© engin akyurt op Unsplash

Je moet echt een onwetende idioot zijn om te denken dat de COVID-bevelen van de overheid bedoeld zijn om de mensen te helpen. U moet ook wel een idioot zijn om te denken dat N95-maskers de overdracht van COVID stoppen, dat sociale afstand werkt of dat COVID-vaccins infecties en overdracht voorkomen, schrijft Naturalnews.

Toch zijn dit, verbazingwekkend genoeg, dingen die vergeetachtige idioten nog steeds geloven. Deze mensen hebben ook de neiging om te geloven dat Joe Biden de “populairste president ooit” is, dat Big Pharma wordt geleid door engelen die de mensheid willen helpen en dat reguliere artsen zich laten leiden door medisch-wetenschappelijk bewijs in plaats van door winstbejag.

De grote IQ-test is begonnen. COVID 1.0 was de trainingsronde, om iedereen te laten zien hoe de tirannie van de overheid en de fraude van de medische wetenschap eruit zien. COVID 2.0 is het eindexamen om te zien wie er dom genoeg is om de lessen van de trainingsronde nog steeds niet geleerd te hebben. Dit “eindexamen” lijkt echter meer op een definitieve oplossing, en voor degenen die niet slagen voor deze ronde van de wereldwijde IQ-test zal hun verwachte levensduur snel korter worden.

De opmars naar COVID 2.0 tirannie is al duidelijk. Joe Biden heeft net meer dan $1 miljard aan financiering voor een nieuw vaccin aangekondigd, en hij verklaart publiekelijk dat alle Amerikanen zullen worden aangespoord om de nieuwe prik te krijgen, zelfs nadat Biden zelf vijf COVID-injecties heeft genomen en er toch nog in slaagde om twee keer geïnfecteerd te raken.

De CDC geeft ondertussen toe dat alle eerdere COVID-injecties niet langer werken tegen de nieuwe “variant” die ze BA.2.86 hebben genoemd en die volgens de CDC mensen infecteert die volledig gevaccineerd zijn.

Wij hebben de nieuwe variant BS.24.7 genoemd en het de “Verkiezingsvariant” gemunt, omdat het duidelijk is dat deze nieuwe ronde van de virusgriezel bedoeld is om de verkiezingen van 2024 te stelen via landelijk stemmen per post, verplicht gesteld door weer een andere verzonnen “noodsituatie”, verzonnen door de wetteloze Democraten.

In feite, zoals punt #1 hieronder onthult, zolang u zich schikt naar tirannie, zal de overheid altijd nieuwe redenen vinden om zich als tirannen te gedragen. Daarom is de enige manier om uit deze cyclus van psyops, plandemie en lockdowns te komen, te stoppen met toegeven aan de waanzin. Schud uzelf wakker en gedraag u niet langer als een programmeerbare zombie.

Hier zijn tien duidelijke lessen die elk intelligent persoon al geleerd zou moeten hebben van COVID 1.0

1) Zolang u zich schikt naar de tirannie, zal de overheid altijd nieuwe redenen vinden om zich als een tiran te gedragen.

Blijf meegaan met de tirannie en de corrupte, en de criminele regering zal steeds weer een nieuwe “crisis” oproepen om u in het gareel te houden. Klimaatcrisis. COVID-crisis. Opstand-crisis. Cyberaanval-crisis. Rusland-crisis. Buitenaardse wezens. Bigfoot. Sasquatch… noem maar op. Er is altijd wel een andere noodsituatie om de hoek, klaar om afgespeeld te worden in het theater van uw geest.

Trap niet langer in de Truman Show. Denk voor uzelf.

2) Maskers werken niet. Zelfs het CDC geeft het openlijk toe

Het CDC is gedwongen om toe te geven dat N95 stoffen maskers – het type dat door de overheid vaak gepusht wordt voor COVID “bescherming” – geen bescherming bieden tegen de rookdeeltjes van bosbranden, die ordes van grootte groter zijn dan coronavirusdeeltjes. Van hun eigen CDC.gov website: “maskers die gebruikt worden om de verspreiding van COVID-19 te vertragen, bieden weinig bescherming tegen de schadelijke luchtverontreinigende stoffen in de rook van bosbranden.”

Maar coronavirusdeeltjes hebben slechts een diameter van ongeveer 0,1 micrometer, terwijl rookdeeltjes meestal een diameter van 10 micrometer hebben. Dat betekent dat het CDC, door maskers te promoten, op de een of andere manier beweert dat maskers die deeltjes van 10 micrometer niet kunnen tegenhouden, op de een of andere manier deeltjes van 0,1 micrometer wel kunnen tegenhouden. Deze onlogica slaat natuurlijk nergens op.

In deze kwestie is het CDC opzettelijk oneerlijk. Op hun verschillende pagina’s beweren ze ook dat N95 “respirators” werken tegen COVID en bosbranden, terwijl ze proberen te verdoezelen dat een respirator niet hetzelfde is als een eenvoudig stoffen masker. Een ademhalingstoestel is een luchtdicht, op het gezicht passend apparaat zonder luchtlekken. N95 stoffen maskers zijn geen N95 ademhalingstoestellen. Ze sluiten niet af op het gezicht en zijn daarom nutteloos om zowel rook als coronavirusdeeltjes tegen te houden.

