Holocaustoverlevenden en hun nakomelingen hebben een brief gestuurd naar het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Britse Medical & Healthcare product Regulatory Agency (MHRA), waarin zij eisen dat de uitrol van het Covid-19 vaccin wordt stopgezet na het besluit van de FDA om volledige goedkeuring te verlenen aan nieuwe partijen COVID-19-vaccins van Pfizer, bericht Dailyexpose.co.uk.

De Holocaustoverlevenden beschuldigen de autoriteiten ervan dat zij de bevolking onvoldoende hebben geïnformeerd over de risico’s van het vaccin en dat zij het recht op vrije geïnformeerde toestemming volgens de Code van Neurenberg hebben geschonden.

Voor de Covid-19-injecties geldt momenteel een zogenaamde voorwaardelijke vergunning in Europa en een tijdelijke vergunning in het VK, wat betekent dat ze alleen voor noodgevallen mogen worden gebruikt omdat ze tot 2023 in fase drie van de klinische proeven blijven.

De Holocaustoverlevenden verklaren dat immunisatie van de hele planeet “nooit eerder is verwezenlijkt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam af te leveren. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast…

“Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog… ervaren een déjà vu die zo gruwelijk is dat wij opstaan om onze medemensen te beschermen.”

In de brief aan de EMA sommen de auteurs 22 ernstige bijwerkingen op die bekend waren bij de FDA voorafgaand aan de vergunning voor noodgebruik, maar die niet bekend zijn gemaakt aan het publiek, waaronder ziekte door vaccinatie, beroerte, myocarditis, acuut multitude-system inflammatory syndrome bij kinderen, Guillain-Barré syndroom, auto-immuunaandoeningen en zwangerschaps- en geboorte-falen, zoals eerder hier op Frontnieuws is onthuld.

De Holocaustoverlevenden schrijven dat “de mate van het te nemen risico nooit hoger mag zijn dan het humanitaire belang van het op te lossen probleem. Vaccinatie tegen Covid is voor ongeveer 99% van alle mensen gevaarlijker gebleken dan Covid.”

“Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins in een studie onder 48.000 kinderen, lopen kinderen geen enkel risico van het virus. Uit uw eigen gegevens blijkt dat kinderen, die geen risico lopen voor het virus, hartaanvallen hebben gehad na vaccinatie; meer dan 15.000 kinderen hebben bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. Ten minste 16 adolescenten zijn in de VS overleden na vaccinatie”.

De ondertekenaars voegen hieraan toe dat volgens Beginsel 10 van de Code medische experimenten moeten worden beëindigd wanneer “voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of overlijden van de proefpersoon”.

Zij benadrukken verder dat vaccinmandaten volgens de Code van Neurenberg in strijd zijn met het recht op vrijwillige toestemming “zonder tussenkomst van enig element van dwang, fraude, bedrog, dwang, overreding, of andere bijbedoelingen of chantage.”

De auteurs, onder wie overlevenden van concentratiekampen, hun zonen, dochters en kleinkinderen, verklaren:

“Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe holocaust van grotere omvang afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking beseft nog niet wat er gebeurt, omdat dit soort georganiseerde misdaad buiten hun belevingswereld ligt. Wij, echter, weten het. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen.”

De brief is gericht aan mevrouw Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau, met een kopie aan Dr. Raimund Bruhin, directeur van Swiss Medic in Zwitserland, en Dr. June Raine, Interim Chief Executive van het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in het VK.

De overlevenden sluiten hun brief af met een smeekbede aan mevrouw Cooke om het werkelijke aantal slachtoffers van vaccins te achterhalen, en vragen “hoeveel zullen er genoeg zijn om uw geweten wakker te schudden?”

Hier is de brief die door de overlevenden van de Holocaustoverlevenden naar de EMA en MHRA is gestuurd in zijn geheel –

Dames en Heren,

Wij, de overlevenden van de gruweldaden tegen de mensheid tijdens de Tweede Wereldoorlog, voelen ons verplicht ons geweten te volgen en deze brief te schrijven.

Het is ons duidelijk dat zich voor onze ogen een nieuwe holocaust van grotere omvang afspeelt. De meerderheid van de wereldbevolking beseft nog niet wat er aan de hand is, omdat de omvang van een georganiseerde misdaad als deze buiten hun belevingswereld ligt. Wij, echter, weten het. Wij herinneren ons de naam Josef Mengele. Sommigen van ons hebben persoonlijke herinneringen. Wij ervaren een déjà vu die zo afschuwelijk is dat wij opstaan om onze arme medemensen te beschermen. Onder de bedreigde onschuldigen bevinden zich nu ook kinderen, en zelfs zuigelingen.

