In het interview onderaan dit artikel praten Dr. Andrew Wakefield en Mary Holland, President en Chief Legal Officer van Children’s Health Defense, over hun nieuwe documentaire, Infertility: A Diabolical Agenda, die eergisteren is uitgekomen. Als u het gemist hebt, kunt u het hier bekijken, schrijft Dr. Mercola.

“Infertility: A Diabolical Agenda” is de vierde film van Wakefield. De eerste was “Who Killed Alex Spourdalakis?”, gevolgd door “Vaxxed” en “1986: The Act”. In de nieuwste film wordt gedetailleerd ingegaan op de plannen van de Wereldgezondheidsorganisatie om een vruchtbaarheidsvaccin te ontwikkelen om de vermeende overbevolking tegen te gaan, en hoe dergelijke vaccins sinds het midden van de jaren negentig zonder medeweten of toestemming van de mensen worden gebruikt.

Het is een heel belangrijk verhaal, waar ik me al een aantal jaren bewust van ben,” zegt Wakefield. “Ik denk dat veel mensen gehoord hebben over dit doelbewuste onvruchtbaarheidsvaccinatieprogramma dat werd uitgevoerd, vooral bij vrouwen in ontwikkelingslanden zoals Afrika. Maar het was in de vergetelheid geraakt, dus ik had het niet de aandacht gegeven die het verdiende.

Ik had er meer aandacht aan moeten besteden, want in de loop der jaren werd mij gevraagd: “Denkt u dat er een programma voor bevolkingsbeheersing is?”
De beschuldiging was dat de Wereldgezondheidsorganisatie onder het mom van een programma ter preventie van neonatale tetanus, opzettelijk vrouwen [in Kenia] steriliseerde – hetzij met een vaccin om bestaande zwangerschappen te beëindigen, hetzij om toekomstige zwangerschappen te voorkomen. Zij deden dit onder het voorwendsel dat zij de kinderen wilden beschermen, in plaats van de bevolking daadwerkelijk te verminderen.

Zoals Wakefield verklaarde, was het geen geheim dat de WHO al sinds de jaren zeventig werkte aan een vruchtbaarheidsvaccin. Er werden papers gepubliceerd en de WHO zelf gaf dit zelfs toe. Het echte probleem hier is geïnformeerde toestemming. De WHO is meer dan eens betrapt op het opzettelijk misleiden van vrouwen door hen te laten denken dat zij tegen tetanus werden ingeënt, terwijl zij in feite gesteriliseerd werden. Dit is een ethisch en moreel dieptepunt dat moeilijk te overtreffen is.

Heimelijke sterilisatiecampagne op de Filipijnen ontmaskerd

Het verhaal dat in deze film wordt uitgebeeld, begint in 1995, toen de Keniaanse regering een inentingscampagne van de WHO tegen tetanus bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd lanceerde. Dr. Stephen K. Karanja, voormalig voorzitter van de Keniaanse Katholieke Medische Vereniging, werd achterdochtig toen hij vernam dat er onvrijwillige sterilisatieprogramma’s waren die zich voordeden als tetanusprogramma’s.

In datzelfde jaar, 1995, verkreeg de Katholieke Vrouwenliga van de Filipijnen een gerechtelijk bevel om een tetanusprogramma van UNICEF, dat met tetanusvaccin met hCG was besmet, tegen te houden. Met anti-HCG besmette vaccins waren ook in ten minste vier andere landen aangetroffen.

Dit anti-HCG tetanusvaccin paste perfect bij het vruchtbaarheidsvaccin dat in 1993 door de WHO werd aangekondigd. Uit de verslagen blijkt dat onderzoekers van de WHO er in 1976 in geslaagd waren om humaan choriongonadotrofine (hCG) te conjugeren, of te combineren, met het tetanustoxoïde dat gebruikt wordt in het tetanusvaccin. Wanneer een vrouw gevaccineerd wordt, ontwikkelt zij antilichamen tegen zowel tetanus als hCG.

HCG is een hormoon dat geproduceerd wordt zodra het sperma de eicel binnendringt en het embryo zich begint te vormen. In antwoord op dit signaal produceren de eierstokken van de vrouw progesteron, dat de zwangerschap tot het einde toe in stand houdt. Het geconjugeerde vaccin beëindigt en voorkomt zwangerschap, omdat het immuunsysteem van de vrouw het hCG onmiddellijk aanvalt en vernietigt zodra het zich vormt.

