De miljarden mensen die zijn gelokt en gedwongen om deel te nemen aan dit experiment zijn niet eerlijk ingelicht over de waarheid van de situatie, d.w.z. dat de covidvaccins niet behoorlijk zijn getest en dat hun veiligheidsprofiel niet kon worden vastgesteld.

Vanaf de laatste weken van 2020 tot 1 februari 2022 is meer dan zestig procent van de wereldbevolking geïnjecteerd met Covid-19 vaccins, schrijft Vasko Kohlmayer.

Dit betekent dat in een periode van minder dan veertien maanden meer dan 4,7 miljard mensen ten minste één Covid-prik hebben gekregen. Tientallen miljoenen ontvingen zelfs vier doses.

De eerste klinische proef met covidvaccins is op 23 april 2020 in Duitsland met het vaccin van Pfizer-BioNTech van start gegaan. Het eerste land dat toestemming gaf voor het gebruik van het vaccin in de algemene bevolking was het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk gaf zijn toelating af op 2 december 2020, en deze stap werd snel gevolgd door tientallen andere landen. De Verenigde Staten gaven hun toestemming voor noodgebruik op 11 december.

Dit betekent dat de massale wereldwijde vaccinatiecampagne – die al snel een uitzinnige hoogte bereikte – minder dan 8 maanden na de start van de klinische proeven van start is gegaan.

Binnen zo’n korte proefperiode een begin maken met het toedienen van een vaccin aan de algemene bevolking was een primeur in de annalen van de moderne geneeskunde.

Om vast te stellen dat een vaccin veilig is, moeten uitgebreide tests op lange termijn worden uitgevoerd. Dit proces omvat klinische proeven in verschillende fasen en waarnemingsstudies die grote aantallen proefpersonen omvatten over perioden van jaren. Dit grondige en ingewikkelde proces neemt ten minste vijf jaar in beslag en meestal veel langer. Volgens de Johns Hopkins Universiteit:

“Een typische tijdlijn voor de ontwikkeling van een vaccin duurt 5 tot 10 jaar, en soms langer, om te beoordelen of het vaccin veilig en doeltreffend in klinische proeven is, de reglementaire goedkeuringsprocessen af te ronden, en voldoende hoeveelheden vaccindoses te produceren voor een wijdverspreide distributie.” [nadruk toegevoegd].

Alleen na een bevredigende voltooiing van dit lange proces kan een vaccin als redelijk veilig worden beschouwd voor massale toediening aan het grote publiek.

Maar zelfs de voltooiing van dit lange proces garandeert niet dat een vaccin volledig veilig is. Nadat vaccins volledig zijn goedgekeurd, worden zij nog steeds zorgvuldig gecontroleerd op ongewenste bijwerkingen, voor het geval een vaccingebrek tijdens de meerjarige proeffase aan detectie is ontsnapt. Er zijn een aantal vaccins uit de handel genomen nadat zij volledig waren goedgekeurd als gevolg van onverwachte veiligheidsproblemen. Het gaat onder meer om vaccins tegen het Rotavirus, de ziekte van Lyme en Kinkhoest met volledige cellen.

Daarom moet een vaccin, om met recht “volledig veilig” te kunnen worden verklaard, ten minste vijf jaar intensief worden getest in klinische proeven en vervolgens verscheidene jaren worden gecontroleerd wanneer het wordt toegediend aan de bevolking in het algemeen.

  Tegen alle bewijzen in: EU onthult plan voor totale vaccinatie in nieuw beleidsdocument

De covidvaccins werden echter minder dan 8 maanden na het begin van de klinische proeven op mensen publiekelijk “volledig veilig” verklaard. Volgens de normale tijdlijn van vaccinonderzoek bevindt maand 8 zich in fase 2 van het drietraps klinische onderzoeksregime.

De bewering dat de Covid-vaccins “volkomen veilig” waren, was derhalve volledig ongerechtvaardigd en niet onderbouwd. Degenen die deze bewering hebben gedaan, hebben zich schuldig gemaakt aan een opzettelijke en gewetenloze misleiding van het publiek.

