Het idee van de Grote Reset komt voort uit de Nieuwe Wereldorde, die nog steeds leeft in de hoofden van het establishment of van wie we de globalisten kunnen noemen, van mensen als Henry Kissinger tot de huidige president van de VS, Joe Biden. Natuurlijk zijn er nog vele anderen op de hoogste niveaus van de piramide wier ideeën variëren van het oprichten van een politiestaat, tot het implanteren van microchips op de dag dat wij geboren worden om ons te volgen en te traceren, tot het ontvolken van de planeet. Ik weet dat het allemaal krankzinnig klinkt, maar dat is wat de globalisten al heel lang met ons van plan zijn, schrijft Timothy Alexander Guzman.

De beschermeling van Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, is een in Israël geboren intellectueel die een populaire bestseller heeft geschreven, getiteld “Sapiens: A Brief History of Humankind”, en die ook hoogleraar geschiedenis is aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Harari heeft eens een verontrustende vraag gesteld, “wat te doen met al deze nutteloze mensen?” Harari is een intelligent man, daar is geen twijfel over mogelijk, maar zijn intelligentie heeft hem tot het niveau van krankzinnigheid gebracht. Harari is een invloedrijk lid van het Wereld Economisch Forum (WEF), dat het idee steunt om een dystopische samenleving te creëren, die beheerd wordt door een handjevol globalisten, die over ieder mens op aarde zullen heersen vanaf de dag dat hij geboren wordt. Volgens Harari is de planeet aarde overbevolkt:

Nogmaals, ik denk dat de grootste vraag in misschien in de economie en de politiek van de komende decennia zal zijn wat te doen met al die nutteloze mensen? Het probleem is meer verveling en hoe wat met hen te doen en hoe zullen zij enige zin in het leven vinden, wanneer zij in wezen zinloos, waardeloos zijn?

Mijn beste gok, op dit moment is een combinatie van drugs en computerspelletjes als oplossing voor [de meesten]. Het is al aan het gebeuren…In onder verschillende titels, verschillende rubrieken zie je steeds meer mensen steeds meer tijd doorbrengen of de innerlijke problemen oplossen met de drugs en computerspelletjes zowel legale drugs als illegale drugs…

Ze willen ook dat de mensen thuis verbonden blijven met de Metaverse wereld, een virtual reality simulatie en ze tegelijkertijd verslaafd maken aan allerlei soorten drugs. Het soort wereld dat zij voor ons proberen te scheppen is pure waanzin. Wired, een maandblad, beschrijft de metaverse als een combinatie van de digitale en de fysieke wereld die een virtuele werkelijkheid creëert, zoals in de Hollywoodfilm, “Ready Player One,” Het artikel “What is the Metaverse, Exactly?” beantwoordt die vraag, “In grote lijnen kunnen de technologieën waar bedrijven naar verwijzen als ze het hebben over “de metaverse” virtuele werkelijkheid omvatten – gekenmerkt door persistente virtuele werelden die blijven bestaan, zelfs als je niet aan het spelen bent – evenals augmented reality die aspecten van de digitale en de fysieke wereld combineert.”

Veel andere Hollywoodfilms die in de toekomst op virtuele werkelijkheid gebaseerd zijn, zijn onder meer Jumanji, Source Code, The Matrix, Total Recall, Inception, en vele andere. De globalisten willen u doen geloven dat er een dystopische samenleving voor ons in de maak is, maar geen zorgen, u zult helemaal gelukkig zijn, althans volgens Klaus Schwab. Naar mijn mening is het idee dat de menselijke soort haar leven zal leiden via virtual reality vergezocht, het is een illusie die nog tientallen jaren, zelfs eeuwen zal duren, en dat zou alleen gebeuren als wij het zouden toelaten. Harari zegt dat onder een wetenschappelijke, technocratische wereldorde, de staat uw enige leverancier zal zijn voor alles, dus eigenlijk zegt hij dat gezinnen niet nodig zijn in deze nieuwe wereld die zij voor ons creëren, met andere woorden, het hebben van een gezin zal tot het verleden behoren:

Na een evolutie van miljoenen jaren vallen plotseling binnen 200 jaar het gezin en de intieme gemeenschap uiteen, zij breken af, de meeste rollen die het gezin duizenden en tienduizenden jaren vervuld heeft, worden zeer snel overgeheveld naar nieuwe netwerken die door de staat en de markt ter beschikking worden gesteld. Je hebt geen kinderen nodig, je kunt een pensioenfonds hebben, je hebt niemand nodig om voor je te zorgen, je hebt geen buren en zussen of broers nodig om voor je te zorgen als je ziek bent, de staat zorgt voor je, de regeringen voorzien je van politie, van onderwijs, van hulp bij alles.

