YouTube was ongetwijfeld een goed idee toen het begon. Ik veronderstel dat de initiatiefnemers goede bedoelingen hadden – misschien hoopten ze het publiek een plaats te bieden voor nieuwe ideeën en discussie. Maar ik vrees dat het platform zichzelf heeft laten verworden tot een instrument van de duivelaanbiddende onderdrukkers die er alles aan doen om de mensheid te vernietigen, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Als je domme dingen doet op rolschaatsen of uit een boom in een vat dril-pudding springt, zijn je video’s veilig. YouTube censureert het banale of het pathetische niet.

Maar de censoren van het platform houden niet van feiten, vrije meningsuiting, originele gedachten of enige vorm van publiek debat.

De dril-puddingen de rolschaatsende gerbils zijn prima. Maar alles wat feiten en meningen bevat, komt waarschijnlijk op de vloer van de snijzaal terecht.

De zielige leugens en misbruiken van corrupte artsen en fraudegevoelige farmaceutische bedrijven worden nooit aangeraakt. De zwakzinnige trollen worden gemakkelijk genegeerd – de trollen die zo graag laster verspreiden zijn duidelijk een stelletje onwetende halve garen. Hun leugens en bedrog zijn schaamteloos en lachwekkend. Over misbruik gesproken: ik heb een mooie verzameling screenshots van lasterlijke opmerkingen op de pagina’s achter mijn Wikipedia-vermelding. Uitstekend en nuttig bewijsmateriaal.

Maar in theorie bedreigt de censuur van het vrije woord de laatste restjes van onze vrijheid. En in de praktijk ook.

Het internet is belangrijk omdat, zoals we hebben gezien, de mainstream media zijn omgekocht. De BBC zou altijd het onverdedigbare blijven verdedigen – zij heeft per slot van rekening geld aangenomen van de Europese Unie en Bill Gates – maar ik ben geschokt en bedroefd over de manier waarop andere televisiestations en nationale kranten erin geslaagd zijn door de knieën te gaan en tegelijkertijd te buigen voor de wensen van de meedogenloze goddeloze cabal die zo duidelijk vastbesloten is de wereld te regeren.

Wij hebben deze samenleving opgebouwd. Het is onze verantwoordelijkheid. Als wij zwijgen, zal het kwaad met onze zegen geschieden.

Het is altijd aan ons geweest om “stop” te roepen wanneer we genoeg hebben van de slechtheid om ons heen. We hebben allemaal een stem die we kunnen gebruiken en we hebben allemaal de plicht ervoor te zorgen dat onze stem wordt gehoord. Als we zwijgen, zijn we slechts een deel van het kwaad dat onze wereld corrumpeert en vernietigt.

  Tragisch: vader en dochter sterven binnen 4 dagen na COVID-19 vaccin aan hartaanval

We moeten de trieste individuen negeren die hoon of spot drijven – ofwel omdat ze gekocht zijn met een beurs van zilver, ofwel omdat ze te onintelligent zijn om de aard van de oorlog die we voeren te begrijpen. Wij mogen ons niet laten afschrikken door hoon, spot, onverholen minachting of een gebrek aan steun of aanmoediging van anderen.

Kijk door de geschiedenis en we zien allemaal dat vindingrijke, bedachtzame en creatieve individuen het altijd moeilijk hebben gehad. Kijk terug en u vindt talloze voorbeelden van burgers die werden lastiggevallen of vervolgd, alleen maar omdat ze voor zichzelf durfden te denken – en probeerden hun gedachten met anderen te delen.

Het trieste feit is dat onze wereld nooit het originele, het uitdagende, het inspirerende of het gepassioneerde heeft verwelkomd en altijd de voorkeur heeft gegeven aan het karakterloze boven het tot nadenken stemmende.

Zij die zich durven uit te spreken tegen de gevestigde orde zijn altijd beschouwd als gevaarlijke ketters. De beeldenstormer is in geen enkel tijdperk een welkome figuur geweest.

