Dr. Flavio Cadegiani, een Braziliaanse endocrinoloog, vermoedt dat het ergste nog moet komen voor door spike-eiwitten veroorzaakte ziekten in het endocriene systeem. Het endocriene systeem, beter bekend als het hormoonstelsel, is van cruciaal belang voor onze gezondheid. Het regelt groei en ontwikkeling, stemming, stofwisseling, voortplanting, immuniteit en functies van andere organen door de afscheiding van hormonen, schrijft Marina Zhang.

Hormonen zijn een van de drie grootste boodschappers in het lichaam. Vergeleken met de twee andere boodschappers – neurotransmitters en cytokinen – reageren hormonen langzamer en hebben zij eerder systemische dan lokale functies in het hele lichaam.

Terwijl cellen doorgaans in milliseconden kunnen reageren op neurotransmitters en cytokinen in minuten tot uren, kan het uren of zelfs weken duren voordat cellen op hormonen reageren.

Aangezien hormonen traag en systemisch kunnen werken, zal een disfunctioneel of beschadigd endocrien systeem over het algemeen traag zijn in het optreden van symptomen en herstel.

Studies hebben aangetoond dat spike-eiwitten van de COVID-19 infectie en de vaccins de endocriene klieren kunnen beschadigen, waaronder de hypofyse, schildklier en bijnieren, evenals de voortplantingsorganen.

Cadegiani uitte de bezorgdheid dat het tragere begin van endocriene pathologieën moeilijkheden kan opleveren bij de diagnose en behandeling.

Uitputting van hormonale reserves

Het kan langer duren voordat endocriene pathologieën zichtbaar worden omdat endocriene klieren over “reserves” beschikken, aldus Cadegiani.

“Wat we in de toekomst gaan zien [voor endocriene ziekten] is een beetje anders dan de andere gebieden, omdat klieren reserves hebben en de afname van de reserve nu niet klinisch te zien zal zijn, maar in de toekomst misschien wel,” zei Cadegiani op een conferentie van de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) in Kissimmee, Florida.

Daarom kunnen getroffen personen geen symptomen vertonen totdat hun reserves zijn uitgeput.

Cadegiani zei dat de meeste van zijn zorgen voor de toekomst speculatief zijn en gebaseerd op zijn eigen klinische waarnemingen. Maar sinds de pandemie en de toediening van COVID-19 vaccins begonnen, zijn er steeds meer meldingen die endocriene pathologieën impliceren.

Hormonale as en systemische disfunctie

Hormonen reguleren het hele lichaam, dus zodra de reserves zijn uitgeput en onderliggende endocriene pathologieën worden ontmaskerd, kan er sprake zijn van systemische disregulaties.

Endocriene klieren regelen de functie van vele organen in het hele lichaam, en elk endocrien orgaan is ook verbonden via een feedbackloop, ook wel hormonale as genoemd.

Aan de top van deze keten staat de hypothalamus, een ruitvormige structuur in de hersenen, die fungeert als hoofdschakelbord. Hij stuurt berichten naar de hypofyse, een kleine, ovale structuur achter de neus.

De hypofyse staat in de volksmond bekend als de meesterklier; hij regelt andere endocriene organen en vormt samen met de hypothalamus hormonale assen.

De hypofyse maakt deel uit van de as hypothalamus-hypofyse-gonaden (HPG), die de voortplantingsorganen regelt, waaronder de eierstokken en de testikels. Bij vrouwen regelt deze as de afgifte van eierstokhormonen als onderdeel van de menstruatiecyclus, en bij mannen regelt de as de spermatogenese.

De hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) is een neuro-endocriene as die de bijnieren bemiddelt, een orgaan dat hormonen produceert die de vecht- of vluchtreactie in gang zetten. Het vecht- of vluchtproces is een stressreactie die optreedt als reactie op schadelijke bedreigingen, en kan de stofwisseling verminderen, het immuunsysteem onderdrukken en het sympathische zenuwstelsel activeren.

Een andere belangrijke as is de hypothalamus-hypofyse-thyroïde (HPT)-as. Deze regelt de schildklier en de hormonen die hij afscheidt. Schildklierhormonen zijn essentieel voor biologische functies als groei, regulering van het hart- en vaatstelsel, botvervanging, leverfunctie en metabolisme.

