Een onlangs opgegraven video van WEF-goeroe, de Israëlische Drs. Yuval Noah Harari, heeft de laatste tijd de ronde gedaan. Drs. Harari beweert niet alleen dat God een fictie is, maar hij beweert ook dat mensenrechten een fictie zijn, een mooi sprookje zonder basis in de werkelijkheid. Drs. Harari gelooft blijkbaar dat mensenrechten gewoon een verzonnen verhaal zijn. Hij legt verder uit dat als je een mens ontleedt, er geen rechten zijn. In plaats daarvan is er gewoon een fysieke weergave van de anatomie en wat er over is van de biologische processen. Hij concludeert dus dat mensenrechten alleen in de verbeelding bestaan. Een berg is een realiteit, landen en rechtssystemen, de hemel, God, zijn niet gebaseerd op de biologische realiteit, ze zijn slechts artefacten van de verbeelding. Homosapiens hebben dus geen rechten, schrijft Dr. Joseph Sansone.

Als er geen mensenrechten zijn, dan heeft niemand van ons recht op bescherming door de wet. We hebben ook geen recht op bezittingen of relaties, of onze ervaringen, of ons lichaam, of onze geest, of ons leven. Als dit het geval is, dan rijst de vraag of Drs. Harari het recht heeft om te leven.

Laten we eerst ingaan op de zekerheid, sommigen zouden zelfs zeggen overmoed, waarmee Drs. Harari zijn mening over mensenrechten en zelfs de realiteit zelf lijkt te projecteren. Het gezonde scepticisme van de oude Grieken leerde ons empirisme en logica. Maar zelfs logica en empirisme hebben een achilleshiel.

Er is een vaak onuitgesproken realiteit die ten grondslag ligt aan alle, of het nu filosofische, religieuze, politieke, juridische, ethische of zelfs wetenschappelijke discussies en debatten zijn. Dit is de ongelukkige realiteit dat de oorspronkelijke aanname of premisse van elke discussie of debat altijd onbewezen is. We accepteren, vaak onbewust, de afgesproken onbewezen vooronderstelling of aanname en gaan de discussie of het debat aan.

Neem de wetenschappelijke methode en het testen van een hypothese of theorie. Technisch gezien kan een hypothese of theorie nooit worden bewezen. We kunnen alleen gegevens verzamelen die de hypothese of theorie ondersteunen of niet ondersteunen. Dit wordt vaak vergeten wanneer de hogepriesters van de wetenschap wetenschappelijke theorieën opdringen alsof het wetenschappelijke dogma’s zijn. In een perfecte wereld is wetenschap nog steeds een open, voortdurende zoektocht naar de waarheid op basis van de wetenschappelijke methode. Toch is de vooronderstelling die aan de wetenschappelijke methode zelf ten grondslag ligt, en de opvatting dat een hypothese nooit bewezen kan worden, gebaseerd op een onbewezen vooronderstelling. In wezen komen we tot een benadering van de waarheid en wagen we een sprong in het diepe op basis van de oorspronkelijke vooronderstelling.

  Waarom zet de liberale media aan tot genocide?

Nederigheid is vereist.

Zelfs Drs. Harari’s geloof in het materiële monisme, dat berust op de onbewezen vooronderstelling dat de fysieke werkelijkheid alles is wat er is, is op meerdere fronten dubieus. We ervaren de materiële wereld bijvoorbeeld via onze zintuigen, die in de geest worden ervaren.

Kun je echt bewijzen dat er iets bestaat buiten je geest?

Het punt is niet om nihilisme te promoten, het is om de inherente beperkingen van onze waarnemingen in deze beperkte tijd-ruimte werkelijkheid te benadrukken.

We hoeven niet tot dit uiterste te gaan om het wereldbeeld van Drs. Harari in twijfel te trekken. Het mechanistische universum met eeuwige wetten is inherent gebrekkig omdat wetten antropogene projecties zijn, door de mens gemaakte concepten. Sommige wetenschappers hebben overtuigend beargumenteerd dat er geen natuurlijke wetten zijn, in plaats daarvan zijn het meer gewoonten. Dit zou zowel geheugen als bewustzijn in de natuur impliceren, wat een directe tegenspraak is met de materiële monistische visie dat bewustzijn een constructie van de verbeelding is. Zelfs de materiële constante van de lichtsnelheid is in twijfel getrokken en blijkt te veranderen.