Karanja, die in 2021 overleed, heeft destijds leiders van de katholieke kerk – een van de grootste verstrekkers van gezondheidszorg in Kenia – ervan overtuigd het toegediende tetanusvaccin te testen om er zeker van te zijn dat er geen wanpraktijken waren. Zonder uitleg schortte de WHO de campagne van 1995 op, maar kwam in 2014 terug met een tetanusprogramma voor pasgeborenen.

Een duivelse agenda

Meisjes en vrouwen van 15 tot 49 jaar kregen de opdracht zich te laten vaccineren met een serie van vijf injecties met een tussenpoos van zes maanden. Verdacht genoeg is dit precies het schema dat nodig is om het vruchtbaarheidsvaccin steriliteit te laten veroorzaken. Normale tetanusprofylaxe vereist slechts één injectie om de vijf tot tien jaar, en in geen geval zouden er vijf nodig zijn.

De katholieke kerk had besloten de vaccins te testen en had tijdens de campagne van 2014 drie monsterflesjes rechtstreeks uit klinieken opgehaald. De monsters werden door drie onafhankelijke laboratoria getest en bevatten, zoals gevreesd, hCG. Daarna werden nog zes flesjes verzameld en getest. Deze keer bleek de helft hCG te bevatten.

Toen de katholieke kerk met de resultaten naar buiten kwam en meisjes en vrouwen aanspoorde niet aan de inentingscampagne deel te nemen, ging de Keniaanse regering in de verdediging en hield vol dat er niets mis was met het vaccin, aldus Wakefield:

Zij gebruikten de media om de katholieke kerk te demoniseren en insinueerden dat deze monsters opzettelijk met hCG besmet waren om het gewenste resultaat te bereiken.

Dat bleef zo, totdat – en hier wordt het pas echt interessant en komt de film echt tot zijn recht – onze camera’s werden uitgenodigd om terug te komen in het laboratorium waar deze proeven werden uitgevoerd … [en] de waarheid werd onthuld.
Het ging erom de kernvraag op te lossen: wie loog en wie was eerlijk? Wie heeft er vals gespeeld en wie niet? Dit is werkelijk een buitengewoon verhaal, dat mij het belang van deze kwestie duidelijk maakte. Aan het eind staat een buitengewone profetische verklaring van wijlen Dr. Karanja, een gynaecoloog uit Afrika, die in het middelpunt van dit verhaal stond.

Hij zei: “Wanneer zij met Afrika klaar zijn, zullen zij tot u komen” … Dit is waarschijnlijk een passende plaats om het aan Maria door te geven, want nooit had een profetie treffender en waarachtiger kunnen zijn.

De ontvolkingsagenda is nu een samenzweringsfeit

Holland vervolgt:

Het was heel moeilijk om te antwoorden (…) toen ons gevraagd werd: “Is er een ontvolkingsagenda?” Men verwees bijvoorbeeld naar de verklaringen van Bill Gates, dat vaccins de bevolking zouden doen afnemen. Er was de interpretatie dat de mensen er gezonder door zouden worden en dat zij er daarom voor zouden kiezen niet meer kinderen te krijgen.

  Word wakker! De 'Boosters' zijn een valstrik

Dat was zeer ondoorzichtig. Ik denk dat deze film ons echt helpt begrijpen dat dit geen samenzweringstheorie is. Het is een absolute realiteit … De film maakt dat 100% duidelijk. Er is gewoon geen twijfel over mogelijk. En u ziet het bedrog en de misleiding. Ik wil er alleen op wijzen dat het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, waarbij de meeste landen in de wereld partij zijn, gedwongen sterilisaties als een oorlogsmisdaad classificeert.

Het is geen onbeduidende zaak om mensen hun geïnformeerde toestemming te ontnemen en hen te steriliseren. Dat is precies wat er gebeurd is. Een van de aangrijpende interviews in de film gaat over een vrouw die niet in staat is een zwangerschap uit te dragen. Zij ontdekt dat zij antilichamen heeft tegen hCG en beseft dat iemand, ergens, haar onvruchtbaar heeft gemaakt. Het is, zoals zij het uitdrukt, een duivels plan ….

