Er zijn momenten in de strijd waarop je tegenstander een tactische fout begaat, en als je die ziet, aangrijpt en uitbuit, volgt de overwinning. De COVID-1984 autoritairen zijn zo gecharmeerd geraakt van hun eigen macht dat ze nu blindelings zo’n fout begaan, schrijft J.B. Shurk.

Al twee jaar lang zijn zij bezig met een klassieke militaire “verdeel en heers”-strategie die erop gericht is eventuele volksopstanden tegen hun beleid te verzwakken door segmenten van de samenleving tegen elkaar op te zetten. We moeten de economie stilleggen en twee weken lang in lockdown gaan, anders zullen grootouders sterven! Je was ofwel voor de bescherming van ouderen tegen ziekte, of medeplichtig aan hun dood. We moeten allemaal maskers dragen om de verspreiding van ziektes tegen te gaan! Je was of “zorgzaam”, of “egoïstisch” in het veroorzaken van schade. We moeten het schoolsysteem sluiten om onze kinderen te beschermen! Je was of een verantwoordelijke ouder, of een monster. We moeten onze bevolking “vaccineren” of we zullen nooit meer normaal terugkeren! Je was of een “goed” mens, of een “wetenschap-ontkenner”.

Generatieverschillen zijn genadeloos uitgebuit om verdeeldheid te zaaien. Ouderen vrezen een ziekte waarvan hen is verteld dat het een zekere dood betekent. Leraren vrezen blootstelling en overdracht van ziekte van studenten. Zij die hun huis in lockdown doen, vrezen kerkdiensten en ongemaskerde joggers voor hun raam. Degenen die dubbel gemaskerd zijn vrezen degenen die slechts enkel gemaskerd zijn, en degenen die driedubbel gemaskerd zijn vrezen degenen die alleen dubbel gemaskerd zijn. En tijdens elk moment van deze twee jaar durende hel, die ons door zelfingenomen regeringen is opgedrongen, hebben de “autoriteiten” iedereen in de samenleving opgedragen om iedereen te wantrouwen. Blijf op minstens twee meter afstand! Ga niet met elkaar om en kom niet in groepen bijeen! Je moet gescheiden blijven, zelfs van familie! Publieke protesten zijn ziekteverspreiders! Vertrouw niemand, behalve de gezondheidsdeskundigen! Er is in de geschiedenis nog nooit op zo’n grote wereldwijde schaal een zo succesvolle “verdeel en heers” operatie geweest.

Het aanzienlijke succes van de regering in het dwingen van de samenleving om aan haar eisen te voldoen is voortgekomen uit haar strategisch geduldige maar eindeloos voortschrijdende agenda om vrijheid te vervangen door tirannie. Mandaten kwamen niet ineens; ze kwamen beetje bij beetje. Het is gewoon een paar weken in lockdown. Het is maar een masker. Het zijn maar een paar maanden van afstandsonderwijs. Het is gewoon een “vaccin.” Het is gewoon een “vaccinpaspoort.” En dan wordt alles weer normaal. Zoals de mensen hebben ontdekt, is er absoluut niets terug naar normaal, en mandaten die als tijdelijke noodmaatregelen werden verkocht, zijn blijven voortbestaan als permanente overheidsinbreuken op de persoonlijke vrijheden.

  DIED SUDDENLY: Bekijk de première van de schokkende onthulling van het COVID-19 vaccin