En toch werd deze bewering gebruikt als basis voor een wereldwijde campagne waarbij meer dan de helft van de wereldbevolking is geïnjecteerd met experimentele serums die niet naar behoren zijn getest.

De uitdrukking “veilig en effectief” werd in feite de slogan van de wereldwijde vaccinatie-onderneming. In de overtuiging dat de vaccins “volkomen veilig” waren, gingen miljarden mensen gewillig – en zelfs enthousiast – in de rij staan om hun covid-injecties te ontvangen.

Onnodig te zeggen dat niet iedereen bereid was de propaganda te accepteren. Maar alle redelijke bezwaren negerend, besloten veel regeringen dat universele vaccinatie hun doel was en besloten zij dat de onwilligen moesten worden gedwongen. Dit trachtten zij te doen door middel van directe vaccinatiemandaten en covidpaspoorten of digitale certificaten. De laatste twee werden zo ontworpen dat weigeraars gedwongen werden zich te laten inenten op straffe van uitsluiting van de normale gang van zaken in de samenleving.

Overheids- en volksgezondheidsfunctionarissen rechtvaardigden deze drastische aanpak door herhaaldelijk te stellen dat de vaccins “volledig veilig” en effectief waren, en dat het daarom in orde was de injecties op te dringen, zelfs aan degenen die ze niet wilden nemen.

De bewering “veilig en doeltreffend” werd dus gebruikt als een middel om mensen te verleiden en dwangmiddel voor de wereldwijde covidvaccinatie-kruistocht.

We moeten hier even stilstaan bij de enorme omvang van wat de vaccineerders hebben “bereikt”. Minder dan 22 maanden na het begin van de klinische proeven zijn zij erin geslaagd de overgrote meerderheid van de mensheid in te spuiten met hun onvoldoende geteste producten. Als de zaken correct waren aangepakt, zouden de ontwikkelaars van het vaccin zich nu hebben voorbereid op fase III van de klinische proeven. Deze fase vindt normaal plaats tussen 24 en 48 maanden na het begin van het proefproces. Dit is hoe de Johns Hopkins Universiteit beschrijft wat deze fase inhoudt:

“Fase III van de klinische proeven is van cruciaal belang om te begrijpen of vaccins veilig en doeltreffend zijn.”

Fase III is waar we ons nu bevinden op de tijdlijn van de ontwikkeling van vaccins. In het geval van de covidvaccins worden de tests van fase III echter niet uitgevoerd op een geselecteerde groep vrijwilligers, maar op de wereldbevolking.

  Japanse onderzoekers publiceren gevallen van vreemde bloedstolsels na COVID-vaccins van Pfizer

De miljarden mensen die zijn gelokt en gedwongen om aan dit experiment deel te nemen, zijn niet eerlijk ingelicht over de waarheid van de situatie, d.w.z. dat de covidvaccins niet naar behoren zijn getest en dat hun veiligheidsprofiel niet met enige bevredigende nauwkeurigheid kon worden vastgesteld. In plaats daarvan werden zij voorgelogen en werd hun verteld dat de vaccins “volkomen veilig” waren.

Volgens het normale schema zouden de fase III-proeven met de covidvaccins in april 2024 worden afgerond. Als deze fase probleemloos zou verlopen, zou april 2024 het vroegste tijdstip zijn waarop iemand met recht zou kunnen zeggen dat de covidvaccins “veilig en effectief” zijn.

Het is even verbazingwekkend als beangstigend dat deze grootschalige, razendsnelle vaccinatiecampagne met onvoldoende geteste stoffen mocht worden uitgevoerd, ondanks het feit dat de injecties een nieuwe mRNA-technologie voor genoverdracht bevatten die nog nooit eerder was uitgeprobeerd. Vanwege de aanwezigheid van deze nieuwe technologie hadden deze vaccins met grote omzichtigheid moeten worden benaderd en met de grootst mogelijke grondigheid en kracht moeten worden getest. Verbazingwekkend genoeg is dit niet gebeurd. Integendeel, van enkele van de meest rudimentaire onderdelen van de gebruikelijke testroutine werden terloops achterwege gelaten.

