Fabrice Florin from Mill Valley, USA / Wikimedia (CC BY-SA 2.0 DEED)

Niet één van de volgende punten zal een typische inwoner van het “collectieve Westen”, oftewel de 14 procent van de wereld die zichzelf de “internationale gemeenschap” noemt, overkomen als inherent onwaarschijnlijk of in veel gevallen zelfs vreemd. Ze zijn eraan gewend geraakt; het maakt deel uit van hun dagelijkse landschap. Ter illustratie volgt hier een select maar representatief voorbeeld van beleid en voorgeschreven gedragingen die in dat bizarre maar gelukkig kleiner wordende deel van de wereld het nieuwe normaal zijn gaan vormen, schrijft Stephen Karganovic.

 1. Om de fictie in stand te houden dat mannen en vrouwen qua eigenschappen fysiologisch niet van elkaar te onderscheiden zijn, heeft de Canadese regering de installatie van tampondispensers in mannentoiletten verplicht gesteld. Het empirische feit dat mannen geen tampons nodig hebben, wordt overstemd door de ideologie, die categorisch dicteert dat ze dat wel hebben omdat het dogmatisch voorgeschreven is dat mannen menstrueren en bovendien in staat zijn om baby’s ter wereld te brengen. Mensen die geloven dat ze iets zijn wat ze niet zijn en beweren dat hun subjectieve zelfbeeld de werkelijkheid overheerst, zijn politiek gemachtigd om empirische observatie en de conclusies van wetenschappers die nauwkeurig, verifieerbaar onderzoek doen, teniet te doen.
 2. Op het ideologische hakblok van de werkelijkheid ligt ook terminologie die verwijst naar vooroorlogse, op gezond verstand gebaseerde opvattingen over natuurlijke relaties tussen mensen. “Moeder” en “vader”, uitdrukkingen die zinspelen op de duidelijk verschillende rollen van ouders in het proces van conceptie en opvoeding van nakomelingen, zijn in het door de woke gecontroleerde universum onder dwang vervangen door aanduidingen als “ouder nr. 1” en “ouder nr. 2”, uitgevonden om die feiten te verbergen. Nu is de Methodistische Kerk van Groot-Brittannië nog een stap verder gegaan door de termen “man” en “vrouw” als beledigend te bestempelen. Geïnspireerd door inclusiviteit is de technische reden voor deze afwijking van de normaliteit “om aannames te vermijden” die niet “de realiteit voor veel mensen” zijn.
 3. De avant-gardistische staat Californië heeft een wet aangenomen die dit jaar van kracht wordt, AB 1084, die grote winkels verplicht om genderneutrale speelgoedafdelingen te hebben of boetes en andere straffen te riskeren. De nieuwe wet zal winkeliers extra belasten en zal het te verwachten economische effect hebben dat de prijs van speelgoed in het algemeen voor normale gezinnen en hun kinderen zal stijgen. Het is overigens voor iedereen een raadsel wat de definitie van genderneutraal speelgoed is en of er een markt is voor dergelijke artikelen. Maar in een parallel universum dat geregeerd wordt door ideologische waanideeën zijn dit onbelangrijke details.
 4. In Groot-Brittannië, het land waar de roman 1984 werd geschreven die het begrip gedachtemisdaad introduceerde, zijn onlangs de eerste letterlijke vervolgingen van gedachtemisdaden ingesteld. Isabel Vaughan Spruce, directeur van de Britse March for Life, is tot nu toe drie keer door de politie aangehouden en voor de rechter gedaagd omdat ze in stilte voor abortusklinieken had gebeden. Lezers dienen er rekening mee te houden dat haar arrestaties niet het gevolg waren van toespraak of gedrag, maar van een “aanstootgevende” activiteit die puur mentaal was. De Britse autoriteiten betwistten niet haar recht als burger (of koninklijk onderdaan, zo u wilt) om zich in de openbare ruimte te bevinden waar ze werd gearresteerd. Detentie en vervolging waren volledig gebaseerd op hun perceptie van wat er in haar hoofd omging, in de nabijheid van een abortuskliniek, waarvan de autoriteiten dachten dat het provocerend en storend zou kunnen zijn voor de gebruikers van de diensten van de kliniek. Lezers dienen zich ervan bewust te zijn dat in het gewoonterecht het concept van gedachteovertreding niet bestaat en dat het Britse parlement tot nu toe geen wettelijke uitdrukking heeft gegeven aan een dergelijke overtreding. Desondanks is een persoon die vermoedelijk mensenrechten heeft, vervolgd vanwege objectief onbewijsbare gedachten om een wettelijk niet bestaande norm af te dwingen. Maar dat is het nieuwe normaal, de op regels gebaseerde orde van de waakjurisprudentie die nu vorm krijgt in het land dat er ooit prat op ging de “rechten van Engelsen” te handhaven, hoe excentriek ook. Zelfs de KGB van vroeger had dit niet kunnen verzinnen.
 5. Om terug te komen op het avant-gardistische Californië: de bekroonde leraar van de vijfde klas in Glendale, Ray Shelton, werd geschorst omdat hij weigerde toe te staan dat mannelijke leerlingen die zich “identificeren” als meisjes naakt strippen voor vrouwelijke leerlingen in de meisjeskleedkamer. Shelton verloor zijn baan omdat hij zich verzette tegen de transgenderagenda op zijn school. Het maakte geen verschil dat vrouwelijke leerlingen en hun ouders hem volledig steunden en ook fel bezwaar maakten tegen deze agressieve uitingen van naaktheid van het andere geslacht. Glendale is toevallig een Armeense voorstad van Los Angeles en de overwegend normale inwoners zijn niet gewend aan progressieve westerse waarden. Ze reageerden met ontzetting op de door de staat georkestreerde seksualisering van hun kinderen. Hun protesten mochten echter niet baten. Shelton klaagt de staat nu aan voor schadevergoeding. Veel succes in het rechtssysteem van de gestoorde staat Californië.
  Google kondigt wereldwijd verbod op onafhankelijke media in zoekresultaten aan