Hoe spike-eiwitten het endocriene systeem aanpakken

Het spike-eiwit is het meest giftige deel van het SARS-CoV-2-virus. Studies bij mensen met long COVID en na-vaccin symptomen ontdekten vaak de aanwezigheid van spike-eiwit maanden of zelfs een jaar na de blootstelling.

Spike-eiwit heeft vooral een voorkeur voor weefsels en organen die ACE2- en CD147-receptoren tot expressie brengen. Veel endocriene klieren vertonen ACE2 receptoren, waaronder de alvleesklier, schildklier, testikels, eierstokken, bijnieren en de hypofyse, waardoor het endocriene systeem bijzonder kwetsbaar is voor SARS-CoV-2.

  De echte pandemie is net begonnen, en dat is COVID prik veroorzaakte hartaanvallen bij jongeren

De belangrijkste oorzaak van door spike-eiwit veroorzaakte ziekte is ontsteking.

Bij het binnendringen van cellen kan het spike-eiwit pro-inflammatoire paden activeren door DNA-schade te induceren, DNA-herstel te remmen, stress te veroorzaken bij de mitochondriën van de cel, die cruciaal zijn voor de energieproductie van de cel, en nog veel meer. Dit alles leidt tot celstress, schade en mogelijk celdood.

Wanneer veel cellen worden aangetast, kan dit problemen veroorzaken in weefsels en organen, met gevolgen voor individuele endocriene klieren en het systeem.

Spike-eiwitten remmen ook autofagie, het cellulaire “recyclingsysteem”, waardoor de cellen het giftige eiwit niet kunnen opruimen, wat leidt tot langdurige schade.

Spike-eiwitten kunnen ook bijdragen tot auto-immuniteit. Omdat ze veel overeenkomsten vertonen met gewone menselijke weefsels en eiwitten – bekend als “moleculaire mimicry” – kunnen ze immuuncellen aanzetten tot een aanval op de eigen cellen en organen, wat leidt tot endocriene schade.

Verschillende studies hebben melding gemaakt van endocriene pathologieën na COVID-19, hoewel gegevens over de exacte schade nog in ontwikkeling zijn.

Hypofyse

Als meesterklier van het endocriene systeem scheidt de hypofyse vele hormonen af, waaronder hormonen die andere endocriene klieren reguleren:

 • Adrenocorticotroop hormoon (ACTH) richt zich op de bijnieren en is verantwoordelijk voor de productie van cortisol, dat de stressrespons stimuleert.
 • Schildklier-stimulerend hormoon (TSH) regelt de schildklier
 • Groeihormoon (GH) is verantwoordelijk voor groei en stofwisseling
 • Melanocyt-stimulerend hormoon (MSH) stimuleert de productie van melanine bij blootstelling aan UV-stralen en verhoogt de eetlust
 • Anti-diuretisch hormoon (ADH) is verantwoordelijk voor het vasthouden van water en het produceren van minder urine
 • Luteïniserend hormoon (LH), follikelstimulerend hormoon (FSH) en prolactine (PRL) zijn belangrijk voor de voortplanting
 • Oxytocine speelt een rol bij de bevalling, de stofwisseling en gelukzaligheid

Studies in celkweek hebben aangetoond dat het spike-eiwit de productie van LH en FSH in hypofysecellen kan onderdrukken, met onbekende gevolgen op lange termijn bij de mens.

ACTH-tekorten zijn waargenomen na mRNA-vaccinatie in Japan, waarbij de getroffen persoon een gekrompen hypofyse bleek te hebben.

Cadegiani zei dat pathologieën in de hypofyse moeilijk te diagnosticeren zijn; ze worden vaak gemaskeerd door andere aandoeningen, daarom is er weinig literatuur over hypofyse-pathologie na COVID-19 vaccinaties.

Bijnieren

Er is gepubliceerde literatuur met gegevens die kunnen worden gebruikt als bewijs om spike-eiwitschade aan de bijnieren te suggereren.

De bijnieren, die zich boven de nieren bevinden, produceren hormonen die verantwoordelijk zijn voor de stressrespons. Hieronder vallen adrenaline, cortisol en aldosteron. De afgifte van deze drie hormonen is cruciaal voor het behoud van energie en andere behoeften tijdens stressvolle situaties.