Drs. Harari heeft wetenschap gedegradeerd tot een geloofssysteem in plaats van simpelweg een onderzoeksmethode. De meeste wetenschappelijke debatten zijn politiek en theologisch. Harari beargumenteert, hoewel hij het tot in het extreme doet, een neo-platonische kijk op Goddelijkheid (God is daarbuiten) in plaats van een Aristotelische kijk op Goddelijkheid die immanent is (hierbinnen) of hij het nu weet of niet. Ik zou zeggen dat het beide is en dat het onderscheid sowieso arbitrair is… Harari pleit voor eeuwige natuurwetten in zijn overdreven vertrouwen op biologie en materialisme.

Als je de stekker van een broodrooster uit het stopcontact haalt, waarom werkt hij dan niet meer?

De broodrooster staat er nog en toch is er geen toast. Er is elektriciteit nodig om de toast te maken. Wanneer Drs. Harari het menselijk lichaam ontleedt en daar geen mensenrechten ontdekt, is dat vergelijkbaar met het ontdekken van geen toast in het broodrooster zonder stekker. Net als elektriciteit is de ziel nodig om mensenrechten te produceren. Dit komt omdat ieder mens een Goddelijke vonk in zich heeft.

  WEF-gelieerde wetenschappers onthullen nep'vlees' gemaakt van schimmel

Of je nu gelooft in de dualistische voorstelling van de elektriciteit in de broodrooster als analoog aan de ziel in het lichaam, of als je het lichaam ziet als een verlengstuk van de ziel, de afwezigheid van de rechten in het levenloze lijk is aantoonbaar een erkenning dat de ziel of Goddelijke vonk inherente rechten met zich meebrengt, geen bewijs dat deze rechten niet bestaan.

Deze rechten bestaan in bezielde menselijke wezens, zoals blijkt uit de bereidheid van mensen om ervoor te vechten. Het is de ongehinderde individuele expressie van het Goddelijke door de menselijke ervaring die de kern vormt van de mensenrechten. Mensenrechten zijn geen fantasie van de verbeelding, ze zijn noodzakelijk om Goddelijke expressie mogelijk te maken.

Het behoud van Natuurlijke Rechten is de enige legitieme basis voor het bestaan van een regering. De Bill of Rights zijn universele rechten. Het Negende Amendement is het belangrijkste Amendement omdat het het reservoir van onuitgesproken Natuurlijke Rechten beschermt. We kunnen twisten over de nauwkeurigheid van deze rechten en hun toepassing, maar hun bestaan bestaat al en overstijgt de overheid.

Deze Natuurlijke Rechten waren altijd aanwezig zoals de zon altijd aanwezig is, zelfs op een bewolkte dag. Deze rechten waren geen hersenspinsels van de verbeelding. In plaats daarvan werden ze ontdekt door een proces van distillatie dat duizenden jaren duurde en werd gesmeed in het unieke westerse idee van individuele vrijheid en vrijheid van bewustzijn dat aantoonbaar werd gesmeed door het einde van het Klassieke Tijdperk in de Donkere en Middeleeuwse Middeleeuwen tot aan de Renaissance en Verlichting. Deze basisconcepten, zoals het individuele recht op Leven, Vrijheid en Eigendom, zijn noodzakelijke componenten van beschaving.

Drs. Harari komt dicht bij de Waarheid dat het verhaal nooit waar is. Het is wat het is. De beschrijvende metafoor is op zijn best eenmaal verwijderd van de werkelijkheid. De lineaire verwerking van abstracte symbolen kan je alleen dicht bij een benadering van de Waarheid brengen. Er is altijd een intuïtieve sprong nodig om de waarheid te ervaren en te begrijpen. Het is waar dat deze zienswijze die ik verkondig ook berust op een onbewezen vooronderstelling. De realiteit is dat hogere niveaus van Waarheid niet kunnen worden ingekapseld in taal of wiskunde. Dit is het onderliggende thema van William James’ The Varieties of Religious Experience, vooral zijn hoofdstuk over mystiek. Waarheid is, net als echte spirituele ervaring, zowel noëtisch als onuitsprekelijk.

  We zijn nog niet ten einde

We moeten ons dus laten leiden door logica en rede. Geloof is vereist als je gelooft in het horrorverhaal van een mechanistisch universum en materieel monisme. Het vereist dat je de bevindingen van de moderne wetenschap van de kwantumfysica negeert.

In dit materialistische geloof van Drs. Harari deden Stalin, Hitler, Mao, etc., die tientallen miljoenen mensen vermoordden, technisch gezien niets verkeerd. Het zou niet juist zijn om te suggereren dat deze daden kwaadaardige massamoorden waren. Genocide kan gerechtvaardigd worden.

Waarom verkoopt Drs. Harari dit concept?

