Het is duidelijk dat velen nu wakker worden en inzien dat een groot deel van het narratief van de regering over de pandemie verkeerd was en dat veel van de COVID-19 preventieve maatregelen meer kwaad dan goed hebben gedaan. Beide kandidaten voor het premierschap van het Verenigd Koninkrijk hebben onlangs toegegeven dat de lockdownmaatregelen een vergissing waren, schrijft Dr. Rachel Nicoll.

Vooral veel van het nietsvermoedende publiek dat zich aan de inentingen onderwierp, beginnen nu te twijfelen aan de noodzaak ervan. De vaccinaties hebben niet voldaan aan de beweringen van fabrikanten en regeringen, en weinigen in de heersende wetenschap schijnen de veelvuldige mutaties te hebben voorzien die de eerdere vaccins grotendeels nutteloos maken. Meer mensen beginnen nu vraagtekens te zetten bij de onverwachte, en soms dodelijke, aandoeningen die verschillende gevaccineerden op mysterieuze wijze kort na de vaccinatie ontwikkelen. Anderen hebben gewoon “vaccinmoeheid” en kunnen het niet meer opbrengen om nog meer prikken te nemen.

Bovendien zijn er mensen die verstand hebben van immunologie en beseffen dat de natuurlijke immuniteit die ontstaat door het oplopen van het virus een uitstekende bescherming biedt (niet alleen antilichamen, maar ook een langer durende T-cel immuniteit) tegen vele toekomstige varianten. Zij hebben ook allang ingezien dat je de verspreiding van een zeer besmettelijk virus niet kunt tegenhouden, zoals wordt erkend in het op bewijzen gebaseerde pandemieplan van het Verenigd Koninkrijk, dat op grillige wijze door Boris Johnson en zijn “deskundige” adviseurs terzijde werd geschoven. Zij zien ook dat de door deze deskundigen aanbevolen middelen om het virus te vermijden (maskers, lockdown, sociale distantie) niet gewerkt hebben, en wij zien nu de resultaten van het “Zero Covid”-beleid in China, waar opeenvolgende steden weer in lockdown worden geplaatst. Intussen begint er nieuws naar buiten te sluipen over het succes van zowel natuurlijke remedies als verboden geneesmiddelen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, die tegen de infectie kunnen beschermen en kunnen voorkomen dat ze ernstig wordt.

Interessant is dat de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC), die gedurende de hele pandemie de officiële aanbevelingen over lockdown, maskers en sociale afstand deden die slaafs in het VK en elders werden opgevolgd, nu stilletjes hun richtlijnen hebben veranderd in het bepleiten van persoonlijke verantwoordelijkheid door te verklaren dat “Personen informatie over de huidige mate van COVID-19 impact op hun gemeenschap kunnen gebruiken om te beslissen welke preventiegedragingen zij wanneer gebruiken”. Zij bevelen nu de individuele risico-evaluatie en op risico gebaseerde tegenmaatregelen aan die velen van ons vanaf het begin van de pandemie hebben bepleit, aangezien ouderen en mensen met co-morbiditeiten altijd een veel groter risico hebben gelopen dan gezonde kinderen en jonge volwassenen. Veel van de herziene CDC-richtsnoeren hadden inderdaad uit de verklaring van de Great Barrington Declaration geknipt en geplakt kunnen worden. Het is alleen zo jammer dat zo velen van ons aangevallen, gecanceld en uit hun baan ontslagen zijn omdat wij dit vanaf het begin gezegd hebben.

  DNA-veranderingen bij mensen door mRNA reeds 10 jaar mogelijk

Hoewel er in het begin van de pandemie veel gesproken werd over het bereiken van “kudde-immuniteit” door infectie of vaccinatie, horen wij daar nu niets meer over, omdat duidelijk is geworden dat vaccinatie geen kudde-immuniteit teweegbrengt; het bereiken van kudde-immuniteit door infectie zou de geldigheid van de uitrol van het vaccin teniet doen. Sinds de invoering van de vaccins is het natuurlijk onmogelijk geworden om de natuurlijke kudde-immuniteit te beoordelen, maar er is geen reden om aan te nemen dat die niet bereikt zou zijn zonder vaccins; er zijn genoeg bewijzen van reeds bestaande immuniteit door andere coronavirussen.

