Het Economisch Wereldforum (WEF) is één van de machtigste organisaties ter wereld. En in de loop der jaren hebben de mensen van het WEF enkele werkelijk krankzinnige en dystopische dingen gezegd. En zij hebben die dingen op de griezeligste manieren weten te verwoorden. Hier volgt de top 10 van de meest krankzinnige dingen die door het WEF gezegd zijn, schrijft Vigilantcitizen.com

Wanneer men het over de “wereldelite” heeft, bedoelt men gewoonlijk een kleine groep van rijke en machtige personen die over de landsgrenzen heen opereren. Via verschillende organisaties komen deze niet-gekozen personen in het semi-geheim bijeen om te beslissen over het beleid dat zij op wereldniveau toegepast willen zien.

Het Wereld Economisch Forum (WEF) staat hier middenin. Door zijn jaarlijkse bijeenkomsten in Davos probeert het WEF zijn invloed op de democratische naties van de wereld te legitimeren en te normaliseren door een panel van wereldleiders het evenement te laten bijwonen en er te laten spreken.

Een eenvoudige blik op de lijst van deelnemers aan deze bijeenkomsten onthult de ongelooflijke reikwijdte en invloed van de organisatie. De grootste namen uit de media, de politiek, het bedrijfsleven, de wetenschap, de technologie en de financiële wereld zijn op het WEF vertegenwoordigd.

Bladzijde 34 (van de 58) van de lijst van de deelnemers aan de bijeenkomst in Davos in 2022. Grote namen, grote bedrijven, grote invloed.

Volgens de mainstream media komen de mensen op de bijeenkomsten in Davos bijeen om te praten over zaken als “ongelijkheid, klimaatverandering, en internationale samenwerking”. Deze simplistische beschrijving lijkt op maat gemaakt om de gemiddelde burger te doen geeuwen van verveling. Maar de onderwerpen op het WEF gaan veel verder dan “ongelijkheid”.

In de loop der jaren hebben mensen op het WEF een aantal zeer verontrustende dingen gezegd, die geen van alle de nodige aandacht van de media hebben gekregen. Wanneer men de door het WEF gepromote onderwerpen aan elkaar puzzelt, komt er in feite een overkoepelend thema naar voren: de totale beheersing van de mensheid door middel van media, wetenschap en technologie, terwijl de democratieën worden hervormd om een wereldregering te vormen.

Als dit klinkt als een vergezochte samenzweringstheorie, lees dan verder. Hier zijn de 10 meest dystopische dingen die op dit ogenblik door het WEF gepushed worden. Deze lijst is niet in een bepaalde volgorde gesorteerd. Omdat ze allemaal even gek zijn.

#10 Regeringen penetreren

Het minste wat men kan zeggen is dat Klaus Schwab, de oprichter en het hoofd van het WEF, geen fan is van democratie. Hij beschouwt ze zelfs als een obstakel voor een volledig geglobaliseerde wereld.

In het WEF-rapport van 2010, getiteld “Global Redesign”, poneert Schwab dat een geglobaliseerde wereld het best bestuurd wordt door een “zelfgekozen coalitie van multinationals, regeringen (ook via het VN-systeem), en geselecteerde maatschappelijke organisaties (CSO’s)”. Dit is precies het tegenovergestelde van een democratie.

Hij betoogde dat regeringen niet langer “de overheersende actoren op het wereldtoneel” zijn en dat “de tijd gekomen is voor een nieuw paradigma van internationale sturing door belanghebbenden”. Daarom beschreef het Transnational Institute (TNI) het WEF als “een stille wereldwijde staatsgreep” om het bestuur in handen te krijgen.

In 2017 heeft Schwab op de John F. Kennedy School of Government van Harvard onbeschaamd toegegeven wat door de massamedia voortdurend als een “complottheorie” wordt afgedaan: Het WEF “penetreert” regeringen over de hele wereld.