  Amerikaanse CDC voegt in één week meer dan 2000 sterfgevallen toe in verband met COVID-19 injecties  - 917 sterfgevallen bij ongeboren baby's

Daarom vertrouwen CDC-onderzoekers niet op eenvoudige N95-maskers wanneer ze level-4 biogevaarlijke faciliteiten bezoeken. Als ze dat wel deden, zouden ze waarschijnlijk allemaal sterven. Maar ze vertellen u dat u N95-maskers moet gebruiken, zelfs als ze zelf nooit op zulke dingen zouden vertrouwen.

3) Ziekenhuizen kregen van de federale overheid de opdracht om honderdduizenden mensen massaal te vermoorden… en ze gaven er graag gehoor aan

We weten nu met zekerheid dat ziekenhuizen in de hele Verenigde Staten financieel gestimuleerd werden om massaal COVID-doden te veroorzaken, waarbij ze tot wel $500.000 aan stimulansen ontvingen per COVID-dode. Federale stimulansen veranderden ziekenhuizen al snel in moordfabrieken waar patiënten die alleen maar griepsymptomen vertoonden ten onrechte de diagnose COVID kregen, geïntubeerd werden voor een beademing, geïsoleerd werden van hun familieleden en routinematig “vermoord” werden door het ziekenhuis, dat als resultaat een grote uitbetaling ontving.

Hier is mijn interview met advocaat Thomas Renz die een klokkenluider in de gezondheidszorg vertegenwoordigt die audiobewijs heeft dat een hele verdieping met patiënten in een ziekenhuis het bevel kreeg om geëlimineerd te worden zodat het ziekenhuis enorme winsten kon innen:

Begrijp dat onder Biden, ziekenhuizen in de VS nu huurmoordenaars zijn, en dat ze per dood worden uitbetaald, net als huurmoordenaars. Geneeskunde is moord geworden.

4) COVID-vaccins voorkomen geen infecties of overdracht

Het is allemaal toegegeven door het CDC en zelfs de bedrijfsmedia: COVID-vaccins voorkomen geen infecties of overdracht. De medische wereld doet zelfs niet meer alsof dat wel zo is. In plaats daarvan zeggen ze dat het krijgen van COVID-vaccins “de symptomen” van een COVID-infectie zal verminderen. Occupier-in-chief Joe Biden kreeg vijf COVID-inentingen en -boosters, maar er wordt ons verteld dat hij nog steeds twee keer COVID opliep (zelfs nadat hij Amerika had beloofd dat het vaccin infecties zou voorkomen).

Misschien is dit de reden waarom meerdere county’s in Florida zich nu achter een resolutie scharen om COVID-prikken volledig te verbieden. Het zijn immers biologische wapens die geen bescherming bieden tegen COVID, maar wel het risico op hartaanvallen, beroertes, neurologische problemen en de dood enorm verhogen. COVID 2.0 “vaccins” zullen ook geen echte vaccins zijn. Ze zullen ontworpen zijn om massale sterfte, onvruchtbaarheid en ontvolking te bewerkstelligen, want dat zijn de echte doelen van de hele COVID-agenda.

Iedereen die dom genoeg is om in de rij te gaan staan en één van de nieuwe COVID-inentingen te nemen, is alleen maar bezig met zelfmoord onder begeleiding van een vaccin, een soort euthanasiegehoorzaamheidsritueel dat vaak eindigt in hun eigen dood.

5) De overheid zal COVID als wapen gebruiken om verkiezingen te manipuleren en economieën te vernietigen

We weten allemaal dat de “verkiezingsvariant” van COVID getimed is om zich te kunnen inmengen in de verkiezingen van 2024, waar de Democraten geen schijn van kans maken tegen Trump in een eerlijke en vrije competitie. Daarom proberen ze Trump en zijn toespraak te criminaliseren, in de hoop hem op te sluiten en hem de kans te ontnemen om het zelfs maar op te nemen tegen Biden (of door welke hersenloze marionet de Democraten hem ook vervangen).

Democraten weten dat ze alle politieke macht zullen verliezen als de wil van het volk wordt weerspiegeld in de verkiezingsuitslag. Daarom zijn ze natuurlijk tegen papieren stembiljetten en stemidentificatie. Bedrog is hun enige weg naar macht, wat het totale gebrek aan ethiek, moraal en eerlijkheid van de Democraten weerspiegelt. Op enkele uitzonderingen na zijn Democraten destructieve, oneerlijke mensen die totaal onverenigbaar zijn met de vrije samenleving, aangezien ze bijna universeel voorstander zijn van censuur, kinderverminkingen, verkiezingsbedrog en het criminaliseren van hun politieke tegenstanders.

