Op 28 mei 2021 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau de vergunning voor noodgebruik van de Pfizer Covid-19 mRNA-injectie uitgebreid tot kinderen van 12 tot 15 jaar. Zes maanden later breidden ze de vergunning voor noodgebruik uit tot kinderen van 5 tot 11 jaar.

Voordat zij dit deden, lag het aantal sterfgevallen onder kinderen ver onder het verwachte niveau. Maar sindsdien is het aantal aanzienlijk gestegen, bericht Expose-news.com.

Zoveel zelfs, dat op 6 november 2022 het sterftecijfer onder kinderen in heel Europa met een schokkende 552% was gestegen. Met een stijging van 848% tot eind 2021, en een stijging van 444% tot nu toe in 2022.

EuroMOMO is een European Mortality Monitoring Project dat officieel gemachtigd is om statistieken te verzamelen en te publiceren die hen door de regeringen van landen in heel Europa zijn verstrekt.

De laatste publicatie van de organisatie bevat overlijdensstatistieken voor 27 deelnemende landen in heel Europa (Oekraïne niet inbegrepen) tot week 44 van 2022.

De volgende grafiek komt rechtstreeks uit de EuroMOMO-publicatie en toont het aantal oversterftegevallen (niet het totale aantal sterfgevallen) onder kinderen van 0 tot 14 jaar in heel Europa.

Bron

Zoals u hierboven kunt zien, was 2022 een recordjaar voor het aantal oversterftegevallen onder kinderen. De voorgaande vijf jaren werden ruimschoots overtroffen en het aantal sterfgevallen lag ver boven het verwachte niveau.

Maar het meest merkwaardige aan bovenstaande grafiek is wanneer deze aanzienlijke toename van het aantal oversterftegevallen onder kinderen is begonnen.

Volgens EuroMOMO begon de stijging van het oversterftecijfer rond week 2022 van 2021.

En het toeval wil dat dit direct samenvalt met de uitbreiding door het Europees Geneesmiddelenbureau van de vergunning voor noodgebruik van de Pfizer Covid-19 injectie tot kinderen van 12 tot 15 jaar.

De Grote Nieuwe Normaal Zuivering
Bron

Vóór deze uitbreiding van de goedkeuring voor noodgebruik waren er in 2021 270 minder oversterftegevallen onder kinderen dan verwacht. Maar na de goedkeuring waren er aan het eind van het jaar 848 meer oversterftegevallen dan verwacht.

Maar als u naar de bovenstaande grafiek kijkt, ziet u een lichte afvlakking bij week 48 wat betreft het aantal extra oversterftegevallen, voordat ze 1 tot 2 weken later weer beginnen te stijgen.

Het toeval wil dat dit samenvalt met de uitbreiding door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van de vergunning voor noodgebruik van de Pfizer Covid-19 injectie tot kinderen van 5 tot 11 jaar.

Bron

Is dit gewoon toeval? Als dat zo is, lijkt het veel te mooi om waar te zijn. Laten we daarom eens kijken hoe het met het aantal oversterftegevallen onder kinderen is gesteld sinds het EMA de vergunning voor noodgebruik van het Covid-19-vaccin tot hen heeft uitgebreid, vergeleken met voorgaande jaren.

De volgende grafiek toont het totale aantal extra oversterftegevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2021 na de goedkeuring door het EMA van het Covid-19-vaccin voor 12- tot 15-jarigen in week 22, vergeleken met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren.

De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

Het gemiddelde aantal oversterftegevallen onder kinderen in heel Europa tussen week 22 en week 52 in de periode 2017-2020 bedraagt slechts 89,5.

Maar in dezelfde periode in 2021, na de goedkeuring door het EMA van het Pfizer Covid-19 vaccin voor kinderen, waren er 848 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 758,5 meer sterfgevallen dan het vierjaarlijkse gemiddelde van 2017-2020.

Israël en de Delta-variant: Coronabesmettingen van gevaccineerden "exploderen"

Dit betekent dat het oversterftecijfer onder kinderen in 27 landen in Europa in 2021 met 848% is gestegen ten opzichte van het vierjarig gemiddelde van 2017-2020 na de goedkeuring van de Covid-19 injectie voor kinderen door het EMA,

De volgende grafiek toont het totale aantal oversterftegevallen onder kinderen van 0 tot 14 jaar in 2022 tot nu toe (week 44) in vergelijking met hetzelfde tijdsbestek in andere jaren. De cijfers zijn afkomstig van de EuroMOMO-website en kunnen hier worden geraadpleegd.

In 2022 is aan kinderen vanaf 5 jaar in heel Europa de Covid-19-injectie aangeboden, en aan kinderen vanaf 12 jaar maximaal drie doses.

Het vierjarige gemiddelde aantal oversterftegevallen onder kinderen tussen week 1 en week 44 van 2017-2020 komt overeen met 170,75. Maar in de eerste 44 weken van 2022 waren er 929 meer sterfgevallen onder kinderen dan verwacht en 758,25 meer sterfgevallen dan het vierjaarlijkse gemiddelde van 2017-2020.

