Het onderzoek naar het Israëlische vaccinbeleid en de uitkomst is meer dan vernietigend

2
Afbeelding via Gilad Online.

In Israël heeft gisteren een onafhankelijke juridische instantie die zichzelf de Civilian Probe (CP) noemt haar bevindingen bekendgemaakt over de rampzalige gevolgen van het Pfizer-vaccin voor de natie.

In hun rapport, dat zij hebben ingediend bij de procureur-generaal en de minister van Volksgezondheid, somt de commissie een reeks kritieke juridische en ethische tekortkomingen op die wijzen op een mogelijke poging om niet alleen de Israëli’s, maar ook de hele wereld te misleiden. Sinds begin januari bericht de auteur van dit stuk Gilad Atzmon over een onmiskenbare correlatie tussen vaccinaties, gevallen en sterfgevallen (hier, hier, hier en hier). De CP bevestigt zijn vermoedens, maar hun studie presenteert ook alarmerende medische bevindingen over de omvang van dodelijke bijwerkingen.

In het document wijst de CP op een poging van de regering om haar handelen met Pfizer te verhullen.

De Pfizer-Israël overeenkomst is verstikt met bewerkte segmenten, als gevolg waarvan het niet mogelijk is deze juridisch te analyseren en/of de implicaties ervan voor zover het de volksgezondheid betreft volledig te doorgronden… Deze verhulling werpt een zware schaduw over iedereen die heeft deelgenomen aan de (Israëlisch/Pfizer) onderhandelingen…

De CP vervolgt met het argument dat…

Om de vraag (onder de bevolking) naar het vaccin te genereren, hebben de regering en het Ministerie van Volksgezondheid een ongekend agressieve campagne gelanceerd, die erop gericht is de Israëli’s zich te laten haasten om zich te laten ‘vaccineren’. Tijdens die campagne werden alle basisregels van medische voorzichtigheid en ethiek met voeten getreden, en daarmee ook belangrijke richtlijnen die na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwamen met betrekking tot deelname aan medische proeven (de Code van Neurenberg). In plaats van transparante en duidelijke uitleg, werd het publiek misleid door herhaalde officiële verklaringen dat het (Pfizer vaccin) is “goedgekeurd door de FDA” na het doorstaan van “strenge tests”.

De CP beschuldigt de staat Israël van opzettelijk roekeloos gedrag.

  "Complottheoretici" hebben weer eens gelijk: wat je moet weten over het grootste onderzoek naar Corona-vaccinatie tot nu toe

Monitoring-systemen die het mogelijk maken bijwerkingen op te sporen, zijn een basis- en kritieke voorwaarde voor het verlenen van toestemming voor massaal gebruik van welk nieuw medicijn dan ook, zeker wanneer een als experimenteel omschreven behandeling massaal aan miljoenen mensen wordt gegeven, en zeker wanneer deze behandeling aan een heel land wordt gegeven.

Maar Israël heeft nagelaten een dergelijk controlesysteem in te stellen.

Enerzijds heeft de staat de burgers niet ingelicht over het feit dat het vaccin van Pfizer zich in een experimentele fase bevindt die nog niet is afgerond, en dat zij in dit stadium feitelijk deelnemen aan het experiment. Anderzijds heeft de staat geen transparante en open controle- en toezichtsystemen voor het publiek gehandhaafd. Als gevolg hiervan bestaat er ernstige bezorgdheid dat dit kritieke en nalatige verzuim voortkomt uit: (a) de vrees dat een dergelijke openbaarmaking de verwezenlijking van de doelstellingen die mogelijkerwijs in de overeenkomst tussen Israël en Pfizer zijn vervat, in de weg zou kunnen staan, of (b) de vrees dat de vraag naar het uitzonderlijke aantal vaccins dat vooraf door Israël is aangekocht, zou afnemen, en / of (c) de vrees dat onflatteuze resultaten van het ‘experiment’ dat in Israël wordt uitgevoerd, aan het licht zouden komen.

De CP is moedig om toe te geven dat het ontbreken van een controlesysteem niet alleen een potentiële misdaad is tegen het Israëlische volk, het kan ook een misdaad zijn tegen de rest van de wereld (d.w.z., de mensheid):

Bij gebrek aan een transparant controlesysteem dat rapporteert over bijwerkingen, hebben niet alleen de Israëlische regering en het Ministerie van Volksgezondheid de burgers in de steek gelaten door hen misleidende informatie te verstrekken, de Israëlische regering heeft zowel Pfizer als de rest van de wereld in de steek gelaten in afwachting van de resultaten van het (zogenaamde) ‘echte wereld experiment’ (dat in Israël plaatsvindt).

Om elke twijfel weg te nemen, waarschuwt de CP de Israëlische procureur-generaal voor de mogelijke criminele daad die het Israëlische vaccinbeleid impliceert.

  Horror: Nieuw-Zeeland betaalt $1000 aan dokters voor euthanasie van COVID-19 patiënten

Dit is een vermeende misleiding, verdacht crimineel, die grondig moet worden onderzocht voordat de procureur-generaal de Israëlische regering toestaat door te gaan met de vermeende campagne van misleiding van de Israëlische burgers en de (rest van de) wereld.

