Officieel wordt beweerd dat vaccins zeer doeltreffend zijn om bescherming te bieden tegen ernstige ziekten. En toch beweren diezelfde mensen dat de ongevaccineerden een grote bedreiging vormen voor de gevaccineerden, schrijft Ryan McMaken.

Meer in het bijzonder beweerde president Biden op 10 september dat de vaccinatieplicht bedoeld was om “gevaccineerde werknemers te beschermen tegen ongevaccineerde werknemers”.

Met andere woorden, er wordt beweerd dat vaccins opmerkelijk effectief zijn, maar dat de gevaccineerden ook beschermd moeten worden tegen de ongevaccineerden. Hoe kunnen beide beweringen tegelijkertijd waar zijn? Dat kan niet. Het idee dat gevaccineerden vaak schade ondervinden van ongevaccineerden is een compleet verzinsel, gebaseerd op de eigen mainstream gegevens van de voorstanders van verplichte vaccinatie.

Robert Fellner wijst erop dat volgens de officiële gegevens,

De kans dat een gevaccineerde overlijdt aan COVID is 1 op 137.000.

Daarentegen is het sterftecijfer bij seizoensgriep minstens 100 keer hoger dan dat. De kans om te sterven in een auto-ongeluk is meer dan 1.000 keer hoger. Aanvallen door honden, bijensteken, zonnesteken, catastrofale stormen en een verscheidenheid aan andere achtergrondrisico’s die we als een normaal onderdeel van het leven accepteren, zijn allemaal dodelijker dan het risico dat COVID oplevert voor de gevaccineerden.

Bovendien is het risico op overlijden voor gevaccineerden vergelijkbaar met het risico op een bijwerking van het vaccin. En zoals de woordvoerders van Big Pharma en het regime ons onvermoeibaar blijven vertellen, hoeven we ons geen zorgen te maken over bijwerkingen omdat die zo zeldzaam en onbeduidend zijn.

Dus volgens die redenering zouden gevaccineerde mensen zich geen zorgen hoeven te maken dat ze erg ziek worden van covid. Die gevallen zijn net zo zeldzaam als de zo zeldzame gevallen van bijwerkingen.

En toch, zelfs na dit alles, proberen de voorstanders van vaccinatieplicht hysterie op te wekken over hoe we “de gevaccineerden moeten beschermen,” die in groot gevaar verkeren, dankzij de ongevaccineerden.

Het niveau van mentale en logische incoherentie dat nodig is om tot deze conclusie te komen is een hele prestatie.

Het stopt de verspreiding niet

We moeten ook niet vergeten dat vaccinatie de verspreiding van covid niet stopt.

  Open brief aan de "Goede Duitser" in je

Fellner gaat verder:

Zoals Dr. Walensky van het CDC vorige maand verklaarde, blijven de COVID-vaccins ongelooflijk doeltreffend in het voorkomen van ernstige ziekte en sterfte, “maar zij kunnen de overdracht niet langer voorkomen”. Dit weerspiegelt ook het officiële standpunt van het agentschap, en daarom eist het CDC nu dat gevaccineerden zich binnenshuis moeten verbergen en dezelfde soort sociale distantie moeten betrachten als ongevaccineerden.

De officiële bevestiging dat COVID endemisch is, en dat vaccinatie de overdracht niet kan stoppen en daardoor de ziekte niet kan uitroeien zoals dat het geval was voor zaken als polio en pokken, maakt mandaten onhoudbaar voor een vrije samenleving. Het hele argument voor verplichte vaccinatie berustte oorspronkelijk op de bewering dat de vaccins de overdracht op betrouwbare wijze konden stoppen.

Bovendien ondervinden gevaccineerden vaak een milde vorm van covid wanneer zij opnieuw worden geïnfecteerd, wat betekent dat zij de ziekte vaak verspreiden zonder zelfs maar te weten dat zij die hebben. De gevaccineerden dragen ook dezelfde virusbelasting als de ongevaccineerden, zoals vorige maand werd opgemerkt door de Evening Standard in het Verenigd Koninkrijk:

Hoewel is aangetoond dat vaccinatie het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk vermindert, zijn wetenschappers nu van mening dat degenen die met de deltavariant zijn geïnfecteerd nog steeds evenveel van het virus bij zich dragen als ongevaccineerde mensen.

