Zonder enige twijfel staan wij voor turbulente en ook gevaarlijke tijden, maar wij hebben een historische troef in handen. Die bestaat erin, dat de andere partij niet volgens de regels van de rede handelt, maar uit motieven van hebzucht en macht streeft, en daarom niet anders kan dan zichzelf in steeds grotere moeilijkheden brengen. Wij moeten juist daar gebruik van maken (zwakheid) en altijd in het oog houden, dat de andere partij graag meer geld, meer bezit en bovendien over alle wapens van de wereld wil beschikken. Maar hun macht is niet gebaseerd op hun geld, noch op hun bezittingen of hun wapens, maar berust slechts op één factor: En dat is de onwetendheid van de meerderheid van de mensen. D.w.z. dat de meerderheid niet begrijpt welk kwaadaardig spel die minderheid met hen speelt.” ∼ Ernst Wolff, augustus, 2021

Velen die deze “volksgezondheidscrisis” in verband met het coronavirus en de onzinnige reactie van de meeste westerse landen (waaronder de VS) gevolgd hebben, zijn verbijsterd door twee grote vragen – hoe is dit gedaan (op zo’n wereldwijd gecoördineerde manier), en waarom is het gedaan? schrijft Dr. Malone.

In mijn geval heb ik geprobeerd de verschillende draden van feiten en logica te volgen om het verbijsterende disfunctionele overheidsbeleid te confronteren, en om te begrijpen wat zo diep onlogisch is. Wat ik gevonden heb zijn lagen van leugens, de een op de ander, die een verbazingwekkend gecoördineerde en wereldwijde allesomvattende controle en vormgeving van informatie schijnen te vereisen, in de vorm van propaganda en censuur op een schaal die voorheen onvoorstelbaar was. Totale informatiebeheersing, en totale onbeperkte, allesomvattende informatie-oorlogvoering. Moderne mediamanipulatie van gedachten en geesten zonder grenzen, en zonder enige ethische beperking.

Eén rode draad door al het wanbeleid, al het autoritaire beleid, al de totalitaire logica en berichtgeving, is de rol van het Wereld Economisch Forum (WEF) en zijn acolieten geweest. Het WEF is een belangrijke denktank en ontmoetingsplaats voor het management van het wereldkapitalisme, en kan zonder meer beschouwd worden als de belangrijkste wereldwijde organisatie van de “Deep State”. Onder leiding van professor Klaus Schwab heeft het de laatste drie decennia een steeds belangrijkere rol gespeeld bij de coördinatie van de geglobaliseerde hegemonie van het transnationale kapitaal en de grote bedrijven over de westerse democratieën. Veel van haar leden gebruiken Covid-19 actief als dekmantel om een “Grote Reset” uit te voeren, zoals beschreven in de geschriften van Schwab. Deze Grote Reset omvat de invoering van digitale opsporing en controle van mensen, het inluiden van techno-feodalisme, en de WEF-doelstelling van een vierde industriële revolutie met technologieën die gezamenlijk “transhumanisme” worden genoemd. De Westerse regeringen en het WEF hebben genetische mRNA-vaccins aangewezen als een eerste stap in de richting van een onvermijdelijke transhumane samenleving waar zij ons naartoe willen leiden. Het WEF heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd dat duizenden acolieten heeft opgeleverd die in de hele westerse wereld op machtsposities zijn geplaatst. Een kleine representatieve steekproef daarvan omvat de volgende personen, afkomstig uit de gelederen van de regering en het bedrijfsleven van de Verenigde Staten:

– Politiek en beleid: Coördinator van de reactie op het coronavirus van het Witte Huis Jeffrey Zients, lobbygroep #Masks4All mede-oprichter Jeremy Howard, gouverneur van Californië Gavin Newsom, presidentskandidaat voor 2020 en minister van Vervoer van de V.S. Pete Buttigieg, Chelsea Clinton, Hillary Clinton-vertrouwelinge Huma Abedin, voormalig ambassadeur van de V.S. bij de VN Nikki Haley, voormalig ambassadeur van de V.S. bij de VN en USAID-administrateur Samantha Power, Eurasia Group-oprichter Ian Bremmer, de V.S.- Britse financier Bill Browder, Jonathan Soros (zoon van George Soros), directeur Kenneth Roth van Human Rights Watch, econoom Paul Krugman, voormalig minister van Financiën Lawrence Summers, Black Lives Matter mede-oprichtster Alicia Garza, Ivanka Trump, en voormalig VS-afgevaardigde Tulsi Gabbard (D-Hawaii).

– Legacy media: CNN medisch analiste Leana Wen, CNN chef medisch correspondent Sanjay Gupta, Twitter persoonlijkheid Eric Feigl-Ding, New York Times financieel columnist Andrew Ross Sorkin, New York Times columnist Thomas Friedman, ABC News commentator George Stephanopoulos, Fox CEO en News Corp co-voorzitter Lachlan Murdoch, Bloomberg columnist Justin Fox, en CNN commentator Anderson Cooper.

