Tot nu toe hebben veel piloten niet openlijk durven spreken over hun vaccinletsels – uit angst voor repressie en baanverlies. Maar de ernstige risico’s van piloten met hartziekten voor het luchtverkeer kunnen niet langer worden genegeerd. Zij zien zich nu gedwongen zich in het openbaar uit te spreken, schrijft RT.

Chaos op de luchthavens, urenlange rijen bij de incheckbalies en veel geannuleerde vluchten – dat is de situatie op de Duitse luchthavens aan het begin van de zomervakantie.

Naast de personeelsinkrimping tijdens de Corona-lockdowns van bij het grond- en luchtpersoneel van de luchtvaartmaatschappijen, is er ook een acuut tekort aan piloten, wat in belangrijke mate bijdraagt tot de knelpunten in het luchtverkeer. Hoe kon dit tekort aan piloten ontstaan – op een ogenblik dat elke opgeleide gezagsvoerder van een luchtvaartmaatschappij zich zou moeten verheugen over het feit dat de luchtvaart eindelijk hervat zou worden na de reisbeperkingen in verband met Corona?

Daarbij wordt het publiek in het duister gehouden over hoeveel piloten er nu zo ziek zijn na de SARS-CoV-2 vaccinatie, dat zij niet meer geschikt zijn om te vliegen. Andere gezagvoerders, op hun beurt, verzwijgen hun verwondingen in verband met vaccinatie uit angst hun baan te verliezen. Intussen zijn de vaccin-kritische piloten van luchtvaartmaatschappijen die de noodvaccins weigerden, bij de meeste maatschappijen niet meer in dienst. Maar steeds meer piloten beginnen terug te vechten.

Voor de website The Defender van de organisatie Children’s Health Defense sprak mediawetenschapper Dr. Michael Nevradakis met getroffen piloten over hun gezondheidsproblemen en hun strijd voor erkenning van de vaccinletsels. Zijn bericht over “More Pilots Speak Out About COVID-19 Vaccine Injuries and the “Hostile” Environment Sick and Unvaccinated Pilots Must Navigate” verscheen op 17 juni op de website.

Piloten melden verwondingen door vaccin

Na de inentingen zouden verkeersvliegers hevige pijn op de borst, hartspierontsteking, hartaanvallen en blindheid als bijwerkingen van de inentingen melden. Maar er zijn ook een onbekend aantal piloten die blijven vliegen uit vrees voor hun baan, ondanks toegenomen verontrustende symptomen, meldde Nevradakis na zijn gesprekken met getroffen piloten.

Maar sinds The Defender vorige maand onder andere de getuigenis publiceerde van een piloten weduwe wier man stierf ten gevolge van de inenting, neemt het aantal piloten dat zich in het openbaar uitspreekt toe, zei Nevradakis. Zij krijgen ook steeds meer steun van belangenorganisaties uit de luchtvaartsector, zoals de US Freedom Flyers (USFF), de Global Aviation Advocacy Coalition (GAA) of de Canadese organisatie Free to Fly.

In Canada en Nederland hebben piloten al beslissende rechtszaken gewonnen over vaccinatieclaims. Daarom zijn, volgens Nevrakadis, nu meer piloten bereid zich in het openbaar uit te spreken.

In een gesprek met de journalist beschreef de 52-jarige piloot Steven Hornsby zijn geval. Als atleet die gezond at, had hij zijn hele leven lang geen bijzondere gezondheidsproblemen, zeker geen hartproblemen. Dit werd ook gedocumenteerd in de 24 medische onderzoeken die hij de afgelopen 12 jaar had ondergaan. Nu kon hij niet meer vliegen, omdat hij door zijn werkgever gedwongen was zich te laten vaccineren.

  Zwitsers Bureau voor de Statistiek: geen sprake van overmatige sterfte in Corona-jaar 2020

De Defender haalt aan hoe de luchtvaartmaatschappijen de piloten onder druk hadden gezet:

“De werkgever van Hornsby had “zeer duidelijk gemaakt dat alle personeelsleden een bewijs moesten leveren en dat uitzonderingen om medische/religieuze redenen zeer moeilijk zouden zijn”.

