Prefeitura de Pelotas / Wikimedia / (Public Domain)

Ik heb al eerder mijn bezorgdheid geuit over de toename van het aantal stabiele terugvallen van kanker in mijn melanoomkliniek.

Geen van deze patiënten van mij presenteerde zich met het klassieke prodroom van terugval dat ik eerder altijd had opgemerkt, zoals ernstige depressie als gevolg van rouw, echtscheiding of faillissement. Het enige wat ze gemeen hadden, was dat ze onlangs een booster mRNA-boostervaccin hadden gehad, schrijft Professor Angus Dalgleish.

Ik belde mijn collega’s op, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk maar ook in Australië, om hun ervaringen te controleren. In geen enkel geval ontkenden ze een dergelijk verband. Sterker nog, ze waren net zo verontrust over het verband tussen boostervaccins en terugval dat ook zij zagen, als een toename van nieuwe kankers, vooral bij mensen onder de 50 jaar. Naast melanoom waren deze collega’s ook zeer bezorgd over een plotselinge grote toename van jonge patiënten met darmkanker.

In plaats van een goed onderzoek in te stellen om dit te onderzoeken toen we deze zorgen naar voren brachten, vertelden de medische autoriteiten ons allemaal dat wat we zagen toeval was, dat we het moesten bewijzen en vooral dat we onze patiënten niet van streek mochten maken.

Onlangs heeft de American Cancer Society (ACS) gewaarschuwd voor een stijging van het aantal nieuwe kankergevallen in de VS dit laatste jaar met meer dan 2 miljoen, waarbij veel van deze gevallen zich voordoen bij jongere patiënten. De chief scientific officer van de ACS, William Dahat, kondigde bovendien aan dat kankers zich bij de diagnose presenteren met een agressievere ziekte en grotere tumoren, vooral bij jongere patiënten. Wat verder interessant is, is dat er een verschil is in het microbioom (de gemeenschap van micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en virussen die in een andere omgeving bestaan) tussen patiënten jonger dan 50 jaar in vergelijking met patiënten ouder dan 50 jaar.

  Brief aan artsen: Vier nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen met betrekking tot de veiligheid en werkzaamheid van COVID-19 vaccins

Deze toename weerspiegelt een rapport van Phinance Technologies van eind vorig jaar, dat een gedetailleerde analyse maakte van gegevens van het Britse Office for National Statistics (ONS) waaruit bleek dat invaliditeit en sterfgevallen in 2021 en 2022 dramatisch waren toegenomen in alle leeftijdsgroepen, maar vooral in de leeftijdsgroep 15-44 jaar.

The Lancet publiceerde voor Kerstmis ook een artikel waarin werd gemeld dat het oversterftecijfer na de pandemie 11-15 procent hoger was dan verwacht voor jongeren onder de 25 jaar en voor de leeftijdsgroep van 25-49 jaar. Dit is in feite het patroon dat is gevonden in veel landen die naar de gegevens hebben gekeken. Duitsland bijvoorbeeld meldt een stijging van het oversterftecijfer van 7 procent in 2020 naar 24 procent in 2023.

Wat dit des te verrassender maakt, is dat negatieve sterfgevallen de norm zouden moeten zijn na een pandemie, omdat je niet twee keer dood kunt gaan!

Het verband tussen covidvaccins en myocarditis en vroegtijdige sterfte, vooral bij jongeren, dat werd aangetoond door Peter McCullough en collega’s en door Aseem Malhotra hier in het Verenigd Koninkrijk, is onbetwistbaar. Nu hebben we een bevestigend rapport van het CDC in de VS, gegevens waar de autoriteiten hier niets mee willen doen om gevaccineerde patiënten niet te alarmeren!

Hoewel het duidelijk is dat dit oversterftecijfer echt is en blijft stijgen, krijgen we van onze Chief Medical Officer, Sir Chris Whitty, alleen maar lachwekkende pogingen om de stijging te verklaren, zoals dat het een gevolg is van patiënten die hun statines niet krijgen tijdens de lockdown (hé, patiënten onder de 55 krijgen niet routinematig statines!) De situatie is niet beter in de VS, waar onderzoekers van Harvard de schuld hebben gelegd bij slaapstoornissen!

De eerste voor de hand liggende kandidaat is de lockdown zelf, toen de National Health Service de National Covid Service werd en alle screenings werden geannuleerd of uitgesteld, wat resulteerde in een toename van kankeropsporing en late presentatie. Veel negatieve leefstijlfactoren namen vrijwel zeker toe als gevolg van de lockdown, zoals een gebrek aan lichaamsbeweging en te veel eten, vooral afhaalmaaltijden.