– Technologie en sociale media: Microsoft oprichter Bill Gates, voormalig Microsoft CEO Steven Ballmer, Amazon oprichter Jeff Bezos, Google mede-oprichters Sergey Brin en Larry Page, Tesla en SpaceX oprichter Elon Musk, voormalig Google CEO Eric Schmidt, Wikipedia mede-oprichter Jimmy Wales, PayPal mede-oprichter Peter Thiel, eBay mede-oprichter Pierre Omidyar, Facebook oprichter en CEO Mark Zuckerberg, Facebook COO Sheryl Sandberg, Moderna CEO Stéphane Bancel, Pfizer CEO Albert Bourla, en Pfizer VP Vasudha Vats.

Dus hoe hangt dit allemaal samen? Hoe helpt het lezen en luisteren naar de uitspraken van Klaus Schwab en zijn WEF organisatie om zin te geven aan het anders onzinnige? Wat is het onderliggende antwoord op de grote “hoe” en “waarom” vragen?

In augustus 2021 gaf de Duitse schrijver, journalist, Internationaal Monetair Fonds en financieel deskundige Ernst Wolff zijn uitleg en hypothesen in een baanbrekende lezing, die velen nuttig vinden als zij proberen zin te geven aan alles wat wij hebben meegemaakt en waaraan wij ons blijven moeten aanpassen. Wat volgt is een Engelse vertaling van de lezing, die in het Duits werd gegeven. Of u het er nu mee eens bent of niet, ik stel voor dat zijn inzichten overweging verdienen. Ik raad u altijd aan zelf na te denken, en sommigen zullen zijn gedachten misschien afdoen als samenzweringstheorieën, maar deze presentatie geeft zeker genoeg stof tot nadenken.

Het Corona-narratief ontrafeld
Augustus 2021 presentatie gegeven door Ernst Wolff.

De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt, zei eens: “Niets gebeurt toevallig in de politiek, en als er iets gebeurt, kunt u er zeker van zijn dat het precies zo gepland was.”

Als men ziet wat er in de afgelopen anderhalf jaar gebeurd is, dan zijn deze woorden bijzonder alarmerend.

Kan het werkelijk zo zijn, dat alles wat wij hebben meegemaakt, gepland was?

Ik zal meteen één ding zeggen. Ik kan geen bewijs leveren voor zo’n plan, in de vorm van geverifieerde documenten, maar na 18 maanden lang dit onderwerp grondig bestudeerd te hebben, moet ik zeggen dat er een indrukwekkend aantal tekenen en aanwijzingen is die precies in die richting wijzen.

Het is dit en de gevolgen daarvan waarover ik het vandaag wil hebben. De huidige situatie waarin wij ons bevinden is uniek in de geschiedenis van de mensheid. Nooit eerder is de hele wereld onder de heerschappij van dit soort dwangregime geworpen als nu in onze tijd, en nooit eerder zijn er zoveel maatregelen genomen die op het eerste gezicht zo onbegrijpelijk, deels zo onzinnig, en in veel gevallen zo tegenstrijdig lijken.

Officieel gaat het hier om de ernstigste gezondheidscrisis sinds mensenheugenis, maar de maatregelen die daartegen worden ingezet hebben de situatie niet verbeterd, maar voortdurend verslechterd. Iedere arts kan vandaag bevestigen dat de gezondheidstoestand van de mensen, de meerderheid van de mensen, slechter is dan vóór de crisis, en zelfs vanuit het standpunt van degenen die de maatregelen bevolen hebben, staan we voor een puinhoop. De zogenaamd dreigende 4e golf, en de aankondiging van de noodzaak van 3e, 4e en 5e vaccinaties, tonen aan dat het doel van de maatregelen tot nu toe, namelijk het voorkomen van de ziekte, volkomen mislukt is.

Maar dat is nog lang niet alles.

Als gevolg van de afsluitingen tot nu toe, hebben wij een ernstige wereldwijde economische crisis te beheren.

De wereldproductie hangt in complete wanorde. De wereldwijde logistiek ligt op de grond, bevoorradingsketens zijn kapot, oogsten gaan verloren, de voedselvoorziening knelt, en daarbovenop een schaarste voor een groot deel van de economie aan essentiële halfgeleiders. Maar ook hierin zien wij dat de problemen niet worden aangepakt en opgelost, maar vermenigvuldigd en uitvergroot, via de toepassing van nog meer maatregelen, en de voortdurende dreiging met nieuwe beperkingen.

  "Slimste man van Amerika" ontrafelt de vaccin sterilisatie agenda van de globale elite

Het meest recente voorbeeld, in China, is een havenvrachtterminal, de 3e grootste ter wereld, gesloten wegens één enkele positieve test van een werknemer daar. Of, neem Nieuw-Zeeland, waar in alle ernst in de afgelopen week 5 miljoen mensen 3 dagen lang opgesloten werden, omdat één enkele 58-jarige een positieve test had.

Een andere crisis treft het midden- en kleinbedrijf, dat wereldwijd verreweg de meeste banen verschaft en bovendien het grootste deel van de belastinginkomsten oplevert. De Mittelstand (kleine tot middelgrote industrie), wordt van week tot week verder tegen de muur gedreven, door de onophoudelijke onzekerheid en de nieuwe regelgeving, en is nog nooit in zo’n diepe crisis blijven steken als vandaag.