Nu we ongeveer veertien maanden bezig zijn met deze wereldwijde injectie-operatie, is het duidelijk dat de bewering dat de vaccins “volledig veilig” zijn, niet alleen ongefundeerd was, maar zelfs ronduit vals.

Kort nadat met het vaccineren was begonnen, begonnen de berichten over ernstige bijwerkingen en sterfgevallen binnen te stromen. Zie de grafiek hieronder die de explosie van overlijdensmeldingen aan de VAERS-databank van de Amerikaanse overheid weergeeft. Deze explosie begon eind 2020, toen de vaccineerders begonnen met het toedienen van hun Covid-producten aan het grote publiek.

Binnen een paar maanden overtrof het aantal sterfgevallen als gevolg van de covid-injecties het jaarlijkse aantal records van alle andere vaccins in de geschiedenis van de database. In minder dan twaalf maanden tijd overtrof het aantal sterfgevallen als gevolg van de covid-injecties het aantal geregistreerde sterfgevallen als gevolg van alle andere vaccins in de afgelopen dertig jaar.

Dit is een gruwelijke telling voor vaccins die geacht werden “volkomen veilig” te zijn.

Hoewel de vaccineerders probeerden de verwoestende bijwerkingen van hun product te verdoezelen en te bagatelliseren, kon de realiteit niet worden verborgen. Myocarditis en pericarditis werden een goed gedocumenteerd gevolg van de Pfizer en Moderna injecties. In december van vorig jaar gaven wetenschappers van Astra Zeneca eindelijk toe wat al maanden bekend was, namelijk dat hun vaccin dodelijke bloedklonters veroorzaakte.

In een poging het nieuws zo veel mogelijk te verzachten, is dit de kop waarmee de Mail Online dit schrijnende feit bekendmaakte:

  De naald en de aangerichte schade

AstraZeneca ontdekt wat de oorzaak is van bloedstolsels na de vaccinatie: Vaccin werkt als een magneet en trekt bloedplaatjes aan die het lichaam aanziet voor een bedreiging en aanvalt

Hoe gevaarlijk en dodelijk deze vaccins zijn, blijkt uit het feit dat er binnen twaalf maanden na het begin van de vaccinatiecampagne meer dan 1000 peer-reviewde  artikelen en studies in wetenschappelijke tijdschriften zijn verschenen waarin de verschillende bijwerkingen van deze geneesmiddelen worden beschreven. De meeste van de besproken bijwerkingen zijn ernstig en dodelijk. Zij omvatten

 • Dodelijke hersenbloeding
 • Veneuze trombose
 • Immuun trombocytopenische purpura
 • Myopericarditis
 • Guillain-Barré-syndroom
 • Acute veneuze trombo-embolie
 • Lymfadenopathie
 • Portaal veneuze trombose
 • T-cel lymfoom
 • Afasie
 • Anafylaxie
 • Cardiomyopathie
 • Trombofilie

Het injecteren van meer dan de helft van de mensheid met onvoldoende geteste, gevaarlijke farmaceutica, gebaseerd op een nog nooit eerder beproefde technologie, terwijl men beweert dat deze “volkomen veilig” zijn, is een ongekend grootschalig experiment met ernstigste potentiële gevolgen. Nooit eerder heeft een regering, een internationale actor of een transnationale kliek een actie ondernomen waarbij een zo groot deel van de mensheid aan een zo ernstig gevaar werd blootgesteld.

Deze operatie werd onder valse voorwendselen uitgevoerd en degenen die ermee begonnen wisten dat hun beweringen ongefundeerd en vals waren. De vraag die moet worden beantwoord is deze: hoe heeft men zoiets kunnen laten gebeuren?

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben op korte termijn al ernstige bijwerkingen van deze injecties ondervonden. En we weten nog niet wat de gevolgen op middellange of lange termijn kunnen zijn, aangezien deze vaccins niet voor dergelijke tijdsbestekken zijn beproefd.