Hoofd van het Wereld Economisch Forum Klaus Schwab op Harvard’s John F. Kennedy School of Government in 2017:

“Waar we heel trots op zijn, is dat we met onze WEF Young Global Leaders in de wereldwijde kabinetten van landen penetreren… zoals Trudeau”  pic.twitter.com/D6odR5mqI6 — Maajid أبو عمّار (@MaajidNawaz) January 25, 2022

Schwab zei:

“Ik moet zeggen, als ik nu namen noem, zoals mevrouw (Angela) Merkel en zelfs Vladimir Poetin, en ga zo maar door, dat zij allemaal Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn geweest. Maar waar we nu heel trots op zijn, is de jonge generatie, zoals premier [Justin] Trudeau, de president van Argentinië, enzovoort.

Wij penetreren de kabinetten. Zo was ik gisteren op een receptie voor premier Trudeau en ik weet dat de helft van zijn kabinet, of zelfs meer dan de helft van zijn kabinet, eigenlijk Young Global Leaders van het World Economic Forum zijn. (…) Het is waar in Argentinië en het is waar in Frankrijk, met de president – een Young Global Leader.”

In deze uitzonderlijke toespraak verklaarde Schwab onomwonden dat Angela Merkel van Duitsland, Vladimir Poetin van Rusland, Justin Trudeau van Canada, en Emmanuel Macron van Frankrijk door het WEF “geprepareerd” zijn. Hij voegt er zelfs aan toe dat minstens de helft van het kabinet van Canada bestaat uit vertegenwoordigers die verkocht zijn aan de agenda van het WEF. Dit is geen samenzweringstheorie. Dit is de absolute waarheid, bevestigd door het hoofd van het WEF zelf.

#9 Hersenen controleren met behulp van geluidsgolven

In 2018 was één van de gespreksonderwerpen op het WEF “Mind Control Using Sound Waves” (lees mijn volledige artikel daarover hier). Ik heb deze titel niet veranderd voor de sensatiezucht, dat zijn precies de woorden die het WEF gebruikte.

  SKY WARS: Nep buitenaardse invasie psyop wordt getest op beïnvloedbare Amerikanen
Dit is de titel van een echt artikel dat op de officiële website van het WEF is gepubliceerd. Het is om onduidelijke redenen verwijderd, maar het is nog steeds te bekijken in de webarchieven.

In het artikel wordt de technologie aangeprezen als een mogelijke behandeling voor de ziekte van Parkinson en de ziekte van Alzheimer. In het artikel staat echter ook dat “het je kan genezen, het kan je verslaafd maken, en het kan je doden”. Het kan ook gebruikt worden om de geest van een persoon volledig te controleren, op afstand. In het artikel staat:

“Ik zie de dag komen waarop een wetenschapper in staat zal zijn te controleren wat iemand in zijn geestesoog ziet, door de juiste golven naar de juiste plaats in zijn hersenen te sturen. Ik denk dat de meeste bezwaren gelijk zullen zijn aan die welke wij thans horen tegen subliminale boodschappen in reclame, alleen veel heftiger.

Deze technologie is niet zonder risico’s van misbruik. Het zou een revolutionaire gezondheidszorgtechnologie kunnen zijn voor de zieken, of een perfect controle-instrument waarmee de nietsontzienden de zwakken controleren. Deze keer echter zou de controle letterlijk zijn.”

De conclusie van het artikel: Niemand kan de wetenschappers ervan weerhouden deze technologie te ontwikkelen. Om misbruik te voorkomen zou zij gereglementeerd moeten worden door organisaties zoals … het WEF. Dat komt goed uit, want sommige bedrijven die deze technologie ontwikkelen maken deel uit van de WEF. Ziet u waar dit heen gaat?

#8 Pillen die microchips bevatten

Ook deze titel klinkt weer als een vergezochte samenzweringstheorie die handig geformuleerd is om sensatie op te wekken. Dat is het echter niet. Hier is een video van de bijeenkomst van het WEF in 2018, waar Albert Bourla, de CEO van Pfizer, het heeft over pillen die microchips bevatten.

