In het licht van wat eerder geschreven is, ben ik mij bewust geworden van iets dat naar mijn mening van groot belang is voor het werkelijke verborgen doel van het pushen van de Covid-19 injectiecampagne op de mensheid. Zoals ik al eerder heb gezegd, is het mij absoluut niet duidelijk geweest wat het werkelijke doel van de injecties is, maar deze man, Dr. Pierre Gilbert genaamd, heeft in 1995 enkele zeer belangrijke verklaringen afgelegd die de werkelijke reden ervan lijken te zijn. Dit is de eerste keer dat ik me bewust ben geworden van dit onderwerp, dus dit is helemaal nieuw voor mij, schrijft ian.

Eerst, hier is de video van deze Franse dokter in 1995 die ik wil dat u bekijkt en dan zal ik het hieronder bespreken.

YouTube video, staat er momenteel nog, maar hier de backup:

Hoe kon deze man deze plannen weten? Zoals ik al eerder heb gezegd, beraamt de NWO  plannen vele jaren van tevoren en laat ze dan gebeuren in de wereld. Dit is een van de belangrijkste manieren waarop de NWO de wereld controleert. Dus deze man werd in 1995 of daarvoor zich op de een of andere manier bewust van deze plannen die bij hem bekend waren en hij probeert ze in deze video bekend te maken. Het zou me niet verbazen te vernemen dat deze man ergens (waarschijnlijk kort) na het maken van deze video een plotselinge onverwachte dood is gestorven, want één ding waar de NWO waarde aan hecht is geheimhouding en elk eerlijk individu dat probeert hun plannen te onthullen, kan op zijn best intimidatie en op zijn slechtst moord verwachten. Denk aan wat er gebeurde met de Rockefeller insider Aaron Russo toen hij hun plannen publiekelijk bekendmaakte.

Wat volgt zijn enkele opmerkingen van deze man die volgens mij rechtstreeks verband houden met Covid-19 en de Covid-19 vaccinatiecampagne.

Hij zei dat ze opzettelijke infecties zullen creëren om het publiek zover te krijgen dat ze de injecties nemen. Ik zie dit precies als wat er is gebeurd met Covid-19. Naar mijn mening is Covid-19 niet alleen een leugen, maar het is iets dat opzettelijk in een laboratorium is gecreëerd en opzettelijk in de wereld is vrijgelaten om een voorwendsel te geven om iedereen een injectie te laten nemen om zich ertegen te beschermen.

Alles wat u nu om u heen ziet, zijn middelen om dit doel te bereiken, dit is precies wat ik bedoel.

“Covid-19” is/was slechts een middel om het gewenste doel te bereiken, namelijk dat de hele mensheid een injectie in hun lichaam krijgt, zonder dat zij enig idee hebben van het werkelijke doel van de injecties of van de langetermijngevolgen die het krijgen van de injectie voor hen in petto heeft.

Hij zei ook dat verplichte injecties bij wet zullen worden opgelegd. Dit is reeds serieus voorgesteld in Europa. Het is nog nergens in de wereld gebeurd, maar ik geloof volledig dat het zal gebeuren, omdat het gepland is om te gebeuren. De Slangen zijn gewoon de mensheid aan het klaarmaken om het nu te laten gebeuren. Als ze te snel gaan met hun plannen zal de mensheid bezwaar maken, dus de Slangen gaan stap voor stap om de mensheid naar dit punt toe te werken. Omdat zij weten dat, wat zij ook doen, er altijd mensen zullen zijn die zich verzetten tegen vaccinatie en dus moet het vaccin worden opgedrongen aan hen die weigeren het vrijwillig te nemen. Ik geloof dat dit de toekomst van de mensheid is, dat zij uiteindelijk in veel landen, waaronder de VS, wetten zullen aannemen die het vaccin verplicht stellen. Ik stel me voor dat er schrikaanjagende tactieken zullen worden gebruikt om het publiek zover te krijgen dat het dit accepteert, zoals een veel dodelijker variant van Covid-19 die een hardhandige reactie van de regering vereist om “het publiek te beschermen” tegen dit gevaar. Maar het zal allemaal gewoon een misleiding zijn om iedereen gevaccineerd te krijgen. Om de een of andere reden willen ze dat iedereen deze injectie krijgt. Het kan niet zo zijn dat alleen sommigen het krijgen en sommigen niet. Iedereen moet het krijgen is onderdeel van de verborgen agenda van de Slang.