Het is niet helemaal duidelijk hoeveel van ons volledig ongevaccineerd zijn; de cijfers lopen uiteen van 5 miljoen (officiële overheidsbronnen) tot meer dan 23 miljoen (andere bronnen). Dit is veelzeggend, want meer dan 23 miljoen is ongeveer 35% van de Britse bevolking, een niet onaanzienlijk aandeel. Interessant is dat dit cijfer van 35% precies hetzelfde is als het officiële cijfer voor ongevaccineerde mensen wereldwijd. Tot zover de bewering dat de ongevaccineerden een kleine en onbeduidende minderheid vormen! Wij kunnen ons allemaal herinneren hoe regeringen over de hele wereld de afgelopen 18 maanden hebben geprobeerd de ongevaccineerden als paria’s te stigmatiseren vanwege hun “egoïsme” om het vaccin te weigeren, waardoor zij anderen in gevaar brengen door mogelijk COVID-19 over te dragen. Toch wijst alles erop dat vaccinatie de overdracht van COVID-19 niet voorkomt, een punt dat zelfs de fabrikanten van de vaccins nu erkennen. De CDC heeft dit ook stilzwijgend erkend door te verklaren dat “preventie-aanbevelingen niet langer differentiëren op basis van de vaccinatiestatus van een persoon, omdat doorbraakinfecties voorkomen”. Het laat zelfs schoorvoetend natuurlijke immuniteit toe door te verklaren dat “personen die COVID-19 hebben gehad maar niet gevaccineerd zijn, een zekere mate van bescherming hebben tegen ernstige ziekte als gevolg van hun vorige infectie”. En wie heeft, na minstens twee en een half jaar blootstelling aan een zeer overdraagbaar virus, geen COVID-19 gehad, zelfs niet asymptomatisch? Dus waarom überhaupt de moeite nemen om zich te laten vaccineren?

  Wereldgezondheidsorganisatie adviseert kinderen niet te vaccineren, wijzigt richtlijn 48 uur later

Wat zijn dan de ervaringen van de ongevaccineerden? Uit een recente studie onder leiding van Dr. Rob Verkerk van de Alliance for Natural Health International, die de resultaten analyseerde van een enquête onder 18.500 volledig ongevaccineerde respondenten, uitgevoerd door de internationale, in het VK gevestigde Control Group Cooperative, bleek dat de redenen om zich niet te laten vaccineren tegen COVID-19 onder meer bestonden uit wantrouwen tegenover de gezondheidsautoriteiten, de regeringen of de farmaceutische industrie, onvoldoende bewijs van veiligheid of werkzaamheid, en bezorgdheid over mogelijke verwondingen of bijwerkingen. Meer dan 70% vertrouwde op natuurlijke middelen voor preventie en behandeling, terwijl twee derde van de ondervraagden ook reeds langdurig bestaande, generieke geneesmiddelen zonder octrooi gebruikte, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, waarvan de verkoop geen inkomsten oplevert voor ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven.

Waren deze ongevaccineerden dan allemaal Covid-vrij? Nee, en dat was ook niet te verwachten of te wensen – je kunt geen natuurlijke immuniteit opbouwen zonder geïnfecteerd te raken. Van de mensen die tijdens de verslagperiode met COVID-19 besmet raakten, meldde slechts 0,4% een ziekenhuisopname (hetzij klinisch, hetzij poliklinisch). Aangezien dit een internationaal cohort was, is het niet mogelijk dit cijfer te vergelijken met nationale ziekenhuisopnamecijfers, die vaak niet beschikbaar zijn. Een percentage van 0,4 % is echter zo laag dat kan worden aangenomen dat de ongevaccineerden geen belangrijke extra last voor de gezondheidsstelsels betekenen. Hoewel er in de media herhaaldelijk sprake is geweest van een “pandemie van de ongevaccineerden”, zijn de werkelijke bewijzen daarvoor altijd dun gezaaid en nu helemaal verdampt. Dit is vooral het geval wanneer men bedenkt dat iedereen die binnen twee weken na vaccinatie COVID-19 oploopt als “ongevaccineerd” wordt bestempeld. In plaats daarvan heeft een recente studie aangetoond dat er in het V.K. steeds meer gevallen van COVID-19, ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn onder gevaccineerde ouderen.

