Corona! Een levensgevaarlijke ziekte? Volgens onze regering is Corona is een levensgevaarlijke ziekte, met een zeer hoge mortaliteit; meer dan 3% van de wereldbevolking. Daarom is het dus een A-ziekte. Alle hens aan dek!! Volgens RIVM-voorman Jaap van Dissel heeft 98% van de bevolking niet veel te vrezen van de ziekte. Van de zieken wordt 1,5% opgenomen op een gewone afdeling in het ziekenhuis, 0,5% komt op de IC terecht. Wat betekent dat? Dat betekent dat we ons er dus niet zo druk over hoeven te maken. Dat die 98% beslist geen vaccinatie nodig heeft! Het kabinet negeert deze zeer basale informatie!

Het kabinet komt juist met extra veel maatregelen Anderhalve-meter samenleving, mondmaskers, lockdowns, deuren van horeca en van veel bedrijven dicht, enz. Wat blijkt: de sterfte is niet 3%, maar 0,23%, misschien maar net iets hoger dan de sterfte bij seizoensgriep (Iohannidis 2020). In 2017-2018 kostte de seizoensgriep 9500 levens (Groeneveld 2018). Toen werd er geen lockdown uit de kast gehaald. Helemaal niet!  Maar nu is het iedere dag weer raak in het Nieuws. Het is onderhand geen nieuws meer, de ziekenhuizen raken te vol, er is straks geen plaats meer, er is nog maar één optie en oplossing: het vaccin. Normaal gesproken kost het maken van een vaccin met alle voorbereidingen meestal 10 jaar. Maar hier wordt in no time, zonder dierexperimenteel onderzoek en zonder wetenschappelijke onderbouwing, een konijn uit de hoge hoed getoverd. Voor het eerst is er een gloednieuw mRNA vaccin. Gelukkig! De mensheid heeft het weer gered! Iedereen mag geprikt worden! Maar er moeten er wel veel komen om het vaccin te halen om groepsimmuniteit te bereiken. Als het kan: iedereen!  

Het vaccin als gentherapie 

Wat bijna niemand heeft meegekregen gebeurde op 28 oktober 2020. (Staatscourant nr. 54619, 2020) Hugo de Jonge laat, samen met zijn collega van Infrastructuur en Waterstaat, in de Staatscourant opnemen, dat het bij de verschillende vaccins gaat om gentherapie. De regels daarvoor worden tijdelijk buiten toepassing verklaard, zodat er gemakkelijk een vergunning kan worden aangevraagd, om gentherapie toe te passen bij de ontwikkeling van vaccins tegen corona.  Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in de menselijke cel om – in het geval van corona – de ziekte te genezen. Dit genetisch materiaal wordt ingebouwd in het DNA-systeem van de celkern, waarin al onze unieke eigenschappen en kenmerken opgenomen zijn. Je DNA wordt hierdoor veranderd, een verandering die je je hele leven meedraagt. De Jonge spreekt er luchtig over. In werkelijkheid is een ramp in huis gehaald, genotoxiciteit! Volgens moleculair bioloog Peter Borger kan dit op termijn leiden tot een verhoogde kans op kanker en stofwisselingsziekten. (Borger 2021, WBWochenblick 2021). Hoogleraar cardiochirurgie Jan Grandjean en onderzoekwetenschappers Judy Mikovits en David Martin spreken bij de gen-veranderende vaccinaties onverbloemd van ‘bio wapens’, die definitief een einde maken aan de vrije wil en het zelfdenkend vermogen van de mens. (Ter Horst juli 2021).

Normaal of het nieuwe normaal

Brengt het vaccineren het normaal terug…? Rutte laat zich ontvallen: ‘We moeten naar het nieuwe normaal, een totale herinrichting van Nederland is nodig, Build Back Better (BBB). Wat hij bedoelt met ‘het nieuwe normaal’ is volslagen onduidelijk. Maar tijdens een persconferentie in augustus 2021 leggen Rutte en De Jonge uit ‘hoe we de komende maanden hopelijk teruggaan naar normaal, in welke stappen en wanneer’ (Rijksoverheid 13 augustus 2021). Bedoelt hij nu: dat we teruggaan naar normaal of juist niet? De Jonge noemt zijn grote zorg over de 1,8 miljoen niet-gevaccineerden. Vaccinatie met ‘het volstrekt veilige vaccin’ is toch dé oplossing om weer normaal te kunnen functioneren. ‘Hoewel wij niet kiezen voor vaccinatieplicht.’ Tijdens de persconferentie in november 2021 laat hij een heel ander geluid horen aan de niet-gevaccineerden: ‘We blijven vaccineren. Dat doen we wijk voor wijk. Deur voor deur. Arm voor arm.’ (Rijksoverheid 12 november 2021). Hier klinkt zeker dwang in door.

