© Foto Public Domain

Stel je nu een echte gentleman voor, de belangrijkste diplomaat van deze roerige tijden, die de feiten volledig beheerst en over een heerlijk gevoel voor humor beschikt, die een hachelijke wandeling aan de wild side maakt, om de iconische Lou Reed te citeren, en er ongeschonden uitkomt, schrijft Pepe Escobar.

Het moment in New York van minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov – zoals in zijn twee interventies voor de VN-Veiligheidsraad op 24 en 25 april – was in feite het diplomatieke equivalent van het huis laten schudden. Tenminste de delen van het huis die worden bewoond door het Zuiden – of de Mondiale Meerderheid.

24 april, tijdens de 9308e vergadering van de VN-Veiligheidsraad onder de agenda “Handhaving van internationale vrede en veiligheid, doeltreffend multilateralisme door bescherming van de beginselen van het VN-Handvest”, was bijzonder relevant.

Lavrov benadrukte de symboliek van de bijeenkomst op de Internationale Dag van Multilateralisme en Diplomatie voor de Vrede, die in een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN van 2018 als zeer belangrijk wordt beschouwd.

In zijn inleiding merkte Lavrov op dat “we over twee weken de 78e verjaardag van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog vieren. De nederlaag van nazi-Duitsland, waaraan mijn land met steun van de geallieerden een beslissende bijdrage leverde, legde de basis voor de naoorlogse internationale orde. Het VN-Handvest is de wettelijke basis ervan geworden, en onze organisatie zelf, die echt multilateralisme belichaamt, heeft een centrale, coördinerende rol in de wereldpolitiek gekregen.”

Nou, niet echt. En dat brengt ons bij Lavrovs echte wandeling aan de wild side, waarbij hij aangeeft hoe het multilateralisme met voeten is getreden. Ver voorbij de stortvloed van denigrerende woorden van de gebruikelijke verdachten, en hun poging om hem in New York aan een ijskoude douche te onderwerpen, of zelfs op te sluiten in de – geopolitieke – vriezer, zegevierde hij. Laten we een wandeling met hem maken over de huidige woestenij. mijnheer Lavrov, u bent de ster van de show.

Our way or the highway

Deze “op regels gebaseerde orde”:

“Het op de VN gebaseerde systeem verkeert in een diepe crisis. Het is veroorzaakt door de wens van sommige leden van onze organisatie om het internationaal recht en het VN-handvest te vervangen door een soort ‘op regels gebaseerde orde’. Niemand heeft deze “regels” gezien, ze zijn niet het onderwerp geweest van transparante internationale onderhandelingen. Ze worden uitgevonden en gebruikt om de natuurlijke processen van de vorming van nieuwe onafhankelijke ontwikkelingscentra, die een objectieve manifestatie zijn van het multilateralisme, tegen te gaan. Zij proberen hen in te dammen met onrechtmatige unilaterale maatregelen, door hen de toegang tot moderne technologieën en financiële diensten te ontzeggen, hen uit de toeleveringsketens te drukken, hun eigendommen in beslag te nemen, de kritieke infrastructuur van concurrenten te vernietigen en gemeenschappelijk overeengekomen normen en procedures te manipuleren. Het resultaat is de versnippering van de wereldhandel, de ineenstorting van de marktmechanismen, de verlamming van de WTO en de uiteindelijke, nu al flagrante, transformatie van het IMF in een instrument om de doelen van de Verenigde Staten en hun bondgenoten te bereiken, waaronder militaire doelen.”

Vernietiging van de globalisering:

  EU-leiders verkwisten nog eens 50 miljard euro aan steun voor regime in Kiev... en zelfvernietiging

“In een wanhopige poging haar dominantie te laten gelden door de ongehoorzamen te straffen, gingen de Verenigde Staten over tot de vernietiging van de globalisering, die jarenlang werd opgehemeld als het hoogste goed van de hele mensheid, in dienst van het multilaterale systeem van de wereldeconomie. Washington en de rest van het Westen, dat zich daaraan heeft onderworpen, gebruiken hun “regels” telkens wanneer het nodig is om onrechtmatige stappen te rechtvaardigen tegen degenen die hun beleid in overeenstemming met het internationale recht opbouwen en weigeren de egoïstische belangen van de “gouden miljard” te volgen. Andersdenkenden worden op een zwarte lijst gezet volgens het principe: “Wie niet met ons is, is tegen ons”. Het is voor onze westerse collega’s al lang “onhandig” om te onderhandelen in universele vormen, zoals de VN. Voor de ideologische rechtvaardiging van het beleid van ondermijning van het multilateralisme is het thema van de eenheid van “democratieën” tegenover “autocratieën” geïntroduceerd. Naast de “toppen voor democratie”, waarvan de samenstelling wordt bepaald door de zelfbenoemde hegemoon, worden andere “clubs van de elite” opgericht, waarbij de VN wordt omzeild.”