U mag niet vergeten dat de klinische proeven met de covidvaccins pas minder dan 22 maanden geleden zijn begonnen. In zo’n korte tijdspanne is het gewoon onmogelijk om de veiligheid van een vaccin naar behoren te beoordelen.

De covid-19 vaccinatie kruistocht is een wereldwijde misdaad zoals de wereld nog nooit heeft gezien.

Degenen die medeplichtig zijn aan deze enorme misdaad tegen de mensheid zijn de vaccinproducenten, de leiders van de regelgevende instanties, volksgezondheidsambtenaren en politici. Ook medeplichtig zijn de media die eindeloos de bewering “volkomen veilig” hebben verspreid, die de mantra is geworden waaronder deze onderneming is uitgevoerd.

Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten voor hun daden in een juridische setting ter verantwoording worden geroepen, zodat hun daden kunnen worden geëvalueerd en beoordeeld in overeenstemming met nationale en internationale wetten en statuten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

We zullen niet vergeten. We zullen niet vergeven. Er zal een afrekening zijnVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Italiaanse aartsbisschop Carlos Maria Vigano steunt de Canadese vrachtwagenchauffeurs tegen de Nieuwe Wereldorde (Nederlands Transcript)
Volgend artikelDe Propaganda Pandemie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

32 REACTIES

 1. Uitstekend artikel. Dit is precies hoe het zich heeft voltrokken en voltrekt. Daarnaast toont het aan waarom de ‘vaccns’ onveilig zijn en wie er voor het massaal injecteren verantwoordelijkheid zijn. Complimenten.

 2. Schapen en geiten behoren tot dezelfde familie.
  Echter, schapen volgen in een groep de herder over de vlakke heide.
  Geiten zoeken hun eigen weg, en als het moet zelfs tegen de berg op.
  Laat mij maar geit zijn…..

 3. Een goed artikel en helaas VOLLEDIG JUIST.
  Want wat wordt nu onze toekomst.❓Dit is te griezelig om over na te denken❗️.
  Mensen werden eerst doodsbang gemaakt voor een virus, wat wel grote impact had, maar ook niet meer dan een flinke zware griep, maar goed dat wisten we niet in het begin. Maar iedereen werd in die periode “ gehersenspoeld” door de overheid de media en de beperkte zogenaamde wetenschappers. Want wetenschappelijk Wederhoor werd aan de kant gezet en tot wappies verklaard….. ….. wat een rare situatie…… verontrustend dat dit zo snel en doeltreffend kon gebeuren…….
  Wat we wel wisten is:::: DAT ER EEN MEDICIJN VOOR DEZE ZIEKTE COVID WAS, MAAR DAT WERD DOOR ONZE VORIGE MINISTER VERBODEN TE GEVEN AAN ERNSTIG ZIEKEN.‼️
  Dit lijkt mij strafbaar. ❗️
  Dit lijkt dood door schuld, het verbieden en of onthouden van een geneesmiddel zonder enige reden bij ernstig zieken die vervolgens ONNODIG OVERLIJDEN.
  Ik vraag mezelf af hoeveel mensen zijn door het hen onthouden van medicatie overleden….????
  WANT IVERMECTINE HAD HUGO DE JONGE VERBODEN.
  Wie en wanneer gaat hem hierop aanspreken. ❓❓❓Hier zou een gerenommeerde arts een proces voor worden aangedaan……..

