De realiteit van de noodzaak van oorlog dringt steeds verder door in het bewustzijn van de Arabische en islamitische wereld, schrijft Alastair Crooke.

Tom Friedman sprak afgelopen donderdag zijn bittere waarschuwing uit in de New York Times:

“Ik geloof dat als Israël zich nu [eenzijdig] halsoverkop in Gaza stort om Hamas te vernietigen – het een ernstige fout zal begaan die verwoestend zal zijn voor de Israëlische en Amerikaanse belangen.

Het zou een wereldwijde vuurzee kunnen ontketenen en de hele pro-Amerikaanse alliantiestructuur die de VS heeft opgebouwd, doen ontploffen… Ik heb het over het vredesverdrag van Camp David, de vredesakkoorden van Oslo, de akkoorden van Abraham en de mogelijke normalisering van de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië. De hele zaak kan in vlammen opgaan.

Helaas, zo vertelde de hoge Amerikaanse functionaris [Friedman], zijn de Israëlische militaire leiders nu eigenlijk meer havik dan de premier. Ze zijn rood van woede en vastbesloten om Hamas een klap toe te dienen die de hele buurt nooit zal vergeten”.

Friedman heeft het hier natuurlijk over een Amerikaans bondgenootschapssysteem dat draait om het idee dat de militaire kracht van Israël onoverwinnelijk is – het “kleine NAVO”-paradigma dat fungeert als het essentiële substraat voor de verspreiding van de door Amerika geleide orde van regels door West-Azië.

Het is analoog aan het substraat van het NAVO-bondgenootschap, waarvan de geclaimde “onbetwistbaarheid” de Amerikaanse belangen in Europa heeft onderbouwd (tenminste tot de oorlog in Oekraïne).

Een Israëlisch kabinetslid zei tegen de ervaren Israëlische defensiecorrespondent Ben Caspit dat Israël gewoon niet kan toestaan dat zijn afschrikking op lange termijn wordt ondermijnd:

“Dit is het belangrijkste punt – ‘onze afschrikking'”, zei de hoge oorlogskabinetsbron. “De regio moet snel begrijpen dat wie Israël schade berokkent zoals Hamas deed, een onevenredige prijs betaalt. Er is geen andere manier om in onze buurt te overleven dan deze prijs nu te betalen, want er zijn vele ogen op ons gericht en de meesten van hen hebben niet het beste met ons voor”.

Met andere woorden, het Israëlische “paradigma” berust op het manifesteren van overweldigende, verpletterende kracht tegen elke opkomende uitdaging. Dit vindt zijn oorsprong in het aandringen van de VS dat Israël zowel de politieke leiding heeft (alle strategische beslissingen lagen onder Oslo alleen bij Israël), als dat het ook de militaire leiding heeft over al zijn buurlanden.

Ondanks dat dit als zodanig wordt voorgesteld, is dit geen formule waarmee een duurzaam, vreedzaam akkoord kan worden bereikt waarmee Resolutie 181 van de AVVN van 1947 (de verdeling van het Mandaattijdperk Palestina in twee staten) kan worden bereikt. In plaats daarvan is Israël onder de regering Netanyahu steeds dichter bij een eschatologische stichting van Israël op het (Bijbelse) “Land van Israël” gekomen – een stap die Palestina volledig uitwist.

  "Dit is een gevaarlijk moment in het Midden-Oosten"

Het is geen toeval dat Netanyahu vorige maand tijdens zijn toespraak tot de Algemene Vergadering een kaart van Israël liet zien waarop Israël van de rivier tot aan de zee domineerde – en Palestina (of welk Palestijns gebied dan ook) niet bestond.

Tom Friedman vreest in zijn beschouwingen in de NYT misschien dat net zoals de verminderde prestatie van de NAVO in Oekraïne “de NAVO-mythe” heeft doen barsten, zo ook de ineenstorting van het Israëlische leger en de Israëlische inlichtingendienst op 7 oktober en wat er in het kielzog daarvan gebeurt in Gaza “de hele pro-Amerikaanse alliantiestructuur zou kunnen doen exploderen” in het Midden-Oosten.

De samenloop van twee van zulke vernederingen zou de ruggengraat van de westerse superioriteit kunnen breken. Dit lijkt de kern van Friedmans analyse te zijn. (Hij heeft waarschijnlijk gelijk).

Hamas is erin geslaagd om het afschrikkingsparadigma van Israël aan diggelen te slaan: ze waren niet bang, de IDF bleek verre van onoverwinnelijk, en de Arabische straat mobiliseerde als nooit tevoren (waardoor westerse cynici, die alleen al lachen om het idee dat er een “Arabische eenheid” zou zijn, in verwarring werden gebracht).