Het is een duidelijke poging om een nieuwe tijdgeest te creëren die elk gedrag rationaliseert om het collectief, de planeet of andere onzin te beschermen. De individuen die de show leiden zullen natuurlijk hun individuele rechten hebben terwijl ze zich die van de rest van de mensheid toe-eigenen, de meesten vermoorden en de rest tot slaaf maken.

Wat is het antwoord op de hierboven gestelde vraag? Heeft Drs. Harari het recht om te leven?

Als we afgaan op het wereldbeeld van Drs. Harari, dan heeft hij geen recht om te leven. Gelukkig voor de Drs. leven wij niet volgens zijn wereldbeeld. Wij geloven in de intrinsieke waarde van het menselijk leven. Als bijvoorbeeld blijkt dat professor Harari direct betrokken is bij de wereldwijde genocide die plaatsvindt, dan moet hij extreem ter verantwoording worden geroepen. Toch, als dat het geval zou zijn, en ik zeg niet dat dat zo is, dan heeft Drs. Harari recht op een eerlijk proces en een behoorlijke rechtsgang voordat er recht wordt gesproken.

De reden is heel eenvoudig. Drs. Harari heeft een natuurlijk recht op leven. Iemand dit recht op leven ontnemen zonder een eerlijk proces, is een daad van kwaad. Ja, het is per definitie kwaadaardig. Uiteindelijk schaden de daders die de rechten van anderen schenden door hen van het leven te beroven, zichzelf meer dan hun slachtoffers.

Professor Harari heeft een onvervreemdbaar recht om te leven, ongeacht of hij denkt dat hij dat recht heeft of niet, of hij denkt dat wij dat recht hebben of niet.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Globalist Harari’s krankzinnige ideeën: Nutteloze eters zullen elkaar afslachtenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïens leger gebruikt door Amerikanen geleverde HIMARS om bakkerij aan te vallen, waarbij 28 burgers om het leven kwamen
Volgend artikelOekraïense leiderschap soap blijft koken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

60 REACTIES

 1. De echte nutteloze eters zijn de nutteloze eters die anderen nutteloze eters noemen.

  Domme egoïsten zijn onbewust en projecteren zichzelf altijd op anderen om niet te hoeven reflecteren dat ze eigenlijk zelf zijn wat ze op de ander projecteren.

  Vroeger op school wist elk kind;
  Wat je zegt ben je zelf…

  Anno 2024 is de mensheid in oorlog met de onbewuste, egoïstische bange kindjes uit de klas, de nutteloze kindjes die anderen nutteloos noemen in de hoop dat niemand doorkrijgt dat ze zelf nutteloos zijn. En zo doen ze het met alles… altijd alles omdraaien en anderen de schuld geven. Kijk maar hoe de satanisten te werk gaan. Ze kronen zichzelf tot Goden, terwijl ze demonen zijn. Ze draaien de hele wereld op de kop, zodat ze altijd de ander de schuld kunnen geven.

  Hun spelletje raakt op, want het hele schoolplein begint hun kunstjes door te krijgen. De manipulatieve kindjes komen in de hoek te staan en het hele schoolplein zal zich tegen hen keren, uit blinde paniek proberen ze ons te verdelen zodat ze kunnen vluchten, maar wij laten ons steeds slechter verdelen en tegen elkaar uitspelen.

  Hun einde is nabij… maar zelfs dat draaien ze om in een poging om ons banger dan hen te maken. Ze maken ons wijs dat juist ons einde nabij is. De egoïsten, ze gaan eindigen… het ego komt ten einde. Ze zijn doodsbang en superdom. Met liefde kunnen ze zichzelf en de planeet redden, maar ze snappen niks van liefde. Ze zijn zo enorm dom. Uit liefde hadden ze ons naar een hemel op aarde kunnen brengen en dan echt worden aanbeden zoals ze dromen, maar uit angst dat alle lijken uit hun egoïstische kast valt, doen ze het omgekeerde.

  Dit is de eindtijd van het egoïsme doordat trauma onze liefde weer ontwaakt. Dankzij het trauma dat de elites creëren, komen wij weer terug bij het licht. Ze zijn zo dom en ze snappen niks van leven/liefde/ZIJN.

  • Weet je nog in het verleden van een afbeelding van iemand die met zijn eigen bloed een pact vormde met de duivel om rijkdom macht enz. te krijgen? Dat ging toen een tijdje goed maar meestal stierven die in angst en waanzin omdat ze zeer goed wisten wat hun te wachte stond waarvan ze niet konden ontkomen en rechtstreeks de diepste hel werden gegooid. Dus al diegene die mee hebben gedaan aan die kinder offers hebben ook dat pact ondertekend misschien onbewust wat daarvan de gevolgen konden zijn maar ze zitten nu daaraan vast wat ze ook proberen te doen. Nu zien we het resultaat in alle vormen van angst makerij naar ons toe ze weten dat ze gaan verliezen en proberen hun macht te behouden wat niet gaat lukken hun overbetaalde gold diggers waarvan er duizenden zijn voelen de nattigheid ook aankomen en hun lot tja dat zal de toekomst wel gaan uitmaken.

