De afschuwelijke oorlog in Oekraïne is, tragisch genoeg, nog lang niet voorbij en het einde is nog niet in zicht. Of de wereld die zal ontstaan nu unipolair of multipolair zal zijn, één ding is zeker: de wereld is nu meer dan ooit gepolariseerd, schrijft Ted Snider.

De oorlog in Oekraïne is een drempelwaarde die, nu zij overschreden is, Rusland dwingt om twee zekere premissen onder ogen te zien. De eerste is dat het Westen geen rekening zal houden met de veiligheidsbelangen van Rusland. Daarom zal Rusland zich in de afzienbare toekomst van het Westen in een houding van vijandigheid en defensiviteit afkeren.

De tweede is dat Rusland het Westen niet meer zal vertrouwen en er niet meer op vertrouwt in het Westerse systeem te worden opgenomen. Daarom zal Rusland zich naar het Oosten wenden en zijn betrekkingen versterken met China, India en andere niet-Europese naties die niet op één lijn met de VS staan of die zich aansluiten bij een multipolaire wereld die niet aan de Amerikaanse hegemonie vastzit.

De vroegere Russische benadering van het buitenlands beleid, namelijk het Westen overhalen om de veiligheidsbelangen van Rusland ernstig te nemen, is voorbij. Deze hoop is door de empirische realiteit om zeep geholpen. De decennialange opmars van de NAVO naar de grenzen van Rusland heeft uiteindelijk het leven uit die hoop getrokken, toen zij weigerde de verbintenis aan te gaan om de rode lijn van Rusland naar Oekraïne niet te overschrijden. Haar dreigende uitbreiding van 1300 km langs de Finse grens en haar aangekondigde opening van een permanent militair hoofdkwartier in Polen, in strijd met de oprichtingsakte tussen de NAVO en Rusland van 1997, tonen haar toekomstige bedoelingen aan. Het afgewezen verzoek van Poetin van december 2021 om onderhandelingen en het bijbehorende Russische voorstel over wederzijdse veiligheidsgaranties is waarschijnlijk de laatste poging van Rusland geweest om vriendschappelijke betrekkingen met het Westen in stand te houden door te proberen te onderhandelen over de aanvaarding van Ruslands veiligheidsbelangen.

Rusland heeft nu wellicht aanvaard dat het Westen zijn doelstellingen op het gebied van het buitenlands beleid heeft uitgebreid van het indammen van Rusland tot, in de woorden van de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin, het verzwakken van Rusland. Het heeft nu waarschijnlijk aanvaard, in de woorden van Dmitry Trenin, dat “de strategische nederlaag die het Westen, onder leiding van de Verenigde Staten, voor Rusland voorbereidt, geen vrede en vervolgens herstel van de betrekkingen zal brengen”. Nu Rusland de hoop op betrekkingen die de veiligheidsbelangen van Rusland eerbiedigen heeft laten varen, zal het zich van het Westen afkeren en zich in een houding van vijandige defensiviteit nestelen.

  De Oekraïners hebben 41 Leopard-2 tanks verloren in Zaporizhzhia

Vertwijfeling om het Westen te vertrouwen betekent dat Rusland zich niet alleen van het Westen zal afkeren, maar dat het zijn wending naar het Oosten zal versnellen. Het vertrouwen in het Westen was reeds vóór de oorlog in Oekraïne op de rand van de afgrond. Gebroken beloften en gebroken hoop leidden ertoe dat Rusland het vertrouwen in de VS, het VK en Europa opzegde. Gebroken beloften van geen NAVO-uitbreiding deden de wanhoop beginnen; de weigering van Duitsland en Frankrijk om met de VS te breken en hun belofte na te komen om Oekraïne ertoe aan te zetten de Minsk-akkoorden uit te voeren, nam het vertrouwen weg in Ruslands laatste potentiële westerse partners.

De door de VS bemiddelde staatsgreep van 2014, die een door de VS goedgekeurde president installeerde die Oekraïne naar het Westen dirigeerde, deed het vertrouwen van Rusland wankelen, niet alleen in de intenties van de VS voor Oekraïne aan de grens van Rusland, maar ook in de bedoelingen van de VS voor Rusland binnen haar eigen grenzen. Poetin zei dat “dit voor ons een les en een waarschuwing is. Wij moeten al het nodige doen opdat er in Rusland nooit iets dergelijks gebeurt.”

