Ik ga terug van tijdperk tot tijdperk tot in de verste oudheid; maar ik vind geen parallel met wat zich voor mijn ogen afspeelt: daar het verleden opgehouden heeft zijn licht te werpen op de toekomst, dwaalt de geest van de mens in duisternis.” Alexis de Tocqueville

Interview van Mike Whitney met de in Moskou gevestigde auteur, Riley Waggaman

Vraag – Ik had de indruk dat Poetin tegen gedwongen vaccinatie was, maar u zegt dat de Russen worden gedwongen zich te laten vaccineren. Hoe gaat dat in zijn werk? Handelen de plaatselijke bestuurders eenzijdig en leggen zij achter Poetins rug vaccinatieverplichtingen op of is er iets anders aan de hand?

Riley Waggaman – Poetin’s standpunt over verplichte vaccinatie is in de loop der tijd duidelijk veranderd. In maart beschreef hij een dergelijk beleid als “contraproductief”. Begin juni zei hij vervolgens dat het vaccin beschikbaar zou zijn voor iedereen die dat “wil”, waarbij hij benadrukte dat de autoriteiten beter hun best moeten doen om “duidelijk te maken waarom” het nodig is om een vaccinatie te krijgen. Met name dreef hij openlijk de spot met sommige van de stimulansen (“gratis bier en worst”) die op dat moment door westerse regeringen werden gebruikt om mensen te verleiden hun mouwen op te stropen. Twee maanden later stelde de Russische president dat vaccinatie vrijwillig moet blijven, maar dat het nu “noodzakelijk” was om “verschillende soorten stimulansen” te creëren om de vaccinatiegraad te verhogen.

Wat Poetin’s persoonlijke opvattingen over verplichte vaccinatie ook mogen zijn, de realiteit is dat de hoofdstad van Rusland medio juni het eerste verplichte vaccinatiebeleid van het land heeft ingevoerd, waarbij verschillende bedrijfssectoren een vaccinatiequotum van 60% onder de werknemers moesten halen. Werknemers die de prik weigerden, liepen het risico voor onbepaalde tijd te worden geschorst zonder loon (of, in lekentaal, “ontslagen” te worden). Veel andere regio’s volgden met soortgelijke (en zelfs strengere) mandaten.

Na de verkiezingen voor de Doema eind september zijn de Russische regio’s massaal begonnen met het invoeren van vaccinatieverplichtingen en QR-gecodeerde gezondheidspasjes. Alle 85 federale staten van de Russische Federatie hebben nu verplichte vaccinatievoorschriften (sommige strenger dan andere). In de provincie Leningrad bijvoorbeeld moeten alle staats-, gemeentelijke en particuliere organisaties ervoor zorgen dat 100% van de werknemers volledig gevaccineerd is, of een medische vrijstelling heeft of een bewijs van eerdere besmetting in de afgelopen zes maanden. Uitvallers moeten elke 72 uur worden getest. Laat u niet misleiden door de mazen in de wet: dezelfde regio heeft bepaalde sectoren opgedragen 80% van hun werknemers tegen september te vaccineren. Dezelfde strategie van geleidelijkheid wordt in heel Rusland toegepast. In sommige delen van het land wordt zelfs medische routinezorg geweigerd aan mensen zonder QR-code. Een regio kondigde onlangs aan dat in vier districten alle ongevaccineerde mensen zichzelf zouden moeten isoleren – een “Oostenrijkse” lockdown (die in feite was geïnspireerd op een lockdown in Tatarstan). In Sint-Petersburg en verschillende andere delen van het land is vaccinatie nu verplicht voor alle mensen boven de 60 jaar.

Rusland is nu bezig met de invoering van een nationaal QR-codesysteem dat voor bijna alle aspecten van het “normale leven” zal worden gebruikt. Ervan uitgaande dat de wetgeving door de Doema komt, zullen deze maatschappijveranderende beperkingen – die de ongevaccineerden de vrijheid van verkeer en handel ontnemen en hen in wezen tot tweederangsburgers maken – in februari van kracht worden.

