Het voornemen van de NAVO om ons in het donker te laten bevriezen en te laten overleven op insectengebaseerde brouwsels uit Bill Gates’ Hell’s Kitchen verdient onze dringende aandacht.

De vastbeslotenheid van de NAVO om ons in het donker te laten bevriezen en te laten overleven op insectengebaseerde brouwsels uit Bill Gates’ Hell’s Kitchen verdient onze dringende aandacht. Waarom moeten Duitse burgers hout gaan zoeken in bossen en de planken van parkbanken strippen? Waarom betalen de Polen, die in een land met enorme steenkoolvoorraden wonen, woekerprijzen voor steenkool betalen, wanneer zij überhaupt er maar aan kunnen komen? Hoe zit het met het Russofobe Ierland, dat geen noodvoorraden olie heeft en voor zijn elektriciteit afhankelijk is van Groot-Brittannië, dat op zijn beurt afhankelijk is van Noorwegen, dat Groot-Brittannië gewaarschuwd heeft dat het hen niet langer kan ondersteunen? Gaan wij allemaal in het donker bevriezen? schrijft Declan Hayes.

Waarom zegt Bill Gates, die de grootste landeigenaar van Amerika is, ons dat wij synthetisch voedsel moeten eten? Wat is dat toch met die vervanging van onze traditionele voeding door kakkerlakken, sprinkhanen en ander voedsel dat meer op het gehemelte van muizen dan op dat van mensen is afgestemd? Waarom slacht Ierland zijn nationale runderkudde af en drijft het zijn mensen naar zijn steden, waar Amerikaanse multinationals de exorbitante huren dicteren die zij moeten betalen om daar te mogen wonen?

Om dit alles in het juiste perspectief te zien, moeten wij zowel om ons heen kijken als terugkijken in onze eigen geschiedenis, voordat de falende alfabetiseringsgraad van het beleid van onze regeringen onze resterende analytische vermogens tenietdoet. Hoe graag wij ook de werken van Charles Dickens, Mark Twain en soortgelijke dwepers lezen, ons vermogen om te lezen en te begrijpen is slechts een historische aberratie, noodzakelijk geworden door de behoefte van de roofridders van de negentiende eeuw aan hun Uriah Heeps om de boeken te vervalsen. Zonder zo’n behoefte zouden onze vrouwen nog steeds leven als de Wrens of the Curragh, die tienduizenden Ierse katholieke vrouwen die gedwongen waren om als penny prostituees in de heggen rond de bases van het Britse leger en hun anglicaanse sekteleden te overleven, terwijl wij naar Dublin’s Mud Island trokken, dat zo’n wanhopig hol van verdorvenheid was dat het zowel Bram Stoker als Sheridan Le Fanu inspireerde tot het schrijven van hun griezelverhalen over vleesetende vampiers, body snatchers en dergelijke.

Ongeveer hetzelfde patroon bestond in de Verenigde Staten, waar aan het eind van de Eerste Wereldoorlog een carnaval van reacties plaatsvond, toen de Robber Barons en hun maffiahandhavers schedels kraakten om de lonen te drukken. Dit patroon veranderde weliswaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, maar dat gebeurde om het Rode Leger op afstand te houden en om de Verenigde Staten, die enorm van die oorlog profiteerden, in staat te stellen ongekende winsten te blijven binnenharken.

Dat was toen en dit is het nu, waar het Economisch Wereldforum zijn herziene plannen heeft voorgesteld om het veranderende economische landschap van vandaag het hoofd te bieden. En het is dat plan, gesteund door het spierballenvertoon van de NAVO, dat de nieuwe smaak verklaart voor het eten van insecten en de restjes van Bill Gates, iets waar de Filipijnen met hun pagpag-maaltijden mee begonnen zijn, toen ze nog onder datzelfde Amerikaanse juk zaten dat ons nu allemaal bedreigt.

Kijk naar de boeren in Nederland, België en Duitsland, met hun kreet “Geen Boeren! Geen Voedsel!” Die boeren en al hun gelijkgezinden werden het tuinpad van de NAVO op geleid en mochten zwaar investeren in machines, zodat ze efficiënt zouden zijn (en tot aan hun kieuwen in de schulden). Maar nu de NAVO’s Tesco en Walmart dat model overbodig hebben verklaard, zijn zij de klos.