We kunnen nu terugkijken op wat er gebeurd is met het vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV), waar ik in 2018 medeauteur van een boek over ben geworden. Een van de dingen die we zagen was dat … het aantal tienerzwangerschappen tussen 2007 en 2018 met 50% is gedaald – 50%! Wat u ook denkt over ongeplande zwangerschappen, dat is een verbazingwekkende daling in 10 jaar.

Mensen meldden extreme gevolgen van het HPV-vaccin voor de voortplanting. Nu horen wij hetzelfde, alleen in veel sterkere mate, in verband met het COVID-vaccin. Wij horen dat vrouwen miskramen krijgen, dat baby’s letterlijk sterven wanneer zij borstvoeding krijgen van moeders die onlangs gevaccineerd zijn.

Aangeboren misvormingen worden gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Ik denk dat het nu verder gaat dan samenzweringstheorieën om te zeggen dat het zeer aannemelijk is dat deze vaccins die de wereld worden aangesmeerd – vooral de COVID vaccins – sterke effecten hebben op de vruchtbaarheid.

Bestaat er zoiets als veiligheid van vaccins?

Het is belangrijk te beseffen dat geen enkele studie ooit heeft aangetoond dat een van de vaccins op het inentingsschema voor kinderen veilig is, vooral wanneer zij in verschillende combinaties worden toegediend. Zoals Wakefield opmerkte, volgen de fabrikanten van vaccins en mensen als Dr. Anthony Fauci een bijna “kleuterschoolachtige benadering” van de veiligheid.

Er wordt op grote schaal beweerd dat vaccins in het algemeen, en COVID-vaccins in het bijzonder, “veilig en doeltreffend” zijn en dat zij geen negatieve gevolgen hebben voor de voortplanting en de vruchtbaarheid. Dit ondanks het feit dat er helemaal geen reproductieve studies zijn uitgevoerd.

Vrouwen die dergelijke verzekeringen horen, gaan ervan uit dat de nodige studies gedaan zijn, ook al is dat een regelrechte leugen. De realiteit is dat u geen bewijs van schade kunt vinden, tenzij u er naar zoekt. Een andere realiteit is dat veronderstellingen en gissingen over wetenschap niet hetzelfde zijn als wetenschappelijk bewijs. Een belangrijke veronderstelling, waarvan nu is aangetoond dat zij volkomen onjuist is, is dat de mRNA-injectie in de deltaspier blijft, de injectieplaats.

Niemand heeft ooit geprobeerd vast te stellen of ze al dan niet op de injectieplaats blijven, of dat ze zich door het hele lichaam verspreiden, wat natuurlijk wel het geval is, zegt Wakefield. Het is dus een naïeve en volkomen misplaatste veronderstelling.

De andere veronderstelling die volkomen ongepast was, was om überhaupt een veronderstelling te maken. U gaat deze [injectie] aan zeven miljard mensen geven … en u gaat iets veronderstellen over de veiligheid ervan? Dan komt u erachter, nadat u het aan de meerderheid van die zeven miljard mensen hebt toegediend, dat u het helemaal mis had.

In feite gaat het door het hele lichaam. Het spike-eiwit komt voor in alle weefsels van het lichaam, ook en vooral in de eierstokken. Daar kan het een ontstekingsreactie, auto-immuniteit, schade en onvruchtbaarheid teweegbrengen. Er bestaat geen twijfel over dat dit biologisch aannemelijk is.

Hieruit blijkt dus de mentaliteit van deze mensen, dat zij de poort proberen te sluiten nadat het paard al op hol is geslagen. Als er schade is, is de averij er al en is het te laat. Dat is totaal onverantwoordelijk en de mensen moeten dat weten.

Wakefield wijst er ook op dat geen enkel klinisch onderzoek voor een van de vaccins op het schema voor kindervaccins ooit getest is tegenover een echt placebo. Zij gebruikten allemaal actieve placebo’s, zoals een aluminiuminjectie of een ander vaccin dat de meeste bijwerkingen doeltreffend verbergt.