Handelen de Russische regio’s tegen de wensen van het Kremlin in door de inentingsplicht aan te scherpen? Alles wijst erop dat het tegendeel het geval is. Presidentieel woordvoerder Dmitry Peskov vertelde verslaggevers op 7 oktober dat “alle maatregelen die meer mensen kunnen aanmoedigen om zich te laten vaccineren, goed zijn”. Een week later beschuldigde Peskov ongevaccineerde Russen (de meerderheid van het land) van het maken van een “onverantwoordelijke” keuze die “dodelijk” is. Het Kremlin spuit dit soort raadselachtige, opruiende retoriek al maanden. Op 17 juni, een dag nadat Moskou zijn verplichte inentingsregeling had aangekondigd, legde de woordvoerder van Poetin uit dat het “principe” van niet-verplichte vaccinatie “over het algemeen blijft bestaan,” maar dat de Russen niet proactief genoeg zijn om de prik te krijgen. Een dag later beschreef Anna Popova, het hoofd van het Russische agentschap voor de bescherming van de rechten van de consument en het welzijn van de mens (Rospotrebnadzor), verplichte inenting als een “nieuw instrument” dat naar goeddunken van de regering kan worden gebruikt.

Popova verklaarde onlangs dat de COVID-beperkingen pas zullen worden opgeheven als “iedereen” is ingeënt. Hoe denkt de Russische regering dit te bereiken, nu meer dan 50% van de Russische volwassenen bijna een jaar na het begin van het massale inentingsprogramma nog steeds niet is ingeënt?

Vraag 2– Ik heb heel wat gelezen over de vier belangrijkste vaccins in het Westen, maar weet bijna niets over de Russische vaccins. Kunt u ons op de hoogte brengen van deze injecties? Met name zouden wij willen weten of zij gebruik maken van dezelfde experimentele “op genen gebaseerde” technologie als Pfizer, Moderna, J&J en AZ?

Riley Waggaman– Er zijn verschillende Russische COVID vaccins. Spoetnik V, ontwikkeld door het Gamaleya Centrum van het Ministerie van Volksgezondheid, is verreweg het meest gebruikte middel, en verdient dus de meeste aandacht. Spoetnik V is gebaseerd op Gamaleya’s menselijk adenovirus vector platform (Ad26 en Ad5), dat is ontworpen om genetisch materiaal in cellen te transporteren. Als je het patent van Gamaleya’s griepprik bekijkt (dat op de officiële website van Sputnik V staat), wordt de technologie die nu voor Sputnik V wordt gebruikt openlijk een “genetisch vaccin” genoemd… Interessant is dat de directeur van Gamaleya, Alexander Gintsburg, zei dat er geen “significante” verschillen zijn tussen Sputnik V en het vaccin van AstraZeneca.

  Vertrouw op uzelf: De voorbereidingsacties die u nu onderneemt, zullen u redden van de gruwelijke ineenstorting die er aan zit te komen

Een veelgehoorde bewering van Russische functionarissen en de media is dat er geen reden is om zich zorgen te maken over de veiligheid op lange termijn van Spoetnik V omdat het is gebaseerd op het “bewezen” menselijke adenovirusplatform van Gamaleya. Het probleem met dit argument is dat Gamaleya vóór Spoetnik V herhaaldelijk er niet in was geslaagd een “genetisch vaccin” op de markt te brengen. Eén poging liep uit op een verduisteringsschandaal, terwijl andere prototypes nooit officieel werden goedgekeurd – wat erop wijst dat ze niet over de nodige veiligheids- en doeltreffendheidsgegevens beschikten om het groene licht van de regelgevers te krijgen.