Dit betekent dat het oversterftecijfer onder kinderen in 27 landen in Europa in 2022 tot nu toe met 444% is gestegen ten opzichte van het vierjarig gemiddelde van 2017-2020.

De volgende grafiek toont de gecombineerde cijfers van week 22 van het ene jaar tot week 44 van het volgende jaar voor de afgelopen vijf jaar. (Bijv. week 22 2017 tot week 44 2018 en week 22 2021 tot week 44 2022).

De grafiek toont ook het gemiddelde aantal sterfgevallen over de voorgaande 4 periodes.

Zoals u kunt zien, zijn er aanzienlijk meer sterfgevallen onder kinderen sinds het EMA de Covid-19 injectie voor 12- tot 15-jarigen voor het eerst goedkeurde, met 1.777 extra sterfgevallen (niet het totale aantal sterfgevallen) tussen week 22 van 2021 en week 44 van 2022.

Medische moord: Ziekenhuizen vermoorden gezondheidsvrijheid voorstanders door hen levensreddende behandelingen te ontzeggen

Het gemiddelde aantal oversterftegevallen in de voorgaande vier perioden van 2017 tot 2021 komt overeen met 272,5 oversterftegevallen.

Het aantal oversterftegevallen onder kinderen in 27 landen in heel Europa is dus met 552% gestegen sinds het Europees Geneesmiddelenbureau de vergunning voor noodgebruik van de Pfizer Covid-19-injectie voor het eerst uitbreidde tot kinderen.

Alleen al op basis van deze officiële gegevens kunnen we dus concluderen dat de Covid-19 injectie kinderen doodt. Maar als dat niet zo is, moeten regeringen in heel Europa een onderzoek instellen naar deze toename van het aantal sterfgevallen en uitleggen wat dan wel zo is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hackers kraken de servers van de vaccinfabrikanten – Er zijn werkelijk “DODELIJKE BATCHES” onder de prikken


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

14 REACTIES

 1. Leuk zo’n artikel, maar dit zegt eigenlijk helemaal niks. Oversterfte heeft namelijk enkel te maken met VERWACHTE sterfte en of er dan meer of minder mensen sterven dan VERWACHT. Maar waar is dat verwachte cijfer op gebaserd? Gebakken lucht? Vingertje in de lucht en kijken hoe de wind staat? We hebben enkel wat aan ECHTE cijfers. Echte aantallen, afgezet tegen geboortes en werkelijk aantal doden. Verwachtingen en modellen daar hebben we niks aan en gaat anno 2022 de wereldbevolking aan ten onder. Dus alle artikelen over oversterftes kun je links laten liggen, zijn totaal nietszeggend.

  • Me dunkt dat als je goed kijkt naar deze statistieken er wel degelijk een oversterfte is en het niet gaat om verwachtingen maar harde cijfers.
   Zoals je zegt zou je een en ander moeten vergelijken met het aantal geboorten wat eigenlijk neer komt op 5,5 meer geboorten in Europa.
   Mij lijkt dat je zelf een nat vingertje in de lucht houdt.
   Overigens vergeet je het feit dat er een piek is sinds deze zogenaamde vaccinaties van vroeg en misgeboorten.

 2. Denemarken vaccineert niet meer onder de 50 jaar. Recent Australie niet meer onder de 30 jaar. Nederland kwam een paar dagen geleden op mijn telefoon het advies van RIVM voorbij om kinderen vanaf 6 mnd te vaccineren als zij medische problemen hebben. Onderzoek wijst ook uit dat 100 % van de gevaxte mensen hun hart geinfecteerd wordt. Ook kanker wordt giga gestimuleerd omdat het natuurlijke immuunsysteem kankercellen niet meer kan bestrijden.

 3. jongens we weten toch dat dit in ieder geval niets met het wonderspuitje te maken kan hebben want dat was een gift van god toch. dus al die speculaties moeten ophouden. haal gewoon je vax want…..uuuhhh uuhh wat was t ook al weer. daar heb ik geen actieve herinnering aan, maar als de overheid t zegt dat is het zo! steek je kop nog verder in je reet als je t nog niet ziet!

  • Inderdaad aan de wonderspuitjes zal het niet liggen en het wachten nu is op een verklaring van regeringen dat het aan het klimaat of milieu ligt, want al die subsidies die verstrekt worden aan clubjes die gesubsidieert worden moeten en zullen gelijk krijgen anders zou al dat subsidiegeld over de balk gesmeten miljoenen zijn.
   En dat moeten we met zijn allen natuurlijk niet willen.

 4. Ik blijf me verbazen.
  Mijn vrouw heeft anderhalf jaar geleden al eens gezegd; wacht maar tot ze aan onze kinderen en kleinkinderen komen, dan stopt deze waanzin.
  We prikken lekker door en blijven in angst leven.
  Laat die angst los en ben eigen baas.
  De criminelen leven van deze angst.

