Bij al het gepraat over vrijheid, democratie, mensenrechten, over waarden in het algemeen: de ware aard van het Westen is gebaseerd op onderdrukking, uitbuiting en roof. Anders dan in het verleden handelt het Westen niet langer rationeel, maar slechts hysterisch. Dit biedt hoop voor de hele wereld, schrijft Andrei Rudalew.

Het manische verzet tegen de loop van de geschiedenis en de voortzetting van de eeuwenoude traditie van koloniale politiek zijn duidelijk zichtbaar in het huidige uur van de waarheid, en ze onthullen de ware aard van het Westen. Deze essentie is lang verborgen geweest achter uiterlijke respectabiliteit, achter praatjes over democratie en mensenrechten – die het Westen nu als een wolvenstaart achter zich aan draagt. De Russische president Vladimir Poetin onderstreepte dit alles in zijn toespraak tijdens de plenaire zitting van het Oostelijk Economisch Forum in Vladivostok.

Het moment van de waarheid sloeg toe na 24 februari, toen datzelfde Westen in een zelfdestructieve sanctiewaanzin terechtkwam en zijn eigen principes liet varen. En dat was een zelfopenbaring. Daarna werd alles eenvoudiger en duidelijker. Zo kwam dat idool van de democratie, waar het Westen decennialang omheen heeft gedanst en gepolijst, duidelijk naar voren. Maar het is niets anders dan een afgod, een symbool van de utopie van een al-menselijkheid die nationale en raciale individuele kenmerken uitwist.

Vooral omdat dit in de kern een racistische utopie is. De utopie van een wereldwijde piramide aan de top waarvan het Westen zichzelf heeft geplaatst. Waarbij alle andere naties en landen ernaar zouden moeten streven de treden daarheen te beklimmen, hun democratische status te verhogen en hun soevereine rechten op te geven. Eigenlijk is dit wereldwijd sociaal Darwinisme. Een recept volgen volgens welk alleen trouwe aanhangers van democratische dogma’s die gehoorzaam het gebod van de wereld-Olympus uitvoeren, beschaafde – dat wil zeggen westerse – mensen kunnen worden. En dit is de echte Toren van Babel, die nu voor onze ogen instort. Op volkomen natuurlijke wijze, als vanzelf, in de “sanctie-oven” en in daadwerkelijk verzet tegen de loop van de geschiedenis.

In zijn optreden wees president Poetin op “de roekeloze acties van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Europese Unie, die geobsedeerd zijn door illusoire politieke ideeën, om het welzijn van hun eigen burgers op de lange baan te schuiven, en nog meer dat van mensen buiten de zogenaamde gouden miljard”. Zoals ook blijkt uit de graanhandel, waar de gebruikelijke koloniale instincten en tradities op de voorgrond traden. Dit alles dreigt onvoorziene gevolgen te hebben voor de hele wereld en zal de westerse landen naar een doodlopende weg leiden.

  Dmitry Medvedev - Dit wordt een wereldwijde catastrofe

Wijzelf hebben een soortgelijk illusoir utopisme meegemaakt en kennen het uit ons recente verleden – het utopische project van perestrojka met zijn droomwereld van al-menselijkheid, waar de wolf naast het lam zal leven. In werkelijkheid werkt dit echter allemaal niet echt, omdat er altijd wel iemand de winnaar wil zijn en probeert het lammetje te villen. In een dergelijke situatie is het welzijn van de eigen burgers de token of het brandhout voor de oven van een mooie toekomst en een wereldwijde harmonie, bepaald door het democratische Westen. En eigenlijk bewandelt de westerse wereld precies deze weg en houdt zij haar eigen volk gegijzeld – omdat hun belangen en die van de elites niet één en dezelfde zijn, maar tegengesteld.

In haar tijd stookte de Sovjet-Unie een suïcidale oven op waarin zij zichzelf opofferde voor zoete illusies en dromen. Het Westen warmt deze “sanctie-oven” nu weer volop op. Daarin worden de eigen principes, de restanten van het zelfvertrouwen en de eigen valuta verbrand.