6) PCR-tests voor infectiediagnose zijn een complete fraude

PCR “diagnose” van COVID is vanaf dag één een kwakzalverij geweest. PCR-instrumenten zijn niet in staat tot kwantitatieve analyse, wat betekent dat ze de virale lading in een bepaald monster niet kunnen bepalen. Bovendien kunnen PCR-instrumenten gemakkelijk worden gemannupuleerd door hun replicatiecycli te verhogen, zodat achtergrondruis wordt uitvergroot tot het punt waarop een “positief” resultaat wordt bereikt voor vrijwel elk gewenst monster.

  Drie- of viervoudige COVID-19 gevaccineerden ontwikkelen nu zweren - Geen apenpokken

Het hele verhaal rond “swabs” en tests en “bewaking” van COVID met behulp van PCR is 100% pure fictie zonder enige wetenschappelijke of feitelijke basis. Het hele verhaal is een opzettelijke leugen, gepusht door oneerlijke autoriteiten en exploitanten die deel uitmaken van het plandemische plan dat ontworpen is om mensen te vermoorden, economieën te vernietigen, massale gehoorzaamheid te bewerkstelligen en regeringen in staat te stellen om als wetteloze tirannen op te treden.

Een PCR-machine kan net zo min een virale infectie diagnosticeren als een vergrootglas de toekomst kan zien.

7) Uw arts werd omgekocht om onveilige, onbewezen COVID mRNA-spuiten aan te bieden, en hij ging er graag in mee.

Als uw arts u onder druk zette om een COVID-spuit te nemen, werd hij (of zij) financieel gestimuleerd om dit te doen. Hij werd, met andere woorden, als een farmaceutische hoer betaald om een experimentele injectie te geven die een grove schending was van internationale oorlogsmisdaden en van de eed van Hippocrates.

Het blijkt dat er niets is dat conventionele artsen niet bij hun patiënten injecteren als ze er een bonus voor krijgen. Zelfs biologische wapens, ontvolkingsspuiten en experimentele spike-eiwitfabrieken. Wat vooral opmerkelijk is, is dat deze artsen, eenmaal betaald, er ook in slagen om tegen zichzelf te liegen door te beweren dat de COVID-vaccins goed getest, klinisch gevalideerd, veilig en effectief zijn. Ze kunnen geen echt bewijs aanvoeren om zulke valse beweringen te staven, maar ze houden zichzelf voor dat het allemaal waar is, zodat ze intern het uitroeien van patiënten voor winst kunnen rechtvaardigen.

Depopulatie heeft nog nooit zo goed betaald als nu, dankzij het anti-humane COVID-beleid en de financiële prikkels van de overheid. Conventionele artsen spelen maar al te graag hun frontlinie rol in de massale uitroeiing van menselijke populaties zolang ze daardoor macht en winst behouden.

8) De WHO wordt geleid door globalisten met een ontvolkingsagenda

Een van de hoofddoelen van de Verenigde Naties, waaronder de WHO opereert, is het uitroeien van miljarden mensen die vandaag de dag op de planeet Aarde leven. Deze genocidale agenda is de basis waarop de fraude met klimaatverandering is gebouwd. Het hele “klimaat”-verhaal gaat in werkelijkheid over het beëindigen van menselijke activiteit door het beëindigen van mensen.

Deze poging om de planeet Aarde te ontvolken neemt vele vormen aan, maar vaccins zijn één van de meest effectieve vormen, omdat ze krankzinnige wetenschappers directe toegang geven tot het weefsel en de bloedbaan van slachtoffers. Diezelfde slachtoffers, onder het valse geloof dat “vaccins veilig en effectief zijn”, verzetten zich er zelfs niet tegen om geïnjecteerd te worden met depopulatiebiowapens. Het hoofddoel van het COVID-verhaal was natuurlijk om angst uit te buiten om mensen vrijwillig doodsinjecties te laten ondergaan… de makkelijkste manier voor globalisten om zich van miljarden mensen te ontdoen door ervoor te zorgen dat ze niet terugvechten.

In plandemie 2.0, die nu gelanceerd wordt, zal de WHO lokale overheden opdragen om mensen op te pakken en op te sluiten in concentratiekampen – “quarantaine kampen” genaamd – waar ze waarschijnlijk vermoord zullen worden en vervolgens geteld zullen worden als “COVID-slachtoffers” om het aantal doden verder op te drijven.

In COVID 2.0, als ze u naar een kamp komen brengen, zullen ze u waarschijnlijk vermoorden. #DoNotComply (of u sterft).

Onlangs zei WEF-adviseur Prof. Sarah Harper dat de bevolkingsafname die momenteel in Groot-Brittannië wordt waargenomen “goed is voor de planeet”.

“Toen Harper sprak over de scherpe daling van het aantal geboorten in Groot-Brittannië deze dagen, bejubelde ze dit als iets geweldigs dat zal helpen om de opwarming van de aarde en de klimaatverandering een halt toe te roepen,” meldt Natural News.

We hebben vele andere voorbeelden gezien van globalisten die per ongeluk laten doorschemeren dat ze wereldwijde ontvolking gelijkstellen aan planetaire voordelen.