  • Er is straks een mooie plek in de Dierengevangenis’ vrij ( ARTIS ) wat leeg komt te staan Kunnen ze het weer vullen met illegale corrupte DAVOS en BRUSSEL Klaasje Schaap en Ursula von der LIJKEN en hun kankergezwellen’ weer vullen met Rioolratten van deze DRANK en DRUGS Snuivers DAVOS, DRUSSEL!!!!!!!

 2. Als er geen mensenrechten zijn, dan heeft niemand van ons recht op bescherming door de wet. We hebben ook geen recht op bezittingen of relaties, of onze ervaringen, of ons lichaam, of onze geest, of ons leven.
  …..
  Zegt dat miezerige mannetje nu dat niemand zich aan de wet hoeft te houden ?
  Geeft hij nu de superrijken, waarbij hij het nuttige aapje mag zijn, een rechtvaardigingsgrond voor hun supranationale praktijken ?

  • Over dat alles is een illusie heeft hij gelijk . Ook wetenschap is slechts een theorie . Alleen wat hij mist is dat er 1waarheid is en dat is liefde . Mensenrechten is dus liefde . Deze man heeft 0,0 liefde en daar kan je hem met de duivel vergelijken .

 3. Zelfs de WEFleden met al hun heilige geld, hebben inspiratie nodig voor hun daden.
  Volgens mij heeft dit miezerige mannetjesmens Harari (om dat subject even genderveilig te omschrijven) al veel te lang dwaze theorieen in hun hoofden gepompt gezien hun grenzeloos gezwets en hun grenzeloze daden.
  Het is beter om dit minkukel geen podium meer te geven.

 4. Harahi moet heel goed begrijpen, dat zelf verzonnen wetten, geschreven door mensen in onze wetboeken, zijn kop beschermen, en daardoor zijn hersens niet uitgesmeerd zijn over de wand, met een volkomen terechte executie van dit monster. Die wetboeken gaan we niet vinden als we jouw opensnijden. Hij vind zichzelf heel slim. Hij daagt GOD uit. Ik zie Cherri picking wat hem goed uitkomt. Ik ben niet gelovig, in de zin dat ik een menselijke organisatie volg die mij verteld hoe te denken over GOD. Ik zie een ontzettend klein mannetje, ook in lengte, die zich kapotrukt kijkend op internet naar sex, en denkt dat dat de volgende stap is in de evolutie. Een parasiet zonder host gaat kapot, dat is evolutie, fucking loser!!! Jouw dagen zijn geteld!

 5. Ik heb minder tekst nodig om te concluderen dat er voor harari geen rechten meer zijn op deze aarde en dat zijn verblijf er hier op zit en ik de vlag uithang als deze flikker aan de deur klopt bij de eeuwige jachtvelden.

 6. Ongeacht de niet te kennen waarheid hebben Harrari en zijn club volgens eigen zeggen dus ook geen autoriteit om wie dan ook maar iets op te leggen.

 7. Yuval Noah Harari

  Demonische Yuval Noah Harari is homo? zijn echtgenoot Itzik Yahov is zijn “internet van
  Things”, een term die is overgenomen door Klaus Schwab, het WEF en zijn Young Global Leaders, van wie velen ook homo/trans zijn; Pete Buttigieg, Anderson Cooper, Emanuel Macron, Justin Trudeau, NZ Tranny Jacinda Ardern, Peter Thiel, Vladimir Poetin. Sapiens: een korte geschiedenis van de mensheid Sapiens: een grafische geschiedenis, de geboorte van de mensheid Homo Deus: een korte geschiedenis van morgen Homo=Man + Deus=Zeus “Godheid – Shining One” oftewel Lucifer.

