Aangezien de mainstream media zwijgen over dit onderwerp zal het u wellicht verbazen te ontdekken dat er documenten zijn ingediend om twee afzonderlijke processen te beginnen tegen de Britse regering en hun corrupte wetenschappelijke adviseurs wegens genocide en misdaden tegen de mensheid.

De eerste wordt beschreven in het volgende persbericht van advoctae, Melinda C. Mayne, en kantonrechter, Kaira S. McCallum, die de afgelopen twintig jaar als rechter in de Magistrates Courts van Zuid-Londen heeft voorgezeten, en die toevallig ook een hooggekwalificeerde apotheker is, bericht dailyexpose.co.uk.

Persbericht

Woensdag 21 april 2021

‘Request for Investigation’ (Verzoek om een Onderzoek) tegen de Britse regering en haar adviseurs, wegens genocide, misdaden tegen de mensheid en overtredingen van de Neurenbergse Code, ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, op dinsdag 20 april 2021.

Op dinsdag 20 april 2021 hebben wij, ondergetekenden, een 27 pagina’s tellend ‘Request for Investigation’ gericht aan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag, met het verzoek dat onze beschuldigingen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en schendingen van de code van Neurenberg door de Britse regering en haar adviseurs, door het ICC worden aanvaard en onderzocht.

Wij zijn van mening dat wij dwingende redenen hebben aangevoerd waarom onze regering en haar adviseurs schuldig zijn aan de bovengenoemde beschuldigingen. In dit stadium is het echter van belang erop te wijzen dat wij niet al ons bewijsmateriaal hoeven te verstrekken (dat zou verscheidene honderden bladzijden beslaan) en dat wij beperkt zijn tot een maximum van 30 bladzijden, waarbij wij ons beperken tot een uiteenzetting in grote lijnen als onderdeel van ons verzoek.

Het ICC zal ons ‘Request for Investigation’ beoordelen en nagaan of er volgens hen een redelijke basis is om een onderzoek naar een ‘Situation’ in te stellen, overeenkomstig de criteria van het Statuut van Rome.

Het ICC geeft geen tijdschema voor de aanvaarding, en er is uiteraard ook geen garantie dat het ICC ons ‘Request for Investigation’ uiteindelijk zal aanvaarden, om diverse redenen, waaronder het feit dat het ICC beperkt is in zijn capaciteit om onderzoeken uit te voeren.

Updates zullen worden verstrekt als en wanneer meer informatie beschikbaar komt.

Melinda C. Mayne LPC LLM MBA GDLA

Kaira S. McCallum JP BSc

De tweede is een rechtszaak aangespannen door Michael O’Bernicia die het Britse parlement en hun corrupte wetenschappelijke adviseurs aanklaagt wegens fraude, verraad en genocide.

Zonder een cent uit te geven aan juridische kosten heeft Michael frauduleuze claims van een filmverkoop bedrijf, een auto franchise, een reisagent, twee nutsbedrijven, drie grote credit card bedrijven, tientallen incassobureaus en juridische dienstverlenende bedrijven, vijf gemeenteraden, de DVLA, de politie, HMRC, de Registrar of Births en twee grote banken, allemaal goed gedocumenteerd op verschillende web platforms in de afgelopen twaalf jaar.

  Blanke vrouw droeg geen mondkapje - werd geëlektrocuteerd en gearresteerd door zwarte schoolagent

Michael heeft ook fraude bewezen in de Magistrates, County en High Courts, evenals in onroerend goed kamer en Kadaster toepassingen. Als Michael fraude aanvoert, doet hij dat alleen als er bewijs is dat er fraude is gepleegd en hij kan het daarom altijd bewijzen in een rechtbank, wanneer dat nodig is.

Op 30 september 2020 schreef Michael aan elk parlementslid een e-mail, waarin hij hen waarschuwde dat als zij de poging van de regering om de draconische Coronaviruswet te vernieuwen niet zouden tegenhouden, hij een top jurist in de arm zou nemen en hen allemaal voor een strafhof zou aanklagen wegens misdaden tegen de mensheid.