9) Verstoringen in de voedselketen zijn geen neveneffect, maar een GEVOLG van door de overheid opgelegde lockdowns (d.w.z. ze proberen ons allemaal uit te hongeren)

Eén van de manieren waarop de westerse regeringen van de wereld hun eigen volk proberen af te slachten, is door de voedselvoorzieningsketen te ontwrichten.

  Vaccineren tot de dokter komt: Duitse gezondheidsautoriteit meldt honderden sterfgevallen

Door een frauduleuze pandemische noodsituatie uit te roepen, kunnen regeringen de voedselproductie en de landbouw dwingen om te sluiten. Frauduleuze PCR-tests met uitstrijkjes worden routinematig gebruikt in voedselfaciliteiten om “positieve” PCR-resultaten te genereren die een denkbeeldig “COVID-geval” markeren. Dit geval wordt dan aangehaald door de lokale gezondheidsautoriteiten om de sluiting van die faciliteit te bevelen, wat een ernstige verstoring van de voedselvoorzieningsketen veroorzaakt (wat leidt tot voedselschaarste en voedselinflatie, beide opzettelijk veroorzaakt).

Wanneer de voedselprijzen opzettelijk stijgen, leidt dit tot een enorme toename van voedselschaarste. Meer mensen lijden honger en veel mensen raken dakloos omdat de noodzakelijke stijging van de voedselkosten hun vermogen om de huur of hypotheek te betalen in gevaar brengt.

Kijk met COVID 2.0 uit naar extreme verstoringen van de voedselvoorziening en schaarste, verder dan wat de meesten van ons met de originele COVID hebben gezien. Deze keer zetten de globalisten alles op alles om massale uitroeiing te bereiken. We zullen binnenkort massa’s uitgehongerde Amerikanen in de straten van door de Democraten bestuurde steden zien, die om voedsel bedelen en gratis hamburgers aangeboden krijgen als ze er alleen maar mee instemmen om euthanasie-injecties (met het etiket “vaccins”) te krijgen.

10) De overheid gelooft dat de mensen gedachteloos bijna alles zullen gehoorzamen… en ze hebben voor de helft gelijk

Aangezien COVID 2.0 een wereldwijde IQ-test voor mensen is, rekent de regering erop dat een bepaald percentage van de mensen zo dom is dat ze alles zullen accepteren wat door een ogenschijnlijke “autoriteit” wordt opgedrongen.

Ze hebben trouwens geen ongelijk met deze veronderstelling. Misschien trapt de helft van de mensen die blootgesteld worden aan leugens van de overheid en medische fraude er nog steeds in, omdat ze niet in staat zijn om onafhankelijk te denken. Ze marcheren regelrecht naar “dodelijke” apotheken en vaccinatie-uitroeiingszones, terwijl ze zichzelf er vrolijk aan herinneren hoe slim ze denken te zijn om precies te volgen wat de overheid hen opdraagt te doen. (Ja, de gehersenspoelde zombies denken echt dat ze “slimmer” zijn omdat ze zich gedragen als gehersenspoelde zombies).

Ondanks dit alles groeit de weerstand tegen de door de overheid geëiste gehoorzaamheid. Onlangs hebben zowel een medische groep als een Hollywoodstudio hun maskermandaten teruggedraaid nadat klanten en werknemers alarm hadden geprotesteerd. Het is een indicatie dat wanneer mensen ervoor kiezen om niet te gehoorzamen aan tirannie, ze veranderingen in bedrijven en instellingen kunnen afdwingen.

Eenvoudige regels die u in leven houden terwijl onwetende (goedgelovige) mensen geruimd worden

Samengevat zou elk intelligent persoon in staat moeten zijn om deze voor de hand liggende lessen te leren van COVID plandemie 1.0. De meest voor de hand liggende les is dat het gehoorzamen aan tirannie de tirannen alleen maar beloont met macht en hen stimuleert om noodsituaties te blijven bedenken die hun tirannie rechtvaardigen.

Gelukkig zijn degenen onder u die deze site lezen goed genoeg geïnformeerd om niet in nog meer COVID-trucs te trappen. Dankzij de nogal flagrante oneerlijkheid van de gevestigde orde tijdens COVID 1.0, kennen we nu de volgende harde regels:

1) Ze zullen liegen over het aantal doden en de doodsoorzaak.

2) Ze zullen liegen over de effectiviteit van de maskers en het vaccin.

3) Ze zullen liegen over “de wetenschap” en vervalste “wetenschappelijke” artikelen in medische tijdschriften publiceren.

4) Ze zullen zich tegen behandelingen die werken verzetten en proberen om degenen die deze behandelingen promoten te criminaliseren.

5) Ze zullen mensen via bedreigingen en dwang tot naleving dwingen.

6) Ze zullen artsen en ziekenhuizen aanmoedigen om u te vermoorden.

7) Ze zullen elke toespraak die tegen hun doodsagenda ingaat censureren.

8) Ze zullen ongrondwettelijke bevoegdheden opeisen door pure brutaliteit, in de hoop dat mensen er gewoon in meegaan.