Welnu, dat is waar we nu zijn – en het Witte Huis is aangeslagen. De Axios CEO VandeHei en Mark Allen hebben de krant gebruikt om te waarschuwen:

“Nog nooit hebben we met zoveel hoge regeringsfunctionarissen gesproken die, privé, zo bezorgd zijn … [dat] een samenloop van crises epische zorgen en historisch gevaar oplevert. We houden er niet van om onheilspellend te klinken. Maar om een sirene van klinisch, helderziend realisme te laten klinken: Amerikaanse functionarissen vertellen ons dat dit binnen het Witte Huis de zwaarste, meest beangstigende week was sinds Joe Biden iets meer dan 1000 dagen geleden zijn ambt aanvaardde … Voormalig minister van Defensie Bob Gates vertelt ons dat Amerika voor de meeste crises staat sinds de Tweede Wereldoorlog 78 jaar geleden eindigde …

Niet één van de crises kan worden opgelost en afgevinkt: Alle vijf de crises kunnen uitgroeien tot iets veel groters … Wat functionarissen beangstigt, is hoe alle vijf de bedreigingen tot één bedreiging kunnen samensmelten”. (Oorlog die zich verspreidt als Israël Gaza binnenvalt; de Putin-Xi “anti-Amerikaanse alliantie”; een “kwaadaardig” Iran; “losgeslagen” Kim Jon Un en nepvideo’s en -nieuws).

Friedman mist in zijn NYT-artikel echter de andere kant van de medaille – want het Israëlische paradigma heeft twee kanten: de interne sfeer, die losstaat van de externe noodzaak om een onevenredige prijs te eisen van Israëls tegenstanders.

De interne “mythe” houdt in dat de Israëlische staat “zijn burgers terug heeft”, waar er ook Joden wonen in Israël en de bezette gebieden – van de meest afgelegen nederzettingen tot de steegjes van de Oude Stad van Jeruzalem. Dit is meer dan een sociaal contract; het is eerder een spirituele verplichting die verschuldigd is aan alle Joden die in Israël wonen.

  De Jemenieten weten dat de VS bluffen... en wel hierom

Dit “sociale contract” van veiligheid is echter net ingestort. De Kibboets in de Gaza envelop zijn geëvacueerd; twintig kibboets zijn geëvacueerd uit het noorden, en in totaal zijn 43 grenssteden geëvacueerd.

Zullen deze ontheemde gezinnen de staat weer vertrouwen? Zullen ze op een dag terugkeren naar de nederzettingen? Het vertrouwen is geschonden. Toch zijn het niet de raketten van Hezbollah die de bewoners angst aanjagen, maar de beelden van afgelopen 7 oktober in de gemeenschappen aan de rand van Gaza – het hek dat op tientallen plaatsen doorbroken werd; de overrompelde militaire bases en posten daar; de steden die door Hamas-troepen bezet werden; de doden die daarbij vielen; en het feit dat ongeveer 200 Israëli’s naar Gaza ontvoerd werden – laten niets aan de verbeelding over. Als Hamas hierin geslaagd is, wat zal Hezbollah dan stoppen?

Zoals in het oude kinderrijmpje: Humpty-Dumpty had een grote val, maar alle paarden van de koning en alle mannen van de koning konden Humpty niet weer in elkaar zetten.

Dit is wat het Witte Huis Team zorgen baart. Ze hebben er weinig vertrouwen in dat een Israëlische invasie van Gaza ‘Humpty’ weer in elkaar zal zetten. Ze vrezen eerder dat de gebeurtenissen slecht zullen aflopen voor de IDF, en verder dat de beelden die door het Midden-Oosten worden verspreid van Israël dat overweldigend geweld gebruikt in een burgerlijke stedelijke omgeving, de islamitische wereld in opstand zullen brengen.

Ondanks de westerse scepsis zijn er tekenen dat deze opstand in de Arabische sfeer anders is, en meer lijkt op de Arabische Opstand van 1916 die het Ottomaanse Rijk omver wierp. Het krijgt een duidelijk “randje” nu zowel sjiitische als soennitische religieuze autoriteiten verklaren dat moslims de plicht hebben om de Palestijnen bij te staan. Met andere woorden, nu de Israëlische politiek duidelijk “profetisch” wordt, wordt de islamitische stemming op zijn beurt eschatologisch.

