Grote groene buis des doods

Tijdens de openingsdagen van het Internationaal Economisch Forum van Sint-Petersburg dit jaar waren er een aantal tekenen dat het Kremlin zich in zijn betrekkingen met het Westen veel harder opstelt dan tot nu toe, als reactie op de oorlogszuchtige retoriek die de afgelopen week uit West-Europa is gekomen. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten hadden publiekelijk verklaard dat de wapens die zij aan Oekraïne hebben geleverd, gebruikt kunnen worden zoals de Kievse autoriteiten dat willen, wat betekent dat aanvallen op het Russische hartland met langeafstandsraketten die uit hun fabrieken komen en door hun specialisten zijn geprogrammeerd, zijn toegestaan, schrijft Gilbert Doctorow.

Ondertussen had Emanuel Macron gisteren, in de aanloop naar de herdenkingsactiviteiten voor de 80e verjaardag van de landing in Normandië in Frankrijk, zijn uiterste best gedaan om het Kremlin woedend te maken door Russen uit te sluiten van de ceremonies en in plaats daarvan de verdediger van de Bandera nazi-collaborateurs, president van Oekraïne Zelensky, hartelijk te omhelzen. Macron maakte de belediging voor Rusland nog groter door aan te kondigen dat hij voor het einde van het jaar Mirage 2005 gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne zal sturen en dat Oekraïense piloten nu in training zijn in Frankrijk.

De nieuwe harde lijn van Rusland was al duidelijk aan het begin van de week, toen plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov zijn zegje mocht doen tegen de pers en de toetreding van West-Europese mogendheden tot wat in wezen de status van medestrijder in het conflict is, veroordeelde. Ryabkov, zoals u zich zult herinneren, was de harde lijn van het ministerie in december 2021 en eiste een vrijwillige terugtrekking van de NAVO naar de grenzen van 1994 door middel van onderhandelingen over een ontwerpdocument van die strekking, opdat Rusland niet gedwongen zou worden hen met geweld terug te dringen.

Vervolgens werd de harde veroordeling door Ryabkov tegenover de pers herhaald door zijn baas, minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Tijdens zijn ontmoeting met vertegenwoordigers van de belangrijkste nieuwsagentschappen uit 16 landen op woensdag, liet Vladimir Poetin een harde toon horen toen hij zei dat de reactie van Rusland op een mogelijke aanval op kritieke Russische infrastructuur in het hart van Rusland met behulp van de langeafstandsraketten die door het Westen worden geleverd, zou worden beantwoord met een asymmetrische reactie, namelijk door Rusland dat vergelijkbare geavanceerde wapens levert aan strijdkrachten die in confrontatie zijn met de Verenigde Staten en in staat zijn om hen aanzienlijke schade toe te brengen als ze goed zijn uitgerust. Dit klonk erg als een plan om de Houthi’s van Jemen te bewapenen, die goed gebruik zouden kunnen maken van Ruslands hypersonische raketten om schepen te vernietigen en wraak te nemen op het Amerikaanse vliegdekschip in hun regio. Of om hulp te bieden aan Iraakse en Syrische milities die aanvallen uitvoeren op Amerikaanse militaire bases die illegaal op hun grondgebied worden gehandhaafd.

Van minder belang, maar nog steeds waardevol als indicatie van welke kant de wind op waait in Moskou, tijdens die ontmoeting met de pers stond Vladimir Poetin zichzelf toe om enkele vulgaire termen te gebruiken die uit de toon vallen. Deze kwamen in zijn antwoord op de vraag van een journalist van Reuters over de mogelijke inzet van tactische kernwapens door Rusland tegen het Westen. Hij zei niet alleen dat de westerse praatjes over de vermeende plannen van Rusland om hen aan te vallen zo dom waren als het hout van het bureau voor hem, maar noemde dit ook allemaal ‘bullshit’ (бред of чушь собачья). We weten ook dat Poetin de afgelopen twee dagen voor het eerst zinspeelde op de Verenigde Staten als ‘vijand’ in plaats van de nu gebruikelijke term ‘onvriendelijk land’ te gebruiken.