In slechts vier maanden tijd hebben de COVID-19-vaccins meer mensen gedood dan alle beschikbare vaccins samen van medio 1997 tot eind 2013 – een periode van 15,5 jaar. En de mensen die het ergst getroffen zijn, zijn tussen 18 en 64 jaar oud – de groep die niet in de Covid-statistieken voorkwam.

Wij roepen u op om dit goddeloze medische experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen.

Wat u “inenting” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in werkelijkheid een godslasterlijke aantasting van de natuur. Nooit eerder werd de hele planeet immuun gemaakt door een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam te brengen. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast.

  Terwijl de media alleen de aandacht vestigen op de "zeldzame bloedstolsels", zijn er in de VS en Europa al meer dan 10.000 sterfgevallen gemeld na het krijgen van de verschillende COVID-injecties

De 10 ethische principes in dit document vertegenwoordigen een fundamentele code van medische ethiek die werd geformuleerd tijdens het proces tegen de Neurenbergse artsen om te verzekeren dat mensen nooit meer zullen worden onderworpen aan onvrijwillige medische experimenten en procedures.

Principe 1 van de Neurenbergse Code:

(a) “De vrijwillige toestemming van de menselijke proefpersoon is absoluut noodzakelijk. Dit betekent dat de betrokkene handelingsbekwaam moet zijn om zijn toestemming te geven; zich in een zodanige situatie moet bevinden dat hij in staat is zijn vrije wil uit te oefenen, zonder tussenkomst van enig element van dwang, fraude, bedrog, dwang, overreding, of andere bijbedoelingen of chantage; en voldoende kennis van en inzicht in de elementen van de betrokken materie moet hebben om hem in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen.”

b) Dit laatste element vereist dat, voordat de proefpersoon een positieve beslissing neemt, hem mededeling wordt gedaan van de aard, de duur en het doel van het experiment; de methode en de middelen waarmee het zal worden uitgevoerd; alle ongemakken en gevaren die redelijkerwijs te verwachten zijn; en de gevolgen voor zijn gezondheid of persoon die mogelijkerwijs uit zijn deelneming aan het experiment kunnen voortvloeien.

(c) De plicht en de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de toestemming vast te stellen, berust bij ieder die het initiatief neemt tot, leiding geeft aan of zich bezighoudt met het experiment. Het is een persoonlijke plicht en verantwoordelijkheid die niet straffeloos aan een ander kan worden gedelegeerd.

Ad. (a): Er is geen sprake van een vrije beslissing. Massamedia zaaien angst en paniek en gebruiken Goebbels’ propagandamethode door onwaarheden te herhalen tot ze worden geloofd. Al wekenlang roepen zij op tot het uitstoten van de ongevaccineerden. Waren het 80 jaar geleden de Joden die werden gedemoniseerd als verspreiders van besmettelijke ziekten, vandaag zijn het de ongevaccineerden die ervan worden beschuldigd het virus te verspreiden. Lichamelijke integriteit, vrijheid om te reizen, vrijheid om te werken, elke vorm van samenleven is de mensen ontnomen om hen tot vaccinatie te dwingen. Kinderen worden verleid om zich te laten vaccineren tegen het oordeel van hun ouders in.

Ad (b): De 22 verschrikkelijke bijwerkingen die al zijn vermeld in de vergunning voor noodgebruik van de FDA zijn niet bekendgemaakt aan de proefpersonen van het experiment. Wij sommen ze hieronder op ten behoeve van het wereldpubliek.

Er is per definitie nooit sprake geweest van geïnformeerde toestemming. Intussen zijn er duizenden bijwerkingen geregistreerd in talrijke databanken. Terwijl de zogenaamde gevallencijfers in intervallen van 30 minuten door alle massamedia worden uitgezonden, wordt er met geen woord gerept over de ernstige bijwerkingen, noch over hoe en waar de bijwerkingen moeten worden gemeld. Voor zover wij weten, zijn zelfs geregistreerde schadegevallen in elke databank op grote schaal gewist.

  Internationaal Onderzoeksjury toont aan dat globalistische psychopaten covid gebruikten om "misdaden tegen de mensheid" te plegen

Beginsel 6 van de Code van Neurenberg schrijft voor: “De te nemen mate van risico mag nooit hoger zijn dan die welke wordt bepaald door het humanitaire belang van het probleem dat door het experiment moet worden opgelost”.