En dit alles omdat het beleid van het Westen vandaag de dag niet wordt geleid door rede, maar door hysterie, door een hectisch tempo – met een totale afwezigheid van enig instinct voor zelfbehoud. Wat op zijn beurt het gevoel van eigen grootsheid en universele exclusiviteit volledig heeft vervangen. Ondertussen stort de toren zichtbaar in….

Als een Shir Khan uit “The Jungle Book” draait het Westen rondjes, achter zijn eigen in de oven gebrande staart aan. “Blijf staan, jakhalsstaart!” – Dat is nu het lot van het collectief Tabaqui. Zij kozen er zelf voor. En het was niet eens nodig om op dit carnaval de jas van de sympathieke jakhals te kiezen. Het is voldoende om onafhankelijk en soeverein te zijn en niet in een roedel te zitten. Maar dat is tegenwoordig een zeer moedige keuze. En wat heeft het voor zin om in een “huisje” te zitten of liever aan de top van de beschavingspiramide – wat overigens ook een zeer diepe val kan betekenen. De loop van de geschiedenis, die de VS en Europa met alle macht proberen tegen te gaan, is geen machinatie van het verraderlijke Rusland of de almachtige Poetin, zoals het Westen zichzelf probeert wijs te maken.

  Het Westerse publiek wordt voorbereid op het sneuvelen van hun zonen in Oekraïne

De toren van zelfexclusiviteit van na de Koude Oorlog was gewoon gebaseerd op een gewijzigd koloniaal systeem, racisme en andere oude vooroordelen, in plaats van op een duurzame en rechtvaardige wereldorde die bescherming biedt tegen wereldwijde catastrofes. Anderzijds werd deze toren ondersteund door een systeem van insinuaties en mystificaties over de gemeenschappelijke bestemming van de mensheid, een civiliserend universalisme. Met het gebod van het “Doe zoals ik” principe. Met een duidelijk beleid om alle eigenzinnigheid, soevereiniteit en alles wat het samengaan met democratische verrukking in de weg stond te elimineren om trouw te zweren aan de wereldhegemoon.

Het gewone fascisme zit ergens in deze ideeënwereld verborgen. Maar in het Westen is men al lang niet meer op de hoogte van het voor de hand liggende: in hun eigen matrix van stereotypen en illusies is het voor velen comfortabeler om zichzelf te overtuigen van de superioriteit van het westerse waardesysteem.

Inmiddels is dit uitgegroeid tot een echte epidemie, als vervanging van de coronavirus pandemie. Een epidemie echter, waartegen geen enkel masker en geen enkele vaccinatie bescherming kan bieden. Waar in plaats van dialoog slechts dictum is en “agressieve pogingen om andere landen gedragspatronen op te leggen, hen van hun soevereiniteit te beroven en hen aan de eigen wil te onderwerpen”. Het geheel is een oude gewoonte die zich in de jaren van unipolaire gelukzaligheid heeft ontwikkeld tot een werkelijk destructieve manie, een religieuze cultus van aanbidding van de Amerikaanse dominantie. Wat nu vervliegt als een droom, als een ochtendmist.

De nevel trekt weg, maar dat betekent niet dat de “dictatuur van de Verenigde Staten in mondiale aangelegenheden” niet steeds nieuwe slachtoffers eist, vooral van collega-democratische samenlevingen die aan een ketting liggen. Vandaar de hysterische sanctiekoorts die een wereldwijde actie tegen zichzelf is geworden. De Verenigde Staten creëren gewoon een alternatief vliegveld voor zichzelf: mocht het dictum verschrompelen als shagreen leer, dan zal het huidige democratische pantheon de rol van voederbron overnemen. Een pantheon dat al de gewoonte heeft ontwikkeld om te handelen op bevel en ten nadele van zichzelf. Als de honger van Shir Khan ernstig wordt, kan hij de Tabaqui verslinden.