Wat de veiligheid betreft, hoe verhoudt Spoetnik V zich tot de injectie van Pfizer en andere mRNA-vaccins? Dat is moeilijk te zeggen. Rusland heeft geen VAERS-achtige databank voor het melden van vermoedelijke ongewenste bijwerkingen bij het grote publiek. In feite zijn er geen regelmatig bijgewerkte, openbaar toegankelijke gegevens over complicaties na vaccinatie in Rusland. Het standpunt van de Russische regering lijkt te zijn dat ze niet bestaan. Artsen en wetgevers vertellen echter een ander verhaal, dat wordt ondersteund door een informele database van vermoedelijke sterfgevallen als gevolg van vaccinaties. Onverschrokken hebben de autoriteiten deze bezorgde burgers met “terroristen” vergeleken en dreigen zij nu “anti-vaccin” artsen met boetes en zelfs gevangenisstraf, waardoor in wezen elke medische beroepsbeoefenaar die het vaccin in twijfel trekt in de ogen van de Russische regering een vermoedelijke misdadiger wordt.

Er is nog een ander, even alarmerend element in de vergelijking tussen het Sputnik-mRNA-vaccin. Er is nu een enorme hoeveelheid bewijsmateriaal waaruit blijkt dat mRNA-vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben en zelfs dodelijk kunnen zijn. Maar de eigen ontwikkelaars van Sputnik V steunen openlijk het gebruik van Pfizer’s vaccin in Rusland. Dmitry Shcheblyakov van Gamaleya, die heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van het Russische vlaggenschip van de vaccinatie, beweerde onlangs dat er duidelijke “voordelen” zijn aan het mengen van Spoetnik V met “verschillende vaccins die met verschillende technologieën zijn gemaakt”. De op Harvard opgeleide ex-Goldman Sachs bankier Kirill Dmitriev, hoofd van het Russian Direct Investment Fund (RDIF), dat de financiering voor Spoetnik V verzorgt, kondigde vorige maand aan dat er al gezamenlijk onderzoek met Pfizer aan de gang was, en sprak het vertrouwen uit dat een Spoetnik/Pfizer cocktail een “zeer succesvolle combinatie” zal zijn. Naar verluidt wordt een soortgelijk “gezamenlijk onderzoek” uitgevoerd met Moderna.

Er zijn ook vragen over wie of wat er eigenlijk achter Spoetnik V zit. In mei 2020 heeft de grootste bank van Rusland, Sberbank, een dochteronderneming opgericht – Immunotechnology LLC – om te helpen bij de “overdracht van technologie” met betrekking tot het vaccin. De CEO van de Sberbank, Herman Gref, maakt deel uit van JP Morgan’s International Council en is tevens lid van de raad van trustees van het World Economic Forum. Gref beweert dat hij het vaccin in april 2020 heeft gekregen – wat hem een van de eerste mensen ter wereld zou maken die met Spoetnik V zijn geïnjecteerd (in feite maanden voordat het zelfs bekend was als “Spoetnik V”).

Aangezien de Russen zich steeds meer zorgen maken over de “QR-isering” van hun land, is het vermeldenswaard dat de Sberbank een op QR-codes gebaseerd betalingssysteem aan het ontwikkelen is, terwijl Gref met het idee speelt om in samenwerking met JP Morgan een “Sbercoin” digitale munt te creëren.

Vraag 3 – Uw antwoord gaat zo ver, dat ik niet weet hoe ik het moet opvolgen. Eerst bevestigt u dat Spoetnik V een “genetisch vaccin” is, wat suggereert dat de risico’s van bloedingen, bloedklonters en auto-immuniteit in Rusland dezelfde zijn als in de VS. Vervolgens zegt u dat er een verband bestaat tussen de maker van het Russische vaccin en Pfizer, alsmede met een “Harvard-geschoolde ex-Goldman Sachs bankier” wiens organisatie “Spoetnik V financiert”. Ten slotte suggereert u dat de financiering van de vaccinatie mogelijk afkomstig is van de “CEO van de Sberbank, Herman Gref, maakt deel uit van JP Morgan’s International Council en is tevens lid van de raad van trustees van het World Economic Forum”.

Uw antwoord onderstreept het vermoeden dat deze vaccins de hoeksteen vormen van een veel groter project dat gericht is op de herstructurering van de wereldeconomie en, misschien, de vermindering van de wereldbevolking. Waar past Bill Gates in het plaatje of niet?