  Tiffany Dover Instagram hacker eist 2.000 dollar om privéberichten te onthullen, terwijl wij nog eens 10 plotselinge sterfgevallen van jongeren optekenen

Bovendien zei de overgrote meerderheid van de respondenten in de controlegroep geen natuurlijke remedies of reeds bestaande geneesmiddelen in het ziekenhuis te hennen gebruikt, wat bij het medisch establishment de heersende opvatting weerspiegelt dat deze producten niet werken en niet in een gezondheidszorgsetting gebruikt mogen worden. Dit betekende dat elk blijvend voordeel dat zij van deze middelen zouden hebben gehad, onmiddellijk werd ingeperkt. Hoewel niet vermeld door de auteurs, was een andere factor die de ernst van de ziekte zou kunnen beïnvloeden bij deze groep mensen die in zelfzorg geloofden, de waarschijnlijk lagere incidentie van comorbiditeiten (zwaarlijvigheid, diabetes type 2, hart- en vaatziekten, enz.), die ernstiger ziekte blijken te voorspellen.

Verontrustend was dat de ondervraagden een hoge incidentie van geestelijke gezondheidsproblemen meldden. Veel daarvan is waarschijnlijk te wijten aan het gelegaliseerde ontslag wegens ongevaccineerd zijn (met een piek van 29% bij de respondenten uit Australië en Nieuw-Zeeland), de persoonlijke haatcampagnes die velen meemaken en het doelwit zijn van represailles van de overheid (57% tot 61% in Australië, Nieuw-Zeeland, West- en Zuid-Europa en Zuid-Amerika). Andere nuttige weetjes uit de enquête waren onder meer het feit dat degenen die verklaarden nooit gezichtsbedekkingen of maskers te dragen, ook de laagste incidentie van vermoedelijke of bevestigde COVID-19 hadden, wat er nogmaals op wijst dat maskers niet doeltreffend zijn om een virus tegen te houden.

Dit paper was oorspronkelijk gepubliceerd op de preprint server ResearchGate, maar werd verwijderd omdat “de inhoud [ResearchGate] zou kunnen blootstellen aan schade, mogelijke juridische aansprakelijkheid, of [in strijd was] met [haar] voorwaarden”. Gelukkig hebben het team van Dr. Verkerk en de Control Group Cooperative doorgezet en de analyse en interpretatie, in herziene en zelfs uitgebreide vorm, is nu met succes peer-reviewed en gepubliceerd in het veel moediger International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Een uitstekend commentaar op deze studie is uitgebracht door de Alliance for Natural Health.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

5G: Gevaccineerden EN ongevaccineerden zijn allemaal doelwittenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBewijs van massaslachting van Russische krijgsgevangenen door Oekraïense militairen in Readovka’s gedetailleerde analyse (Video)
Volgend artikelBegrafenisondernemer slaat alarm: “Het aantal sterfgevallen is in de afgelopen zes maanden met 50% gestegen” (Video)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

