Vaccinmandaten, gesteund door de regering van Joe Biden en opgelegd door werkgevers, ziekenhuizen en andere instellingen, houden verband met een toename van het aantal sterfgevallen. Bovendien blijkt uit de gegevens dat de meeste COVID-doden na de uitbraak van de vaccins zijn gevallen.

Nadat de als mirakels aangekondigde Covid-vaccinaties in 2021 waren uitgerold, stierven meer dan 61.000 Millennials en een recordaantal Gen-Xers, waardoor een historisch spoor van sterfte ontstond in het vierde kwartaal van dat jaar.

Voormalig portefeuillebeheerder Edward Dowd van Blackrock liet Breitbart’s Steve Bannon in een editie van zijn War Room in maart weten dat de Millennial generatie, in de leeftijd van 25 tot 40 jaar, in de herfst van 2021 een schokkende piek van 84 procent in oversterfte te verwerken kreeg. Het was de “ergste oversterfte ooit, denk ik, in de geschiedenis,” aldus Dowd.

Die sterfgevallen, die meer waren dan het totale aantal sterfgevallen tijdens de oorlog in Vietnam in één jaar, vielen samen met de toenames van vaccins en boosterdoses die in augustus 2021 werd opgelegd.

“DEMOCIDE”

Dowd zei dat de cijfers, die hij voor analyse verzamelde uit gegevens van de CDC, ook aantoonden dat Gen-Xers (die tussen 40 en 55 jaar) niet beter presteerden, met als resultaat wat hij een “democide” noemde, of de door de regering gesanctioneerde afslachting van grote segmenten van de bevolking.

MEESTE “PANDEMISCHE” STERFGEVALLEN IN 2021

Volgens een pas verschenen paper van een professor toegepaste economie aan de Johns Hopkins Universiteit, is het hoogtepunt van het aantal levens dat verloren is gegaan tijdens de afgelopen twee jaar van noodmaatregelen op het gebied van de pandemie, in januari 2021 gevallen, bijna een verdubbeling van de omvang van de zogenaamd ernstige “eerste golf” piek van sterfgevallen in april 2020. In het onderzoek van professor Genevieve Briand worden de maandelijkse overlijdensstatistieken van de Verenigde Staten van 1999 tot 2021 onderzocht.

  Gevaccineerde persoon geïnfecteerd door gevaccineerde persoon geïnfecteerd door gevaccineerde persoon ...

In september 2021 deed zich een tweede onverwachte golf van sterfgevallen voor, ditmaal vooral onder jongere volwassenen, die samenviel met de invoering van verplichte vaccinatie door werkgevers en instellingen in de hele Verenigde Staten.

“Het feit dat de piek van april 2020 lager is dan die van januari 2021, met een grotere omvang dan de piek van januari 2018 daarmee vergeleken, en het feit dat de piek van september 2021 bijna even hoog is als die van april 2020, geven verdere grond dat de zo gevreesde piek van april 2020 niet zo alarmerend was als men doet geloven,” stelt Briand.

Haar onderzoek vermeldt een daling van het aantal sterfgevallen door ademhalingsaandoeningen, COVID-19 uitgezonderd, bij mensen van 85 jaar en ouder tijdens de pandemie, tot een niveau dat sinds 2009 niet meer is gezien. Sterker nog, tijdens de top van de “eerste golf” van april 2020 was de sterfte aan ademhalingsaandoeningen door griep en longontsteking in de meest kwetsbare oudere groepen duizenden lager dan tijdens de piek van de sterfgevallen door griep in de voorgaande jaren, waaronder 2018, 2015 en 2013.

Ziekten van de luchtwegen, die sinds 1999 goed waren voor 8,8 tot 9,3 procent van alle sterfgevallen, daalden tot 7,4 procent in 2020 en 6,6 procent in 2021.

“De aantallen COVID-19 sterfgevallen waren overdreven,” zei Briand, die eraan toevoegde dat “al deze sterfgevallen een onderkomen zouden hebben gevonden in andere doodsoorzaakcategorieën” als er geen nieuwe diagnostische COVID-19 groep was gevormd. Het verdwijnen van de sterftecijfers voor ademhalingsziekten is het meest zichtbare voorbeeld van de “her-categorisering” van de sterfte.