  Davos Globalist eist wereldwijd 'gecoördineerd systeem van koolstofbelastingen' op WEF-top

Deze boeren en al hun gelijken danken hun bestaan en de markten die zij bedienen aan Fritz Haber, de patriottische Duitse Jood, die het zenuwgas Zyklon B uitvond, en natuurlijk het Haber-Bosch proces dat, door de grootschalige synthese van meststoffen en explosieven mogelijk te maken, ons huidige tijdperk van overvloedig voedsel mogelijk maakte. Een einde maken aan de landbouw in de Benelux en Duitsland door Russische kunstmest te boycotten ten gunste van de Groene Agenda van Klaus Schwab, maakt een einde aan die landbouwovervloed waarvan Europeanen, Amerikanen en Srilankezen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben kunnen genieten.

Aangezien Macron, Truss en de andere Europese pretenderen-leiders van Amerika zich allemaal achter deze strategie geschaard hebben, en aangezien de crisis-acteurs van Extinction Rebellion in het kader van dit NAVO-project de productieve samenleving mogen ontwrichten, beschouwt u het als een uitgemaakte zaak.

Maar, zegt u, de jonge Declan is deze keer echt uit de bocht gevlogen en heeft zich in een hele reeks samenzweringstheorieën (sic) gestort, waarvan de ene nog gekker is dan de andere. Helaas, dat is niet zo. Dat is de conclusie van het bewijsmateriaal dat voor ons allen ligt. Zij stemt niet alleen overeen met de verklaarde zakenplannen van het Economisch Wereldforum, maar ook met die van de NAVO en de EU. Wall St en de City of London moeten voortdurend hoge winsten binnenharken voor zo weinig mogelijk te doen. Die winsten kunnen alleen behaald worden door uitbreiding naar landen als Iran, Rusland of China, waar ze veel te veel thee drinken naar de zin van Coca Cola, of door hun kosten in eigen land te drukken door de schuldige lijfeigenen van het Westen nog wat meer uit te knijpen.

Alleen al het feit dat het eten van insecten als het ware op het menu staat, toont het succes van dit beleid aan. De Europeanen berusten in een dalende levensstandaard, waar velen, zo niet de meesten, het zullen gaan eten, zoals de bedelaars op Smokey Mountain aten, voordat zij naar door de regering gefinancierde kerken of kroegen worden gedreven om in deze door de Amerikanen geïnspireerde warmtecentra warm te blijven voor de nacht, met updates van het kijken naar Meghan Markle, Clown Prince Zelensky en Greta Thunberg die mopperen over hun harde leven, wat het enige lichte vermaak is dat geboden wordt tussen de nieuwsbulletins door waarin ons verteld wordt wat voor rotzakken de Russen zijn.

En net als in Smokey Mountain zullen er nonnen en hun klonen zijn die elementaire hulp bieden, maar verder niet veel, want als zij deze flagrante ongelijkheden zouden aanvechten, zouden zij, zoals zovelen voor hen, een kogel door hun hoofd krijgen. En zo zal de neerwaartse spiraal zich voortzetten, met het ontstaan van nieuwe armoedecirkels die de gecombineerde ellende van Dante’s niveaus van de hel op een vakantiekamp doen lijken.

En deze neerwaartse spiraal kan niet worden toegeschreven aan de prijsstijging van Poetin, want die is er niet. In tegenstelling tot wat de debiele premier van Ierland zegt, zijn hij en zijn regering, net als de klonen van Amerika elders, in de eerste plaats verantwoordelijk voor de enorme verhogingen van de consumentenprijsindex, door hun eigen salarissen en uitgaven op te krikken, door toe te staan dat Amerikaanse multinationals de huurprijzen verstoren, door onze kunstmestfabrieken te sluiten en onze voedsel- en energiesoevereiniteit op te geven. Zeker, de markering van het land met Tesco, Aldi, Lidl en andere supermarkten in buitenlandse handen zorgt voor extra slecht betaalde banen, maar zij en hun eindeloze Trans Pride parades zijn van geen enkel voordeel voor Ierland of de Ieren, die door Martin en zijn gammele regering teruggebracht zijn tot een gammele natie van halfgeletterde bedelaars.

  Dr. Coleman: Vragen en antwoorden nr. 1

Kijk vervolgens eens naar de onlangs aangenomen Amerikaanse Inflation Reduction Act (IRA). Een veelzeggend aspect van die wetgeving is het verstrekken van hoge subsidies voor elektrische voertuigen (EV) die in de VS gemaakt worden, terwijl er geen subsidie is voor voertuigen die in Zuid-Korea gemaakt worden, een land dat tot de wereldleiders op dat omstreden gebied behoort. Dergelijke schendingen van de NAVO-beginselen van vrijhandel zijn bedoeld om Uncle Sam in de bestuurdersstoel te houden, om iedereen zoals Zuid-Korea te straffen die die hegemonie zou kunnen bedreigen, en naar de hel met het aanpakken van de inflatie of iets anders op voorwaarden die de Verenigde Staten of de tienduizenden belastingagenten die zij bewapent om Midden-Amerika verder leeg te schudden, in diskrediet zouden kunnen brengen.