In plaats van de mensen in één keer tot naleving te dwingen, hebben de mandaten zich gericht op kleine delen van de bevolking, terwijl de meerderheid die niet door deze bevelen werd getroffen, betrekkelijk stil bleef. De ene leeftijdsgroep na de andere is onder druk gezet om de mRNA-behandeling te aanvaarden – van de alleroudsten in de samenleving tot de arbeiders, de schoolkinderen en nu tenslotte de pasgeborenen. Eén beroepsgroep tegelijk is onder druk gezet om zich te onderwerpen aan de eisen van de regering – van het leger tot federale werknemers tot werknemers in de gezondheidszorg tot derde federale aannemers tot publieke vakbonden tot particuliere vakbonden tot bedrijven met meer dan honderd werknemers en, natuurlijk, op een dag binnenkort, tot alle werknemers in het algemeen. De uitzonderingen op deze “lange mars” door de beroepsgroepen hebben alleen gediend om te laten zien welke arbeiders nog genoeg politieke invloed hebben om (tenminste tijdelijk) de eisen van de autoritairen te weerstaan. Onze strijdkrachten, zo is gebleken, hebben zo weinig invloed dat er geen uitzonderingen zijn gemaakt voor hun gewetensbezwaren. Postbodes, leraren op openbare scholen (dezelfde die er schijnheilig op aandringen dat hun jonge studenten worden geïnjecteerd met mRNA-behandelingen). De truc bij het uitvoeren van een effectieve “verdeel en heers” strategie is echter niet om iedereen die bezwaar zou kunnen hebben tegen autoritarisme in één keer te bestrijden, maar om één strijd tegelijk te voeren, totdat elke kleinere groep in de samenleving op de juiste manier onderworpen is.

Het ideologisch één voor één “veroveren” van afzonderlijke groepen heeft nog een ander inherent voordeel: elke verslagen groep is psychologisch geneigd om de bevelen op te volgen van degenen die hem hebben veroverd. Het ligt in de aard van de mens om onderwerping te rechtvaardigen door te veranderen van een oprechte tegenstander in een voorstander van de “zaak”. Degenen die geïntimideerd zijn om zich te schikken, zullen zich eerder omdraaien om anderen ook te dwingen zich te schikken. Telkens wanneer de autoritairen erin geslaagd zijn een deel van de bevolking te overtuigen zich te onderwerpen aan een van hun vele edicten – sluiting van scholen, universeel maskeren, universele mRNA-injecties – heeft dat deel de neiging zijn vroegere kritiek op die maatregelen te vergeten en zich aan te sluiten bij het hartstochtelijke leger van stemmen dat van de rest van de bevolking meer naleving eist. Er is vaak gezegd: “Het is gemakkelijker mensen voor de gek te houden dan ze ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden”. Het is ook waar dat het gemakkelijker is de mensen te “verdelen en te veroveren” tot een toestand van volgzame gehoorzaamheid dan hen eraan te herinneren dat zij nu ijverig pleiten voor datgene waartegen zij eens zo ijverig gekant waren.

  Europees Parlement stemt voor geheimhouden Pfizer-contracten

Toch hebben de autoritairen, in hun overmoed, eindelijk hun achilleshiel blootgelegd. In hun haast om regelmatige boosters te institutionaliseren en daardoor de sociale voorwaarden te scheppen die nodig zijn om een universeel digitaal systeem voor het traceren van mensen te implementeren en om de voortdurende autoriteit van de regering over alle individuele beslissingen over gezondheid te rechtvaardigen (waarbij beslissingen over “gezondheid” zich natuurlijk zullen uitbreiden tot alle beslissingen, aangezien geen enkele persoonlijke beslissing, vanuit het perspectief van de regering, buiten de sfeer van gezondheid valt), hebben zij onbedoeld hun “verdeel en heers” strategie verraden door de voorheen “gevaccineerden” van de eigen groep te herlabelen als “ongevaccineerden” van de buitenstaanders, omdat zij niet de juiste boosters hebben gekregen.

Dit is een grote tactische fout, omdat hierdoor al het werk van de regering om de “gevaccineerden” tegen de “ongevaccineerden” op te zetten steeds meer teniet wordt gedaan, aangezien herhaalde verplichte booster-vaccinaties de “gevaccineerden” opnieuw ongevaccineerd maken. Dat is net zoiets als een leger van overwonnen soldaten ronselen met de belofte dat zij de privileges van het volwaardig burgerschap zullen krijgen als zij eenmaal een tijd hun nieuwe meester hebben gediend, om vervolgens die nog steeds gewapende soldaten te informeren dat zij nooit meer dan tweederangs burgers zullen zijn. Nog erger voor de autoritairen die de afgelopen twee jaar zoveel hebben vernietigd in hun streven naar macht, is dat zij nu een systeem in gang hebben gezet dat op natuurlijke wijze een groeiend aantal nieuwe ongevaccineerden zal voortbrengen (omdat zij niet de meest recente verplichte prik hebben gekregen), die wellicht meer mogelijkheden en macht zullen vinden in het zich verenigen met andere nieuwe ongevaccineerden om hun veroveraars uit te dagen.

