De geschiedenis van de mens is eenvoudigweg de geschiedenis van slavernij, van onrechtvaardigheid en wreedheid, samen met de middelen waarmee zij, door de dode en desolate jaren heen, langzaam en pijnlijk vooruit is gekomen. Zij is de speelbal en prooi geweest van priester en koning, het voedsel van bijgeloof en wrede macht. Gekroonde kracht heeft onwetendheid geregeerd door angst. Hypocrisie en tirannie – twee gieren – hebben zich gevoed met de vrijheden van de mens.” ~ Robert G. Ingersoll, The Liberty of Man, Woman, and Child

We zijn nu opnieuw in de greep van een mogelijke wereldoorlog. Hoewel dit een duidelijke mogelijkheid is vanuit het standpunt van veel vernietiging door een conventionele of zelfs nucleaire oorlog, is het mijn overtuiging dat de Derde Wereldoorlog meer dan twee jaar geleden is begonnen, althans psychologisch, en dat het een oorlog is tegen alle mensen in de V.S. en over de hele wereld door hun eigen regeringen. Op dit moment is het geen oorlog van bommen en kogels, althans niet op grote schaal; het is een oorlog die verteerd wordt door bedrog, leugens, propaganda en angst. Het is ook een oorlog tegen het individu, en het is een oorlog bedoeld om de verovering en controle van de planeet onder een technocratisch één-wereld regeringssysteem te verstevigen, schrijft Gary D. Barnett.

Te midden van deze totalitaire overname gebeurt er veel tegelijk, en alle snode pogingen die door de heersende cabal worden ondernomen zijn met elkaar verbonden, en werken op hun beurt synchroon om bepaalde specifieke agenda’s te verwezenlijken. Dit is al heel lang duidelijk voor iedere intelligente waarheidszoeker, maar vandaag de dag zou het zelfs duidelijk moeten zijn voor die bange en onwetende horden die men de massa noemt. Maar zelfs onder deze openlijke vijandigheid, waarin kwade complotten tegen ons allen tot ontplooiing komen, complotten die getelegrafeerd worden en volledig ontmaskerd zijn, hebben weinigen de geestelijke capaciteit of de wens om te begrijpen wat er aan de hand is, en dat het mogelijke einde van dit mislukte experiment dat beschaving heet, nabij is. Deze situatie wijst op een bijna totale onverschilligheid bij de velen.

Wat het belangrijkste is om te begrijpen, is dat elke wereldgebeurtenis, elke oorlog en proxy-oorlog, (met inbegrip van de Rusland/Oekraïne “oorlog”) elke agenda betreffende bedreigingen en zogenaamde pandemieën, elk financieel debacle, en eigenlijk elke ziekte waarmee de mens geconfronteerd wordt, inderdaad het geesteskind is van de wereldheersers die samenwerken om de reset te bereiken van alle samenlevingen tot één die geregeerd wordt door de zeer weinigen. De “nieuwe wereldorde” wordt al een eeuw lang nagestreefd, maar komt nu veel dichter bij de werkelijkheid; alles in het volle zicht. Alle grote landen en regeringssystemen op aarde, ook die van Rusland en China, zijn aan boord, en spannen samen om een wereldwijde technocratisch gecontroleerde “Vierde Industriële Revolutie” tot stand te brengen, door de agenda’s voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030 te voltooien en uit te voeren.

  Canada bouwt ONDERVRAGINGSKAMERS met wapenarsenalen om mensen te arresteren en te vervolgen voor "klimaatmisdaden"

Te midden van dit wereldwijde complot is er hypocrisie, oorlog, moord, leugens, omkering van de werkelijkheid, massale verdeeldheid, en totale afhankelijkheid van de zwakken ten opzichte van de heersende klasse. Dit alles is opzettelijk beleid, en het succes van de staat is volledig afhankelijk van de gehoorzaamheid en de meegaandheid van de massa. Zonder collectieve afhankelijkheid, zonder gehoorzaamheid van het volk in het algemeen, zonder blinde gehoorzaamheid, en zonder angst van de meerderheid, zullen alle pogingen om tot wereldwijde controle te komen mislukken. Daarom is de oplossing voor deze waanzin niet ingewikkeld in theorie, maar vereist dat ieder individu de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven en vrijheid zonder rekening te houden met de gevolgen. Zodra alle actie of niet-actie in de eerste plaats gebaseerd is op zelfbehoud of consequenties, is de strijd verloren, en heeft de staat de oorlog tegen ons gewonnen. Alleen doen wat men weet dat goed is, zal de dag redden. Om vrij te zijn in geest, lichaam en ziel, moeten wij als individuen altijd doen wat in ons eigen verstand juist wordt geacht, zonder afhankelijk te zijn van degenen die ervoor kiezen te regeren.

Als men alleen de betrokkenheid en de medeplichtigheid van de V.S. bij de overname van de mens in aanmerking neemt, zou de waarheid, als zij door de kudde gekend en aanvaard wordt, het keerpunt kunnen zijn in het begrijpen van de situatie waarmee wij geconfronteerd worden en hoe die ontstaan is. Met die kennis zou het streven naar vrijheid een duidelijker weg vooruit hebben.