En dus rijst de vraag hoe degenen onder ons die deze voortdurende apocalyps overleven, de teugels van de macht weer in handen kunnen krijgen en beter kunnen opbouwen of, sterker nog, überhaupt kunnen opbouwen. Als wij ervan uitgaan dat de NAVO, aangezien zij hen niet fysiek kan bezetten, een insluitingsoperatie speelt met Iran, Rusland en China, dan kan, zoals de NAVO ongetwijfeld weet, de redding alleen komen uit onszelf en uit hen, zoals de Syriërs, de Jemenieten en de Palestijnen, die al veel langer en in veel grotere mate onder ditzelfde onrecht hebben geleden dan wij ons zelfs maar kunnen beginnen voor te stellen.

Hoewel de goede nonnen die werkelijk voor de armen zorgen geprezen moeten worden, zal de redding niet van hen komen, maar van die roodbloedige mannen en vrouwen, die zich kunnen organiseren, opvoeden en ageren zoals hun voorvaderen deden in de tijd van de Strafwetten, toen het Britse leger en hun Anglicaanse sekteleden de Ieren veel slechter behandelden dan dieren.

Omdat de inlichtingendiensten van de NAVO dit allemaal weten, zijn zij vastbesloten om alle echte of potentiële dwarsliggers, samen met hun organisatorische knooppunten, van hun bedrijfsplannen uit te wissen. Getuige niet alleen de haatcampagnes tegen alle Russen, Iraniërs en Chinezen, maar ook de uitbesteding van de censuur aan Facebook en soortgelijke besmette instanties. Getuige hoe Hunter Biden, Hillary Clinton, Extinction Rebellion, ANTIFA en de andere troeven van de NAVO naar believen de wetten van de NAVO mogen overtreden en hoe Australische, Russische en Duitse journalistieke waarheidzeggers de gekruisigde Christenen van vandaag zijn.

Zoals het oude refrein was: wat goed is voor General Motors is goed voor Amerika, zo is het ook met de nieuwe jingle van de NAVO die Bill Gates in de plaats stelt van General Motors. Maar Bill Gates mag dan goed zijn voor Amerika, hij is niet goed voor de Amerikanen, of tenminste niet voor de Amerikanen die niet willen overleven op een muizendieet van wormen en kakkerlakken. Ik weet niet veel over Bill Gates, behalve dan dat hij dermate verwikkeld was in de Orgy Island-escapades van Jeffrey Epstein, dat zijn vrouw vol afschuw voor hem vluchtte.

  Bill Gates dringt er bij overheden op aan om boeren te vervangen door AI 'Smart Farming' Bots

Wat u ook denkt, ik wil niet dat een vriend van Jeffrey Epstein mij, of wie dan ook, adviseert dat ik kakkerlakken, slakken en wormen moet eten. En ik wil ook niet dat politici die in de schulden zitten bij de NAVO, het World Economic Forum en Bill Gates mij adviseren waar ik van moet leven, want voor mij zijn zij, en niet de eerlijke boeren van België, Nederland, Duitsland en het door overstromingen geteisterde Pakistan, het probleem en niet de oplossing.

Het probleem is dan ook hoe men zich los kan maken van de NAVO, het Economisch Wereldforum en hun legioenen van betaalde apologeten en handhavers. De eerste stap is te zeggen Non Serviam, ik zal niet dienen, globaal te denken maar lokaal te netwerken om een alliantie te vormen van gelijkgestemde zielen, die in hart en geweten vrij zijn. De tweede en niet minder moeilijke stap is om de protesten die Spanje, Italië, Puerto Rico, Moldavië, Pakistan, Bangladesh, Indonesië en Tsjechië overspoelen, te kanaliseren in een organisatorische vector die de onderdrukking door de NAVO zal omverwerpen.

Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat de NAVO en haar bondgenoten alle machtsbronnen intimideren of omkopen om zich te onderwerpen. In hun systeem kunnen wij niets anders doen dan als een bedelaar met de pet in de hand naar een van hun machtswellustige politici of hun media-beïnvloeders gaan en tegen beter weten in hopen dat zij de zaken zullen verbeteren en onze rottende pompoenen in glanzende rijtuigen zullen veranderen.