Bourla zegt:

“De FDA heeft de eerste “elektronische pil” goedgekeurd, als ik het zo mag noemen. Het is in feite een biologische chip die in de tablet zit en die, zodra u de tablet inneemt, en hij in uw maag oplost, een signaal afgeeft dat u de tablet heeft ingenomen. Stelt u zich dus de toepassingen daarvan voor, de therapietrouw. De verzekeringsmaatschappijen zouden weten dat de geneesmiddelen die de patiënten moeten innemen, zij ook innemen. Het is fascinerend wat er op dit gebied gebeurt.”

Is dit gebied werkelijk fascinerend? Of volkomen dystopisch? Zoals Bourla zelf zei: Stel u de naleving voor. Dit soort technologie zou gemakkelijk de deur kunnen openen voor allerlei snode toepassingen. Sindsdien heeft COVID Pfizer in een machtspositie gebracht die voor een farmaceutisch bedrijf nog nooit vertoond was.

Evenals Pfizer gebruikt ook het WEF COVID om zijn agenda te bevorderen.

#7 Lof voor massale lockdowns

In 2020 en 2021 werden steden over de hele wereld onderworpen aan massale en drastische lockdowns, die leidden tot banenverlies, zelfmoorden, overdoses drugs, isolement, geestelijke gezondheidsproblemen, huiselijk misbruik, faillissementen en dakloosheid. Tijdens deze afschuwelijke periode konden kinderen maandenlang niet naar school en mochten zij in feite niet met andere kinderen omgaan. Een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven werd vernietigd, terwijl grote ondernemingen het hoofd boven water hielden.

Ondanks dit alles kon het WEF zijn liefde voor drastische, levensvernietigende lockdowns niet verbergen. Het heeft zelfs een surrealistische video uitgebracht met de titel “Lockdowns are still improving cities around the world”. Ziehier dit stukje volslagen waanzin.

In de video staat “Lockdowns hebben de menselijke activiteit aanzienlijk verminderd … wat geleid heeft tot de stilste periode op aarde in decennia,” terwijl er dystopische beelden getoond worden van lege steden en vliegtuigen die aan de grond blijven staan.

Geheel voorbijgaand aan het immense menselijke lijden dat door deze lockdowns veroorzaakt wordt, vond het WEF het allemaal de moeite waard omdat “de koolstofemissies in 2020 met 7% gedaald waren”.

Toen dit ding voor het eerst gepost werd, kreeg het hevige reacties. Daarom heeft het WEF de video hierboven verwijderd en deze tweet geplaatst.

Zoals u ziet, bleef het WEF, ondanks het verwijderen van de video, lockdowns prijzen. Dat komt omdat het WEF graag zou zien dat het “covid” leven permanent zou worden.

#6 “Een blik op de toekomst werpen”

Te oordelen naar de commentaren op YouTube en de sociale media, hebben de mensen een absolute hekel aan video’s die door het WEF gemaakt zijn. Maar zij blijven komen. Omdat het hun niet kan schelen wat u denkt. Zij willen alleen maar hun zaadje van waanzin in uw geest planten. In een video met de titel “Hoe ons leven er binnenkort uit zou kunnen zien” (lees mijn volledige artikel erover hier), nodigt het WEF de kijkers uit om “een blik in de toekomst te werpen”. En die is SLECHT. Het gaat er allemaal om het COVID-leven permanent te maken.

De video is gevuld met gemaskerde mensen, purell-automaten, en QR-codes. Dit is de toekomst die zij willen. Dan is er nog dit klompje waanzin.

  WEF pocht dat MILJOENEN mensen binnenkort zullen worden vervangen door AI-hybriden
NEE, ga weg.

De video zegt trots:

“NASA heeft een systeem uitgevonden dat u aan de hand van uw hartslag kan identificeren met behulp van een laser.”

