Wat het laatste rapport van de RAND Corporation over Oekraïne zo belangrijk maakt, is niet de kwaliteit van de analyse, maar het feit dat ’s lands meest prestigieuze denktank op het gebied van nationale veiligheid een tegenovergesteld standpunt over de oorlog inneemt dan de politieke klasse in Washington en hun globalistische bondgenoten. Dit is zeer belangrijk. Vergeet niet dat oorlogen niet eindigen omdat het publiek ertegen is. Dat is een mythe. Oorlogen eindigen wanneer er een kritische verdeeldheid ontstaat tussen de elites, die uiteindelijk leidt tot een verandering van beleid. Het nieuwe rapport van de RAND Corporation, “Avoiding a long war: US policy and the trajectory of the Russia-Ukraine conflict“, geeft precies zo’n spagaat weer. Het geeft aan dat machtige elites hebben gebroken met de mening van de meerderheid omdat zij denken dat het huidige beleid de Verenigde Staten schaadt. Wij denken dat deze verschuiving in het perspectief zal toenemen tot een meer assertieve vraag naar onderhandelingen. Met andere woorden, het RAND-rapport is de eerste stap naar de beëindiging van de oorlog, schrijft Mike Whitney.

Overweeg even deze passage uit de preambule van het rapport:

“De kosten en risico’s van een langdurige oorlog in Oekraïne zijn aanzienlijk en wegen niet op tegen de mogelijke voordelen van een dergelijk traject voor de Verenigde Staten.”

Dit citaat vat het hele document samen. Denk er eens over na: De afgelopen 11 maanden is ons herhaaldelijk verteld dat de VS Oekraïne zullen steunen “zolang het duurt”. Het bovenstaande citaat verzekert ons dat dat niet gaat gebeuren. De Verenigde Staten gaan hun eigen belangen niet ondermijnen om de onbereikbare droom na te streven om Rusland uit Oekraïne te verdrijven. (Zelfs de haviken geloven niet meer dat dat mogelijk is.) Rationele leden van het establishment voor buitenlands beleid zullen de vooruitzichten op succes voor Oekraïne evalueren en afwegen tegen de groeiende kans dat het conflict onverwacht uit de hand loopt. Dat zou natuurlijk in niemands belang zijn en een directe botsing tussen Rusland en de Verenigde Staten kunnen ontketenen. Ook zullen de Amerikaanse beleidsmakers beslissen of de toenemende bijkomende schade de kosten waard is. Met andere woorden, zijn de gebroken aanvoerlijnen, de stijgende inflatie, de toenemende energie- en voedseltekorten en de afnemende wapenvoorraden een eerlijke ruil voor de “verzwakking van Rusland”? Velen zouden zeggen: “Nee.”

In sommige opzichten is het RAND-rapport slechts de eerste in een lange rij van vallende dominostenen. Naarmate de verliezen op het slagveld van Oekraïne toenemen – en het duidelijker wordt dat Rusland het hele grondgebied ten oosten van de Dnjepr zal controleren – zullen de tekortkomingen in de strategie van Washington duidelijker worden en scherper worden bekritiseerd. Mensen zullen vraagtekens zetten bij de wijsheid van economische sancties die onze naaste bondgenoten schaden en tegelijkertijd Rusland helpen. Zij zullen zich afvragen waarom de Verenigde Staten een beleid voeren dat een sterke afkeer van de dollar en de Amerikaanse schuld heeft bespoedigd. En ze zullen zich afvragen waarom de VS in maart bewust een vredesakkoord hebben gesaboteerd, terwijl de kans op een Oekraïense overwinning vrijwel nihil is. Het Rand-rapport lijkt te anticiperen op al deze vragen en op de “mentaliteitsverandering” die ze zullen teweegbrengen. Daarom dringen de auteurs aan op onderhandelingen en een snel einde van het conflict. Dit is een fragment uit een artikel op RT:

  Eenhoorns zijn echt, de westerse media hebben het me verteld

De RAND Corporation, een zeer invloedrijke elite-denktank voor nationale veiligheid die rechtstreeks door het Pentagon wordt gefinancierd, heeft een baanbrekend rapport gepubliceerd waarin staat dat verlenging van de proxy-oorlog de VS en haar bondgenoten actief schaadt en Washington waarschuwt dat het “een langdurig conflict” in Oekraïne moet vermijden…

(Het rapport) begint met te stellen dat de gevechten “het belangrijkste interstatelijke conflict in decennia vormen, en dat de ontwikkeling ervan grote gevolgen zal hebben” voor Washington, waaronder het actief schaden van Amerikaanse “belangen”. Het rapport maakt heel duidelijk dat hoewel de Oekraïners de gevechten uitvoeren, en hun steden zijn “platgegooid” en de “economie gedecimeerd”, deze “belangen” niet synoniem zijn met die van Kiev “. (“Rand calls for swift end to war“, RT)

Ofschoon het rapport niet expliciet stelt dat “de belangen van de VS (worden) geschaad”, impliceert het zeker dat dit het geval is. Het is niet verrassend dat het rapport geen melding maakt van de nevenschade van Washingtons oorlog tegen Rusland. Het zijn immers niet de 100 miljard dollar of de levering van dodelijke wapens die de VS zo duur komen te staan. Het is de steeds snellere opkomst van internationale coalities en alternatieve instellingen die het Amerikaanse imperium op de snelweg naar de ondergang hebben gezet. Wij gaan ervan uit dat de analisten van RAND hetzelfde zien als ieder ander weldenkend mens, namelijk dat de misplaatste confrontatie van Washington met Moskou een brug te ver is en dat de terugslag immens en ondraaglijk zal zijn. Vandaar de urgentie om de oorlog snel te beëindigen. Hier is een fragment uit het rapport dat halverwege de tekst vetgedrukt is geplaatst:

“Aangezien het vermijden van een lange oorlog de hoogste prioriteit heeft na het minimaliseren van het escalatierisico, moeten de Verenigde Staten stappen ondernemen die een einde van het conflict op middellange termijn waarschijnlijker maken.”

Interessant is dat, hoewel het rapport de belangrijkste escalatierisico’s beschrijft (de belangrijkste risico’s omvatten een bredere oorlog met de NAVO, een uitbreiding van het conflict naar andere EU-landen en een kernoorlog), het niet uitlegt waarom een “lange oorlog” zo schadelijk zou zijn voor de Verenigde Staten. Wij denken dat deze omissie opzettelijk is en dat de auteurs niet willen toegeven dat de terugslag van sancties en de vorming van anti-Amerikaanse buitenlandse coalities de plannen van de VS om hun greep op de wereldmacht te behouden duidelijk ondermijnen. Onder elites is een dergelijk gesprek verboten. Dit is hoe Chris Hedges het samenvat in een artikel op Consortium News:

  EU wordt wakker - Poetin bluft niet over kernwapens

Het plan om Europa en het mondiale machtsevenwicht opnieuw vorm te geven door Rusland te degraderen, blijkt te lijken op het mislukte plan om het Midden-Oosten opnieuw vorm te geven. Het voedt een wereldwijde voedselcrisis en verwoest Europa met een bijna dubbelcijferige inflatie. Het legt opnieuw de onmacht van de Verenigde Staten bloot, en het faillissement van de oligarchen. Als tegenwicht tegen de Verenigde Staten maken landen als China, Rusland, India, Brazilië en Iran zich los van de tirannie van de dollar als wereldreservemunt, een stap die in de Verenigde Staten een economische en sociale ramp zal veroorzaken. Washington geeft Oekraïne steeds geavanceerdere wapensystemen en miljarden aan hulp in een vergeefse poging om Oekraïne te redden, maar vooral om zichzelf te redden. (“Ukraine – The War That Went Wrong“, Chris Hedges, Consortium News)

Hedges vat het perfect samen. De dwaze interventie van Washington maakt de weg vrij voor de grootste strategische ramp in de Amerikaanse geschiedenis. En toch steunt de overgrote meerderheid van de elites in het bedrijfsleven en het bankwezen zelfs nu nog resoluut het bestaande beleid, terwijl ze de duidelijke tekenen van mislukking wegwuiven. Een goed voorbeeld: het World Economic Forum heeft op zijn website een algemene steunverklaring voor Oekraïne geplaatst. Hier staat het:

De essentie van onze organisatie is haar geloof in respect, dialoog en samenwerking. Daarom veroordelen wij ten zeerste de agressie van Rusland tegen Oekraïne, de aanvallen en de wreedheden.