De recente demonstratie van hoe volledig het Westen Rusland kon proberen af te snijden van een geïntegreerd economisch systeem en hoe volledig het kon proberen Rusland politiek te isoleren en Rusland economisch te vernietigen, zal waarschijnlijk een einde maken aan het vertrouwen in het opnieuw toetreden tot de door de VS geleide wereld. De dood van het vertrouwen zal waarschijnlijk de pirouette van Rusland naar het Oosten versnellen.

  Hoe je de Derde Wereldoorlog aan normies uitlegt

De wending naar het Oosten zal betekenen dat men zich afkeert van de economische banden met en de afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de VS, het VK en Europa. Die afkeer zal Ruslands streven naar economische onafhankelijkheid en naar versterking van de economische betrekkingen met het Oosten, waaronder China en India, versnellen. Het zal ook leiden tot een project van nauwere betrekkingen met naties en regio’s die niet volledig op één lijn liggen met het unipolaire systeem van de VS, zoals Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten, Indonesië, Pakistan en Turkije.

Even belangrijk is dat het waarschijnlijk zal leiden tot meer aandacht voor multinationale organisaties die bedoeld zijn om de door de VS geleide unipolaire wereld in evenwicht te brengen en een meer rechtvaardige multipolaire wereld te creëren. Tot deze organisaties behoren de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie, waarvan Rusland, China, India en Pakistan deel uitmaken; de BRICS, waarvan Rusland, China, India, Brazilië en Zuid-Afrika deel uitmaken; de RICS, waarvan Rusland, India en China deel uitmaken; en de Euraziatische Economische Unie.

In juni zei Poetin dat Rusland “actief zijn handelsstromen op de BRICS-landen heroriënteert” en riep hij op tot een versterking van de banden tussen de BRICS-landen.

Hoewel de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov heeft gezegd dat Moskou aanbiedingen van het Westen om de banden te herstellen in overweging zou kunnen nemen, zei hij ook dat men zou zien of dat nodig was en dat Rusland zich in plaats daarvan zal richten op het versterken van de banden met China. “Als zij iets willen aanbieden in de zin van het hervatten van de betrekkingen, dan zullen wij ernstig overwegen of wij dat nodig zullen hebben of niet.” In plaats daarvan zou Rusland ernaar streven de economische afhankelijkheid van de westerse landen te vervangen door een afhankelijkheid van meer “betrouwbare” landen. Het doel van Rusland, zei hij, zou er in bestaan “niet langer op enigerlei wijze afhankelijk te zijn van leveranties van werkelijk alles uit het Westen.” Hij voegde eraan toe dat “onze economische banden met China nog sneller zullen groeien.”

Op 15 juni sprak de Chinese president Xi Jinping telefonisch met Poetin en zei dat de bilaterale betrekkingen van de twee naties “een gezonde ontwikkelingsdynamiek hadden behouden, ondanks de wereldwijde turbulentie en transformaties.” Hij zei dat “de economische en handelssamenwerking tussen de twee landen gestaag vooruitgang heeft geboekt” en dat “China bereid is met Rusland samen te werken om de praktische bilaterale samenwerking gestaag en op lange termijn te ontwikkelen.”

XI verklaarde dat “China bereid is met Rusland samen te werken om elkaar te blijven steunen wat betreft hun respectieve kernbelangen inzake soevereiniteit en veiligheid, alsmede wat betreft hun belangrijkste zorgen, het verdiepen van hun strategische coördinatie, en het versterken van de communicatie en coördinatie in belangrijke internationale en regionale organisaties als de Verenigde Naties, het BRICS-mechanisme en de Sjanghai Samenwerkingsorganisatie.”

China ziet de profetische parallellen tussen de Russische situatie in Oekraïne en de Chinese situatie in Taiwan. Zij zien ook dat de nederlaag van Rusland een bedreiging zou zijn voor China als het met de VS geconfronteerd zou worden. De Russisch-Chinese samenwerking zou kunnen inhouden dat beide landen elkaar politiek steunen in een eventuele confrontatie met de VS, de NAVO en het Westen.

  Een zware maand voor buitenlandse huurlingen in Oekraïne

De gebeurtenissen in de aanloop naar en tijdens de oorlog in Oekraïne hebben Rusland ertoe gebracht zijn houding te heroverwegen en te her-choreograferen, door af te zien van samenwerking met een door de VS geleid Westen dat de veiligheidszorgen van Rusland niet serieus neemt, waardoor het zich van het Westen afkeert in een houding van vijandigheid en defensiviteit en zich naar het Oosten keert in een houding van versterkt partnerschap met China, India en andere naties die niet op één lijn zitten met de door de VS geleide unipolaire wereld.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Canadese sluipschutter “vreselijk teleurgesteld” over militaire realiteit in OekraïneVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne verliest soldaten – Europa zijn economieën – Alles voor niets – “Men hoopt echt op een of andere staatsgreep”
Volgend artikelDuitse minister van Financiën beveelt bedrijven deze winter te stoppen met handel; bezweert dat zij niet failliet zullen gaan
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Westerse huurlingen in Oekraïne zijn allemaal teleurgesteld in de situatie waarin zij zich hebben begeven. Een verkeerd beeld gekregen over de stand van zaken. In feite waren zij kanonnen voer voor de Russen. “Ieder voor zich….en de rest voor ons alleen!”