Alsof dat nog niet genoeg is, toont de video kinderen die thuis opgesloten zitten en via beeldschermen worden onderwezen. De video eindigt met het tonen van mensen die buiten maskers dragen, als krankzinnigen.

NEE, ga weg.

GEEN. Ga weg.

#5 Dringt aan op een Grote Reset

Zoals hierboven gezegd, ziet het WEF de pandemie als een “kans”. Het is niet alleen een kans om ons persoonlijk bestaan een nieuwe vorm te geven, maar ook om de hele wereldstructuur te herstructureren volgens de beginselen ervan. Het WEF noemt het “de Grote Reset”. Om deze Reset (die absoluut niemand wil) te promoten heeft het WEF een propagandavideo uitgebracht (hij voldoet echt aan de definitie van “propaganda”). Hier is hij in al zijn krankzinnigheid.

Toen ik in 2021 een artikel over deze video plaatste, waren de commentaren nog niet uitgezet. En ik heb een screenshot gemaakt van de bovenste.

Deze korte video slaagt erin een ongelooflijke hoeveelheid subversieve boodschappen te bevatten. Hij maakt zelfs “samenzweringstheorieën” belachelijk, terwijl hij die theorieën, verbazend genoeg, bevestigt.

Een screenshot uit de video. Meent u dat?

De video kondigt ook de “dood van het kapitalisme” aan.

Nog een surrealistisch screenshot uit de video.

Terwijl het kapitalisme gebaseerd is op een zelfregulerend systeem van vraag en aanbod, wil de Grote Reset de manier waarop bedrijven worden geëvalueerd herdefiniëren aan de hand van nieuwe parameters. De voornaamste daarvan: Naleving van de sociale en politieke agenda’s van de elite.

Tegen het einde spreekt de verteller deze raadselachtige zin uit:

“En daar gaat het om, de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen”.

Hoewel de video niet helemaal uitlegt wat deze zin in het echte leven betekent, zijn de implicaties ervan nogal huiveringwekkend. In plaats van succesvolle personen en bedrijven organisch te laten groeien, zou het systeem van de elite zich ermee bemoeien om “de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen”, in overeenstemming met zijn agenda. Met andere woorden, het systeem zou worden opgetuigd en naleving van een ruimere agenda zou verplicht zijn in een nieuwe economie.

De video eindigt met een oproep aan de kijkers om mee te doen. Maar natuurlijk bent u niet echt uitgenodigd op het WEF. In feite willen ze uw vrijheid van meningsuiting “herijken”.

#4 “Herijking” van de vrijheid van meningsuiting

Een gemakkelijke manier om te zien wie de wereldleiders zijn die door het WEF worden geprepareerd, is hun onophoudelijke gekrakeel tegen de vrijheid van meningsuiting. Zij hebben er een absolute hekel aan en zij roepen voortdurend op tot censuur en strenge regulering van het internet. Tijdens de bijeenkomst in Davos in 2022 verklaarde de Australische “eSafety commissioner” Julie Inman Grant dat wij een “herijking van de vrije meningsuiting” nodig hebben.

Grant zei:

“Wij bevinden ons op een plaats waar overal sprake is van toenemende polarisatie en alles binair aanvoelt terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Ik denk dus dat wij moeten nadenken over een herijking van een hele reeks mensenrechten die online spelen. U weet wel, van vrijheid van meningsuiting tot de vrijheid om vrij te zijn van online geweld.”

Hier roept Grant in wezen op tot censuur. Zij vindt zelfs dat de vrijheid van meningsuiting als mensenrecht “herijkt” moet worden, met “online geweld” als excuus. Er bestaat niet zoiets als “online geweld”. Men houdt ervan om meningsuiting gelijk te stellen met geweld. Het is een uiterst manipulatieve manier om China-achtige censuur te rechtvaardigen.

Vrije meningsuiting is in feite binair. Het bestaat of het bestaat niet. En zij willen duidelijk niet dat het bestaat.