  WEF (World Economic Forum) is waarschijnlijk het Zwarte Paard (Openbaring 6:6) Oprichter Klaus Schwab’s adviseur Yuval Noah Hariri “Covid is van cruciaal belang, omdat dit mensen overtuigt om te accepteren, om totale biometrische surveillance te legitimeren… De volgende fase gaat het toezicht onder onze huid zitten… We verwerven werkelijk “goddelijke” krachten… de beslissing die we moeten nemen is wat we moeten doen met miljarden nutteloze eters”?!
  De 4e Industriële Revolutie is het 4e Beest van IJzer (Dan 7:7) en de 4e Ruiter, het bleke paard “Dood” …
  https://www.investmentwatchblog.com/video-wef-speaker-yuval-harari-the-next-phase-is-the-surveillance-going-under-our-skin-we-are-acquiring-goddelijke-krachten- grote reset/

  Klaus Schwabs rechterhand Yuval Noah Harari heeft aangekondigd dat het WEF zo succesvol is geweest in zijn plannen dat het “goddelijke krachten verwerft” van “schepping en vernietiging”. De godslastering stopt daar niet. Harari belooft ook dat het WEF mensen in goden zal veranderen.

  Genesis 3:22 New International Version 22 En de Heer God zei: “De mens is nu als één van ons geworden, hij kent goed en kwaad. Het mag hem niet worden toegestaan ​​zijn hand uit te steken en ook van de boom des levens te nemen en te eten en leef voor altijd.”

  • Over goden gesproken. De raad van commissarissen van het in 1925 gevormde chemieconcern IG Farben noemde zich de raad van goden.
   Tussen 1934 en 1936 werkte boefBernhard van Lippe bij de IG Farben-vestiging in Parijs als Abwehr-spion en in 1945 stond in Frankfurt am Main alleen nog het IG Farben-hoofdgebouw fier overeind tussen de door de geallieerden veroorzaakte desolate puinhopen.

  • Al die misbaksels die aan de covid 19 shot hebben gewerkt en promoten ook veelal homo. Dat is waarom ik homo’s niet moet. Allemaal labiele mensen die een mes in hetero’ s hun rug steken wanneer ze de kans hebben. Ze zijn jaloers op vrouwen en hebben allemaal een narcistische persoonlijkheidsstoornis.😖 wat moet je ermee, stelletje nutteloze eters.

   • Homo’s zijn heel rare zakken. Er zitten best redelijke homo’s tussen, maar de meeste zijn lispelende, aandachttrekkende, overdreven en aanstellerige kwezels. Waarom een vent een vrouw moet imiteren, en dan ook nog eens denkt dat hij beter is dan een vrouw, is een heel rare fout in de natuur omdat hij overleefbaar is. Wat ergerlijk is aan echte vrouwen, is dat ze zo dwepen met die malloten. Ze denken echt dat de homo’s zo vlot en aardig zijn! Ik weet van mijn homo kennissen dat de meesten een brute minachting hebben voor vrouwen, en zichzelf als de ueber-mensch zien: zij hebben het hoogste dier overwonnen, namelijk de man. Vandaar dat er zoveel homo’s door het WEF geselecteerd worden voor geramde baantjes. Dat gezegd, hoe zit het met mannen? Ik mag dat niet zeggen, maar het valt me altijd op hoeveel mannen de dienst uitmaken. Overal. Altijd. En die paar vrouwtjes (die door kerels zijn ingezet en ingefluisterd) zijn pure gedrochten; moordlustige, zelfzuchtige psychopatische teven. Als er enige rechten zijn, dan zijn die er voor mannen. Die hebben door de eeuwen heen de rechten bepaald voor elkaar, en voor vrouwen. Kijk maar eens hoeveel vrouwen er nog in lappen gewikkeld moeten rondlopen, en clitorissen uitgesneden. Wat voor rechten hebben die vrouwen en door wie zijn die bepaald? Wie zijn de grootste schilders aller tijden, de grootste schrijvers, de grootste componisten, de grootste voetballers, de grootste rock and roll sterren, etc etc. Voor mij hoeven mannen niet vervangen te worden door vrouwen, maar ik zeg wel hoe het is. Mensenrechten bestaan bij de gratie Man. En alleen bij de gratie Man.

 8. Yuval Harari is een dwaze maar gevaarlijke idioot. Maar: nog erger en gevaarlijker zijn degenen die hem een platform geven en naar hem luisteren.

 9. Dezelfde afschuwelijke en afgrijselijke behandeling geven als de onschuldige kinderen, vrouwen en burgers in Gaza. Het verdorven volk kan zich wel héél véél permitteren. Loontje komt achter zijn boontje.

 10. Ook mijn eerste idee,
  Hij is zelf een “useless eater”
  Zelfs alleen al gezien zijn geaardheid (hoe je daar ook over denkt),
  Misschien dat hij daarom deze gedachten heeft,
  “waar leef ik eigenlijk voor? “

 11. In kern heeft hij wel gelijk. Als je mensenrechten serieus neemt is de mensengemeenschap verplicht op te treden om situaties zoals in Ghaza ongedaan te maken. Als we mensenrechten belangrijk vinden moeten we elkeen een basisinkomen garanderen dat bij voorwaarwelijke uitgifte regulier geld schept. Zo kunnen we de geld wisselers op non actief zetten.