Toename aantal vaccinatiedoden

Heel opvallend is de toename van het aantal vaccindoden. Hoe komt het dat er steeds meer sterfte lijkt te zijn door dit ‘veilig’ genoemde, vooralsnog experimentele, vaccin? De berichten buitelen over ons heen. In gerenommeerde medische vakbladen, via specialisten en door wetenschappelijke deskundigen wordt alarm geslagen. Dit ‘vaccin’ blijkt het reparatiemechanisme van het DNA te verhinderen. (Adams 2021) Gaandeweg wordt het immuunsysteem afgebroken. (Chesnut 2021, Toledo 2021, a concerned reader 2021, Steiner 2021) Dat zorgt voor het ontstaan van auto-immuunziekten (Ehrenfeld 2020Talotta 2020, Vojdani 2020, Rijkers 2021) en overgevoeligheidsreacties (Park 2019, Stone 2019, Krammer 2020, Porsius 2021). Sommige mensen overlijden door ‘bloedproppen’ (Klok 2020, Broersen 2021, Ledford 2021, Moon 2021, Terry 2021), kinderen die gevaccineerd worden, overlijden plotseling door myocarditis (ontsteking van de hartspier) en pericarditis (ontsteking van het hartzakje). (CDC 2021, EMA 2021, Lareb 2021, SickKids 2021) In Amerika zijn meer dan 300.000[1] (Bitchute 2021) mensen overleden als gevolg van vaccinatie; in Europa (EudraVigilance) 30.551 (beide onderzoeken tot november 2021).   Zeer ernstig is de zogenaamde Antilichaam-Afhankelijke-Versterking, het ADE (Lee 2020, Tirado 2003, Wang 2014). Deze reactie houdt het volgende in. Bij de eerste kennismaking met het mRNA van het virus wordt het virus uitgeschakeld door de aangeleerde afweer. Deze afweer bestaat uit de B- en T-cellen (witte bloedcellen). T-cellen kunnen lichaamscellen die geïnfecteerd zijn met virussen doden. B-cellen maken de antistoffen tegen het virus aan. Bij een eerste infectie duurt het ongeveer een week voordat deze cellen en antistoffen in voldoende mate aangemaakt zijn om het virus te bestrijden (Sanquin 2020). Als een nieuwe aanval plaatsvindt met hetzelfde mRNA virus reageert het lichaam direct met geheugencellen die de antistoffen al klaar hebben liggen. Het virus wordt direct onschadelijk gemaakt.[2] Er is dan sprake van een langdurige of levenslange immuniteit. Maar, het coronavaccin dat in 2022 zal worden ingespoten is gericht tegen een mutant[3] van het virus. De neutraliserende antistoffen van het oorspronkelijke virus, kunnen hier weinig tegen uitrichten. Nu krijgt de mutant vrij baan, vermenigvuldigt zich in de toegesnelde macrofagen (vreetcellen) en stort zijn inhoud (het mutantvirus) uit in het menselijk lichaam. Ook worden in de macrofagen veel ontstekingsstofjes gevormd, cytokines. Een cytokinestorm gaat gepaard met klachten als: toenemende ademnood, een gevaarlijke longontsteking (ARDS), epilepsie, apathie, verwarring, hallucinaties, een snel dalende bloeddruk en bloedstolling. Het hart pompt steeds slechter, meerdere organen gaan falen en de patiënt overlijdt uiteindelijk. Een dringend advies voor de gevaccineerden: laat u na 2021 niet meer vaccineren![4] Het is een absolute must dat het nieuwe mRNA experimenteel getest moet worden op deze levensgevaarlijke bijwerking ADE. Het is afwachten wat het virus het volgend jaar gaat uitwerken en wat de uitwerkingen op de lange termijn zullen zijn.  

  COVID-vaccins: ontworpen voor ontvolking?

Alarmerend onderzoek 1

De gerenommeerde Engelse cardioloog Steven Gundry, kwam tijdens de jaarlijkse conferentie van de American Heart Association op 8 november 2021 met opzienbarend nieuws over de bijwerkingen van de COVID-19 vaccins van Moderna en Pfizer – dit na een onderzoek bij 566 patiënten. Drie biomarkers[5], gemeten 3-5 maanden vóór en 2 tot 10 weken ná vaccinatie, lieten een aanmerkelijke toename zien van de PULS score. Concreet was dat een toename van de PULS score[6] van 11 tot 25%. De conclusie van dit onderzoek is, dat mRNA vaccins de ontsteking van het endotheel (cellaag die de binnenkant van bloedvaten bekleedt) en de infiltratie van T-cellen in de hartspier, drastisch doen toenemen. Dit is een mogelijke verklaring voor de waargenomen hogere aantallen trombose, cardiomyopathie (aandoening van de hartspier) en andere vasculaire aandoeningen (beroerte, hartinfarct) na vaccinatie (Gundry 2021). Een collega cardioloog, de Engelse Aseem Malhotra, bevestigde dat een ander prestigieus Brits researchinstituut, tot precies dezelfde bevindingen was gekomen, maar dit niet gepubliceerd had omdat zij bang waren fondsen te verliezen van big pharma (OpIndia Staff 2021). Deze bevindingen zijn een doodsteek voor de coronavaccins. Op zijn minst zouden de vaccinaties per direct gestopt moeten worden totdat er meer langetermijntesten zijn gedaan.