Studies over COVID-19 hebben aangetoond dat de bijnieren belangrijke plaatsen zijn waar SARS-CoV-2 mRNA accumuleert en spike-eiwitten worden geproduceerd.

De klieren zijn waarschijnlijk ook betrokken bij myocarditis na een vaccinatie die vaak bij jonge mannen voorkomt. Cadegiani redeneert dat dit type myocarditis een teken kan zijn van bijnierdisfunctie.

Cadegiani schreef een peer-reviewde studie over post-vaccin myocarditis en concludeerde dat catecholamines een belangrijke trigger zijn voor deze gebeurtenissen. Catecholaminen zijn een groep neurohormonen en omvatten dopamine, noradrenaline en adrenaline.

Terwijl dopamine vooral in het zenuwstelsel werkt, spelen zowel adrenaline als noradrenaline een belangrijke rol in stressreacties.

Adrenaline activeert de vecht-of-vlucht-stressreactie en noradrenaline ondersteunt de reactie door de hartslag te verhogen, vetten af te breken en de bloedsuikerspiegel te verhogen.

Intense en langdurige inspanning activeert de vecht- of vluchtreactie, en daarom zijn catecholamines bij sporters meestal verhoogd. Vooral mannen hebben vaak hogere catecholaminewaarden. Ook wordt vermoed dat testosteron een rol speelt bij de hogere incidentie van myocarditis na vaccinatie.

Stressreacties verhogen de bloeddruk, versterken het samentrekken van het hart, en wanneer ze chronisch zijn, kunnen ze het risico op hartaanvallen verhogen.

Cadegiani bracht catecholamines in verband met myocarditis door autopsierapporten te analyseren van twee tienerjongens die drie tot vier dagen na mRNA-vaccinatie overleden aan myocarditis. Hun hartschade verschilde van normale myocarditis pathologie, met duidelijke overeenkomsten met stress-geïnduceerde cardiomyopathie; Cadegiani observeerde duidelijke kenmerken van catecholamine-geïnduceerde myocarditis.

  Viganò: "Zij die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde zullen de hulp en bescherming van God krijgen"

Hij stelde de hypothese dat vaccins een hypercatecholaminerge toestand in gang zetten door verhoging van de adrenalineniveaus, waardoor hyperactivatie van adrenaline optreedt.

Uit onderzoek naar mRNA-gevaccineerde atleten bleek ook dat de gevaccineerden na inspanning een hogere hartslag en noradrenalinespiegel hadden dan de ongevaccineerden.

Disfuncties in de bijnieren leiden waarschijnlijk tot bijnierinsufficiëntie.

Cadegiani veronderstelde dat bijnierinsufficiëntie – een aandoening waarbij de bijnieren niet in staat zijn voldoende hormonen te produceren – een mogelijk gevolg is van letsel door spike-eiwitten.

Er is al een rapport over bijnierinsufficiëntie na infectie; in het geval van long COVID waarbij er resten van spike-eiwitten zijn, is het waarschijnlijk dat de schade zal aanhouden en mogelijk zal leiden tot chronische schade.

In het geval van vaccins werd in een rapport waarin de productie van spike-eiwitten na COVID-19 mRNA-vaccinatie werd geëvalueerd, vastgesteld dat de bijnieren een van de hoogste spike-eiwit
producerende weefsels waren, en dat de spike-eiwitproductie in deze klieren met de tijd toenam.

Huidig onderzoek heeft ook aangetoond dat complicaties van trombocytopenie als symptoom na vaccinatie hebben geleid tot bijnierbloeding en bijnierinsufficiëntie.

Schildklier

De schildklier is een vlindervormige klier boven de keel. Hij heeft veel functies, voornamelijk het regelen van de groei en de stofwisseling.

Hij maakt twee hormonen, thyroxine en triiodothyronine. Een tekort aan triiodothyronine leidt tot hypothyreoïdie, gekenmerkt door een vergrote schildklier; overmatige secretie ervan kan hyperthyreoïdie veroorzaken.

De schildklier speelt ook een rol bij de regulering van het immuunsysteem. COVID-19 infectie is vaak een teken van onderliggende schildklierproblemen, en schade door infectie kan schildklierproblemen verergeren, waardoor een negatieve cyclus ontstaat.