Dit is de e-mail die werd verzonden –

KENNISGEVING VAN VOORGENOMEN PARTICULIERE STRAFVERVOLGING

Geachte heren,

Hierbij deel ik u mede dat ik van plan ben een aanklacht in te dienen wegens de volgende misdaden tegen het Britse volk:

1. Section 2 van de Fraud Act 2006 is herhaaldelijk overtreden bij de vaststelling van de Coronavirus Act 2020 [de CV Act] – een wet die was gebaseerd op een reeks oneerlijke verklaringen waarop elk dienstdoend parlementslid zich heeft gebaseerd. Namelijk:

a. Dat er een echte noodsituatie was op het gebied van de volksgezondheid, die de draconische maatregelen rechtvaardigde.

b. Dat er een wettelijke basis was om een dergelijke wet aan te nemen.

c. Dat er geen haalbaar alternatief was om de curve van vermeende COVID-19 sterfgevallen “af te vlakken”.

2. Bovendien beweert de CV Act op onwettige wijze het democratische recht van elke Brit om de regering uit zijn ambt te ontzetten te hebben opgeschort, evenals de individuele rechten die worden gegarandeerd door de Common Law (algemene wet), die buiten de jurisdictie van de wetgever vallen.

3. De CV-wet zou ook de vervalsing van overlijdensakten wettelijk hebben geregeld, waardoor de overheid het aantal mensen dat zou zijn overleden aan het COVID-19 virus, waarvan het bestaan in ieder geval nooit is bewezen, schromelijk heeft kunnen opblazen.

4. Niettemin blijkt uit de ONS-gegevens dat het regeringsbeleid dat mogelijk werd gemaakt door de CV Act het gemiddelde sterftecijfer over vijf jaar in het VK heeft verdubbeld, hetgeen volgens het internationaal recht gelijkstaat aan genocide, wanneer rekening wordt gehouden met de fatale weigering van zorg aan patiënten in verzorgingstehuizen en ziekenhuizen.

  Wanhopige Israëlische politica: "Het is een heel, heel, heel enge situatie"

5. Voorts vormt de uitvaardiging van de CV Act een fundamentele schending van de Treason Felony Act van 1848, in die zin dat zij de ministers van de Kroon op verraderlijke wijze machtigt om het volk bij koninklijk besluit of proclamatie te regeren, hetgeen strikt verboden is bij de artikelen 1 en 2 van de Bill of Rights van 1689.

6. Hoe dan ook, zoals Lord Coke, de opsteller van de Petition of Right, zei in de uitspraak van 1610 van Thomas Bonham v College of Physicians 8 Co Rep 107a; 77 Eng Rep 638, algemeen bekend als Dr. Bonham’s Case, in het Court of Common Pleas:

“In veel gevallen zal de common law wetten van het Parlement controleren, en ze soms volledig nietig verklaren: want wanneer een wet van het Parlement tegen de common law en de rede indruist, of onverenigbaar is, of onmogelijk kan worden uitgevoerd, zal de common law deze controleren en deze wet nietig verklaren”.

Als u collectief uiterlijk om middernacht op 2/10/2020 een verzoek indient tot nietigverklaring van de wet die volgens de common law onverenigbaar en ab initio nietig is, zoals in de zaak Dr. Bonham, dan zal deze actie worden opgeschort.

Indien u dit echter, om welke reden dan ook, niet doet, zullen een QC (Queen’s Counsel, senior jurist) en een juridisch team worden ingeschakeld om de informatie zo spoedig mogelijk voor een bevoegde rechtbank te brengen en zal de particuliere strafvervolging worden ingesteld.

Houd er rekening mee dat een Grand Jury of the People al heeft vastgesteld dat er voldoende bewijs is om elk parlementslid te beschuldigen van fraude, verraad en genocide. Dit is uw laatste kans om uw stempel te drukken op de juiste kant van de geschiedenis, want er is geen jury die niet ieder medeplichtig parlementslid zou veroordelen op grond van de aanklachten die zullen worden ingediend.