  COVID-19 en de PCR-tests - Geen pandemie, alleen onzinnige gegevens 

STERFGEVALLEN DOOR ANDERE OORZAKEN GEDAALD

Sterfgevallen door drie andere belangrijke doodsoorzaken – hartziekten, kanker, en cerebrovasculaire aandoeningen – verdwenen ook tijdens de pandemie, waarbij elke groep een nieuw dieptepunt bereikte, wat impliceert dat het de etikettering van de doodsoorzaak was die veranderde, en niet zozeer het feit dat duizenden mensen stierven aan aandoeningen van de bloedsomloop en kanker.

Het statistische beeld voor hartziekten in de fragiele ouderen leek alsof de regelmatige toppen van de sterfte in 2020 en 2021 afgeknipt waren; het was “alsof de toppen van de bergen afgeknipt waren,” schrijft Briand. Nogmaals, deze statistische anomalie toont aan dat de mensen niet ophielden in recordhoeveelheden aan hartziekten te sterven, maar dat hun sterfgevallen als COVID-19 sterfgevallen werden geclassificeerd.

Terwijl in januari 2021 volwassenen in recordaantallen stierven, namen de ouderen de meerderheid van de sterfgevallen voor hun rekening, die begonnen in december 2020, tegelijk met of kort na het inbrengen van vaccinaties, voornamelijk bij ouderen en bij zorgpersoneel.

Ondertussen stierven jongere personen in historische aantallen, met een piek in de leeftijdsgroepen 45-54, 35-44, en 25-34 in september 2021. De sterfgevallen onder 65-74-jarigen en 55-64-jarigen waren in september 2021 ook hoger dan in april 2020, toen septemberpieken in sterfgevallen onder jongeren “ongehoord” waren vóór COVID, aldus Briand.

TE VEEL STERFGEVALLEN DOOR VACCINS

Vaccinmandaten die door de regering van Joe Biden worden gesteund en door werkgevers, ziekenhuizen en andere instellingen worden opgelegd, houden verband met een toename van het aantal sterfgevallen. In september meldde de CDC dat personen van 65 tot 74 jaar in grotere aantallen omkwamen dan personen van 75 jaar en ouder, en dat personen van 45 tot 54 jaar in vergelijkbare mate aan COVID-19 stierven als personen van 85 jaar en ouder.

Meer gegevens, vooral van groepen zoals leden van de strijdkrachten die verplicht waren om te vaccineren, zouden het bewijs bevestigen. Briand meent dat ziekenhuisstatistieken ook een belangrijk deel van het verhaal zouden onthullen.

“Als deze vaccins tot de dood kunnen leiden, dan kunnen ze zeker leiden tot aandoeningen waarvoor ziekenhuisopname nodig is. Deze hypothese zou dus ook verder getest kunnen worden door te kijken naar de ziekenhuisopnamegegevens in verband met dergelijke gedocumenteerde aandoeningen,” zei ze.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Angstaanjagende oversterfte toename sinds de invoering van het COVID-19 vaccin – Alle Gevaccineerden DOOD tegen 2025?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe VS huilt over oorlogsmisdaden terwijl ze een journalist gevangenzetten omdat hij hun oorlogsmisdaden aan het licht bracht
Volgend artikelVS richtgegevens op Moskva schip is Ruslands “Pearl Harbor” … VERGELDING is de volgende zet van Poetin, en de VS hebben hem zojuist alle binnenlandse steun gegeven die hij nodig heeft
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Om kort te zijn: alles wat de afgelopen twee jaar heeft plaatsgevonden werd aangestuurd door satan, de vader van de leugen en de mensenmoordenaar vanaf het begin.

  Achter de schermen is een machtsbolwerk onder regie van satan aan het werk, dat alle instituties heeft geïnfiltreerd. Daarom is vanuit deze instituties geen enkele weerstand te verwachten tegen de misdaden die gepleegd zijn. Zij zijn handlangers van het misdadige duivelse systeem.