Maar dat is nog niet alles.

Wij hebben op het ogenblik te maken met een brutaal toenemende wereldwijde inflatie, vooral van de grondstoffen, van de prijzen van de producten en van de voedingsmiddelen. Maar ook hier wordt er niets gedaan om de situatie te verlichten. Maar eerder het tegendeel. De stortvloed van geld bijdrukken gaat door, en zal zelfs nog verder opgevoerd worden. Landen en centrale banken, hebben, sinds het begin van de crisis, bijna 20 biljoen dollar in het wereldwijde monetaire systeem gegooid. Zonder dat er een einde in zicht is! En het Internationaal Monetair Fonds, als machtigste financiële organisatie ter wereld, zal aanstaande maandag, met 650 miljard USD, het grootste bedrag ooit van zijn eigen valuta uitdelen onder speciale opnamerechten.

En de situatie in de maatschappij is er niet beter op geworden.

Slechts één voorbeeld.

In de VS, de sterkste economie ter wereld, worden bijna 4 miljoen mensen met uitzetting bedreigd, omdat zij hun huur niet kunnen betalen of hun hypotheeklasten niet kunnen betalen. En meer dan tien keer zoveel, in de VS, nota bene in het rijkste land ter wereld, zijn niet in staat om zich van hun eigen inkomen te voeden, en dat, wat de opzettelijke vernietiging van de economie en de stijgende inflatie niet hebben kunnen bewerkstelligen, hebben de politici wel voor elkaar gekregen.

Een landelijke breuk van de bevolking zoals wij nog nooit hebben meegemaakt, en daar komen nu nog eens venijnige maatregelen bovenop als bekroning van het geheel. De met voorbedachten rade door de VS geleide machtswisseling in Afghanistan. Daar hebben de Taliban opzettelijk militair materiaal gekregen, ter waarde van 20 miljard dollar, een complete luchtmacht, met 11 steunbases op vliegvelden, die met absolute zekerheid de volgende enorme vloedgolf van vluchtelingen zal veroorzaken. Waarom dit, vraagt men zich af?

Waarom zijn er wereldwijd maatregelen genomen die de ene ramp na de andere hebben veroorzaakt en de meerderheid van de mensheid dieper naar de afgrond hebben geduwd, in plaats van hen uit hun ellende te halen?

Om deze vraag te beantwoorden, moet men nog twee vragen stellen, namelijk: Wie heeft belang bij deze wereldomvattende agenda, en wie profiteert hiervan?

Het antwoord op beide vragen is duidelijk. De grootste profiteur van de huidige crisis, en de belangrijkste touwtrekker achter de schermen, is het digitaal-financiële complex. Een soort special interest community dus, met aan het hoofd de grootste IT-concerns en de grootste vermogensbeheerders van deze tijd.

De grootste IT-concerns, zijn onder andere: Apple, het Google moederbedrijf Alphabet, Amazon, Microsoft en Facebook. De marktkapitalisatie van deze 5 bedrijven alleen al bedraagt op dit moment een ongelooflijke 9,1 biljoen VSA. Alleen al ter vergelijking: het bruto BBP van Duitsland, Frankrijk en Italië bedraagt 8,6 biljoen dollar.

Samen met deze digitale concerns hebben wij ook nog de grote vermogensbeheerders, namelijk BlackRock, Vanguard, State Street en Fidelity. Zij zijn in belangrijke mate betrokken bij alle IT bedrijven, en dat niet alleen, deze vier bedrijven alleen al, beheren momenteel in totaal 220,6 biljoen USD. Nogmaals, ter vergelijking: het BBP van alle 28 naties van de EU bedroeg vorig jaar 15,7 biljoen dollar.

Maar het is niet alleen de monsterlijke financiële slagkracht van deze concerns die het digitaal-financiële complex zo machtig maakt.

Laten we eerst de IT-concerns nemen. Zij hebben niet alleen zelf een enorme macht. Zij controleren ook honderdduizenden andere bedrijven, omdat zij de digitale systemen van die andere bedrijven organiseren, en op die manier een voortdurend overzicht hebben over hun gegevensstromen. De IT-industrie is niets anders dan een gezwel, dat in de loop van de laatste jaren is uitgezaaid naar alle andere takken van de economie, om ze daarvan afhankelijk te maken en ze intussen volledig te overheersen.

En het is niet anders met de vermogensbeheerders Zij zijn betrokken bij elk groot bedrijf in de wereld, en in staat om elk populair merk in de wereld te beïnvloeden. De grootste van hen, BlackRock, levert met het meer dan 40 jaar oude gegevensanalysesysteem “Aladdin Data Cloud”, de grootste fonds- en financiële informatie die de wereld ooit gezien heeft. En op de achtergrond gebruikt BlackRock deze kennis, om de grootste centrale banken ter wereld, de Federal Reserve en de EZB (Europese Centrale Bank), van advies te dienen. Door de enorme informatievoorsprong die BlackRock heeft, is het heel duidelijk wie van wie afhankelijk is.

