Vorig jaar, toen covid-19 sceptici zeiden dat “er niet zoiets bestaat als een coronavirus”, was ik het daar absoluut niet mee eens. Als gepubliceerde voedingswetenschapper, laboratoriumeigenaar en uitvinder van twee gepubliceerde patenten op basis van massaspectrometrie-analyse, was ik mij ervan bewust dat SARS-CoV-2 genomisch was gesequenced. Ik dacht ten onrechte dat het zeker was geïsoleerd, gezuiverd en vastgesteld als de oorzaak van de covid-19 ziekte, schrijft Mike Adams.

Een jaar later, blijkt dat de sceptici gelijk hadden. En de waarschuwingen van mensen als Dr. Thomas Cowan, Sally Fallon, Dr. Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke en anderen waren precies op hun plaats. (Ik heb sindsdien mijn excuses aan hen allen aangeboden).

Hoe kwam ik tot de ontdekking dat het medische en wetenschappelijke establishment dit allemaal heeft verzonnen? En wat is de verklaring voor de zeer reële ziekte die mensen ervaren?

Ik zal dat verhaal hier delen, maar in het kort: gewone verkoudheidsvirussen en fragmenten van het apenvirus die in griepprikken worden aangetroffen, worden verkeerd gelabeld als “covid”, en er is een bewapend spike-eiwit biowapen dat wordt verspreid via vaccininjecties. Dat is allemaal echt. Maar er bestaat niet zoiets als een echt, fysiek, geïsoleerd covid-19 virus dat is geoogst van zieke mensen en waarvan is aangetoond dat het andere mensen infecteert en ziek maakt. Wat we hier echt zien, lijkt het nu, zijn drie verschillende dingen:

1) Een cocktail van verkoudheidsvirussen met de naam “covid” die circuleren en bij sommige mensen ziekte veroorzaken, waarschijnlijk door het gebrek aan blootstelling van het immuunsysteem aan wilde-type virussen tijdens alle globale lockdowns.

2) Een bewapend giftig nanodeeltje met spike-eiwitten dat bij mensen als een “klonterinjectie” wordt geïnjecteerd  … en dat zich waarschijnlijk verspreidt en schadelijke bijwerkingen veroorzaakt bij andere, ongevaccineerde mensen.

3) Een volledig frauduleus PCR “casedemic” schema dat is ontworpen om bijna iedereen als “positief” aan te merken, bijna volledig gebaseerd op het aantal cycli dat de PCR instrumenten moeten uitvoeren, waardoor de ruis van de instrumenten wordt versterkt tot het punt van een “positieve” uitslag. Bijna alles kan als “positief” worden aangemerkt, inclusief fragmenten genetisch materiaal van griepprikken uit voorgaande jaren.

Deze drie dingen – gecombineerd met de massahysterie van de mainstream media – hebben een niveau van wereldwijde angst en psychologisch terrorisme bereikt dat de wereld nog nooit eerder heeft gezien. Maar het is allemaal gebaseerd op leugens, zo blijkt. En hier is hoe we het weten.

Geen gecertificeerde referentiematerialen voor geïsoleerd SARS-CoV-2 “covid-19” virus

Als lab-eigenaar, gepubliceerde wetenschapper en mass spectrometry analist ben ik zeer vertrouwd met het proces van het gebruik van gecertificeerde referentiematerialen (CRM’s) om analysemethoden en instrument calibratie sequenties te valideren. (Ik heb veel te veel avonden doorgebracht met het maken van seriële verdunningen van standaarden met behulp van een Gilson pipet, geloof me…)

Dit is de normale gang van zaken in een echt wetenschappelijk laboratorium:

Stap 1) Verkrijg het CRM van datgene wat u wilt testen (“analyt”). Dit betekent dat je een gezuiverde, geïsoleerde standaard met een bekende concentratie verkrijgt, meestal in een drager zoals water, of als droog poeder. Als ik bijvoorbeeld op kwik in levensmiddelen test, heb ik een gecertificeerde kwikstandaard met een bekende kwikconcentratie, opgelost in water, salpeterzuur en zoutzuur.