“Vaccinatie” tegen Covid is gevaarlijker gebleken dan Covid voor ongeveer 99% van alle mensen. Zoals gedocumenteerd door Johns Hopkins, in een studie onder 48.000 kinderen, lopen kinderen geen enkel risico van het virus. Uit uw eigen gegevens blijkt dat kinderen die geen risico lopen voor het virus, na vaccinatie een hartaanval hebben gehad; meer dan 15.000 kinderen hebben bijwerkingen gehad – waaronder meer dan 900 ernstige voorvallen. Ten minste 16 adolescenten zijn in de VS overleden na vaccinatie.

Zoals u weet, wordt slechts ongeveer 1% gerapporteerd. En de aantallen stijgen snel terwijl we schrijven. Met uw medeweten.

Principe 10 van de Code: “Tijdens het experiment moet de wetenschapper die de leiding heeft, bereid zijn het experiment op elk moment te beëindigen, indien hij, bij het uitoefenen van zijn goede trouw, superieure bekwaamheid en zorgvuldig oordeel, redenen heeft om aan te nemen dat voortzetting van het experiment waarschijnlijk zal leiden tot letsel, invaliditeit of de dood van de proefpersoon.”

Naar verluidt heeft ongeveer 52% van de wereldbevolking ten minste één injectie gekregen.

Eerlijke onthulling van het werkelijke aantal “vaccin” gewonden, terminaal gewonden en overledenen wereldwijd is allang nodig. Het gaat inmiddels om miljoenen. Geef ons nu de ware aantallen van Covid-vaccin slachtoffers.

Hoeveel zullen er genoeg zijn om uw geweten wakker te schudden?

1. Guillain-Barré syndroom
2. Acute gedissemineerde encephalomyelitis
3. Transverse myelitis
4. Encefalitis/encefalomyelitis/meningoencefalitis/meningitis/encepholapathie
5. Convulsies/aanvallen
6. Beroerte
7. Narcolepsie en kataplexie
8. Anafylaxie
9. Acuut myocardinfarct
10. Myocarditis/pericarditis
11. Auto-immuunziekte
12. Overlijden
13. Zwangerschap en geboorte-onderbrekingen
14. Andere acute demyeliniserende ziekten
15. Niet-anafylactische allergische reacties
16. Trombocytopenie
17. Gedissemineerde intravasculaire stolling
18. Veneuze trombo-embolie
19. Artritis en artralgie/gewrichtspijn
20. Ziekte van Kawasaki
21. Multisysteem ontstekingssyndroom bij KINDEREN
22. Vaccin versterkte ziekte

Ondertekend,

Overlevenden van de concentratiekampen, hun zonen en dochters, en kleinkinderen, met inbegrip van personen van goede wil en van gewetensbezwaren.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wat te doen met de uitnodiging voor corona vaccinatieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel15 studies die aantonen dat natuurlijke immuniteit van eerdere infecties sterker is dan de COVID-vaccins
Volgend artikelWat gebeurt er als de technocraten alle kaarten in handen hebben?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Nou heinrich, kom er maar in met je mengele verheerlijking.
  En over die overlevers heeft ie vast ook nog wel wat.
  Ze mochten willen dat ze mengele als arts hadden, zo iets was het toch, heinrich.

  • @ Bert – Voorgaand aan het lezen van dit artikel, las ik

   https://www.frontnieuws.com/wat-gebeurt-er-als-de-technocraten-alle-kaarten-in-handen-hebben/

   en navolgend jouw reacties op de reactie van Tim.
   Je kunt het blijkbaar niet laten …

   Maar nu lees ik in het artikel op dit draadje tevens het volgende:

   ‘Wij roepen u op om dit goddeloze medische experiment op de mensheid onmiddellijk te stoppen.

   Wat u “inenting” tegen SARS-Cov-2 noemt, is in werkelijkheid een godslasterlijke aantasting van de natuur.’

   Een uitspraak gedaan door deze Holocaustoverlevenden en/of -nabestaanden.

   Je ziet er in deze vanaf om te gaan steigeren; grove en/of woorden aangaande Godslastering te uiten.
   Hoe zit dat nou?