#3 Het volgen van uw kleren

Het WEF wil uw kleren controleren. En zij hebben er een video over gemaakt. Had ik al gezegd dat de mensen absoluut een hekel hebben aan WEF-video’s? Hier is er nog een die het bloed van de mensen doet koken.

Met het milieu als excuus (zoals gewoonlijk) kondigt het WEF de komst aan van kleding die doorweven is met “digitale paspoorten” die te allen tijde getraceerd kunnen worden. Ondersteund door Microsoft (natuurlijk) zullen deze kledingstukken tegen 2025 blijkbaar de markt overspoelen.

Ze willen echt overal RFID-chips en QR-codes.

Volgens het WEF zullen deze chips modemerken in staat stellen hun kleding door te verkopen. Ik heb geen idee hoe dat zou werken. In de video wordt er zeker NIET op gewezen dat deze technologie een geweldige manier zou zijn om degenen die hun smartphone hebben gedumpt, te volgen.

Maar uw smartphone dumpen zou wel eens … onmogelijk kunnen worden.

#2 “Smartphones zullen tegen 2030 in uw lichaam zitten”

Tijdens de bijeenkomst in Davos in 2022 beweerde Nokia CEO Pekka Lundmark dat tegen 2030 “smartphones rechtstreeks in het lichaam geïmplanteerd zullen worden.” Dit zou samenvallen met de komst van de 6G technologie, die naar verwachting tegen het einde van het decennium op de markt zal komen.

  Een onbeleefde boodschap aan hen die het Covid "vaccin" namen

Deze site documenteert al jaren de onophoudelijke drang van de elite naar transhumanisme, dat is het samensmelten van mens en machine. Zij willen deze overgang versnellen door dingen waar mensen zogenaamd niet zonder kunnen (zoals smartphones) in transhumanistische vorm beschikbaar te maken.

Merkt u ook hun griezelige gretigheid om dingen in ons lichaam te stoppen?

#1 “Je zult niets bezitten. En je zult gelukkig zijn.”

Dit is waarschijnlijk het meest dystopische moment in de geschiedenis van het WEF. In 2016 zei Ida Auken, een parlementslid in Denemarken:

“Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy, en het leven is nog nooit zo goed geweest”.

Het WEF vond dat citaat zo mooi dat het er over getweet heeft.

Het WEF heeft ook een video gemaakt (die iedereen absoluut haatte) met de titel “8 voorspellingen voor de wereld in 2030”. Hier is een screenshot.

Het WEF houdt ervan zijn “voorspellingen” in een onvoorwaardelijke vorm te formuleren, alsof ze een onvermijdelijkheid zijn. Maar kijk eens naar deze glimlachende man. Hij is duidelijk gelukkig. Dank u WEF!

Een artikel op de website van het WEF legt uit:

“Ik bezit niets. Ik bezit geen auto. Ik bezit geen huis. Ik bezit geen apparaten en geen kleren,” schrijft het Deense parlementslid Ida Auken. Winkelen is een verre herinnering in de stad van 2030, waarvan de inwoners schone energie hebben en op bestelling huren wat zij nodig hebben. Het klinkt utopisch, tot zij vermeldt dat elke beweging van haar wordt gevolgd en dat buiten de stad een grote groep ontevredenen leeft, het ultieme visioen van een in tweeën gespleten maatschappij.

In deze dystopische toekomst zijn er geen producten die je kunt bezitten. Alleen “diensten” die gehuurd en geleverd worden met behulp van drones. Dit systeem zou alle mensen volledig afhankelijk maken van door het WEF gecontroleerde bedrijven voor elke basisbehoefte. Er zou absoluut geen autonomie zijn, geen vrijheid, en geen privacy. En u zult gelukkig zijn.

Eervolle vermelding: Individuele koolstofvoetafdruk tracker

Tijdens de bijeenkomst in Davos in 2022 kondigde de voorzitter van Alibaba Group, J. Michael Evans, de ontwikkeling aan van een “individual carbon tracker”.