Interessant is dat bij sommige van de COVID-vaccinproeven in feite een volledig inactief placebo werd gebruikt (hoewel sommige vaccinfabrikanten een ander vaccin gebruikten). Maar toen gebeurde er iets. Voordat de proef afgelopen was, hebben zij die ontblind en het vaccin aan alle deelnemers in de placebogroep aangeboden, waardoor de controlegroep volledig weggevaagd werd! Daarna probeerden zij de gegevens 75 jaar lang onder bureaucratische rompslomp te begraven. Gelukkig liet een redelijke rechter hen daar niet mee wegkomen. Wakefield zei:

Zij [Pfizer] wisten dat er problemen waren. Zij hadden de problemen ingezien toen zij de proef in kwestie deden, althans in het begin, totdat zij de cross-over groep het vaccin gaven. Daarna probeerden zij de gegevens te verbergen, omdat zij wisten dat zij daarmee de ernst van de bijwerkingen van hun vaccin onthulden. Het Hof heeft hen overruled en nu worden die gegevens geanalyseerd en dat is beangstigend.

Adembenemende verwaarlozing van de wetenschap

Erger nog, de regering heeft stimulansen gecreëerd voor onwetendheid. Zij hebben prikkels gecreëerd om niet te weten wat de gevolgen op lange termijn zijn. Holland voegt daaraan toe:

Wat vooral verbijsterend is, is dat de Centers for Disease Control and Prevention hebben gezegd dat het prima is om de COVID-vaccins samen met alle andere kindervaccins te geven. Dit zal onvoorstelbare verschrikkelijke gevolgen hebben …

De meeste kinderartsen zullen zeggen: “Hé, de CDC zegt dat het mag” … Ze gaan deze vaccins samen met andere dingen geven, en er is geen wetenschappelijk bewijs voor. Geen.

Helaas ziet de toekomst er wat dit betreft somber uit, want de Amerikaanse Food and Drug Administration overweegt nu een “Future Framework”, waarin vaccinproducenten toekomstige COVID-vaccins zouden mogen herformuleren en uitbrengen zonder extra tests. Klinische proeven zijn al gemakkelijk te manipuleren, maar nu hoeven ze niet eens meer de moeite te doen om de resultaten die ze willen hebben te vervalsen.

Een hoopvolle noot

Wakefield voegt daaraan toe:

In het verlengde daarvan een hoopvolle noot … mensen die nieuw zijn met dit onderwerp zullen misschien denken dat wij in een vreselijk donkere tijd zitten. Ik zie het anders, want ik ben nu al 30 jaar op dit gebied bezig. Toen ik begon, was slechts een handjevol mensen over de hele wereld bereid om de netelige kwestie van de veiligheid van vaccins te bespreken.

Nu las ik laatst dat 70% van de Amerikaanse volwassenen het door de CDC aanbevolen protocol voor het COVID-vaccin heeft verworpen. Zij hebben de eerste dosis niet gekregen, zij hebben de tweede dosis niet gekregen, of zij hebben geweigerd het herhalingsvaccin te nemen omdat zij vinden dat het niet nodig en ook niet veilig is.

Deze mensen – 70% van de Amerikaanse volwassenen – zijn volgens de mainstream media anti-vaccinatie. Dus, of zij het nu weten of niet, zij hebben zich bij ons team aangesloten, en de andere kant heeft verloren.

Dit is een wanhopige, wanhopige maatregel; één weesgegroetje tegelijk, en het mislukt zeer, zeer slecht. Voor degenen onder u die het nog niet vanuit een historisch perspectief gezien hebben, neem goede moed, want de wereld is werkelijk op buitengewone manieren aan het ontwaken….

Het zilveren randje aan de donkere wolk van de COVID is dat zij zoveel mensen heeft wakker geschud … Wat er gebeurt is onvermijdelijk en zij zullen er niet lang meer mee wegkomen.