  Catastrofe scenario: De vaccins werken als een vergif op middellange tot lange termijn van een niet te stoppen soort voor meer dan een kwart van degenen die ze gekregen hebben

Waar maar heel weinig van deze beoordelingen rekening mee houden, is dat deze stijging van het aantal sterfgevallen een gevolg zou kunnen zijn van het boostervaccinprogramma, ook al volgt het duidelijk het uitrolprogramma van het vaccin dat in 2021 begint en in 2022 en 2023 toeneemt.

Met betrekking tot het verband met kanker zijn er in de literatuur talloze meldingen van kankers die binnen enkele dagen na toediening van de vaccins ontstaan, vooral in het geval van lymfomen en leukemieën. Er zijn verschillende meldingen van met PET-scan in kaart gebrachte tumoren die exploderen op de locatie en het drainagegedeelte van covid-injecties met het advies om covid vaccins niet in de buurt van bekende kankers te injecteren! Buiten mijn klinische observaties hebben verschillende vrienden kanker ontwikkeld na een totaal onnodige covid boostervaccin die alleen werd genomen om reizen te vergemakkelijken.

Voor een mogelijk verband tussen een boostervaccin en het ontstaan van kanker hebben we een plausibele wetenschappelijke causale verklaring nodig. Helaas voor degenen die nog steeds volhouden dat deze gevallen louter toeval zijn, zijn er verschillende dwingende verklaringen om uit te kiezen:

Ten eerste is gerapporteerd dat de T celresponsen worden onderdrukt na de boosters (niet de eerste twee injecties) en dat dit vooral duidelijk is bij sommige kankerpatiënten.

Ten tweede schakelt het antilichaamrepertoire na de eerste booster over van een beschermende IgG1- en IgG3-dominante B-celrespons naar een tolerante IgG4-respons, die wordt verergerd door verdere boosters, zoals gerapporteerd in een recent Science Immunology-paper. Aangezien veel kankers onder controle worden gehouden door effectieve T cel geleide immuniteit, zou de plotselinge verstoring van deze controle een duidelijke verklaring zijn voor de ontwikkeling van B cel leukemie en lymfomen, melanoom niercel kanker en colorectale kanker, allemaal tumoren die kunnen reageren op immunotherapie.

  Dr. Vladimir Zelenko - Het Vaccin Doodsrapport "Wij zijn getuige van de grootste georganiseerde massamoord in de geschiedenis"

Een ander rapport van Loacker et al. in Clin Chem Lab Med laat zien dat mRNA-vaccins PD-L1 verhogen op granulocyten en monocyten, wat betekent dat ze precies het tegenovergestelde effect hebben van wat de immunotherapiemiddelen doen tegen deze tumoren en wat op zijn beurt verklaart waarom veel van deze tumoren resistent lijken te zijn tegen deze anders effectieve therapie. Alles bij elkaar kan het effect op de immuunrespons van deze boosters gemakkelijk de terugval en het verschijnen van zogenaamde turbokankers verklaren.

Andere rapporten documenteren de aanwezigheid van DNA-plasmiden en SV 40-sequenties (een bekend kankerverwekkend gen), evenals het vermogen van mRNA om te binden aan belangrijke onderdrukkende genen. Hoewel dit controversieel is en in twijfel wordt getrokken, heeft het geleid tot het besef van significante variatie van partij tot partij die het kankerproces zou kunnen versterken maar zich waarschijnlijk pas over een paar jaar manifesteert. Alleen al de mogelijkheid dat we op een vaccin-veroorzaakte kanker tijdbom zitten, betekent dat we nooit meer betrokken moeten raken bij een massaal vaccin programma voor een andere mogelijke Ziekte X.

Maar als de regering dit nu niet inziet, zijn we overgeleverd aan de genade van de Wereldgezondheidsorganisatie die precies hetzelfde doet als ze besluiten het Ziekte X-virus vrij te laten om de controle terug te nemen en onze levens opnieuw te vernietigen.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

De waarheid achter “Turbokanker” (Video’s)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBoycot, Desinvestering en Sancties
Volgend artikelGaza, Jemen & Oekraïne luiden de doodsklok voor de door de VS geleide ‘op regels gebaseerde wereldorde’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Gisteren nog maar waarschuwde de WHO voor een significante toename van kankers , meer bepaald werd een cijfer van 30 % genoemd.
  De verouderende bevolking werd als reden aangemerkt maar we weten allemaal dat deze verouderende bevolking uitgevlakt wordt door de massa immigratie van jonge vluchtelingen en immigranten.
  Over een verband met het covid vaccin wordt in alle talen gezwegen !