  De tijd komt dat IEDEREEN een kant moet kiezen – goed of kwaad – je blijven verzetten tegen deze misdaden of meedoen. Zij die zich blijven verzetten, worden in Openbaring 13 ‘heiligen’ genoemd (we zijn dan nog 3,5 jaar of minder verwijderd van de terugkeer van Jezus Christus) en dit is hun troost:
  Openbaring 13:10 ‘Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen.’
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-13

  Alleen geloof in de terugkerende en over alle kwaad zegevierende Christus zal dan de kracht geven om te volharden tot het einde.

 2. Enig idee hoe vaak de wederkomst van Jezus al voorspeld is? Als men zoch nu eens net zo zeer zou inspannen om kleine groepjes mensen te organiseren om straks te overleven als leuteren over iets wat geen mens ter wereld weet deed men in ieder geval iets nuttigs.
  Laat de geprikten maar doodvallen. Ik heb medelijden met hen, maar men heeft de kans gehad zich te informeren, maar heeft geweigerd.
  Hoeveel medelijden ik ook heb, ik kan ze niet redden, ik kan ze niet allemaal onderhouden, dus mijn focus ligt nu op het samenwerken met de ongeprikten om straks te kunnen redden wat er gered kan worden.
  Ik zal daar de handen al vol aan hebben en heb geen tijd, middelen, geld of zin om dan ook nog eens zieltogende geprikten te moeten onderhouden.

 3. Ik veroordeel geen ‘geprikten’ die mij als ‘ongeprikte’ niet veroordelen.
  En geloof me, er komen tijden aan waarin elkaar nog heel hard nodig zullen hebben…..
  Een luchtsinterklaas komt echt niet…

 4. wij zijn getuige van de verandering van de mensheid.
  Ga er maar vanuit dat iedere mens die slachtoffer of dader is,is onder invloed, hypnose gedrogeerd of hoe je het ook wilt noemen.
  dus je kunt geen van beiden veroordelen, degene die geprikt zijn ,zijn verkeerd ingeleicht. En degene die de prikken zet, zijn verkeerd ingelicht.
  maar wij zien het , wij zijn degene die er iets aan kunnen doen, en dat is er niet aan mee werken en altijd de waarheid zeggen. dus niet liegen ,want dat is zielig . nee gewoon zeggen wat het is want verhulling is meewerken met het kwaad.
  je kunt het wel zachtjes en met liefde brengen.
  wat je hier ziet is dat de kaft van het koren gescheiden wordt, of nog beter :het gruis van de diamant.
  ( om uit te leggen dat men niet dood gaat,in de zin van nooit meer zijn, het volgende.
  bij de dood verlaat de “ziel” het menselijk lichaam (simplisties gezegd) het menselijk lichaam is een ruimte pak waarin de “ziel” de mogelijkheid heeft om in de dichte materie van de aarde, op de aarde rond kan lopen.hij is uniek in zijn soort.) de mensheid hier op aarde is al duizenden jaren slachtoffer van slavernij,waarbij hij contact heeft verloren van wie hij werkelijk is. en daar komt nu verandering in.
  wij gaan terug naar de bron. anders gezegd de bron vloeit via de mens( en ik denk in de ruimtepak) weer op aarde , en daarin is Christus een weg. meer hoe? daar kan niemand iets over zeggen omdat het duizenden keren verdraaid is. vanuit wat ik zie komt hij terug als 1 groot veld van duizenden/miljoenen? individuen die hem hier op aarde zal laten manifesteren. en kan de mensheid terug keren naar zijn ware zijn.
  Ik denk dat dit de hele mensheid inhoudt.( want wij zijn één, wij kunnen eraan deelnemen door liefdevol met anderen om te gaan, en hen behandelen als één van ons, want dat zijn het. het is niet aan ons om te bestraffen, het is wel aan ons om het naar beste weten tegen te houden.(dit is echt een kracht toer)maar vooral niet liegen,bedriegen, voor het goede , zeggen wat het volgens jou is.en helpen waar het kan . meer kun je niet doen.
  en ja wij hebben elkaar hard nodig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in