Riley Waggaman – Gates past zeker in het plaatje. De voormalige minister van Volksgezondheid van Rusland, Veronika Skvortosva, is bestuurslid van de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB). De GPMB, die is opgericht door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Wereldbank, wordt royaal gefinancierd door Gates (die natuurlijk ook een van de grootste donateurs van de WHO is). Raad eens wie er nog meer in het bestuur van de GPMB zit? Anthony Fauci, en ook Chris Elias, voorzitter van het Bill & Melinda Gates’ Global Development Program. Zoals RFK Jr. gedetailleerd beschrijft in zijn pas verschenen boek, dient de GPMB als het echte gezaghebbende collectief voor het opleggen van regels tijdens de komende pandemie. Het doel van dit zogenaamde “onafhankelijke” controle- en verantwoordingsorgaan was het bekrachtigen van het opleggen van politiestaatcontroles door mondiale en lokale politieke leiders en technocraten, het bekrachtigen van hun inspanningen om het soort harde acties te ondernemen die Gates’ simulatie modelleerde: het onderdrukken van verzet, het meedogenloos censureren van afwijkende meningen, het isoleren van de gezonde mensen, het laten instorten van economieën, en het dwingen tot vaccinatie tijdens een geprojecteerde wereldwijde gezondheidscrisis.

  De COVID-19 injectie/inenting is GEEN vaccin: als ze u dat verteld hebben, hebben ze tegen u gelogen

In juni 2019, ongeveer twintig weken voor het begin van de COVID-pandemie, vatte Dr. Michael Ryan, uitvoerend directeur van het gezondheidsnoodprogramma van de WHO, de conclusies van het pandemierapport van GPMB samen en waarschuwde dat “we een nieuwe fase van epidemieën met een grote impact ingaan” die “een nieuw normaal” zou vormen waarin regeringen wereldwijd de controle zouden versterken en de mobiliteit van burgers zouden beperken.

Klinkt iets van dat alles bekend?

In januari 2020, slechts enkele maanden voordat de wereld op zijn kop werd gezet door de COVID-lockdowns en -beperkingen, nam Skvortsova ontslag als minister van Volksgezondheid van Rusland als onderdeel van een reorganisatie van Poetins kabinet. Een week later werd zij benoemd tot hoofd van het Russische federale biomedische agentschap (FMBA). Als hoofd van het FMBA speelde zij een integrale rol in de eerste dagen van de Russische COVID-respons, en later produceerde zij gegevens waaruit bleek dat Moskou was overspoeld door de “Delta-stam”. Haar bevindingen leverden de broodnodige “wetenschap” op om het zeer impopulaire verplichte vaccinatiemandaat van de hoofdstad te rechtvaardigen. Als minister van Volksgezondheid leidde Skvortsova een jarenlang schandaal met frauduleuze sterftecijfers. De fraude was zo flagrant dat de Russische regering zelfs toegaf dat haar boeken vervalst waren (de regionale gouverneurs van het land kregen de schuld en werden door Dmitry Medvedev onder de bus gegooid).

Wat de “door COVID teweeggebrachte” economische herstructurering betreft: de Russische regering heeft openlijk de Vierde Industriële Revolutie van het Economisch Wereldforum omarmd. In oktober hebben de Russische regering en het WEF een memorandum ondertekend over de oprichting van een Centrum voor de Vierde Industriële Revolutie in Rusland. Rusland heeft al een wet aangenomen die “experimentele wettelijke regelingen” mogelijk maakt om bedrijven en instellingen in staat te stellen AI en robots in te zetten in de economie, zonder gehinderd te worden door bureaucratische regelgeving. Om terug te komen op Gref en zijn digitale Sbercoin: de Russische centrale bank is al van plan om een digitale roebel te testen die, naast andere handige functies, kan worden gebruikt om aankopen te beperken.