  Een ander aspect wat in bovenstaande reportage ter sprake komt is de GOEDKEURING VAN HET VACCIN.
  Dit vaccin is door de EMA. ( Epropees medisch agentschap) SLECHTS VOORLOPIG GOED GEKEURD VOOR NOODGEVALLEN. ❗️
  Ja u leest. het goed VOORLOPIG en voor NOODGEVALLNEN❗️❗️
  Is u dat verteld❓ Bent u op de hoogte dat u meedeed aan een medische proef die in fase drie van het onderzoek verkeerd❓Dus dat u meedoet aan een medisch EXPIRIMENT, zou u dat normaal ook doen als u gevraagd wordt om een nieuw medicijn te ontwikkelen, om mee te doen aan een proef❓
  Dat is wat hier is gebeurt en het is u niet verteld u had “ voorgelicht moeten worden over dit EXPIRIMENT, dit heeft een naam “ INFORMED CONSENT “ Dit is bij GEEN ENKELE BURGER GEBEURD. Dus ook hierin schiet minister de Jonge hopeloos te kort.
  Ik vraag me zelfs af of dit ook strafbaar is. ❓❗️
  Is het u bekent dat Pfizer Biontech in de USA onder dwang van de rechter ( hoge gerechtshof) de inhoud van hun bevindingen MOEST vrijgeven. En dat in dez zogenoemde “ Pfizer papers” ( Google het maar ) staat dat er in de onderzoeks fase van deze vaccins al 1223 doden zijn gevallen.
  Dit vaccin had NOOIT OP DE MARKT MOGEN KOMEN, ❗️

  Is het u verteld dat dit middel wat ze vaccin noemen geen vaccin zoals “ normaal een vaccin werkt “ is.
  Het is geen vaccin maar een geheel nieuwe vorm van “gen therapie” waarbij de ontwikkelaars niet wisten of het zou werken , hoe lang het zou werken, en wat de risico’s waren. Zelfs de WHO heeft haar definitie van vaccin hiervoor moeten wijzigen opdat het anders niet op de markt kon komen.
  Even terzijde: deze wijziging door de WHO was niet zo moeilijk omdat Bill Gates ( u weet wel de producent van Moderna ) de grootste financier is van de WHO! ( sorry maar dit zijn FEITEN ! )

  Deze vorm van gen therapie zijn vaccinontwikklaars al heel lang mee bezig, en het lukte ze wel om met deze gen technologie antistoffen op te wekken bij bepaalde virale infecties , maar als ze na verloop van tijd de geimmuniceerde proefdieren in de lababoratoria met hetzelfde virus besmetten….. GINGEN ZE ALLEMAAL DOOD❗️( fretten )
  Zou dit soms de vele besmettingen na een booster injectie kunnen verklaren.
  Zou dit soms de vele aantallen oversterfte en aan doeningen als een zeer snel verlopen kanker met de dood tot gevolg, myocarditis pericarditis, ( overleden sporters ) cytokine storm en AED ( antibody deficiëntie) kunnen verklaren.❓❓❓❓

  De informatie dat proefdieren bij herbesmetting dood gingen, was al voor het “ gebruik bij menselijke proefpersonen” personen bekend❗️WAAROM DAN TOCH DEZE INFERIEURE VACCINS / gen therapie op z’ on grote schaal gaan gebruiken.
  Wie is hiervoor VERANTWOORDELIJK;❓DE FARMACEUTEN NIET DIE WIJZEN IEDERE VERANTWOORDELIJK AF‼️HOE IS DAT TOCH MOGELIJK ❗️Waarom gaat een overheid met farmaceuten die NIET VERANTWOORDELIJK WILLEN ZIJN VOOR HUN PRODUCTEN MET HEN IN ZEE❓Wie is dan wel verantwoordelijk onze overheid. ❓

  Waarom werd er zoveel drang uitgeoefend om dit middel wat ondeugdelijk is, te nemen.
  Je wordt buiten gesloten als je het gezonde verstand gebruikt en niet meedoet met deze waanzin.
  En als je het wel neemt dan krijg je —-hoe kinderachtig —— een beloning met je QR code.
  Terwijl je nog net zo besmettelijk kunt zijn en ook anderen kunt besmetten.
  WAAROM IS DAAR GEEN GOED EN RECHTVAARDIG ONDERZOEK NAAR GEDAAN. ❓