Deze brokken waanzin zouden beschouwd kunnen worden als de tragikomische laatste fase in de ineenstorting van een suïcidale beschaving, behalve dan het feit dat door middel van hooghartige politieke manipulatie en het opleggen van arrogante agenda’s zelfs naties en culturen die nog een restje gezond verstand hebben tot onderwerping worden gekoeioneerd en de afgrond in worden getrokken. Laat Servië dienen als een leerzame casestudy, een voorbode van de contouren van de komende dystopie.

Al een aantal jaren geeft de Servische regering tot afschuw van haar burgers aan dat ze zich onderwerpt aan westerse waarden door de parade toe te staan die de Russische regering zo verstandig was te verbieden. Maar dat is nog niet alles. Onder de radar bevestigde het koloniale bestuur van Servië onlangs opnieuw haar trouw aan de buitenlandse meesters door een wet aan te nemen over gendergelijkheid met zeer beperkende bepalingen, gekopieerd/geplakt van analoge wetgeving die al van kracht is in het eerder genoemde 14 procent en krimpende deel van de bekende wereld.

Vanaf april van dit jaar moeten Serviërs, op straffe van zware straffen, in alle gendergerelateerde zaken hun collectieve Westerse modellen nabootsen. Het onderwijssysteem, inclusief schoolboeken, en alle communicatie in de publieke sector wordt gereorganiseerd om de nieuwe richtlijnen te weerspiegelen. Het opleggen van gendergevoelig taalgebruik, inclusief geslachtsvoornaamwoorden, staat hoog op de agenda. Servische ouders zullen worden verplicht om zich gewillig te schikken naar de grillen van hun binnenkort gehersenspoelde kinderen, om in te stemmen met hormoonbehandelingen voor de geslachtsverandering van hun jongeren en om zich strikt te houden aan het voornaamwoordregime dat van hen zal worden geëist. Verzet zal resulteren in hoge boetes en gevangenisstraffen en in het gedwongen weghalen van hun kroost uit de ouderlijke voogdij om het in een door de overheid goedgekeurde pleegzorg te plaatsen.

  Heb geduld met de mensen die niet zien wat u ziet. Zij zijn gewoon bang. Zij zijn er nog niet.

Hoe volkomen “modern” de Servische wetgeving in dit opzicht is, kan worden beoordeeld aan de hand van het feit dat in Schotland een bijna identieke wet, die voorziet in maximaal zeven jaar gevangenisstraf voor recalcitrante ouders die weigeren hun kinderen te erkennen als transgender, is ingediend maar nog steeds in de wetgevende pijplijn zit. Het is zeker dat deze wet in de nabije toekomst zal worden aangenomen, maar het koloniale Servië kan zich er nu op beroemen dat het Schotland voor is geweest.