‘Tuin’ versus ‘Jungle’:

“Laten we het beestje bij de naam noemen: niemand heeft de westerse minderheid toegestaan om namens de hele mensheid te spreken. Men moet zich fatsoenlijk gedragen en alle leden van de internationale gemeenschap respecteren. Door een “op regels gebaseerde orde” op te leggen, verwerpen de auteurs ervan arrogant een kernbeginsel van het VN-Handvest – de soevereine gelijkheid van staten. De kwintessens van het “exclusiviteitscomplex” was de “trotse” uitspraak van het hoofd van de EU-diplomatie, Josep Borrell, dat “Europa de Hof van Eden is en de rest van de wereld een jungle”. Ik citeer ook de gezamenlijke verklaring van de NAVO en de EU van 10 januari van dit jaar, waarin staat: het “Verenigde Westen” zal alle economische, financiële, politieke en – let vooral op – militaire instrumenten waarover de NAVO en de EU beschikken, gebruiken om de belangen van “ons miljard” veilig te stellen.”

De “verdedigingslinie” van de NAVO:

“Tijdens de top van vorig jaar in Madrid verklaarde de NAVO, die iedereen altijd heeft overtuigd van haar “vreedzaamheid” en het uitsluitend defensieve karakter van haar militaire programma’s, de “mondiale verantwoordelijkheid”, de “ondeelbaarheid van de veiligheid” in de Euro-Atlantische regio en in de zogenaamde Indo-Pacific regio. Dat wil zeggen dat de “verdedigingslinie” van de NAVO (als defensief bondgenootschap) nu verschuift naar de westelijke kusten van de Stille Oceaan. Blokbenaderingen die het ASEAN-centrische multilateralisme ondermijnen, komen tot uiting in de oprichting van het militaire bondgenootschap AUKUS, waarin Tokio, Seoel en een aantal ASEAN-landen worden gepusht. Onder auspiciën van de Verenigde Staten worden mechanismen gecreëerd om te interveniëren in maritieme veiligheidskwesties met het oog op het veiligstellen van de unilaterale belangen van het Westen in de Zuid-Chinese Zee. Josep Borrell, die ik vandaag al heb geciteerd, heeft gisteren beloofd EU-marines naar de regio te sturen. Het is niet verborgen dat het doel van de “Indo-Pacific-strategieën” is de Volksrepubliek China in te dammen en Rusland te isoleren. Dit is hoe onze westerse collega’s ‘effectief multilateralisme’ in de regio Azië-Stille Oceaan opvatten.”

“Democratie bevorderen”:

  "Blitz"-operatie met satellieten en Elektronische Oorlogsvoering: Kh-47M2 Kinzhal vernietigde de Duitse Patriot in Kiev - Oekraïense radars zagen overal 7,5 Mach nep-raketten.

“Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er tientallen misdadige militaire avonturen van Washington geweest – zonder enige poging om multilaterale legitimiteit te verkrijgen. Waarom, als er ‘regels’ zijn die niemand kent? De schandelijke invasie van Irak door de door de VS geleide coalitie in 2003 werd uitgevoerd in strijd met het VN-Handvest, net als de agressie tegen Libië in 2011. Een grove schending van het VN-Handvest was de inmenging van de VS in de aangelegenheden van de post-Sovjetstaten. Er werden “kleurenrevoluties” georganiseerd in Georgië en Kirgizië, een bloedige staatsgreep in Kiev in februari 2014, en pogingen om met geweld de macht te grijpen in Wit-Rusland in 2020. De Angelsaksen, die vol vertrouwen het hele Westen aanvoeren, rechtvaardigen niet alleen al deze criminele avonturen, maar pronken ook met hun lijn van “bevordering van de democratie”. Maar weer volgens hun ‘regels’: Kosovo – onafhankelijkheid erkennen zonder referendum; de Krim – niet erkennen (hoewel er een referendum was); niet aan de Falklands/Malvinas komen, want daar was een referendum (zoals de Britse minister van Buitenlandse Zaken John Cleverly onlangs zei). Dat is grappig.”

