De weg naar een nieuwe mens: groen, kleurrijk, gevaccineerd en gehoorzaam

Afwijkende meningen worden niet getolereerd

Foto: Schwab/Wikimedia, WEF, CC BY-SA 2.0; FFF/Flickr, Bluecloud9, CC BY-SA 2.0; Fotocollage "Wochenblick"

Links gaat andersdenkenden te lijf met agressie, geweld en repressie. Dat is geen geheim, dat heeft het altijd gedaan. Tegenwoordig marcheert ze met staatsfinanciering voor het establishment, alles wijst op een linkse ‘wereldrevolutie’. Maar in werkelijkheid spant links zich in voor nog ergere doelen – zonder het te weten, schrijft Siegfried Waschnig.

Of het nu gaat om migratie, klimaat of vaccinatie, het is altijd de gelijksoortige clientèle die in het beste geval loopt of springt voor de heersende mainstream opinie en in het slechtste geval zijn toevlucht neemt tot verkettering en geweld. Iedereen die zich verzet tegen de vooraf bepaalde mening van de regering loopt het risico door linkse extremisten te worden neergeknuppeld of anderszins het zwijgen te worden opgelegd. Het establishment bepaalt de mening, de rijkelijk gefinancierde NGO-laarsjes weten wanneer ze wat moeten doen.

De “Vluchtelingen Welkom” adepten, die migratiecritici onder de antisocialen en kindermoordenaars willen scharen, zijn nog hysterischer geworden over de klimaatkwestie. Kinderen en jongeren die zich door de fluit lieten lokken tegen het einde van de wereld, zien de “oude mensen” als klimaatzondaars en de schuldigen voor het einde van de wereld – dat al vele malen is aangekondigd, maar nooit is gebeurd.

Migranten, klimaat, virus

De samenleving wordt door strijd en verdeeldheid gehusseld, en de sociale breuklijnen, vooral tussen de generaties, werden in het kielzog van de Friday For Future-demo’s nog dieper in de volksziel getrokken. Dieper dan ze al waren na de migrantenaanval op Europa. In deze maatschappelijke groef rommelt nu de enige en allesbepalende kwestie: “Vaccinatie – ja of nee?” Terwijl de fronten op het gebied van migratie en klimaat nog redelijk duidelijk waren getrokken, ziet het er nu met het “virus” anders uit. Hier lopen de meningen zelfs in diep en lang gewortelde gemeenschappen sterk uiteen. Angst viert hoogtij.

U bent niet alleen, de woede groeit over de hele wereld!

Terwijl de mensen vroeger samen demonstreerden tegen massa-immigratie of de Fridays-For-Future-Kids op hun kop gaven, is sinds Corona niets meer hetzelfde. Families en vrienden ruziën over de vraag of de “alles verlossende prik” nu wel of niet zin heeft, velen vrezen voor hun leven. De propagandamachine is aan het werk. Er heerst onzekerheid – en ondertussen worden er grote kanonnen uitgerold tegen vrijheid en zelfbeschikking. Ze hebben het te druk om adequaat te reageren op alle “tijdelijke” en vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook hier weer het bekende spel: kritische geesten, redelijke stemmen en waarschuwende woorden worden neergeslagen en uit het openbare debat geweerd. Aan de ene kant, “ontkenners,” “wappies,” en “idioten”; aan de andere kant, “de verlichte” en “de goeden”. Om het in een eenvoudige noemer te vatten: allen die staan voor vrijheid, zelfbeschikking en kritische discussie worden opnieuw in de rol van de onmensen gegoten.

Het gevaar van links-rechts denken

Maar boven degenen die consistent met alle voorschriften regeringsconform hun hoofd knikken, straalt de zon van van humanisme en verlichting. De “goeden” zitten meestal aan de linkerkant. Maar ze zijn niet zo goed als ze beweren te zijn. Ook dit is algemeen bekend.

Linkse extremisten zorgen regelmatig voor onrust en geweld bij Corona-demonstraties, fotograferen deelnemers aan demo’s en slaan ze op in databanken. Zelfbenoemde “deskundigen” mogen op de publieke omroep critici van de Coronamaatregelen in de extreem-rechtse hoek duwen – zonder enige tegenspraak.

De mars van ’68 door de instellingen lijkt in de 21e eeuw in volle hevigheid te zijn doorgedrongen. De linkse klopjacht doet denken aan het communistische regime van de DDR. Daarom laait in de wakkere burger het verzet op tegen alles wat links is. Maar het is een misvatting om alleen ‘links’ de schuld te geven, want dat belemmert het zicht op de ingrijpende ontwikkelingen die momenteel de kop opsteken.

Dr. Robert Malone: Verzet je - De tijd is nu gekomen

De Great Reset komt eraan

Globale giganten als George Soros, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk en Bill Gates financieren en promoten “verlichte” bewegingen als “Refugees Welcome”, “Fridays For Future” of kopen zich, net als Bill Gates, in bij de Wereldgezondheidsorganisatie om vanaf de hoogste machtshendels het globale gezondheidsbeleid te bepalen.

Het hoofd van het Economisch Wereldforum, Klaus Schwab, is zelfs van mening dat de wereld zoals we die tot 2020 kenden, met de pandemie is verdwenen. Hij is enthousiast over de “nieuwe mens” die de oude, normale mens door genetische manipulatie, robotica en digitale componenten moet vervangen.

Sociale herstructurering
Dit zijn geen hersenspinsels van een oude man; het onderzoek op dit gebied is in een vergevorderd stadium en zal spoedig werkelijkheid worden. Als de mens met zijn hersenen en lichaam rechtstreeks verbonden is met het net, dan zal niets in de weg staan om hem volledig te monitoren en te controleren. De veelbesproken geïmplanteerde chip is nu nog maar een peulenschil. Klimaatverandering, migratie en verplichte vaccinatie zijn slechts de weg naar de “nieuwe mens”.

Het zijn mensen als Schwab die gebruik maken van onkritische geesten en deze ophitsen tegen degenen die zich verzetten tegen de elitaire sociale- en herstructureringsplannen. De strijd en de geschillen aan de basis komen hun goed uit, want zo kunnen zij hun sinistere plannen snel en zonder noemenswaardig verzet uitvoeren. Links is al lang geleden de “nuttige idioot” van de globalisten en kapitalisten geworden, en het gaat hen om winst, macht en controle – ten koste van ons allemaal. Dit maakt het des te belangrijker om te blijven voorlichten en bekritiseren.

Gevaccineerde mensen zenden MAC COMPUTER ADRESSEN uit; Wat veroorzaakt dit fenomeen?

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De Grote Transformatie “The Great-Reset” – De weg naar het digitale concentratiekampVolg Frontnieuws op Telegram

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here