Na de tweede inenting, zegt hij, begonnen zijn problemen: Hij had stekende pijnen in zijn borst

“Pijn die uitstraalde langs mijn linkerarm en mijn hartslag versnelde alsof zij in mijn nek klopte”.

Nevrakadis zei dat het tijd kostte voor de piloot het verband erkende tussen zijn gezondheidsproblemen en de vaccinatie. Artsen, waaronder een van de vakbond, hadden het verband als onwaarschijnlijk afgedaan en hadden ook geweigerd hem als een geval van vaccinletsel te melden bij VAERS (US Vaccine Adverse Event Reporting Service). Zijn hart was gezond en zijn symptomen waren waarschijnlijk stress-gerelateerd, vertelde de journalist aan Hornsby.

Hij zei dat er pas concrete resultaten waren toen de piloot het advies kreeg om een week lang een ECG via Holter-monitoring te ondergaan tijdens zijn gewone vlieggeschiktheidsonderzoek in december 2021:

“Toen ontdekte ik dat ik hartritmestoornissen, hartkloppingen en een onregelmatige hartslag had, die zich bijna uitsluitend ’s nachts voordeden.”

Sindsdien mag Hornsby niet meer vliegen, vervolgde Nevrakadis. Een andere cardioloog diagnosticeerde uiteindelijk zijn door vaccinatie veroorzaakte myocarditis, zei hij. Volgens hem had hij kunnen sterven als hij niet zo gezond en fit was geweest vóór de inenting.

Hornsby vertelde de journalist vervolgens dat hij ervan uitging dat veel piloten met soortgelijke symptomen op dit moment nog aan het vliegen waren:

“Ik vermoed dat er heel wat piloten rondvliegen met kleine en misschien wel grote problemen.”

Hornsby vraagt zich nu af hoeveel levensjaren hij als gevolg van de vaccinatie verloren heeft. Of er littekens op zijn hart zouden komen als gevolg van de schade, of hij kanker zou krijgen of dat zijn immuunsysteem door de vaccinatie beschadigd was. Alleen God weet het, zei Hornsby.

Ontslagen ongevaccineerde piloot treedt als woordvoerder op bij vroegere maatschappij

Voormalig Australisch piloot Glen Waters pakte het anders aan, vertelde hij aan The Defender. Hij zei dat in Australië, net als in Canada, het lucht- en grondpersoneel wettelijk verplicht is gevaccineerd te zijn. Na 19 jaar als gezagvoerder van een luchtvaartmaatschappij te hebben gewerkt, werd hij ontslagen omdat hij geweigerd had zich tegen het coronavirus te laten inenten.

Hij vertelde Nevrakadis dat hij nu betrokken was als woordvoerder van een groep werknemers bij zijn vroegere luchtvaartmaatschappij, Virgin Australia. Volgens Waters spreekt geen van de piloten met vaccinverwondingen zich in het openbaar uit over de kwestie, omdat.

“het bedrijf iedereen actief probeert te ontslaan die vaccinatieschade meldt”.

Volgens de voormalige piloot zijn er echter nog andere redenen waarom de gewonde piloten zich niet zouden melden. Dit zijn:

“- Er is een stigma verbonden aan elke vorm van anti-vaccinatie.
– De medische wereld is huiverig om mogelijke schade door vaccins aan te pakken.
– Vaccinproducenten vechten schadeclaims actief aan.
– Verzekeringsmaatschappijen distantiëren zich van claims in verband met vaccins.
– Piloten willen hun medisch brevet, hun baan of hun carrière niet verliezen.”

  Schokkende sociale experimenten tonen aan waarom conformiteit en blinde gehoorzaamheid aan gezag gemeengoed zijn geworden

Toch zijn er, volgens Waters, onder de ongeveer 900 piloten van Virgin Australia, negen bekend die niet kunnen vliegen wegens complicaties, met name hartkwalen, die aan het vaccin toegeschreven zouden kunnen worden, aldus de journalist, die Waters’ verklaringen over de symptomen van de ziekte herhaalt:

“Wij hebben een kapitein die een beroerte kreeg en blind werd, en een andere die een hartaanval kreeg en na de landing van de instaptrap viel.”