   • @Tigron…
    En toch moet er iets anders, iets universeels komen. Ik denk dat het tijd en energie is. De mens is het enige zoogdier op aarde dat overal voor moet betalen en voor dat geld doen we dingen die voornamelijk nutteloos en zielloos zijn. Voor geld verwoesten we onszelf, elkaar en de planeet.

    De Great Reset en de SDG’s worden verkocht als utopischr toekomst. De satanisten misbruiken die doelen door het tegenovergestelde na te streven van wat ze verkopen om een kwaadaardige uitkomst te bereiken. Als ze die agenda’s echt vanuit hun harten, vanuit liefde, zouden uitvoeren is het de weg naar de wereld die we allemaal nodig hebben. Maar de elites gebruiken alles tegen ons.

    Als je er goed over nadenkt zou elk mens op aarde alles kunnen hebben wat nodig is, 3 tot 4u per dag werken en gratis voedsel en kleding. De mensheid is gearriveerd, we kunnen gaan ontspannen. We hebben fabrieken om nagenoeg alles automatisch en bijna gratis te maken. Als mensen betalen door te werken, kunnen we geld opheffen. Maar de meeste mensen schieten meteen in de weerstand en beginnen ‘communisme’ en ‘socialisme’ te gillen. Maar dit is overstijgend. Het kan allemaal 180 graden anders, als we ons ego loslaten.

 12. Die Harari moest men in een olievat stoppen gevuld met vuurmieren en afsluiten met een deksel.
  Eens kijken hoe het met zijn anatomie gesteld is.

 13. Mensenrechten. Recht. Mensen.
  Allemaal woorden verzonnen door mensen om de realiteit een beetje te duiden en met elkaar te communiceren. Geschreven taal komt uit de handel. Gesproken taal is om te vragen of Piet even het eten aan kan reiken, of Bwua die aan Djona aan wil geven dat daar een leeuw zit. Handig.

  Maar toen kwamen en mensen die te lui waren om zelf te werken en anderen voor zich laten werken. Eerst als slaven toen als belastingbetalers. Die verzonnen woorden zoals koning en priester, keizer en prins. Dat clubje luiaards gingen samenscholen en de wet aan andere mensen voorschrijven. Ze gebruikten het schrift, want wie schrijft, die blijft want heeft blijkbaar de macht over anderen.

  Om het niet te bont te maken en om slimmeriken die niet voor een ander wensten te werken in te dammen, verzonnen ze rechten. Rechten die iedereen allang had, maar die nu als gunsten werden ‘verkocht’. Oh, wat zijn de mensen blij met al die verleende gunsten.

  Maar de verleners van die gunsten pikten eerst alles af en geven dan een beetje terug wat allang van iedereen was. Alleen had het nog geen namen.

  We worden gek van de woorden. Ze hebben niets van doen met de realiteit. Ze maken krankzinnig. Dus, donder op met je verzinsels en wees gewoon aardig. De natuur is de natuur, iets dat wij ook zijn. Vogels hebben geen naam, niks heeft een naam. Het zijn verzinsels van de mensen om lekker te kunnen eten en meer niet.

  Dus in principe bestaan er geen mensenrechten natuurlijk. Er zijn wel afspraken mogelijk tussen mensen, maar dat proces wordt verstoord door megalomane ellendelingen die met groot geld en wapens de anderen hun verdomde wil opleggen.

  Het wordt tijd dat het stopt en we weer normaal gaan doen. Ze (de topellendelingen) hebben expres zoveel rommel gemaakt op aarde dat het opruimen een tijd gaat duren. Dus we hebben die Harari nog niet nodig anders dan schoonmaker van de aarde.

  Goed vreten en drinken, mensen, de rest is vaak jokkebrokkerij van omhooggevallen ‘slechtemensen’-kinderen waar je voor moet oppassen als je wijs wil zijn. Ja, een dak boven het hoofd en wat gezelligheid. Voor de rest kunnen ze de boom in met hun domme geouwehoer.