  Dan het vaccin zelf. Het is inmiddels bekent dat de ingespoten vloeistof Spike eiwitten bevatten. De farmaceuten hadden gedacht dat dit giftige goedje ( Spike eiwitten zijn zeer giftig) in de Delta spier zou blijven zitten en daar hun antisctoffen produceren.
  Helaas dit gifspuitje blijft deels in de spier maar het overgrote deel gaat meteen met de bloedbaan mee naar allerlei organen om daar ter plaatse in je organen Spike eiwitten antistoffen te produceren.
  De farmaceuten gingen er vanuit dat de Spike eiwitten na 5 dagen afgebroken zouden worden en uit het lichaam verwijderd zouden worden….. HELAAS ZIJ BLIJVEN IN VEEL GEVALLEN ACTIEF IN HET LICHAAM IN DIVERSE ORGANEN EN VEROORZAKEN DAAR GROTE EN ERNSTIGE COMPLICATIES. MET NIET ZELDEN DODELIJKE AFLOOP. EEN ONDEUGDELIJKE GIFSTOFFEN DIE ANDERS WERKT DAN IS VOORZIEN Wie is hiervoor aansprakelijk ❓in de celkern maakt het Spike eiwit zelfs je eigen natuurlijke immuunsysteem deels of soms zelfs helemaal onwerkzaam, maar Farma wijst alle verantwoordelijkheid af….Is dan de drammerige overheid die ons allemaal aan de prik wilden krijgen dan VERANTWOORDELIJK ❓

  Dit proces werd al meteen in het begin van de vaccinatie ronde verteld door Dr Mike Yeadon❗️Een Engelse wetenschapper die nu gepensioneerd is maar in zijn werkzame leven vaccin ontwikkelaar is geweest bij Pfizer Biontech . Hij vertelde meteen dit is een dodelijk vaccin, en de gevolgen hiervan kunnen tussen drie tot vijf jaar dodelijk zijn. Kortom een tijdbom❗️
  Deze informatie kunt u bij Dr Mike Yeadon vinden.

  Wat een angst hypnose al niet kan doen bij mensen.
  Gedane zaken nemen geen keer maar een gedegen ONDERZOEK EN INDIEN BEWEZEN VEROORDELING, NAAR DE VERANTWOORDELIJKEN VAN DIT DEBACLE IS WEL OP ZIJN. PLAATS.

  • De enige logica is, dat er géén logica is. Constant 180 graden draaien en constant veranderende spelregels. Mensen raken op deze wijze gedesoriënteerd en slikken alles voor zoete koek.

   Wát een dom volk loopt er toch rond. Heel verschrikkelijk.

  • anna, wat u daar schrijft is wel 100% juist.
   vraag is , waarom de corrupte politiekers NIET VERVOLGD WORDEN , immers , IVERMECTINE en veel andere medidijnen die 100% werken, en geen bijwerkingen hebben , zijn verboden. de corrupte politiekers hebben tot 150 .000 euro boete ingeschreven voor artsen die zoiets voorschrijven. Dat is wel het beste bewijs dat de medicijnen beter zijn dan de vergif-vaccins . Die politiekers zijn gewoon MOORDENAARS en dienen ALSDUSDANIG PER KERENDE IN DE DIEPSTE KERKERS WORDEN GESMETEN. Zelfs HITLER HEEFT niet op die schaal mensen vermoord.
   Er moet een algehele opstand komen , en alle politiekers die meegewerkt hebben , door een volks jury berecht.

   • Veel mensen willen de waarheid niet horen. Zojuist op een populair webblog kort proberen uit te leggen dat volgens de geldende definitie een experimenteel mRNA gentherapie middel geen vaccin genoemd mag worden. Daarnaast aangegeven dat de lange termijn bijwerkingen (5 tot 10 jaar voor een normaal vaccin) nog onbekend zijn. Mijn bijdrage is nog nooit zo snel verwijderd terwijl beide beweringen verifieerbaar zijn en correct 🙂

  • Als men de bijsluiters van de vaccins had gedownload dan had men dit geweten.
   Maar wie deed dat? Men volgde de liegende en bedriegende overheid na bang gemaakt te zijn en te zijn gehersenspoeld.