Desalniettemin vertrouw ik erop dat u de verwoestende fout die u hebt gemaakt, zult inzien, voordat het te laat is.

Met vriendelijke groet,

Hoogachtend,

[Naam geredigeerd]

Voor en namens het Britse volk

Zoals we nu weten, hebben de parlementsleden zich niet verzet tegen de draconische wet en hebben ze die sindsdien voor een derde keer verlengd tot ten minste oktober 2021. Maar Michael O’Bernicia maakte geen grapje en op 19 maart 2021 werden bij de South London Magistrates Court digitale documenten neergelegd in een gedenkwaardige strafvervolging tegen Matt Hancock, Chris Whitty, Patrick Vallance en Neil Ferguson wegens Covid-fraude.

  In een wereld gedomineerd door massale ILLUSIE, lijken de echt verstandige mensen buitenstaanders

Een week later dienden Michael en zijn team een bundel van 1200 pagina’s bewijsmateriaal in, waaronder getuigenverklaringen van twee professoren, drie artsen, een kaakchirurg, een erfrechtadvocaat, een wiskundige, een gepensioneerde data-analist van kernonderzeeërs, een onafhankelijke data-analist en een voormalige fraude-detective van de CID, die als trustee van de PUB optreedt bij het voor de strafrechter brengen van deze zeer ernstige vervolging.

Dit zijn enkele van de elementen van genocidale pandemiefraude die voor de rechter zullen worden gebracht dankzij de door Michael O’Bernicia namens het publiek ingediende stukken en verzamelde bewijzen:

 1. Imperial College, Jenner Institute, Oxford University, BBC en de Britse regering kregen materiële voordelen toen ze substantiële fondsen van Bill Gates ontvingen, voorafgaand aan de lockdown die op 23/03/2020 van start ging.
 2. De betrokken partijen spanden vervolgens samen met de door Gates gecontroleerde WHO om het volk te laten vertrouwen op een reeks volledig oneerlijke verklaringen van de Britse regering om de lockdown te rechtvaardigen.
 3. Het vertrouwen op deze valse verklaringen heeft al vele tienduizenden onnodige doden veroorzaakt en onnoemelijke ellende, leed en angst veroorzaakt, alsmede onberekenbare totalitaire macht voor de Britse regering.
 4. De regering werkt samen met en financiert het door Gates gecontroleerde GAVI, waarvan het openlijk verklaarde doel is de hele wereld onnodig te “vaccineren”.
 5. De staatssecretaris van volksgezondheid is de eigenaar van Porton Biopharma Limited, een bedrijf dat zich toelegt op het maken van winst voor de regering met farmaceutische producten, waaronder vaccins.
 6. Honderd miljoen gloednieuwe, niet geteste, DNA veranderende vaccins zijn naar verluidt besteld door Porton Biopharma, bij Oxford University’s ontwikkelingspartner, AstraZeneca, in samenwerking met Gates gecontroleerde GSK (GlaxoSmithKline, Engelse farmaceutische onderneming).
 7. Alle samenzwerende partijen zijn gevrijwaard tegen alle claims van vaccinatieschade, inclusief overlijden, zelfs als vaccins onder dwang worden toegediend zonder toestemming. De regering biedt echter aan om schadevergoeding voor vaccinatieschade te betalen uit belastinggeld.

De relevante papieren liggen nu bij de afdeling listings van de aangewezen rechtbank, waar binnenkort een zaaknummer zal worden toegekend na controle door het juridische team binnen de rechtbank. Dit betekent dat het ingediende bewijsmateriaal voldoende is om de Covid-fraude te bewijzen en tot een proces over te gaan.

De klok tikt voor Hancock, Whitty, Vallance, Ferguson en vrienden, het zal niet lang meer duren voordat zij terechtstaan voor misdaden tegen de mensheid en massamoord.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Viroloog en vaccindeskundige: “Vaccin verandert virus in oncontroleerbaar monster!”