9) Als u dit alles wilt overleven, moet u weigeren in de leugens te geloven en weigeren zich aan hun tirannie te onderwerpen.


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky’s laatste tv-interview laat zien hoezeer de dynamiek van het conflict is veranderd
Volgend artikelTucker Carlson van plan Poetin te interviewen, links implodeert
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Ik moet vaak aan het verhaal rond scheurbuik denken. Het heeft een halve eeuw geduurt voordat de simpele oplossing van sinaasappels en citroenen werd aanvaard. Ookal waren er bewijzen uit de praktijk, mensen zaten zo in hun manier van denken (ego) dat ze hun waarnemingen een halve eeuw negeerden. Met cojona en hydroxychloroquine en ivermectine is hetzelfde gaande, alleen dit keer is het moedwillig omdat de elites mensen willen vermoorden. Mensen zijn ondertussen zo geprogrammeerd dat ze hun eigen waarneming negeren en blind de experts, de media, de nep ‘dokters’ en hun omgeving nadoen ipv zelf na te denken. We zijn cognitief zo dom gehouden dat we ons als vee door de boer laten injecteren met whatever de boer zegt dat nodig is. Mensen zijn dmv cognitieve dissonantie tot egoïsten en blinde volgers geprogrammeerd. Interessant kort stukje uitleg over scheurbuik;

  https://m.youtube.com/watch?v=0sEgGHZTk8E&pp=ygUVU2NoZXVyYnVpayBvcCBzY2hlcGVu

  • wat er in het verleden gebeurt is tja dat kan je niet meer veranderen doch vandaag heb ik nogmaals geprobeerd hen wijs te maken met mijn kleine verstandje en ik stelde een vraag; als ik aan jou vraag om 5000 euro te mogen lenen van jou vandaag omdat het geen probleem zal zijn want ik zal de lotto winnen binnen 2 maanden…zou jij daar dan mee akkoord gaan?? antwoord nee natuurlijk niet awel dat is hetzelfde dat ze nieuwe dodelijk ziekten voor binnen 2 maanden gaan promoten maar daar al een vaccin voor hebben….

  • Heb al die tijd geprobeerd om enkele goeie vriendinnen te doen inzien wat er gaande was, zonder resultaat. Ze zitten zo vast in hun kerker dat ze niet zien, dat hij onder water aan het lopen is. Tot zover zijn ze gezond, de injecties zijn hier gegeven in een sportveld, met 30 graden hitte, ik denk dat het product al uit mekaar gevallen was voor ze het konden toedienen. En vele mensen hier hebben geweigerd, we zijn in de meerderheid.

 2. We hebben VEEL en STERK KOORD nodig.
  Hopelijk binnenkort.
  Géén halve maatregelen en beginnen bij de top !
  Die 80 % schapen of wat er nog van overblijft gaan wellustige toeschouwers zijn.
  Bedenk wat er gaat gebeuren als die massa ongelukkige sufferds door krijgt wat hen is overkomen !
  Oh ja de GUILLOTINE kan ook.

 3. Van mij weer een dikke vinger 2.0 voor de ratten die zichzelf overheid of medisch specialist noemen..

  We zien wel weer hoe het loopt en ik doe wederom niets, geen masker, geen handjes “ontsmetten”, geen test, geen afstand houden. Ging de eerste keer ook goed en ik denk dat er nu meer zijn die dat gaan doen, de$$^^ voor de tirannie 2.0

  Dit is geen fakenieuws dus je kunt me niet uit mijn huis komen trekken voor desinformatie stelletje fukko’s

 4. FOUT! Het heeft helemaal NIETS te maken met IQ. Zou dat wel het geval zijn, dan zouden alle mensen met een ‘laag IQ’ er allemaal in moeten stinken en alle mensen met een ‘hoog IQ’ het moeten doorprikken. Even daar gelaten dat IQ ook maar een menselijk bedenksel is, maar ik pleit voor een rating in ‘streetwise’. En dat doorkruist achtergrond, IQ, EQ enz. Het omvat alle mensen die door de wol geverfd zijn, door het diepste dal hebben gekropen en ervoor gekozen hebben liever ‘gekwetst te worden door de rauwe realiteit dan getroost te worden door een leugen’. Dit soort mensen doorzien ook het bedrog van de BS COVID, BS oorlog en BS CO2

  • Je kunt ook spreken van:
   KRITISCHE en ZELFDENKENDE geest
   gecombineerd met voldoende NATUURLIJKE INTELLIGENTIE (is iets anders dan GELEENDE KENNIS)

  • @tiswat:

   spijker op zn kop, IQ zegt helemaal niks, het zegt niks over levenservaring, karakter…gewoon een standaard bedacht om..te verdelen…denk aan de dating sites voor “hoog opgeleiden”, ook zoiets walgelijks, en eenieder die zich daar in schrijft is een klein deel van het grote algemene probleem anno 2023.

   Ik ben in de afgelopen geschrokken van het aantal mensen die ik hoog had zitten qua intelligentie, maar nu dom, mak, en onverschillig zie zijn.