De alerte lezer zou zich kunnen afvragen wat Servië drijft om wetten aan te nemen die een overweldigende meerderheid van zijn burgers, misschien zelfs meer dan degenen die de Speciale Militaire Operatie van Rusland steunen, volstrekt weerzinwekkend vinden. Servië is geen lid van de Europese Unie en is door geen enkel verdrag verplicht om dergelijke cultuurvreemde normen te omarmen.

In Servië lijkt niemand in staat om een samenhangend antwoord te geven op deze zeer pertinente vraag, hoewel redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de onderdanige positie van de politieke elite ten opzichte van hun buitenlandse curatoren er waarschijnlijk iets mee te maken heeft. Maar zoals de Servische academicus en woordvoerder van de Servische Family Defence Coalition, Dr. Miša Djurković, heeft ontdekt, is het in zijn land zelfs af te raden om zulke vragen te stellen. Hij en zijn collega’s, ook vooraanstaande academici en publieke intellectuelen, zijn het doelwit geweest van kwaadaardige intimidatie rechtszaken wegens “discriminatie” (lezers uit Westerse landen weten precies hoe dat werkt) tot het punt waarop hun geduld en financiële middelen nu zijn uitgeput.

  Epstein-dossiers hernieuwen verdenkingen dat hij voor de Mossad werkte om de elite te chanteren

Als gevolg hiervan heeft Dr. Djurković helaas besloten om zijn pro-gezinsactiviteiten te beëindigen. Onlangs publiceerde hij een ironische “verontschuldiging” aan zijn woke tegenstanders, de machtige, door het buitenland gesteunde en overvloedig gefinancierde lobby die een ravage aanricht aan de moraal en cultuur van zijn land en tegelijkertijd de restanten van het gedegradeerde rechtssysteem ondermijnt. (Lezers die de Servische taal beheersen, kunnen zijn neerslachtige missive hier nalezen). Onnodig te zeggen dat juist de subtiliteit van het genre dat Dr. Djurković heeft gekozen om zijn “capitulatie” aan te kondigen, ervoor zorgt dat zijn punt volledig verloren zal gaan bij de woke schurken voor wier terreur hij, hopelijk slechts tijdelijk, lijkt te zijn bezweken.

De snode agenda waar Dr. Djurković zich in zijn thuisland dapper tegen heeft verzet, zou wel eens kunnen zegevieren, in Servië en elders, als Bertrand Russells nachtmerrieachtige postmenselijke visie ooit werkelijkheid wordt, en de luciferische ingenieurs van het collectieve Westen erin slagen om massaal “de onwankelbare overtuiging dat sneeuw zwart is” in het menselijke bewustzijn te implanteren. Dat is het doel dat Russell eerlijk gezegd voorstelde. Maar dat waren niet Lord Russells persoonlijke overpeinzingen. Het was de gezaghebbende verwoording van de ideologie die de daders bezielt van wat aartsbisschop Vigano de “wereldwijde staatsgreep, de totale oorlog tegen de mensheid heeft genoemd, niet alleen gemotiveerd door een zucht naar rijkdom en macht, maar vooral door een religieus motief …”. Russell was in zijn tijd een vooraanstaand intellectueel orakel van diezelfde daders. Hun pseudo-religieuze motief, legt Vigano uit, is “Satan’s haat: haat tegen God, haat tegen Gods schepping en haat tegen de mens die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God.” De aartsbisschop heeft gelijk.

Verplichte ontkenning van het bewijs van je zintuigen en verplichte overgave aan weerzinwekkende onzin is de eerste stap in die richting. Dat is zeker geen plan voor de verbetering van de samenleving. Het is een blauwdruk voor het verpletteren van de menselijke geest, wat uiteindelijk leidt tot de totale onderwerping ervan.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Over de psychologie van de samenzweringsontkennerVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel2024: Op weg naar de Europese revolutie!
Volgend artikelPoetin: Als Oekraïne burgers in Rusland blijft aanvallen, zal de Oekraïense staat worden vernietigd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

46 REACTIES

 1. Oproep aan alle Serviërs: De straat op om aan deze gekte een einde te maken. Vergeet vervolgens de reeds verloren EU en word SCO lid en BRICS adspirant lid.