  Operatie Z+: Over het omhoogtrekken van het IJzeren Gordijn dat over Europa hangt

Toen kwam gisteren het nieuws dat Rusland het oorlogsschip Admiral Gorshkov en een task force naar het Caribisch gebied stuurt voor oefeningen. De Gorshkov is niet zomaar een schip van de Russische vloot. Het is uitgerust met de nieuwste Zircon hypersonische raketten met nucleaire capaciteit. Ik stel me voor dat de raketten vanuit de wateren bij Cuba Washington D.C. in vijf of tien minuten kunnen bereiken.

Het lijkt erop dat het Kremlin met opzet een Cubaanse Raketcrisis 2.0 opzet, maar zijn raketten baseert op schepen die vrij opereren in internationale wateren, zoals hun recht is.

Blijkbaar heeft de regering Biden met geveinsde nonchalance op deze ontwikkeling gereageerd door te zeggen dat Russische oefeningen in het Caribisch gebied een onschuldige aangelegenheid zijn die periodiek plaatsvindt. Dat meldt Reuters.
https://www.reuters.com/world/us-expecting-russian-naval-exercises-caribbean-this-summer-2024-06-05/

Ik betwijfel echter ten zeerste dat functionarissen van het Pentagon in feite zo nonchalant zijn.

Al het voorgaande was een opwarmertje. Vandaag, tijdens de plenaire zitting van het Forum van Sint Petersburg, zagen we dat de discussies over de harde en de zachte lijn nog steeds woeden in het Kremlin. Dit bleek duidelijk uit de zeer vreemde beslissing om de politicoloog Sergei Karaganov aan te wijzen als moderator, die vragen stelde aan Vladimir Poetin en aan de twee eregasten die samen met hem op het podium stonden, de presidenten van Bolivia en Zimbabwe. Nog vreemder waren de, laten we zeggen, zeer onvriendelijke vragen die Karaganov aan Poetin stelde, die allemaal hinten naar een machtsstrijd in Moskou over hoe het beste te reageren op het Westen. Dit is het onderwerp van het segment hieronder.

In het verleden, voor het begin van de Speciale Militaire Operatie, werden de moderatoren voor de plenaire zittingen van het Sint-Petersburg Forum gekozen uit bekende Amerikaanse journalisten. Meestal waren dit mensen die weinig of niets van Rusland wisten en die Poetin vragen voorlazen die door hun redacteuren voor hen waren voorbereid. Een perfect voorbeeld was CNN-anker, pretty woman Megyn Kelly die de positie bekleedde op het 2017 Forum. Haar lijst met vragen was repetitief tot op het punt van ondervragen. Maar ze voegde glamour toe en kon een westers publiek trekken. Toen de verhoudingen al behoorlijk gespannen raakten, haalden de organisatoren van het Forum de Vesti-journalist binnen, anker van het veelbekeken zaterdagavondnieuws Sergei Brilyov. Men zou kunnen zeggen dat Brilyov een halfslachtig compromis was, omdat hij diep in het Westen verankerd was: zijn familie woonde in het Verenigd Koninkrijk, terwijl hij een dubbele nationaliteit had met een Brits paspoort.

  AMERIKA'S LAATSTE ZUCHT: Volledig interview met Dmitry Orlov, veelgeprezen auteur van De Vijf Stadia van Instorting

Een dag voor de opening van het Forum van dit jaar werd er al gespeculeerd dat Tucker Carlson de moderator zou zijn. Aan de ene kant zou zijn rol een groot publiek verzekeren. Aan de andere kant zou zijn zeer Amerikaanse persoonlijkheid in tegenspraak zijn met de dominante anti-westerse stroming die ik nu zie.