Wij hebben de schepping toegelaten van een wereld die vijandig staat tegenover de mensheid

Wat degenen betreft die volhouden dat zij geen bezwaar hebben tegen kindervaccins, maar alleen tegen COVID-vaccinatie, waarschuwt Wakefield dat zowat alle voorstanders van vaccinveiligheid aanvankelijk bezwaar maakten tegen één enkel vaccin of één enkel ingrediënt, voordat zij beseften dat het niet zo eenvoudig was:

Wij kwamen allen tot het collectieve besef dat het veel ingewikkelder was dan wij ons tevoren hadden voorgesteld. Zij maakten het elk jaar ingewikkelder, door steeds meer vaccins aan het schema toe te voegen en ze allemaal op één hoop te gooien. Zoals Mary al zei, het idee dat deze vaccins in combinatie veilig waren is nooit getest, het werd gewoon verondersteld veilig te zijn …

Wij kwamen tot het besef dat het een cumulatieve toxiciteit was, een wisselwerking, een versterking, die leidde tot die enorme toename van bijvoorbeeld neurologische of immunologische aandoeningen.

Als wij het onderzoek hadden mogen voortzetten, zouden wij nu allemaal, ieder van ons, antwoorden hebben. Maar wij hebben geen antwoorden, omdat het werk bij elke gelegenheid gesaboteerd is, en nu leven wij in een toestand van grotere onwetendheid dan voorheen.

Wij leven nu in een wereld van door de mens veroorzaakte ziekten. Dit is absoluut verbijsterend. Niets van dit alles had ooit hoeven gebeuren, en toch zitten we hier met al die nieuwe ziekten of nieuwe variaties op een oud thema, zoals regressief autisme, waar we vroeger niets van wisten. Dit is iets dat de mens geschapen heeft.

De mens zou er even gemakkelijk van af kunnen komen als wij het initiatief zouden nemen. Dat is wat wij samen moeten doen, en dat is wat Children’s Health Defense doet. Zij maken de mensen bewust, zij maken hen wakker, en het werkt.

De mensen leren niet alleen meer over de gevaren van vaccins, maar ook over andere milieugiffen – pesticiden, genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s), luchtverontreiniging, waterverontreiniging, kunstvoeding, hormoonachtige plastic chemicaliën, en nog veel meer, die allemaal negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid en het voortplantingsvermogen.

Ik denk dat de meeste mensen in een mensvriendelijke omgeving willen wonen,” zegt Holland. “En ik denk dat de wereld waarin wij ons op het ogenblik bevinden echt anti-menselijk is.

De omvang van de schade is ontstellend

VAERS is weliswaar de enige voor het publiek toegankelijke databank die bijwerkingen van vaccins bijhoudt, maar de regering van de VS heeft nog minstens 10 andere systemen voor de melding van bijwerkingen, waarvan zij de gegevens niet deelt.

Children’s Health Defense dient momenteel Freedom of Information Act (FOIA) verzoeken in voor de andere systemen om een beter beeld te krijgen van de omvang van de schade, maar VAERS en anekdotische verslagen alleen al doen vermoeden dat de omvang van de verwondingen en sterfgevallen enorm is. Gegevens van verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld bevestigen dit ook. Holland verklaart:

In 2021 weten wij van een levensverzekeringsmaatschappij in de Verenigde Staten, een maatschappij uit Indiana, dat het sterftecijfer voor 18- tot 64-jarigen 40% is. Zij zeiden dat een verschuiving van 10% een gebeurtenis van 1 op 200 jaar zou zijn. Een verschuiving van 40% is meer dan catastrofaal, en dat is wat wij hier zien. Dit zijn geheimen die niet verborgen kunnen worden.

Pan-Afrikaans Congres vecht terug

In ander positief nieuws begint een onlangs bijeengeroepen Pan-Afrikaans Congres terug te vechten tegen de WHO. En als de WHO uit een werelddeel als Afrika zou worden geweerd, zou het game over voor hen zijn. Holland legt uit:

De WHO volgt een tweeledige koers om tegen 2024 een nieuw internationaal verdrag tot stand te brengen dat de WHO de facto in het middelpunt van de wereldgezondheid en het wereldbestuur zal plaatsen. Eén spoor was via de door de VS voorgestelde internationale gezondheidsvoorschriften.

De VS hebben in december 2021 12 verordeningen voorgesteld die de WHO in het middelpunt van deze zaken plaatsen en zeer draconische voorschriften invoeren waardoor de WHO alle beslissingen op het niveau van de nationale regeringen zou kunnen overstemmen. Bij een stemming over deze nieuwe internationale gezondheidsvoorschriften hebben 47 Afrikaanse landen al deze veranderingen verworpen.