Luister naar Harari’s eigen woorden in deze video:

Rahm Emanuel werkte onder verschillende titels voor de Amerikaanse presidenten Bill Clinton en Barack Obama, maar één uitspraak van hem zal altijd in herinnering blijven: Je laat een ernstige crisis nooit verloren gaan. En wat ik daarmee bedoel is dat het een kans is om dingen te doen waarvan je denkt dat je ze eerder niet kon doen.”

Dat is precies wat er gebeurd is onder de wereldwijde gezondheidscrisis Covid-19. Klaus Schwab, die de oorspronkelijke oprichter en uitvoerend voorzitter van het WEF is, heeft een artikel gepubliceerd waarin drie basiscomponenten van de Grote Reset worden geschetst, getiteld “Now is the Time for a ‘Great Reset,” bij de eerste component zouden zij helpen bij het sturen of “verbeteren van de coördinatie (bijvoorbeeld in het belasting-, regelgevings- en fiscaal beleid), het opwaarderen van handelsregelingen, en het scheppen van de voorwaarden voor een “stakeholder-economie.” Hoe zou dit in zijn werk gaan? Er zijn meer dan 195 landen in de wereld, wat betekent dat al die landen een “eengemaakt” belasting-, regelgevings- en fiscaal beleid zouden moeten voeren, allemaal synchroon, allemaal met dezelfde wetten, en dat zou onmogelijk zijn, zelfs als ze het zouden proberen, want alle landen hebben verschillende belastingstelsels, verschillende economieën en culturen, en dat zal niet veranderen omwille van een handjevol globalisten met bizarre ideeën over een eengemaakt financieel systeem dat zij voor hun eigen gewin willen controleren. Het is een belachelijk idee. In feite staan meer landen tegenwoordig meer open voor het opleggen van minder belastingen en voorschriften om buitenlandse investeringen aan te trekken om hun economieën te laten groeien, dus de aanbevelingen van het WEF zullen nooit werken, in feite is het een dooddoener.

  Was de verwoesting van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore een soort waarschuwing voor Amerika?

Dan is er nog de dreigende financiële crisis die de wereld uiteindelijk kan dwingen tot een “Digitale Valuta” van de Federal Reserve Bank, bekend als centrale bank digitale munten (CBDC’s) die door de regering zullen worden gevolgd op de manier waarop u uw geld uitgeeft. Wat kan er misgaan met dit idee? Als u hoe dan ook niet politiek op één lijn zit met een bepaalde partij of een experimentele injectie weigert, dan kan de regering uw transacties blokkeren. Met andere woorden, zij kunnen letterlijk controleren wanneer en hoe u uw geld uitgeeft, en dat is iets wat de meeste mensen niet zullen aanvaarden. Een artikel van Stefan Gleason, die investeerder, politiek strateeg en grassroots activist is, schreef vorig jaar voor fxstreet.com een interessante analyse met de titel “The Great Reset is Coming for the Currency”, waarin hij zich afvraagt wat de volgende grote kwestie zal zijn voor een Global Reset? “Naarmate de Grote Reset voortschrijdt van globalistische denktanks en technologiemiljardairs naar geallieerde media-elites, regeringen, scholen, en Woke corporaties, wat zal dan de volgende “reset” zijn? De volgende reset zal hoogstwaarschijnlijk in de financiële sector plaatsvinden, want “Aanhangers van de allesomvattende agenda van de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum hebben GROTE veranderingen voor het mondiale monetaire systeem op het oog.” Biden’s minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Federal Reserve, Janet Yellen wil een einde maken aan het gebruik van verschillende cryptocurrencies en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) CBDC’s laten uitgeven. “Yellen bespotte Bitcoin als “een uiterst inefficiënte manier om transacties te verrichten”, omdat “de hoeveelheid energie die verbruikt wordt bij het verwerken van die transacties duizelingwekkend is.” Gleason zegt dat Yellen en haar collega’s van plan zijn om het publiek gedigitaliseerde tokens te laten gebruiken die door de centrale bank worden uitgegeven. Het komt erop neer dat “zij er gewoon voor willen zorgen dat die cijfers worden uitgegeven en gecontroleerd door regeringen en centrale banken.”