Alarmerend onderzoek 2

Zeer nauwkeurige analyses van de toxiciteit van batches (series mRNA shots) van de in VS toegepaste COVID-19 vaccins, van Moderna, Janssen en Janssen en Pfizer, leverde een onthullend resultaat op. (Paardekoper 2021)

Elk punt in de twee grafieken stelt een batch (van Vaers[7]) voor. Als punten zich in de buurt van de basislijn bevinden (± 95%) is er sprake van een batch die slechts 1-10 schadelijke effecten heeft (80% heeft slechts 1-2 schadelijke effecten). Dit in tegenstelling tot de batches boven de basislijn, clouds en spikes (wolken en pieken) die 1000-5000 schadelijke reacties vertonen per batch, zelfs de dood kunnen veroorzaken. De batches bij de firma Moderna tonen een wolkvormig patroon in de range tot met name 2000 schadelijke effecten en daarboven nog sporadische batches. Geheel hiervan onderscheiden en dicht tegen de reactiekolom van Moderna aanliggend, zijn twee smalle rechthoekjes van Janssen en Janssen, oplopend van 0-2000 en van 1000-2000 schadelijke effecten per batch, met een abrupt begin en einde, waarna onschadelijke batches volgen. Een heel ander verhaal was het bij Pfizer. Hier waren 4 duidelijke pieken, clusters van batches, te onderscheiden met 3000, 2500, 2000 en 1500 schadelijke reacties per batch. De overgang van de cluster naar de periode van zeer weinig schadelijke reacties was abrupt. Het gevolg van deze zeer toxische clusters was dat duizenden burgers gehospitaliseerd moesten worden, zeer ernstig ziek of geïnvalideerd raakten en ook velen dood vonden. Zij waren proefkonijnen geweest om de toxiciteit van doses te bepalen. Mike Yeadon reageert zeer geschokt. ‘Bij analyses van de batches van Vaers, zijn de schadelijke effecten van het Pfizer vaccin zonder twijfel het meest beangstigend!’

Wat werkt?

Er wordt door onze overheid gekozen voor inefficiënte middelen. Middelen die wél werkzaam zijn – en al jaren beproefd – worden consequent afgewezen. Bij het oplopen van de besmettingscijfers wordt de stormbal gehesen. Iedereen moet ingeënt worden. Maar hoe efficiënt is het coronavaccin?
1. In Israël zijn meer dan 80% van de volwassenen dubbel gevaccineerd. Toch nemen de infecties razendsnel toe. Een booster injectie is nodig. De minister van volksgezondheid merkt op: ‘Het is niet onredelijk te veronderstellen dat we een vierde vaccinatie nodig hebben.’ (Ackerman 2021, Gens 2021, Ley 2021) Dit roept ernstige vragen op over de werkzaamheid van het vaccin.
2. Wat te denken geeft is dat een vaccinatie bij 275 mensen nodig is om slechts één besmetting te voorkomen. En om één dode te voorkomen moeten 175.000 mensen gevaccineerd worden met een middel waar nog weinig over bekend is (De Wit 2021).
3. Om het leven van één kind te redden moeten 630.000 kinderen gevaccineerd worden (Knightly 2021).
4. Schokkend is het resultaat van het grondige onderzoek van Pfizer’s cijfers van hun eigen proeven door econoom Toby Rogers. Als zijn berekeningen kloppen, zou de Pfizer-prik meer dan 200 kinderen kunnen doden voordat er ook maar één gered is (Rogers 2020, Knightly 2021). Getallen die aangeven hoe inefficiënt en gevaarlijk de COVID-19 vaccins zijn.   Hoe zit het met de andere ingezette middelen? Lockdowns, mondkapjes, de 1 ½ meter afstand, het sluiten van bedrijven en het inzetten van een PCR test[8], die door de uitvinder daarvan (Kary Mullis) nooit voor diagnostiek is bedoeld en veel vals positieve reacties oplevert blijken ineffectief. (Peeters 2020, 2021)[9] Wie met middelen die wel werken, zoals ivermectine, hydroxychloroquine, durft te behandelen, haalt de inspectie of erger op zijn dak. Er zit een geweldige haast achter alles wat gebeurt. Daarbij blijven overheid en media hameren op: de getallen lopen weer op, er moet gevaccineerd worden, zo snel mogelijk ook de onwillige groep: de ongevaccineerden.