  Vanwege zijn waarschuwing om "onze kinderen te beschermen," werd Dr. Malone verbannen op alle sociale media

In plaats van burgers tegen elkaar op te zetten en hen beetje bij beetje tot onderdanigheid te dwingen, beloven eindeloze vaccinatie-eisen het tegenovergestelde effect te sorteren door de meerderheid te galvaniseren om standvastig te blijven, de lijn vast te houden en terug te vechten tegen de kleine minderheid die de onwettige overheidsmacht uitoefent.

De laatste twee jaar is er een grote oorlog gevoerd tegen individuele rechten en vrijheden, en regeringen die beweren op te komen voor de vrijheid van de mens zijn enkele van de ergste overtreders geweest. Onze politieke leiders hebben ervoor gekozen de morele onschendbaarheid van het individu op te offeren aan een ongekende uitbreiding van de macht van de overheid, en de orde van de dag was “verdeel, verdeel, verdeel!” Hier is een echte kans om de positie op het veld terug te winnen door diegenen op te zoeken die verraden zijn door zelfzuchtige regeringsmandaten en door te roepen: “verenig, verenig, verenig!

Onthoud dat er geen rechtvaardiging bestaat die zo groot is dat zij ooit opweegt tegen de morele verplichting om het natuurlijke recht op vrijheid van ieder mens te beschermen. Iedereen die iets anders beweert is ofwel immoreel ofwel een dwaas. Elke regering die zoiets beweert, zoekt geen vrede, maar macht en onderwerping. Je kunt geen mandaten gehoorzamen op het pad naar bevrijding. Handel dienovereenkomstig.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wanneer verzet een plicht wordtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGeen woorden kunnen de pijn beschrijven: Moeder vertelt hoe haar baby 5 dagen na haar tweede Pfizer-injectie overleed
Volgend artikelBooster flop: Medisch establishment verandert van mening – “Dit wijst erop dat er iets in de gegevens zit dat de autoriteiten ernstig zorgen baart”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

20 REACTIES

 1. Zolang de creatie en controle van de geldcreatie in handen blijft bij enkele rijke families zullen we het slachtoffer blijven van hun kwellust. Aangezien iedereen te koop is die een mandaat mag waarnemen hebben alle instanties geen autoriteit om de eigen regels op te volgen. Wij worden door deze heren misleid door ons te laten geloven dat globalisering het grote euvel is. Integendeel want dit is hun belangrijkste verdeel en heers strategie. PZG.

 2. Als men goed kijkt beginnen de inpalmingen van Nederlandse bodem met de Melk Koe Auto’s
  Wijkgerichte parkeer issolementen
  Rekening reiden
  Tolheffingen
  Bodem verontreinigende vuilnis in bakken onder de grond stop diensten
  Invoering van rekening rijden +
  Behoud van wegenbelasting

  In plaats van de mensheid bij gezond verstand te brengen

  Van mensen stop alstublieft

  Moeder Aarde kan het niet langer opbrengen om nog meer Duivelse wezens genaamd mensen te dragen

  Dus doe het Als het U belieft rustig aan met neuken A.U.B.
  Houd even op met hokken
  Doe het zelf
  Denk na gebruik dat ding onder de hersenpan AlstUblieft
  Anders wordt het een ramp

  Nee
  Dit werd zogenaamd niet ingezien
  Want wij de regeerders van het land weten het beter
  We gaan ons laten begeleiden door èèn zogenaamde Medische Wetenschapper

  Wereldbeul genaamd Bill Gates die niks op gebied van medicijnen afweet .
  Of Bio bacteriën
  De beul is geboren Op gebied van electronica

  Vi-Russen dus geen Rus uit Rusland
  Maar een in Amerika geboren bedenker van een Geldboom
  Samen met nog Twee andere Geldbomen bedenkers
  Ellon Musk Bit Coin ,Teslala Tralala , Space Ship
  Pas op
  Denk na
  Zaagsel hoofden
  De Ark van Noach