  Totale wereldverbanden en acties onthullen de kwade agenda van het Eén Wereldregeringscomplot

De V.S. heeft sinds haar oprichting tegen onschuldigen wereldwijd en tegen haar eigen burgers agressief oorlog gevoerd. Slachting, diefstal, moord en leugens zijn een constant thema geweest in de geschiedenis van de regering in Amerika. De regering van de VS heeft bijna al het land in dit land met geweld gestolen, en daarbij iedereen gedood die vrij en soeverein wilde blijven. Dit omvatte ook de slachting van haar eigen burgers tijdens de Zuidelijke Onafhankelijkheidsoorlog, of beter gezegd, de Noordelijke Agressieoorlog. De ware aard van deze vijandige agressie is door het grootste deel van de bevolking nooit onder ogen gezien, voornamelijk als gevolg van voortdurende propaganda, historische leugens, manipulatie door de media en hersenspoeling door indoctrinatiecentra voor staats”onderwijs”.

Hitler’s opkomst aan de macht, en Duitsland’s opbouw naar oorlog werd gesteund en gefinancierd door het Amerikaanse banksysteem, bedrijven, en met veel medeplichtigheid van de regering vanaf 1922, en ging door tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hetzelfde geldt voor de steun, doelbewuste opbouw en creatie van de militaire machten van Rusland en China, en natuurlijk anderen, door de V.S. Dit omvatte massale Amerikaanse medeplichtigheid in het creëren van de nucleaire programma’s van de Sovjet-Unie, en haar vermogen om massaal nucleaire wapens te produceren. Alles was met opzet. Dit gebeurde onophoudelijk vanaf het begin van de 20e eeuw tot heden, toen de VS het communisme steunden, terwijl ze deden alsof ze ertegen vochten. U ziet, niets is wat het lijkt, en alles wat de meeste goedgelovige Amerikanen geloven is volkomen onwaar.

Nu we verder gaan naar de huidige tijd, de huidige gebeurtenissen rond de neppandemie en de zogenaamde oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn allesbehalve wat wordt gemeld door de mainstream media, waaronder veel alternatieve nieuwssites. Vele regeringen zijn betrokken bij deze waanzin, waaronder de VS en haar NAVO-partners, Oekraïne, en Rusland, onder anderen. Ze hebben allemaal dezelfde agenda, en dat is er een van vernietiging van het gehele monetaire wereldsysteem, de creatie van een volledig gedigitaliseerd en cashloos financieel systeem, totale controle over iedereen, en de implementatie van wat nu wordt aangeduid als de “Grote Reset” van de samenleving.

  Fascisme in de EU

Als men het verleden goed kan beoordelen, en de corruptie, de leugens, en de complete hypocrisie en propaganda ziet die door de hele geschiedenis heen door de V.S. en haar gecontroleerde media gepresenteerd worden, hoe kan iemand dan ook maar één woord geloven dat uit Washington D.C. of haar spreekbuizen in de mainstream komt? Hoe kan iemand niet zien dat het eeuwenoude complot van verdeel en heers gebruikt wordt om massale verdeeldheid, vals racisme, scheiding en haat te zaaien onder het proletariaat, om het volk gemakkelijker te kunnen controleren? Hoe kan iemand niet begrijpen dat elke noodsituatie die de staat beweert, een leugen is? Hoe kan iemand niet begrijpen dat deze Rusland en Oekraïne situatie in scène gezet is, en deel uitmaakt van de “Grote Reset” agenda? Hoe kan iemand niet weten dat Poetin niet anders is, niet beter of slechter, dan Biden, Trump, of wie dan ook van de rest van de Amerikaanse politieke klasse van het kwaad, nu of in het verleden? Hoe kan iemand niet beseffen dat de heersende klasse van elk land het eens is over de wereldwijde overname door de verachtelijke monsters van Davos, die samenspannen om de wereldheerschappij te bewerkstelligen?

Open voor één keer in uw leven uw ogen, of bereid u voor om onderworpen te worden aan de wrede heerschappij van tirannen. Vrijheid heeft een prijs, en die prijs kan een risico inhouden, maar zonder die prijs te betalen en dat risico te nemen, is er maar één gevolg. Dat gevolg is slavernij, en met slavernij komt armoede, honger, oorlog, overheersing, geweldheerschappijd, vernietiging van leven en eigendom, en de hel op aarde. Het is aan u en aan u alleen om te beslissen, want niemand kan uw vrijheid voor u opeisen, of u beschermen tegen uw eigen lafheid en apathie. Heersers kunnen alleen bestaan als er mensen zijn die overheerst willen worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelastVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDrievoudig gevaccineerde vaccinpusher arts sterft “plotseling en onverwacht” op 36-jarige leeftijd – artsen zijn verbijsterd
Volgend artikelZelensky de Marionet
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

3 REACTIES

  1. Ik vrees dat de noodzakelijke afweerreactie van de massa pas op gang komt als het sterven op grote schaal te nabij komt. En dan? Dan moeten we het winnen met doodzieke strijders. Ongevaccineerden zijn onze enige kans. Een groot goed georganiseerd moordeskader dat de hele cabal systematisch uitmoord. Dan hebben we een kans

  2. Rutte is een vrijmetselaar en door het samen met Duitsland sturen van mobiele pantserhouwitzers naar de Oekraïne heeft hij in feite de oorlog verklaard met Rusland en sleurt de Nederlandse bevolking mee mee in opdracht van de loge. Eufemistisch “belangenverstrengeling” genoemd. Juridisch gezien is dit hoogverraad..Het is jammer dat we zo naief zijn deze vrijmetselaar aan de macht te laten met zijn ‘broeders’in de Kamer. Vrijmetselaars mogen nooit in de regering zitten want het zijn meinedige dieven van onze rechten als volk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in