Springplank naar nieuwe normaal

De hele wereld is in de ban van een onbekend virus dat een zeer lage mortaliteit kent (0,23%). De volle aandacht van overheid en media is gericht op dit lastige virus dat men, hoe dan ook, onder de knie wil krijgen. Op deze manier lijkt dit virus een ideale springplank te zijn voor ‘het nieuwe normaal’: de great reset. (Dobrev 2021) Deze ‘great reset’ is gelanceerd door de Duitse multimiljardair Klaus Schwab, een hoge vrijmetselaar, een globalist die droomt van een 4e industriële revolutie, een nieuwe wereldorde met één wereldregering. (Ter Horst mei, augustus en november 2021, Dobrev 2021) Een controlestaat à la China, zo zou je je kunnen voorstellen. Hij zette zijn plannen al in 1971 uiteen in zijn boek Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering. In 2020 volgde COVID-19: The Great Reset.   In 1987 werd Schwab directeur van de WEF: World Economic Forum. Als transhumanist[10] geeft hij hoog op over een ‘fusie’ tussen mens en machine: ‘Uiteindelijk zullen we wellicht directe communicatie tussen onze hersenen en de digitale wereld hebben. In de toekomst zullen mensen enkel hoeven te denken aan iemand om via de ‘cloud’ direct contact te kunnen hebben.’ Chips zouden het brein kunnen lezen. (Ter Horst augustus 2021) De ‘Great Reset’ gaat ten diepste om de volledige controle over de geest van het individu entenslotte de mensheid. Schwab is voor eugenetica, rasverbetering en een nieuwe menselijke soort. De oude mens verandert van een vrij denkend spiritueel wezen naar een nieuwe mens, een totaal gecontroleerde, digitale en nagenoeg willoze slaaf. Dit is niets anders dan ontmenselijking. (Ter Horst mei 2021) Door middel van 5G technologie zal de hele wereld aan een nieuw systeem, de ‘cloud’, worden gekoppeld. Weigeraars zullen worden uitgesloten van ‘kopen en verkopen’, dus van het maatschappelijke leven. (Ter Horst augustus 2021) De leer van Schwab (Schwabisme) ligt in het verlengde van de oerzonde van de mens, namelijk ‘te willen zijn als God’ (Genesis 3:5). Daartoe dient de mens zijn eigen natuur te overstijgen door te fuseren met machines (Rosenberg 2021).   Tijdens de presentatie van de video What is the Fourth Industrial revolution tijdens een WEF-conferentie in 2016 wordt Schwab’s gedachtengoed, een evolutionaire religie, helder: ‘Het idee van ‘mens’ als een of ander natuurlijk concept gaat echt veranderen. Onze lichamen zullen zó high-tech zijn, dat we echt niet meer in staat zijn om te onderscheiden tussen wat natuurlijk is en wat kunstmatig. … Deze revolutie zal leiden tot een fusie van onze fysieke, onze digitale en onze biologische identiteiten. ’ (O’Keefe 2016).   Aanhangers van de leer van Schwab zijn politici als Rutte, De Jonge, Lianne Ploumen, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Jesse Klaver, Ferdinand Grapperhaus en Bruno Bruins, Angela Merkel, Emmanuel Macron, enzovoort.   De huidige Nederlandse regering staat, aldus de klokkenluiderswebsite Niburu[11], op het punt om het land op een ‘democratische wijze’ over te nemen, om het stap voor stap om te bouwen tot een communistische heilsstaat (al wordt dat niet zo genoemd) , de New World Order. ‘De partijen die onder invloed van Schwab staan zijn achtereenvolgens D66, VVD, CDA, PvdA en Groen Links, de Nederlandse vertegenwoordigers op de bedrijfspagina van het WEF. En dan heb je al 90 van de 150 Tweede Kamerzetels in bezit.’ (Niburu mei 2021). Over de ontwikkelingen, die zich in sneltreinvaart voltrekken, reageert Niburu: ‘Er is straks geen weg terug, nooit meer. Wij zijn met zijn allen, gevaccineerd of niet, onderweg naar een maatschappij die niemand van ons wil. Wij staan op het punt alle vrijheden waarvoor onze voorvaderen gevochten hebben uit handen te geven, voorgoed. …’ (Niburu november 2021). Wie durft hier ook kritische vragen over te stellen?   Niburu wordt natuurlijk weggezet als ‘complot denken’. Toch geeft hun visie, in het licht van de actuele situatie, ernstig te denken.

  BIOWAPENFABRIEKEN: Nieuwe studie toont aan dat de volledig gevaccineerden mRNA en spike-eiwitten afgeven aan de ongevaccineerden

Is dit allemaal complottheorie?
Nog maar 2 fasen
Mike Yeadon, ex-Pfizer wetenschapper, beschrijft 6 fasen die moeten leiden tot de vestiging van een nieuwe wereldorde. Hij kwam op 4 november 2021 met het volgende alarmerende  bericht: ‘We naderen Fase 5 van The Great Reset, een bericht dat haaks staat op gedachte van de meeste mensen dat we terug gaan naar normaal. (Schwab 2016,2020, Salman 2021, Yeadon 2021).

Fase 5Vestig chaos en staat van beleg. (november 2021 – maart 2022)
– Maak gebruik van het tekort aan goederen en voedsel.
– Veroorzaak de verlamming van de echte economie en de sluiting van fabrieken en winkels.
– Laat de werkeloosheid exploderen.
– Pas een derde dosis toe op de gevaccineerden (boosters).
– Leg verplichte vaccinatie op voor iedereen.
– Versterk de mythe van de varianten, de doeltreffendheid van het vaccin en de kudde- immuniteit.
– Demoniseer de ongevaccineerden en houd ze verantwoordelijk voor de doden.
– Arresteer de oppositieleiders.
– Iedereen een digitale identiteit opleggen (QR code): Geboorteakte, identiteitsbewijs, paspoort, rijbewijs, ziekteverzekeringskaart…
– Stel de staat van beleg in om de oppositie te verslaan.

Resultaat, Tweede stadium van digitale controle.
Gevangenneming of verwijdering van de tegenstanders.