“Ik heb gehoord van gevallen van oorsuizen, duizeligheid en hersenmist, waaronder tijdelijke blindheid, bij verschillende bemanningsleden.”

“De hartaanvallen en beroerten komen voor bij verder fitte en gezonde mensen. Zij doen zich plotseling voor en vormen een reëel gevaar voor de veiligheid van de vlucht.”

Hij zei dat de ongevaccineerde piloot toen aan de journalist had uitgelegd dat, in overeenstemming met de luchtvaartregelgevers in de wereld, ook de Australische luchtveiligheidsautoriteit de één-procentsregel toepaste: “Als zij een medische aandoening hebben die een grotere waarschijnlijkheid heeft dan één procent om hen binnen de komende twaalf maanden ongeschikt te maken om te vliegen, worden zij beschouwd als medisch ongeschikt om te vliegen”.”

Daarom, zegt Waters, “hebben talrijke luchtvaartgeneeskundige deskundigen, waaronder luitenant-kolonel Theresa Long en luitenant-kolonel Peter Chambers, nu tests voorgesteld waarmee het werkelijke risico voor de piloten kan worden vastgesteld.”

Nederlands hooggerechtshof verbiedt onderzoek naar vaccinatiestatus van piloten

Maar zoals Michael Nevrakadis toen ontdekte, hadden enkele piloten het nu aangedurfd om zich te verdedigen tegen deze onwetendheid van de luchtvaartmaatschappijen. De journalist meldde dat op 2 juni van dit jaar een Nederlandse rechter bij de Regionale Rechtbank te Amsterdam de Nederlandse pilotenorganisatie in het gelijk had gesteld, die een rechtszaak had aangespannen tegen de verplichte inenting van nieuw aangeworven piloten door de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM.

Omdat het verplicht bekendmaken van de vaccinatiestatus bij piloten die solliciteren in strijd was met de privacy volgens artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, verbood het Nederlandse Hooggerechtshof de luchtvaartmaatschappij om sollicitanten naar hun vaccinatiestatus te vragen, aldus Nevrakadis, die de beslissing van het hof samenvatte. Bovendien zou de KLM-maatschappij een boete van 100.000 euro per overtreding moeten betalen.

Tenslotte heeft de Canadese regering, volgens The Defender, aangekondigd dat zij alle reisgerelateerde vaccinatie-eisen tegen 20 juni van dit jaar zal afschaffen. “Free to Fly” schrijft dit aan The Defender toe aan de moed en de onvermoeibare inspanningen van vele principiële mensen:

“Deze donkere tijd helpt om een belangrijke stelregel te versterken: Echte verandering kan alleen bereikt worden door vasthoudendheid, moed en het onophoudelijk nastreven van de waarheid door mannen en vrouwen met principes.”

En er waren nu ook successen op het gebied van aansprakelijkheid, legde Nevrakadis uit. De Canadese piloot Ross Wightman, bijvoorbeeld, was onlangs een van de weinigen die van het Canadese Vaccine Injury Fund een schadevergoeding kreeg voor zijn Guillain-Barré syndroom. Hij had de ziekte gekregen vijf dagen nadat hij de eerste dosis van het vaccin had gekregen. Aangezien hij zijn armen en benen niet meer goed kon bewegen, was hij niet meer in staat om als piloot te werken.