Velen zijn waarschijnlijk op de hoogte van Agenda 2030 van de VN. Nou, er is een Moskou 2030 plan, en het is heel bijzonder. De blauwdruk voor de hoofdstad van Rusland roept op tot “genetische paspoorten” die kunnen worden gebruikt om “gentherapieën” toe te dienen. In een document over het leven in Moskou tegen het einde van het decennium wordt ook gesproken over “geïmplanteerde medische digitale apparaten” die door verzekeringsmaatschappijen kunnen worden gebruikt om de betalingen van de ziektekostenverzekering te berekenen. Het lijkt erop dat deze ambities niet beperkt zullen blijven tot Moskou. In de laatste helft van 2019 heeft de Russische Staatsdoema een rapport laten opstellen om de “conflictvrije ontwikkeling” van een “nieuwe generatie technologieën” (zoals “genoombewerking”) te onderzoeken om een “nieuw type samenleving” te creëren.

Vraag 4 – Ik kan moeilijk geloven dat een Russische patriot als Vladimir Poetin akkoord zou gaan met wat neerkomt op een overname van het land door buitenlandse elites, de bankiersmaffia en het wereldwijde drugskartel. Is hij zich niet bewust van wat er zich recht onder zijn neus afspeelt of spelen er andere factoren mee?

Riley Waggaman– Hoe Poetin hier ook over denkt, hij moet toch beseffen dat de Russische regering een zeer impopulair beleid voert, eerst met de gedwongen vaccinatie, en nu met de voorgestelde QR-isering van het land. Plaatsvervangend lid van de Doema, Mikhail Delyagin, waarschuwde onlangs dat de invoering van een landelijk digitaal gezondheidsstelsel zou neerkomen op een staatsgreep die het externe beheer van het land zou overdragen aan “Big Tech en Big Pharma via de WHO”. De reden dat ik dit ter sprake breng is omdat, althans zoals ik zijn opmerkingen begreep, Delyagin niet gelooft dat Poetin direct betrokken is bij wat er gebeurt en vreest dat de Russische president uiteindelijk de schuld op zich zal nemen voor elke sociale en/of economische chaos die mogelijk in het verschiet ligt (Delyagin: “Als deze verwilderde oligarchen aan de macht komen, als deze verwilderde medische maffia aan de macht komt, zal Rusland niet bestaan! Er zal niemand zijn om Rusland te verdedigen! Als Poetin deze wet tekent, wie zal Poetin dan verdedigen? Ik noem er twee dozijn, maar hoe zit het met de rest? Help jezelf, bescherm jezelf en Rusland tegen een staatsgreep!”). Als dit het geval is, is het absoluut noodzakelijk om dit gevaarlijke, destabiliserende beleid te stoppen voordat het tot ernstige omwentelingen in Rusland leidt.

  Finse Jan Doedel heeft zich voor niks laten vaccineren

In werkelijkheid kan men moeilijk beweren dat Poetin een duidelijke bondgenoot is in de strijd tegen experimentele medicijnmandaten of de verwrongen toekomstvisie van het World Economic Forum. In januari hield de Russische president een toespraak op het WEF waarin hij opriep tot “het uitbreiden van de schaal van [COVID] testen en vaccinaties” over de hele wereld. Hij verklaarde verder dat een “structuur van hoge kwaliteit” moet worden gecreëerd om de “sociale onevenwichtigheden” die door de pandemie zijn verergerd, te helpen overwinnen. “Staatsbegrotingen en centrale banken” moeten een “sleutelrol” spelen bij het snelle herstel van de mondiale en nationale economieën, aldus Poetin.

Is dit niet gewoon een mooie manier om te zeggen: Build Back Better?

We hebben dringend behoefte aan een open, eerlijke dialoog over wat er op dit moment in Rusland gebeurt – discussies die opvallend afwezig zijn in de overgrote meerderheid van de “indy media”. Ik pretendeer niet alle antwoorden te hebben, maar ik ben geschokt dat zo weinigen vragen lijken te stellen.