Voorheen werd aangenomen dat vaccinatie de verspreiding zou stoppen, maar nu

is dit in twijfel getrokken en doet dit vragen rijzen over vaccinpaspoorten … die werken op basis van de veronderstelling dat mensen die dubbel zijn ingeënt minder kans lopen het virus te verspreiden.

Eens te meer zien we dat het idee dat de gevaccineerden worden bedreigd door de ongevaccineerden een verzinsel is van de mandaatactivisten.

Het CDC is tenminste logisch wanneer het zegt dat de gevaccineerden mondkapjes moeten blijven dragen. Elke keer dat we dit van de CDC horen, moeten we onszelf eraan herinneren dat vaccinatie de verspreiding niet stopt.

Voorstanders van het mandaat voeren nog een tweede argument aan: de ongevaccineerden nemen alle IC-bedden in beslag nemen en ontzeggen daardoor mensen met andere aandoeningen de ziekenhuisbedden die de anderen zogenaamd meer verdiend hebben.

  Bestaan virussen?

Zoals ik hier al aangaf, is ook dit een inconsistent argument, aangezien dit argument berust op het idee dat mensen die ongezonde keuzes maken (zoals het niet nemen van een vaccin) als paria’s moeten worden behandeld.

Dit geldt echter slechts voor één “ongezonde keuze”. Deze mandatarissen vinden het blijkbaar prima dat drugsverslaafden, rokers en zwaarlijvige slachtoffers van type 2 diabetes – waarvan er steeds meer bijkomen – alle IC-bedden vullen. Nee, die mensen verdienen hun ziekenhuisbed, ook al hebben ze de keuze gemaakt om hun eigen gezondheid te vernietigen. Als je mensen voorstelt om van de methpijp, de Big Gulps van de Marlboro’s af te stappen – in een poging om hun gezondheid te verbeteren – dan ben je een onverdraaglijke “fat shamer” of iemand die de slachtoffers de schuld geeft.

In ieder geval zijn er de laatste tijd ook gegevens opgedoken waarin men zich afvraagt of gegevens over ziekenhuisopname wel zo nuttig zijn om de belasting van covidpatiënten op IC’s in kaart te brengen.

Uit een recente studie blijkt dat bijna de helft (d.w.z. 48 procent) van de covid-ziekenhuisopnames in 2020 milde gevallen waren. Volgens The Atlantic (niet bepaald een broeinest van antivaccin retoriek):

Uit de studie bleek dat van maart 2020 tot begin januari 2021 – voordat vaccinatie op grote schaal beschikbaar was en voordat de deltavariant opdook – het percentage patiënten met een milde of asymptomatische ziekte 36 procent bedroeg. Van medio januari tot eind juni 2021 is dit cijfer echter gestegen tot 48 procent. Met andere woorden, de studie suggereert dat ongeveer de helft van alle ziekenhuispatiënten die in 2021 in de COVID-gegevensoverzichten opduiken, misschien om een heel andere reden zijn opgenomen of slechts een licht ziekteverloop hadden.

En waarom zijn er nu minder ernstige gevallen? Het kan zijn omdat “ongevaccineerde patiënten in het vaccinatietijdperk meestal een jonger cohort vormen die minder kwetsbaar zijn voor COVID en mogelijk eerder geïnfecteerd zijn geweest.

Laat je vaccineren, zelfs als je al Covid hebt gehad!

Maar dat doet er niet toe! Het enige dat telt is dat mensen gevaccineerd worden, en het is allemaal voor je eigen bestwil, en overheden zouden je medicijnen moeten kunnen opdringen. Het cynische refrein van pro-abortus links, “Haal je wetten van mijn lichaam,” geldt maar voor één enkel geval. In alle andere gevallen, bent je eigendom van de staat.