  • Mijn welgemeende complimenten voor uw bijdrage. U laat blijken zeer goed op de hoogte te zijn. Niet dat we er geliefd door worden maar de waarheid vertellen is te belangrijk

  • Mooie opsomming van de feiten, maar we zitten nog volop aan het begin van dit duivelse plan.
   Dit was slechts de generale repetitie om te kijken hoe je de hele wereldbevolking totaal in de grip kunt krijgen en wat experimentjes op de werking van het gif (i.c.m. 5G etc.) dat in het nutteloze gepeupel moet.
   Ondertussen zijn ze brutaal genoeg om het proletariaat alvast aan hun toekomst te laten wennen door openlijk te zijn over hun misdadige plannen.

  • Er wordt nu weer een brief gestuurd naar de geboosterden…. die dus al drie covid/booster spuit hadden gehaald en dat ze de tweede boosterspuit kunnen gaan laten prikken!? Maar het zeer opmerkelijk citaat in die brief staat is:::: of u die vierde spuit wil hebben of niet!??? indien dat niet is laat ons dat dan even weten!? Ook staat er in die brief dat de spuit die u nu heeft ontvangen maar enkele maanden u beschermt tegen een corona variant van welke aard dan ook!? Dus is het veiliger dat u ze neemt om niet ziek te geraken aan corona besmet zult raken! Hieruit concludeer ik dat de overheden nattigheid voelen en de verantwoordelijkheid bij u zelf gaat leggen om die reden dat U…..die spuit op vrijwillige basis neemt…… Dat betekend dat de covid pas een misdaad was tegen de mensheid!!!!!!

 4. Diegene die zich heeft laten prikken, was zelf te lui, of te gemakzuchtig, te hebberig want het was gratis, te dom, te volgzaam, te naïef, te onwetend, te onstabiel zodat zij overgehaald konden worden door hun opdracht/werkgevers, te bang en angstig voor het leven en diegene die zich hebben laten misleiden door de reguliere media en de overheden. Kortom alle die het verdomde om het zelf op te zoeken of zich te laten informeren. Nu er steeds meer boven tafel komt, wat er zoal in verwerkt is in dat experimentele genetische modificatie injecties, die valselijk vaccins genoemd worden. Beginnen deze proefkonijnen zich stukje bij beetje te beseffen, dat zij letterlijk met hun gezondheid Russische roulette zijn gaan spelen. Het is voor ieder een kwestie van wachten wat het resultaat zal zijn van de prikken die ze hebben gekregen. Bij ieder geeft het een ander resultaat.

 5. deze week in een rustoor al 20 doden na 1 maand de boster ontvangen te hebben het begint met hier en daar pijn na een paar dagenis het zo erg dat ze naar de ziekenhuizen gevoerd worden dokters doen of hun neusbloed en zeggen we weten het niet de maar het komt zeker niet van de vaccins, gek dat ze allen ongeveer de zelfde klachten krijgen.

 6. Miljarden mensen hebben niks me te makken met experiment in Gods naam, dat is geplande en uitgevoerde uitroei actie..niks experiment! Dat klinkt net oeps , foutje..maar bedoeling was goed…..Laten wij met dat een keer en voor goed ophouden.!!!

 7. je weet waar je staat in dit verhaal als je door de leugens heen prikt omdat waarheid of eerlijkheid voor jou een manier van leven is.

  je weet dan ook dat de gene die naar de macht grijpen alles behalve waarheid spreken.
  en dan weet je waarschijnlijk ook dat liegen tot meer liegen, en tot in den treure liegen betekend.

  logisch zou zijn dat een stel georganiseerde leugenaars veel moeten overleggen om leugens op elkaar af te stemmen.
  zie krantenkoppen met precies de zelfde koppen.

  en dat dit centraal word aangestuurt
  door iets of iemand.

  en ik ben al lang zover te begrijpen dat dit waarheid (law of one) samenleving
  tegen leugens (law of none) topdown dictatuur.
  is.

  waarom de voornamenlijk westerse europesche volkeren waar de eigen regeringen oorlog tegen hun volk voeren.