Vraag 5 – In Rusland zien we dezelfde rode vlaggen die ook in het Westen verschijnen: gedwongen vaccinaties, opschorting van burgerrechten en het gestage afglijden naar autoritarisme. In hoeverre ziet u deze ontwikkelingen als een strijd tussen goed en kwaad?

Riley Waggaman – Ik moet vaak denken aan die verontrustende zin van Alexis de Tocqueville: “Ik ga van tijdperk tot tijdperk terug tot in de verste oudheid, maar ik vind geen parallel met wat zich voor mijn ogen afspeelt: daar het verleden zijn licht niet meer op de toekomst werpt, dwaalt de geest van de mens in duisternis.”

Met elke dag die voorbijgaat, lijkt het alsof we met geweld van ons eigen verleden worden afgesneden. We worden “omgeschoold” om een nieuw beschavingsmodel te accepteren. Het gebeurt op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Het scheurt gezinnen uit elkaar.

Ik geloof dat we te maken hebben met een kwaad dat zijn gelijke niet kent in de menselijke geschiedenis. We bevinden ons op onbekend en uiterst gevaarlijk terrein. Toch zijn er lessen, en waarschuwingen, die we uit de geschiedenis kunnen trekken. De wereldwijde invoering van digitale gezondheidspasjes vertoont een opvallende gelijkenis met de wereldwijde invoering van internationale paspoorten na WO1. Uw paspoort is een overblijfsel uit WO 1. Het was bedoeld als een tijdelijk document om de vluchtelingenstroom te controleren en vijandelijke spionnen buiten te houden. Maar zo tijdelijk was het niet, hè?

De Oostenrijkse romanschrijver Stefan Zweig schreef uitvoerig over wat dit nieuwe controlesysteem betekende voor hen die in het vooroorlogse Europa hadden geleefd: “De mensen werd het gevoel gegeven dat zij objecten waren en geen onderdanen, dat niets hun recht was maar alles slechts een gunst bij officiële gratie. Ze werden gecodificeerd, geregistreerd, genummerd, gestempeld… De vernederingen die vroeger alleen voor misdadigers waren bedacht, werden nu aan de reiziger opgelegd, voor en tijdens elke reis.”

Hij voegde eraan toe: “Altijd moest ik denken aan wat een verbannen Rus jaren geleden tegen me had gezegd: Vroeger had de mens alleen een lichaam en een ziel. Nu heeft hij ook een paspoort nodig, want zonder paspoort zal hij niet als mens behandeld worden.”

Nu zijn we allemaal verdachte bio-gevaarlijken, bovenop het feit dat we potentiële criminelen zijn. Worden de “niet-geprikte massa’s” in de ogen van onze wereldoverheersers nog wel als mensen beschouwd? Zelfs degenen die braaf hun prikje hebben gekregen, moeten zich nu realiseren dat ze hun vrijheden niet terugkrijgen. Zo werkt het niet. Doema-afgevaardigde Delyagin heeft dit aangestipt in zijn video-oproep aan de Russen:

“Ze praten nu al tegen ons op dezelfde manier als ze gewoonlijk tegen dieren praten. De staat spreekt nu zo lomp tegen het volk. Zo praten ze tegen de bevolking van de bezette gebieden, die om de een of andere reden niet begrijpt dat ze bezet zijn.”

Een opmerkelijke observatie, een die van toepassing is op bijna de hele wereld.

Ik heb een jonge zoon. Hij is een Russisch staatsburger. Ik zou willen dat hij als een mens behandeld wordt.

De situatie is uiterst grimmig. Persoonlijk geloof ik dat er een diep spiritueel element in het spel is. Hoe kunnen we dit kwaad stoppen?