De geopolitiek van de “Oekraïense kwestie”:

“Tegenwoordig begrijpt iedereen het, hoewel niet iedereen er hardop over praat: het gaat überhaupt niet om Oekraïne, maar om de vraag hoe de internationale betrekkingen verder zullen worden opgebouwd: door de vorming van een stabiele consensus op basis van een belangenevenwicht – of door de agressieve en explosieve bevordering van de hegemonie. De “Oekraïense kwestie” kan onmogelijk los van de geopolitieke context worden gezien. Multilateralisme veronderstelt respect voor het VN-Handvest in al zijn onderlinge samenhang, zoals hierboven vermeld. Rusland heeft de taken die het in het kader van een speciale militaire operatie uitvoert duidelijk uitgelegd: het elimineren van de bedreigingen voor onze veiligheid die door NAVO-leden direct aan onze grenzen worden veroorzaakt en het beschermen van mensen die van hun door multilaterale verdragen afgekondigde rechten zijn beroofd, het beschermen van hen tegen de directe dreiging van uitroeiing en verdrijving uit de gebieden waar hun voorouders eeuwenlang hebben gewoond, zoals publiekelijk verklaard door het regime in Kiev. We hebben eerlijk gezegd wat en voor wie we vechten.”

Het Mondiale Zuiden vecht terug:

  Scott Ritter: "Oekraïne Overwinning Resolutie" - Een waanzinnig zelfmoordpact

“Echt multilateralisme in het huidige stadium vereist dat de VN zich aanpast aan de objectieve trends in de vorming van een multipolaire architectuur van internationale betrekkingen. De hervorming van de Veiligheidsraad moet worden versneld door de vertegenwoordiging van landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika te vergroten. De huidige schandalige oververtegenwoordiging van het Westen in dit belangrijkste VN-orgaan ondermijnt het multilateralisme. Op initiatief van Venezuela is de Groep Vrienden ter verdediging van het VN-Handvest opgericht. Wij roepen alle staten die het Handvest respecteren op om zich hierbij aan te sluiten. Het is ook belangrijk gebruik te maken van het constructieve potentieel van BRICS en de SCO. De EAEU, het GOS en de CSTO zijn bereid een bijdrage te leveren. Wij zijn er voorstander van gebruik te maken van het initiatief van de standpunten van de regionale verenigingen van de landen van het Zuiden. De Groep van Twintig kan ook een nuttige rol spelen bij de instandhouding van het multilateralisme, als de westerse deelnemers ophouden hun collega’s af te leiden van actuele onderwerpen op de agenda in de hoop het onderwerp van hun verantwoordelijkheid voor de opeenstapeling van crisisverschijnselen in de wereldeconomie te dempen.”

Dus wie overtreedt de wet?

Na deze beknopte tour de force zou het enorm verhelderend zijn om na te gaan wat Lavrov de wereld sinds februari 2022 consequent en tergend gedetailleerd heeft verteld: de seriematige internationale wetsovertreders in de hedendaagse geschiedenis zijn de Hegemoon en zijn zielige groepje vazallen. Niet Rusland.

Moskou stond dus volledig in zijn recht om de SMO te lanceren – het had immers geen alternatief. En die operatie zal tot een logisch einde worden gebracht – ingebouwd in het nieuwe Russische concept voor buitenlands beleid dat op 31 maart is gepubliceerd. Wat er ook door het collectieve Westen wordt ontketend, Rusland zal het gewoon negeren, omdat het de hele combo beschouwt als handelend buiten de normen van het internationaal recht zoals vastgelegd in het VN-Handvest.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Wat westerse media verbergen over de toespraak van Lavrov in de VN-VeiligheidsraadVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDr. Coleman: Het einde van contant geld is angstaanjagend dichtbij – Waarom kan het mensen niet schelen?
Volgend artikelEinde van de solidariteit met Oekraïne – EU bereikt haar grenzen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Geweldig interessant en belangrijk.

  De Westerse- / Nato woordvoerders, beperken zich tot valse beschuldigingen, doortrapte ‘one liners’ en
  oorlogs-hitserij. Hegemonisme, met misbruik van zogenaamde “internationale regels”- die voortdurend overtreden worden.

  De tegenspraken van pres. Putin en BuZa Lavrov, zijn gebaseerd op historische kennis, reeële argumenten,
  en bepleiten verantwoorde ontwikkeling en samenwerking.