  Ik denk dat het tijd is om bezwaar te maken als we mensen het woord "wetenschap" horen gebruiken om schendingen van mensenrechten te rechtvaardigen

Hij verwees naar de vaccins als een doelbewuste infectie van de bloedbaan van de mensheid voor verborgen agenda of agenda’s.

Hij zei ook dat de vaccins vloeibare kristallen zullen bevatten die reageren op magnetische velden. Dit is zeer belangrijk omdat veel mensen onlangs bewijs hebben geleverd dat de Covid-19 vaccins inderdaad deeltjes bevatten die reageren op magnetische velden.

Hij zei ook dat de vloeibare kristallen (geleverd door het vaccin) zullen worden ondergebracht in de hersencellen (d.w.z. de neuronen) van de persoon die het vaccin heeft ontvangen en dat deze vloeibare kristallen in de hersencellen als micro-ontvangers van elektromagnetische velden worden. Hij zei dat mensen niet meer in staat zullen zijn zelf te denken en in plaats daarvan op afstand zullen worden bestuurd. Wat Dr. Gilbert zegt is dat deze technologie in het geheim is ontwikkeld. Vanaf het begin van de ontwikkeling is het ongetwijfeld getest op vele mensen, zonder dat zij zich daarvan bewust waren. Kijk a.u.b. naar de onderstaande links over Organized gang stalking [Georganiseerde bende-stalking, red.] om te begrijpen hoe die Organized gang stalking, zoals die door veel mensen is waargenomen, in werkelijkheid het testen van deze geheime geestbeheersingstechnologie zou kunnen zijn. Hij zei ook dat het op een bepaald moment in de toekomst (na 1995) wereldwijd op grote schaal zal worden toegepast om te proberen de hele mensheid te beheersen.

Hij zei dat ULF (Ultra Low Frequency) signalen zullen worden gebruikt om bevelen aan mensen te geven. Ik merk op dat het wereldwijde 5G netwerk perfect zou zijn om dergelijke bevelen in het geheim door te geven. Hoewel het bekende doel van het 5G-netwerk telefoon- en internetcommunicatie is, kan het ook worden gebruikt voor geheime snode doeleinden zoals deze. Elke frequentie van signalen kan worden verzonden op het 5G-netwerk en deze signalen kunnen voor alles worden gebruikt. Dus wat deze man zegt heeft echt geldigheid. Vergeet niet dat hij deze toespraak in 1995 hield zonder enige kennis van hoe de wereld er in 2020 uit zou zien. En wat zien we in 2020 gebeuren, parallel met de Convid-19 plandemie? Het wereldwijde 5G-netwerk. Dat is geen toeval. Er is een verborgen verband tussen de pandemie en het 5G-netwerk dat inmiddels veel mensen hebben gesuggereerd, maar niet hebben kunnen verklaren. Wat deze man zegt, kan de echte verklaring zijn. Het hangt allemaal samen als je er diep genoeg naar kijkt.

  Het Pfizer Covid-19 vaccin verhoogt het risico op overlijden van kinderen met 5100% volgens officiële statistieken

Hij wijst ook op de Rwandese genocide van 1994 als een specifiek voorbeeld van wanneer deze technologie werd gebruikt en hoe ze werd gebruikt. Ik wist niets van deze Rwandese genocide, dus moest ik het opzoeken. Ik stel voor dat u hetzelfde doet. Wat volgt is een korte paragraaf die de Rwandese genocide beschrijft:

Op 6 april 1994 begonnen in het Afrikaanse land Rwand de Hutu’s de Tutsi’s af te slachten. Terwijl het moorden doorging, keek de wereld lijdzaam toe. De Rwandese genocide duurde 100 dagen en kostte ongeveer 800.000 Tutsi’s en Hutu-sympathisanten het leven.