Wij zijn volledig solidair met het Oekraïense volk en allen die onschuldig lijden onder deze totaal onaanvaardbare oorlog. Wij zullen al het mogelijke doen om te helpen en de humanitaire en diplomatieke inspanningen actief steunen.
Wij hopen alleen dat – op langere termijn – de rede zal zegevieren en dat er weer ruimte komt voor het bouwen van bruggen en verzoening.” (Klaus Schwab en Børge Brende, Wereld Economisch Forum)

Dit hoeft niemand te verbazen. Natuurlijk zullen de globalisten zich scharen aan de kant van hun expansionistische slopers (de NAVO) in plaats van ’s werelds grootste voorstander van traditionele waarden, grenzen en nationale soevereiniteit. Dat spreekt vanzelf. Toch suggereert het Rand-rapport dat de steun voor de oorlog niet langer unaniem is onder de elites. En aangezien de elites uiteindelijk het beleid bepalen, neemt de kans toe dat het beleid zal veranderen. Wij zien deze “versplintering van de eliteconsensus” als de meest positieve ontwikkeling van de afgelopen 11 maanden. De enige manier waarop de Verenigde Staten hun aanpak in Oekraïne zullen veranderen, is als een groeiend aantal elites tot bezinning komt en ons van de afgrond terugtrekt. We hebben goede hoop dat dat zal gebeuren, maar we zijn er niet zeker van dat het zal gebeuren.

  Oekraïne neemt toevlucht tot het opstellen van achterlijke mannen

Het minst overtuigende deel van het hele rapport valt onder de titel: “Amerikaanse en geallieerde verplichtingen ten aanzien van de veiligheid van Oekraïne”.

Het probleem is gemakkelijk te begrijpen. De auteurs willen een plan opstellen voor de veiligheid van Oekraïne om de onderhandelingen met Rusland te stimuleren. Helaas zal Rusland niet toestaan dat Oekraïne deel uitmaakt van een door het Westen gesteunde veiligheidsalliantie. In feite is dat de reden waarom Rusland zijn invasie lanceerde, om het lidmaatschap van Oekraïne van een vijandige militaire alliantie (NAVO) met de Verenigde Staten te voorkomen. Dit is een gevoelig onderwerp dat ongetwijfeld een obstakel zal vormen bij toekomstige onderhandelingen. Maar het is een zaak waarvoor geen speelruimte bestaat. Oekraïne – of wat er overblijft van Oekraïne – zal permanent neutraal moeten zijn en alle extreem-rechtse extremisten zullen uit de regering, het leger en de veiligheidsdiensten moeten worden verwijderd. Moskou zal de leiders van Oekraïne niet bepalen, maar ervoor zorgen dat die leiders geen nazi’s zijn of banden hebben met extreem-rechtse nationalistische organisaties.

Zoals wij al eerder zeiden, denken wij dat het RAND-rapport aangeeft dat de elites nu verdeeld zijn over de kwestie Oekraïne. Wij vinden dat een positieve ontwikkeling die kan leiden tot onderhandelingen en een einde van de oorlog. Wij mogen echter niet uit het oog verliezen dat zelfs de meest onpartijdige analyse gunstig kan uitvallen voor de groep die de financiering verstrekt. En dat zou ook hier het geval kunnen zijn. Vergeet niet dat de RAND Corporation een denktank is die, volgens gepensioneerd USAF luitenant-kolonel Karen Kwiatkowski:

“werkt voor het defensie establishment, en als daar het geld zou opdrogen, zou de denktank in zijn huidige vorm niet bestaan. Zij dient de belangen van de Amerikaanse regering volledig en is daarvan afhankelijk.” (Lew Rockwell)