  CEO van grote Amerikaanse verzekeringsmaatschappij zegt dat sterfte onder mensen tussen 18-64 met 40% is gestegen, en niet door Covid

Afrika heeft echt het voortouw genomen en gezegd: “Nee, wij vertrouwen de WHO niet, wij willen de WHO niet in deze rol. Dit is zeer opwindend, want Afrika is op alle mogelijke manieren uitgebuit door de WHO en haar partners in de farmaceutische industrie. Maar ik denk niet dat de WHO-agenda dood is. Wij hebben nog veel werk te doen.

Toch hebben wij zaterdag een Afrikaanse Soevereiniteitscoalitie gelanceerd, die u kunt zien op de website van Children’s Health Defense TV. Er waren activisten, advocaten, artsen, wetenschappers uit heel Afrika en supporters uit de hele wereld. Het is zeer opwindend. Ik denk dat Afrika een luid en duidelijk signaal geeft dat wij dit niet zullen pikken …

We gaan van dag tot dag, en ik denk dat de WHO en hun geldschieters zullen falen, en zeker een heleboel mensen over de hele wereld, waaronder Children’s Health Defense, zijn bezig met rechtszaken om te bewijzen dat hier fraude in het spel is, dat er criminele activiteiten zijn. Zeker is het geven van licenties voor jonge kinderen een criminele daad].

Wij gaan de rechtszaak amenderen die wij hebben om de door de FDA goedgekeurde vaccinaties voor 5- tot 11-jarigen aan te vechten. Wij gaan de rechtszaak alleen voor die jongere kinderen verbeteren. Dit is verwoestend, dit is een misdaad tegen de mensheid. Er is geen enkele reden om jonge kinderen deze inentingen te geven. Zij lopen geen risico op ernstige verwondingen of de dood door COVID, maar zij lopen zeker wel risico door deze inentingen.

Is het rechtssysteem te vertrouwen?

Over rechtszaken gesproken, veel rechtszaken zijn in de afgelopen twee jaar mislukt, maar Holland, senior juridisch adviseur voor Children’s Health Defense, is optimistisch omdat de rechtbanken de neiging hebben zich naar de publieke opinie te schikken. Zij heeft geconstateerd dat de rechtbanken steeds ontvankelijker worden voor het idee dat er bij COVID-vaccinaties sprake kan zijn van fraude en dat belangenconflicten een rol spelen.

Twee rechters in New York bijvoorbeeld, die zaken hadden behandeld die zij vertegenwoordigde, moesten onlangs ontslag nemen, nadat bekend was geworden dat zij tussen 50.000 en 500.000 dollar Pfizer-aandelen bezaten.

Ik denk dat we in de komende twee jaar veel meer succesvolle rechtszaken zullen zien dan in de afgelopen twee jaar,” zegt zij. “Ik denk dat het publiek begint te beseffen dat er belangenconflicten zijn waardoor deze mensen niet onpartijdig kunnen zijn.

Ik denk dat het een kwestie van tijd is, en ik denk dat we ons in een race tegen de klok bevinden, maar ik denk dat rechtszaken mettertijd steeds succesvoller zullen worden, en ik denk dat we dat nu al zien. Wij hebben het OSHA-mandaat ongedaan gemaakt, wij hebben het maskermandaat in de luchtvaart ongedaan gemaakt, wij hebben toegang gekregen tot de Pfizer-documenten. Ik denk dat de rechtbanken nog meer goed nieuws zullen brengen, echt waar.

Een juridische klapper zou zijn als wij fraude of “opzettelijk wangedrag” van de vaccinfabrikanten zouden kunnen bewijzen, want dat zou al hun bescherming tegen vervolging en aansprakelijkheid wegnemen. De COVID-vaccins zijn goedgekeurd voor noodgebruik krachtens de PREP-wet van 2005 – die volgens Holland ongrondwettelijk is – en krachtens deze wet moet opzettelijk wangedrag bewezen worden met “duidelijk en overtuigend bewijs”.

Ik geloof dat wij op dit punt heel, heel dicht bij de drempel komen waar wij opzettelijk wangedrag kunnen bewijzen door middel van duidelijk en overtuigend bewijs, zegt hij.