  De Aarde is onder Water gedompeld voor een X aantal jaren
  Zie Wall-E

  Jeff Besos Oerwoud beleg pyramide spel

  Jac Ma speelt hier gretig op in
  Met Ali Expres Ali Baba

  Malemolen begint te draaien
  De domme Massa genaamd de Hersenlozen met zaagsels in hun hoofd i.p.v. hersenen
  Omdat ze o zo graag door iemand geleid willen worden naar het beloofde land
  De Slaafjes dus

  De boven genoemden hebben inzicht gekregen over hoe de Slaafjes in hun belang te kunnen gebruiken te kneden te misbruiken die goed gelovige Oenen

  Zichzelf tot de Opper Koningen omhoogwerkend over de ruggen van die tot slaven gemaakte

  Deze telefoon welk nu wordt gebruikt is daar ook een produckt van
  Welk nu dus even in een ander perspecktief wordt gebruik

  Door die handjevol groten zijn zo een rolmodel geschapen met Toezichthouders op het gebruik van deze spullen
  Omdat U niet kunt nadenken
  Wordt U een klein voorbeeldje gegeven
  Vaccin Patenten ??? Enzovoorts zelf verder invullen
  Dank U

  Het woord patenten zijn in het leven geroepen
  Om hunzelf goed in het zadel te kunnen nestelen
  Voor een langere tijd dan een paar dagen

  Gebruik dat woord ook in Uw belang & voordeel
  Het woord Patent

  Zeg alles wat in dit lichaam zit hoort bij deze belichaming en de bestuurder van dit lichaam is de Geest welk een ieder belichaming bestuurd

  Dus niet
  Bill Gates Vaccin in het lichaam
  Dan is Bill Gates ook de baas over dat met vergift ingespoten belichaming

  De keuze hebt U zelf gemaakt om Uzelf te laten inspuiten met troep welk U 100% zeker ziek maakt zo nee gaat maken

  In / met goede vertrouwen op de Farmasie
  Schrijver van dit bericht is ook ingespoten met troep van de Farmasie
  Wel 12 keren in 6 maanden tijd
  Om zogenaamd vitaminen aan te vullen

  Einde van trajeckt ter gehore gekregen
  Sorry medicijn wordt niet opgenomen door het lichaam
  Waar is dat medicijn dan gebleven ??

  Die zit wel in het lichaam
  Heb wel meerdere verlammingen in Tia vorm gekregen
  Het Hart gaat te keer
  Linker helft van het lichaam is zowel
  ‘s-winters als zomers altijd pijnlijk & koud
  Het linker en het Rechteroog werken apart van elkaar
  Pijn alle Botten en Gewrichten is door de inspuiten niet af genomen

  Tijdens opname
  Kreeg wel ziekenhuis ziekten erbij
  Uitslag door het plassen in zo een plasfles
  Die gaat ook niet meer weg
  Het blijft maar groeien en het is pijnlijk en jeukt
  Mensen als U de dokter bezoekt
  Neem dan AlstUblieft Uw eigen dokter mee
  Wat is dat ?
  Uw hersenen gezond verstand & behoud van Uw eigen immuunsysteem
  De enige echte dokter die altijd met U mee loopt en altijd bij U is is die Immuunsysteem in samenwerking met gezond verstand van U

  Vraagje ?
  Wie heeft er baat bij gehad ?

  Hoop dat u er wat Uit kunt leren

  Dank U .

 3. Ik geef het nog een jaar (al dan niet dit jaar) voordat er koppen gaan rollen, en ze gaan rollen!

  Mark My Words!

  Nog even volhouden mensen, niet opgeven!

  • Ik hoop werkelijk dat je gelijk krijgt! Deze misdaad kan mi alleen berecht worden door militaire rechtbank en daar geldt – gelukkig – de DOODSTRAF.
   Executies zouden wmb in het openbaar mogen plaatsvinden opdat er geen twijfel mogelijk is.