Bio- Riley Waggaman is een schrijver uit Moskou. Hij werkte voor Russia Insider, RT, en Press TV. Hij levert bijdragen aan Russian-Faith.com en Anti-Empire.com. Hij schrijft regelmatig over Rusland op zijn Substack-account: Edwardslavsquat.substack.com.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dodelijke injectie; frontlijn arts geeft huiveringwekkend verslag van ongebruikelijke door vaccin veroorzaakte ziektesVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMainstream media paniekzaaiers kotsen weer een COVID “Schrikvariant” campagne uit in wanhopige angsttruc voor totalitaire controle
Volgend artikelTien OMICRON “variant” voorspellingen voor 2022 en verder … het globalistische autoritaire draaiboek blootgelegd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. ‘Wat Poetin’s persoonlijke opvattingen over verplichte vaccinatie ook mogen zijn,’ – hij is en blijft een Vrijmetselaar.

  ‘Er zijn ook vragen over wie of wat er eigenlijk achter Spoetnik V zit.’
  ‘Waar past Bill Gates in het plaatje’
  ‘en sprak het vertrouwen uit dat een Spoetnik/Pfizer cocktail een “zeer succesvolle combinatie” zal zijn. Naar verluidt wordt een soortgelijk “gezamenlijk onderzoek” uitgevoerd met Moderna.’
  ‘Interessant is dat de directeur van Gamaleya, Alexander Gintsburg, zei dat er geen “significante” verschillen zijn tussen Sputnik V en het vaccin van AstraZeneca.’

  Zakelijke nieuwsbronnen en de rest van het belangenverhaal:
  https://edition.cnn.com/2021/11/02/business/adar-poonawalla-risk-takers/index.html
  Bron:
  https://www.frontnieuws.com/bill-gates-in-indias-hooggerechtshof-aangeklaagd-voor-covid-19-vaccinmoord-doodstraf-geeist/

 2. Dus anders genomen putin zal ons niet komen redden. Hij is net zo een psychopaat als al de andere resten dingt netzo hard mee naar 1 van de vier machtige regeringsleiders die hitler klaas schwab zijn 4 de revolutie gaan leiden….tja putin heeft er echt gelegen bij mij. Mijn respect is weg voor hem, op de brandstapel ermee met al de andere rest van het ziekelijke psychopathische gepeupel.
  Dan blijft dus china alleen over aan de zijkant.
  En nee china zit niet achter deze covidziekte, daar heeft bil gates jarenlang te hard voor geroepen,, quote”vandaag of morgen breekt er een gevaarlijke bacterie of virus uit”. Nee nee heel dit zaakje stinkt naar schab, gates en soros. Voor de werelddominaties.
  Zucht…mijn droom gaat nog uitkomen, dat de wereld in oorlog is met china….men prijst putin met zij achterlijke raketten. Hij toont graag aan de wereld wat hij in huis heeft.
  Weet je wat veel gevaarlijker is, een land als china dat stil is en 10 jaar lang overal containers heeft weggezet met raketten in. Iedereen heeft zich al 20 jaar op rusland en iran gestort…..intussen heeft china zig voorbereid. Uit bronnen vernoemen dat china en rusland geen maten gaan vinden in elkaar als de pleuris uitbreekt. Ik de k dat china zwaar onderschat word. Ik keur hun communisme absoluut niet goed zij doen hetzelfde als wat ze hier doen. Mijn dromen komen altijd uit. En als in amrika in 2022 geen ommekeer komt in het congres en de republikeinen niet winnen slaat de paniek om de oren want dat is het groene sein voor een oorlog met China….iran-israel. Zoals baba venga het al stelde. Blanken zullen naar moslim landen vluchten en assiel aanvragen….be prepared….

 3. Ik geloof dat we dergelijk kwaad vaker meegemaakt hebben. Kijk maar eens naar kunst (schilderijen) uit de middeleeuwen. Daar zie je vaak afgebeeld dat kinderen en baby’s worden geofferd op een soort plein buiten met heel veel volk en huilende of boze mensen. Misschien dat dit de “dark ages” zijn wat niet in de geschiedenisboeken staat. Ik denk dat de mensheid toen ook wakker werd en de wreedheden niet langer aankon. Volgens mij was er een revolutie in de middeleeuwen, waardoor deze satanische familielijnen weer op de achtergrond moesten opereren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in