Dat het Witte Huis vliegers laat opgaan over “gematigde” Arabische leiders die druk uitoefenen op “gematigde” Palestijnen om een Israël-vriendelijke regering in Gaza te vormen die Hamas zou verdringen en veiligheid en orde zou opleggen, laat zien hoe ver het Westen van de realiteit verwijderd is. Bedenk dat Mahmoud Abbas, generaal Sisi en de koning van Jordanië (enkele van de meest plooibare leiders in de regio) zelfs een ontmoeting met Biden weigerden na diens reis naar Israël.

De woede in de hele regio is echt en bedreigt de “gematigde” Arabische leiders, wier speelruimte nu beperkt is.

Het aantal brandhaarden neemt dus toe, net als het aantal aanvallen op Amerikaanse vestigingen in de regio. Sommigen in Washington beweren dat ze een Iraanse hand zien, en hopen de deur naar een oorlog met Iran open te zetten.

  "Hamas-tunnels" waren Zweedse bunker

Het paniekerige Witte Huis reageert overdreven – het stuurt enorme konvooien (honderden) zware vrachtvliegtuigen vol bommen, raketten en luchtafweer (THAAD en Patriot) naar Israël, maar ook naar de Golf, Jordanië en Cyprus. Er worden ook Special Forces en 2.000 mariniers ingezet. Plus twee vliegdekschepen en hun bijbehorende schepen.

De VS sturen dus een volledige oorlog Armada. Dit kan de spanningen alleen maar doen escaleren – en tegenacties uitlokken: Rusland zet nu MiG-31 vliegtuigen, uitgerust met Kinzhal hypersonische raketten (die het Amerikaanse vliegdekschip voor de kust van Cyprus kunnen bereiken) in om in de Zwarte Zee te patrouilleren, en China heeft naar verluidt marineschepen naar het gebied gestuurd. China, Rusland, Iran en de Golfstaten zijn druk bezig met diplomatie om het conflict in te dammen, zelfs als Hezbollah zich nog dieper in het conflict zou mengen.

Op dit moment ligt de nadruk op het vrijlaten van gijzelaars, wat voor veel (opzettelijk) lawaai en verwarring zorgt. Misschien verwachten sommigen dat de hoop op vrijlating van gijzelaars de geplande invasie in Gaza kan vertragen en uiteindelijk tot stilstand kan brengen. De legerleiding in Israël en het publiek staan er echter op dat Hamas vernietigd moet worden (zodra de Amerikaanse schepen en nieuwe luchtafweer geplaatst zijn).

Hoe het ook zij (de invasie), de realiteit is dat de Qassam Brigades van Hamas zowel het interne als het externe paradigma van Israël aan diggelen hebben geslagen. Afhankelijk van de uitkomst van de oorlog in Gaza/Israël, kunnen de Brigades nog een verdere kneuzing aan het lichaamspolitiek toebrengen die “een wereldwijde vuurzee ontketent – en de hele pro-Amerikaanse alliantiestructuur die de VS heeft opgebouwd doet ontploffen” (in de woorden van Tom Friedman).

Als Israël Gaza binnenvalt (en Israël kan besluiten dat het geen andere keuze heeft dan een grondoperatie te beginnen, gezien de binnenlandse politieke dynamiek en het publieke sentiment), dan is het waarschijnlijk dat Hezbollah steeds verder naar binnen wordt getrokken, waardoor de VS voor de binaire optie komt te staan om Israël verslagen te zien worden, of om een grote oorlog te beginnen waarin alle brandhaarden “als één” samensmelten.

In zekere zin kan het Israëlisch-Islamitische conflict nu alleen op deze kinetische manier worden opgelost. Bij alle pogingen sinds 1947 is de kloof alleen maar dieper geworden. De realiteit van de noodzaak van oorlog dringt steeds verder door in het bewustzijn van de Arabische en islamitische wereld.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

Pro-Israël propaganda is domVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWaarom willen Westerse leiders zo graag oorlog met het nucleair bewapende Rusland en China? Het gaat om ontvolking, domoor
Volgend artikelDit is hoe het was om onverschillig te zijn voor de nazi-genocide
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

13 REACTIES

 1. Tja… ik had ook wel 2023jr geleden kunnen voorspellen dat als je in het Midden Oosten een staat sticht die het hele midden oosten destabiliseert en met iedereen ruzie maakt, dat er een dikke kans is dat je de wereld vanaf dat centrale punt in een oorlog van West vs Oost kan manouvreren.