   • Wat wil je nou horen? Mag ik reageren hoe het mij uitkomt ergens op?
    Heb je gelezen wat tim schrijft. Wat doet dat hier op de site.
    Daar hebben ze bij xandernieuws een speciale rubriek voor als je graag dat soort mededelingen kwijt wilt.
    Leg mij anders maar uit wat de bedoeling zijn van dit soort mededelingen behalve wat zelfbevrediging en zieltjes winnen.

 2. Indrukwekkend en ontroerend.
  Maaaar doden tellen niet, gewonden evenmin.
  Het is oorlog en dan is alles, maar ook alles geoorloofd.
  De geschiedenis is uitgegumd, het wereldbeeld van velen bestaat uit de Bold en de Beautifull.
  Het is te laat.
  De indoctrinatie en manipulatie is volledig geslaagd.
  Nu alleen de mensen die de waarheid spreken en weerstand bieden uitschakelen dan wel liquideren.
  Einde Wereld, einde Vrijheid, einde Democratie.

 3. Vast ook niet een fijne afbeelding voor hen als zij Wikipedia-pagina ‘COVID-19-app’ bekijken.
  In het rood ‘DECONTAMINATE’ —-> plaatjes van huis, trein en fabriek met schoorsteen in volgorde achter elkaar.

 4. Iedereen: je mag het niet vergelijken met de tweede wereldoorlog, dat is niet te vergelijken en zeer beledigend voor de overlevenden van die tweede wereldoorlog.

  Holocaust overlevenden: nou, eigenlijk…

  Heel erg bedankt aan de mensen die de moeite namen deze brief te schrijven. Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk was, maar als er iemand recht van spreken heeft zijn jullie het. Niemand kan dan beweren dat het “maar een godwin” is.

 5. De brief is gericht aan mevrouw Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau, met een kopie aan Dr. Raimund Bruhin, directeur van Swiss Medic in Zwitserland, en Dr. June Raine, Interim Chief Executive van het Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency in het VK.

  Zal niets uithalen, al deze lieden zijn bought and payed for by Big Pharma … pharma shills … all of them.

  Het wordt hoog tijd dat de wereldbevolking eens door gaat krijgen dat we in een totalitaire technocratische dictatuur geschoeid op communistisch/marxistische leest gedrukt gaan worden met opgedrongen gemuteerde waarheden als zijnde het “nieuwe normaal”.

  • Inderdaad, het zijn loze woorden en zit bovenop nog een keer vol met de typische”projectie” waarmee ze trachten om ons te overhalen hen te steunen, steeds het slachtoffer willen uithangen en medelijden trachten op te wekken… Jaja, we worden geviseerd, dat weten we al! Kom met iets gedurfder aan de tafel a.u.b.

   Controlled opposition zit overal en de meesten hebben het niet door, dat is nu eenmaal het doel en we kunnen de onwetenden niet alle schuld geven, het is iets écht verraderlijk. Het punt van dit soort berichten is om de volkswoede nog te bedaren en toch het systeem langzaam maar zeker zijn gang laten gaan.

   Deze figuren zitten te janken van Goebbels zijn speeches, doch gebruiken ze zelf bepaalde aannames waar ik ook twijfels bij heb, weten we bijvoorbeeld zeker dat slechts 1% melding geeft van bijwerkingen op de inenting? Vroeger was dit misschien zo, maar omdat we weten dat de meeste prikken nu met een experimenteel middel is, verwacht je dat ze het toch iets nauwlettender in de gaten zouden houden. Dit herhalen ze ook constant verder door. Ik geloof dat dit alles geen ene moer zal uithalen.
   Mochten ze toch de juiste intenties hebben, dan zullen ze er ooit wel inzicht in krijgen dat dit soort tactiek hanteren niet meer helpt, niet met de megalomane klojos die nu de touwtjes in handen hebben…

   Begrijp mij niet verkeerd, ik ben radicaal tegen al deze inentingen en alle dwaze maatregelen, ik post niet zo vaak hier want ik hou mij er niet constant mee bezig, ik lees wel een heleboel artikelen, maar daar blijft het toch meestal bij. Ik heb aangevoeld dat het beter is om er niet constant op geofcust te zijn, want dan wekt het een furie in mij op waarbij ik misschien wel een keer uitspraken durf te doen die men beter niet doet…

 6. Great cartoons and meme and thanks to gather all those you found on all the blogs who are fighting against the global coup!

  What works and really disturb and destroy their propaganda is to distribute and stick them everywhere you go, towns, cities, villages and even outdoors.

  Millions of people will see it, including the covid cult members, the cowards, the ignorant, the useful idiots who are the pillars fo the system…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in