Dit heeft dus te maken met een unieke historische mix, van ruwe financiële macht en de discretionaire macht over een onvoorstelbaar grote gegevenspool. Deze combinatie heeft deze bedrijven in staat gesteld een zakelijke opleving te maken, sinds het begin van de crisis als nooit tevoren.

En dat niet alleen. Hun voordeel versnelt voortdurend. Alleen al in het laatste kwartaal van dit jaar, april, mei en juni, hebben deze bedrijven de grootste winsten uit hun hele geschiedenis gemaakt, en ook gezien deze feiten blijft er niet veel meer aan de verbeelding over.

En om tot de conclusie te komen, het is dit digitaal-financiële complex dat een mondiaal machtscentrum is dat alles aanstuurt.

Het digitaal-financiële complex staat ver boven alle regeringen, en staat te allen tijde klaar om elk regeringskabinet ter wereld op de knieën te dwingen, en het aan de regels te laten voldoen.

Men moet zich echter des te meer afvragen welke methoden het digitaal-financiële complex sinds het begin van de crisis heeft ingevoerd. Want het lijkt haast wel, alsof het juist het systeem ondermijnt, waarvan het profiteert.

Hier volgen een paar voorbeelden:

Als het digitaal-financieel complex het midden- en kleinbedrijf vernietigt, dan vernietigt het eigenlijk zijn eigen broodwinning, want, zoals we net gehoord hebben, het midden- en kleinbedrijf (Mittlestand) betaalt het grootste deel van de belastinginkomsten en schept de meeste banen, en als de inflatie toeneemt doet dat ook het digitaal-financieel complex pijn, en als het de sociale vrede vernietigt door de ongelijkheid te vergroten, dan vernietigt het ook degenen waar het zijn zaken van maakt.

Dit zijn allemaal geldige bezwaren. Maar zij missen de werkelijkheid.

Namelijk dat het zo werkt.

Het digitaal-financiële complex heeft geen andere keus dan te doen wat het op dit moment doet. Wat wij op dit ogenblik meemaken is namelijk niet iets wat een geformuleerde geschreven agenda is, waarmee het nog meer geld en macht zal vergaren en dan achterover kan leunen om van de vruchten van zijn arbeid te genieten. Wat wij op dit ogenblik meemaken is een gigantische wanhoopsdaad, waarschijnlijk de grootste die ooit in de hele geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden.

De oorzaak van deze wanhoopsdaad, is dat het systeem waaraan het digitaal-financieel systeem zijn bestaan te danken heeft, niet langer in leven gehouden kan worden met het vorige bedrijfsmodel. Het was al tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2007-8 heel dicht bij zijn ondergang. Als de regeringen toen niet enorme hoeveelheden belastinggeld hadden gemobiliseerd en de centrale banken niet de opdracht hadden gegeven om uit het niets oneindig geld te scheppen, zou het systeem daar en toen in elkaar gestort zijn.

Maar de redding was slechts tijdelijk.

  Na decennia van ontkenning geven de bedrijfsmedia toe dat chemtrail terravorming nu plaatsvindt om "klimaatverandering te bestrijden"

De geldbedragen moesten over een periode van 12 jaar voortdurend verhoogd worden en de rentevoeten moesten verschillende malen verlaagd worden. Het systeem werd dus steeds instabieler gemaakt. Op lange termijn kon dat niet goed gaan. En vorig jaar was het zo ver, dat de volgende ineenstorting dreigde. En die ineenstorting is uitgesteld door een laatste krachttoer, namelijk de verlaging van de rentevoet tot nul en de injectie van miljarden en miljarden voor een laatste keer.

Daarmee is echter een kwalitatief nieuwe situatie ontstaan. Een verder uitstel zou vereisen dat de rentetarieven tot in de min worden teruggebracht, en dat zou het fundament van het huidige bankwezen vernietigen. Banken kunnen niet op lange termijn werken met negatieve rentevoeten. Dit betekent dat een verder uitstel met de eerder gebruikte aanpak niet mogelijk zal zijn. In de huidige situatie kan men nog maximaal één keer miljarden en miljarden in het systeem injecteren. Met als gevolg echter dat het reeds sterk groeiende inflatiepercentage verder zal uitlopen en tot hyperinflatie zal worden gedreven.

De situatie waarin het digitaal-financiële complex zich bevindt, bevindt zich tussen de alternatieven van, aan de ene kant de definitieve ineenstorting en aan de andere kant hyperinflatie. Dus het totale waardeverlies van het geld. Dat betekent, historisch gezien, dat we op een punt gekomen zijn, waarop het digitaal-financiële complex, in het kader van het bestaande systeem, alleen nog maar de keuze heeft tussen twee verschillende vormen van ineenstorting.

Wat kunnen zij dus doen?