Vorig artikelWaarom en hoe ze van plan zijn zeven miljard mensen te doden
Volgend artikelIn één enkel Indiaas ziekenhuis stierven 100 patiënten na toediening van COVID-19 vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Hopelijk krijgen ze een poot aan de grond.
  Net als hier, staan daar de rechters ook vnl. achter hun broodheren.
  Trias politica is een wassen neus.

 2. Ik zeg al langer dat we te maken hebben met een vooralsnog ongedefiniëerde genocide, welke nu langzaam gedefiniëerd begint te worden.

  Het gaat als volgt: De genocidespuiten dat gezet worden zullen worden afgedaan als covid-sterfgevallen.
  Eens deze trein van start gaat, heb je een genocide dat zichzelf in stand houdt, waarbij de overledenen als covid-slachtoffers zullen aangeduid worden.
  Dat heeft dan weer ‘als voordeel’ dat ze de covid-overlijdens ‘kunstmatig’ kunnen opkrikken, waarvan ze de ‘verschillende covid-varianten’ de schuld zullen geven.
  Het is ideaal voor onze slavendrijvers omdat ze zo de angst voor ‘het virus’ erin kunnen houden, want die angst is aan het afnemen.
  Een genocide onder de bevolking, waarvan de bevolking het niet door heeft.

  Het was en is dus van belang om deze genocide dat zichzelf in stand houdt, zo snel mogelijk van start te laten gaan, want anders hebben ze geen ‘covid-doden’ meer om het officiële angst-narratief in stand te houden.
  Daar hadden ze het zeer moeilijk mee, want het was alles of niets.
  Maar het officiële verhaal begint barsten te vertonen, getuige ook bijvoorbeeld dit artikel.
  Dat komt doordat de massa de genocide begint te ruiken.
  Er is geen weg meer terug, jaren hebben onze machthebbers zichzelf de moed ingepraat dat wat er ook gebeurt, dat ze doorgaan.
  Eens je begint te liegen, moet je blijven liegen om te verhullen dat de eerste leugen geopenbaard wordt.

  De ‘denktanks’ hebben jaren aan een stuk elk mogelijk scenario uitgestippeld, dus voor elk ‘probleem,’ (vanuit de bevolking) is er een oplossing.
  Maar als de bevolking wakker wordt, en ten gevolge van deze misdaden tegen de menselijkheid het gevestigde nazi-establishment wil opknopen, dan is er geen houden meer aan.
  Één van de redenen dat we met moslim-bezetters opgescheept zitten, om de misdaden van de regering te ‘vertroebelen.’
  De bedoeling is natuurlijk dat we allemaal tegen elkaar uitgespeeld worden, wat het criminele establishment ‘ademruimte’ geeft om ‘oplossingen’ te bedenken.
  Maar het volk laat loopt schijnbaar niet in de verdeel- en heerst tactieken. Maar ook dat kan gevaarlijk zijn, want terwijl we passief blijven afwachten, loopt de genocide stug door, totdat er helemaal niemand meer is om verzet te plegen.

 3. Bhoe komt dat on Godsnaam er altijd die zg “nazis erbij gehaald worden, dan ben je slecht geinformeerd! Juist die zg “nazis” vochten wel tegen dezelfde vijnd als wij nu! Globalisme, zionisme, communisme, de grote Bankiers en de satanisten/kindermisbruikers! Hun waarschuwden er al voor de oorlog voor de NWO!

  • Waren het niet de juist nazi’s die juist een NWO wilden scheppen.
   Iets met, ein reich, ein fuhrer.
   Dat is toch hetzelfde als wat ze met een NWO willen bereiken.

   • meg-a-lo-na-zia – n. coll.,
    1. An attributed transmissible psycho-pathological condition; Teutonic deformity on general cognitive abilities, widely common to all German peoples; delusion of omnipotence and exalted feelings alongside a hunger for world-control. 2. Worst cases falsely known to be during the height of an unrelated and ironically mislabeled ubermensch-feever in the early 20th century of the zio-ascension struggle. 3. Currently with a virulent variant whereby same conditions under new and faulty arguments apply to all people of white skin, in particular Hitler apologists.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in