Opnieuw gebruikt het WEF het milieu om het microbeheer van het menselijk gedrag te bevorderen. Evans zegt dat de tracker kan volgen “waar zij reizen, hoe zij reizen, wat zij eten en wat zij op het platform consumeren”.

Merk op dat hij het voornaamwoord “zij” gebruikt en niet “wij”, want er is geen denken aan dat hij dat ding zal gebruiken. Ik ook niet.

Conclusie

Bij het doornemen van deze lijst vallen twee gemeenschappelijke thema’s op. Het eerste thema is “penetratie”. Het WEF wil regeringen binnendringen door middel van “Global Leaders” (alias Manchurian kandidaten). Het wil ook ons lichaam binnendringen door middel van pillen, microchips, en vaccins. Het wil ook onze gedachten binnendringen door middel van geluidsgolven, censuur, en propaganda.

Het andere thema is “controle”. Zij willen controleren wat wij denken, waar wij heengaan, wat wij zeggen, wat wij eten, en wat wij dragen.

Weet u wie het eens is met het WEF? China. Censuur is er wijdverbreid, een sociaal kredietsysteem controleert het gedrag van de mensen en COVID wordt nog steeds gebruikt als een excuus voor massale lockdowns en totale bevolkingscontrole. Om nog maar te zwijgen van de letterlijke concentratiekampen. Ondanks dit alles zijn er voortdurend Chinese functionarissen aanwezig op de bijeenkomsten van het WEF. Waarom? Omdat China in feite een laboratorium is voor het beleid van de WEF.

Dit alles gezegd zijnde, hoe kunnen wij de waanzin van het WEF tegengaan? Hoe kunnen wij hen wegstemmen als zij er nooit in gestemd zijn? Een eerste stap zou zijn om – op alle regeringsniveaus – vertegenwoordigers te kiezen die niets met het WEF te maken willen hebben. Als onze verkozenen het WEF zouden behandelen als de schurkachtige, onwettige organisatie die het is, zou zijn invloed sterk afnemen.

Ten tweede kunnen wij elk bedrijf dat deel uitmaakt van de WEF boycotten. Ik besef dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan is, omdat veel van deze bedrijven virtuele monopolies zijn. Maar als wij ophouden hun ons geld te geven, zullen zij ophouden ons geld te gebruiken om ons leven te vergiftigen.

Dan zullen zij niets meer bezitten. En zullen wij allen gelukkig zijn.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Wij zijn in de eindfase van de opmars naar “De Grote Reset”; Wij moeten nu winnen of voor altijd verliezenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe stemming kantelt – Mainstream media tegen Zelensy: Berlijn is geen voorstad van Kiev!
Volgend artikelThe Guardian: “Rusland is de economische oorlog aan het winnen en Poetin is niet dichter bij het terugtrekken van troepen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

12 REACTIES

 1. Een oorlog verliest men als men toekijkt en niets doet…

  Het ligt nu aan de burger zelf:
  blijf het WEF ongehoorzaam, kies de juiste politiek als het zich voordoet, leef uw vrije leven; want vrij is eenieder geboren, en dat zonder oorwaarden!

 2. Mijn verstand zegt mij dat de massa totale controle absoluut niet gaat pikken, en dat de massa ook verstandig genoeg is om deze trucs te doorzien. You can fool some people sometime, but you can’t fool all the people all the time, zong Bob Marley al.

  • Net zoals de massa de corona-hoax doorzag…

   We are going down the drain en wij staan erbij en kijken ernaar.
   Niet dat wij (de “wappies”) dit willen, maar wij zijn machteloos.
   Graag willen wij (de “wappies”) ons verenigen en een plan te maken en uitvoeren om dit te stoppen.
   Echter, dit zal ons niet lukken in deze huidige tijd.

   Bizar dat ik dit schrijf….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in