Confucius, de Chinese filosoof, werd ontslagen door zijn politieke meesters en zijn boeken werden verbrand. Wie zijn boeken niet binnen 30 dagen verbrandde, werd gebrandmerkt en veroordeeld tot dwangarbeid. Tweeënhalf duizend jaar later werd de invloed van Confucius nog steeds zo gevaarlijk geacht dat voorzitter Mao zijn werken verbood.

De Griekse leraar Socrates werd er door het Orakel van Delphi van beschuldigd de jeugd van Athene te hebben gecorrumpeerd en gearresteerd omdat hij een boosdoener was en “een persoon die nieuwsgierigheid toont, de dingen onder de aarde en boven de hemel onderzoekt en dit alles aan anderen leert”. Socrates werd ter dood veroordeeld.

Dante, de Italiaanse dichter, werd verbannen uit Florence en veroordeeld tot de brandstapel als hij ooit gevangen zou worden genomen.

Nadat zij er niet in geslaagd waren hem met bedreigingen en steekpenningen het zwijgen op te leggen, excommuniceerden de Joodse autoriteiten Spinoza in Amsterdam, omdat hij weigerde de partijlijn te volgen, weigerde te denken wat anderen hem opdroegen en vasthield aan zijn intellectuele onafhankelijkheid. Hij en zijn werk werden aangeklaagd als “in de hel gesmeed door een afvallige jood en de duivel”.

  WEF roept op tot eliminatie van 'nutteloze klasse' mensen

Galileo, de zeventiende-eeuwse Italiaanse wiskundige, astroloog en wetenschapper, kwam vreselijk in de problemen met de almachtige kerk omdat hij Copernicus durfde te steunen, die het lef had te beweren dat de planeten om de zon draaiden.

Aureolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (bij zijn vrienden bekend als Paracelsus) maakte zich in heel Europa vijanden omdat hij in de zestiende eeuw een revolutie in de geneeskunde probeerde teweeg te brengen. Paracelsus was de grootste invloed op het medisch denken sinds Hippocrates, maar het establishment beschouwde hem als een onruststoker.

Ignaz Semmelweiss, de Oostenrijkse verloskundige die inzag dat kraamvrouwenkoorts werd veroorzaakt door de onhygiënische gewoonten van artsen, werd door de medische stand verstoten omdat hij kritiek durfde te leveren op praktische procedures.

Dr. John Snow voerde twee grote gevechten. Hij introduceerde anesthesie bij vrouwen voor bevalling en door de hendel van de Broad Street pomp in Soho te verwijderen hielp hij de verspreiding van cholera in Londen voorkomen. Beide gevechten brachten hem vijanden.

Henry David Thoreau, ongetwijfeld de vriendelijkste, wijste filosoof die ooit heeft geleefd, werd gevangen gezet omdat hij vasthield aan zijn idealen.

Dit zijn allemaal mijn persoonlijke helden. Zij laten zien dat originele denkers en mensen die niet netjes in het schema van de dingen passen het nooit goed hebben gedaan. U en ik zijn in goed gezelschap

En in de loop van de geschiedenis is er niets veranderd.

Vandaag de dag gedijen incompetentie en middelmatigheid en worden zij gesubsidieerd, ondersteund en aangemoedigd door onze steeds bureaucratischer en opdringeriger wordende samenleving. Onder bureaucraten en bestuurders zijn onbekwaamheid en middelmatigheid gewaardeerde deugden; deze debielen vereren het banale en aanbidden het saaie.

Het ongewone of het excentrieke wordt geminacht en belachelijk gemaakt. Politici zijn bang voor alles wat nieuw of uitdagend is. Zij verwerpen het innovatieve, het creatieve en het fantasierijke ten gunste van het gebruikelijke, het comfortabele en het gewone. Het is niet verwonderlijk dat de gevoelige, bedachtzame, fantasierijke en zorgzame mensen het leven in de 21e eeuw bijna te pijnlijk vinden om te dragen.