Er heeft een “tektonische verschuiving” plaatsgevonden in het systeem van internationale betrekkingen, zoals de Russische president herhaaldelijk heeft opgemerkt. De westerse landen proberen tegelijkertijd de wereld in stagnatie te storten om “de oude wereldorde te behouden die alleen voor hen nuttig is”, gebaseerd op frauduleuze principes of de beruchte “regels”. Het goede van deze regels is dat het Westen ze zelf uitvindt en zelf beslist of het zich eraan houdt of niet – en dit alles niet uit winstbejag of uit humeurigheid. Zo ontstond de westerse pastorale, die nu wordt vernietigd door de kreten van de ontevredenen en de ongehoorzamen die zich verzetten tegen de dictatuur. Dit is hoe de huidige kortsluiting van het collectieve Westen, die is omgeslagen in een gevaarlijk avonturisme, kan worden begrepen: de stabiliteit van haar somnambulistische werkelijkheid is aan het wankelen gebracht en de stemmen van buitenaf, de stemmen van de werkelijkheid dringen door. Maar het kaartenhuis in de vorm van de Toren van Babel wordt weggevaagd door de “Wind der Verandering”.

  Duitsland waarschuwt voor sluiting industrie als Russisch gas niet meer stroomt

Hier is een stukje geschiedenis: Vasily Klyuchevsky beschreef destijds de Russische tsaar Peter de Grote als een aanhanger van de theorie van de vooruitgang en de voortbeweging van de wetenschap. De historicus citeerde tsaar Peter die zei dat Europa gedurende een bepaalde periode onmisbaar was voor Rusland. Daarna kon men het echter de rug toekeren en zouden de grenzeloze horizonten van de Noordelijke Zeeroute en het Oosten zich openen… Dit was het idee van een wereldwijd polycentrisme – geen usurpatie – waarbij Rusland de rol van een van de gelijkwaardige centra, een bemiddelaar, op zich nam. En de manier om dit te bereiken was de vooruitgang van de wetenschappen. Toegegeven, dit project werd niet door de tsaar zelf voltooid. De verwezenlijking van dit project vond pas plaats in de tijd van de Sovjet-Unie, die een alternatief wereldcentrum werd, de wereld bevrijdde van koloniale boeien en een soevereine ontwikkeling begon. Rusland houdt nog steeds vast aan deze koers, en dat is te zien: de stereotypen van het westerse centrisme, dezelfde knuppels van slavenhouders en kolonialisten in het wiel van de geschiedenis gestoken, zijn het gevaar dat de wereld in een wereldwijde catastrofe dreigt te storten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De G-7 krijst, maar zij hebben de oorlog tegen Rusland al verlorenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVerraad aan het volk – De koude oorlogswinter 2022
Volgend artikelRuslands evoluerende houding ten opzichte van de oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

43 REACTIES

 1. Met dictators als Xi JinPing en Vladimir Putin gaan we er echt op vooruit.
  Het is kiezen tussen 2 kwaden, die beiden dezelfde bron hebben, namelijk het WEF.
  Van die Indiër weet ik het niet, maar het zal me niets verbazen.

   • Zelfs op wikipedia te vinden:

    “In a 2017 interview, Klaus Schwab said that Russian President Vladimir Putin had been recognized as a Young Global Leader, and also mentioned Canadian Prime Minister Justin Trudeau: “I have to say, when I mention now names, like Mrs. (Angela) Merkel and even Vladimir Putin, and so on, they all have been Young Global Leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now is the young generation like Prime Minister (Justin) Trudeau … We penetrate the cabinet.” etc…

   • Poetin heeft het WEF allang de rug toegekeerd.
    Het zal mij niet verbazen als hij zijn neus in die duistere club heeft gestoken om te doorgronden waar het WEF voor staat.
    Maar Poetin gruwelt, net als Orbán, van al die westerse drek en beschermt zijn land en volk ervoor.

 2. Ik kan niet wachten, laat het maar totaal in elkaar storten.
  Kut Westen met hun zogenaamde ethische waarden.
  Leugenaars, huichelaars en nietsnutten.

   • Ik weet het, maar de stomme bevolking maakt het ze wel makkelijk.
    Dat de elite in de vrije val naar de vernietiging meegesleurd mogen worden.