De beste manier om de controle van de Federal Reserve bank over uw financiën te vermijden is het bezitten van goud, zilver, en andere safe-haven activa. “Iedereen die bezorgd is over het vooruitzicht om in een nieuw regime van digitale valuta gehoed te worden, moet er een hoge prioriteit van maken om tastbaar geld te bezitten dat buiten het financiële systeem bestaat.” Gleason pleit voor het bezit van goud en zilver: “Geen enkele technologie of overheidsmandaat kan iets veranderen aan het feit dat goud en zilver een universeel erkende, inflatiebestendige waarde hebben.” Op een gegeven moment zal het publiek de Federal Reserve en haar “digitale valuta” verwerpen, als ze er omheen kunnen. De beste manier om CBDC’s in de toekomst te omzeilen is echter goud, zilver, en andere metalen te kopen die hun waarde kunnen behouden en bestand worden tegen inflatiedruk. Een belangrijke opmerking om rekening mee te houden is dat alle zilveren munten van de VS die vóór 1964 geproduceerd zijn, geslagen zijn met 90% zilver en 10% koper, dus houd uw zakgeld in de gaten voor het geval u nog zilveren munten met waarde tegenkomt.

De tweede component “zou ervoor zorgen dat investeringen gedeelde doelstellingen bevorderen, zoals gelijkheid en duurzaamheid. Hier vormen de grootschalige uitgavenprogramma’s die veel regeringen uitvoeren een belangrijke kans op vooruitgang.” Wat betekent dat regeringen een onbeperkte geldvoorraad zullen moeten bijdrukken om hun agenda te ondersteunen, wat uiteindelijk zal leiden tot inflatiedruk die hun respectieve economieën kan verwoesten.“Hier vormen de grootschalige uitgavenprogramma’s die veel regeringen uitvoeren een grote kans op vooruitgang. Zo heeft de Europese Commissie plannen ontvouwd voor een herstelfonds van 750 miljard euro (826 miljard dollar). Ook de VS, China en Japan hebben ambitieuze economische stimuleringsplannen.” Zij dringen aan op een dure Groene Agenda, die deel uitmaakt van het Build Back Better plan van Joe Biden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, waardoor de wereld anders zal gaan functioneren wat betreft het gebruik van traditionele energiebronnen zoals steenkool, olie en aardgas:

In plaats van deze fondsen, en investeringen van particuliere entiteiten en pensioenfondsen, te gebruiken om scheuren in het oude systeem te dichten, moeten wij ze gebruiken om een nieuw systeem te creëren dat op lange termijn veerkrachtiger, rechtvaardiger en duurzamer is. Dat betekent bijvoorbeeld dat er “groene” stedelijke infrastructuur moet worden aangelegd en dat er stimulansen moeten komen voor industrieën om hun staat van dienst op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te verbeteren.

Vorig jaar publiceerde het tijdschrift Forbes “Why Biden’s Climate Agenda Is Falling Apart“, waarin wel wordt uitgelegd hoe de Groene Agenda een dure en onbetrouwbare regeling is:

De overgrote meerderheid van de mensen wil hoge in plaats van lage economische groei, en dus kiezen politici uiteindelijk voor beleid dat energie goedkoop maakt, niet duur.

En de beperkingen van weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen zijn zichtbaarder dan ooit. Als het grote windenergieproject van Californië gebouwd wordt, zal het minder dan de helft van de energie leveren van de Diablo Canyon kerncentrale van Californië die Newsom in 2025 wil sluiten, en het zal onbetrouwbaar zijn. Tijdens de door een hittegolf veroorzaakte stroomonderbrekingen van afgelopen zomer was er weinig wind in Californië of andere westelijke staten, wat betekent dat wij niet op windenergie kunnen rekenen wanneer wij die het meest nodig hebben.

Met andere woorden, de agenda van de Democraten inzake klimaatverandering en hernieuwbare energie valt snel uit elkaar, en de redenen daarvoor hebben veel meer te maken met natuurkunde dan met politiek.

