Zowel, het internationale kapitaal (de globalisten), links en de staat, zullen in alle politiek cynisme (hetgeen hun eigen is) de identitaire minderheden waar zij vroeger, zogezegd, voor opkwamen, opofferen om de islam tegemoet te komen. (Zie hiervoor de zaak Mila Orioll in Frankrijk) Holebi’s en feministen hebben hun rol namelijk uitgespeeld als middel om het blanke traditionele gezin als norm te breken. (Zie: Cultureel marxisme).

Evenzo zullen de elites de Europese inheemse volkeren, opofferen en uitleveren aan de islam. Want er is voor de elites geen weg terug. Een mea culpa slaan inzake de massamigratie en islamisatie zou betekenen dat Nationalisten het bij het rechte eind hadden, hetgeen een doodsvonnis voor de elites zou zijn. Bovendien is de hybris (hoogmoed) van de elites te groot om nederig hun beleidsfouten te erkennen, schrijft gastauteur XOXOXOX.

Staatsbelang is niet hetzelfde als volksbelang. De eenwording met de islam is voor links evident, want het totalitaire DNA hebben zij gemeenschappelijk met de islam die ook elk aspect van het persoonlijk leven wil reguleren.

Zie: Islamisten nemen steeds meer Franse districten over: pact tussen linkse partijen en islamisten

Islamisten nemen steeds meer Franse districten over: pact tussen linkse partijen en islamisten

Voor de (supranationale EU) staat is de islam en massamigratie een excellent middel om de Europese volkeren en identiteiten etnisch/cultureel te verdunnen en verder te beknotten in hun Nationale vrijheid. Want de supranationale EU staat beschouwt de inheemse volkeren als haar vijand om haar doel te bereiken: De Verenigde (islamitische) staten van Europa.

Het idee achter “deconstructie” is om de werking van sterke nationale staten te deconstrueren met een krachtige immigratiebeleid.
– Jacques Derrida, 1930 – 2004, Frans – joods filosoof en schrijver

De staat is geen incarnatie van een «algemeen belang», maar een «koud monster» in dienst van egoïstische belangen.
– Friedrich Nietzsche

De staat legt wegen aan, laat treinen rijden, verlicht ’s avonds de steden, maar berooft ons van onze vrijheid en bestuurt onze daden en ook onze gedachten.
– Giovanno Guareschi

Demografie is toekomst

  Groene Wereldrevolutie: Greta wil nu het systeem omverwerpen!

Bovendien is de islamitische bevolking in Europa een exponentieel groeiende groep die enkel electoraal aan belang zal winnen. Geen enkele “democratische” partij zal dergelijke groep tegen het hoofd willen stoten. Zoals de Nederlandse CDA politicus Piet Hein Donner zei: “De sharia kan democratisch ingevoerd worden”. En dat is democratisch en politiek correct. De toekomst is demografie.

Vele mensen blijven in de ontkenningsfase zitten. Ze weten of vermoeden wel welke de consequenties zijn voor hun kinderen, maar ze weigeren, als in een verlamming, adequaat te ageren.

De angst, om door de groep (deugmensen) uitgesloten te worden en als racist / nazi weggezet te worden, is groter dan de angst dat hun kleinkinderen een geterroriseerde minderheid zullen zijn in eigen land. Dus voor de pantoffelhelden onder u: You will not vote your way out of clownworld (U kan zich niet met verkiezingen uit “clownworld” weg stemmen).

Tenslotte: voor de tig-ste keer. Islam is niet de vijand, islam is slechts de consequentie. Zij die massamigratie en islamisatie mogelijk maken voor hun eigen financieel en politiek gewin, zijn de te bestrijden oorzaak. Zijn dat moslims? Nee! Maak eerst de juiste analyse van het vraagstuk. Dus: Eerst de kraan dicht, dan dweilen. En zij die u willen afleiden met academisch gefilibuster over soera’s en hadith’s verhinderen het benoemen van de kernzaak: Demografie, “bepaalde” lobby groepen, hypocriete “democratische” politici en open grenzen.

Enkele historische citaten van interessante personen, dus niet mijn woorden.