Op dat moment zal het voor de hele bevolking duidelijk worden dat de aansprakelijkheidsbescherming aan de achterkant en de mandaten aan de voorkant deze hele onderneming mogelijk maken. Ik denk dat er serieuze aanvallen zijn op beide, en als de hele waarheid naar buiten komt, zal het hele vaccinatieparadigma verdwijnen.

Ik denk dat de waarheid aan het licht komt, en ik denk dat er in de komende jaren veel op het spel staat. Maar ik geloof echt dat wij aan het eind van deze paar jaar een heel nieuw paradigma zullen hebben op het gebied van vaccins en gezondheid. De mensen hebben genoeg gehoord over de slechte kant van COVID-vaccins, dat zij er nu voor openstaan. Ik denk dat wij een fundamentele verandering zullen zien.

Tot besluit: als u de film niet gezien hebt, neem dan nu 30 minuten de tijd om hem te bekijken. En zorg ervoor dat u het tot het einde bekijkt. De laatste 10 minuten omvatten een update over Kenia, een overzicht van de ontwikkeling van het HPV-vaccin en een overzicht van het mogelijke effect van COVID-vaccinatie op de vruchtbaarheid. Het is belangrijk te beseffen dat dit ontvolkingsprogramma niet in Kenia begint en eindigt. Het vindt over de hele wereld plaats.

Meer films zijn in de maak

De vijfde film van Wakefield is al in preproductie en moet volgend jaar uitkomen. Het is een lange film over het kinderinentingsprogramma. Het werd mede geschreven door Terry Rossio, die ook “Shrek”, “Pirates of the Caribbean”, “Aladdin” en andere bekende filmproducties geschreven heeft.

Het is een zeer krachtige film, die de geesten echt zal beroeren, zegt Wakefield. Het zal degenen die wakker geschud zijn door de kwestie van de COVID-vaccins, ertoe brengen de kloof te overbruggen van het vaccinatieschema voor volwassenen naar het besef dat dit vanaf het begin in het vaccinatieschema voor kinderen is gebeurd. Het is een zeer, zeer belangrijke film.

Children’s Health Defense zal ook een verfilming uitbrengen van het boek “The Real Anthony Fauci” van Robert F. Kennedy Jr. Het boek, waarvoor ik geïnterviewd ben, komt later dit jaar uit.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Reiner Füllmich en 50 Advocaten twijfelen niet meer: “De vaccins zijn ontworpen te doden en planeet te ontvolken”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNeem NU voorzorgsmaatregelen: De winter van ellende staat voor de deur!
Volgend artikelRusland zegt dat het klaar is voor een “grote, kolossale oorlog” met de NAVO
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Problemen mogen benoemd worden, maart oplossingen aanreiken na het benoemen van problemen hoort eigenlijk vanzelfsprekend te zijn.

  Come on baby, eat the rich
  Bite down on the son of a bitch

  ..de naam van de zoon mag je zelf invullen, die van de bitch ook.

 2. er is geen ontvolkingsagenda zoals bedoeld hier:
  tussen 195o en 2o2o bevolkingstoename:

  AFRIKA 5x
  morocco/turkije 4x
  arabieren 4x
  india 3x
  china 3x
  westerse landen 1x

  oftwewel de elite kweekt mensen in die landen en ontmoedigt in het westen (ja ze doen aan massaimmigratie.

 3. Grote onzin wat hierboven alles vermeldt staat want gisterenstond nog in de krant dat de wereldbevolking naar 8 miljard zou groeien Met name in india schijnen ze zich niets ervan aan te trekken van de enorme groei van de bevolking en fokken er lustig op los als er niet aan de hand is……… Als men de bijgaande foto bekijkt die daar staat dan schrik je je dood dat die mensen bijna op elkaar heen lopen omdat er gewoonweg geen plaats meer is om vrij te kunnen bewegen………. Niemand op de andere werelddelen maakt er zich zorgen om dat de mierenhoop van mensen zo ernstig is dan in India waar de godsdiensten nog steeds uit maken dat men veel kinderen moeten produceren om te,,,,,, overleven!?????? Deze wereld toename van de bevolkingen zal de ondergang betekenen van de totale mensheid De ontvolking opzet van Bill Gates komt dan veel te laat!!!!!!!!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in