 2. Het is echt ongelooflijk…..ik zal de vertaling eens subtiel mijn naive collega’s voorleggen…..die hebben allemaal nog kleine kinderen.

 3. Beste @Rommel, heb jij geen email-adres, wabt vanaf nu moet mijn browser controleren of uw site wel veilig is en moet ik aanduiden dat ik geen robot ben.

  Ik kan Theme niet beantwoorden betreffende Trump.

  Die reactie wordt onderschept.

  Ze zitten achter me aan man.

  Mvg,

  Chip

  PS: ik heb al vanaf 2016, email-correspondentie, met Niburu.Co.

  Wat ik door Niburu weet, kan ik blijkbaar niet in een post samenvatten als reactie op Theme.

  Mvg,

  Chip

 4. Genderneutraliteit.
  Waar komt dit toch vandaan ?
  Heeft het misschien iets te maken met de opkomst van AI en robotologie ?
  En hun juridische positie ten aanzien van de mensen ?
  Net zoiets als de positie van rechtspersonen ?
  https://www.youtube.com/watch?v=bJjXq6Pj0_c
  Hebben we straks genderneutrale robots of komen er straks op de openbare toiletten ook tampondispenders voor die dingen ?
  En ik zeg opzettelijk dingen, daar het dat zijn.
  Dingen geprogrammeerd met gedachtengoed van de programmeurs.

  • @ Dan januari 17, 2024 Bij 07:03,
   Dat gestoorde genderneutrale en het ombouwen van geslachten zit in het vaste wereld script. We leven onder een firmament/plasmakoepel en deze is een fictieve simulatie. We alle bevinden zich in een soort van computerspel en jouw lichaam is een avatar en daarmee speel jij het spel leven. Als je daarvan uit alles gaat beredeneren vallen vele onlogische puzzelstukjes op zijn plaats.

   Nu wil het dat er een nieuwe grotere plasmakoepel over de aarde heen gecreëerd wordt met meerdere andere simulatie koepels, maar deze heeft een andere frequentie. Zie het als een update van de huidige en in de nieuwe grotere plasmakoepel kunnen enkel avatars spelen die hieraan gelinkt kunnen worden. De oude avatars zoals we nu zijn, hebben de besturingssysteem XX of XY, de nieuwe avatars moeten XX/XY of XY/XX zijn. Dit zijn dan de transhumanen/ de genderneutrale. Met het zogenaamde Covid-19 vaccins worden de oude avatars inwendig omgebouwd naar de nieuwe type avatars XX/XY of XY/XX.

   Dit is een tussenstap voor samensmelting van mens en machine, die aangestuurd zal worden door het A.I. Dit is waar de cyborg Klaus Schwab van het WEF constant over heeft. Zijn 4de revolutie. Alle die zich niet laten opbouwen en/of de covid-19 injecties accepteren zullen niet mee gaan naar de nieuwe tijdelijke grotere plasmakoepel. Die rond september/oktober dit jaar 2024 verwacht wordt.

   Daarna zal de nog grotere plasmakoepel opgestart worden die twee grote tijdelijk plasmakoepels zullen vervangen. En dat moment wordt het “X “moment genoemd of het feniks moment. Vandaar dat Twitter nu al ” X ” genoemd wordt en eerdaags de ziekte ” X ” zal worden gepromoot door de media.

   • Met welk doel vergroten ze die koepel dan?

    Zei denken in updates en een disonnect van onszelf en van elkaar en allemaal als slaven onder 1 kunstmatige slimheid leven om de elite te dienen.
    De natuur/spiritualiteit draait om zelfrealisatie en eenwording om te leven als de bron en alles en iedereen te dienen.

    Er komen dus twee werelden… en iedereen moet kiezen. Wacht maar tot de keuze duidelijker wordt, dan kiest nagenoeg iedereen hetzelfde. Dat weten de elites dus proberen ze ons gehypnotiseerd te laten volgen.