Uit een autopsiestudie op 15 mensen die aan COVID-19 waren overleden, bleek dat 13 van hen virale RNA en eiwitten in hun schildklierweefsel hadden. ACE2 receptoren, waarvan eerder werd gedacht dat ze niet aanwezig waren op de schildklier, werden ook gedetecteerd, wat wijst op een mogelijke route voor SARS-CoV-2 infectie.

Hoewel het onderzoek aantoont dat de schildklier betrokken kan zijn bij de infectie, is thyroïditis, een ontsteking van de schildklier, momenteel alleen gerapporteerd in verband met het COVID-19 vaccin.

Een studie uit Turkije stelde dat het COVID-19 vaccin schildklierontsteking kan veroorzaken. De studie evalueerde 15 patiënten die schildklierontsteking ontwikkelden na vaccinatie.

Vier van de patiënten ontwikkelden ook de ziekte van Grave, een auto-immuunziekte en een complicatie van hyperthyreoïdie. De ziekte van Hashimoto, een andere auto-immuunziekte van de schildklier, is ook gemeld na vaccinaties.

Het is mogelijk dat door vaccinaties geproduceerde spike-eiwitten de schildkliercellen aanvallen door zich te binden aan ACE2-receptoren. Gezien de vele meldingen van auto-immuunziekten vermoedt Cadegiani echter dat de pathogenese van schildklierafwijkingen waarschijnlijk auto-immuun is. Het spike-eiwit heeft ook zijn auto-immuuncapaciteit aangetoond door hoge incidenties van “moleculaire mimicry”.

Alvleesklier

De alvleesklier produceert glucagon en insuline, twee belangrijke hormonen die onze bloedsuikerspiegel regelen. Disregulatie van de bloedsuikerspiegel is een indicatie van een disfunctie van de alvleesklier en kan leiden tot complicaties zoals diabetes.

Spike-eiwitten van zowel het vaccin als het virus blijken het glucosemetabolisme te kunnen verstoren.

Er zijn meldingen van een plotseling begin van diabetes type 1, een vorm van auto-immuunziekte waarbij het lichaam zijn eigen alvleesklierbètacellen aanvalt.

In een studie waarin de EudraVigilance-veiligheidsrapporten werden geëvalueerd, zijn ook meldingen gevonden van ontregeling van de bloedglucose met een voorbijgaande verergering van hyperglykemie na vaccinaties.

Chronische hyperglykemie, dat wil zeggen een hoge bloedsuikerspiegel, is meestal een teken van disfunctie van de pancreas-bètacellen.

Daarom stelt Cadegiani voor dat er sprake zou kunnen zijn van een verlies of slechte werking van de pancreas-bètacellen, aangezien studies hebben aangetoond dat het spike-eiwit deze bètacellen rechtstreeks kan aantasten en beschadigen, wat waarschijnlijk resulteert in hun dood.

De gezondheid van sperma houdt verband met de algemene gezondheid van het lichaam, zo blijkt uit Australisch onderzoek.

Voortplantingsorganen

De schadelijke effecten van COVID-19 op de mannelijke voortplantingsorganen staan vast.

Een onderzoek uit Thailand toonde aan dat bij 153 seksueel actieve mannen ongeveer 64,7 procent erectiestoornissen ondervond tijdens een COVID-19-infectie, waarbij 50 procent deze symptomen drie maanden na herstel bleef houden.

  Vaccinpaspoorten - laboratoriumratten loyaliteitskaarten

Onderzoek heeft uitgewezen dat erectiestoornissen te wijten zijn aan disfuncties van de endotheelcellen, en het spike-eiwit tast de endotheelcellen aan.

Studies die COVID-19 in verband brengen met erectiestoornissen hebben dit grotendeels toegeschreven aan de interactie van het virus met ACE2-receptoren op het oppervlak van endotheelcellen. Endotheelcellen zijn overvloedig aanwezig in ACE2-receptoren, waardoor het een van de meest doelwitten is van COVID-19-infecties.

Uit een studie waarin adenovirus-DNA-vaccins werden geëvalueerd, bleek dat aan de vaccins blootgestelde cellen ook spike-eiwitten produceerden die konden interageren en binden met ACE2-receptoren, wat wijst op gelijke endotheelschade.