  • Eindelijk,maar ze verzinnen wel allemaal smoesjes zodat er geen kop gaat rollen.Nu al ziekenhuis bezetting is bijna weer normaal> en zometeen gaat alles weer open, en dan gaan besmettingen weer omhoog ,nieuwe lockdown en misschien zelfs 2G.. en dan hopelijk niet verder ,want van die coronapaspoorten komen zelfs Oostenrijk erop terug en hopelijk wij ook>>het virus transmuteert> en word dus steeds zwakker, de vaccins werken minder en er gaan minder mensen dood.. men gaat inzien dat steeds weer vaccineren geen nut meer heeft tegen de nieuwere minder schadelijke varianten.. die besmettingen dat is een dreiging ,maar als dat niet leid tot meer ziekenhuis opnames komt er adem pauze hopelijk

 4. Vraag: ik ben erg benieuwd of er “gevaccineerden” zijn die niet voor de derde prik zijn gegaan en die nu dus weer de status Ongevaccineerd hebben.
  Hoe staan die mensen hierin? Voelen ze zich belazerd? Zijn ze tot inzicht gekomen dat ze totaal besodemieterd zijn?
  En gaan ze zich verzetten tegen de tweedeling in de samenleving?
  Wie kan me hierover informeren?

  • Hoi Ankie,

   Ik ken drie mensen die niet voor de booster zijn gegaan. Eentje is echt heel pissed off, echt de tirade die hij afstak zal ik hier niet herhalen (smile). Hij was al volledig tegen de tweedeling in de samenleving. Nu nog meer.

   Twee die ik ken gaan ook niet voor de booster en zijn milder. Ook geven ze aan dat als de overheid echt strenge maatregelen tegen niet geinjecteerden ze waarschijnlijk gaan zwichten.

   Ik ken ook een geboosterde (voor zijn vakantie, niet omdat hij zich zorgen maakt over covid) nu toch positief is getest en niet op vakantie kan. Die is dus ook woedend. Want voelt zich prima.

   Tot slot ken ik een heel aantal mensen (inclusief trombose been die misschien afgezet moet worden) die echt heel ziek zijn geworden van de booster en dus waarschijnlijk niet voor de booster booster in april gaan. Daar hoor ik geluiden ala oplossing erger dan de kwaal geluiden uit.

   Dus kortom, de meeste mensen die ik ken maken zich niet zo een zorgen om de tweedeling in de maatschappij. Heel terleurstellend.

   Groeten,
   Hugo

   • Ja en gewoon alle vaccins nemen en dan verslaafd raken aan de boosters zodat de hele namaak pharma-industrie kan blijven draaien op ongelukkige idioten

   • Ik ken er veel die in het begin zogenaamd corona hebben gehad en naar onderzoek bleek het niet echt zo erg te zijn wel 2 weken flink spierpijn en zware hoofdpijn> zogezegd als een griep en die hebben zelfs bloedtesten af laten nemen> nogthans kan er niet achter komen bij welke laboratoriums en waarom er geen uitdraai van resultaten door patient te zien zijn?? of flauwekul van alle slappe huisartsen kunnen we niet afgaan> conclusie het was niet echt zeker of ze corona hadden,

  • Echt heel veel echt goede sporters in Nl die ik (nog) volg staan nu op Strava op te scheppen over hun boostinjectie. Ik geloof zelfs allemaal. Vervolgens lopen ze stoer te doen dat ze bv maar een dag ziek zijn geweest…. Mensen die ik hoger had zitten accepteren een paar dagen ziek zijn.
   Dus verre van optimistisch (mijn ouders, midden 80 geloven blindelings dat de ellende die ze na de prikken hadden niet door ’t prikje komt, want dat heeft de dokter bevestigd.)
   Kortom, ik zie nog niks postiefs, helaas

 5. Meeste mensen inmiddels zijn te DOM om zelf na te kunnen denken. Helaas denken de meeste van deze ezels dat ze daartoe wel degelijk in staat zijn.. 🙁
  De dumbing down van de maatschappij begint duidelijk haar vruchten af te werpen. En je brein wordt er van alle ‘boosters’ ook niet beter op.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in