   • Mensen zijn nog dommer als schapen zij geloven alles wat deze smerige elite zeggen en de heren die het volk zou moeten beschermen doen daar allemaal even vrolijk aan mee om zich van een goed baantje straks te kunnen verzekeren , zij hebben ook niets te vrezen want de rechtelijke macht is zo corrupt als wat dus wie kan dat tuig tegen houden politie militaire nee hoor die zijn nog banger en corrupt als de elite zelf.
    Wanneer worden de daders aan gehouden en berecht en zij weten dat er een wet is die zeg , wie genocide pleegt tegen over de bevolking krijgt de doodstraf maar het is net anders om wij burgers krijgen de doodstraf.

 2. Het is zo in en in triest dat voor de meeste mensen deze onderzoeken als mosterd na de maaltijd het daglicht zien.
  Het zal dan ook voor velen een kwelling worden met de gevolgen te leven, voor zolang dat mogelijk is.

  Nog steeds vraag ik mij af hoe het komt dat er toch vele mensen waren die niet niet geloofden in dat Coronaverhaal en de daarop volgende ‘ vaccinatie’ verhaal.

  De rode vlag voor mij was dat toen er sprake was van een erg besmettelijke ziekte in China het internationale vliegverkeer gewoon doorging zonder dat er sprake was van quarantaine.
  De 2e rode vlag was het bizar snelle tevoorschijn gekomen van een ” vaccin “.

  Nu kan men wel beweren dat de meesten goedgelovig waren en zelf niet nadachten over de materie, dat kan best.
  Maar wat was dan de reden dat er toch mensen waren die hun onderbuik gevoel in acht namen, op voorhand twijfelden, of rationeel redeneerden?

  Het is inmiddels wel bekend dat het niets met intellect te maken heeft.
  Wat is de reden dat de minderheid niet mee ging in de hele hype?
  Zou er een genetisch verschil zijn in de mensen die niet met de massa mee ging?
  Zoiets als geiten en schapen.
  Behoren tot dezelfde familie echter; schapen volgen de kudde over een vlakke weide.
  geiten zoeken hun eigen weg, zelfs tegen een berg op.

  • Interessante gedachte, Tigron. Ik zit er zelf ook vaak over te peinzen. Gisteren bedacht ik dat heel veel te maken heeft met het maken van aannames. Aannames zijn snel gemaakt en daarmee houdt het op. Ik kom weer op gemakzucht uit. De vraag “waarom” en het uitzoeken er van vergt energie. Mss zit daar het verschil: weinig mensen steken echt energie in het gebruik van hun hersenen en maken daardoor geen aannames. Gezonde, zelf-beschermende achterdocht of zo.

   • Beste Immortal,
    Het is zo onbegrijpelijk dat b.v. binnen een gezin het ene kind zich wel heeft laten prikken en het andere pertinent niet.
    Ik heb het dan over kids van rond de 16 – 18 jaar

    Echtscheidingen zijn ontstaan door verschil van mening.
    Geen communicatie binnen de relaties?
    geen eensgezindheid binnen het gezin?

    Begrijp mij niet verkeerd, of iemand die prikken heeft genomen of niet is hun vrije keuze geweest, ik heb daar geen oordeel over.
    Ik krijg er echter nog steeds de vinger niet achter waarom die kleine minderheid er voor koos om niet mee te doen met die hype.
    Ik ben iemand die graag de motivaties van mensen wil weten waarom ze doen zoals ze doen, echter zonder de behoefte of intenties om te oordelen.
    Mijn eigen motivatie daarbij is, om andere mensen beter te begrijpen.
    Een wellicht positieve bijkomstigheid kan zijn dat mensen daardoor over zichzelf gaan nadenken om hun handelen te motiveren.
    Helaas roept het bij menigeen weerstand op en daarbij mij het verwijt geven dat ik moeilijk doe en niet zo’n zware vragen moet stellen.

    Tja, zelfanalyseren kant soms flink confronterend zijn.

    • Verklaring voor de algehele bevolking, die (nog steeds) geloofd in alle zorgzame goede bedoelingen van allen “die zo goed voor de bevolking” zorgen:
     Het onderwijssysteem dat iedereen ontdoet van (ontdaan heeft) van eigen initiatief, eigen fantasie, aangeleerde domheid enz. aangevuld met alle lulkoek die dagelijks verkondigd wordt en op TV op prime time.
     Ook de mensen “die het voor het zeggen hebben” zijn niet op hun positie gekomen vanwege degelijke feitenkennis maar op grond van kletsvermogen.