Wat dit suggereert is dat het RAND-rapport de standpunten van het Pentagon en het Amerikaanse militaire establishment weergeeft, die geloven dat de Verenigde Staten halsoverkop afstevenen op een directe confrontatie met Rusland. Met andere woorden, het rapport kan de eerste ideologische kritiek zijn op de neocons die het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Witte Huis leiden. Wij vermoeden dat deze breuk tussen het Ministerie van Oorlog en “State” de komende dagen zichtbaarder zal worden. We kunnen alleen maar hopen dat de meer oordeelkundige factie in het Pentagon zegeviert.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Laat ze insecten eten… Hoe onverschillige elites hun minachting laten blijken en wat er daarna komtVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNYT: Covid-vaccin fabrikanten en Bill Gates’ GAVI hebben iedereen belazerd
Volgend artikelIn video: Waanzinnige vriendelijkheid van Russische soldaten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Het RAND rapport mag dat dan wel allemaal aangegeven, maar één ding is ook niet onbelangrijk.
  Heel veel mensen zijn de schellen van de ogen gevallen.
  En één keer wakker….
  Wat ik bedoel, is dat steeds meer mensen de overheden/beleidsmakers/systemen niet meer vertrouwen.
  En volgens mij heeft dat nog onbekende gevolgen.

 2. Heel belangrijk artikel.

  ‘Denk tanks’ als die – beruchte – Rand Corporation,
  formuleren al decennia, het [ lange termijn ] beleid van de V.S.
  Daar denken ze nog steeds, dat de V.S. de wereldheerschappij heeft.

  • Een veel belangrijker nieuws is dat Thailand de Pfizer documenten vrij gaat geven en alle miljarden betaald aan Pfizer terug gaat eisen.

   Ik snap niet waarom ik hier die link niet kan delen ?

  • Nog gevaarlijker zijn goozers zoals bijvb. de European Publishers Council, een lobbygroep die het met de toppolitici aanlegt en de zooi bepaalt die u in uw krant leest. Redacteuren of journalisten die de lijn van de voorgeschreven waarheid niet volgen verliezen hun baan. Zo werkt de oorlogspropaganda en haat-zaaierij tegen Rusland. Er zijn zo nog groepen die salonfähig zijn bij de miljardairs om die situatie in stand te houden, de mening van het plebs aansturen en de tegenkrachten te vernietigen.

   • De Duitse hoofdredacteur Udo Ulfkotte is vermoord, omdat hij de WAARHEID sprak.
    Deze daad is gedaan om andere journalisten en hoofdredacteuren te WAARSCHUWEN.
    Hij had in 2016 een boek geschreven, waarin hij uitgebreid vertelde over gekochte journalisten, en hoe de CIA het nieuws koopt.
    Wie betaald – bepaald.

    • @Lepoudre Luc : Bedankt voor het noemen van dat “European Publishers Council”. Zal ook wel betaald zijn uit EU-budgetten, dus belasting-geld.
     Net als DPG en MediaHuis, die alle Nederlandse kranten en bladen opgekocht hebben, en die zullen er ook wel in zitten.

 3. Het sanctie beleid van het westen naar Rusland tijdens de Syrië oorlog heeft Rusland versnelt samen met de BRICS landen er toe aangezet om hun eigen SEPA systeem in werking te krijgen en dat is ze gelukt.

  Nu Rusland en China hun munt met goud gaan dekken staan steeds meer landen in de rij om lid te worden van de BRICS.

  Rusland was zowel militair, financieel, economisch goed voorbereid op een eventuele oorlog door het westen samen met NATO.

  Alle nieuwe sancties tegen Rusland hebben de winst in Rusland juist enorm laten groeien waar diezelfde sancties door EU hun hele industrie vernietigd en het volk steeds meer ontevreden is en in opstand komt vanwege de torenhoge energie prijzen en de enorme inflatie..

  De ” Leiders” hebben hun brevet van onvermogen hiermee afgegeven.

 4. Een veel belangrijker nieuws is dat Thailand de Pfizer documenten vrij gaat geven en alle miljarden betaald aan Pfizer terug gaat eisen.

  Ik snap niet waarom ik hier die link niet kan delen ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in