  Bezoedeld bloed: 80% van de bloedvoorraad is besmet met spike-eiwitten van mRNA-prikken, geven bloedbanken per ongeluk toe

Maar dit is niet alleen een strijd om het recht om nieuwe of ondenkbare dingen te zeggen.

We vechten een oorlog voor ons recht om alles te zeggen; we vechten voor het recht om onze machthebbers in twijfel te trekken.

Wanneer wij vinden dat er iets niet klopt, is het onze plicht als mens om voor onze principes op te komen, te schreeuwen en onze stem te laten horen.

De kans bestaat dat sommige mensen ons als gekken zullen beschouwen.

Veel bekrompen mensen zullen u bespotten en zeggen dat wij, als wij proberen de wereld te veranderen en oneerlijkheid, corruptie en onrecht uit te roeien, tegen windmolens vechten. Maar er is ook een kans dat onze stem wordt gehoord; dat anderen zullen reageren en dat we onze strijd zullen winnen.

Maar we hebben echt geen keuze.

Als we niet vechten, verliezen we de wereld die we kennen.

In dit geval wegen de voordelen van de overwinning veel zwaarder dan de beledigingen van het onbeduidende. En per slot van rekening weet je pas echt waar het in het leven om draait als je iets hebt gevonden waarvoor je bereid bent te sterven.

De strijd die u en ik voeren is de belangrijkste strijd die iemand van ons zal voeren. Het is cruciaal voor ons leven, onze wereld, onze overtuigingen, onze menselijkheid, onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, onze spiritualiteit en onze toekomst. Het is ook cruciaal voor toekomstige generaties en voor de planeet die God ons gaf.

Het is artsen en verpleegkundigen verboden om de officiële lijn in twijfel te trekken – zelfs als die overduidelijk verkeerd is. Het is hun verboden om met de media te spreken.

U en ik denken liever zelf na, en doen het juiste, koste wat het kost, en we kunnen niet worden omgekocht of onder druk gezet om het verkeerde te doen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Hier is hoe ze u failliet zullen laten gaanVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPost mortem onderzoek van witte strengen in het bloed van een overledene: Het lijkt alsof het groeit
Volgend artikelPoetin zegt bondgenoten “geen haast” in Oekraïne, waarschuwt voor “ernstiger” actie in het verschiet
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. “Dr. Coleman: Als wij zwijgen, zal het kwaad met onze zegen geschieden”

  Dr. Vernon Coleman heeft absoluut gelijk, maar “wij” zwijgen bijna 50 jaar over het feit dat de Europese lidstaten kapot worden gemaakt door een gestage aanvoer van asielparasieten, die volgens de laatste cijfers welke ik niet geloof 41% betaald werk hebben gevonden uit een onderzoek dat in 2019 werd gehouden, beter cijfers kan ik niet vinden.

  Ook een vergeten strijder is Pieter Lakeman met zijn boek Binnen Zonder Kloppen, hieronder vindt u het PDF bestand

  In naam van mededogen maar gedreven door financiële winst spannen globalistische elites, Silicon Valley en radicaal links samen om de rechtsstaat ongedaan te maken, onze binnenlandse veiligheid te ondermijnen, de vrijheid van meningsuiting stop te zetten en klodders geld te verdienen over de ruggen van illegale vreemdelingen, vluchtelingen en laagbetaalde gastarbeiders.

  Politici willen goedkope stemmen of goedkope arbeidskrachten. Kerkleiders willen kerkbankvullers en collectanten. Militanten van sociale rechtvaardigheid, die samenwerken met het Amerikaanse/Europese bedrijfsleven, willen de vrijheid van meningsuiting die ze ‘hatelijk’ achten het zwijgen opleggen, terwijl ze tientallen miljoenen dollars/euro’s binnenhalen om massale, ongecontroleerde immigratie te promoten, zowel legaal als illegaal.

  Namen – van paus Franciscus, George Clooney, George Soros tot de gebroeders Koch, van Jack Dorsey tot Tim Cook en Mark Zuckerberg. Natuurlijk herkent u ongetwijfeld een aantal Nederlandse namen van politici en vervente aanhangers en de nuttige idioten van het overal doorspekte globalisme. Lees (het gedateerde, maar steeds nog bijzonder actueel) boek van van Pieter Lakeman “Binnen Zonder Te Kloppen” speciaal hoofdstuk 8.