Samengevat ging het bij de Rwandese genocide dus om een brute, gewelddadige, bloedige massamoord op een heel bevolkingsgroep van een bepaald ras.

Als het waar is wat Dr. Gilbert zegt, dan waren degenen die de moorden pleegden vóór die genocide van 1994 onder het mom van een vaccin met iets ingespoten. Als ik zou gaan zoeken, hoe groot is dan de kans dat iemand als Bill Gates of de Wereldgezondheidsorganisatie in Rwanda vaccins heeft toegediend vóór die genocide?

Mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Ik moet nagaan of dat waar is, want als dat zo is, zou dat een echt steekhoudende steun zijn voor wat deze man zegt. Bovendien waarschuwt Dr. Gilbert dat deze technologie in de toekomst voor precies hetzelfde kan worden gebruikt, namelijk om een deel van de bevolking met geweld een ander deel van de bevolking te laten doden. Begrijp je dat? Hoe kan de wereldbevolking worden teruggebracht van tien miljard naar 500 miljoen? Dit is een manier waarop dat zou kunnen gebeuren.

Op dit punt voel ik de behoefte om wat Dr. Pierre Gilbert hier bespreekt te verbinden met wat een zekere vrouw op het internet jarenlang heeft gezegd over het onderwerp Organized gang stalking. Als een waarheidszoeker heb ik bijna 20 jaar lang hoog en laag op het internet gezocht naar de verborgen waarheid, en in mijn zoektocht kwam ik deze vrouw tegen en haar beweringen over Organized gang stalking die ik begreep, maar die ik nooit heb aanvaard. Haar beweringen leken altijd te wild en buitensporig om te kunnen geloven. Hoewel ze een eerlijk persoon leek te zijn die echt geloofde wat ze zei, kon ik op het moment dat ik haar geschriften voor het eerst tegenkwam, niet aanvaarden wat ze zei. Omdat wat zij zei zo anders was dan de wereld zoals ik die denk te kennen, dat voor mij het aanvaarden van wat zij zei als het binnengaan in een science fiction-achtige alternatieve werkelijkheid zou zijn. Ik las wat ze zei, maar accepteerde het nooit, maar nu ik kijk naar wat Dr. Gilbert zegt en ik terugdenk aan wat die vrouw zei, zie ik hoe ze met elkaar in verband kunnen staan. Sta me toe het uit te leggen als u het verband niet ziet. Wat Dr. Gilbert zegt is het gebruik van massale gedachtencontrole op de mensheid, waarbij de mensheid in feite slaven zijn zonder het vermogen om voor zichzelf te denken. Zulke mensen zouden eenvoudigweg bevelen opvolgen die hen worden gegeven, zonder nadenken en die bevelen gehoorzamen alsof die bevelen hun eigen wil zijn. Zij zouden niet in staat zijn onderscheid te maken tussen opdrachten die hun door iemand anders worden gegeven en hun eigen bewuste wil. Zij zouden in feite automaten of menselijke robots worden die onder het bevel van iemand anders staan. Begrijpt u dat? Oké, als wat Dr. Gilbert in 1995 in deze toespraak zei in 2021 in de wereld wordt geïmplementeerd, dan is het zeker dat deze technologie al eerder in het geheim op veel mensen is getest en pas nadat het volledig is getest en zij weten dat het werkt zoals zij willen, wordt de druk opgevoerd om dit met de hele mensheid te doen om hen in het geheim te beheersen. Maar terug naar deze vrouw, die sprak over dat de mensen die de stalking deden geen relatie en gewone banen hadden. Er was geen logische reden om uit te leggen waarom ze plotseling allemaal samenwerkten om bepaalde mensen te stalken (lastig te vallen). Dit geeft een verklaring voor dat mysterieuze gedrag dat deze vrouw heeft gedocumenteerd. Nu ga ik links zoeken naar wat die vrouw zei over groepsstalking omdat ik geloof dat het heel erg te maken heeft met dit concept van massale gedachtencontrole. Maak uw riemen vast want we staan op het punt diep in een verborgen konijnenhol te duiken dat niemand van ons geacht wordt te begrijpen.

  "Het kaartenhuis stort in, ze hebben gefaald!"