     • Ongewild.
      Ik denk dat Putin van zijn land houdt, dat komt op de eerste plaats.
      Dus geen uitverkoop waar corrupte Russische oligarchen of hebzuchtige Amerikanen zich mee verrijken ten koste van het vaderland.

      Een desillusie als dat ook niet waar blijkt dan regeert de duivel.

  • Ik vind dat anders heel mooi gezegd, dat er in plaats van dialoog, alleen maar dictaten zijn. (want in die dictaten, wordt geen ruimte gelaten voor dialoog)

 3. Wij moeten ons niet laten denken in domme aanbidding en afhankelijk en aanhankelijkheid, herhalende automatische bewegingen en zielejammer van, wat wij hebben meegemaakt, maar die demonen in ons hoofd en lijf afschudden en de werkelijkheid in de ogen kijken en doen wat noodwendig is!

 4. Volgende maand allemaal weer braaf maskertjes op de kop zetten de kudde gaat het weer doen ✌🏻, terwijl een masker evenveel helpt gelijk het Transport Van zand in een winkelkar jeeeez Wat een bende kaffers 😡

  • K doe dat nie …. dan maar er op aan laten komen genoeg is genoeg , kutwereld is het , vechten en niks bereikt …. wat een geestelijke armoede onder de mensen OMG , zal er zelf nooit uitstappen die lol gun k ze niet …. eindtijd komt eraan 🙏💯🤍🕊

 5. Tijd voor nieuwe leiders–die weer hetzelfde doen als de oude.

  Wel eens van de ijzeren wet van Michels gehoord?

  En idd; paar eeuwen terug waren onze leiders rationeel–nu alleen maar hysterisch….achtelijke zwaar gestoorde linksen…..hun partijen vol met sexuele devianten en anders gestoorden, wijven die ooit veel plafonds bestudeerden en daardoor hun baantje kregen; kennelijk ook zo met de minister van justitie, die niet eens rechten studeerde, en niet meer dan een Turkse trut is…en Kaag, die terroristen financierden en met een paletijn slaapt; of het lesbische loeder Olongren die Amsterdam tot staat wil verheffen en daarmee landverraad pleegt; en ons nep koningshuis, dat vlgs de grondwet geen recht van titel heeft…

  En de arme slachtoffers van toeslag affaire, die gecriminaliseerd worden en binnen een week gecompenseerd zouden KUNNEN worden, als een politieke partij een tijdslimiet zou stellen; een kabinet dat de Isis, de witte helmen en de nazi’s van de Oekraine financieert…

  en zo kunnen we een half uurtje doorgaan.
  Bottomline: dat tuig moet eruit, wij moeten uit EU, uit de euro, uit de Nato, uit UN, uit WHO, nieuw polotiek systeem invoeren met maandelijkse referenda; kabinet voor de rechter en evroordelen; bezit van dat vuilnis confisceren, en gevangenis straf uitzitten in Siberie…

  Maar allez wie ben ik?

 6. o. dat af en toe belabberde vertalen:
  somnabulistisch is GEEN Nederlands!
  Somnambule (Frans) betekent slaapwandeling in het Nederlands.

 7. Putin kan geen WEF zijn,ja hij heeft er in de keuken gekeken want WEF staat voor transgender gekte en sektarische shit als je het goed onderzoekt. Alsof een Rus dat gaat pikken. Die kicken pussy riot (soros bandje) al de kerk uit en zetten ze achter slot en grendel. Als Putin wef geallieerd is wordt ie gekiert door bevolking.

 8. China heeft geen belang dat wij ook zo’n systeem krijgen dan krijgen ze concurrentie..Daarom wil het westen ons zo’n systeem in hebben om te concurreren.