  Het begint: Nieuw-Zeelandse artsen sturen brief met verzoek aan politie om sterfgevallen na COVID-vaccinatie te onderzoeken

Open brief van de Global Air Transport Association (GAA) aan de luchtvaartmaatschappijen

Maar de journalist vestigde vooral de aandacht op het initiatief van een open brief die de Global Aviation Advocacy Coalition (GAA) reeds op 17 mei van dit jaar aan de luchtvaartindustrie had gericht. Daarin verwijt het de luchtvaartmaatschappijen hun inentingsvoorschriften. Volgens de GAA zouden die ertoe leiden dat steeds meer piloten niet meer kunnen vliegen en dat steeds meer piloten ondanks ernstige klachten toch blijven vliegen. Deze ziekteverschijnselen zouden “op zijn minst correleren met de ontvangst van COVID-19 vaccinaties”.

In haar open brief beschreef de GAA de toestand van veel piloten na hun inenting. De Defender citeert er als volgt uit:

“Piloten zijn hun medische licenties kwijtgeraakt en zullen die misschien niet meer terugkrijgen”, terwijl anderen “vliegtuigen blijven besturen ondanks het feit dat zij symptomen hebben die gemeld en onderzocht zouden moeten worden, waardoor een gevaar voor de menselijke factor van ongekende omvang ontstaat” en “een situatie die de luchtvaartmaatschappijen en het reizende publiek grote zorgen zou moeten baren”.

The Defender publiceerde ook de eisen van de GAA aan de internationale luchtvaartindustrie uit de open brief:

“- Voor zover reeds van kracht, moet de verplichte COVID-19 vaccinatie voor vliegtuigbemanningen weer worden afgeschaft.

– De regelgevers en de luchtvaartmaatschappijen moeten de vrijwilligheid met betrekking tot de zelfonthulling opnieuw sterker bevorderen.

– Grondige en objectieve luchtvaartmedische onderzoeken van piloten en cabinepersoneel moeten een hoge prioriteit krijgen. (….)

– De luchtvaartmaatschappijen en de regelgevende instanties beschikken over gegevens over ziektegevallen, en medische verklaringen van arbeidsongeschiktheid, met inbegrip van symptomen en oorzakelijke redenen. Deze gegevens moeten door onafhankelijke derden worden geanalyseerd om vast te stellen of COVID-19 vaccinatie als mogelijke oorzaak kan worden uitgesloten.”

De brief is ondertekend door een groot aantal organisaties, piloten en artsen. Daartoe behoren de USFF, de Free To Fly Canada, de Aussie Freedom Flyers, de UK Freedom Flyers, de International Medical Alliance, de Global Covid Summit, de Canadian Covid Care Alliance, de UK Medical Freedom Alliance, de Association of American Physicians and Surgeons en verschillende andere groepen in de VS, Frankrijk, Nederland, Zwitserland en het VK, alsmede meer dan 17.000 artsen en medische wetenschappers uit de hele wereld en “duizenden piloten bij meer dan 30 mondiale luchtvaartmaatschappijen”.

Mede als gevolg van deze open brief neemt de druk op de luchtvaartindustrie toe om bijwerkingen van vaccins aan te pakken. Dit verhoogt ook de druk op de voorstanders van vaccinatie in de politiek en de wetgeving. En ten slotte komt dan de kwestie van de aansprakelijkheid in geval van vaccinatieschade aan de orde.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Een Nederlandse begrafenisondernemer stelt een onschuldige vraag: Waarom zien de lichamen er de laatste tijd zo vreemd uit?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVoor altijd ziek: COVID-19 VACCINS veroorzaken ernstige ontstekingen, waardoor reeds op bestaande chronische gezondheidsklachten, ziekten, aandoeningen “gericht” wordt en verergeren
Volgend artikelAchter het Tinnen Gordijn: BRICS+ versus NAVO/G7
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Het prikken met experimentele rotzooi is volgens de luchtvaartregelgeving totaal illegaal, maar niemand schijnt het van die kant aangepakt te hebben. Een twee koppige flight crew mag voor of gedurende een vlucht niet eens hetzelfde maal nuttigen vanwege het risico dat de maaltijd een medische reactie zou kunnen opwekken (bacterieel, allergische reactie, etc.), maar volledig experimentele prikken waar niemand alle gevaren van kende was zomaar OK voor alle piloten? Ook hier hebben sinistere lieden hun invloed op de autoriteiten uitgeoeffend.