  • Ergens heb ik gelezen dat plm 20% van de mensen ongevoelig zouden zijn voor hypnose. Lijkt me dat wij bij die 20% horen. Net zoals in het dierenrijk 20% van de dieren alerter zijn dan de rest en gevaar het eerste opmerkt. Zoiets?

   • Ongevoelig voor hypnose, dat zou best eens kunnen. Met collega’s een hei-dagje plus een sessie met hypnotiseur gehad in 2006. De hele zaal in trance, maar ik lachte hardop. Kreeg zelfs een stomp van d’r, moest mijn bek houden. Mijn aardigste en beste collega’s waren diep weg, zo raar! Wat hebben zij anders dan ik in hun hoofd? Al jaren lees ik Climategate / Rypke Zeilmaker e.d. en ergerde me aan de stompzinnige tegenreacties. Dat Rutte liegt was ook allang duidelijk want echte feiten kan hij niet mee overweg. Zit ie daar met zijn eerste ‘nare Covid boodschap’ in het torentje. Een doorgeprikte ballon.
    Ben het vertrouwen in witjassen, overheid en politie volkomen kwijt, dat komt ook niet meer terug. Ben nu 71, de barricaden zijn me gewoon te hoog maar ik blijf mijn omgeving informeren… en dat kost nog steeds familie en vrienden. Verjaardagen mijd ik zelfs, kan er niet zo goed meer tegen.

    • Blijf in jezelf geloven,je beste vriend ben jezelf.
     Sta alleen met mijn eigenzinnige mening over alles en nog wat…word het zwijgen opgelegd en als ik mijn mond eens open doe word ik uitgelachen.Weet je…mij interesseren deze mensen niet meer…ben gelukkig in mijn eigen wereldje en met mezelf.

  • Immortal zei het ongeveer ook zo.
   Ik denk toch dat de meeste mensen gemakzuchtig en oppervlakkig zijn.
   Plus, de zogenaamde kwaliteits media, bv Volkskrant, neemt men serieus en niet die gekke sites die nepnieuws verspreiden en ultra rechtse zijn.
   En inderdaad zou je verwachten dat men vaccins die bijna al klaar lagen tegen een “totaal nieuwe ziekte” niet zou vertrouwen, maar nee hoor, totaal geen argwaan.
   Domme mensen dus, zelfs de hoger opgeleiden.

  • 3e Rode Vlag: Lekker fijn carnaval mogen vieren van de Overheid?
   Resultaat: Brabant lag helemaal plat in en buiten de overvolle ziekenhuizen!
   ???????

 3. dus een leger soldaten zal de eerste halve eeuw niet direct mogelijk zijn want de kinderen vd kinderen zullen ook besmet zijn..de westerse regeringen hebben zich in beiden voeten geschoten met hun Covid Onzin.. dienstplicht zeggen ze dan, ze vinden nog nauwelijks piloten om de burgerluchtvaart te besturen…Ps de Sport wereld zal ook nog veel klappen krijgen…

  • dat is dan ook de reden van de nu komende dienstplicht!
   Je zal sterven ver van je dierbaren door de gevolgen van de boosters!
   Heel waarschijnlijk krijg je bij indiensttreding nog enkele verplichte boosters voor ze je naar het front sturen om zeker te zijn dat je niet terugkeert.

 4. Ziekte X virus ? Laat me niet lachen !!! Als ze van covid al niets echt ernstigs konden maken, de prutsers, dan van dit ineens wel ?? Gewoon echt gezond spul vreten en een gezonde leefstijl (dus zeker geen medicaties en vaccinaties en andere rottige drugs..) en je kunt overal tegen, wordt nooit meer ziek !

 5. De beste slag hebben ze geslagen met die gifzooi omdat mensen anders niet op vakantie konden en/of uitgaan. En mensen hebben blijkbaar een grenzeloos vertrouwen in de regering (ik niet, en nooit gehad ook!) Misschien zijn te ook te laks, of lui of te stom, om een beetje verder te kijken dan hun neus lang is? De bij elkaar geraapte “deskundigen” op tv en de kranten zeiden ook dat het volkomen veilig was en als je buren hun mouw oprollen en er wordt verteld “doe je het niet voor jezelf, dan doe je het voor een ander” tja … Dan moet je sterk in je schoenen staan om het onschuldige prikje niet te nemen ☠️

 6. Waarom gooien ze het volk wat te veel is niet gewoon uit het vliegtuig boven zee onze koningin zijn vader hadden ze toen voor kennis kunnen vragen want hij kon als geen andere vermoorden, en geloof mij de appel valt niet ver van de stam.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in