Schwab stelt voor dat de derde component in feite de vernieuwingen zijn die zullen leiden tot een gecentraliseerde controle van het gezondheidsbeleid in de wereld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) De vernieuwingen zijn echter begonnen op het moment dat de WHO-functionarissen meer dan 2 jaar geleden een wereldwijde noodtoestand voor de volksgezondheid afkondigden. Schwab noemde de “Vierde Industriële Revolutie”, die op de website van het Wereld Economisch Forum wordt omschreven als een nieuw systeem dat “vorm geeft aan nieuw beleid en strategieën op gebieden als kunstmatige intelligentie, blockchain en digitale activa, het internet der dingen of autonome voertuigen, en dat een wendbare uitvoering en iteratie mogelijk maakt via zijn snelgroeiende netwerk van nationale en subnationale centra.” Wat betreft Covid-19 of een andere afgekondigde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid in de toekomst, zal het nieuwe systeem in staat zijn “het algemeen belang te ondersteunen, met name door gezondheids- en sociale uitdagingen aan te pakken. Tijdens de crisis van Covid-19 hebben bedrijven, universiteiten en anderen de handen ineengeslagen om diagnostica, therapeutica en eventuele vaccins te ontwikkelen; testcentra op te richten; mechanismen te creëren om infecties op te sporen; en telegeneeskunde te leveren.”

Er was echter een eensgezind antwoord van een aantal naties, waaronder Brazilië, India, Rusland, China, Iran, Zuid-Afrika, Maleisië en het vrijwel gehele Afrikaanse continent, dat een door de Wereldgezondheidsorganisatie ontwikkeld pandemieverdrag verwierp. Zij waren het er allen over eens dat het verdrag de autoriteiten van de WHO in staat zou stellen controle te krijgen over hun gezondheidsbeleid, waarbij hun rechten als soevereine naties zouden worden omzeild. Terwijl de geest van wijlen President John Magufuli van Tanzania voortleeft, publiceerde Reuters de positieve zet namens het Afrikaanse continent “Africa objects to U.S. push to reform health rules at WHO assembly” betreffende de 47 Afrikaanse naties die het verdrag verwierpen “Afrikaanse landen hebben dinsdag bezwaar gemaakt tegen een door de VS geleid voorstel om de Internationale Gezondheidsregeling (IHR) te hervormen, een zet die volgens afgevaardigden een doorgang tijdens de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie zou kunnen verhinderen.” Het verdrag dat door de WHO en de regering van de VS naar voren werd gebracht, werd formeel verworpen, wat een positief resultaat is gezien wat er op het spel staat:

  Het WEF pleit voor het gebruik van "windaangedreven boten" om de scheepvaart koolstofvrij te maken

Als Afrika zijn steun blijft onthouden, zou dat een van de enige concrete hervormingen die van de vergadering worden verwacht, kunnen blokkeren en de hoop verminderen dat de leden het eens zullen worden over hervormingen ter versterking van de regels van het VN-gezondheidsagentschap, dat een centrale rol wil spelen in het wereldwijde gezondheidsbestuur.

In de IHR’s zijn de wettelijk bindende verplichtingen van de WHO-leden met betrekking tot ziekte-uitbraken vastgelegd. De Verenigde Staten hebben 13 hervormingen van de IGR voorgesteld die het mogelijk zouden maken teams van deskundigen in te zetten op besmettingshaarden en een nieuw comité op te richten dat toezicht moet houden op de naleving.

De Afrikaanse groep heeft echter haar bedenkingen geuit over zelfs deze kleine verandering, en gezegd dat alle hervormingen op een later tijdstip moeten worden aangepakt als onderdeel van een “holistisch pakket”.

De westerse mogendheden en de topambtenaren van de WHO zullen proberen de soevereine naties die het IHR-Verdrag oorspronkelijk verworpen hebben, over te halen of te chanteren om hun beslissing terug te draaien met een nieuwe gewijzigde versie, in de hoop op een gecentraliseerde controle van een eventuele toekomstige pandemie, maar het huidige besluit van de naties die het Verdrag verworpen hebben, is inderdaad verheugend nieuws.

Het idee alleen al dat een groep van meestal niet-gekozen bureaucraten de macht heeft om een gecentraliseerd controlenetwerk te beheersen om een wereldwijde pandemie te beheren, is Orwelliaans.

In feite doet The Great Reset me op de een of andere manier denken aan de Hollywood-klassieker Soylent Green uit 1973 met Charlton Heston, gebaseerd op de sciencefictionroman MMake Room! Make Room! uit 1966. van Harry Harrison, waarin hij een dystopische maatschappij beschrijft. De plot draait om een politieonderzoek naar de moord op een rijke zakenman, terwijl de wereld een langzame dood beleeft door “broeikasgassen” die de mensheid een heleboel problemen hebben bezorgd, waaronder overbevolking, vervuiling, armoede, misdaad en het concept van door de staat afgedwongen euthanasie.