Maar dit gezegd hebbende, Assepoester, is niet hoe de NAVO werkt. Omdat de NAVO ons niet meer nodig heeft, sluit het Economisch Wereldforum ons uit en zou ons graag van deze sterfelijke spiraal laten glijden, zodat zij onze bezittingen kunnen grijpen. Omdat wij, lelijke zusters, niet tot hun belanghebbenden behoren, moeten wij aan hun voeten als Lazarus vroeger bedelen om restjes maden en torren bedelen, in plaats van samen te beramen hoe wij de NAVO, het Economisch Wereldforum, Gates, blokhoofd von der Leyen en alle anderen die hen dienen, omver kunnen werpen en vervolgens de rollen om kunnen draaien.

Als de nacht vlak voor de dageraad het donkerst is , dan liggen er misschien nog betere tijden in het verschiet voor ons en, inderdaad, voor die wormen waarvan Gates verwacht dat wij ze oppeuzelen. Net als in een roman van Sheridan Le Fanu waart er momenteel een spook door Europa, en dat is niet het manicheïsche spook van het communisme, maar veeleer het spook van tientallen miljoenen betogers die Macron, Martin, Truss, von der Leyen en de andere nobodies die de Verenigde Staten gebruiken om Europa te  teisteren, de wacht aanzeggen.

Maar dat is, zoals men zegt, voer voor een andere dag. Voorlopig moeten wij de wormen en andere spijzen uitspuwen die de media van Gates ons voorschotelen. Wij zullen niet dienen en wij zullen zeker niet stikken in wormen en madenpastei terwijl wij bevriezen in het donker.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab: “Wij zijn er zeer trots op dat wij met onze Young Global Leaders in elk kabinet doordringen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDRINGEND: Sterfgevallen rijzen de pan uit in een van ’s werelds meest mRNA gevaccineerde gebieden
Volgend artikelHeb wat klasse
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Hahaahah! Weer zo’n briljante vondst van FN. Inderdaad, de mensheid moet het duister in. De zon wordt binnenkort geblokkeerd, waardoor alles sterft, inclusief de water dieren. Wat er overblijft strompelt rond na een lekker ontbijtje gifspuit en krekelbrei. En wat doen die rijke parasieten zelf? De superrijke Gates, Fauci, Schwab, Soros en de rest van die primitieve parasitaire machtswellustelingen met hun debiele hulpjes in de huishoud zoals die afgestompte regeringsambtenaartjes? Hebben zij het eeuwige leven al gevonden? En waar gaan ze bunkeren onder hun kunstmatige zonlicht? En wat gaan ze eten? Van foetus cellen gekweekt vlees?

  https://zonderreden.substack.com/p/the-vax-and-human-consciousness

  Cheers, friends…

 2. Ook zij gaan snel voorbij. Heel snel.
  Hun bunkers zijn kapot .
  Ze zijn onder de open lucht hun daden onder ogen ziend.
  Of niet soms.
  Denk positief!

 3. Enkele kriebelbeestjes lossen boven de geheime geïsoleerde voedselvelden van de superrijken…

  Meestal ben ik niet haatdragend noch bloeddorstig 😋

  • Hoi Grikke , ik moet grinneken om je opmerking dat je meestal niet haatdragend bent , noch bloeddorstig ! Ik ook niet hoor ! Maar ik vind het een geweldig idee van je ! ! (De wereld wordt met de dag gekker ! )
   Ik ben benieuwd wanneer die sterfgevallen in Australie die de pan uitrijzen zo las ik , in Nederland gaan plaatsvinden ; dat er opeens een nieuwslezer zo maar omvalt door al die opgestapelde bloedklonters in zijn of haar lijf ! Of een voetballer zomaar neervalt op het veld en dat heel Nederland dat met eigen ogen ziet . Of dat Rutte opeens omvalt , dat zou zijn verdiende loon zijn , maar hij heeft zich net als Schwab natuurlijk niet laten vaccineren (of alleen een zoutoplossing genomen .) Trouwens , al die WEF mensen moeten zich straks wel verantwoorden voor God . Niemand gaat vrijuit hoor !

 4. Zeker Margreet zoals Johnny Cash zegt

  ¨you can run on for a long time but one of these GOD is gonna cut you down¨

  Gods zegen en een fijne avond

 5. Beste Mensen

  Sorry hoor
  Maarrreh geen bomen dus geen hout verrotte
  Betekend ook geen insecten
  Insecten leven hoofdzakelijk van water en hout en wat moeder Natuur daarnaast nog voort brengt via hout en bladeren van de bomen
  Laat staan dat bomen ook nog eens de longen van Mama Aarde zijn

  Denk Zelf na beste mensen
  En Fantaseer er zelf maar op los

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in