Fase 6:

– Kwijtschelden van de schulden en dematerialiseren van het geld. (maart 2022-september 2022)
– Het ineenstorten van de economie, de financiën en de aandelenmarkt, het bankroet van de banken.
– Het redden van de verliezen van de banken gaat op de rekeningen van hun klanten.
– Activeer de “Great Reset”.
– Dematerialiseer het geld.
– Schulden, leningen en kredieten annuleren.
– De digitale portefeuille opleggen. (Digital Wallet)
– In beslag nemen van eigendommen en land.
– Verbied alle wereldwijde geneesmiddelen.
– Bekrachtig de verplichting om halfjaarlijks of jaarlijks te vaccineren.
– Leg voedsel rantsoenering op en een dieet gebaseerd op de Codex Alimentarius.
– Uitbreiding van de maatregelen tot derde wereld landen.

Resultaat: Derde fase van digitale controle. Uitbreiding van de N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial) tot de hele planeet. Of om kort te gaan: de definitieve overgang van een democratische rechtsstaat in een gecontroleerde totalitaire politiestaat.

De hamvraag is: weten we dit en willen we dat wel? Doen we niks, dan wordt The Great Reset stap voor stap voor onze ogen uitgerold. Laten we er niet intrappen door alle energie te stoppen in een door de overheid aangewezen schuldige zondebok: de niet gevaccineerden. Meerdere ziekenhuizen geven heel andere signalen af dan we steeds voorgeschoteld krijgen: de gevaccineerden vullen met name de ziekenhuizen, niet de niet-gevaccineerden. Laten we daarom, als volk dat bij elkaar hoort, gevaccineerden én ongevaccineerden, met één stem spreken naar het demissionaire kabinet: NEE, DIT WILLEN WIJ NIET!

Nieuwe tijd

Alles wijst er op – of is er tenminste klaar voor – dat de wereld opnieuw genaderd is tot het toppunt van eigengerechtigheid. De mens wil zijn als God en zelf ‘alle problemen’ (gebrek aan vrijheid, gelijkwaardigheid en naastenliefde) ‘oplossen’ en zichzelf ‘verlossen’. Een nieuwe toren van Babel wordt gebouwd. Het heeft alle kenmerken in zich van een overmoedig pogen af te rekenen met de oude tijd. We gaan een nieuw tijdperk in, een ‘paradijselijke’ situatie, waarin niet meer wordt geluisterd naar de Bijbel en de God van de Bijbel.   De nieuwe tijd en de nieuwe wereldorde hebben de mooiklinkende Great Reset-begrippen vrijheid, gelijkheid en broederschap gevuld met een geheel andere inhoud. Vrijheid is nu ineens verlies van vrijheid door de volledige controle over de geest van de mens; een massale slavernij komt ervoor in de plaats. Gelijkheid is een schril contrast tussen een massale groep met een bijzonder laag basaal inkomen tegenover een handvol multimultimiljardairs. En broederschap is haat naar andersdenkenden. Het World Economic Forum (Schwab) voorziet een toekomst zonder bezit en eigendom met de slogan ‘Mensen zullen niets bezitten en toch gelukkig zijn.’  Échte vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn er slechts door ÉÉN: Jezus Christus. Hij, Die de énige Weg en de Waarheid en het Leven is. Hij is de énige Weg naar de Vader in de hemel. Wie in Hem gelooft HEEFT het eeuwige leven.   Er is nog tijd om te veranderen, andere keuzes te maken. Maar eens zal het moment komen waarin Hij het oordeel over deze goddeloze wereld zal voltrekken. En dan is er geen mogelijkheid meer voor de mens om tot geloof in Hem te komen. Voor eeuwigheid is er dan slechts nog een leven zónder God en dat is een hel!

  Aan degene die bereid is en open staat voor een ander verhaal van een wakkere mooie inspirerende oude ziel

Treinen-metafoor

Er razen vier treinen door de wereld. Eén gaat door Zuid-Afrika, Afrika boven de Sahara, Israël en tenslotte Europa. Een tweede raast door Azië. Een derde trein spoedt zich door Australië en Nieuw Zeeland. De vierde trein haast zich door Canada en Amerika.   Op de voorkant van de treinen hangt een groot bord met de bestemming: COVID 19! Op de achterkant een zeer klein nauwelijks opvallend bordje: great reset. Na een oceaanoversteek met het vliegtuig gaat de reis vanuit de continenten verder in treinen in Europa. De treinen negeren de stoplichten en navigeren vrij snel, na afslagen door omgezette spoorwissels terug, naar de hoofdbaan. Over een niet te lange tijd zal het bord op de voorkant omgekeerd worden en valt voor iedereen te lezen: GREAT RESET! NEW WORLD ORDER!    Op dat moment is het te laat. Er kan niet meer gereset worden. De bestemming is gaandeweg gewijzigd; van omkeer is geen sprake. Het is voor iedereen duidelijk geworden dat het helemaal niet ging over COVID-19. Het ging de overheid ook helemaal niet om de gezondheid voor de burgers. Uit de treinen stappen chique geklede dames en heren met attachékoffers. Zij hoeven geen bitcoins te betalen voor het reizen. Bij het gebouw van de WEF in Davos worden deze ‘bevoorrechten’ hartelijk verwelkomd door Klaus Schwab. De overige reizigers moeten wel en veel bitcoins betalen en worden niet welkom geheten door Schwab.