  omdat deze demographer goed onderwezen is , op durft te komen voor zichzelf en anderen. redelijk inteligent en rechtvaardig ,
  deelt met de samenleving.
  of te wel in hun ogen ,: het virus /de waarheid.

  alles wat al decenia ontmoedigd word.
  liberaal is het recht andermans rechten te treden.
  moet je je maar verdedigen.
  do as thou please.

  dit is een 100% gecoordineerde bevrijding
  van de gehele planeet en iedereen er op.
  en overtuigd dat dit het einde van het beest systeem is en een laatste wanhopige poging tot verlengen van de babylonische controle a 6000 jr.

  ik las over “operation indigo skyfall” chemtrailing.
  een insider weet dan wat er aan de hand kan zijn.

  bedenk je dit en wat satanisten/khazar h
  hun beste truck is!!

  “””doen alsof de duvel echt is!!”””

  want waar je in gelooft is waar….
  conjure-19

 8. Wat ik nog steeds niet begrijp is,
  Dat er vanaf het begin van dit hele Corona gebeuren er mensen waren die meteen al sceptisch waren.
  Deze groep werd stilaan wel wat groter toen men met die “vaccins” op de proppen kwam.
  Het leeuwendeel der mensen echter, geloofden de overheden en de media.
  Dit verschil tussen deze groepen van mensen heeft niets met het persoonlijke IQ van doen.
  Er waren/zijn wetenschappers en hoger opgeleiden die mee gingen in het narratief.
  Ook lager opgeleide mensen gingen er in mee.
  Aan de andere kant namen groepen mensen er afstand van en hadden al vroeg in de gaten dat e.e.a. niet klopte, ongeacht hun opleiding.
  Het heeft dus blijkbaar niets met intellect van doen.
  Ik vraag mij af waardoor het komt dat er groepen mensen zijn die ongevoelig zijn voor deze Corona hype terwijl het gros volledig in de ban is en gehypnotiseerd geraakt is.

  • Dat is in de sociale psychologie onderdeel hypnose onderzocht.
   Ieder, ook intelligent mens, gaat na een x aantal malen iets horen voor waar aannemen.

   Het zit hem dus meer in de wijze van “informatie” willoos tot je nemen of kritisch ter kennisname aanhoren en “parkeren” vanwege vraagtekens die dit oproept. Of uiteraard intuïtie, dat staat ook los van de moderne leercapaciteit.

   Ik wil deze theorie niet geloven, maar helaas, je ziet ook mensen die intelligent lijken de propaganda te laten infiltreren in hun hersenen.

   (En juist met intelligente mensen die zo achterlijk doen heb ik grote moeite)

  • Ik denk dat deze mensen over een aantal dezelfde eigenschappen bezitten. Sterk in de schoenen staan, vermogen tot zelfstandig nadenken, niet alles voor waarheid aannemen en bij twijfel zelf op onderzoek uitgaan, vermogen tot vooruit denken, zich afvragen waarom dingen gebueren zoals ze gebeuren en het vermogen stukjes juiste informatie aan elkaar te knopen zodat zij de puzzel kunnen compleet kunnen maken. Dat soort dingen. Ik vind het overigens een hele mooie vraag Tigron. Hier mag wat mij betreft meer onderzoek naar worden gedaan.

 9. Ik laat mij niet vaccineren ik ben niet dom, maar ik roep op iedereen die voor deze spuit toch gaan er wel snel bij te zijnde giftspuiten zijn niet aan te slepen en laat mij eerlijk zijn het is prettiger om met zoveel mogelijk te gelijk dood te gaan als alleen te sterven.

 10. Niet bang zijn voor dood te gaan het is een verlossing wie wilt er nou een slaafje zijn VAN DIE SMERIGE ELITE zijn wordt wakker mensen je moet blij zijn dat je uit gekozen bent om slaafje te zijn wie wilt dat nou niet lekker je kapot werken is nog altijd beter dan je dood te laten spuiten hoor ik veel om mij heen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in