Door een recent arrest van het Europese Hof van Justitie wordt de autonomie van de lidstaten op het gebied van het immigratiebeleid nu nog verder ingeperkt. Het is de nationale regeringen, parlementen en autoriteiten verboden wetten, regels en procedures te hanteren om mensen die illegaal het land binnenkomen, in hechtenis te nemen. Illegalen mogen niet worden uitgezet zonder eerst een asielprocedure te hebben doorlopen, een procedure die verscheidene jaren kan duren, bericht Samnytt.se.

Het geval van een Wit-Rusland burger die eerst illegaal Litouwen binnenkwam en vervolgens even illegaal doorging naar Polen, waar hij door de politie werd gearresteerd, schept nu een precedent voor alle lidstaten van de EU en alle illegale migranten.

In november vorig jaar riep de Litouwse regering de noodtoestand uit voor delen van het land, na een periode van een massale illegale invasie van mensen uit Wit-Rusland. Velen wilden niet in Litouwen blijven, maar probeerden zich een weg te banen verder de EU in. Dit groeide uit tot een probleem voor onder meer Polen.

De Poolse autoriteiten hebben hun best gedaan om de illegale migranten die die route hadden genomen in plaats van rechtstreeks uit Wit-Rusland, aan te houden en terug te sturen naar Litouwen. Eén zo’n geval werd het onderwerp van een internationale rechtszaak en de zaak is nu door het Europese Hof van Justitie beslecht.

Beroep tegen nationale beslissing wordt zaak voor Hof van Justitie EU

Een illegale migrant werd door de Poolse grenspolitie aangehouden toen hij op weg was van Litouwen naar Polen. De man werd overgedragen aan de Litouwse grenswacht, die besloot hem 48 uur vast te houden.

  15 Marokkanen verkrachtten ezel – ezel neemt wraak

De grenswacht heeft ook een verzoek bij de rechtbank ingediend om de illegale migrant voor maximaal zes maanden vast te houden terwijl zijn wettelijke status om in het land te verblijven wordt onderzocht. Dit werd toegestaan op grond van het feit dat er een groot risico bestond dat de man anders zou onderduiken.

De man werd echter door asielactivisten geholpen om tegen de beslissing in beroep te gaan. De hogere rechtbank in Litouwen voelde zich verplicht het Europese Hof van Justitie in te schakelen voor een zogenaamde prejudiciële beslissing, alvorens het beroep te behandelen.

Alle illegalen hebben recht op asiel

Men wilde weten hoe de nationale Litouwse wetgeving die iedereen die illegaal het land binnenkomt en wordt aangehouden, uitsluit van het aanvragen van asiel, in strijd is met of mogelijk botst met bestaande EU-richtlijnen, bekend als de richtlijn asielprocedures (2013/32).

De Litouwse wet staat ook toe dat illegale immigranten asiel aanvragen, maar zij moeten zich rechtstreeks en op eigen initiatief bij de autoriteiten van het land melden. Maar lange tijd illegaal in het land wonen en dan pas bij arrestatie asiel aanvragen is niet toegestaan en dat is het misbruik dat de wet wil beteugelen.

Men is van mening dat Litouwen niet het recht heeft zich te beroepen op de afwijkingsclausule, die bepaalt dat een lidstaat het recht op asiel op deze wijze kan beperken indien dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid. Litouwen had aangevoerd dat de chaos die er heerste die de noodtoestand veroorzaakte, betekent dat er meteen moeten worden afgewezen en dat men niet kan toestaan dat alle illegalen vrij in de Litouwse samenleving verblijven gedurende de zes maanden of langer die nodig zijn om vast te stellen dat zij geen echte gronden voor asiel hebben.

  Vluchtelingenleugen gebarsten: EU-Commissie dringt aan op massale hervestiging van migranten

Maar hier was het antwoord een volmondig neen. Het besluit vormt een precedent en beperkt dus de mogelijkheden van alle lidstaten om zich tegen illegale immigratie te verdedigen.

Illegalen mogen niet worden vastgehouden

De tweede kwestie die het Litouwse Hooggerechtshof opgehelderd wilde zien alvorens te besluiten de illegale migrant voor maximaal zes maanden in hechtenis te nemen, was de vraag of een dergelijk besluit uitsluitend op grond van illegaal verblijf kon worden genomen, dan wel of bijkomende gronden vereist waren. Ook hier beperkt het arrest van het Europese Hof van Justitie de handelingsvrijheid van de afzonderlijke landen in ernstige mate.