Niet gehoorde tegengeluiden

Ontelbare tegengeluiden waren er. Deskundigen, hoogleraren, artsen, juristen en vele anderen hebben in de afgelopen twee jaren van zich laten horen, maar werden volkomen genegeerd. Ondertussen komen overal in Europa gewone mensen in opstand en eisen dat er een einde komt aan deze waanzin. Ze marcheren. Ze weigeren te gehoorzamen. Zij zien met hun eigen ogen wat de zogenaamde deskundigen niet kunnen of niet willen zien. Alle lockdowns, sociale distantiëringsmaatregelen en vaccinaties hebben gefaald.

Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang

Dat het straatarme, overbevolkte Bangladesh, waar de hygiëne vaak te wensen overlaat en waar maar ¼ gevaccineerd is, geen last meer heeft van coronadoden is het bewijs van het failliet van elk idee, dat ons door overheden aangepraat is sinds het begin van de hele crisis. Het totale failliet van de opgelegde vaccinatiedwang die tot niets leidde. In Israël, waar vrijwel de hele bevolking meermaals ingeënt is, moeten snel boosterinjecties uit de kast gehaald worden. Blijkbaar trekt het coronavirus zich niets van de vaccinaties aan. En als het 3e vaccin niet helpt, dan maar een 4e dosis. Misschien worden, nu meer dan ooit, de echte agenda’s openbaar. Mensen moeten worden gevaccineerd, omdat ze moeten worden gedwongen zich aan de regels te houden als voorbereiding van de Great Reset en omdat Big Pharma zijn winsten moet hebben. (Greatgameindia 2021)

Massahypnose, massavorming, mindcontrol

Mattias Desmet, een Belgisch hoogleraar psychologie, kwam tot de conclusie dat de samenleving in de ban was (en nog steeds is) van massahypnose. Een psychologisch proces, dat bekend staat als ‘massavorming’ en dat in de samenleving ontstaat wanneer aan specifieke voorwaarden moet worden voldaan (zoals de mondkapjes, de 1 ½ meter afstand, de lockdown, de vaccinatie). (Frontnieuws 29 november 2021) De hoogleraar hartchirurgie Grandjean noemt de overheidsaanpak ‘geregisseerde mindcontrol … Angst maakt dat mensen niet meer rationeel kunnen denken’. (Grandjean 2021) Door deze massahypnose offeren mensen vrijwillig hun vrijheid op. (Mercola 2021) Massavorming wist ook de identiteit uit. Het gevolg is dat heel veel mensen tegen hun gezond verstand in dingen gaan doen ‘die blijkbaar moeten’ (alle extreme coronamaatregelen en de vaccinaties), om zo snel mogelijk weer ‘tot het oude normaal terug te kunnen keren’. Aan het eind, en dan is het te laat, komen ze er achter al die tijd ‘bedonderd’ te zijn. Het wórdt niet meer normaal. Het nieuwe normaal is een horrorscenario. Slechts één mogelijkheid is er om dit scenario te voorkomen. Dat een massale volksbeweging op gang komt ‘DIT WILLEN WIJ NIET!’ In meerdere landen zijn bewegingen te constateren tegen de uitrol van de extreme ideeën van Schwab. De Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Füllmich liet weten, dat er tegen het einde van het jaar een internationaal tribunaal zal zijn “met echte rechters, echte aanklagers, echte advocaten, echte getuigen en echte deskundigen.” (Füllmich 2021)

Er is grote haast bij

Dat de gang van de op hol geslagen treinen erin gezet wordt, betekent dat er nog maar weinig tijd is. Zorgelijke voorbereidingen worden getroffen. In diverse landen zijn covidkampen (in de maak) voor de ongevaccineerden. Het lijkt erop dat veel politici (elites) ingeënt zijn met gewoon fysiologisch zout … (Meluzzi 2021) De wereld lijkt op hol geslagen te zijn. Mensen worden tegen elkaar opgezet. Er ontstaat verwijdering tussen geliefden, ouders en kinderen, binnen beroepen en in kerken en gemeenten. Laat ieders stem horen, ongeacht of u gevaccineerd of niet-gevaccineerd bent Er is hoop, omdat meer mensen in de benen komen, maar helaas zijn er nog teveel die niets van zich laten horen of menen nog steeds volledig te kunnen vertrouwen op een ‘leugenkabinet’ of artsen die eenzijdige bronnen volgen. Elk initiatief, hoe klein ook, telt.

Laat uw stem horen: DIT WIL IK NIET!  TEKENT U DAAROM ALSTUBLIEFT DE BIJGEVOEGDE PETITIE HIER.

https://www.petities.com/wij_willen_geen_controlemaatschappij_geen_great_reset_maar_een_democratie_met_een_betrouwbaar_kabinet?u=7810798&utm_source=email

1. Wij willen geen Great Reset.
2. Wij willen geen New World Order.
3. Wij willen geen verlies van democratie.
4. Wij willen geen vaccins meer, omdat deze onze gezondheid schaden.
5. Wij willen echte geneesmiddelen tegen corona zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine.
6. Wij willen geen leugens van overheden meer, maar alleen de waarheid.