   Gelukkig kom ik in mijn werk altijd tussen de 8 en 15 nieuwe gezichten tegen, ik hoor vanalles. Ik kan stellen dat wij, als nadenkend overgeblevenen, wij niet alleen zijn. Het probleem nu is dat alle idioten TE zichtbaar zijn, en volop platform krijgen.

   Mijns inziens bestaan er meer hoog opgeleide idioten dan zgn laag opgeleidede dommeriken.

   Maar het groeit, de nederlandsche boosheid groeit. Wie weet eindigt het niet in NL, maar begint het hier juist. Ik hoop het. Zoveel mensen zijn het zo zat….meer dan je zou realiseren….

  • inderdaad, de best gestudeerde mensen in mijn omgeving zijn allemaal direct om pikuren geweest, terwijl de meeste werkmensen niet ingespoten zijn, of enkel onder dwang, bang om hun baan te verliezen.

 5. Zolang mensen zich nog naar een front laten sturen om oorlog te voeren, anderen te doden of zelf gedood worden zullen er sukkels zijn die zich dood laten spuiten omdat er reclame voor word gemaakt, Dan mogen ze nog wel een lekkere laatste maaltijd eten bij McDonald’s voordat ze dood gaan, en misschien zelfs nog een keer op vakantie.

 6. 28/08/2023 – CHD’s ‘Vax-Unvax’ bus gaat officieel de weg op.

  ´De “Vax-Unvax” -bustour van Children’s Health Defense rolt door de VS en verzamelt de verhalen van de vaccingewonden. De bustour is bedoeld om vaccinschade aan het licht te brengen en een stem te geven aan degenen die zijn gecensureerd en genegeerd door regeringen, gezondheidsinstanties en het medische systeem.

  De 42-voet bus, versierd met de woorden “Vax-Unvax – The People’s Study”, zal het komende jaar door de continentale VS reizen en verhalen verzamelen van mensen die gewond zijn geraakt of zijn overleden als gevolg van vaccinatie – inclusief COVID-19-opnamen – of van COVID-19-ziekenhuisbehandelingsprotocollen.

  Het thema van de bustour is “Mensen boven winst, waarheid boven leugens, moed boven angst.” De bustour is bedoeld om vaccinschade aan het licht te brengen en een stem te geven aan degenen die zijn gecensureerd en genegeerd door regeringen, gezondheidsinstanties en het medische systeem.´

  https://childrenshealthdefense.org/defender/chd-vax-unvax-bus-hits-the-road

   • @Anna, hopelijk zien wij op korte termijn waar Robert F. Kennedy jr. (1954) daadwerkelijk voor staat. Hij is geboren met een gouden lepel in de mond en de moord op z’n vader en oom in respectievelijk 1968 en 1963 heeft ‘m getekend voor het leven.
    Toen z’n opa Joseph – Joe – Patrick Kennedy I (1888 – 1969) overleed, liet hij een vermogen na van meer dan een miljard dollar dus centjes waren geen enkel probleem. Hoe hij aan dat vermogen is gekomen laten we maar even buiten beschouwing.

    • Mooi verhaal maar ook Kennedy is net als Trump lid van dezelfde club en die zijn er alleen als rattenvanger voor de goedgelovigen…

     Je mag hoop hebben hoor maar dat is dan ook alles wat het is, hoop. Veranderen zal er niets door deze lui die je aan boord van het systeem willen houden.

     Don’t shoot the messenger

 7. Er is en was geen ziekmakend virus, (virussen zijn uitscheidingsproducten), dus het idee van “varianten” die ons ziek zullen maken is sowieso baarlijke nonsens.

 8. Beste Mensen

  Nogmaals
  Heel in het kort
  Zie de Animatie Film Avatar en De Kinder tekenfilm The Avatar met kindje Ang in de hoofdrol

  Uiteindelijk gaat Amerika het Westen en alle andere hielenlikkers landen inclusief de Amerikanen zelf worden gedwongen om in Mars pakjes op Mama Aarde rond te lopen
  Zoveel lucht per dag
  Meer niet
  Wilt U meer
  Pech gehad Ga maar dood
  En handelingen verrichten op commando van de Crimineele Dictatoriale Staten

  Dank U

  • Beste Mensen

   Heel Agressief
   Het klinkt als geweld met geweld bestrijden
   Geen goed voorbeeld
   Het is beter als er over en weer overal met mooie geurende bloemen kan worden gestrooid
   Geen Wolven model Angst Geweld Dictatorschap
   Zoals IndianaLand is weg gevaagd met huid en haar
   Daar woonden gewoon mensen met een Rode huidskleur
   Daar in plaats van Gesticht een Dictatoriale gesticht genaamd Amerika

   Dat is niet netjes
   Was dan maar liever daar gebleven waar U als eerst vandaan vertrok op Rovers Tocht
   Columbus & Kornuiten mentaliteiten daar moet een halt aan worden toe geroepen

   Dank U

 9. Ja ga kaarsjes branden en bloemen strooien Clown Ringo blabla whatever….dus Columbus heeft Amerika ontdekt? Ja? en we hebben in 69 met de maan getelefoneerd?…ik ben blij dat je er bij was … En Wtf your Talking about?