 9. OK ! Prachtig allemaal.. Nou ja, prachtig ? In ieder geval begrijpelijk… En inderdaad,het ‘Westen’ was en is rot.. Maar hebben jullie nou écht de illusie dat zowel élites als bevolkingen, de mensen als zodanig in de rest van de wereld béter zijn ? Kom nou, bezorg me geen lachstuip alsjeblieft ! En multipolariteit op zich en het ophemelen van de nationale staten is op zich ook geen heilrecept ! Was er toch de hele geschiedenis al ? En je hoeft echt geen russofoob of chinafoob, indiafoob of iranofoob te zijn om in die systemen ook niets te zien.. Zolang valse kwakzalvers’wetenschap’–als manipulatie gebruikt of omdat men gewoon zo stom is erin te trappen–alles domineert naast allerlei misselijke ‘geloven’ die je voorschrijven hoe en wat je moet en mag denken zal het allemaal lood om oud ijzer blijken te zijn !! Éérlijke échte wetenschap en wáárheid(svinding) op álle gebied is het enige dat echt uitzicht biedt en een werkbaar alternatief…. Alleen diegenen en die systemen die daarmee komen en dáárvoor staan krijgen míjn steun ! Al het andere veeg ik me r… aan af !!

   • Beste Ralph ! Iedereen die met zijn/haar eerlijk gezond verstand waarheid zoekt en geen genoegen neemt met aangeprate of eigen wilde fantasieën is wetenschapper en filosoof… En in ieder geval–met of zonder diploma’s of behaalde titels–als de corona-covidkwakzalverij en voorgaande leugens doorziend alleen daardoor al een betere wetenschapper dan die 90% ‘wetenschappers’ die óndanks allerlei dikke titels als domme schapen voluit in het mondiale massabedrog trappen en zichzelf en degenen waar ze verantwoording voor hebben/voelen de gif’vaccins’ in laten spuiten…Om een en ander te doorzien hoef je overigens totaal geen superintellect te zijn…Ik denk dat het meer een morele kwestie is van simpele eerlijkheid, eerlijke logica en gewoon goed lezen, luisteren en bekijken wat overal beweerd wordt en door wie…Valt al vaak heel snel te zien wat klinkklare nonsens moet zijn, wat wel moet kloppen en wat absoluut niet kán kloppen !! Ken genoeg ongeschoolden, niet-‘wetenschappers’ die de hele hoax van meet af aan doorzien hebben, er niet in getrapt zijn..Doorgaans ook eerlijke mensen, tegenover zichzelf en anderen… Maar misschien is dat best wel zeldzaam helaas.. Groet en ’n fijne dag, Rudolf

    • Beste Rudolf,

     Bedankt voor je reactie en ik kan niets anders zeggen dan dat ik elk woord wat je schrijft beaam. Het geeft de burger moed.

     Nogmaals bedankt en ook voor jou een fijne dag en een hartelijke groet,
     Ralph

 10. Uiteindelijk, wanneer (als) de bommen beginnen te droppen op Europese doelen, dan zal Poetin de moordenaar worden waarin het ‘Westen’ (er is geen eensgezindheid in het ‘Westen’) hem tracht te profileren, of manouvreren. (wat waarschijnlijk ook de bedoeling is)

  Want de burgers, steunen deze escalerende sanctie-paketten niet.
  De meeste commentaren op de MSM welke de indruk moeten wekken dat dit wel zo is, zijn allemaal betaalde ‘acteurs,’ oorlogshitsers, welke de bange schapen zullen nablaten. (omdat ze anders helemaal niets te vertellen hebben, en dat moet een geheim blijven, want u mag niet weten, hoe dom ze werkelijk zijn)

  Dat wordt tegen hen gekeerd, maar ik dwaal af….

  Poetin begrijpt, dat de Europese volkeren bespeeld worden, en dat het EU-beleidt, niet het beleid van de burgers is.
  Dropt hij de bommen, dan heeft hij onschuldigen vermoord.

  Dit is heel delicate materie, maar zolang ‘het Westen’ (men deelt u in, in hokjes, alsof iedereen de sancties steunt) deze wapenleveringen steunt, zal het voor Poetin heel moeilijk worden om de burgers van Westerse landen,’ niet te ‘straffen.’

  Want ik denk, dat het uiteindelijk, van de burgers zal afhangen, om hun regeringen welke hen totaal niet representeren, bij de ‘oren te trekken.’