De volgende links zijn om u te helpen de punten te verbinden. Ik hoop dat u ze goed verbindt.

Organized Gang Stalking: What You Need to Know
What is Organized Gang Stalking?
Organized Stalking: Information for People for whom this crime is a new issue

Ik zou meer links kunnen plaatsen over Organized gang stalking, maar ik wil alleen maar dat u uw geest openstelt voor het idee dat deze incidenten van Organized gang stalking in werkelijkheid het testen is van een geheim soort hersenspoelingstechnologie om mensen dingen tegen hun wil te laten doen, en dat dezelfde technologie die in deze gevallen werd gebruikt (of een meer verfijnde versie ervan) tegenwoordig bij mensen wordt ingespoten onder het mom van een “Covid 19-vaccin”. Hoort u mij?

Ik loop op de zaken vooruit, maar ik wil dit toch even kwijt. Het feit dat ze dit systeem voor het grootste deel van de mensheid nog niet hebben ingeschakeld, omdat ze wachten tot meer mensen “het vaccin” krijgen, betekent niet dat ze het niet op elk moment kunnen inschakelen om al diegenen te controleren die het vaccin al hebben genomen. Ik wil u niet bang maken, maar het is zeer beangstigend om zich voor te stellen wat de boosaardige Slangen achter dit plan de gevaccineerden zouden kunnen dwingen, tegen hun wil, om tegen de ongevaccineerden te doen. Is uw verbeelding in staat om zich dat voor te stellen? Hebt u de filmserie “The Purge” gezien? Hebt u eraan gedacht dat deze films werkelijkheid zouden kunnen worden? Dat is slechts één voorbeeld van wat mogelijk zou zijn als deze boosaardige slangen in één keer de controle zouden krijgen over een heleboel mensen en hen zouden kunnen laten doen wat zij willen. Als dat u geen angst aanjaagt, zou het dat wel moeten doen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Grafeenoxide in alle vaccins maakt de gevaccineerden wandelende tijdbommenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Covid zwendel is aan het ontrafelen
Volgend artikelTienduizenden COVID-19 vaccinpatiënten vechten tegen censuur om hun verhaal aan het publiek te vertellen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Heel verhaal. Wie jaagt er nu wie angst aan?
  Zowat alle partijen en dit wordt schaamteloos uitgebuit.
  De gewestelijke genocide dienst maakt het af.

 2. dit komt precies overeen met wat in april in een slowaaks laboratorium is ontdekt.
  zij vonden DARPA-hydrogel in de testswabs en ook de bekluiers schijnen het te bevatten.
  in dit bericht vond ik de link.
  https://eindtijdnieuws.com/breaking-news-na-medische-analyse-pcr-tests-blijken-hulpmiddel-te-zijn-voor-genocide/
  https://www.golokaproject.org/documentfiles/Analysis-of-test-sticks-from-surface-testing-in-the-Slovak-Republic.pdf
  u kunt verder zoeken op de DARPA-site, waar dit fenomeen verder uitgelegd wordt.

  • Hier zijn we dus nog lang niet vanaf: of men gaat net zolang door dat iedereen is gevaccineerd en/of een test heeft gehad……..

   Echter lijkt het mij niet haalbaar om iedereen op de wereld dit te laten ondergaan;

   of men heeft een minimale percentage mensheid nodig om e.e.a. te beginnen of zal de tijd (jaren) worden gebruikt voordat zo goed als iedereen in ingeint/getest en de personen welke het niet ondergaan hebben niet meer in leven zijn….

   Ik gok het laatste; en de mensen welke geen test/vaccin hebben het leven lastig maken d.m.v. vele beperkingen welke opgelegd worden..

 3. Is het niet zo dat degene die gedwee een spuit nemen, voor die tijd al de griepprik hebben gehad en degene die weigeren nog nooit een griepprik hebben gehad?

  • Wat heeft een griepprik hier nou mee te maken.
   Ik weiger en heb nog nooit een griepprik gehad.
   Ik heb ook nog nooit griep gehad, dus waarom zou ik dan een griepprik ophalen.
   Wat heeft dat met weigeraars te maken.