Een illegale migrant mag niet in hechtenis worden genomen omdat hij de vreemdelingenwetgeving overtreedt door illegaal een lidstaat binnen te komen en er te verblijven. Alle illegale migranten moeten vrij in de open samenleving kunnen verblijven totdat een besluit tot uitzetting is genomen met een voorafgaand asielonderzoek.

Al het andere, zegt het Europese Hof van Justitie, is in strijd met de zogenaamde Opvangrichtlijn (2013/33). Hoeveel mensen er ook illegaal een land binnenkomen, het land heeft niet het recht hen vast te houden en uit te zetten, maar moet hen toestaan te blijven, vrij in het land te verblijven en te laten onderzoeken of zij geldige asielgronden hebben om te mogen blijven.

Individuele illegale migranten kunnen in hechtenis worden genomen, maar dat moet per geval individueel worden beoordeeld en er moeten altijd individuele redenen zijn waarom die specifieke persoon een bedreiging voor de veiligheid van het land vormt, naast het feit dat hij illegaal in het land is. Dit wordt gemeld in Dagens Juridik.

  De 5 redenen waarom Frans Timmermans een gevaarlijke gek is

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OMVOLKING DOSSIER

Bataclan: De horror die verzwegen werdVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelStatistik Austria bevestigt: Ook Oostenrijk beleeft een enorme daling van het aantal geboorten
Volgend artikelGlobalisten terroriseren de mensheid met kunstmatige schaarste van alles: Voedsel, energie, meststoffen en nog veel meer… Wanneer wij de controleurs verslaan, ontketenen wij overvloed voor iedereen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Alle immigranten worden toch zeker wel twee maal gevaccineerd, en geboosterd ?? Als dat niet het geval is dan kan ik alleen maar concluderen dat de hele covid vaccinatie scam gericht is tegen de blanke bevolking van de EU.
  Het zou zo maar een idee van de WEF-bende kunnen zijn.

  • De middenstand in ter apel is spuugzat van de asielzoekers. Ze stelen als raven…politie komt…elke keer weer ….en mag niks doen …( weet ik van een insider)
   In Oude Pekela was een azc. Nu niet meer.
   Op betaaldag ( 20 euro) kochten alle mannen bier en gingen dat in het bos , voor het huis van mijn nichtje, opzuipen.
   Ook ” wandelden” asielzoekers gewoon “door” je tuin en namen alles mee wat los zat..
   Die mensen hebben totaal geen idee dat ze niet mogen pakken wat ze niet zelf gekocht of gekregen hebben.
   Ornamentjes in de tuin zijn nu taboe. Of je moet al een groot hek, op slot, rond je tuin hebben. Liefst met grote hond..
   Ze poepen ook waar ze staan.
   Schuurtjes met “rommel” moeten op slot, anders zijn ze smorgens leeg. In campers en caravans die buiten staan, overnachten asielzoekers.
   Ik dacht van mijzelf dat ik een sociaal mens was. Gaf altijd a a n goede doelen in het arme afrika..Ik schrik nu hoe ik geworden ben.

 2. je komt illegaal binnen dadelijk castreren en steriliseren ook je kinderen en vaccineren met 3 boosters, verboden geld op te sturen.

  • Ben ik met je eens, maar ook exit VN / NAVO en daarbij exit amerikaanse basissen op nederlands grondgebied.
   Als maar 15% van de nederlanders voor de natie wil vechten, waarom hebben we dan een leger?

   • Ik denk dat er 2 soorten of 3 soirten legers bestaan..
    1, die helpt van natuurrampen en die op missie naar het buitenland gaan.. en 1 die getraind wordt om gewone bevolking in een ander land dan het hunne, neer te slaan bij de minste of geringste demo.
    In Amsterdam, op het museumplein, waren romeo’s en “me” met een frans accent.
    Wat geven die nou om de ouwe grijze bejaarde ‘ollanders…

 3. Met deze uitspraak is het hek van de dam. Dan is er een mogelijkheid om een land te bezetten naar keus, door massale immigratie. Want zodra een georganiseerde invasie van zogenaamde illegale immigranten een EU land binnen komen ongeacht waar zij vandaan komen, mogen de desbetreffende grensbewakers niemand meer tegen houden, vast houden e.d. Dan zijn alle grenzen niet meer van toepassing in de EU, een paspoort heeft dan ook geen enkele meerwaarde meer. Want zonder heb je meer bevoegdheden gekregen om te reizen binnen de EU. Deze uitspraak is een het teken, dat de EU lidstaten niets meer iets te zeggen hebben over hun land. Zodat de EU Polen en Hongarije vol kan proppen met illegalen immigranten, zonder dat die landen er iets tegen kunnen doen. Hier wordt ook het beginsel van legaal en illegaal opgeheven en kan dan ook iedereen alles de grens over smokkelen wat dan ook. Dit is een regelrechte oorlogsverklaring aan elk EU lidstaat. Het was al eerder bekent dat de rechters in het Europese Hof van Justitie bijna allemaal op de loonlijst staan van Soros, die voor open grenzen staat. De desbetreffende landen zouden eigenlijk allemaal weer een grens moeten trekken, zoals die van het ijzeren gordijn tussen oost en west Duitsland. Dan was illegale grensoverschrijding een onbekend fenomeen.