  Indien u schijnbaar niet lijkt te geven om uw land, en de oorlogs-hitserij dat van hogerhand wordt opgevoerd, dan kan en zal u hiervoor, (jammer genoeg, daar is ook Rusland het over eens) ‘gestraft’ worden.

  We gaan van crisis naar crisis, om uw beweginsvrijheid te beperken, en systematisch, worden de teugels verder aangetrokken.

  Helaas zijn er maar heel weinig mensen die dat zien, en denken dat alle gebeurtenissen los staan van elkaar, waarbij ze zich afvragen welke onvoorziene rampen hen toch treffen. 🙄

 11. Beste Chip,

  Jouw stelling, dat er weinig mensen die zien wat je ziet (helaas), ben ik het eens.
  Echter een, ikzelf, deel je betoog 100%. En als er een schaap over dam is ……..

  Don’t worry. Het komt wel goed.

  We begrijpen het nog niet helemaal maar ik denk dat Rusland onder aanvoering van President Putin onze bevrijder is/wordt. En dat is dan de tweede keer in 100 jaar dat Rusland het Westen bevrijd.

  Met deze gedachte denk ik dat wijs om ons af te vragen, indien we deze vrijheid krijgen, hoe wij met die vrijheid om gaan. Vrijheid misbruiken hebben we al genoeg gedaan.
  Hartelijke groet,
  Ralph

  • Steeds meer landen sluiten zich aan bij Poetin.
   Dat betekent inderdaad dat de EU en Noord Amerika uieindelijk, een paria zullen worden, waarbij ze krampachtig de oude wereldorde in standt proberen te houden, middels opgestapelde leugens.

   Doordat het zwaartepunt of morele hoogte bij die landen zal komen te liggen, zal het krampachtig proberen onderdrukken van de realiteit, alleen maar op hun burgers gericht, als een werkelijk zielige vertoning overkomen.

   Blijkbaar is het heel belangrijk, wat u als niet-elite denkt.

   Dat zal ermee te maken hebben, dat wanneer u hen niet openlijk steunt, zij geen rechtige grond hebben om zulke beslissingen te nemen.
   Dus moet men de bevolking hersenspoelen.

   Maar ik zal dat blijven zeggen, ik steun geen sancties, want daarmee begeeft u u op glad ijs.
   Ik wil daar in geen geval bij betrokken worden, want ik heb daar niets mee te maken.

   Groet weer.

   Chip

   • Goed betoog en wat betreft sancties deel ik je mening helemaal. Wie zijn wij om sancties uit te delen?

    Daarnaast komt dat andere landen zomaar is sancties aan ons kunnen uitdelen (als dat niet al gebeurd).

    Hartelijke groet,
    Ralph

 12. Vergeet bij alle begrijpelijke boosheid over alle corruptie en bedrog vanuit Brussel, WEF, WHO en de Biden-administratie enz. enz. voor alle eerlijkheid vooral niet dat méér dan de helft van alle staten in de V.S. de maatregelen volledig weigeren–al een poos–en dat meerdere keren gerechtshoven in de V.S. dwaze overheidsbesluiten daar geblokkeerd hebben !!! Actie van deze omvang tegen de hele pandemiehoax en de idiote maatregelen waarmee de halve wereld in de tang genomen werd heb ik nog niet in al die andere landen gezien ! Hooguit in India misschien dat door de poliovaccins van Bill Gates al eerder een ramp had beleefd en dat de eigen vertegenwoordigster bij de WHO ook heeft aangeklaagd (weet niet hoe dat is afgelopen..). Van China en Xi met al die belachelijke totaal-contrôle en dat sowieso superoverdreven vaccinatiegeloof en vaccinhysterie hoeft niemand op dit punt enig heil te verwachten.. Je kunt het–met mij–goed vinden dat deze landen zich verzetten om puur strategische redenen, maar heb vooral niet de illusie dat ze ons of zelfs hun eigen bevolking veel beters te bieden hebben dan de rotzooi bij ons…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in