In plaats daarvan kregen we Sergei Karaganov, een politicoloog wiens naam velen in het Westen bekend zal voorkomen vanwege de schokkende oproep die hij in juni 2023 deed aan Rusland om een einde te maken aan de westerse provocaties in en over Oekraïne door een van zijn vijanden in het Westen aan te vallen met tactische kernwapens en capitulatie af te dwingen.

Karaganovs essay getiteld “A Difficult but Necessary Decision” verscheen in het meest gerespecteerde Russische tijdschrift voor buitenlands beleid, Russia in Global Affairs”. Zie https://eng.globalaffairs.ru/articles/a-difficult-but-necessary-decision/

Het artikel is de moeite van het herlezen waard omdat veel van de punten die Karaganov daar aanhaalde over het Russische buitenlandse en militaire beleid, allemaal indirecte kritiek op de zacht-zachte aanpak van Vladimir Poetin om internationale betrekkingen te beheren, werden herhaald in zijn gedachtewisseling met Poetin vanmiddag op het podium. Het belangrijkste punt dat hij maakte is dat Rusland snel de escalatieladder moet beklimmen en moet winnen door zijn eigen ‘shock and awe’-gedrag; dat dit uiteindelijk miljoenen levens zal redden door de huidige geleidelijke opmars naar een totale kernoorlog tussen de supermachten te verstoren.

Terwijl Poetin zich op eerdere Forums op het podium had laten onderwerpen aan onvriendelijke vragen van westerse journalisten, was dit de eerste keer dat ik hem zag onderwerpen aan onvriendelijke vragen van een vooraanstaand lid van het Russische establishment voor buitenlands beleid.

De spanning was zichtbaar in het gezicht van Poetin toen hij betoogde dat de soevereiniteit en het bestaan van Rusland tot nu toe niet bedreigd zijn, dus er is geen reden om te spreken van het gebruik van kernwapens in dit conflict. Bovendien dringen de Russische strijdkrachten de frontlinie dagelijks terug, winnen ze nieuw grondgebied en decimeren ze de mankracht van de vijand. Oekraïne verliest 50.000 man per maand en zelfs de meest drastische mobilisatieplannen die nu door Washington aan Kiev worden opgedrongen, zullen in het beste geval alleen de verliezen aanvullen en niet de Oekraïense posities versterken voor een tegenoffensief.

Karaganov ging ook in op Poetins woorden aan de wereldpers over de geplande ‘asymmetrische’ reactie van Rusland op eventuele aanvallen op zijn grondgebied. Zou Rusland hypersonische anti-slagscheepsrakketten sturen naar de ‘vijanden van onze vijanden’ in het Midden-Oosten, vroeg hij. Poetin deinsde terug en zei dat er nog niets was verscheept en dat elke toekomstige stap pas na grondige studie zou worden gezet.

  Rusland staat alleen tegenover de NAVO en is in staat zijn vijanden in zijn eentje te verslaan - Russische ex-president Dmitri Medvedev

Poetins toespraak tot de plenaire vergadering over de 9 structurele hervormingen die Rusland zal doorvoeren in de periode tot 2030 was op zich al een vreemde toespraak voor een publiek dat niet alleen bestond uit Russen, maar ook uit zakenlieden en regeringsvertegenwoordigers van een groot aantal buitenlandse staten. De toespraak ging bijna volledig over de economische ontwikkeling van het land en de verbetering van de levensstandaard.

Voordat hij aan zijn vragen over het Russische buitenlandse en militaire beleid toekwam, had Karaganov vragen aan Poetin gesteld uit het economische domein. Zijn droge manier van doen, totaal zonder charme, had de harten van het publiek echter niet kunnen verwarmen. En zelfs in dit domein waren de vragen die hij aan Poetin stelde onvriendelijk.

Karaganov sprak als een echte zoon van de vervreemde Russische intelligentsia toen hij zijn president vroeg of er bij de aan de gang zijnde recente decentralisatie van het economisch beheer niet opnieuw gekeken zou worden naar het hele privatiseringsproces van de jaren negentig, dat op een misdadige manier werd geleid.