Stap 2) Voer het CRM uit als monster, bij verschillende concentraties, om een “curve” op te bouwen die het instrument effectief leert hoe de analyt eruit ziet en hoe de detector van het instrument reageert op verschillende concentraties van de analyt. Het eindresultaat is een “kwantitatieve curve” die in stap 3 wordt gebruikt.

OPMERKING: Instrumenten “matchen” datgene wat u zoekt met verschillende methoden, waarbij alle andere dingen die niet matchen worden uitgefilterd. Bij mass spectrometry-werk worden moleculen geïdentificeerd aan de hand van hun moleculaire massa, ionfragmentatiepatronen en elutietijd op chromatografiekolommen. Een stof komt alleen overeen als aan al deze parameters is voldaan. Bij PCR-tests is een “match” een genomische sequentie van basenparen, gedefinieerd in een digitale bibliotheek die al dan niet ooit is vergeleken met een echte, fysieke standaard in de echte wereld.

Stap 3) Voer onbekende monsters door het instrument (bloedserum, urine, speeksel, water, voedingsmonsterextracten, enz.) en kijk of het onbekende monster iets bevat van datgene waarnaar je op zoek was (de analyt). Omdat u een kwantitatieve curve hebt opgebouwd, kunt u vervolgens ook de concentratie van de analyt in het oorspronkelijke monster bepalen. Dit wordt meestal beschreven als massa over volume, zoals ng/ml (nanogram per milliliter). Een nanogram is een miljardste gram. Wanneer we voedingsmiddelen op glyfosaat testen, kunnen we slechts 1 nanogram per milliliter detecteren, wat iets zegt over de extreme gevoeligheid van high-end instrumenten.

Dit is het proces om iets te testen en vast te stellen hoeveel van iets in iets anders wordt aangetroffen. Als u bijvoorbeeld wilt bepalen of iemand ziek is van “covid”, moet u de concentratie van covid-19 virussen in het bloed bepalen (d.w.z. de “virale belasting”). Dit is wetenschap/biologie.

Punt 1: Er schijnen geen geïsoleerde, gezuiverde gecertificeerde referentiematerialen beschikbaar te zijn voor SARS-CoV-2 “covid”. Ik heb bedrijven gezien die beweren “isolaten” te verkopen die covid-virussen bevatten, maar in hun eigen beschrijving leggen ze uit dat hun flesjes genetisch materiaal bevatten van zowel “gastheercellen” (menselijke cellen) als runderserumcellen, wat betekent dat het een cocktailstoofpot is van wie-weet-wat. Toch wordt het een “isolaat” genoemd.

Een voorbeeld: BEI Resources, dat iets aanbiedt wat zij een “isolaat” noemen van covid-19. Zoals de beschrijving zegt voor dit covid-19 “isolaat:”

Met andere woorden, het grootste deel van het genetisch materiaal in het “isolaat” is in feite afkomstig van menselijke cellen. Het is dus helemaal geen isolaat. Het covid-virus is niet geïsoleerd. In feite bevat dit “isolaat” genetisch materiaal van virussen, menselijk genetisch materiaal en genetisch materiaal van runderen, plus alle andere virussen die in het bloed van de mensen en de koeien aanwezig waren. Er kunnen miljoenen verschillende nanodeeltjes aanwezig zijn, die elk hun eigen sequenties van genetisch materiaal bevatten.