  En zo zijn al die verhalen best eenvoudig te voorspellen als je begrijpt hoe je mensen tegen elkaar kan uitspelen. De ene groep mensen geef je alles, de andere groep onderdruk je, je gebruikt al je sprekers en prekers om verdeeldheid ipv eenheid te creëren en je hebt iedereen waar je ze hebben wil… ondertussen vergeet iedereen dat er een gemeenschappelijke vijand is die het allemaal voorspelt en organiseert.

 2. Als Israël en de VS blijven gokken dan is het snel afgelopen een vat olie a 200 of 300 dollar zal de hele wereld stop zetten dan klapt het hele westerse financiële systeem misschien is dat wel de bedoeling ( the great reset )

  • Interressant Artikel (het eerste) even vertaald, als een inbreker dus betrapt wordt tijdens een inbraak en krijgt een pak op zijn flikker, dan mag hij dus de huiseigenaar doden uit “zelfverdediging”.
   Laat ik het zo zeggen, sorry voor diegenen die wel een objectieve instelling hebben, zal er niet lang om huilen als de VS en Israel van de kaart geveegd worden.
   Wat een ellende bezorgen die 2 landen de wereld, echt een vorm van kanker zonder dat er een chemotherapie is

   • De inbreker mag dit alleen doen als deze een zionistische jood of een vs of vazal ervan is. Diegene, die zich verdedigt tegen zulke inbrekers, wordt in de nato landen (die zichzelf de internationale gemeenschap wanen) als terrorist bestempeld.

   • Het zijn niet de landen, het zijn de geheime organisaties achter de schermen in vrijwel alle landen van de wereld, die alle ellende veroorzaken, organisaties waar mensen op sleutelposities allemaal lid van zijn. Het is ‘infiltratie’ van alle regeringen en instituties.

    • @Peter… juist, de diepe staat/deepstate. Westerlingen krijgen al 75jr films en boeken gevoerd die de geheime diensten neerzetten als de ‘good guys’ terwijl alles omgekeerd is.

     Het maakt dingen wel eenvoudig te doorzien… ALLES wat ze ons in het ONDERwijs en in films en boeken en media vertellen is omgekeerd waar. ALLES is een leugen.

 3. Ik was nog een erg jong manneke toen ik mijn vader ooit eens hoorde zeggen:
  ” zolang de joden bestaan zullen ze in oorlog zijn” .
  Ik had destijds geen besef wat hij met deze uitspraak bedoeld.

  En nu mijn toekomst korter is dan mijn verleden kan ik zeggen;
  ” van alle woorden in boeken, gebeden of lied, geven de woorden; had, als en waarom, het meeste verdriet”.

  • Het zijn niet de Joden. Het zijn de geheime genootschappen. Die hebben leden uit zowat alle volkeren – het ene meer (VS, Israël, Nederland), het andere minder (Iran). Momenteel slagen ze heel goed in hun verdeel- en heersstrategie als volkeren elkaar de schuld in de schoenen gaan schuiven.

   • Five Eyes, de geheime diensten, dat is de deepstate, de gelijkgeschakelde geheime regering van de westerse landen. Die worden rechtstreeks door de elites aangestuurd.

    De ‘politiek’ waar wij naar kijken is een toneelstuk.

 4. Zullen we de einddatum die ook de houdbaarheidsdutum is gewoon met innerlijke vrede afwachten.
  Wij de reageerders ja. Want je kunt geen flikker doen anders dan bij jezelf te blijven en de doodsteek voor het geweld af te wachten.
  Een vuurzee wordt het niet.

 5. Beste Mensen, er moet oorlog komen want de centrale banken en hun valuta zijn aan het einde van de levenscyclus. Er moeten nieuw valuta komen, (het liefst electronisch zodat ze niet enkel macroeconomisch je leven kunnen controleren maarf ook op microniveau) en om niet de zwarte piet te krijgen van de economische tegenspoed en destructie van de maatschappij, hullen ze hun doelstellingen in nevelen, creeren tegenstellingen tussen groepen individuen en landen en provoceren ze. Tegenstanders word financiele economisch “goed geld”, ontnomen door inflatie en door ze economisch te duperen omdat de corporatieve en van bankkrediet voorziene concurrentie aan de kredietkraan gratis geld krijgt “slecht geld. Oorlogen en conflicten worden door de financiele elite van 2 zijden gefinancierd, HAMAS en ISRAEL is een schoolvoorbeeld wat een herhaling is van de geschiedenis. “goed geld,slecht geld” is de “wet van Gresham” maar ook de Poolse voorloper daarvan “Kopernikus”, centrale banken gebruiken deze kennis om het leven van mensen te vernietigen. Centrale banken zijn criminele syndicaten en elke bestuurder op hoog niveau moet worden gearresteerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in