 5. Het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Waar heb ik die zin eerder gelezen…? Valt het kwartje(voor de jonge lezers, dat was een muntje uit het “gulden” tijdperk) al? De mens is gemaakt naar God’s evenbeeld en die bokkepoot hier op deze aardkloot probeert de mens te veranderen naar zijn evenbeeld! Of je nou wel of niet gelooft, ieder mens zal gedwongen worden tot een keuze.
  Leer dan van de vijgenboom deze les” wanneer haar hout reeds week is, en de bladeren doet ontspruiten, weet gij dat het reeds zomer is.. WAKE UP

 6. Het Servische volk lijkt mij toch wel zo eigenwijs en eigenzinnig om hier tegen te blijven ageren, maar ik kan mij vergissen natuurlijk, in dit stuk praat men over dat 1 persoon Djurkovic genaamd zijn verzet heeft opgegeven, misschien is hij gewoon omgekocht, zou toch kunnen? Ik ken de goede man of vrouw niet hoor, nooit van gehoord tot nu dan.

 7. Om mij heen zijn er meerderr lemmings die rijp zijn. Ze zien alles omgekeerd, logica is helemaal weg en om hun hersenspoeling intact te houden raken ze over alles heel snel enorm beledigd.

  De wezens om mij heen zijn geen mensen meer. Ze geven niks om anderen, maar ze doen alsof de ander heel belangrijk is. Ze draaien alles, beloven de hele wereld en maken niks waar en ze hebben van zichzelf een beeld alsof ze God zelf zijn.

  IEDEREEN LIJKT WEL OP ÉÉN VAN DE KARTEL SATANISTEN… Mark Rutte en zn team van demonen waren voorbeeldgedrag dat is overgenomen. Overal om me heen voeren mensen gesprekken zoals Mark Rutte. Ze liegen en (ver)draaien ALLES. Er zit geen greintje normaal verstand meer in en ze marcheren vrolijk door, want in hun wereld is er een paradijs op aarde in de maak. Hersenspoeling is gigantisch en groteske vormen aan het krijgen.

  De Kakistocratie… een democratische gehaktmolen om het gezonde verstand te vernietigen. In Oekraïne sterven honderd duizenden mannen, maar hier sterven miljoenen mensen… GEESTELIJK EN SPIRITUEEL.

  Ik hoop/wens dat er binnenkort een grens wordt bereikt.

  • Theme januari 17, 2024 Bij 11:12

   Zo’n 90% is mentaal niet in staat om logisch na te denken, 8% denkt te kunnen denken en 2 procent is in staat om onafhankelijk kritisch na de kunnen denken, maar wie weet heeft het gros wel goede eigenschappen om zich naadloos aan te sluiten bij het door joden geïnitieerde Woke gemeenschap (Soros financiert deze idioterie) het gaat me steeds meer tegen staan.

   • @Adriaan…
    ‘het gaat me steeds meer tegen staan.’

    Mij ook, maar dat is natuurlijk de bedoeling zodat iedereen tegenover elkaar komt te staan. Maargoed… alles wat de satanisten hebben opgebouwd moet instorten. De massa die nu knettergek wordt gemaakt, kan alleen knettergek worden gemaakt omdat ze eigenlijk al geen enkel gezond verstand meer hebben. We moeten door deze keiharde en ultra zure appel heen… ik wou dat er een FN dorpje bestond, waar wij met zn allen op het dorpsplein onze verhalen konden delen en samen konden onderzoeken en leren hoe we deze boot vol gehersenspoelde mensen kunnen keren.

    Ik denk niet dat we iets kunnen doen. Ik denk echt dat de mensheid moet uitzieken van het echte virus… WOKISME

    Houd je haaks Adriaan, de gifbeker moet helemaal leeg… helaas. Daarna kunnen we mensen gaan helpen en verzorgen en begraven. Het WOKE carnaval kunnen we niet stoppen, dus we zullen er doorheen moeten.

    • Theme januari 17, 2024 Bij 11:38

     “ik wou dat er een FN dorpje bestond, waar wij met zn allen op het dorpsplein onze verhalen konden delen en samen konden onderzoeken en leren hoe we deze boot vol gehersenspoelde mensen kunnen keren.”