 2. Als dit de letterlijke vertaling is…..Wow.
  Goddank zijn er nog mensen op belangrijke posities die zich níét laten meeslepen in barokke waanzin.
  Ik hoop dat Rusland doorstoot naar Brussel/Berlijn

 3. toespraak Lavrov kan in de Russische krant. EU komt niet verder als ‘ Donald Duck’ verhalen

  Lavrov; diplomatieke tijger, die zijn kans afwacht , zegt weinig. Gaat gedeeltelijk mee in het sprookje VN.
  Waaraan het enige positieve is; verklaring universele rechten van de mens.
  Geeft Niet aan dat de 2e wo hiervoor oa bedoeld was. Inmenging USA dmv non-goverment organisaties als deze.

  Die beschouwd , het tegengestelde bewerkstelligd heeft,
  Gecreëerde; voedsel tekorten, oorlogen, recht loosheid, religie twisten, kleuren revoluties
  Daaruit volgt mi dat de satanische uitvoering het gevolg is misleiding bij de oprichting,
  Zoals een satanist gewoon is ; lokken met mooie praatjes tot de val dicht is .

  • Te hopen voor heer Lavrov dat hij zijn eigen eten en drinken mee heeft genomen in een afgesloten kluis.

   Vergiftiging lijkt een ritueel middel te zijn voor vele doeleinden gebruikt.

    • Mogelijk, kan 3 mei als nationale herdenking dag erbij komen ;

     Het verraad van Nederland door mede Nederlanders ; de SS
     Zoals Corona tijd heeft laten zien dat dit nog steeds actueel is.

     • “Het verraad van Nederland door mede Nederlanders ; de SS
      Zoals Corona tijd heeft laten zien dat dit nog steeds actueel is.”

      Dat ligt ten grondslag aan alle kwaadaardigheid – verraad. Aan die verschrikkelijke mentaliteit kan zelfs Lavrov geen eind maken.

 4. Dat heeft me altijd al opgevallen; vergelijk Putin, Lavrov en Orban en zijn min.Buza eens met de liegende ongeschoolde linkse honden die wij hebben en die in EU standaard zijn…..
  Verschil dag en nacht.

  • Pierre H.M. van de Kletersteeg: Ik heb al 30 jaar Russishe honden. (Samojeden) Zij zijn de adel onder de honden. Gelieve niet vergelijken met die liegende ongeschoolde linkse honden die wij hebben in ons, tot internationaal verworden ‘humaan’ vuilnisbakiestan. Als je de deur open laat staan komt er vuile lucht binnen.

 5. Maria Zakharova heet er ook eentje dacht ik, wat een klasbak ook, alles met argumenten en kennis net als Lavrov of Putin, wie niet horen wilt moet maar voelen.

 6. Dit zijn politici die hun taak doen. Dit zijn politici die voor hun volk opkomen. Die doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Dit hoeven niet te liegen en dwingen daardoor respect af

  Dat is wel wat anders dan die marchanderende, liegende, halve waarheden vertellende, hypocriete volksvertegenwoordigers in het zgn. democratische westen. Het soort politici waar een groot deel van de westerse bevolking zelf van walgt. Met hun door mediatraining aangeleerde smiling faces. “Bah”

 7. Besneden mannen met daardoor beschadigde neurotransmitters. Besnijdenis bij mannen heeft een bedoeling: ook Joodse vrouwen zijn seksueel gefrustreerd door die besneden en getraumatiseerde mannen.enzovoort

 8. Er is iets gemeenschappelijks aan de hand met de regeringsleiders in Europa en de VS inclusief Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Ze hebben namelijk allemaal dezelfde beperking: ontbreken van moreel besef en afwezigheid van een geweten. Je hoeft alleen maar goed te kijken naar de regering en de Tweede Kamerleden dan zie je vanzelf dat ze allemaal lid zijn van de vrijmetselarij. Het kan ook niet anders want zonder lid van een loge te zijn krijg je nooit dat genot van het goedbetaalde kamerlidmaatschap. Daarom zijn de verkeizingen nep omdat je altijd op een vrijmetselaar stemt die allemaal broeders van elkaar zijn, al hebben ze nog zoveel meningverschil en ruzie met elkaar.

 9. Lavrov en Putin zijn mensen zonder het bovenstaande gebrek en daarom gaat Rusland zowel moreel als militair winnen in Oekraïne en Europa, een stap op weg naar multipolair Eurazië met allemaal autonome landen. Afrika is ook op weg multipolair te worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in