 10. En at Ringo weet ik veel … Ik ben een Infidel en er trots op, ik accepteer ieder zijn geloof en wat ze ermee doen… Maar laat me met rust betreffend geloof en Jesus…bidden enz… iedereen zijn ding en punt end of story, when the shit hits thé Fan, ga ik ook jou helpen en alle anderen dat staat vast… Don’t judge a book by his cover keep that in mind

 11. Ringo blabla, ik heb hier echt toffe mensen leren kennen ik accepteer je mening, ik heb een andere… Ik zal nooit men woord heffen tegenover bv Adriaan,lgtst, anti.c, en of anderen ook Rommel tenzij ik niet akkoord ben …we zijn hier om elkaar te helpen, en ik hoop dat je,/jullie dit eens gaan begrijpen ik voel me hier goed en ik hoop je hebt er enig begrip voor …thx en aan andere Clowns die deze site voor shit verklaard hebben go fuck yourself

  • Beste Mensen

   Groot gelijk . We ….
   Alleen zeer Zelden zijn We lief voor elkander
   Merendeels van de tijd worden we geregeerd door de Afgezanten Onderdanen van de All Aliens genaamd gespleten Tong God Duivel doorgedraaide figuren onder de Paraplu Dekmantel genaamd Shaytaan = Satan Bevindende
   Sterkte & een Goede Nachtrust
   Niet ergeren als schrijven moeilijk te begrijpen is
   Want Veelen zijn met de Paplepel groot gevoerd

   Dank U

 12. Are you ready for a rare and spectacular celestial event?

  Pure Consciousness & Essential Values’. Fulfillment—and Freedom from All Suffering!

  Emotionally, this full SuperMoon is really intense. Hot brings confrontation and transformation to get close to yourself. This gives you a new foundation within yourself that you can build on. A lot happens in your consciousness, etheric body and you come into an original connection with Source, Matter and Cosmic Heart.

  On August 30, 2023, the world will witness a super blue moon, a phenomenon that occurs when a full moon coincides with the moon’s closest approach to Earth in its orbit. This makes the moon appear larger and brighter than usual, and gives it a stunning blue hue.

  For those who looked outside and never have fulfilled their own need is not knowing who you are for 2000 years ego driven.

  But the Aquarius age is who you truly are.

  The age of believing is over when earth is rising from 3D to 5D when the SUN is white. White is the age of who we really are is “The Age of Knowing” and living your own best life from our own intelligence as earth is rising in human consciousness as we al awakening in able to “SEE” for what is real.

  Is tasting, smelling, feeling, touching and reach out for the real good stuf instead of external. AL human “HEARTS” wil be activated and we are in a Big Detox for what is real.

  The unseen become SEEN as we are all more able to “SEE” as you open your Hart for “REAL LOVE” without burdens from the past if you have them. During the Galactic Alignment, Earth receives direct energetic transmissions from The Waves of Love.

  Carl Jung and the Dark Night of the Soul

  In this video, we go over the idea of the Dark Night of the Soul which is explained by Jung as an experience where one pulls back their projections and comes into an encounter with their shadow. During this period one struggles with feelings of meaninglessness and confusion.

  We explore the psychological implications of the alchemical process Jung outlines that occurs as one works through the e
  xperience of the Dark Night of the Soul. https://youtu.be/gadPDDRC_F8?si=5N9dQGOJDbGswfYq

  The Greater Central Sun is directly pulsing electo-magnetic Wave of Love vibrations though our Central Sun, through our Sun and into Earth…..bringing through very high pulsations or frequencies of light energy to Earth.

  What this electo-magnetic energy is facilitating is a shift in consciousness, a divine shift of the level of awareness of humanity from an egoic 3D state of fear, to a consciousness level of Wisdom… a 5D state of being. Over the next 30-35 years (as we head towards 2040) humanity is on the tipping point of a huge leap in evolutionary consciousness.

  Strong geomagnetic pulsations from Schumann frequencies (7-33+ Hz) to PC1 pulsations (0.2-5 Hz) to even lower frequencies (<0.2 Hz) are biologically stressful and disrupt heart rhythms, alter brainwave patterns, autonomic nervous system activity, and even interact with DNA to trigger the cellular stress response.
  https://www.youtube.com/post/UgkxctpRIys9gA8ZiLiQcamr5UQo3-690eLh

  But what does this mean for you and your astrology?

  How can you harness the power of this super blue moon to enhance your life and achieve your goals? In this post, we will explore the meaning and significance of this super blue moon, and share some tips on how to prepare for it.

  The super blue moon will happen on August 30, 2023, and will be visible from most parts of the world. A full moon is a time of culmination, completion, and manifestation. It is when the sun and the moon are opposite each other in the sky, creating a balance between the masculine and feminine energies.

  A full moon also illuminates what has been hidden or suppressed in our subconscious, bringing clarity and awareness. It is a time to release what no longer serves us, and embrace what aligns with our true self.