Sinds het vaccin in 2021 werd uitgerold, meldden de CDC-gegevens 193 gevallen van erectiestoornissen na COVID-19-vaccinatie.

Een Israëlische studie over spermadonaties heeft ook een vermindering met 15 procent van de spermaconcentratie en 22 procent van het aantal beweeglijke zaadcellen vastgesteld na COVID-19 mRNA-vaccinatie.

De auteurs bevestigden in een latere reactie (pdf) dat de geteste personen geen onderliggende gezondheidstoestand hadden, en dat de vermindering dus niet te wijten kon zijn aan een onderliggende gezondheidstoestand die vóór de vaccinatie bestond.

Hoewel het aantal zaadcellen zich na 145 dagen geleidelijk herstelde, keerden de concentratie en beweeglijkheid van het sperma niet terug naar het niveau van vóór de vaccinatie, met onbekende gevolgen op lange termijn.

Ook bij vrouwen is bezorgdheid over voortplantingsproblemen gemeld, vooral na vaccinaties en niet zozeer na een infectie.

Studies toonden aan dat mannen over het algemeen een hoger risico lopen op ernstige gevolgen en overlijden als gevolg van COVID-19-infecties; vrouwen lijken echter een hoger risico te lopen op vaccinatieletsel.

Uit VAERS-gegevens bleek dat meer dan 60 procent van de meldingen van ongewenste voorvallen afkomstig was van vrouwen, wat erop wijst dat vrouwen kwetsbaarder zijn voor symptomen na een vaccinatie.

Dr. Paul Marik, deskundige op het gebied van kritieke zorg, merkte ook op dat vrouwen een groter risico liepen om zich met symptomen na een vaccinatie in de kliniek te melden.

Tijdens de pandemie meldden veel vrouwen menstruatiestoornissen na vaccinatie. Uit een onderzoek bij vrouwen uit het Midden-Oosten bleek dat bijna 70 procent van hen onregelmatige menstruatie meldde na vaccinatie.

Een door het National Institute of Health gefinancierde studie vond een “tijdelijke verlenging van de menstruatiecyclus” in verband met de COVID-19 vaccinatie.

Een studie gepubliceerd op de website getiteld My Cycle Story meldde meer dan 290 vrouwen die na de uitrol van de COVID-vaccins last hadden van decidale cast-uitscheiding, hoewel er in de afgelopen 109 jaar minder dan 40 van dergelijke gevallen zijn gedocumenteerd. Dit wees er ook op dat veel van de voortplantingssymptomen waar vrouwen last van hadden, mogelijk verband hielden met het vaccin en niet met de COVID-infecties.

Cadegiani voorspelde voor de komende tijd meer ongewenste voorvallen bij zwangerschappen.

Hij haalde een studie aan waarin “geen verband” werd vastgesteld tussen COVID-19 vaccins en vruchtbaarheid. Uit de gegevens bleek echter dat ongevaccineerde vrouwen een hoger percentage zwangerschappen hadden dan gevaccineerden, zowel voor klinische als biochemische zwangerschap.

De auteurs van het artikel bekeken 10 studies en stelden vast dat ongevaccineerde vrouwen een klinisch en biochemisch zwangerschapspercentage hadden van respectievelijk 47 en 60 procent, terwijl de COVID-gevaccineerden een percentage hadden van 45 en 51 procent.

Cadegiani voorspelt in de toekomst meer gevallen van endocrinopathologieën als gevolg van prikletsels.

“Endocriene ziekten vorderen langzaam en komen dan pas klinisch naar voren in de ernstige toestanden”, aldus Cadegiani. “Het is dus niet mogelijk om dit [op voorhand] te zeggen.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