Zonder de zaak van de oligarchen te willen bepleiten, legde Poetin de schuld niet bij criminele bedoelingen, maar bij verkeerde economische veronderstellingen van degenen die destijds de economische transformatie beheerden, namelijk dat ze ervan uitgingen dat welk bedrijf dan ook dat werd onderzocht, in betere handen zou zijn als het particulier eigendom was dan als staatseigendom te blijven. Wat bleek, zei Poetin, we hebben ontdekt dat de staat heel goed in staat is om bedrijven te beheren en zijn rol is essentieel voor industrieën die zware kapitaalinvesteringen vereisen.

Ongetwijfeld waren er veel Russen in het publiek die genoten van het gekibbel op het podium. Maar er waren zeker ook anderen die mijn zorg deelden dat er in het Kremlin een strijd gaande is over de richting van het Russische buitenlandse en militaire beleid.

Wat we vandaag zagen in de discussie op het podium was een indicatie van wie de touwtjes in handen zal nemen in Rusland als Vladimir Vladimirovitsj omver wordt geworpen of vermoord, zoals de Verenigde Staten zo vurig hopen: het zullen hoogstwaarschijnlijk mensen zijn die denken als Sergej Karaganov, als Vladimir Solovjov, als Dmitri Medvedev, die minder terughoudend zullen zijn om risico’s te nemen, waaronder het hier en daar droppen van Ruslands 70 kiloton tactische kernwapens om het Westen en hun Oekraïense proxy te verslaan. Tussen haakjes, elk van deze ’tactische’ in tegenstelling tot strategische bommen is vier keer zo krachtig als de bommen die de Amerikanen lieten vallen op Hiroshima en Nagasaki.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Waarom klinkt het Westerse narratief zo dom en onrealistisch?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEU begint lidmaatschapsonderhandelingen met Oekraïne
Volgend artikelErnstige waarschuwing van econoom Jim Rickards: ‘Proberen ze een kernoorlog te beginnen?’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

 1. Het hele D-day gebeuren was van begin tot einde een grof schandaal.

  Zonder De Russische bevrijders was er nooit een D-day.
  Rusland heeft 25 miljoen soldaten verloren om ons te bevrijden en kijk dat nazi tuig.

  Ik hoop dat Putin raketten op Cuba gaat installeren en als het mogelijk is ook in Mexico.

  • Ik hang de vlag uit voor iedere westerse soldaat die Putin vermoord in Oekraïne. Laat er maar heel veel bodybags retour naar Europa gaan.

   Ze willen geen vrede dan moeten ze het maar voelen.

  • Mexico heeft nu een president van dezelfde stamboom als Kiev Coke snuiver, dus als er raketten in Mexico komen zullen het been Russische zijn.

 2. De idioten in het zgn democratische Westen zijn werkelijk stapelgek. Nog meer escalatie tot de bom letterlijk ploft. Denken die krankzinnigen nu echt dat zij Rusland kunnen verslaan. Zitten die idioten zo zwaar onder de plak van ziousa?
  Is het geld? Chantage? (Dat zou me niets verbazen gezien de krankzinnige uitlatingen van de zgn lijers, geen leiders) Beiden?
  Streef verdomme naar vrede. Flikker die yankees uit Europa. Veeg met een heel grote straatbezem Brussel schoon en alle regeringen waar die idiote oorlogophitsers zitten.
  Dan komt er hopelijk rust. Het gewone volk wil dit gedonder niet en helemaal niet om hun kinderen naar dat in en in corrupte Oekriland te sturen om als kanonnenvoer te dienen voor een stel krankzinnigen in usa en west Europa. Laar dat schorem zelf naar het front gaan, maar dat durven de “ helden “ niet, bang voor der hachje.
  Het is werkelijk knettergek wat er nu gaande is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in