Heel duidelijk hebben zij, in deze situatie, gekozen voor een nieuw systeem en een dubbele strategie. Aan de ene kant, op de achtergrond en buiten het zicht van het publiek, bereiden zij een nieuw systeem voor. En aan de andere kant gebruiken zij de eindfase van het huidige stervende systeem, om het te plunderen met alle trucs waarover zij beschikken. Dit is precies wat wij sinds maart 2020 gezien hebben. De heel bewuste en voorbedachte vernietiging van de wereldeconomie, voor de exclusieve expansie van het digitaal-financiële complex, met gelijktijdige voorbereiding via de centrale banken van een nieuw systeem en in samenwerking met de IT-corporaties. En wij weten al hoe dit systeem eruit zal zien. Het gaat om de volledige afschaffing van contant geld en banken in hun vroegere vorm, en de invoering van digitaal geld van de centrale banken. Het einddoel, zoals het er nu uitziet, is dat wij allen slechts één enkele rekening zullen hebben waarlangs alle transacties lopen. En deze rekening zal niet bij een zaken- of grootbank berusten, maar bij de centrale bank.

De achtergrond van dit plan is de volgende: digitaal centrale-bankgeld is programmeerbaar, en omdat centrale banken onbeperkt geld uit het niets kunnen scheppen, kan men inderdaad op deze manier met negatieve rentetarieven werken zonder het systeem kapot te hoeven maken. Maar dat is verder niet het enige kenmerk van digitaal centrale-bankgeld. Het zal de regeringen in staat stellen alle verrichte transacties te controleren.

Ons verschillende belastingtarieven toekennen en ons individuele boetes opleggen. Regeringen kunnen ook een vervallimiet op een deel van ons geld zetten en eisen dat wij bepaalde bedragen binnen bepaalde termijnen uitgeven. Maar zij kan ook eisen dat het geld voor bepaalde doeleinden gebruikt wordt, en eisen dat bepaalde bedragen alleen voor bepaalde producten betaald worden, of dat ze alleen uit bepaalde streken afkomstig zijn. Bovenal zal de overheid in staat zijn om ons vermogen om alle transacties met één muisklik te doen, op te heffen, en ons dus financieel uit te schakelen. Digitaal geld van de centrale bank zou voor de maatschappij de meest efficiënte methode van belastinginning zijn die ooit in de hele geschiedenis van de mens is voorgekomen, en daarmee niets meer en niets minder dan de verwezenlijking van een allesomvattende dictatuur die door middel van geld tot stand wordt gebracht.

De hele zaak heeft echter een enorm addertje onder het gras. Namelijk het te verwachten verzet van het publiek. Men kan er zeer zeker van zijn dat een groot deel van de mensen deze vorm van rechteloosheid niet zal aanvaarden. Men zou dus verwachten dat de invoering van digitaal geld van de centrale bank enorme sociale onrust zal veroorzaken. En het is precies dit probleem waar het digitaal-financiële complex heel duidelijk aan gedacht heeft, om het proces van invoering van deze (digitale) munt om te keren. Zij zullen dus niet proberen om deze omschakeling naar digitale valuta geleidelijk te laten verlopen, maar en daarmee enorme weerstand riskeren zullen zij het precies andersom doen. Zij zullen de maatschappij tot chaos drijven, om de invoering van digitaal geld van de centrale bank te presenteren als de oplossing voor alle problemen. Namelijk in de vorm van een Universeel Basisinkomen (OBI).

Iedereen die denkt dat dit een uit de lucht gegrepen “complottheorie” is, raad ik aan nog eens goed te kijken naar alles wat wij in de afgelopen 18 maanden hebben meegemaakt. Onder het voorwendsel van de bestrijding van een ziekte is er verwoestende en onherstelbare schade toegebracht aan de gezondheid, de economie en de financiën, waarvan de volledige gevolgen zich pas tot nu toe in sporen beginnen af te tekenen. Maar tegelijkertijd wordt er van dag tot dag aan gewerkt om deze schade te vergroten, en parallel daaraan wordt de sociale kloof in de samenleving stelselmatig verdiept, door steeds nieuwe wiggen tussen de mensen te drijven. Dit alles leidt ons doelbewust in één enkele richting, sociale onrust tot op het punt van een burgeroorlog, en wel wereldwijd. Precies dat is, volgens alle beschikbare informatie die ik heb, wat men wil (van de andere kant).

Wat wij vandaag meemaken, is dat men met alle denkbare middelen probeert een zo groot mogelijke sociale chaos te scheppen, en dan op het hoogtepunt van die chaos een wondermiddel met de naam “Universeel Basisinkomen” in te brengen, en op die manier een verandering teweeg te brengen, van een maximale chaos naar een maximale controle.

Er is trouwens nog een tweede reden waarom, vanuit het standpunt van deze machtsmakelaars, het UBI moet komen. Wij zitten midden in de 4e Industriële Revolutie, en verwachten, in de periode die voor ons ligt, het verlies van miljoenen en miljoenen banen, door de invoering van Kunstmatige Intelligentie.

Dit betekent, dat miljoenen consumenten zullen verdwijnen. De vraag naar consumptiegoederen zal steeds meer instorten, en omdat het huidige economische systeem door de consument gedreven wordt, moet men, om het leven in stand te houden, deze neerwaartse spiraal doorbreken. En dat kan alleen gebeuren, als al die werkloze consumenten die geen werk kunnen vinden, van een inkomen worden voorzien.