Een zeer bewogen arts Ruud van der Ven en theoloog Anne Nijburg, november 2021.

Neem contact op met de schrijver van de petitie   

Referenties en tekst voetnoten


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie “Game-changer”: Spike-eiwit doet hartaanvallen toenemen en vernietigt immuunsysteem
Volgend artikelZe wisten dat Covid “vaccins” niet effectief zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. heel goede samenvatting van de hele plandemie.
  helaas mis ik de eerste leugen; het bestaan van een pathogeen virus.
  wél is er sprake van een ziekteverwekker!, al dan niet gemanipuleerd.

  ook in sommige onderzoeken in dit artikel wordt er vanuit gegaan dat een virus oorzaak van de ziekte is, maar als je hier ziekteverwekker voor in de plaats zet, klopt het weer helemaal.

 2. Sinds het begin van de Covid-19 pandemie zo’n twee jaar geleden zouden er op een wereldbevolking van bijna 8 miljard mensen ondertussen zo’n 5 miljoen mensen aan het coronavirus overleden zijn.
  Elementaire rekenkunde leert ons dat de kans om te overlijden aan Covid-19 de afgelopen twee jaar dus amper 0,05% was, wat neerkomt op een kans van slechts 0,025% op jaarbasis.
  De draconische maatregelen van de overheid om de beweerde pandemie te bestrijden tarten dan ook iedere logica.
  Net zoals de maatregelen van de overheid tegen de beweerde global warming ten gevolge van menselijke CO2 uitstoot, zijn de maatregelen tegen Covid-19 van de overheid ook een politieke zwendel om hun rood-groene agenda er door te drukken.

  • En die 0,025 geldt eigenlijk alleen voor oudere en zieke mensen. Voor relatief gezonde mensen onder de 70 jaar zal het misschien 0,000025% zijn. Dus totaal verwaarloosbaar. Degenen die ziek worden en overlijden mankeerden al vanalles of waren gewoonweg aan het einde van hun leven aangekomen. Maar nu, het zogenaamde “vaccin” doodt mensen in ALLE leeftijdsgroepen. Het is gif en puur moord!

  • hey doordenker.
   jij kunt waarschijnlijk goed rekenen.
   ik ook. ik mocht op de lagere school al niet meedoen met hoofdrekenen…
   maar niet iedereen kan dat.
   en voor iemand die niet gewend is dit soort procentberekeningen, waarbij de nullen om je oren vliegen, te maken, zegt uw reactie helemaal nix, nada, niente.
   hou daar een beetje rekening mee… plzzz.

  • Geachte ,
   uw artikel is erg eenzijdig er zijn ook nog mensen die niet in GOD geloven en geen haat maar LIEFDE zaaien!!!
   Anders-gelovigen, die Yeshua niet kennen als de enige weg tot God (Joh. 14:6) kennen God niet en dienen afgoden, die niets te bieden hebben als narigheid.

   Niet-gelovigen kunnen ook aardig anti-Joods zijn, zie de diverse opvattingen in niet-religieuze politieke partijen.

 3. Build back better….dan eerst de leugenaars, dieven, moordenaars en ander tuig in de regering opruimen…
  Daarna de corrupte ambtenaren, de lobbyisten, de andere dieven en smeerlappen….

  Ja, dat Build back better heeft potentieel…

  • en vergeet ook de media de mensen (nou ja mensen?) bij de televisie TV die 100% medeplichtig zijn aan het opruien en hersenspoelen en domhouden van de bevolking!!!
   Juist door de TV in de wekelijkse PEST-conferentie kunnen ze deze PLANDEMIE over ons uitrollen.

 4. Haha,zoveel miljoenen mensen laten zich zand in de ogen strooien.
  Niet alleen door Corona maar ook door religie.
  Geloven rotsvast in een zogenaamde god.
  Schepper van het leven.
  Leven met oogkleppen op en zien de bijbel als HET boek,de waarheid,het heiligste van alle boeken.?‍♂️
  Jezus die hen komt redden van alle ellende.
  Verblind door religie.
  Ja,wel zielig eigenlijk.

  • wel nick, om zoveel onwetendheid en eigenlijk ook arrogantie kan ik niet heen.
   eigenlijk is dat pas zielig.
   jij gelooft nog steeds dat, wat we op school geleerd hebben, de waarheid is?
   das ook een deel van het wakker worden.

   ik wil je een website aanbevelen.
   ik ben het niet in alles met die man eens, maar hij heeft gedegen onderzoek gedaan naar de geloofwaardigheid van de evolutietheorie en de bijbel.

   https://www.allaboutthejourney.org/dutch/

   well, je moet het zelf weten, als jij zo verblind wilt blijven als de school en de tv je gemaakt heeft, is dat jouw keuze.
   onderzoek alles, maar houd vast aan wat voortreffelijk is, zegt paulus in de bijbel.
   je wordt er zeker niet dommer van.

 5. Hallo iedereen> ik roep al lang… hoe komt Hugo de Jonge aan zijn funktie>>in een dah zonder ervaring en diploma’s gewoon ff onderhands geregeld en dat nog wel tijdens demissionair zijn > ik weet niet hoor maar vraag mij af of er wel mensen benoemd mogen worden door een demissionaire minister president???
  De heer van Dissel was een vee-arts hoe kan hij nu verstand van zaken hebben over menselijke virussen??
  Rapportages worden krakkemikkig in elkaar gezet door externe studenten.. zie daar bijna geen handtekening van specialist onder..??