Soylent Green is een voorbeeld van wat een gestoorde groep globalisten of in dit geval, regeringsbureaucraten met de mensheid zou doen, als wij niets doen om hen tegen te houden. In de film waarschuwt Detective Thorn (gespeeld door Charlton Heston) zijn collega Chief Hatcher (Brock Peters) “De oceanen sterven! Plankton is stervende! Het zijn mensen – Soylent Green is van mensen gemaakt! Ze maken ons voedsel van mensen! Straks fokken ze ons nog als vee voor voedsel! Je moet het ze vertellen, je moet het ze vertellen!” Hoewel Soylent Green natuurlijk fictief is, is het een metafoor over hoe ver de globalisten bereid zullen zijn te gaan, opdat hun agenda van wereldbeheersing en ontvolking kan slagen. In de film moedigt de staat zelfmoord sterk aan en vergemakkelijkt die zelfs, waardoor de mensen veranderen in voedsel voor de overblijvende bevolking. Het klinkt krankzinnig, maar als ik lees over de agenda van de Grote Reset van u “niets bezitten en gelukkig zijn is het begin van iets sinisterders in onze toekomst. Ik zeg niet dat zij in de toekomst zullen proberen mensen in voedsel te veranderen, maar zij proberen zeker andere buitensporige oplossingen naar voren te schuiven om de wereld te voeden, zoals de mogelijkheid dat mensen insecten gaan eten om te overleven. Ik wou dat dit een grapje was, maar dat is het niet.

De globalisten willen dat de wereldbevolking volledig gevaccineerd wordt met hun experimentele Covid-19 injecties, met andere woorden, zij willen totale controle over de gezondheidszorg in de wereld om het gebruik van gezichtsmaskers en eindeloze vaccinatieschema’s af te dwingen door middel van door de regering opgelegde mandaten voor de bevolking, hoewel de experimentele Covid-19 injecties duizenden mensen over de hele wereld verwonden en zelfs doden. De globalistische plotters begonnen hun plan van aanpak om hun vaccinmandaten uit te voeren zodra de noodtoestand voor de volksgezondheid was afgekondigd, maar er waren regeringen die het idee van meet af aan afwezen. Op 3 december 2020 verwierp de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken Ernesto Araujo duidelijk de agenda van de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum door tijdens de speciale zitting van de Verenigde Naties (VN) over COVID-19 te zeggen: “Zij die een hekel hebben aan vrijheid proberen altijd van crisismomenten te profiteren om de beknotting van de vrijheid te prediken. Laten we niet in die val lopen.” In zijn conclusie geeft Araujo duidelijk aan wat het standpunt van Brazilië is ten aanzien van het idee van de Grote Reset:

  WEF-leider die werkt aan radicale ontvolking van de planeet vecht voor zijn leven na een spoedoperatie aan de hersenen

Fundamentele vrijheden zijn geen ideologie. De menselijke waardigheid vereist vrijheid evenzeer als gezondheid en economische kansen. Degenen die niet van vrijheid houden, proberen altijd van crisismomenten te profiteren om de beknotting van de vrijheid te prediken. Laten wij niet in die val trappen. Totalitaire sociale controle is niet de remedie voor welke crisis dan ook. Laten we van de democratie en de vrijheid niet het zoveelste slachtoffer van COVID-19 maken.

Is de wereld klaar om de Grote Reset te omarmen?