Punt 2: Als je geen geïsoleerd, gecertificeerd referentiemateriaal hebt, kun je geen legitieme analysetest ontwikkelen. En dit is precies wat de FDA toegeeft in haar eigen documenten, waarin staat dat omdat er geen covid-19 virussen beschikbaar waren voor de ontwikkeling van de PCR-test, zij deze “simuleerden” door gebruik te maken van menselijke cellen en genenbank coronavirus fragmenten. Uit het document van de FDA zelf:

“Aangezien er geen gekwantificeerde virusisolaten van het 2019-nCoV beschikbaar waren voor CDC-gebruik op het moment dat de test werd ontwikkeld en deze studie werd uitgevoerd, werden assays ontworpen voor detectie van het 2019-nCoV RNA getest met gekarakteriseerde voorraden van in vitro getranscribeerd RNA van volledige lengte … gespiked in een verdunningsmiddel bestaande uit een suspensie van menselijke A549-cellen en viraal transportmedium (VTM) om klinische specimens na te bootsen.”

Met andere woorden, zij vervalsten het covid-virus door gebruik te maken van genenbankcellen die opzettelijk en ten onrechte als “covid” waren bestempeld. Dit is hoe de PCR- test werd ontwikkeld. De FDA geeft het allemaal toe. De PCR test is een fraude.

Punt 3: Als je geen CRM isolaat hebt, kun je de instrumenten niet ijken met een bekend monster. En dit betekent dat de PCR-tests niet worden gekalibreerd aan de hand van iets echts en fysieks. In plaats daarvan vertrouwen ze op gedownloade digitale bibliotheken, geleverd door niemand minder dan de CDC, dezelfde Big Pharma frontgroep die het voortouw neemt in deze covid zwendel.

Punt 4: PCR instrumenten zijn niet in staat tot kwantitatieve analyse. De “positieve” hits zijn niets anders dan versterkte achtergrondruis. Geen enkel PCR-instrument kan u vertellen hoeveel van een bepaald genetisch materiaal in een oorspronkelijk monster werd gevonden. Het kan alleen de aanwezigheid van materiaal detecteren op een ja/nee basis. In de laboratoriumwetenschap wordt dit een “kwalitatieve” analyse genoemd, geen kwantitatieve analyse.

Bij kwalitatieve analyse is de sleutelfactor de “Limit of Detection” (LOD) van het instrument. Hoe weinig van het monster zal nog een “hit” opleveren voor het instrument? Voor alle instrumenten geldt dat, wil de LOD wetenschappelijk geldig zijn, deze boven de achtergrondruis moet liggen, anders is hij wetenschappelijk betekenisloos. Alle instrumenten produceren achtergrondruis, dat zijn “pieken” of “hits” die de statische elektriciteit van de detector vertegenwoordigen, zou je kunnen zeggen. Deze bestaan op een achtergrondniveau, zelfs als er niets in het instrument zit.

Om te laten zien hoe dit eruit ziet, zie de volgende grafiek. Het toont enkele mass spec resultaten over een spectrum van massa’s. De horizontale as hier is m/z (massa over lading), wat voor algemene discussie vereenvoudigd is tot gewoon  “massa”. Het is de massa van de moleculen of deeltjes die worden gedetecteerd.

Let op de rode en oranje lijnen onderaan elke grafiek. Dat is grotendeels achtergrondruis over alle massa’s. Let dan op de zeer hoge oranje piek die boven de achtergrond uitsteekt. Dit is de massa van het molecuul waar ze naar zoeken. Het kan een bestrijdingsmiddel zijn, of een verontreiniging, of een voedingsstof, enz.

Belangrijk is dat, als ik de versterking van de detector zou opvoeren, de “achtergrondruis” onderaan het scherm verticaal zou uitzetten om het scherm te vullen. Het hele scherm zou een “hit” zijn op elke massa, omdat de versterking ver opgedraaid is. Dat is het equivalent van wat PCR-instrumenten doen als ze 30+ cycli uitvoeren. Ze versterken ruis, en doen dan alsof ze een “hit” hebben op covid.

Maar omdat ze het zo vaak versterkt hebben, kunnen ze niet meer met zekerheid zeggen wat ze hebben, of zelfs hoeveel ze hebben. Omdat de LOD (Limit of Detection) wetenschappelijk ongeldig is als het niet in staat is een piek uit de achtergrondruis te halen.