  Hier is het adres in PDF formaat
  https://docs.google.com/file/d/0Bz9dtt0GCc7xVEV2RV8tbTlhNHc/edit?resourcekey=0-P3hYXay9MFafdO6ugzgvhA

  https://cupdf.com/download/dl/download/?slug=e6e524a338986d48902617e80f50095c93c0f5a5e97010f3cdcefacfac7559f3ec50954f1568efa7baf4c3b536a44d29f675a89df6718dbe9b03dadbe76d2383WmRn4OdF1AbBfQNaU3XCeDYkDv8Ad4mf0wVPsh8HXaNK8GmWrnQutO/K/oObaoJ01CHsiM5kvFdD2fBY8yAXkt3lf2Bfvz7i03zFHY20roA=&t=dl037

  • Bedankt Adriaan. Goeie.
   Ik kan me nog herinneren dat die griezels binnengeharkt werden door Joop Den Uyl destijds. Vieze mannetjes op oma fietsen in mottige kleding die schunnige handbewegingen maakten naar meisjes die op de fiets naar school reden. Ze woonden met tien of meer op een bovenwoning. Ze deden “het werk dat de NL zelf niet wilde doen”. Ik noemde dit het ‘neocolonialisme’ van de NLse politiek en werd voor fascist uitgemaakt. Tegenwoordig worden ze uit alle hoeken en gaten binnengelaten. Ook zo in de VS door de ‘democrats’ om stemmen te krijgen. Het is gewoon primitief gajes dat geld oplevert op de eoa manier, en de inheemse bevolking moet zijn bek houden. Ik weet nog hoe iedereen destijds maar liep te fluisteren over die gastarbeiders en niks durfde te zeggen omdat ze ’tolerant’ moesten zijn. (Dat was destijds al zo’n kreet, net zoals nu met de vax ‘je doet het voor opa’.) Als je ’tolerant’ was, dan was je een goede burger. Oh, de angst die de bevende burgers hadden om wat te zeggen over die creeps die de samenleving besmeurden. Net zoals niemand wat durft te zeggen over dat zionisten gajes, want dan ben je een ‘anti-semiet’ wat dat ook zijn moge. Zo werd iedereen telkens de bek gesnoerd door de politici die de reten van de geldwolven likken. Walgelijke parasitaire klotezooi is het geworden…

   • Immortal september 17, 2022 at 14:42

    Graag gedaan Immortal, mooi verwoord, precies zó verging het in de eind jaren 60 en in de jaren 70. er was geen stoppen aan. Zelf heb ik in1972 de Afrikaanderwijk rellen meegemaakt, de Turkse huisjesmelkers trapten de autochtone mensen eruit en de nieuw aangekomen Turken gingen ervoor in de plaats, enfin de Rotterdamse gemeente raad beloofde een verspreidingsbeleid dat natuurlijk een doekje voor het bloeden was, nu zijn hele wijken vergiftigd.

   • de afgelopen weken lopen er steeds meer en ik kom uit een boerendorp maar wat me opvalt allemaal dure nieuwe schoenen en een i phone in hun handen

 2. Beste Mensen

  Alles op gebied van indoctrinatie der Mensheid is toe gestaan
  Alles wat leid tot sensatie is toe gestaan
  De meeste dingen die geschieden in het belang van de Egomensheid genaamd de Wet worden toe gestaan

  ALLES WAT GESCHIED DOOR DE MENSHEID VOOR DE WELZIJN VAN HET GEHEELE NATUUR IS SLECHT EN NIET TOEGESTAAN
  Alles wat geschied door de mensheid voor de welzijn van het geheele Natuur is slecht en niet toegestaan

  Conclusie
  De tweeling gebroeders GodDuivel en DuivelGod Regeren
  Satan … Hun Vader … Is blij

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in