  • Inderdaad….laat ze daar eens over praten.
   Geen medelijden met piloten en stewardessen die prikken hebben genomen en nu lopen te jammeren
   omdat hun inkomsten in gevaar komen.

   Ze hebben nog twintig jaar aan alternatief nieuws in te halen.

   • Zeg dat wel. Smerig tuig is het. Medeplichtig aan de moorden omdat ze hun mond hebben gehouden. Ik hoop dat ze allemaal dood vallen. In de lucht, zodat ze die gevaccineerde reizigers ook meteen mee de dood in nemen. Tuig. Allemaal.

  • En ze houden hun mond over chemtrails en over het gebrek aan kromming van de aarde.
   Maar de zogeheten elites zal het een zorg zijn dat ontslagen piloten ’terug beginnen te vechten’ want in de nabije toekomst is het over en uit met vliegreizen door de nutteloze eters.

   • @Jerome, uiterlijk in 2050 mag het sheeple (sheep + people)/goyim niet meer gebruik maken van een vliegtuig. De chaos op luchthavens wereldwijd is daarvan een voorbode.
    De elite staat uiteraard boven dit gebod & gaat met privéjets een heerlijke tijd tegemoet, denken ze, maar niet heus.

    • Aan de leidingen en bedrading van vliegtuigen kan flink worden geknoeid door de technici. Je hoeft maar een boutje wat slechter aan te draaien of het merk wat te verzetten. De elite gaat nog een fijne tijd tegemoet. Sabotage overal.

  • Ron Swart: interessant he… je moet eens kijken naar de video’s van Wim Carrette, aka Godgevlamste. Google maar.

 2. ja en 100% maakt er zinloos teveel kindjes bij> zonder na te denken,want moet kunnen….overbevolking is geen enkel punt en deze planeet kan alles aan…word ook niet over gedacht

 3. Let op de vakbonden zijn een groot gevaar voor ons bestaan zij hebben zich laten omkopen door het grote geld en kunnen geen kant meer op zij zijn mede plichtig aan deze genocide en leven van ons geld stop deze criminelen organisaties wees er geen lid meer van slappelingen .

 4. Niet alleen op Vliegtuigen zo schijnt, denk vele bestuurders op termijn, of dat nu op grote schepen, vrachtvervoer of zelfs de post pakketten is, zo kreeg in onlangs dit te lezen in een mail.

  “Helaas kan de bezorging van je pakket door tekorten op de arbeidsmarkt vertraging oplopen”

  Straks ook tekorten op Ziekenhuizen, Scholen and so on… allemaal gecreëerd via genjecties/plandemie/agenda2030 zaken, mensen vallen uit door ziekte/stress/werkdruk/cov regels and so on, de gehele sfeer word om zeep geholpen, zo ook bij de Boeren, waar meerdere zelfmoord zaken zijn helaas.

 5. Duality Explained | 🤖 You won’t believe this! 😱

  Explanation of duality, David Icke, AI is sentient 😱
  Are the controllers after wild animals now?
  And a secret meeting of scientists who created the first AI life

  https://youtu.be/YhOGmZmOGGo

  The Divine Plan, The First Temple, Divine DNA and the New Earth
  In this brief explanation you will get an overview of the enormous changes that are taking place on the energetic and spiritual levels on earth, and the gigantic possibilities you have. The Divine Plan is an impulse for earth and humanity that makes a completely new reality possible.
  https://youtu.be/QL_0n7MFzGc

  Hartelijk dank voor deze uitleg. Prachtig in deze stressvolle en verwarrende tijd.
  Een kernoorlog zou op universeel niveau rampzalig zijn.
  Welke rol speelt Moeder Aarde in het universum?
  De Aarde is net als wij een wezen, een bewustzijn.
  Ook zij heeft haar rol in zich ontwikkelen en transformeren met alle wezens die op en in haar wonen.
  Zoals wij ook een woning bieden aan alle micro-organismen in ons lijf.

  Het is een symbiose als we in harmonie leven
  Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in