     Ja beste er zijn wel genoeg mensen hier met een gezond verstand, mijn buurman ook reeds lang gepensioneerd zat altijd zijn tijd door te brengen met een groepje andere ouderen op een zitgelegenheid in het lokale winkelcentrum, ik liep voorbij omdat ik een boodschap moest doen, hij riep mij erbij en dat deed ik ook, eerst de kat uit de boom kijken, maar je verwacht het al praatje weer, boos op de zelfgekozen regering maar géén dingen die ik wilde horen, het zit er niet in Theme en het komt ook niet, alleen als alles omslaat bijv. het geld/pensioenen wanneer deze verdwijnen dan krijg je de opstand van de mentaal kreupelen en van de jeugd moet je het ook niet hebben allemaal frustrerende dingen is de rode lijn bij velen.

     Fijne dag verder ben benieuwd wat voor gebak Gijp voor ons heeft gekocht🤣🤣🤣

     • @Adriaan…
      ‘Fijne dag verder ben benieuwd wat voor gebak Gijp voor ons heeft gekocht🤣🤣🤣’

      😂😂😂 Gijp lijkt mij (op afstand ingevuld) meer een type voor een borrelplank… 😂😂😂

      • Ik koop beiden, zeg maar wat voor gebak Adriaan dan ga ik nog even langs de bakker. Zolang alles nog werkt zullen ervan moeten profiteren.

       Aan de andere kant zie je echt dat Klausje wereldwijd wordt gehaat. Het wordt met de dag meer. Het kan natuurlijk nooit genoeg zijn. Maar dit doet pijn voor Klausje en zijn volgers. Je mag ze zeker niet onderschatten en een kat in het nauw maakt rare sprongen, maar een black out waar hij mee dreigde wordt niet gepikt, als het gebeurt dan weten we wie er achter zit. En X kan hij ook vergeten. Dat gooien ook steeds meer mensen op vaccinatieschade en dan nemen ze de vaxx ook niet meer. Debielen hou je altijd.

       Ok mes amis, ga naar het bos, nog effe de gemeente treiteren en hopelijk ligt er een vonnis vandaag. Ik zal wel verliezen, maar eerlijk gezegd heb ik daarop aangestuurd. Want ik wilde de overweging van de bestuursrechter weten om mij in het ongelijk te stellen en met die kennis heb ik in hoger beroep meer kans.

       Maar je weet maar nooit. Wie weet krijg ik een verjaardagskado van de rechter maar ik reken er niet op. Nu echt weg, taart halen en naar het bos met de hond. Eerlijk gezegd zou ik liever op het forum blijven hangen. Maar wat mot mot.

   • Inderdaad, Adriaan, het logisch denken is verstoord door de massamedia. Vind je het ook gek? Zo een bombardement aan memes, beelden, geluiden enzovoorts hakt erin en is alleen maar te ontwijken door er niet naar te kijken of luisteren. Kijkt en luistert men ernaar dan wordt die invloed geïnternaliseerd en dat krijg je er bijna niet meer uit. Ik zou tenminste niet weten hoe, daar het logisch denken verstoord is.

 8. Misschien dat men wakker wordt uit deze nachtmerrie als de kinderen verkracht uit school komen of helemaal van de kaart omdat ze de juf of de meester hebben moeten likken.

  Ben benieuwd wat er dan nog van de meester en de juf zal overblijven…..

  • AnneJelena januari 17, 2024 Bij 11:30

   Juist, de meesters en de juffen hebben nu reeds niets meer te vertellen in de randstad voornamelijk, zelf met meer geld lukt de overheid niet om meer leerkrachten aan te trekken, ze krijgen een listje met geboden mee om die diverse etters met fluwelen handschoen aan te pakken, onderwijs is een zwerende etterwond waar het pus uitspuit wanneer erop gedrukt wordt.

   • @Adriaan…
    🎯🎯🎯

    ONDERwijs is de basis waar zij onze basis verwoesten. ONDERwijs is gewoon echt een regelrecht wapen. Eén van hun krachtigste wapens, want in het ONDERwijs worden medemensen tot schapen/slaven/zombies gemaakt. Als we dit overleven dan zullen we ONDERwijs zien als een fabriek waar de menselijkheid volledig uit ons wordt verwijderd zodat ons ego kan worden geïnstalleerd. ONDERwijs is waar wij tot schapen worden gemaakt.

    • Beste Theme,
     Geef jouw kids en kleinkinderen de moraal en ethiek mee die jezelf ook hoog in het vaandel hebt staan.
     Ongeacht of dat haaks staat t.o.v. wat ze op school te leren krijgen.
     Geef ze je eigen normen en waarden mee en stimuleer ze om kritische vragen te stellen.
     Geef ze onderbouwde antwoorden op hun vragen.
     Leer ze vaardigheden aan, net als zelfredzaamheid. Het kan later van levensbelang zijn.