  Schotse vrouw kampt met "kwellende" uitslag over het hele lichaam na AstraZeneca-injectie

Deze drang om ten koste van alles te vaccineren blijkt ook uit de drang om zelfs degenen die reeds hersteld zijn van covid te vaccineren. De bewering hier is dat degenen die van nature immuun zijn, moeten worden gevaccineerd omdat zij meer kans lopen opnieuw te worden geïnfecteerd – hoewel wordt toegegeven dat herinfecties veel milder zijn dan het eerste geval.

De voorstanders van vaccinatie kunnen in dit geval wijzen op een studie waaruit blijkt dat ongevaccineerden 2,34 maal meer kans hebben op een nieuwe infectie dan gevaccineerden.

Maar volgens de voorstanders van vaccinatie is dit 2,34 keer meer dan een extreem klein aantal. Ons wordt immers vaak verteld dat gevallen van herinfectie voor de gevaccineerden “uiterst zeldzaam” en onbeduidend zijn. Dat betekent dus dat voor de ongevaccineerden de kans op herinfectie iets meer dan het dubbele is van een onbeduidend getal. Ik ben niet afgestudeerd in wiskunde, maar ik heb genoeg wiskunde en statistiek gevolgd om te weten dat 2,3 keer “in principe nul” ook “in principe nul” is.

Maar dat is de wiskunde van degenen die volhouden dat het risico van herinfectie bij de gevaccineerden te verwaarlozen is, terwijl het risico van herinfectie voor de reeds herstelden een enorme crisis voor de volksgezondheid is.

Volgens de eigen gegevens van de voorstanders van het mandaat heeft het streven om de gevaccineerden te beschermen tegen de ongevaccineerden geen enkele zin. Maar ik vermoed dat ze aan de slogan zullen vasthouden, of hem zelfs zullen versterken.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Cardioloog waarschuwt voor Covid-19 vaccins fraude en hyper-inflammatoire immuunreacties veroorzaakt door de injectiesVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet grote sterven is begonnen: De vaccinatiepandemie onthult de genocide
Volgend artikelEl Salvador, Guatemala en Bolivia bieden hun burgers COVID-19 medicijnkits aan – met onder meer Ivermectine
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

  • Ik last dit stuk met een dikke laag sarcasme; ze gaan hier in op de niet kloppende argumenten van mensen die vinden dat ze beschermd moeten worden tegen ongevaccineerden en zo segregatie en geweld goed praten. En inderdaad, u merkt terecht op dat er geen hout van klopt, want dat doet het dus ook niet!
   Als het middel goed werkt, dan hoeven gevaccineerden niet meer beschermd te worden.
   Als er zo weinig gevaccineerden ziek worden als de industrie zegt, dan maakt het dubbele aantal onder ongevaccineerden dus ook niet uit (want 2x nul is nul).
   Als mensen geen ziekenhuisbed “verdienen” als ze “verkeerd” leven, dan verdient eigenlijk niemand een ziekenhuisbed, want bijna alles is technisch gezien te voorkomen en iedereen doet wel eens een keer iets niet goed.
   Etc. etc..
   Dus dit soort belachelijke beredeneringen (die ook nog eens uit gaan van een hele verkeerde basis, maar dat terzijde) worden hier met de grond gelijk gemaakt.

  • Helemaal geen vreemd verhaal. De schrijver van dit artikel neemt de moeite zich te verdiepen in de gedachtengangen van een pro-vaxer ( in dit geval Joe Biden maar je kan dit ook zien als het officiële verhaal van een andere overheid). Vervolgens wordt getoetst of dit ‘’officiële’’ verhaal de toetsing der elementaire logica doorstaat. Het antwoord is zeer overtuigend: nee!