In het geopolitieke spectrum zijn de globalisten vastbesloten om soevereine landen die zich niet houden aan een op regels gebaseerde orde te straffen in het kader van de agenda van de Grote Reset, in samenwerking met de VS-NAVO alliantie die de wereld leidt naar een of andere vorm van conflict of regimeverandering tegen Rusland, China, Iran, Wit-Rusland, Syrië, Venezuela, Nicaragua, Cuba, en elke andere natie die koste wat het kost soeverein wil blijven. Er zijn velen die fel gekant zijn tegen zo’n idee, bijvoorbeeld, op 27 januari 2021 sprak de Russische president Vladimir Poetin op het Wereld Economisch Forum (WEF) en verwierp in feite het idee van de Grote Reset en gaf een redelijk idee van de mensheid die samenwerkt om een welvarende toekomst voor iedereen te bereiken, met “oproepen tot inclusieve groei en tot het scheppen van een fatsoenlijke levensstandaard voor iedereen worden regelmatig gedaan op verschillende internationale fora. Zo zou het moeten zijn, en dit is een absoluut juiste opvatting van onze gezamenlijke inspanningen” en dat “het duidelijk is dat de wereld niet kan doorgaan met het creëren van een economie die slechts ten goede komt aan een miljoen mensen, of zelfs maar aan de gulden miljard. Dit is een destructief voorschrift. Dit model is standaard onevenwichtig.” Poetins perceptie van de Grote Reset of een unipolaire wereldorde is juist, want het is voorbestemd om te mislukken, omdat de wereld een complexe plaats is, waar naties verschillende culturen en geschiedenissen hebben. Poetin vraagt zich af hoe de naties zouden reageren op een Grote Reset met een op regels gebaseerde orde die geleid wordt door een elitegroep van psychopaten die een harmonieuze overgang verwachten van alle naties die bereid zijn zich te schikken:

Wij staan open voor de breedst mogelijke internationale samenwerking, terwijl wij onze nationale doelstellingen verwezenlijken, en wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking in aangelegenheden van de mondiale sociaal-economische agenda een positieve invloed zou hebben op de algemene sfeer in de mondiale aangelegenheden, en dat onderlinge afhankelijkheid bij het aanpakken van acute huidige problemen ook het wederzijds vertrouwen zou doen toenemen, wat vandaag de dag bijzonder belangrijk en bijzonder actueel is.

Het is duidelijk dat het tijdperk dat verbonden was met de pogingen om een gecentraliseerde en unipolaire wereldorde op te bouwen, voorbij is. Om eerlijk te zijn, dit tijdperk is niet eens begonnen. Er is slechts een poging in die richting gedaan, maar ook dat is nu geschiedenis. De essentie van dit monopolie druiste in tegen de culturele en historische verscheidenheid van onze beschaving.

De werkelijkheid is zo, dat in de wereld werkelijk verschillende ontwikkelingscentra met hun verschillende modellen, politieke systemen en overheidsinstellingen vorm hebben gekregen. Vandaag de dag is het van groot belang om mechanismen te creëren om hun belangen te harmoniseren, om te voorkomen dat de diversiteit en de natuurlijke concurrentie van de ontwikkelingspolen tot anarchie en een reeks langdurige conflicten leidt.

De afwijzing van de Grote Reset en de daarmee verbonden mondiale instellingen en industrieën, zoals de WHO, de NAVO en Big Pharma, is een stap in de goede richting en de globalisten zijn in paniek. Brazilië, Rusland, het Afrikaanse continent en anderen bewijzen dat de Grote Reset of dat eeuwenoude idee van een Nieuwe Wereldorde een mislukt project is geworden. Sommigen zullen het misschien niet eens zijn met mijn analyse, omdat velen pessimistisch zijn over hun toekomst, omdat zij geloven dat een Grote Reset onvermijdelijk is, dat er geen ontsnappen aan is, omdat het erop lijkt dat de dingen uit de hand lopen met voortdurende oorlogen, komende voedseltekorten en een groeiend gevaar van een wereldwijde medische tirannie. Ik geloof echter wel dat wij in het beginstadium zijn van een groot ontwaken, niet van een op regels gebaseerde orde die door een groep globalisten wordt beheerd, ondanks de eindeloze propaganda over hoe de Grote Reset de planeet een betere plaats voor ons allen zal maken.

De mensen en bepaalde regeringen worden zich bewust van het feit dat een groep globalisten hen op elk niveau tegenwerkt, en zij beginnen terug te vechten. Wij willen niet geregeerd worden door een gecentraliseerde macht die ons vertelt wat wij moeten doen of hoe wij moeten denken. Het concept van de Grote Reset is op vele manieren mislukt, maar er is nog werk aan de winkel.