Politieke correctheid is de taal van mensen die huiveren bij de gedachte wat er allemaal kan gebeuren als ze ophouden zichzelf te beliegen – Duits bondkanselier Helmut Schmidt

De politieke correctheid, is een machtig wapen in de strijd om de monopolisering van de gewetensvrijheid, het functioneert als instrument ter vernedering. In totalitaire en semi-totalitaire samenlevingen gaat het er niet zo zeer om de waarheid te verhullen, als wel de burger tot in het diepst van zijn waardigheid aan te tasten. Dat gebeurt door hem in het gezicht voor te liegen over wat voor iedereen zichtbaar is. Het gevoel van machteloosheid dat op die manier teweeg wordt gebracht, is ongetwijfeld de meest effectieve manier om de wil van een mens te breken zonder tot geweld over te gaan.
– Theodore Dalrymple

De afgelopen decennia hebben de Europese elites de grote denkfout gemaakt te geloven dat conflicten per definitie tegennatuurlijk zijn en dat de wereld volgens de principes van de verlichting geregeerd kan worden: in de praktijk door de sociale welvaartsstaat plus de gemeenschappelijke munt. Dat maatschappelijk model komt nu knarsend tot stilstand, terwijl nationalistisch en etnisch gedachtengoed steeds meer terrein wint, want volkeren leven niet in dezelfde mentale ruimte als de elites.
– Robert D. Kaplan

Wat mij ziek maakt bij linkse mensen, in het bijzonder de intellectuelen, is hun totale onwetendheid over de werkelijke gang van zaken.
– George Orwell, Brits schrijver, journalist, criticus en visionair

Monarchie ontaardt in tirannie, aristocratie in oligarchie en democratie in woest geweld en chaos.
– Polybius

Een natie kan zijn dwazen overleven, zelfs de ambitieuze. Maar het kan het verraad van binnenuit niet overleven. Een vijand aan de poorten is een minder geduchte, want hij is bekent en draagt zijn vaandel openlijk. Maar de verrader beweegt zich vrij tussen mensen binnen de poorten, zijn sluwe leugens dringen door … in alle steegjes, en zijn te horen in de gebouwen van de overheid zelf. De verrader lijkt geen verrader, hij spreekt vertrouwde taal voor zijn slachtoffers, en hij draagt hun gezicht en hun argumenten, hij doet een beroep op de laagheid die diep in de harten van alle mensen ligt. Hij rot de ziel van een natie, hij werkt in het geheim en het duister van de nacht om de pijlers van de stad te ondermijnen, hij infecteert het politieke lichaam, zodat het niet langer kan weerstaan. Een moordenaar is minder te vrezen. De verrader is de pest.
– Marcus Tullius Cicero

De plicht van een echte patriot is om zijn land tegen zijn regering te verdedigen.
– Thomas Paine

Massamigratie zonder assimilatie is kolonisatie
– Onbekend

Beschavingen sterven door zelfmoord, niet door moord.
– Arnold Joseph Toynbee

Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.
– Marcus Tullius Cicero

Als je niet bereid bent om geweld te gebruiken om de beschaving te verdedigen, wees dan bereid om barbarij te accepteren.
– Thomas Sowell

Als je niet bereid bent te vechten voor het juiste als je gemakkelijk kunt winnen zonder bloedvergieten; als je niet bereid bent te vechten wanneer de overwinning zeker is en niet teveel kost; dan zou je op het punt kunnen komen dat je toch zult moeten vechten met alle kansen tegen je en met slechts een kleine kans op overleven. Het zou zelfs zover kunnen komen dat je zult moeten vechten wanneer er geen hoop meer is op een overwinning, omdat het beter is te gronde te gaan dan te leven als slaven.
– Sir Winston Churchill

Geweld is onvermijdelijk in een multiculturele samenleving. De vraag die Etno-Nationalisten aan blanken stellen, is: “Hoe erg wilt u dat het (multiculturele) geweld (tegen u) wordt voordat u er echt iets aan doet?” Als we vandaag een programma van een beleidsmatige raciale scheiding zouden kunnen implementeren, zou het geweld dat nodig is, om het bestaan van onze mensen veilig te stellen, minimaal zijn. Hoe langer we wachten, hoe vreselijker het zal zijn.
Boek: Angela Nagle – Kill All Normies

In het verdedigen van zichzelf, moet men ook bereid zijn om te sterven. Er is weinig bereidheid daartoe in een samenleving die is opgegroeid in de cultus van materieel welzijn. Er blijft dan niets meer over dan concessies, pogingen om tijd te winnen en verraad.
– Alexander Solzjenitsyn