 14. Het is gewoon heel dom en ook onzin als mensen beweren dat er geen biologisch fundament zou zijn voor het recht op leven, want daar komt de onzin van Harari gewoon op neer. Maar dat fundament is heel gemakkelijk voor te stellen door je te beseffen dat mensen, en ook dieren, een hele sterke biologische drang hebben tot zelfbehoud: de natuur heeft dus een mechanisme ontwikkelt dat ons in staat stelt om een hele sterke drang tot overleven te hebben.
  En als het ook anders zou zijn, dan zou je immers ook geen angst hebben om gewoon van een flat te springen, of zelfs voorzichtig te zijn als je op de rand van een ravijn loopt, of bang te worden als er een roofdier in de buurt is: biologisch zijn er dus allerlei aangeboren mechanismen om te zorgen dat het organisme overleeft en floreert, en dat weet elke bioloog heel goed. En dat is een uitvloeisel van het feit dat de natuur het leven beschermt en dus zijn fundamentele rechten helemaal zo onwerkelijk nog niet. Harari is gewoon een domme zwetskous.

 15. Ik ken dit soort gesprekken een beetje uit de experimentele sfeer van eerstejaars studenten. Een beetje Joods, ten tijde van Christus was het ook zo, oog om oog tand om tand hoeft niet eens als agressief gezien te worden. Het is een plat wetenschappelijk, mechanisch even om even, actie = reactie. Aanname van karma kan ook tot misstanden leiden. Daarom werd de wet van zelfopoffering geïntroduceerd, een dispensatie voor de mens die anders nooit zou kunnen ontwikkelen. Deze fase van evolutie hebben de kleine zielen overgeslagen. Toch mag je jezelf vragen stellen. Rechten zijn beperkt omdat er veel meer misdaden bestaan, die niet omschreven zijn in de wet, waarin mensen slim denken te zijn.

  • Het offer is door de fundamentalisten (het cynisme van de farizeeën) die waar voor hun geld willen, weer teruggebracht tot dezelfde rechtlijnige constructie van een mechanische ethiek het voorwendsel geworden dat Christus door ervoor te sterven, hij onze zonden legitimeert.

 16. Het hele verhaal van Harari wordt niet begrepen en uit z’n verband getrokken. Ik heb de man meedere malen horen spreken en zijn boeken gelezen en wat hierboven staat is niet wat Harari bedoelt. Harari zegt dat god (weiger ik met hoofdletter te typen) een fictie is en dat mensenrechten een fictie zijn, een mooi sprookje zonder basis in de werkelijkheid.
  En bovenstaande is geen speld tussen te krijgen. WIJ, de mens heeft de mensenrechten VERZONNEN. In de natuur bestaan GEEN mensenrechten! Sta je in het bos oog in oog met een hongerige beer dan kun je al je rechten fijn opnoemen, maar hij vreet je gewoon op! Een paar honderd jaar gelden waren die rechten er niet bij mensen onderling en werd je vrij snel opgesloten, opgehangen of whatever. De koning had de macht en je had als onderdaan maar te luisteren. Harari probeert meestal vanalles uit te leggen op basis van FEITEN, maar wordt door foute “alternatieve” media altijd onderuit geschoffeld. Staat Harari bij het WEF ingeschreven? Geen idee, luistert Schwab naar Harari? Ja, dat denk ik wel, zou ieder slim mens moeten doen (waarmee ik NIET zeg dat Klaus slim is, in tegendeel!!, de psycho). Lees Harari zijn boeken en BEGRIJP ook wat hij typt en zegt. Dat WEF mag een bom op, op foute politici wereldwijd ook, maar OOK op al die mensen die ons tegen elkaar uit willen spelen en onder andere dit soort onzin typen over iemand die FEITEN typt en bespreekt. Maar die feiten worden niet door iedereen gewaardeerd en door vele die te dom, lui of debiel zijn klakkeloos voor waarheid aangenomen. Lees Harari zijn boeken, kijk eens een twintigtal van zijn video’s. Pas zat hij bij het YT kanaal van A Diary of a CEO, bekijk die viedeo even, die laat niets aan onduidelijkheid over. Mensen, laat je niet bespelen door mensen zoals de schrijver hierboven en die je denkt te kunnen vertrouwen. Bijna niets is wat het lijkt tegenwoordig en dat geldt ook voor media uit de alternatieve (zogenaamd betrouwbare) hoek, want er komen steeds meer foute mensen onze vrije wereld verzieken. Trap er niet in!

  • Over de stelling van Harari dat mensenrechten een mooi sprookje zijn zonder basis in de werkelijkheid heb ik hierboven al aangegeven dat die heel makkelijk is te ontkrachten, want elk biologisch organisme heeft een biologische drift tot overleven, en dat is de basis in de realiteit voor een recht als het fundamentele recht op leven, de lichamelijke integriteit. Verder heeft elk Grondrecht een wetenschappelijk aantoonbaar positief effect, zoals het recht op vereniging, maar ook de uitingsvrijheid,etc.
   Harari lult dus uit zijn nek en hij doet weinig anders dan wat doelredeneren voor zijn baasjes bij het WEF.