  Hoeveel geld heeft Hugo de Jonge verkwanselt met die corona middelen>> en hoeveel krijgt hij of hoeveel korting op bulk partijen???en uit welke begroting word dit gedaan???Steekpenningen van Pfizer??
  Gezeik over/door ziekenhuizen>>concreet doet Hugo helemaal niet veel dan in het nieuws .. zeggen dat er geen mensen zijn voor personeel,maar welke aktie hij heeft ondernomen??? rararara

  Doet U mij maar zo’n baan,beetje lulverhaaltjes op tv vertellen en inzage in de werkelijkheid erachter niets>>en daar riant voor betaald krijgen 6000 e permaand met nul ervaring en nul diploma’s en geen verstand van zaken….ik meld mij aan waar = die baan??

 6. De titel suggereert dat Nederland wakker wordt. Ik zie dat nog niet.
  Het moet een oproep zijn in plaats van een constatering, dus niet:
  Nederland wordt wakker, maar
  Nederland, word wakker!

 7. Wat dingen die het e.e.a ontkrachten van wat hier staat, doe aan waarheidsvinding niet aan bangmakerij!

  Ivermectine is echt medicijn, Maar lees even bijsluiter ervan: zie: https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/bijsluiters/h120488.pdf

  Fase 5: Laat de werkeloosheid exploderen, de werkeloosheid is juist enorm afgenomen: zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/50/werkloosheid-verder-gedaald

  Het World Economic Forum (Schwab) voorziet een toekomst zonder bezit en eigendom met de slogan ‘Mensen zullen niets bezitten en toch gelukkig zijn.’
  Dit is geen uitspraak van hem maar fake news: Lees onder ander hier: https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-het-world-economic-forum-wil-het-eigendomsrecht-niet-afschaffen/article-longread-1733599.html

  Fase 6: Schulden, leningen en kredieten annuleren. Zullen we over een jaar eens kijken of jullie van je schuid af zijn?

 8. ongelooflijk dat men hier nog steeds mee bezig is,…namelijk geloven. wat heeft dat met know thyself te maken??? Geloof is het mechanisme van om het ego te kunnen controleren,..gecreerd de satanisten. Geloof en je wordt gered. Precies Zoiets als geloof dat het virus echt dodelijk is en je wordt gered door de gifspuit.
  Echt??
  “Échte vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn er slechts door ÉÉN: Jezus Christus. Hij, Die de énige Weg en de Waarheid en het Leven is. Hij is de énige Weg naar de Vader in de hemel. Wie in Hem gelooft HEEFT het eeuwige leven. Er is nog tijd om te veranderen, andere keuzes te maken. Maar eens zal het moment komen waarin Hij het oordeel over deze goddeloze wereld zal voltrekken. En dan is er geen mogelijkheid meer voor de mens om tot geloof in Hem te komen. Voor eeuwigheid is er dan slechts nog een leven zónder God en dat is een hel!””
  Word toch eens echt wakker ipv het geloof te promoten. Wat heeft het geloof opgeleverd”??? KNOW THYSELF!!!!!!!!!!

 9. punt 3 democratie mag van mij
  democratisch de prullebak in
  50,1% regeert en negeert 49,9.

  c.(d).a v.v(d) p.v.(d).a (d)6,6
  tegenwoordig halen de democraten met minderheids kabineten de meerderheid.

  volksvertegenwoordiging dient door het volk te geschieden . niet door de “over”heid vertegenwoordigd door een “minder” heid.
  dat lijkt me paradoxaal en contra realistisch.
  referenda,s elke avond ipv het gevoerde staats propaganda journaal of een of andere sms zing je rot show. stem maar raak.
  ukraine oorlog NEE.
  VOLGENDE!!
  Koeman bondscoach JA!!
  volgende…

 10. in het hele bijbel verhaal vind ik trouwen
  wel de hegelian verdeelsleutel terug.

  Jezus — Lucifer
  | X |
  satan—–anti-Christ

  roterend
  top down -> top up

  hopelijk komt het tot het begrip dat iedereen source code is en tot het gehele geheel behoort.
  tel alles bij elkaar op en ik kijk naar mezelf.
  dag En nacht.goed en slecht
  zondaar en heilig boontje
  zomer en winter.
  het geheel in balans

  b.v. niet 1 maal word de scheper “God” genoemd
  in de bijbel ,0,0 X.

  Jezus stelde met respect dat Satan/DeDuvel
  god van deze vlakte is.(2000jr terug)
  Jezus is de volgende God aan de beurt.

  I am Who i Am
  is de gehele realiteit , The One.
  vergeving en acseptatie van alles hier
  is de sleutel.

  of herhaal driehoekje omhoog
  driehoekje omlaag.
  soultrap/reincarnatie.
  dualiteit tot in den treure.
  law of “none”
  vs
  Law of “One”

  Jezus/Christus –> exit
  Vergeving/Waarheid. –> exit

  maar ach ,
  ken dr ook naast zitte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in