     Wij kunnen hier op FN kankeren op van alles en nog wat maar veranderingen komen op kleine schaal bij ieder individu en wat wij ‘ wakkeren’ ze leren.
     Op individueel vlak kunnen wij veranderingen bewerkstelligen, wij hebben dat zelf in de hand.

     • @Tigron…

      Mooi gezegt. Ik heb geen kinderen, maar als ik ze had zouden ze leren rekenen lezen en schrijven en daarna zichzelf leren kennen. Met lezen, rekenen en schrijven kan een mens verder ALLES zelf leren. En met zelfkennis snap je waar jou kracht ligt.

      ONDERwijs is echt een veel gevaarlijker wapen dan mensen denken. Met ONDERwijs sluiten ze iedereen op in hun matrix van complexiteit en leugens. Op een dag realiseren wij ons wat het ONDERwijs is en dan schrikken we ons kapot dat wij onze mensenkinderen aan de overheid geven om er robots van te maken.

      Ik ben het ook 1000% met je laatste alinea eens. Wat de wakkeren leren en delen verspreidt zich. Als een totaal onbewust schaap 1% meer bewustzijn krijgt, is dat 100% meer dan de daarvoor. En dat werkt exponentieel, dus er is een enorm groeipotentieel. Bij de juiste van de juiste gebeurtenissen, schrikken mensen ineens wakker. Wij kijken al heel lang in de machine, de meeste mensen beginnen (met tegenzin) te zien dat er een machine is die ons tegenwerkt. Op een dag (ik denk/wens dit jaar) gebeurt er iets dat we ineens allemaal tegenover de machine staan en hetzelfde zien. Laat los, maak rust en houd moed, meer kunnen we niet doen. Zodra de rest doorheeft dat er een machine is, zullen wij ze uitleggen hoe die machine werkt en hoe we hem kunnen verslaan.

      Wat een film Tigron… wat een film. En wat leren we veel, dankjewel voor al je bijdrages Tigron. Dit jaar gaat we de koers wijzigen. Alles is vibratie en de vibratie gaat omhoog als er geen angst meer is. In de wakkeren voel ik dit. De massa gaat ons straks volgen zodra ze merken dat onze vibratie hoger is dan de fake vibraties in de fake matrix.

  • Heel erg vies en slim en sluw en ze hebben 100-en ‘wetenschappers’ zoals psychologen, neurolinguisten, psychiaters, sociologen en anderen zelfs (sommige) priester, meen ik, in dienst die die machten verklappen hoe ze de mensen het beste hersenspoelen. Zo simpel is het.

 9. https://youtube.com/watch?v=2uSWn4WGOlA

  Ze heten niet voor niks Rage Against the Machine.

  Kwestie van tijd tot iedereen beseft dat we in oorlog zijn met de machine die wij al onze macht geven door de machine volledig te gehoorzamen. Zonder onze gehoorzaamheid loopt deze machine direct vast. En waarom zijn wij gehoorzaam??? GELD!!!

 10. Het zijn wel altijd niet moeders mooiste die zo nodig mee willen doen met de ‘veranderingen’, denkende zeker dat ze dan mooier zullen zijn? Gefrustreerde lelijkerds?
  Gefrustreerde mensen hebben vaak iets engs. Alsof ze een beetje gek zijn?

  • Het zijn de egoïsten die voor glimmertjes, spiegeltjes en kraaltjes alles en iedereen verraden. We hebben dat laten ontstaan. Egoïsme is de echte pandemie. Genees het egoïsme, dan onstaat er weer compassie/liefde/eenheid.

   Tot die tijd laten we ons regeren en uit elkaar drijven voor glimmertjes, spiegeltjes en kraaltjes. De domsten onder ons zijn tot de machtigsten gemaakt, want domme mensen zijn te koop met glimmertjes, kraaltjes en spiegeltjes en domme mensen aan de top, maken iedereen die ze volgt nog dommer. Waarom denk je dat assessments sinds 25/30jr ineens de norm zijn geworden… omdat ze via ONDERwijs en assessments de egoïsten selecteren die ze nodig hadden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in