 1. Ja ik zeg het al heel lang, de gevaccineerde maakt de varianten en verspreid ze zonder er zelf ziek van te zijn. Daarmee worden heel veel mensen aangestoken want ze kunnen Immers gaan en staan waar ze willen. Terwijl ze dan iedereen en alsnog in het ziekenhuis belanden door alweer een nieuwe variant nemen ze ongevaccineerden met zich mee. De ziekte en misschien wel dood van die ongevaccineerde wordt groot uitgemeten en voila het cirkeltje is weer rond. Terwijl iedereen bezig wordt gehouden vraagt zich eigenlijk niemand af hoe het kan dat die ongevaccineerden nog leven. Hoe kan het toch dat meer dan 5 miljoen mensen geen last hebben van dat zogenaamde killer virus. Daar moeten die dikkoppen schapen eens over nadenken als ze klaar zijn met Candy crush en dat domme boerderij spel.

  • Gevaccineerden maken geen varianten. Een variant op niks is nog steeds niks. Covid is een verzinsel, een slecht sprookje, totaal uit de dikke duim gezogen. Het kwaad zijn de genocidespuiten. En natuurlijk de psychopaten die daarachter zitten. Hugo, mark, klaus, de rothschilds etc etc. De Nieuwe Wereldorde, totale onderwerping en uitroeien van het grootste deel van de mensheid.
   Kijktip: https://www.bitchute.com/video/golHdAg7hGFX/

 2. Die “varianten” – ik snap er niks meer van. Enerzijds is het bestaan van dit “corona virus” nooit bevestigd. En anderzijds ontstaan er allerlei varianten (dus van iets dat mogelijk niet bestaat). Voorheen werd je doodgegooid met hoe antibiotica het bacterium resistent zou maken; iaw, er zou een resistente variant ontstaan als je steeds antibiotica nam. Hier hoor je niks meer over. Nu ontstaan er steeds maar virus varianten; in rap tempo en steeds dodelijker – zogenaamd de schuld van de ongevaccineerden. Hoeveel varianten verschenen er op het toneel met de aids virus destijds?

  Zouden we maar niet beter vacuum-verpakt gaan rondlopen om al die varianten te vermijden? Wonderbaarlijk hoe de ongevaccineerden niet doodgaan aan al die varianten.

 3. Hoe dan ook …

  ‘Another medical field whistleblower has come forward to blow the lid on the media’s lies concerning hospital ICUs being “overrun” with Wuhan coronavirus (Covid-19) patients.

  Josh Snider, who worked in facilities management at Missouri Baptist Medical Center (MBMC), personally confirmed that his hospital has been largely empty, despite claims by upper management that it is “overflowing with covid patients.”

  “I watched our hospital administrators say in the media that our intensive care units were overflowing with covid patients at 98 percent capacity, knowing that it was a complete and utter lie,” Snider said.

  MBMC is part of a much larger $5.5 billion annual network within the Barnes Jewish Hospital system in St. Louis, which reportedly shut down three of its four ICU floors because all of them were empty.

  “And even after shutting down three-fourths of our ICU capacity, they were still never more than 50 percent full with that drastically reduced overall capacity. These medical systems that are saying they are overrun with COVID patients are likely LYING TO THE PUBLIC,” Snider added.’

  https://www.newstarget.com/2021-09-19-hospitals-lying-overrun-covid-patients-facilities-empty.html

 4. Samengevat komt het hierop neer:

  De beschermden moeten beschermd worden tegen de onbeschermden, daarom moeten de onbeschermden verplicht de bescherming toegediend krijgen die bij de beschermden niet werkt.

  Gekker kan moeilijk.

 5. Zo ken ik er nog een waar je geen ruk meer van hoort .
  Ik refereer idd ook aan de antibiotica .
  Deze dan .. waar is de zure regen gebleven ??
  En de andere nu zitten we op het randje ? (gelul )
  Als we het toch over fake nieuws hebben ..
  RECLAME !!
  Ik erger me zinloos aan deze fakenieuws ..
  Er zit een boodschap in .. Kijk eens hoeveel allochtone er in verwerkt zijn?
  Heb nix tegen deze mensen .. maar ze zouden toch zelf moeten zien dat ze gebruikt worden om een enorme drukgolf te creéren .. Trouwens de tijd dat je alleen nog Jan met de pet op de pont naar zijn werk zag gaan is gevalletje “gelukkig hebben we de foto’s nog .
  Een AMEN is op zijn plaats .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in