  A super blue moon magnifies these effects, making it an ideal time to set intentions, make decisions, and take action. It also brings more creativity, intuition, and inspiration, as well as emotional intensity and sensitivity…….

  The super blue moon on August 30, 2023 will be in Pisces, the last sign of the zodiac. Pisces is a water sign that represents spirituality, compassion, imagination, and dreams. This means that this super blue moon will have a strong impact on our spiritual growth, emotional healing, creative expression, and psychic abilities.

  Know your worth

  This full SuperMoon is one that is about finding out your worth, standing up for yourself and what you value and want to express in your life. This can be accompanied by situations that show you where you can't live this. But also where and how you cannot stand on your own two feet or undermine yourself and not support yourself.

  Then there is a fight with the environment and a feeling that you do not belong and are left out. In addition, the projections can fly around your ears and a feeling of having to limit everything that comes from the environment in order to create order in the chaos.

  Healing old unconscious patterns

  Everything is magnified during a full SuperMoon and the survival mechanism of this full SuperMoon can bring up deep despair from subconscious layers. Old patterns of survival can become extra tangible, but there is a deep transformation going on in the old deep patterns that keep you separated from the unity within yourself. Themes are disrespectful behavior and authority conflicts in which one's own dissatisfaction with the environment is projected, with the aim of stopping or changing the other.

  The old sleeping unconscious patterns are awakened extra in order to be recognized, to make different choices and to be healed. In essence, you are being asked to restore your self-esteem and take your place in the social environment, from a gentle force that can restore unity and connection. This full SuperMoon is extra intense and emotional, but no matter how intense and intense, know that after the transformation the light is there on a new horizon.

  Take responsibility

  The power with which you get a grip on the transformation of old unconscious patterns within yourself (even from ancestral lines), is around this full SuperMoon taking responsibility for your own piece of chaos and shadow that you bring out from the unconscious patterns. By seeing where you fall into victimhood and acknowledging this. And so the whole situation turns around and you feel the power (key) with which you limit and embrace the old patterns and convert them into a force of freedom.

  Cleanse your space and your aura. Use sage, incense, or essential oils to clear any negative or stagnant energy from your home and yourself. You can also use crystals, candles, or salt lamps to create a positive and peaceful atmosphere.

  Spend some time in silence and reflection, tuning in to your inner voice and intuition. Write down your thoughts, feelings, dreams, and visions. Be specific and realistic, but also optimistic and positive. Write down your intentions on a piece of paper or in your journal.

  Create a vision board or a collage with images and words that represent your goals. Identify any limiting beliefs, fears, doubts, or attachments that are holding you back or blocking your progress. Write them down on another piece of paper or in your journal. Then burn them safely or tear them up and throw them away.

  You can also say a prayer or an affirmation to let go of them. Take steps towards your goals every day, no matter how small or big they are. Be consistent and persistent, but also flexible and adaptable.

  Trust the universe.

  Your karmic tasks for Rahu and Ketu.

  Rahu and Ketu are two shadow planets, without a physical body. We can observe them during periods of solar and lunar eclipses. Rahu in the horoscope shows the karmic task that a person must complete in the current incarnation.

  On the plus side, Rahu can give success, power, fulfill material desires. In the negative, it gives greed, bad habits, takes away what it gives.

  https://www.quora.com/How-can-I-know-my-karmic-task-using-the-Rahu-Ketu-position-in-a-birth-chart

 13. Het is vast allemaal toeval …

  Medisch dossier moet electronisch
  Electronisch patienten dossier moet door amicaal bedrijf ontwikkeld worden
  Electronisch patienten dossier moet In de cloud voor overal en altijd toegang
  Anders heb je dooien bij de ambulance

  Pharma spreekt wens uit om 20 procent winst te maken op omzet, pensioenfondsen steken er gelijk veel geld in.
  Alle opiaten zijn zeer verslavend, dat is aziatische volkskennis, maar in dat amicale land raken mensen bij bosjes verslaafd aan pillen en oxycontin. Zelfs de figuren die voor geld reclame maken voor oxycontin overlijden voortijdig als zwaar verslaafde junks. Behalve in nederland WAAR oxycontin nu ook verkocht word voor rugpijntjes.

  En nu hebben we oversterfte. De pensioenen lijden kolossale verliezen op de beurs. Maar de bonus blijft enorm hoog.

  Etc. etc.

  • De pensioenfondsen lijden enorme verliezen, de beurzen staan hoger dan ooit.

   Het zal wel pensioenroof zijn en daarom worden er zoveel bonussen betaald. Lees zwijggeld. Het geld is weg en komt nooit meer terug, wedden?

   • Beste Mensen

    Maarr eh… Geld kan ook verdampen ??
    Dat wist men toch al lang …
    Of vergeet achtige Jan heeft geld verplaats en weet niet meer waar die het had gelegd
    Wij met z’n allen leven in een Bobbel in Fabeltjesland
    Geniet ervan
    Ga niet boos worden of irriteren
    Be Happy with nothing
    Het kan ?! Ja … Echt Wel…

    Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in