Bij methodevalidatie moet de LOD ten minste driemaal zo hoog zijn als de achtergrondruis, wat betekent dat een “piek” driemaal zo hoog moet zijn als de achtergrondruis. Alles minder dan dat wordt beschouwd als valse achtergrondruis. En wanneer je kwantitatief werk doet, heb je meestal een signaal nodig dat minstens 10 keer hoger is dan de achtergrondruis.

Toch nemen PCR-instrumenten achtergrondruis en versterken die tot ze een “positieve” treffer krijgen. Deze “positieve” wordt dan absurd een “covid case” genoemd, ook al betekent het letterlijk niets vanuit een legitiem wetenschappelijk standpunt.

Het hele proces dat tegenwoordig via PCR wordt gebruikt, is complete onzinwetenschap die zelfs de meest elementaire wetenschappelijke laboratoriumcontrole niet zou doorstaan. Daarom zijn de meeste van deze PCR bedrijven trouwens niet ISO geaccrediteerd. Ze zouden geen enkele audit doorstaan. (Mijn lab is ISO geaccrediteerd met een jaarlijkse audit, inclusief blinde kwantitatieve nauwkeurigheidstesten via mass spec instrumenten om er zeker van te zijn dat we onze nauwkeurigheidsdoelen halen).

Brighteon.com/a6149c85-923e-4ecb-8f77-b6c1d9e05f1c

Dr. Judy Mikovitz bevestigt het allemaal in een recent interview

Dr. Judy Mikovitz, auteur van Ending Plague (PlagueTheBook.com), bevestigde dit alles in een recent interview met mij. Niet alleen bevestigde zij dat er geen geïsoleerd covid-19 virus bestaat dat geoogst en gezuiverd is van een zieke persoon en waarvan bewezen is dat het ziekte kan veroorzaken bij een andere persoon; zij bevestigde ook dat Dr. Fauci specifiek een bewapend laboratoriummonster uitkoos dat besmet was met een cocktail van coronavirussen om te gebruiken als basis voor “gain-of-function” onderzoek via het Wuhan Instituut voor Virologie.

  Waarom ik het vaccin van Johnson & Johnson niet neem - het perspectief van een wetenschapper

Met andere woorden, Dr. Fauci wist dat hij een Frankensteiniaanse virusstoofpot aan het bouwen was die het frauduleuze CDC en de medeplichtige wetenschappelijke gemeenschap eenvoudigweg als “covid” zouden bestempelen. Aangevuld met de hysterie van de massamedia, konden zij het grootste deel van de bevolking dwingen zich te onderwerpen aan vaccins die waren ontworpen om de bevolking in te enten met spike-eiwit biowapens, ook ontwikkeld onder Fauci’s leiding en financieringsrichtlijnen.

Het echte verhaal hier is dus dat Fauci en de CDC gewone coronavirussen gebruikten om de covid pandemie te fingeren om mensen in te spuiten met een echt biowapen: het zich vermeerderende spike-eiwit.

Belangrijk is dat Dr. Mikovitz bevestigt dat dit alles zijn oorsprong vond onder het Amerikaanse leger, wat betekent dat zowel de Amerikaanse als de Chinese militaire instellingen betrokken waren bij de ontwikkeling en inzet van dit wereldwijde depopulatie biowapen (het spike-eiwit):

Brighteon.com/dc43ea4a-e64b-42a4-8737-1efb436751b5

Dr. Jane Ruby geeft een uitstekende uitleg van de covid hoax in een recente uitzending van Stew Peters

In nog een andere vernietigende video bevestigt Dr. Jane Ruby, een medewerker van de uitzending van Stew Peters (StewPeters.TV) verder dit hele verhaal, door te onthullen dat het covid-19 virus nooit is geïsoleerd, gezuiverd en aangetoond dat het covid ziekte veroorzaakt. De plandemie is vervalst:

Brighteon.com/2726f974-3b5f-4c8a-9edf-6f6a20217714

CDC FOIA documenten onthullen dat er geen “covid-19” geïsoleerd virus bestaat

Eindelijk zijn er nieuwe FOIA documenten opgedoken die onthullen dat het CDC nooit een covid-19 virus heeft geïsoleerd. Een Canadese genaamd Christine Massey heeft naar verluidt meerdere Freedom of Information Act (FOIA) verzoeken ingediend bij het CDC, met het verzoek om het volgende:

“Alle studies en/of rapporten in het bezit, bewaring of controle van het CDC en/of het Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) die de zuivering beschrijven van een “COVID-19″ virus (inclusief B.1.1.7”, “B.1.351”, “P.1 “en elke andere “variant”) (via maceratie, filtratie en gebruik van een ultracentrifuge; door sommigen soms ook “isolatie” genoemd), rechtstreeks uit een monster van een zieke mens, waarbij het patiëntenmonster niet eerst werd gecombineerd met een andere bron van genetisch materiaal (d.w.z. apenniercellen oftewel Vero-cellen; foetaal runderserum).”

In een antwoordbrief van 7 juni 2021 heeft de CDC geantwoord:

“Bij het doorzoeken van onze dossiers zijn geen documenten gevonden die betrekking hebben op uw verzoek. Specifiek deelt het National Center for Immunization and Respiratory Disease mee dat CDC geen COVID-19 virus zuivert of isoleert op de manier die de verzoeker beschrijft.”

Het FOIA-verzoek is geïdentificeerd als #21-01075-FOIA.

Met andere woorden, de CDC heeft nooit een covid-19 virus geïsoleerd en gezuiverd, punt uit.

De website van Dr. Robert O. Young onthult aanvullende documenten waaruit blijkt dat de CDC nooit het HPV-virus, het Mazelenvirus, het MERS-virus, het Zika-virus of het Poliovirus heeft geïsoleerd en gezuiverd, onder andere.

Op 21 juli van dit jaar kondigde de CDC aan dat het zijn toelating van de huidige PCR test voor covid-19 intrekt, zeggende dat de PCR test na 31 december van dit jaar niet langer als geldige wetenschap zou worden beschouwd. Vervolgens wordt verklaard dat een nieuwe PCR-test “de opsporing en differentiatie van SARS-CoV-2- en griepvirussen zal vergemakkelijken”, wat betekent dat de nieuwe test naar verluidt in staat zal zijn het verschil te zien tussen covid en een gewone verkoudheid. Dit impliceert dat de huidige test – die gebruikt wordt om de wereldwijde hysterie over de covid-pandemie aan te wakkeren – een dergelijk onderscheid niet maakt.

In feite lijkt het erop dat de CDC al tientallen jaren de wetenschap achter globale “pandemieën” verzint en de media gebruikt om massahysterie te verspreiden waar geen pandemie bestond. Een van de beste en meest recente gevallen is het recente Zika-virus, waar de mainstream media schreeuwden dat baby’s van nieuwe moeders in Florida zouden worden geboren met een gekrompen hoofd (microcefalie) als gevolg van het Zika-virus. Net als bij het covid-bedrog werden miljarden dollars naar farmaceutische bedrijven gesluisd om onderzoek te doen naar een vaccin tegen Zika, dat niet meer dan een verzonnen hype bleek te zijn.

CDC directeur Walensky geeft toe dat het covid-vaccin covid-infectie of Delta variant overdracht niet voorkomt

Toevoegend aan de ontrafeling van deze covid-19 vaccin hoax, heeft de directeur van de CDC, Dr. Rochelle Walensky, onlangs op CNN iets verbazingwekkends toegegeven : Covid-19 vaccins voorkomen GEEN covid-19 infecties. Ze stoppen ook niet mensen van het overbrengen van de “Deltavariant” van wat de CDC het covid-virus noemt.