 2. Het Westen heeft een cruciale fout gemaakt met Rusland: Samenwerken met Rusland zou een goede balans zijn geweest tegen China/India. Door onze domheid is het nu Westen vs China, India, Rusland, Zuid Afrika. Het Westen komt alleen te staan en zal dan zeker het onderspit delven. Hoe dom kun je zijn?

  • Inderdaad… we hebben geen grondstoffen, tegen eind 2023 geen productiecapaciteit en ook nog eens geen leger. Onze jongeren zijn niet opgeleid tot ingenieurs of producenten in tegenstelling tot de Aziaten die hier in bijvoorbeeld Delft op onze kosten studeerden en we hebben straks ook nog eens geen landbouwproductie nodig. We zijn straks helemaal afhankelijk van de VS (en dat is wat ze waarschijnlijk wilden)

 3. Beste Mensen

  Rusland ziet in
  De Hielen likkers mentaliteiten van Alle Europese landen gericht naar Amerika toe

  Het is ook een logica
  De linkerhand van een dief werkt altijd samen met de rechterhand van die dief
  Om het lichaam vet te kunnen blijven mesten hebben die nog meer list en bedrog nodig
  Barbaarse handelingen verdeeldheid zaaiënd eigen Ego ik eerst
  Alleen wij hebben een buik en die moet gevuld zijn en blijven

  Of de rest van de wereld leeft of sterft
  Nou en …. wat maakt dat uit
  Als Wij èèn dief èèn belichaming
  Europeanen linkerhand en Amerikanen de Rechterhand het maar goed hebben

  Gelukkig hebben zowel de Russen de Afrikanen als de Aziatische landen de ogen en oren open
  Alleen bij de mond gebruiken houden die mondjesmaat open om te eten en te drinken
  Om gerechtigheids getrouw elkander te steunen en te kunnen blijven steunen als van oudsher

  Dat zijn de Armere landen
  Die geven om de welzijn van het geheel
  Niet alleen maar om èèn belichaming te weten een door het Blanke Bezeten Witte mens
  Dus dat wat alleen maar door Satan ook bekend als Shaytaan de Opper Koning word gedirigeerd via de tweeling Zonen die een onmetelijke nano seconde van elkaar verschillen
  Te weten God en de Duivel en vervolgens hun Nazaten
  Genaamd : Schijnheilige Geest – Vader – Zoon
  Gevolg : Joden , Christenen , Islamieten
  De drie valse of Nep Barbaarse Kannibaale Moordlustige eenheid

  Zou zeggen ……
  Weg met alle moordenaars ?!
  Dat betekend niet vermoorden ….
  Maar transformeren naar realiteit
  Het ware zijn
  Alles in harmonie met elkaar laten leven
  Dus opdoeken alle Fokkerijen
  Waardoor dus ook geen fokkerijen van dieren die eruit zien als mensen overblijft
  Laat de natuur z’n gang gaan op de natuurlijke wijze

  Dank U

 4. Nu bekent is dat de Queen dood is komt er een wezenlijke verandering in de machtsverhoudingen!
  De Queen is waarschijnlijk 2 jaar geleden al overleden.
  Maar vandaag is dan besloten om het geheim bekend te maken, vrij te geven.

 5. Helemaal schijtziek word ik van die zgn gascrisis. Nederland heeft na Rusland grootste gasveld ter wereld en eigen boorplatforms en klein beetje inkoop van Noorwegen komt binnen via Den Helder voor verkoop. Wij zijn zelfvoorziend. Wij betalen echter hoofdprijs en verkopen ons gas aan o.a. België die ook teveel betalen echter ,de bevolking wordt maar 1,30 per m3….in rekening gebracht wij bijna 4-. Ongelovelijk we worden helemaal leeggetrokken zo the Great Reset in naar food hubs om zo koninklijke insecten te eten. Mocht ik kanibaal worden weet ik wie ik eerst opvreet. Denk die lui die jagen in privébos. Daarna heb ik ook blauwbloed en eigen ik mij een paar paleizen toe. Iedereen is dan welkom.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in