VACCINBESCHADIGDEN DOSSIER

Heeft u het vaccin genomen? Uit de gegevens blijkt dat hoe meer u vaccineert, hoe zieker u wordtVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet ligt niet aan mij, het ligt aan JOU
Volgend artikelBarsten verschijnen in het valse narratief “Vaccins zijn veilig en effectief”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Wakker worden betekent letterlijk daf je van 3D naar de 4e dimensie gaat, want daar zie je alle tegenstellingen.
  4D is de doorgang naar 5D en is inherent aan hogere frequenties. Trillingen!
  De hogere grequenties zorgen er voor dat schadelijke stoffenn , dus ook ingrbrachte vaxxins geen schade kunnen aanrichten!
  Kort gezegd, hogere frrquenties beschermen je tegen de schadelijke stoffen en die stoffen worden eruit gewerkt, onschadelijk gemaakt.
  Dus naast wakker worden ook dingdn doen die jouw bewustzijn ver verhogen.
  Uit het oordeel. Uit veroordelen. Maak je vrij daarvan!
  Ieder heefg en gaat zijn vrije weg. Daar heb jij gedn invloed op.!!!
  Dus je kunt met een open blik en oordeelsvrij de verhalen die wakker maken en je wakker Houden laten passeren.
  Zoek nwe verhoudingen tot jou niet wakkere omgeving, fam, vader, moeder, vrouw, man om leefbaar te zijn voorjezelf.

 2. Nja . . . Ik mis wel een beetje (in het verhaal), de uitwerking op je “Telomeren”.
  Het spike-eiwit / MRna vaccin, is een “gemene gecreëerde modulator” !
  Dna-receptoren > Rna > Rna-processing > MRna / Proteine translation.
  Met andere woorden :
  – Je DNA opbouw wordt “onderbroken” cq “veranderd”, je lichaam word “gemoduleerd” en maakt andere protein aan . . .
  Je krijgt opvolgend een aangepast MRna-vaccin, zo word er bepaald of je blijft leven, ziek word . . .
  of dat je kapot gaat !
  Vaccin A+A+A = OK . . . Vaccin A+A+B (opvolgend) = ziek / R.I.P.

 3. Ja, goed om de hormonale werking nog even op een rijtje te zien. Aangevuld met MRNA info.
  Ander topic ging over grafeenoxide en wat dat doet en dan hebben we nog de andere inhoudstoffen, zie https://www.niburu.co/lezersbrieven/17938-dodelijke-malariaparasieten-roeien-de-bevolking-uit en https://www.niburu.co/gezondheid/17940-zijn-het-wel-spike-eiwitten-of-is-het-toch-iets-anders.
  Er wordt steeds meer “openbaar” en duidelijk. Maar ook steeds meer bekend over hoe gevolgen kunnen worden aangepakt. Zie ook https://www.frontnieuws.com/hoe-verwijder-je-grafeenoxide-uit-je-lichaam-update.
  Dat zijn de lichtpuntjes in deze donkere tijd.

  • Dank voor de tip, Engels wat lastig lezen, maar ben deze info ook al tegen gekomen via andere ingangen. Grootheidswaanzin ten top!
   Wat is er toch onnoemelijk veel op de achtergrond gaande dat voorbij gaat aan de meeste mensen. En die er wat over zeggen, worden niet geloofd en weggehoond. Niets nieuws onder de zon (voor zolang die nog schijnt).
   Onbegrijpelijk wat mensen elkaar allemaal aandoen, terwijl we het met z’n allen zo goed kunnen hebben. Ik word er heel verdrietig van en ga daarom maar wat vrolijkers doen.
   Heb het aub goed met elkaar!

 4. Wat kan het schelen. De ziektekostenpremie gaat 12 euro per maand omhoog! Dat wordt dus stelen bij de rijke gevaccineerden. Zij hebben het op hun geweten. Om hun hysterie kunnen wij nu allemaal dokken.
  Tuig.
  Ik hoop dat ze er allemaal aangaan.

  • Zeg dat er 17,000,000 mensen in NL de basis premie afnemen, dat is dan 204,000,000 euro per jaar naar de vaxxies. Meebetalen, of opzeggen. De medische verzekering is niet verplicht.

 5. Beste mensen

  Als de symptomen kunnen worden verdoezelt
  Dan wil dat nog lang niet zeggen dat de ziekte daardoor daarmee weg is

  De ziekte zit nog steeds in het lichaam en kan alleen door een ander worden bedient op willekeurig gekozen tijden en momenten
  Mooie boel is dat
  Conclusie
  Alweer een terroristische daad
  Geen Medicijn maar een militaire ingreep
  Men Handel op commando anders word men ziek gemaakt op afstand
  Dat heet immers Science of Criminal Farmatie

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in