 4. Gaat het kabinet de omstreden Wet verplaatsing bevolking misbruiken om de asielcrisis ‘op te lossen’?

  De komende maanden moeten gemeenten 20.000 huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers. De komende jaren wordt er maar liefst 730 miljoen euro uitgetrokken om de asielcrisis te bestrijden. Het gaat daarbij om noodopvang, flexwoningen, inburgering en de aanpak van overlastgevers. Er komt voorlopig geen asielstop.

  Het is onduidelijk waar de 20.000 huizen vandaan zullen komen. In het hele land is er een groot woningtekort. Voormalig Europarlementariër Lucas Hartong zegt hierover: “Dit rampkabinet is knettergek!”

  Journalist Annelies Strikkers is ervan overtuigd dat de hiervoor afgestofte Wet verplaatsing bevolking en nieuwe dwingende asielwetgeving misbruikt gaan worden. “Hoewel de invoering van de Wet verplaatsing bevolking tot doel heeft te zorgen voor opvang van Oekraïense vluchtelingen, wordt de asielcrisis wel gebruikt als argument om deze wetgeving en mogelijk andere vergaande artikelen in te zetten,” schrijft ze in een Twitterdraad.

  Woningen invorderen

  https://www.ninefornews.nl/gaat-het-kabinet-de-omstreden-wet-verplaatsing-bevolking-misbruiken-om-de-asielcrisis-op-te-lossen/

  • Jantje augustus 27, 2022 at 10:55

   Denk dat het zijn beslag gaat krijgen wanneer men midden in de aankomende winter zitten, zonder of met té weinig voedsel en warmte. De politieke WEF bestuurders hebben meer mogelijkheden op de plank liggen om de burgers het leven onmogelijk te maken, denk hieraan om kraanwater/stroom ect af te sluiten. Het is voor het levensbelang van de WEF politici om in de EU te blijven, hoe jammer dat ook is n.m.m.

 5. Nu begrijpen jullie waarom wij niet uit de EU moeten stappen want wie gaat dat uiteindelijk betalen ja wij Nederlanders natuurlijk het WEF en Brussel is ons geld aan het gebruiken onze pensioen fondsen helemaal leeg aan trekken wij betalen het meest aan Brussel en dat klein beetje wat wij nog bezitten willen zij in de volgend jaren ons allemaal afnemen er rest nog maar een ding de dood voor de sukkels die dat nog niet begrijpen.

  • jcoolen augustus 27, 2022 at 11:10

   En wie gaat deze sukkels doden die het niet begrijpen, dan heeft u het over 90 procent van de bevolking, dat komt aardig overeen wat op de geëxplodeerde Georgia Guidstones stonden vermeld.

 6. Het is hoog tijd voor NEXIT.
  De EU trekt meer en meer macht naar zich toe.
  Het gevoel dat we in NL alleen goed zijn om belasting te betalen, die uitgegeven word om de NLer zijn eigen graf te betalen neemt hand over hand toe.

  Nog even en de NWO is een feit, met de EU als zgn tussenstation.

  NEXIT

  Ons wef kabinet helpt alles naar de verdommenis, om ons te dwingen de nwo te aanvaarden.

  Dat gebeurd met door ons betaald belastinggeld.

  Zo laten ze ons onze ondergang betalen.

 7. Of het nu om de discriminatie ging en bewust van de overheid m.b.t. de toeslagenaffaires, het niet beschikbaarhebben van woonhuizen, onbetaalbaar, het milieu, straks de tekorten en onbetaalbaarheid qua gas als de winter echt koud zou worden voor burgers, het is allemaal Rechtsbeleid o.l.v. Rutte.
  Heb je een leider zoals Orban, Erdogan en ik dacht Servië dan spelen deze problemen veel minder, ja natuurlijk weer andere problemen, wat ik probeer te zeggen, ik mis moed en durf om af te wijken van de norm en dat is norm van de VS, slaafs daar maar achter aanlopen en alles goedvinden en de andere kant opkijken, terwijl in Europa zoveel problemen komen door dat klote beleid, verander eens van koers, misschien sta ik er dan niet altijd achter maar dan doen in ieder geval eens iets, mis dat heel erg, Nederland was soms wel een voorbeeld voor anderen en nu schaam ik mij voor dat beleid, er kan zoveel meer als je maar durft .