Geef nooit op, laat nooit toe dat een groep invloedrijke globalisten, of het nu miljardairs zijn of bankiers, regeringsbureaucraten of speciale belangengroepen, verzet je tegen deze ideologie van een unipolaire wereldorde. Wij kunnen deze oorlog winnen, er is nog tijd, ik geloof dat wij zullen zegevieren, als wij ons maar niet schikken in hun doel, namelijk dat zij ons, de nutteloze mensen, proberen te beheersen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

We zijn in oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelV.S. rechtbank stopt installatie van “gevaarlijke” 5G-celtorens: “Ze zijn gevaarlijk voor de menselijke gezondheid”
Volgend artikelEr zijn zoveel mensen die nu “plotseling en onverwacht” sterven dat “onze vrije pers” het nauwelijks meer kan verbergen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

  • Frontnieuws zit op de lijn van twitter en Facebook zij zijn ook gestopt met de meningen te delen van het volk zouden zij ook geld van het WEF ontvangen, ik ben namelijk gewaarschuwd dat ik geen tegen gast mag geven over onze bezetters dus met andere woorden ik mag niet oproepen tot verzet en burgerlijke ongehoorzaamheid en VVD ers heel fout volk is , hoe kan ik anders het volk oproepen om niet bij de pakken te gaan neer zitten maar in verzet te komen.
   Twitter mag ik ook niet zeggen dat ons land en zijn politie en volk niet deugen en het zelfde geld voor Facebook ben van beide afgegooid en dat zelfde dreig nu ook te gebeuren van Burgerfront maar onder tussen worden wij kotsen de elite de enne naar andere misdaad over het volk uit en de hoofd clown Rutte die openlijk mensen en kinderen is aan het vermoorden om hun op te roepen voor een giftspuit waar met honderd procent is bewezen het volk te vermoorden. Sorry ik begrijp het volk niet maar wel Rutte en dat zal hem ook nog lukken genocide .

   • @jcoolen

    ´Frontnieuws zit op de lijn van twitter en Facebook zij zijn ook gestopt met de meningen te delen van het volk zouden zij ook geld van het WEF ontvangen, ik ben namelijk gewaarschuwd dat..´

    Wat een onzin. Heb je ook de volgende reactie van @Edwin V. gelezen? Zo ja, waarom dan niet even op je woorden terugkomen? Je dendert door als een sneltrein zelfs als er blokkades op de rails liggen. Deze is voor jou; even lezen is mijn advies. In je moerstaal dus hoeft niet moeilijk te zijn.

    https://about.fb.com/news/2022/07/oversight-board-advise-covid-19-misinformation-measures/

  • Vet toch? Ik interpreteer dat als het mij gebeurt en dat gebeurt best specifiek in bepaalde gevallen als iets positiefs: dat ik me met iets bezig houd waar ik me beter niet mee bezig moet houden( op dat moment) Klinkt zweef maybee, maar het helpt wel als ik er naar luister en leukere of nuttigere dingen ga doen daardoor. 😉

 1. Het lijkt er allemaal wel op, of het ballonetje zo opgaat is nog maar de vraag, als je ene schip hebt met alleen maar Kapiteins gaat die boot nergens heen, je hebt ook techneuten en matrozen nodig.
  Vroeger werkte het wel, de boeren als slaven van de lords maar ik denk dat zaken nu iets gecompliceerder zijn.
  Pieter Derks had een keer een mooi stukje daarin zei hij iets van 5 account managers voor 1 service monteur.
  Je ziet gewoon de tendens dat er heel veel management ballast op de schouder svan diegenen rust die het eigenlijke werk doen.
  Is net zo voor als het misgaat, dan zitten de “belangrijke” mensen in een schuilkelder, maar wat ze vergeten dat als de nucleare winter over is er niemand is om hun kont af te vegen.

 2. Het artikel leest mooi weg.

  Ik heb al vaker geschreven, dat de samenzweerders, (zoals ik ze al vaker heb genoemd) het idee hebben dat, de winsten even groot zullen blijven als voorheen.

  Dat betekent” torenhoge huur prijzen, voor alles wat de mens nodig heeft.
  Men wil er naar toe dat alles gehuurd moet worden.

  Dat zal een gerotzooi met zich meebrengen.

  Het is maar goed dat het “een kleine minderheid” is die dit écht willen.

  En dat, zijn dan ook de geestelijk gestoorden.
  Zoals de.Nero’s van Rome in het verleden.
  Intelligentie en macht stijgen naar het hoofd, en brengen grote schade aan.

  Goed nieuws overigens ook op deze site te lezen
  Gerechtshof heeft in de staat New York de aanleg van 5g mast verboden, omdat het schadelijk is voor de gezondheid.

  Het zal niet gaan lukken, maar groot verzet is geboden.