In feite heeft Walensky zojuist toegegeven dat vaccinpaspoorten zinloos zijn en niets bewijzen. Als iemand die “volledig gevaccineerd” is nog steeds covid kan oplopen en overdragen, dan is een vaccinpaspoort niets meer dan een bewijs van gehoorzaamheid, geen bewijs van immunisatie.

Hier is Dr. Walensky die dit allemaal zegt op CNN, en nee dit is geen “deep fake” video. Het is een openlijke bekentenis:

Het covid-19 virus is een hoax, maar het gewapende spike-eiwit is zeer echt en dodelijk.

Terwijl het covid-19 virus niets meer lijkt te zijn dan omgedoopte verkoudheidsvirussen of gewone apenvirussen, is het spike-eiwit giftige nanodeeltje – dat nu via vaccins wordt geïnjecteerd – een dodelijk biologisch wapen dat in de VS is opgezet, en vervolgens in Wuhan is versterkt met behulp van dollars van de Amerikaanse belastingbetaler.

Het lijkt nu duidelijk dat het hele doel van de covid hysterie was om mensen ertoe te brengen spike-eiwit injecties te accepteren die opzettelijk verkeerd zijn gelabeld als “vaccins”. Deze spike-eiwitten, waarvan de covid-vaccinatie nu de “klontshot” wordt genoemd, veroorzaken bloedklonters, neurologisch letsel, beroertes, hartaanvallen, spontane abortussen en universele vasculaire schade, zelfs volgens het mainstream Salk Instituut. Uit hun artikel over het spike eiwit en zijn schadelijke effecten op het menselijk cardiovasculair systeem:

  Dr. Kevin Stillwagon: Stop nu met vaccineren, of we gaan echte problemen tegemoet

“Nu toont een belangrijke nieuwe studie aan dat de spike-eiwitten van het virus (die zich heel anders gedragen dan de veilig door vaccins gecodeerde eiwitten) ook een sleutelrol spelen in de ziekte zelf.

De studie geeft voor het eerst een duidelijke bevestiging en een gedetailleerde verklaring van het mechanisme waardoor het eiwit schade toebrengt aan de vaatcellen. Men is het er steeds meer over eens dat SARS-CoV-2 het vasculaire systeem aantast, maar men begreep niet precies hoe het dat deed. Wetenschappers die andere coronavirussen bestuderen, vermoeden al lang dat het spike-eiwit bijdraagt tot de beschadiging van vasculaire endotheelcellen, maar dit is de eerste keer dat het proces is gedocumenteerd.

In de nieuwe studie creëerden de onderzoekers een “pseudovirus” dat omgeven was door de klassieke kroon van spike-eiwitten van SARS-CoV-2, maar dat geen echt virus bevatte. Blootstelling aan dit pseudovirus resulteerde in schade aan de longen en slagaders van een diermodel, wat bewijst dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ontsteking in endotheelcellen die de wanden van de longslagaders bekleedden.”

Het spike-eiwit werd ontwikkeld als een biowapen om wijdverspreide symptomen te veroorzaken die dan valselijk als “covid” kunnen worden bestempeld en vervolgens kunnen worden aangehaald om nog meer vaccininjecties met nog meer spike-eiwit biowapens aan te moedigen. Het covid-19 “virus” is gewoon een cocktail van apenvirussen en verkoudheidsvirussen, terwijl het spike eiwit – dat is wat de vaccins bevatten als het antigeen doel – zorgt voor de vasculaire schade, onvruchtbaarheid schade, immuunsysteem schade, enz.

Wat is de bedoeling van dit alles? Ontvolking, natuurlijk.