 5. HET WARE ONTWAKEN IS HET ONTWAKEN VAN HET HART
   
  We leven in een bijzondere tijd! We gaan van een ego-gedragen bewustzijn naar een hart-gedragen bewustzijn. Vaak laten we ons leiden door dat vervelende kritische stemmetje in ons hoofd (ego) en gaan zelfs denken dat we dat zijn. Hoe maak je nu de shift van hoofd naar hart? Is waar het om gaat…..hopen dat velen nu volgen en kijk er naar uit….. The Ascension is coming quickly, and it’s a complex process that all human beings need to go through in order to shift their consciousness vibrations (vibrations affecting how we think) from the 3rd dimension to the 5th. Join the discussion and find out how you can get your mind ready!

  https://dna-awakening.org/the-ascension-is-coming-quickly-at-the-end-of-2022-get-your-mind-ready/

  The human body = Physiology Correlated to the Galactic Zodiac
  The human bodily form represents the movement that is made through the precession of equinoxes, with each astronomical and astrological principle having direct relevance to our physical and spiritual anatomy.

  When we remove or transplant body parts, we are removing imprints and specific principles in our bodily structure that alter and change consciousness influences, which have consequences to our spiritual development.

  Not to mention the potential issues in overall biological functioning, such as internal circuitry disconnection between transplanted organ systems that can block integrative and holistic healing for the body, mind and spirit. The earth body also has its own blueprint that is made up from the collective consciousness records of humanity, so when incarnating into a timeline on the earth, we are also imprinted with the karmic burdens of the collective consciousness imprint at the time of incarnation. https://ascensionglossary.com/index.php?title=Physiology_Correlated_to_the_Galactic_Zodiac&mobileaction=toggle_view_mobile

 6. Beschamend dat ouders dit toelaten. Zegt genoeg over de moderne samenleving. Maar kinderen die uit zulk soort waardeloze ouders voortkomen zijn het ook niet waard om te leven.

 7. En komen we tot deze = Wanneer dringt het besef door dat er geen “virus” bestaat en dat in 1860 de vrijmetselaar Louis Pasteur “virussen” VERZONNEN heeft uit jaloezie op Robert Koch die toen de tbc bacterie ontdekt heeft met een microscoop. Anno 2022 zitten we nog met een verzonnen maçonniek virus die nooit ergens geïsoleerd is.

  Pathogenen worden op verschillende wijzen overgedragen: via de lucht, door middel van aerosol (uitgeniesde druppeltjes), of door fomieten via vectoren; bijvoorbeeld de mug die de malariaparasiet overdraagt. Door oppervlakkig of intiem lichaamscontact; de belangrijkste besmettingsroute van verkoudheden is door middel van handen schudden. Door besmette injectienaalden, of door uitwisseling van lichaamsvloeistoffen, zoals in het geval van hiv. Door de inname van besmet water of besmet voedsel, bijvoorbeeld bij buiktyfus. Door contact met een open wond, zoals bij tetanus. Van dier op mens en van mens op mens.
  Sommige plantensoorten leven,  in symbiose met specifieke (bodem)bacteriën, bijvoorbeeld de vlinderbloemenfamilie waartoe de peulvruchten behoren. De zogeheten ‘bodemfauna’ bestaat voor het grootste deel uit (al dan niet symbiotische) bacteriën en schimmels.
  Zuurkool en yoghurt danken hun bestaan aan fermentatie van respectievelijk witte kool en melk door melkzuurbacteriën. In de industrie worden bacteriën gebruikt om organisch afval af te breken en om medicijnen te maken.

  Cold Case Pasteur Zwendel
  1 ziekteverwekker verantwoordelijk voor 1 ziekte?
  Pasteur beweerde  zonder over bewijzen te beschikken, dat elke (infectie)ziekte te wijten was aan slechts een welbepaalde indringer(een bacterie, een virus, een schimmel), en dat die ziekte pas op te lossen was door het bestrijden en elimineren van deze indringer. Uit laboratorium onderzoek blijkt dat Pasteur van alles moet hebben verzwegen, en dat hij meer heeft gedaan voor de eer en het krijgen van een beurs, onderscheidingen en titels, dan om de mensheid te dienen en ziektes te helpen genezen zoals via de Bacteriofagen methode.
  Op basis van Pasteurs kiemtheorie, is het  gigantische gebruik van vreselijk slechte antibiotica en vaccins gebaseerd. De kiemtheorie van Pasteur, is tot heden toe schandalig genoeg niet als een gigantische vergissing en dwaling  bekend gemaakt en dat terwijl prominente onderzoekers het tegendeel van Pasteurs theorie duidelijk hebben bewezen.

  https://www.stanrams.com/vaccinatie-gevaren-groter-dan-te-vrezen-wegens-dna-mutatie/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here