  • Bas; dit soort geweten-lozen probeert zijn stempel te drukken op de mensheid maar maakt uitzonderingen voor zichzelf. Zie jij deze figuren insecten eten ? Zag jij ze tijdens de Corona periode zich aan de – regels – houden ? Gaan ze zich ook laten chippen ? Ze ontkennen het bestaan van God maar hebben wel zichzelf tot god benoemd. En als er in hun ogen geen God bestaat kan er dus ook geen aardse god bestaan. En wij zouden dus voortaan naar hun moeten luisteren ? Hun plaats is op de elektrische stoel want de wereld kan best zonder deze schooiers. Heb je zijn foto al eens goed bekeken ? Hij ziet er net zo afschrikwekkend, levenloos en gewetenloos uit als Ernst Kuipers. Een soort van enge doodskop-uitstraling die bij je meteen alle alarmbellen doen rinkelen.

 17. Om met dit soort parasieten om te gaan zorgt men ten alle tijden een spuitfles ivermectine bij zich te dragen….
  Het moderne wijwater..

 18. Harari heeft daar, ergerlijk genoeg wel een punt. De man is natuurlijk niet dom of achterlijk. Vreemd genoeg haalt hij hier een weinig benoemde stelling betreffende de wijze waarop wij de werkelijkheidbeschouwen aan. Het kan inderdaad niet anders zijn dan dat wij moeten beseffen dat het zowel theoretisch als praktisch onmogelijk is te bewijzen dat er buiten ons bewustzijn – mijn bewustzijn moet ik eigenlijk zeggen – iets bestaat. Die aangenomen en benoemde werkelijkheid is slechts in ons bewustzijn werkelijk en aan gezien wij nimmer buiten ons bewustzijn kunnen treden is het nimmer mogelijk te bewijzen dat er buiten ons bewustzijn iets bestaat. Wat Harari echter niet noemt in zijn beschouwing of wel in mijn bewustzijn overslaat is dat alle anderen slechts alle anderen in mijn bewustzijn zijn en dat het van een bijna ondenkbare neiging tot zelfbeschadiging getuigt om alle anderen of enige ander in mijn bewustzijn schade of leed te berokkenen, omdat ik daarmee mijzelf beschadig of leed berokken.

  • Natuurlijk is die man wel dom, of hij gedraagt zich in ieder geval heel dom omdat zijn WEF-baasjes gewoon die domme onzin willen horen, en Yuval met het naar de mond praten van het soort megalomane idioten als Klaus Schwab gewoon heel veel geld op zijn rekening krijgt bijgeschreven. Wat hij zegt is dat er geen enkele biologische grond is voor een recht op leven, omdat het een menselijke fantasie is en geen enkele realistische equivalent heeft. Met andere woorden, het is nergens te vinden in de fysieke realiteit. Maar elke bioloog weet dat dat gewoon grote onzin is: mensen hebben een hele sterke drift tot overleven, en een aangeboren afkeer van alles wat gevaarlijk en destructief is voor het organisme. Zo krijg je angst als je vlak langs een ravijn loopt, wil je vluchten als je een roofdier in het wild ziet, etc. Er zijn dus duidelijke biologische mechanismen om het leven te beschermen en dat is de (juridische) basis voor een fundamenteel recht op leven. Bovendien is het ook economisch beter om leven te beschermen, want elk leven heeft vele soorten ervaring en dat zomaar vernietigen is heel inefficient. Ook de andere grondrechten hebben veel meer voordelen voor een samenleving dan nadelen, zoals het recht op vereniging, de uitingsvrijheid, etc.
   Harari lukt dus uit zijn nek omdat het WEF dit soort onzin graag hoort, en hem dat veel geld en roem oplevert. Maar misschien gelooft hij die onzin zelf ook wel en dat is nog veel zieliger, eigenlijk.

   • drs. R.J. Wassenaar; Harari kraamt baarlijke nonsens uit. Dat verwacht je niet van een geleerd persoon. In vroeger dagen sloot men zulke geschifte personen op in het gesticht. Maar ja, we leven in een omgekeerde wereld. Verstandige mensen moeten oppassen met hun uitspraken, daar zij het risico lopen met justitie in aanvaring te komen. Daarentegen word door de MSM media aan vol-idioten een podium gegeven.

 19. Die gek mogen ze wat mij betreft vastzetten, boeien met de armen op de rug en fixeren met zijn kutkop onder een druppelende kraan…en wachten tot het krijsen begint……

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in