  Ze zullen alles op alles zetten om als kleuters hun zin door te drijven.
  Dat is het voordeel van hun geld, verkregen door hun stichtingen, betaald door de belastingbetaler.
  Wij dus.

  Zo lijken we ons eigen graf te graven.

  Stop belasting betalen, te beginnen met btw.
  Maar hoe?

  Ontneem ze hun macht.

  • Als we maar tijd weten te rekken. Nu hebben ze nog een gemeenschappelijk doel en is het saampjes gezellig.
   Maar hoe langer het duurt des te meer verdeeldheid, want menseigen, zullen ook zij allemaal egootjes zijn die onderling ruzie krijgen.
   Dus laatste geweldloze kans is niet meedoen en niet meedoen. Laat ze maar stampvoeten. Het zijn kleine verwende kinderen en zo moeten we ze ook aanpakken.
   Maar de tijd is kort…

  • Het volk zijn de misdadigers zij laten het gebeuren al dat tuig dat binnen komt is om ons land over te nemen Wilders heeft volkomen gelijk en dat jullie geen woning krijgen is gewoon het mee loopvolk zelf schuld zij hebben niet hun huis afgeven maar ook het land waar wij ouderen ons voor een paar centen kapot hebben gewerkt om het weer op te bouwen als dank een spuitje krijgen en wat mij eraan stoort is dat je eigen kinderen brengen om je dood te laten spuiten, DANK JE WEL KINDEREN DANK JE WEL VOLK, de apen pokken zij er nu snel spuitje gaan halen, daaaag lafaards.

 3. Die Harari is een geesteszieke fascistoïde idioot. Van hetzelfde slag als Soros, Gates, Rockefellers, Rothschilds etc.. Al met al maar een paar (honderd) duizend mensen. Ik stel een grondige zuivering voor. Op communistische wijze. Wordt de wereld een stuk mooier van.

 4. NOS Met het Oog op Morgen-NOS op 29 Juli
  In een engelstalig spotje worden westerse mensen opgeroepen te emigreren naar Rusland.
  Zou dàt iets zijn om aan dit alles te ontsnappen?

  • Nu juist als je een Nederlander bent moet de handschoen opnemen tegen deze elite en begin het binnenhof schoon te vegen stap uit de EU en ons land moet weer van ons blanke worden het is ons land ons cultuur en de benen nemen is juist wat onze sekte leider wilt hebben of niet Rutte en de vuile land verraders van de VVD.

 5. Bekijk hoe de mensen om je heen zijn. Achterhaal de waarheid niet alleen maar deel die met mensen die nergens van afweten. Een per een is al een verdubbeling. Niets is exact wat het lijkt. Maar mensen kunnen beter voorbereid zijn als ze straks de (hele) waarheid horen op een voorbestemd tijdstip in de eeuwigheid, want een eeuw is niets. Aan de miljoenen jaren worden de seconden afgemeten.
  Ik sprak weer met Willemijn die atheïst is sinds de christelijke kleuterschool; ze was te laat ingeschreven bij de openbare school, en ze moest op de gang staan. We zijn het niet vaak met elkaar eens geweest. Zeg nooit. Als je geen God hebt blijft enkel diep materialisme over, via geld en seks zoek je steeds dieper. De drag queen is dan de grootste held.
  Ik zat gisteren buiten en het was zalig weer. Ze kwam eraan en het bewolkte, ze zei dat er op de radar regen aankomt. Dat duurt meestal kort, en ik kon makkelijk even wachten en ergens schuilen zonder bij haar op bezoek te gaan. Maar ze helpt mensen graag. Dus ik wilde niet onmenselijk zijn en ik deed maar alsof ik het een keer met haar eens ben, om chantage te vermijden. Als ik even had gewacht zoals mijn instinct, contact met de natuur, me normaal zou ingeven, was er niets aan de hand. Maar ik zei ja dan kan ik beter gelijk weggaan. En om niet hypocriet over te komen, moest ik wel de daad bij het woord voegen. Ik was op de fiets.
  Als ik blijf zitten is het ook alsof ik nog op iemand anders zit te wachten, dus je wordt gemanoeuvreerd om geen hoofdrol te krijgen. Het is alsof je wacht op de volgende patiënt. Ze denkt dat ik heel mijn leven om haar geleden heb. Halverwege naar huis kwam ik in een onweersbui, ik was drijfnat tot in mijn schoenen toe, en toen ik thuis mijn kleren had uitgedaan, scheen de zon alweer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in