  • Ik denk, maar dan moet ik diep in mijn 68 jarig geheugen vol gaten 🙂 gaan, dat ik nog maar een 3-tal keren de griepspuit heb gehad. Aangezien ik de Hongkong griep heb gehad (en 3 weken doodziek heb gelegen) ging ik ervan uit dat ik immuun was tegen de griep en sindsdien géén spuit nog gewild noch griep gekregen. Idem met die onnozele covid. Ik heb aan mijn dokter gevraagd naar de Koch-postulaten, die zei dat de standaard nu de PCR test is, ik wist al dat die tets géén infectie kon aantonen dus…enfin heb van in het begin geweigerd en zal nooit toegeven, zelfs indien verplicht wil ik liever op mijn eigen voorwaarden sterven, maar ik zou nog véél liever strijdend tegen deze rotzakken tenonder willen gaan!

  • Nee man dit heeft er niets mee te maken. Mensen die niet kritisch zijn opgevoed en tv (msm) blijven kijken worden beïnvloedt. Alle vaccins zijn troep. Griepprikken worden gebaseerd op 1000 ‘gokjes’ waarvan er 5 werden uitgezocht. Nu weet ik dat dit inmiddels onzin is.
   Je word op 1000 andere manieren gebrainwashed.
   Ik merk dat de mensen die veel voor hun kiezen hebben gehad in t verleden en naar zichzelf, en hun omgeving, hebben gekeken niet zo beïnvloedbaar zijn en de prik gewoon niet nemen. En toch krijgen we de troep binnen.

 4. Veel mensen gaan voorbij aan een vrij bekend feit de; Georgia Guidestonens waarin (of liever waarop) de monolieten is gebeiteld dat de wereldbevolking gereduceerd wordt tot 500 miljoen mensen, welke machten hierachter zitten laat men zich raden, feit 2 is dat drie overbevolkte landen Haïti, Japan en Nederland als eerste de spits afbijten, welterusten en slaap gerust verder wanneer men denkt aan deze wereld genocide te ontsnappen.

  • Waarom wil men dan de meelopers (de mensen welke die zich laten vaccineren) uit de wereld helpen……..laten ze de rebelse (laat ik ze anti vaxxers noemen*) dan in leven?

   Ik zou juist in dat de tegenstanders (anti vaxxers) willen opruimen.

   • Dat vroeg ik mijzelf ook af. Wat als ze ze hiermee niet uit de weg helpen, maar het koren vh kaf scheiden. De willige schapen nemen de prik en de (ik, jij, wij en jullie hier) mensen die nadenken uit de weg ruimen hierna. De gevaccineerden dien als slaafjes en kun je onder controle houden en de opstandelingen spoor je op en ruim je uit de weg. Wat als t om zoiets gaat…?

 5. Heeft er niemand informatie over wie deze dokter is? Op wat voor evenement dit werd verkondigd? Wat er met die mens gebeurd is?
  Er is helemaal niks over terug te vinden buiten dit fragment.

  • Wat merkwaardig toch telkens dat ik wel iets kan vinden, waar andere beweren niets te kunnen vinden.
   Ik heb het maar even door de google translater gehaald omdat het in het Frans is.