De CP breidde hun studie uit tot ver buiten het juridische domein, omdat het ook probeert het brede gat te vullen dat is ontstaan door het gebrek aan een controlesysteem van de staat.

“Wat leren we van de feiten in het veld?”, vraagt het CP-rapport.

Een onderzoek van de door de regering gepubliceerde sterftecijfers toont aan dat er een correlatie bestaat tussen het aantal vaccinaties en het aantal sterfgevallen. De oversterfte is merkbaar bij personen tot 70 jaar en ook bij volwassenen boven de 70 jaar, en blijft zelfs na verrekening van de sterfgevallen die aan Corona worden toegeschreven. In de bevolking van 70 jaar en ouder – werd in januari 2021 een sterfteoverschot van 19,5% vastgesteld in vergelijking met oktober 2020 – de maand waarin de Corona-gegevens het hoogst waren – en 22,4% in vergelijking met januari 2020. Bij de jongere bevolking – werd in januari 2021 een oversterfte van 7% vastgesteld in vergelijking met de maand oktober 2020 – de maand waarin de Corona-sterftecijfers het hoogst waren, en 7% in vergelijking met januari 2020. Opgemerkt moet worden dat deze trend zich ook in de daaropvolgende maand voortzet.

Zoals hierboven vermeld schrijf Atzmon al sinds begin januari over de verwoestende correlatie tussen vaccins en sterfgevallen. In Groot-Brittannië en de VS stellen we een identieke correlatie vast tussen massavaccinatie en sterfte. Veel problematischer is echter het gebied van de bijwerkingen, iets wat regeringen, de WHO, de gecorrumpeerde farmaceutische industrie, en natuurlijk de social media giganten op de meest Orwelliaanse wijze proberen te onderdrukken. De Israëlische CP lijkt het eerste robuuste rapport te hebben opgesteld over de bijwerkingen van Pfizer’s vaccins. Zij publiceerden een tabel van hun bevindingen, die zij hier samenvatten:

  Waarom eerlijk praten over het falen van vaccins nog moeilijker zal zijn dan eerlijk praten over al de andere Covid mislukkingen

Zoals men in de tabel kan zien, zijn er bijna 200 sterfgevallen, en dit alleen door het onderzoeken van ongeveer 800 rapporten van gevallen van ernstige bijwerkingen. Zoals gezegd, is de CP nog steeds bezig met het analyseren van bijwerkingen en we hebben nog honderden extra meldingen die worden geanalyseerd. Onze studie tot nu toe geeft aan dat ongeveer 25% van de sterfgevallen afkomstig is van mensen onder de 60 jaar. Ongeveer 15% van hen is jonger dan 50 jaar. 7 van de overledenen zijn op jonge leeftijd – jonger dan 30 jaar. Ook zijn in het onderzoek 27 gevallen van hartproblemen vastgesteld bij mensen jonger dan 60 jaar, waarvan 24 gevallen bij jongeren van 17-30 jaar. Wat de medische complicaties bij vrouwen betreft (o.a. geboortecomplicaties, verlate of onregelmatige menstruatie), zij erop gewezen dat de commissie nog ongeveer 200 rapporten heeft die nog niet in de definitieve lijst van onze bevindingen zijn opgenomen.

Jarenlang heb ik betwijfeld of er in het Midden-Oosten een macht was die Israël het hoofd zou kunnen bieden, laat staan verslaan. Ik ben er nu vrij zeker van dat met Netanyahu aan het roer en Pfizer die zorgt voor het welzijn van de natie, Israël niet echt vijanden nodig heeft. Iedere wereldburger die zich zorgen maakt over de toekomst van de mensheid zou echter gealarmeerd moeten zijn door de bevindingen van de CP en vooral door de wanhopige en niet aflatende pogingen om de vrije academische, wetenschappelijke en ethische discussie over Covid, de zogenaamde “vaccins” of wat dan ook, de kop in te drukken.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Covid-19 vaccinatie: steeds meer bijwerkingen en sterfgevallen wereldwijd

Vorig artikelMoslim Ahmad achter massamoord in Colorado, 10 doden – Facebook verwijderd zijn social media geschiedenis
Volgend artikelFranse student wordt 10 dagen na vaccinatie met AstraZeneca dood aangetroffen – Familie: “Hoe het zit met het vaccin?”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Wacht maar af wat het saldo zal zijn na 3 jaar. Dan is het experiment ten einde. Doden, invaliden mismaakt geboren babies……wat er nu direct gebeurt is nauwelijks van belang; zal een klein deel van het totaal zijn.

  2. In de eerste plaats moeten we eender hoe deze genocide stoppen. Dan de schuldigen voor het gerecht daarna liefst aan de galg brengen! Daarna volgt het zorgen voor onze medemensen, zeker zij die zich door duivels als Gates , the Rockefellers, Schwab, Zuckerberg, Larry Page, Peter Thiel, Warren Buffet, Trump, Biden en zovele anderen, laten verleiden hebben om dit vergif te nemen onder valse beloften. Ook onze? virologen en politici moeten opgepakt en berecht worden. De schuldigen mogen nooit rekenen op enige vorm van ‘genade’..hun genocidaal plan is ook genadeloos!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in