet, evenals petities voor de President van de Verenigde Staten, de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en de gouverneurs van de staten, waarin zij worden opgeroepen een onderzoek in te stellen naar degenen die verantwoordelijk zijn voor dit functionerende biowapen. U kunt al deze petities vinden onder het tabblad “Acties” in de rechterbovenhoek. Fleming moedigt mensen ook aan om juridische stappen te ondernemen.

“Ik werk samen met een aantal advocaten om rechtszaken aan te spannen in de Verenigde Staten, en ik ben een van de deskundigen bij het Internationaal Gerechtshof en Italiaanse rechtbanken voor rechtszaken die worden aangespannen wegens misdaden tegen de mensheid. Dus, het uiteindelijke antwoord hierop zal zijn dat iedereen besluit dat ze actie moeten ondernemen en [de verantwoordelijken] verantwoordelijk moeten houden. En ja, dit kan betekenen dat je je baan verliest…

Je moet hiernaar kijken, op dit moment, en jezelf afvragen wat voor wereld je je kinderen en je kleinkinderen nalaat? Dit ging nooit over jou. Dit ging nooit over mij. Dit gaat over je kinderen en kleinkinderen.

Wat we hen ook nalaten, zij zullen er in wezen mee opgescheept zitten. Als we ze in de steek laten – en de founding fathers hebben ons niet in de steek gelaten – dan zijn wij verantwoordelijk dat dit kan gebeuren. Het is aan ons, dus er is geen gemakkelijke weg… Als je je ooit hebt afgevraagd wat je zou hebben gedaan in het Duitsland van de jaren 1930, dan weet je het vandaag.”

Zaken aanhangig gemaakt bij Internationaal Strafhof

Volgens Fleming hebben Italiaanse advocaten al een zaak aanhangig gemaakt bij de Italiaanse federale rechtbanken en zijn zij van plan een zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Advocaten uit zes verschillende landen zijn ook bezig met het samenstellen van een gezamenlijke zaak. Hoewel de VS het ICC niet heeft geratificeerd, kunnen Amerikaanse burgers toch voor het ICC ter verantwoording worden geroepen.

Wetten en statuten waarop men zich beroept zijn onder meer het Verdrag inzake biologische wapens, de Code van Neurenberg, de Verklaring van Helsinki en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Het is nu aan het ICC om te beslissen wat het wil doen, en wanneer.

“Het maakt niet echt uit hoe lang dit duurt of aan wie dit moet worden voorgelegd. Ik ben er vast van overtuigd dat er genoeg goede, eerlijke mensen op deze planeet zijn dat als de mensen met elkaar communiceren en samenwerken, het tij op dit punt kan en zal worden gekeerd,” zegt Fleming.

Oostenrijkse en Duitse artsen in opstand tegen COVID-19 inentingen kinderen

“Het is over de hele wereld hetzelfde verhaal. Alle mensen die ik heb gesproken in de verschillende landen waarmee ik heb gewerkt, hebben hetzelfde gevoel. Ze worden gedwongen. Hun burgers worden omgekocht, en dat terzijde, telkens wanneer de regering de mensen moet omkopen om iets te doen, moet je zeggen: ‘Als het echt een goed idee was, waarom zou je me dan moeten omkopen? Dan zou ik er al voor in de rij staan’.

Ik ben de ultieme, denk ik, onderzoekswetenschapper. Na 53 jaar vind ik het heel belangrijk om een wetenschappelijk arts te zijn. En ik ben ongelooflijk beledigd als Anthony Fauci zegt dat hij wetenschapper is, want dat is hij niet…

Als deze ‘vaccins’ echt werkten en er wetenschappelijk bewijs was, zou ik hier staan en zeggen dat je ze moet nemen. Wat je mij hoort zeggen is, ‘Neem het niet’. Deze dingen zijn biologische wapens. Ze zijn niets meer dan een genetische code van een biologisch wapen dat is gemaakt, dat is betaald, en in elkaar gezet door snode mensen… Ik ben niet anti-vaccin. Ik ben anti-stom.”