Wij zien dat wat er de afgelopen 18 maanden gebeurd is, en wat er nog steeds gaande is, klaarblijkelijk allemaal volgens een (voorbereid) plan verloopt. En de naam van dit plan is: “Deconstructie van het huidige economische systeem ten voordele van de elites”. Het opwekken van een zo groot mogelijke economische en sociale chaos en het opzetten van een nieuw systeem, onder het mom van humanitaire hulp te willen verlenen. Dit plan is echter wel te lezen en wel in de beide boeken over de Vierde Industriële Revolutie en The Great Reset, van Klaus Schwab, wiens Wereld Economisch Forum (WEF) een sleutelrol speelt in deze hele agenda.

Het WEF is er de afgelopen 50 jaar in geslaagd om het belangrijkste controlecentrum van het digitaal-financiële complex te worden. Eerst werden er bedrijfsleiders bijeengebracht, later alle politici, en nog later mediamakers, en in leidinggevende functies, en prominente figuur die allemaal met elkaar aan het netwerken waren.

Bovendien werden de mensen in de jaren ’90 onderworpen aan een gericht opleidingsprogramma. Wij weten nu dat sinds 1992 de “Global Leaders of Tomorrow” en sinds 2005 de “Young Global Leaders” altijd een systematische inwijdingsopleiding van het WEF hebben gekregen, en het zijn precies diezelfde mensen die nu posities van politieke macht en invloed bekleden. Of het nu Bill Gates, Jeff Bezos of Mark Zuckerberg uit de IT-sector is. Of het nu CEO Larry Rink van BlackRock is, hoofd van het IMF Kristalina Georgieva, of voormalig hoofd van de Bank of England Mark Carney uit de financiële sector. Of Emanuel Macron, Sebastien Kurz, of Angela Merkel uit de politiek. Al deze mensen zijn door het WEF opgeleid of zij zitten in de leidinggevende raad ervan.

  Het is niet langer correct om om het even welke Westerse regering democratisch te noemen. Elke westerse regering is een ontluikende tirannie

En het zijn niet alleen de 1300 leden, van deze nauw genetwerkte elite leidersgroep, die wereldwijd aan de touwtjes trekken. Sinds 2012 zijn er ook nog eens tienduizend jongeren onder de 30 jaar, de zogenaamde “Global Shapers”, die zich bij de club hebben aangesloten en die ook door het WEF bijeengebracht zijn en in die zin invloed uitoefenen op het verloop van de wereldgebeurtenissen. En wij weten hoe die gebeurtenissen eruit moeten zien. Om dat te zien, raad ik u aan het werk van de oprichter van het WEF, Klaus Schwab, te bekijken.

Degenen die nog steeds niet kunnen geloven dat alles wat wij hebben meegemaakt volgens een plan verloopt, zouden eens moeten kijken naar de publicatiedatum van Schwab’s werk, “The Great Reset”. Dit boek verscheen op 20 juni 2020, nog geen 4 maanden na de wereldwijde lockdown, en geeft nu al exacte instructies over hoe men Covid-19 moet gebruiken om het duister creatief te zeggen de wereld te vernietigen en een nieuwe wereld op te bouwen naar het evenbeeld van de man die hij (Schwab) heeft uitgetekend, en die doet denken aan de donkerste tijden van het nationaal socialisme.

Ik weet dat dit alles schokkend klinkt, als een zorgvuldig voorbereide apocalyps. Inderdaad, de agenda die hier gevolgd wordt is duidelijk niet alleen gepland, maar ook,  nauwelijks overtroffen kan worden in termen van boosaardigheid en bedrieglijkheid. Wie had ooit kunnen vermoeden dat onder het mom van bescherming van de mensheid tegen de gevolgen van een ziekte, de wereldeconomie naar een totale ineenstorting zou worden gedreven? Om mensen hun vrijheid van reizen, hun recht op vereniging en vrije meningsuiting, hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen, en bovendien meer dan 100 miljoen mensen tot de hongerdood te veroordelen, en dat alles zogenaamd “voor hun eigen bescherming”!

En wie had gedacht dat een onvervalste eugenetist genaamd Klaus Schwab in de positie zou worden gebracht om niet alleen zijn gruwelijke visie van een versmelting van de mens met machine-intelligentie (AI) wereldwijd te verspreiden, maar ook om deze visie door tienduizend helpers te laten voortstuwen. Dit zijn allemaal diep destructieve ontwikkelingen waar wij nu mee leven en onder moeten lijden, en de details ervan zijn genoeg om het bloed in de aderen van elk normaal denkend en voelend mens te doen bevriezen.

Maar nu kom ik tot de belangrijkste boodschap die ik vandaag te geven heb.

De hele zaak heeft ook nog een andere kant. Een heel andere kant en vooral een kant die ons een enorme stimulans en een grote hoeveelheid kracht geeft voor ons toekomstige werk.

Het plan van de elites, de visioenen van Klaus Schwab, zijn namelijk gedoemd te mislukken, en wel om verschillende redenen, waarvan de belangrijkste is dat het verhaal van een dodelijk virus dat een existentiële bedreiging voor de mensheid is, op den duur niet vol te houden is, wij zien nu al hoe het pak leugens van alle kanten op zichzelf in elkaar stort.