Zij die een fundamentele vrijheid opgeven voor meer tijdelijke veiligheid verdienen noch vrijheid noch veiligheid.
– Benjamin Franklin

Deugmensen zijn geestelijk ziek in de klinische zin

Vorig artikelInteelt in de islam: Meer dan 70% van de moslims zijn het product van incest
Volgend artikelDe relativeerders
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. handen af van burgerrechten – Coen de Jong, Wynia s week – Potkaars podcast

  ‘Auteur, historicus en politicoloog Coen de Jong over totalitaire tendensen die zich in Nederland en in de EU aftekenen. Thema’s als propaganda, censuur, surveillance/in de gaten gehouden worden, angst onder mensen om voor hun mening uit te komen, vijandsbeelden.

  In deze Potkaars zetten we de grondrechten daar tegenover zoals vrije pers, vrijheid van meningsuiting en je recht op privacy. Coen legt uit hoe het kan dat politiek leiders vroeger zulke burger- en mensenrechten vastlegden, terwijl de generatie van nu -al dan niet via de EU- ze bij het oud vuil lijkt te zetten.

  In dit gesprek de valse tegenstelling ‘tussen veiligheid en je gezondheid’, waar de politici van nu zich in de Coronacrisis maar al te makkelijk van bedienen en het gemak waar de media ze er mee laat wegkomen. Over het politieke midden, protestpartijen en over de verkiezingen van tk2021 met de vraag of we hier nu ook ‘Italiaanse toestanden’ krijgen?

  Coen schrijft voor The Post Online voor Wynia’s Week. TPO staat trouwens ook in dat nepnieuws rapport van Kajsa Ollongren, maar waarom staat Wynia er niet in? En wat is Kajsa van plan met haar nieuwe Kamerbrief die lijkt op een Nederlandse versie van de Russische samenzwering? Ollongren zegt dat ze de democratie moet beschermen tegen desinformatie, maar wie beschermt er eigenlijk onze grondrechten?’

  https://www.youtube.com/watch?v=0kAPIoqdQsk

  https://potkaars.nl/blog/2020/5/15/coen-de-jong

 2. Het donkerste uur van Winston Churchill?
  In 1919 had Churchill al bloed over zijn handen. Churchill heeft uiteindelijk bijna 90.000 Duitse burgers afgeslacht. Hij was ook verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen indianen.

  Door Jonas E. Alexis -5 januari 201810228917

  … Door Jonas E. Alexis
  Hollywood heeft nog steeds geen vat gekregen op Winston Churchill en zijn plan om Duitse burgers uit te roeien.

  In de recente film Darkest Hour schilderen ze Churchill af als een man van het volk. De kerk deed er alles aan om een ​​bloedige oorlog met Duitsland te vermijden, vertelt Darkest Hour ons, en hij vroeg de gemiddelde persoon zelfs naar hun mening over hoe de opdoemende oorlog met Hitler te voorkomen.

  Zoals we zullen zien, is dit compleet onzin. Maar dat is niet alles. Gary Oldman, die in de biografie de rol van Winston Churchill vertolkt, deed nog domme uitspraken toen hij verklaarde dat “Churchill de man was die de wereld redde. Dat is wat ik hoop dat mensen zullen meenemen: om de film te zien en te beseffen: ‘Oh jongen, we kwamen heel dicht bij een andere manier van leven.’ ” [1]

  Toen Oldman de vraag werd gesteld: ‘Wat wil je dat het publiek weg van de film praat?’, Antwoordde hij: ‘Het benadrukt de standvastigheid en veerkracht en de menselijkheid van zijn leider, Winston Churchill. We hebben de film vertoond en ik kon de Amerikanen vergeven dat ze de geschiedenis niet kenden, maar ik was verbaasd dat de Britten het ook niet echt wisten. ‘ [2]

  Als je van goed lachen houdt, overweeg dan dit. Toen Oldman opnieuw werd gevraagd: ‘Wat heb je over Churchill geleerd tijdens het maken van de film?’, Zei hij:

  ‘Zijn voorraad is aanzienlijk gestegen. Ik realiseer me dat dit een man was, hij was onvergelijkbaar. Ik weet niet of je hem kunt vergelijken of hem kunt vergelijken met andere leiders. Ik denk dat hij misschien daar is met Washington en Lincoln. De prestaties … Hij was een superman. Een onmisbaar figuur. ‘ [3]

  De menselijkheid van Winston Churchill? Had Oldman een andere Churchill in gedachten toen hij dit zei? Kende hij het trackrecord van Churchill zelfs tijdens de Eerste Wereldoorlog? Wat Darkest Hour ons leert, is simpelweg dit: weg is de ware geschiedenis van Winston Churchill – het enige dat overblijft is Hollywoods opzettelijk vervormde en twijfelachtige verslag van de man die niet aarzelde om duizenden burgers te vermoorden om zijn bazen te plezieren.

  Zelfs de Irish Independent had dit in 2012 te zeggen: “Alles wat mensen geloofden over Hitlers bedoelingen met Groot-Brittannië was een mythe die door Churchill was bedacht.” Churchill bestendigde bijvoorbeeld de categorische leugen dat Hitler in 1940 Groot-Brittannië wilde binnenvallen, maar het was een totale verzinsel.

  Integendeel, Hitler “bewonderde het Britse rijk” en dat hij “voorwaarden aanbood die geen Duitse controle over Groot-Brittannië inhielden. Churchill weigerde toe te staan ​​dat deze voorwaarden aan het kabinet worden voorgelezen en ze blijven voorzichtig verborgen onder de 100-jarige regel. ” [4] Dezelfde krant meldde terecht:

  “In plaats daarvan veranderde Churchills vastberadenheid om Groot-Brittannië in oorlog te houden, wat slechts een continentale nederlaag van zijn leger was geweest, in de blijvende mythe dat Groot-Brittannië in 1940 een oorlog moest voeren om nationaal te overleven.

  ‘Maar de Duitse marineleider, Raeder, had zijn staf herhaaldelijk verboden een invasie van Groot-Brittannië te plannen. En in plaats van de oorlog voort te willen zetten, beval Hitler in juni 1940 20 procent van zijn leger te demobiliseren, om de Duitse economie weer op gang te krijgen.

  ‘De’ invasievloot ‘die de nazi’s die zomer begonnen samen te stellen, was evenmin in staat Groot-Brittannië binnen te vallen als Hawaï. Het was oorlog door illusie: het doel was om de Britten aan de onderhandelingstafel te krijgen. ‘ [5]

  Misschien is het grotere probleem dat Churchill opzettelijke leugens over Hitler verzon omdat hij werkte voor de Powers That Be. In feite werd Churchill direct na de dood van zijn vader Ernest ‘Cassels schepsel’, toen een van de ‘meest invloedrijke joodse geldschieters’. [6] Toen dat eenmaal gebeurde, begon Churchill de Duitsers te haten. Daarbij hongerde hij de Duitse burgers uit en schepte erover op. Dit is Churchill op zijn best:

  ‘Verhonger de hele bevolking – mannen, vrouwen en kinderen, oud en jong, gewond en gezond – tot onderwerping.’ [7]

  Churchill kreeg zijn wens:

  “In december 1918 beweerde de Duitse raad voor volksgezondheid dat er 763.000 Duitsers waren omgekomen door de blokkade. In april 1919 beweerde Dr. Marx Rubner dat nog eens 100.000 Duitsers stierven tussen april en de ondertekening van het Verdrag van Versailles in juli, dus het aantal Duitsers dat stierf aan de hongersnoodblokkade van Winston Churchill benadert hoogstwaarschijnlijk het aantal Ieren dat stierf tijdens de Grote hongersnood.” [8]

  Gary Oldman had zijn interviewer moeten vertellen dat Churchill in de twintigste eeuw bij de grootste massamoordenaar (Stalin) terechtkwam om Hitler te verslaan. In 2013 schreef de populaire historicus Max Hastings in de Daily Mail dat Churchill ‘gewaagde leugens opriep om oorlog te voeren’, maar die leugens waren goed omdat ‘Churchill het deed om Groot-Brittannië te redden …’ [9]

  Churchill: The Mass-Murdering Clown

  Churchill was een uitgesproken sociale darwinist en tegelijkertijd een vlammende zionist. [10] Churchill werd premier in 1940. Tijdens zijn toespraak verklaarde hij ondubbelzinnig:

  ‘U vraagt, wat is ons beleid? Ik zal zeggen: het is om oorlog te voeren, over zee, over land en door de lucht, uit alle macht … ” [11]

  Hier zien we opnieuw de incestueuze relatie (of competitie) tussen de darwinistische ideologie en joodse subversieve bewegingen. Zowel het zionisme als het darwinisme steunen het promiscue idee dat oorlogen het grootste goed tot stand zullen brengen – ten koste van de zwakken en behoeftigen. Oorlogen zijn volgens Darwin onvermijdelijk omdat de ‘hogere dieren’ de ‘lagere’ dieren moeten uitroeien.