   https://pleinsfeux.org/biographie/

   Dr. Pierre J. Gilbert
   BURGERLIJKE STAAT
   Dr. Pierre Gilbert is getrouwd en vader van 4 kinderen. Hij werd geboren in Trois-Rivières Ouest, provincie Quebec, hoewel hij in de Bahama’s en de Verenigde Staten woonde.
   ONDERWIJS
   In 1962 studeerde hij, na een wetenschappelijke opleiding aan de universiteit, af als chiropractor aan de Palmer University in Davenport, Iowa, VS.
   SAMENVATTING VAN KWALIFICATIES
   Hij werd een acupuncturist in 1972 met Dr. Kyoto Nagayama uit Tokyo als zijn leraar. In 1975 behaalde hij een licentie om te oefenen in Florida.
   Hij werd een natuurgeneeskundige bij het Robert Natural Science Research Institute in 1980.
   Dr. Gilbert heeft honderden lezingen over “totale gezondheid” gegeven en heeft hij radio- en televisieshows georganiseerd.
   PROFESSIONELE ERVARINGEN
   Het is in de praktijk sinds 1962 en heeft in 1974 een systeem van zeven klinieken opgezet en tot 7 klinieken tegelijk geëxploiteerd.
   In 1978 opende hij een vastenkliniek in de Bahama’s op Eleuthera Island, speciaal voor hartpatiënten.
   In 1979 sloot hij zich aan bij een groep voedingsdeskundigen onder auspiciën van de King Mountain Academy. Deze studies waren gebaseerd op “de biochemische balans van speeksel en urine”.
   Dr. Gilbert is de auteur van geschreven columns en een boek met de titel “Total Health”.
   PROFESSIONELE LIDMAATSCHAPPEN
   In 1974 creëerde hij Health Seminars, zowel voor het vak als voor het publiek. Hij was een consultant voor een van de grootste van dergelijke bedrijven in de VS.
   Hij was lid van verschillende onderzoeksverenigingen zoals: American Arthritic Society Gonsted Technics, Goodhearth Kinesiological Research Group, Van Rumpt Reflex Technic.
   GEMEENSCHAPSACTIVITEITEN
   In 1981 aanvaardde Dr. Gilbert Jezus Christus als zijn persoonlijke Verlosser en raakte toen geïnteresseerd in eschatologie, die hij nu vooral in Franstalige landen doceert.
   Met een groep van een paar mensen richtten ze in 1995 een non-profit bedrijf op genaamd “SPOTLIGHT ON JUST HOUR”, dat videobanden produceerde over deze onderwerpen. Dr. Gilbert geeft ook lezingen in Quebec en in Europa.
   Door zijn professionele activiteiten was Dr. Gilbert een leraar van YOGA en een leraar van New Age filosofieën, die hij nu aan de kaak stelt sinds zijn komst tot Christus!
   Hij was ook bijna 15 jaar UFO-onderzoeker. Hij is nu lid van verschillende eschatologische en politieke nieuwsverenigingen en is geïnteresseerd in het blootleggen en aan de kaak stellen van de organisatorische superstructuren die deze wereld regeren, en dit in het licht van bijbelse profetieën. (Titus 2:13)

   • Bedankt Bert,

    Had inmiddels wat verder gezocht.
    Google is natuurlijk vooral een misinformatie-apparaat geworden en is niet meteen behulpzaam gebleken.

    Hij lijkt me een charlatan voornamelijk.
    Met de hele Jezus en homeopathie achtergrond. Het hebben over de hele machtssituatie in de VS zonder het ooit over de Joden die aan de basis liggen te hebben. Veel cliché en populaire speculatie. Waarvan sommige zaken natuurlijk waar zijn.

    De hele conferentie staat op Youtube geloof het of niet.
    https://youtu.be/ruFLFLx8cJI

    Wanneer iets op Youtube kan blijven staan is dat teken dat het genoeg leugens en misinformatie bevat om mensen op een verkeerd idee te zetten en de echte Joodse macht dus uit de wind te houden.

    • Er zijn inderdaad vele filmpjes te vinden wat over dit 1995 verhaal gaat.
     Dit stond er tussen.
     Ik ga er maar van uit dat het over dezelfde persoon gaat, hij doet iets medisch.
     En verder lijkt het mij nogal een zweverig type.
     En probeer voortaan duckduckgo als zoekmachine.
     Op google ga je nooit iets vinden wat je zoekt.

 6. Een van de problemen is dat ik, als SCI-Fi fanaat zoveel dystopische boeken heb gelezen dat voor mij niets onmogelijk meer is. Mensen die met van alles rondlopen om automatisch ‘credits’ = geld, trackers voor waar je bent enz.. en ik vond en vind dit nog altijd reuze goede boeken zoals Assimov, henlein enz.. Iets anders wordt het natuurlijk dat ze nu mensen massaal ombrengen eerst door een zogezegde ziekte als pure angst verspreiden en dokters verkeerde behandelingen dwingen te laten geven(zie Bergamo). En die dan later in uw lichaam, dankzij een z.g. vaccin, echt wordt gecreëerd. Zo’n scenario heb ik nog niet gelezen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in