Het is allemaal een ontvolkingswapen om de massale uitroeiing van het menselijk ras te bereiken

Het spike-eiwit is een ontvolkingswapen. Het “vaccin” is een Soylent Green-achtige uitroeiing/zelfmoord injectie dat is herverpakt als “medicijn.” De “pandemie” was een media hysterie die werd opgewekt om paniek en een wijdverspreide vraag naar het vaccin te creëren, zodat mensen zich niet zouden verzetten tegen de uitroeiingsinjecties.

En dat betekent dat velen die de injectie hebben genomen binnenkort dood zullen zijn, omdat het hele doel van deze gefingeerde pandemie is geweest de wereld te ontdoen van miljarden mensen.

Dat betekent ook dat iedereen die hieraan meewerkt medeplichtig is aan genocidale moord en misdaden tegen de mensheid. Dat geldt ook voor de journalisten, de wetenschappers, de artsen, de gouverneurs, de FDA/CDC/WHO-functionarissen, en zelfs de plaatselijke apothekers en verpleegkundigen die deze dodelijke injecties toedienen aan mannen, vrouwen, kinderen en zelfs bejaarden. Hun misdaden tegen de mensheid doen de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog in vergelijking daarmee kinderspel lijken. De Holocaust van de covid-vaccins kan miljarden mensen massaal uitmoorden voordat de misdadigers worden gestopt.

In wezen bent u getuige van een globale massale uitroeiingscampagne, vermomd als een volksgezondheidsreactie op een pandemie.

Dit is de meest duistere en duivelse “wetenschappelijke” zwendel die ooit in de geschiedenis van de beschaving is gepleegd. Het is, naar elke eerlijke maatstaf, een poging van globalisten om homo sapiens uit te roeien, een soort “etnische zuivering op planetaire schaal” om de wereld van mensen te ontdoen en plaats te maken voor welk krankzinnig scenario zij ook hopen dat zal volgen.

Dit is de reden waarom de Amerikaanse senator Rand Paul nu de Amerikanen oproept om zich te verzetten tegen lockdowns en maskermandaten, door te verklaren:

“Ze kunnen ons niet allemaal arresteren. Ze kunnen niet al uw kinderen thuis houden van school. Ze kunnen niet elk overheidsgebouw gesloten houden – hoewel ik een lange lijst heb van gebouwen die ze wel zouden moeten sluiten. We hoeven de mandaten, lockdowns en het schadelijke beleid van de kleingeestige tirannen en de roekeloze bureaucraten niet te accepteren. We kunnen gewoon nee zeggen, niet weer.

President Biden – we zullen de mandaten van uw agentschappen of uw gerapporteerde stappen in de richting van een lockdown niet accepteren. Niemand zou de anti-wetenschap maskermandaten van de CDC moeten volgen.

Wij zullen niet toestaan dat u onze kinderen dit jaar weer kwaad doet.”

We zijn allemaal voor de gek gehouden mensen. Dit alles heeft niets te maken met volksgezondheid, het redden van levens of het stoppen van een pandemie. Dit is een ingewikkeld, gecoördineerd theater om mensen over te halen zelfmoord te plegen via injecties met biowapens, zodat de globalisten een paar miljard mensen van de planeet kunnen verwijderen terwijl ze hun tirannie en autoritaire controle over de overlevenden kunnen uitbreiden.

Het kan ook een dekmantel zijn voor hun geplande financiële reset, die de fiatvaluta’s van de wereld zal doen instorten, alle monetaire activa van de schapen zal vernietigen, en het eigendom van alles in de handen van de globalistische elite zal consolideren.

Dit is de reden waarom regeringen over de hele wereld nu hun eigen burgers gijzelen, eisend dat aan vaccinquota’s wordt voldaan om beperkte “vrijheid” te ontsluiten die natuurlijk volledig zal worden herroepen zodra de volgende “variant” is geïdentificeerd.