  De Malthusiaanse doctrine, zei Darwin, zou ‘met veel kracht kunnen worden toegepast op het hele dieren- en plantenrijk’. [12] In die zin is “het behoud van favoriete rassen in de strijd om het leven”, dat overigens de ondertitel is van Darwin’s On the Origin of Species , van primair belang.

  Darwin ondermijnde op een heimelijke en verderfelijke manier de morele orde en verving deze door de ‘favoriete rassen’. Het was geen toeval dat koloniale rijken werden bekeken in een darwinistische terminologie. Zoals een historicus het zegt,

  ‘Tijdgenoten legden deze haast naar land uit in termen van Darwins evolutietheorieën. De sterkste en meest aanpasbare van de grootmachten zou overleven en sterker worden ten koste van de verzwakte … Zoals Churchill in 1899 opmerkte, ‘is de positie van Engeland onder de naties de positie van een hond met een bot temidden van een hongerige pack. ‘” [13]

  Op een gegeven moment zei Churchill: ‘Ik haat indianen. Het zijn beestachtige mensen met een beestachtige religie. ‘ [14] Toye schrijft dat Churchill “zijn mening gaf over de Indiase hongersnood van 1873-4, met het argument dat de onderkoning gelijk had gehad met het weigeren van eisen om de export van graan te verbieden”. [15] Een andere waarnemer schrijft dat

  “Churchill had het perspectief van Malthus bevestigd door het schrijven van een Indiase plaag uit 1898: ‘een filosoof kan de vernietiging van enkele van die overbodige miljoenen, wier leven noodzakelijkerwijs van behoeftige behoeftigheid beroofd moet zijn, onaangedaan toe te kijken.'” [16]

  Churchill zei elders:

  ‘Ik ben er sterk voor om vergiftigd gas te gebruiken tegen onbeschaafde stammen. Het morele effect moet zo goed zijn dat het verlies van levens tot een minimum wordt beperkt. ‘ [17]

  Darwin gebruikte vergelijkbare woorden om ‘onbeschaafde mannen’ te beschrijven. [18] In feite gebruikte Darwin voortdurend uitdrukkingen als “hogere dieren” om te beschrijven hoe de machtigen de zwakken zouden elimineren. In navolging van Darwins ideologie verklaarde Churchill:

  ‘Ik geef bijvoorbeeld niet toe dat er een grote fout is gedaan bij de Indianen in Amerika of de zwarte bevolking van Australië. Ik geef niet toe dat er een fout is geweest bij die mensen omdat er een sterker ras, een ras van hogere klasse of … een meer wereldwijs ras … is binnengekomen en hun plaats heeft ingenomen. ” [19]

  Toen mensen bezwaar maakten tegen zijn opvattingen over vergiftigd gas, zei Churchill dat ze te preuts waren en voegde hij daaraan toe

  “De bezwaren van het India Office tegen het gebruik van gas tegen autochtonen zijn onredelijk. Gas is een genadig wapen dan [de] explosieve granaat en dwingt een vijand om een ​​beslissing met minder levensverlies te aanvaarden dan enig ander oorlogsagentschap. Waarom is het niet eerlijk voor een Britse artillerist om een ​​granaat te vuren waardoor zei niezen? Het is echt te gek. ‘ [20]

  Het werd zelfs nog beter: “toen een assistent erop wees dat Tito van plan was Joegoslavië om te vormen tot een communistische dictatuur naar Sovjetmodel”, antwoordde Churchill: “Bent u van plan daar te wonen?” [21]

  Churchill heeft, zoals inmiddels duidelijk zal zijn, een geschiedenis van het genadeloos liquideren van burgers. Hij zei al in 1915, vlak nadat de Eerste Wereldoorlog uitbrak:

  ‘Ik weet dat deze oorlog elk moment duizenden levens verplettert en vernietigt – en toch – ik kan er niets aan doen – ik hou van elke seconde die ik leef.’ [22]

  Churchill vervolgde: ‘De dubbele wortels van al ons kwaad, nazi-Duitsland en het Pruisische militarisme, moeten worden uitgeroeid. Zolang dit niet is bereikt, zijn er geen offers die we niet zullen brengen en geen gewelddadige inspanningen waar we niet naar toe zullen gaan. ‘ [23]

  Toen Stalin miljoenen mensen naar het bolsjewistische slachthuis stuurde, vond Churchill het een geweldig idee. Hij zei:

  ‘Waarom maken we ons druk over de Russische deportaties in Roemenië van Saksen [Duitsers] en anderen? … Ik kan niet zien dat de Russen het verkeerd hebben om 100 of 150 duizend van deze mensen hun gang te laten maken … Ik kan er zelf niet aan denken dat het verkeerd van de Russen om Roemenen van welke afkomst dan ook te nemen die ze graag in de Russische kolenvelden willen werken. ‘ [24]

  Nogmaals, na de vernietiging van Dresden, deed Churchill zijn uiterste best om zijn handen af ​​te wassen. Hij zei: “Ik kan me er niets van herinneren [Dresden]. Ik dacht dat de Amerikanen het deden. ‘ [25] Alles bij elkaar genomen, was het voor oplettende waarnemers en historici vrij duidelijk dat Churchill en Roosevelt van plan waren Duitsland te vernietigen.

  In 1919 had Churchill al bloed over zijn handen. “We handhaven de blokkade met strengheid”, zei hij, “en Duitsland is bijna uitgehongerd.” [26] Toen het stof was neergedaald, slachtte Churchill uiteindelijk bijna 90.000 Duitse burgers af. Hij was ook verantwoordelijk voor de dood van meer dan een miljoen indianen.

  ‘De Britse premier in oorlogstijd heeft in zijn zesdelige verslag niet gesproken over de hongersnood in 1943 in de Oost-Indische provincie Bengalen, die volgens de officiële schatting 1,5 miljoen mensen heeft gedood en 3 miljoen door de meeste anderen.

  ‘Een van de belangrijkste oorzaken van de hongersnood was de mate waarin Churchill en zijn adviseurs ervoor kozen om de middelen van India te gebruiken om een ​​oorlog te voeren tegen Duitsland en Japan, waardoor er schaarste en inflatie binnen de kolonie ontstond.’ [27]

  Dit is de man die Hollywood, het hele holocaust-establishment, de neoconservatieve beweging en winkels zoals de Rolling Stone eerbiedigen. The Rolling Stone , de BBC en de Guardian hopen eigenlijk dat Oldman een Oscar krijgt voor zijn optreden als Churchill in the Darkest Hour . [28]

  In een recensie van de film verklaart AO Scott van de New York Times dat Churchill “geniet van de push en pull van de politiek, de intellectuele arbeid van het oplossen van problemen en het dagelijkse avontuur van zichzelf zijn.” [29] Er wordt ons ook verteld dat “” Darkest Hour “trots is op zijn held, trots op zichzelf en trots dat hij bijna 80 jaar later aan de goede kant van de geschiedenis is gekomen. Het wil dat je die trots deelt en er een deel van opeist. ‘ [30]

  Wat in deze vleiende en ingrijpende uitspraken ontbreekt, is dat de gemiddelde persoon nooit te weten komt wie Churchill werkelijk was: een massamoordende clown wiens god Mammon was en wiens duivelse onderneming Duitsland en India in puin had achtergelaten.

  Churchill was bereid de mensen te stelen, te doden en te vernietigen die hem daadwerkelijk aan de macht hadden gebracht. Hollywood en het neoconservatieve negeren of de opzettelijk historische verslagen over Churchill te negeren om de historisch onsamenhangende opvatting te behouden dat Churchill “streed tegen internationaal terrorisme en tirannie”. [31] Wat deze mensen uiteindelijk zeggen, is dat Duitse burgers en indianen onweerlegbaar terroristen waren.

  https://www.veteranstoday.com/2018/01/05/winston-churchills-darkest-hour/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in