 8. Als je weet hoeveel rechters van het Europese Hof van Justitie door George Soros (de motor achter deze massale imigratie en de NGO’s in de Middelandse zee met hun schepen die de asielzoekers gaan “redden”) werden benoemd en betaald dan wordt alles duidelijk.
  Kap het hoofd van de slang af en de stroom zal stoppen.
  Rusland, Hongarije en Miranmar hebben alle Soros NGO’s uitgeschakeld en hun geld geconfisceerd. Dat doet de eindeloze stroom stoppen.
  Wist je dat Rusland een aanhoudingsbevel voor George Soros heeft uitgevaardigd.
  Nu nog iemand die hem gaat uitleveren .. en er staat een mooie prijs op zijn hoofd.

  • George Soros (György Schwartz) is slechts één van de vele marionetten van het Vaticaan, en wat is het Vaticaan?
   Dat is het vermomde (als de Rooms Katholieke kerk) Romeinse rijk dat heimelijk Lucifer aanbidt.
   Deze vermomming begon onder keizer Constantijn in 313 en sindsdien is het Romeinse rijk dus ‘ondergedoken’, maar het bestaat nog steeds en het heeft ook nog steeds de wereldmacht.
   Elke ‘Paus’ is de vermomde Romeinse keizer en daarom bezoeken alle ‘wereldleiders’ hem want ze zijn slechts zijn onderdanen.

 9. Wie heeft dit ondemocratisch orgaan goddelijke machten gegeven. Wie denken dat ze zijn. De Eu is een gebouw in Brussel en strasbourg. Europa is een continent.

 10. Als ieder individu op dit forum al duidelijk laat merken dat ze een broertje dood hebben aan dat EU, zal dat doorsijpelen naar de rest van het mensdom. Of het uiteindelijk zoden aan de dijk zet of niet, doet er niet echt toe. Je leeft per slot van rekening in je eigen belevingswereldje (waan). Die kun je voor jezelf al heel mooi maken. Als ik iets over het EU lees, denk ik gewoon, dit is de moppentrommel. Het slaat geen deuk in een pakje boter. Verder gewoon het Frontnieuws blijven lezen om te toetsen of je niet knettergek aan het worden bent. Gelukkig niet, er zitten hier veel gelijkgestemden. Dus is de buitenwereld knettergek aan het worden. Het is daar een groot gesticht. Word niet boos, verwonder u slechts.

 11. Nou, dan kent de schrijver de NL wet niet.
  Een illegaal kan in voorlopige hechtenis worden genomen, als hij een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid.
  Hoeft verder niet gespecificeerd te worden.
  ——————
  Dan: de ontvangenden landen kunnen een wetje amken, dat het volgende stelt:
  Aanvraag asiel uitsluitend vanuit buiten NL;
  Aanvrager moet identiteit bewijzen met documenten; ander niet in behandeling nemen
  Geen beroep op procedures mogelijk maken
  Als vrager uit veilig land komt, aanvraag afwijzen bij aanvraag.
  Geen onbegeleide “minderjarigen”in de procedures laten; zelfde: geen documenten, geen aanvraag behandelen.
  ————————————–
  Nou krijg ik als Nederlander WEL controle in buitenland; buitenlanders niet.
  Ook ongedocumenteerden zijn makkelijk te controleren.
  Via hun smartphone. De provider heeft naam adres. Rekening wordt betaald via bank. Bank rekening kan dus gecontroleerd worden.
  Zelfde met ongedocumenteerde “minderjarigen”van 40 jaar en plus….

  Simpel niet?
  Maar allez, D^^ en VVD amvtenaren zijn niet zo snugger….

 12. Stel dat iemand dit vertelt aan Putin: als er dadelijk 200.000 (gewapende) Russen illegaal de EU binnenkoen, dan mag daar niet tegen opgetreden worden…

 13. Illegaal is illegaal… retour waar ze vandaan komen. 1ste keer met parachute droppen boven land herkomst. Indien ze weer terugkomen de 2de keer…als ze geen parachute meer hebben… helaas die hebben we je al gegeven…nu zonder parachute retour.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in