Wij zien hoe, in pogingen om het te legitimeren, men zijn toevlucht neemt tot steeds absurdere argumenten en rabiate laster. Het is belangrijk hier te erkennen, dat de felheid die de media dezer dagen aan de dag leggen, niet getuigt van hun kracht, maar van hun zwakheid. Wie, met steeds meer nadruk, steeds groteskere leugens verspreidt, zoals de pandemie van de ongevaccineerden, die gezonde mensen tot staatsvijand nummer één verklaart, en die op grond van één enkele ziekte of één enkel “testgeval” hele landen opsluit, die doet dat alleen maar omdat hij geen argumenten meer heeft en in wanhoop blindelings uithaalt.

Abraham Lincoln heeft eens gezegd: “Je kunt sommige mensen de hele tijd voor de gek houden, en andere een keer, maar je kunt niet alle mensen de hele tijd voor de gek houden.”

Precies dat, de waarheid zal in onze tijd verschijnen, en dat heeft natuurlijk een enorme betekenis voor ons, want ironisch genoeg opent het voor ons datgene wat Klaus Schwab ” een uniek venster van kansen” heeft genoemd, echter in precies de omgekeerde dynamiek (van wat hij bedoelde).

Namelijk, dat via het ineenstortende verhaal de geloofwaardigheid van degenen die ons in deze situatie gebracht hebben met de dag begraven wordt, en dat daardoor voor ons allen een uniek venster van mogelijkheden geopend is voor een grootscheepse en veelomvattende verlichtingscampagne. De objectieve voorwaarden om anderen te verlichten over de werkelijke achtergrond van de vermeende “pandemie”, over de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld, en de werkelijke bedreigingen waarmee wij geconfronteerd worden, zijn nog nooit zo goed geweest als nu, en ze worden met de dag beter, omdat de tegenpartij verstrikt raakt in hun steeds ongeloofwaardiger leugens, en zelfs als het digitaal-financieel complex erin zou slagen de nieuwe munt in te voeren, zou dat nog niet het einde van de wereld zijn. Digitaal centrale-bankgeld kan namelijk alleen functioneren als de basis van een uitgebreid dwangsysteem. Men zal steeds nieuwe prijscontroles invoeren, het Universeel Basisinkomen voortdurend verhogen en met nadrukkelijke druk een permanente inflatie creëren, die op haar beurt zal leiden tot een voortdurende verarming van de bevolking en een voortdurend conflict met de staat en de autoriteiten.

Wat wij moeten begrijpen is het volgende:

Zonder enige twijfel staan wij voor woelige en ook gevaarlijke tijden, maar wij hebben een historische troef in handen. Die bestaat erin dat de tegenpartij niet volgens de regels van de rede handelt, maar uit hebzucht en machtsmotieven streeft, en dus niets anders kan doen dan zichzelf in steeds grotere moeilijkheden brengen. Wij moeten juist daar gebruik van maken (zwakheid) en altijd in het oog houden, dat de andere partij graag meer geld, meer bezit en bovendien over alle wapens van de wereld wil beschikken. Maar hun macht is niet gebaseerd op hun geld, noch op hun bezittingen of hun wapens, maar berust slechts op één factor: En dat is de onwetendheid van de meerderheid van de mensen. D.w.z. dat de meerderheid niet begrijpt welk kwaadaardig spel die minderheid met hen speelt.

Hoe verschrikkelijk alles ook is wat het digitaal-financiële complex en zijn helpers de afgelopen 18 maanden hebben opgediend, en nog steeds opdienen, het heeft zichzelf in een situatie gebracht waar het niet meer uit kan komen, en waarin het uit wanhoop steeds meer “rode lijnen” moet overschrijden.

Dit betekent voor ons allen, dat wij in deze uitzonderlijke situatie heel eenvoudig, de vrede moeten bewaren, consequent alle leugens aan de kaak moeten stellen, en de mensen stukje bij beetje moeten laten zien, waarom, en door wie, zij bedrogen worden.

Als wij dat doen, en daarbij nadenken over de kracht van onze argumenten, dan kunnen wij niet alleen het huidige probleem oplossen, maar mogelijk iets veel groters bereiken, namelijk, een van de diepste crises van de mensheid gebruiken om de richting van de menselijke geschiedenis om te keren, en zo, de deur openen naar een nieuw (en beter) tijdperk.

Dank u.


Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Topglobalist: Poetin heeft globalisering gedoodVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelProfessor Bhakdi: Covid-vaccinatie zal wereldwijd de toename van tuberculose en kanker aanwakkeren
Volgend artikelRusland: De Nieuwe Wereldorde is tot een einde gekomen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. “Maar hun macht is niet gebaseerd op hun geld, noch op hun bezittingen of hun wapens, maar berust slechts op één factor: En dat is de onwetendheid van de meerderheid van de mensen. D.w.z. dat de meerderheid niet begrijpt welk kwaadaardig spel die minderheid met hen speelt.”