We vechten tegen de grootste Propaganda Campagne in de geschiedenis

Tot slot, zegt Fleming:

“Een van de dingen waar ik nu een opmerking over wil maken is voor de mensen die niet gevaccineerd zijn. Als je kijkt naar de mensen die zijn gevaccineerd, doe dan even een stapje terug en besef dat veel van die mensen zijn gevaccineerd omdat hun was verteld dat dit de enige manier was om de mensen van wie ze hielden te beschermen.

Wat we moeten doen is de intelligentie en het mededogen hebben die nodig zijn om naar die mensen te kijken en te zeggen: ‘Ik begrijp het. Geen oordeel’. Als er een vervellingsprobleem is of iets dergelijks waar je mee te maken hebt, zijn er behandelingen beschikbaar waar je naar kunt kijken. Die zet ik ook op de website.

Maar kom samen en steun die mensen, want ze deden gewoon wat ze dachten dat goed was. Velen van hen zijn bang, en ze zijn zo bang gemaakt. Trouwens, welk soort land, welk soort wereld, besteedt zoveel moeite om zijn burgers angst aan te jagen? Dat zegt toch wel iets.”

Inderdaad, dit is ongetwijfeld de meest effectieve propagandacampagne in de geschiedenis van de mensheid, en je kunt het iemand moeilijk kwalijk nemen dat hij bezwijkt onder zo’n gecoördineerde aanval. Het goede nieuws is dat het gezond verstand nog niet helemaal is afgestorven. Fleming zegt:

“Ik denk dat er veel mensen zijn die bezorgd zijn dat de dingen naar het zuiden zijn gegaan, bij wijze van spreken. Ik ben eigenlijk bemoedigd. Een van de dingen die ik heb gemerkt hier in Texas is dat het gezond verstand nog niet is gestorven… [en] wat ik herhaaldelijk van mensen heb gekregen is ‘Don’t dumb it down.’

Het gaat er niet om mensen te veranderen in doctorandussen, dokters of wat dan ook, het gaat erom dat je gewoon eerlijk en oprecht tegen ze bent. Mensen hebben een heel goed vermogen, wanneer ze weg zijn van alle onzin die er gebeurt, om naar de waarheid te kijken en te beseffen dat het de waarheid is en om te luisteren, en te beseffen dat die onzin die hen wordt voorgespiegeld gewoon rotzooi en manipulatie is. Dus, gezond verstand is een echt nuttig instrument voor iedereen om te hebben. Dat en medeleven…

Vroeger hadden we vaak gesprekken met familie en vrienden waarbij je heen en weer discussieerde en dingen besprak, en ik kan niet de enige persoon zijn die na een gesprek wegliep en zei: ‘Nou, daar had ik nog niet echt over nagedacht. Laat me daar eens over nadenken’, want dat is een soort van ander gezichtspunt.

Die uitwisseling stopte toen ze mensen in quarantaine plaatsten, toen ze ons isoleerden, ons in onze huizen stopten en controleerden wat je op het internet en op televisie kon zien. Nou, we zijn er ver genoeg van teruggekomen dat die uitwisseling weer begonnen is.

Mensen hebben moeten vechten om die informatie naar buiten te krijgen, maar het is die uitwisseling van informatie en kennis die zo cruciaal is om dit te keren, en al die onzin daadwerkelijk onder controle te krijgen. Niet alleen het virus, maar de manipulatie van mensen die gaande is en de leugens en het bedrog en het machtsmisbruik. Ze hebben ons geld gebruikt om het te doen. Ze hebben onze levens gebruikt om het te doen. Ze hebben onze middelen van bestaan gebruikt om het te doen.”

Meer informatie

Om meer te weten te komen kunt u veel informatie vinden op Flemingmethod.com, waaronder wetenschappelijk onderbouwde behandelingssuggesties voor COVID-19 en bijwerkingen van ofwel de COVID-prik of de overdracht van spike-eiwitten van een persoon die de prik heeft gekregen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Franse generaals ondertekenen waarschuwingsbrief over dreigende rassenoorlog: “En de doden, waarvoor u verantwoordelijk zult zijn, zullen in duizenden geteld worden”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelAustralische senator dreigt de ongevaccineerden neer te schieten en zegt dat het tijd is om de verdeeldheid aan te wakkeren en ervoor te zorgen dat ze het echt gaan voelen
Volgend artikelOnvruchtbaarheid, kanker en HIV-achtige symptomen bij jonge vrouwen na mRNA-vaccinaties
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

3 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in