Ik leg het allemaal uit in deze krachtige, urgente podcast die afgelopen vrijdag voor het eerst werd gepubliceerd:

Brighteon.com/49eca622-bc73-4556-bb91-01e82a8787c9


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. David Martin geeft explosief interview: “Dit is een geplande volkerenmoord”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelTerwijl gezondheidsambtenaren en media de vaccinatiecatastrofe opvoeren, geven ze de ongevaccineerden de schuld
Volgend artikelHoe zal de gescheiden samenleving eruit zien voor de ongevaccineerden?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

12 REACTIES

 1. Tsja, simpele zielen als ikzelf met totaal geen enkele wetenschappelijke achtergrond hebben dit vanaf vorig jaar al geroepen. Gewoon een kwestie van documentatie uitpluizen, rapporten lezen, tests nalezen en er dan achterkomen dat er inderdaad nooit een sars-cov-2 “virus” is gevonden/ geïsoleerd én er tegelijk achterkomen dat ALLE “virussen” op dezelfde manier uit duim zijn gezogen! ELK “virus” wereldwijd bestaat bij gratie van aannames en (computer-)modellen, 0,0 bewijs van welk “virus” dan ook. Wat heel makkelijk voor iedereen binnen een paar muisklikken te vinden is, dat is info over het zogenaamde “mazelenvirus”. Zelfde idioterie als covid, zelfde aannames, zelfde namen die erachter zitten met de mazeleninjecties. Zelfde soap/ hoax. We worden al meer dan 100 jaar in de zeik genomen wat betreft “virussen”.
  Boekentip: Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time van Andreas Moritz

 2. Ze moeten moetn Rutte met zijn oren erbij trekken en duidelijk maken dat ie het nederlandse volk. Moet dienen niet de who, vn, IMF en al die ulliminate plannen!

 3. Moeder die weigert haar kind te laten prikken verliest voogdij: ‘Dit is regelrechte dwang’
  Robert Malone, de uitvinder van de mRNA-vaccintechniek, vertelde in Bannons War Room dat een kind van 14 uit de Amerikaanse stad Boston bij de ouders is weggehaald. Het kind zou zelf gevaccineerd willen worden tegen corona, maar de moeder maakt daar bezwaar tegen.
  https://www.ninefornews.nl/moeder-die-weigert-haar-kind-te-laten-prikken-verliest-voogdij-dit-is-regelrechte-dwang/

  • Klopt. Ze hebben een aantal jaar geleden overal de wetten verandert met het oog op dit. Ze zijn er gewoon op uit. Je kind is meer waard als goud voor ze.
   Ik check die van mij regelmatig of we nog op 1 lijn zitten qua prikken. Mijn grootste angst dat ie m onder druk neemt.

   • Is hier in Nederland ook gebeurt.
    Ik weet niet meer waar ik dat allemaal vermeld heb of op welke site.
    Maar niemand verwacht dat ze ook echt zo ver gaan. Dus wel.
    Ze kunnen iedereen aanwijzen en voor onbepaalde tijd zomaar opsluiten.

    • Ik zie het al karen gebeuren. En telkens werd ik er gezegd waar maak je je druk over. Maar zo langzamerhand begint het zich allemaal uit te spelen en duidelijk te ontvouwen. Zo is het en sinds ‘01 mag je zo wat jaartjes op een eiland bij Cuba geplaatst worden zonder proces en rechten. Bizar dat het nu toch echt allemaal aan het gebeuren is dat het echt niet meer om een ander gaat, maar om jezelf. Gelukkig had ik wijze ouders ? die me aan het gezag hebben doen twijfelen. Niemand is je baas, maar we moeten wel enorm gaan uitkijken nu.

 4. Vergeet de Grafeen Oxide niet. Dit is ook een manier icm EMF om meer “covid” patiënten te creëren. GO zit ondertussen in voedsel, water, medicatie en vaxx shots. Zo kunnen ze vanuit de controle kamer “pandemieën” starten door specifiek in bepaalde gebieden de frequenties en stroom in de lucht op te voeren. GO als super geleider in t lichaam fungeert als antenne en creëert oxidative stress in de cellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in