  Daar zijn we het mee eens. En ook dat het Digitaal-Finlancieel complex straks een universeel basis inkomen gaat verschaffen aan de kudde, die hier heel blij mee zal zijn.

  Maar wat nog steeds niet besproken wordt, dat is de kern van de zaak, en waarom er zoveel druk op de vax staat, en blijft staan. Die druk is ongenadig en het houdt maar niet op. En daar is een reden voor: de plannen van Gates om de natuurlijke energie te verwijderen en te vervangen door kunstmatige rommel (een krijtlaag). De vax is in voorbereiding voor de rampzalige gevolgen hiervan – om de uitroeiing van de mensheid, en de dieren, zoveel mogelijk te voorkomen – ook al gaan er momenteel veel mensen dood door die vax. Maar dat is mooi meegenomen voor Gates, de wereldmoordenaar.
  Zodra de Aarde niet meer de juiste licht en energie frequenties kan ontvangen, vergaat het leven, zonder twijfel. Maar niemand denkt ooit aan dat soort dingen. Niemand houdt het voor mogelijk dat deze vernieling boven ons hoofd aan het gebeuren is. Dus kennelijk heeft niemand daar ogen voor, maar het is wel zo. Al heel lang zo. Al jaren is hij er mee bezig.

  Om te zien dat dit geen larie is, hoef je alleen maar te kijken naar de werking van de ingredienten die het S antigeen aanmaken, en wat het S antigeen doet met je hersenen (afgezien van de andere ellende), en hoe die werking je ontkoppelt van de natuurlijke energie rondom de Aarde. (Waarom moet dit gebeuren? Wat heeft het voor nut als het slechts om een virus gaat?) Dan moet je kijken naar de waanzin van geoengineering waar Gates et al mee bezig zijn. Dan moet je kijken naar het Schwab plan om iedereen aan de satelliet te koppelen met een digitale identiteit. En dan moet je kijken naar de ruimtevaart waar de gekkies ook al jaren mee bezig zijn en waar de krijtlaag van Gates mee te maken heeft. Dan moet je kijken naar de push om geen vlees meer te eten. Waarom niet? Omdat Gates weet dat de veestapels zullen sterven in tien jaar, zodra die krijtlaag het licht en energie verwijdert?

  Dit is een duivels plan om het licht te verwijderen. Als niemand mee wilt denken en die vax actief opzij gooit, dan zijn we met tien jaar de pineut. De uitrol voor de krijtlaag is in 2030 en de experimenten zijn al bezig. (Lees de FN artikelen hierover voor meer info.)

  Mocht je denken dat het prima is, om je kinderen op een duistere Aarde geboren te laten worden, neem dan in godsnaam de spuit – de kans bestaat dat je het gaat redden.

 2. p.s. Malone heeft het nergens over. Hij haalt een uiteenzetting van iemand anders uit de kast, van Aug 2021, om een opsomming te geven van wat er zoal gebeurd is. Zo van, kijk hier is de weg naar de afgrond, kijk vooral achter je om te zien wat er op die weg ligt en wie er mee gemoeid was. Ondertussen marcheer je voort richting afgrond en zie je niet waar je loopt. En dat vertelt hij je ook niet. Verder graait hij geld op met al die volgzame paid subscribers (nee, geen UNpaid subscribers mogen reageren) die denken dat de oogblinders die hij ze voorbindt de wereld duidelijker maken.

  Niet zo vreemd dat hij geen input duldt, maar alleen geld trekt voor zijn nep praatjes, want dom is die man niet. Hij zal zeker weten wat er in de gifspuit zit, en wat die troep doet. Ze zijn er al jaren mee bezig. En hij zal ook zeker weten over de geoengineering plannen die nog steeds lopen en vreselijke gevolgen gaan hebben voor de hele wereld, inclusief het dierenrijk, met een jaar of tien. Maar daar wil dus niemand over horen. Duidelijk niet. En zo gaat de wereld inderdaad naar de verdommenis. Trap toch niet steeds in die herhalingen van wat we al weten om mensen het spoor bijster te laten houden. Het is gewoon tijd rekken om de gifspuit zijn werk te laten doen.

  Ga eens kijken hoe ver we staan met Bill Gates en de mijloenen die hij aan het steken is in zijn “eigen” projectje, o.m. met Harvard en hun Solar Geoengineering Research Program. En lees de FN artikelen nog een keer over Gates en zijn krijtbom. Denk je dat die knetter, knetter, knettergekke man er mee ophoudt, met al dat geld dat er mee gemoeid is, en alle ontwikkelingen die er van afhankelijk zijn? Zeker niet. En daar hoor je Malone dus niet over. Dan weet je toch hoe laat het is? Het is gewoon een fopspeen terwijl alles doordendert.

  En ja, het is heeeeeeeel laat…..ga nog maar een vax halen, dan hoef je straks nergens meer over na te denken.

 3. Hadden wij maar mensen maar in mijn ogen zijn het allemaal de zelfde zwijnen ze laten zich gewoon met gift dood prikken en zijn er ook nog trots op wat kan daar nog aan doen als normaal denkend mens, en ik zeg dus ga kapot stelletje angsthazen. RIP.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in