  • De geschiedenis toont ons, dat het megabedrijf, dat we kennen onder de naam Het Vaticaan, en die zich als een vis in het water voelt in de wereld van High Finance, zich altijd onmiddelijk gevoegd heeft aan de zijde vd macht van dat moment. Hoezo zou dat nú anders zijn, mogen we ons afvragen.
   Het doet al eeuwen, wat het transnationaal machtsnetwerk bestaande uit pathologische hyperglobalisten nu met de hele wereldbevolking trachten te doen ! Het inspelen op emoties, op alle bestaande menselijkheden, op alle grote thema’s, die sinds mensenheugenis als belangrijk ervaren worden. Het was niet zómaar, dat er massapsychologen aanwezig waren toen de voor ons nu bekende agenda’s ontwikkeld werden. Voor het Vaticaan is het bekend terrein. Oude koek. Niets menselijks is vreemd en dat is exact ook het speelveld én verdienmodel wat het vaticaan al eeuwen misbruikt en uitmelkt.
   Nu het financieel systeem op mondiale schaal op kiepen staat is het vanzelfsprekend dat een financiele grootheid, zoàls het vaticaan ( het verdient geen hoofdletter ) zich voegt bij hen, die zich honderd procent inzetten voor de reset, voor een mondiale máchtsgreep ( iets dat voor het vaticaan ook niet nieuw is !), voor een vooral financiele reset ( want anders zijn ZIJ de klos ).
   ALLES moet daarom éerst helemaal kapot en zovéel mogelijk mensen moeten daarvoor eerst dood. Men hoopt dat dat hun plannen zal vereenvoudigen en meer haalbaar zal maken. Twee miljard is makjelijker 24/7 te controleren en te koeieneren, dan 7,8 miljard. Halleluya & amen. God’s wil ??

  • Actie van deze neppaus is een witte hoeden actiehet meeste geld van de reguliere banken is al veilig gesteld voor gesara en nesara.
   Geenzorg. Nog meer mensen worden hierdoor wakker.

  • In dit tijdsgewricht is een man zoals de crimineel Mark R. de pèrfecte man op de “juiste” plek ! Voor de agenda’s die nu op wereldschaal verwezenlijkt dienen te worden heeft “men” totaal gewetenlóze hyperpsychopaten nodig, die er ábsoluut geen voeling bij hebben als ze letterlijk over lijken gaan. Die bergen slachtoffers die dit type mens genereren bevindt zich sowieso búiten hun raamwerk van bewustzijn en mocht die info hun wel bereiken, dan kijkt dit mentaal armoedig menstype ernaar als ware het een oude kassabon vd Albert Heijn.

 1. Dit is een steengoed artikel en het delen met familie en vrienden waard. Daaronder zitten echter, en dat geldt voor de meesten van ons, ook zoals Dr. Mattias Desmet het noemt, de door de msm/”overheid” gehypnotiseerde medemensen, waar feitelijkheden, nieuwe én oude, geen enkel vat op hebben. De o.a. in dit geweldig artikel benoemde feitelijkheden waar niemand omheen kan, omdat de tijd zelf het nu eenmaal uiteindelijk openbaart en waartegen geen enkel narratief op kan boksen, bereikt de zogezegd tv verslaafde medemens alsnog niet, omdat het gezond associatief schakelvermogen in hun staat van zijn uitgeschakeld is. De basisvoorwaarden die essentieel zijn voor het “wakker worden” worden stelselmatig door hun infobronnen NIET geprikkeld om zodoende tot een ontvankelijke open mind te geraken.
  Voor deze groep zijn ( helaas) extremiteiten nodig om ze uit hun monocausaal en eenduidige infotunnel te krijgen. Ze zijn zich er zelfs niet van bewust dat ze überhaupt zich in een benauwende info-tunnel begéven en als ze dat wel weten, dan is er een perceptie cq idee fix, dat er buiten hun ‘veilige’ tunnel een soort info-niemandsland is, en dus gevaarlijk.
  Maar ‘vadertje tijd’ heeft de tijd, heeft z’n eigen tempo en zal, zoals gewoonlijk, de niét voorgeschreven werkelijkheid openbaren en dan hoéfen we ons ook niet meer in allerlei bochten te wringen om onze gehypnotiseerde medemens ergens van te overtuigen. Ik vind dit een verschrikkelijke uitspraak, maar “dan is het wat het is!”
  Vooralsnog móeten we blijven communiceren, met geduld en met rustige vredelievende stem, blijven doorgaan met delen, zodat de groep van mogelijk propaganda-slachtoffers kleiner wordt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in